Boda kapellförsamling före 1796

Version D - 2004

Tillbaka

 

 

Boda (Bodarna eller Bodbyn)

Av namnet framgår att detta är en fäbod, troligen under någon by nere i Rättvik. I dialekten

heter byn fortfarande "bubbin". När postkontoret flyttades från Ovanmyra blev däremot post-

adressen Boda Kyrkby för hela kommundelen. I längden A (1673 - 1691) bestod byn av 18

hushåll, i längden G (1775 - 1784) av 32.

 

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Kerstin änka

3,6

Troligen Andersdotter. I så fall gav hon år 1655 2 mark till Ore kyrka.

2. Carl Jönsson

2,21

Se Boda A11

3. Matts Erichsson

3,18

Gudfar till:

- Michil Anderssons dotter Lisbet, Västanå

- Erik Jonsson Finnes son Lars, f 1632-05-23

- Erik Erssons dotter Kerstin, f 1634-08-31, Boda.

4. Olof Matsson

2,16

Se Boda A17

5. Mats Ifwarsson

3,15

 

6. Erich Hansson

2,6

Erich och hustrun var gåvogivare till Ore kyrka. Han kan vara far till Hans Ersson, f 1581, Boda A7

7. Lars Erichsson

2,16

Se Gruvriset A1

8. Erich Nilsson

4,13

Han var nämndeman vid tinget i Utby i Rättvik 1608-01-05.

Hans hustru Brita begravdes 1637-03-17. Familjen gav årligen gåvor i kontanter och humle till Ore Kyrka. 1652-05-08 (Hans andra hustru?) en ko i testamente efter honom. Hon fortsatte sedan med de årliga gåvorna.

 

Ovanheds förpliktelsebrev från 1618 upptar dessutom:

Hans Jonsson

Kan vara identisk med den Hans Jönsson som 1613 skrevs i Ovanmyra.

Olof Bonde

I dödboken 1637-09-10 står Olof Bondes hustru Marit, Ovanmyra

Lunds Erich

Kan vara identisk med den Lunds Erich Jönsson som 1613 skrevs i Ovanmyra. Byn Lunden, som i längden C har lagts till Ovanmyra, tycks en period ha räknats till Boda. Gudfar till Jon Anderssons dotter Brita, f 1631-07-30, Lenåsen.

 

 

Utgått har:

 

Kerstin änka

 

Lars Erichsson

 

 

 

Hushållsnumren

Husförhörslängden för åren 1760 - 1767 (F) upptar endast hushållen nr 1 - 15.

 

>  =  avdelat eller utflyttat hushåll

<  =  två hushåll under samma rubrik

/  =  numret är ändrat i längden

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1760-67

1775-84

Namn

A1

B1

---

 

 

 

 

Jöns Persson

A2

B6

C9

>C8

D13

E8

F8

G9/10

Carls

A3

B4

C6

D10

>D1, D12

E5

F5

G4

Carls,

Callur

A4

B17

C2

D3

E18

---

G18

Jälk

A5

---

 

 

 

 

 

Susanna

Simonsdotter

A6

B8

C11

D16

>D17

E11

F11

G12

Mökjas

A7

B13

C17

D26

E27

---

G25/24

Susannas

A8

B9

C12

D18

<D19

E12

>E13

F12

G13

Erik Hans

A9

B16

C18

D27

E29

---

G26/25

>G28/27

Örjas

A10

B12

C15

D24

E25

>E28

---

G24/23

Pöös

A11

B14

C16

---

 

 

 

Carl Jonsson/

Salomonsson

A12

B5

>B15

C4

D9

E1

F1

G1

Stor/Dräng

A13

---

 

 

 

 

 

Eskilsson

A14

B10

C13

D20

E15

F15

---

Lundmats

A15

B3

C7

D6

>D7

>D8

E7

>E2

>E32

F7

G8/9

Samils

A16

B19

C1

D2

>D25

E16

---

G16/15

Hack/Stenhuggar

A17

B11

C14

D22

>D21

E23

>E22

---

G14

<G23

Joen/Jones

A18

B2

---

 

 

 

 

Knapp

---

B7

C10

D15

E10

F10

G7

Byggils

(A12)

B15

C19

D28

E30

>E31

---

G29

Gatu

---

B18

C3

D4

>D5

E19

---

G19

Back

---

B20

C20A

---

 

 

 

von Möhlen

---

B(-)

C(-)

D23

E21

---

G21

Lissbritts

 

---

C5

D11

E4

F4

---

Stor

 

(A2)

C8/C20B

D14

E9

F9

G6

<G10/11

<G15

Carls/Snickars

 

 

(A3)

D1

---

 

 

Callur

 

 

(B18)

D5

E20

---

G20

Back

 

 

(A15)

D7

---

 

 

Samuelsson

 

 

(A15)

D8

E3

F3

G3

Samils/Gädd

 

 

(A3)

D12

E6

F6

G5

Callur

 

 

---

D16

---

 

 

Per Jonsson

 

 

(A6)

D17

---

 

 

Michels

 

 

(A17)

D21

E24

---

 

Joens/Stor

 

 

(A16)

D25

E26

---

 

Stenhuggar

 

 

 

(A15)

E2

F2

G2

Samils

 

 

 

(A8)

E13

F13

G7/8

Erik Hans/Sved

 

 

 

---

E14

F14

---

Erik Ers

 

 

 

---

E17

---

G17/16

Solvik

 

 

 

(A17)

E22

---

G22

Jones

 

 

 

(A10)

E28

---

G27/26

Pös

 

 

 

(B15)

E31

---

G30

Michels

 

 

 

(A15)

E32

---

 

Sam. Willstöt,

Mökjas

 

 

 

 

 

---

G11a

Lustigs

 

 

 

 

 

---

G11b

Lustigs

 

 

 

 

 

(A9)

G28/27

Örjas

 

 

Boda A1

B1 (Ej i C)

I)

Jöns Persson, g m

Kerstin, f 1616, begr 1681-10-02

Barn:

Brita Jönsdotter, f 1630-01-06. Gudfar Carl Jonsson, Boda,

gudmor Lars Erssons hustru i Boda

Dotter: Anna, f 1650

Erik Jönsson, f 1637, se nedan Boda B1

 

 

Boda B1

II)

Erik Jönsson, f 1637, soldat, död 1678 i Skåne (41 år), g 1661-06-05 m

Karin Andersdotter, f 1641, från Gärdsjö

Barn:

Anders Ersson, f 1668

Olof Ersson, f 1670-05-23

Kerstin Ersdotter, f 1673-03-31

Anna Ersdotter, f 1678-02-10

 

1695 stod änkan Karin som husbonde. Gården hörde till roten nr 17 Tiäder och

var taxerad till 379 bandland.

 

 

Boda A2

B6 - C9 - D13 - E8 - F8 - G9/10, H10. Nytt hushåll C8.

I)

Lars Ersson, f 1642, soldat nr 20 Myrbock, död i augusti 1687 (45 år), g m

Kerstin Larsdotter, f 1646, begr 1712-07-20 (66 år), huvudsot.

Barn:

Erik Larsson, f 1667, se nedan Boda C9 - D13

Kerstin Larsdotter, f 1669

g 1715-12-26 till Susannas Hans Andersson, f 1678-04-14,

Boda A7 - D26

Anders Larsson, f 1671 eller 1673, se Boda C8 (nytt hushåll)

Olof Larsson, f 1675-05-31, död före 1686-06-27

Brita Larsdotter, f 1680-05-16

g 1703 till Erik Hans Lars Ersson, f 1679-06-11, Boda A8

Hans Larsson, f 1683-12-19

Olof Larsson, f 1686-06-27

Troligen också

Lars Larsson, f 1679-06-01

 

1695 hörde gården till roten nr 20 Myrbock och var taxerad till 666 bdl. Den tycks

dessutom ha varit en av de gårdar som var underhållsskyldiga gentemot fänriken

Carl Julius Delachapell vid Rättviks kompani. Underhållet stod i proportion till

den årliga räntan (skatten) 2 daler, 28 öre och 18 penningar.

 

 

Boda C9 - D13

II)

Erik Larsson, f 1667, soldat nr 20 Myrbock, antagen 1683, begr 1724-07-25 som

"gamla föraren" (57 år), g m

Margeta, f ca 1661, begr 1726-01-01 (ca 65 år), långsam sjukdom.

Erik Myrbock skrevs som husbonde t o m 1733

 

Dalregementets Personhistoria skriver:

"Knapp, Erik Larsson, död 1725-07-18 i Rättviks socken, 58 år gammal, "gamle

föraren i Boda".Far: Lars Erichson, som var soldaten Myrbock före sin son.

Pikenerare vid Rättviks kompani, inställd 1683 och antagen 1684-01-15 (Falun),

blev efter rotarnas numrering 1687-08-09 innehavare av roten nr 20 Myrbock i

Silverberg, Rättviks socken.

Korpral för roten nr 1 Knapp i Gulleråsen, samma socken, 1701-02-07.

Sekundförare 1704-04-05 med bibehållet korpralsnamn.

Avsked 1707-05-15 med underhåll från Krigsmanshuset.

En hustru Elin Matzdotter utkvitterade K:s lön (underhåll) 1726-06-18."

Barn:

Lars Ersson, f 1691-03-29

Kerstin Ersdotter, f 1695-05-19, död före 1700?

Erik Ersson, f 1699, se nedan Boda E8

Kerstin Ersdotter, f 1700, död 1770. Kan vara samma som ovanstående.

 

 

Boda E8

III)

Erik Ersson, f 1699, soldat nr 20 Myrbock, antagen 1717-02-26, kasserad vid

utmönstringen i Vaxholm 1741-09-06, död ca 1769 (70 år), g 1722-02-18 m

(Jöns) Brita Ersdotter, f 1696-01-12, från Lenåsen A11 - E3, död 1780-11-12.

(84 år)

Erik Ersson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 1 son och 4 döttrar:

Margeta Ersdotter, f 1722-11-02

g 1746-01-06 till Samils Jon Larsson, f 1725-01-01, Boda C7

Brita Ersdotter, f 1724-11-07

g 1755-02-09 till Pös Hans Matsson, f 1731-04-28, Boda C15

Erik Ersson, f 1727-06-03, se nedan Boda F8

Kerstin Ersdotter, f 1731

 

 

Boda F8 - G9/10

IV)

Carls Erik Ersson, f 1727-06-03, död 1804-09-14 (77 år), g 1756-12-26 m

(Björk) Malin Jonsdotter, f 1735-04-17, från Ovanmyra A6 - C10, död

1794-03-28 av svullnad (59 år)

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Carls Erik Ersson, f 1759-10-07, se nedan V)

Carls Brita Ersdotter, f 1764-03-08, död 1768 i kopporna (4 år)

Carls Jon Ersson, f 1770-01-08, död 1773 i kopporna (3 år)

Carls Jon Ersson, f 1773-12-13, död 1778-10-13 i kopporna (5 år)

Carls Brita Ersdotter, f 1778-04-24, död 1778-05-01 i okänd barnsjukdom

 

Ett barn begravt 1773-02-02, kopporna.

 

 

V)

Carls eller Knuts Erik Ersson, f 1759-10-07, g 1782-01-20 m

Anna Hansdotter Bodfors, f 1760-03-28, från Gruvriset G4

Barn:

Carls Margeta Ersdotter, f 1783-03-31, död 1783-09-25 (6 mån)

Carls Anna Ersdotter, f 1784-11-07

g 1807 m Arf Olof Andersson, f 1780-12-06, Ovanmyra F29 - G16

Carls Hans Ersson, f 1787-09-09, död enl. längden H (1787 - 1795)

Carls Brita Ersdotter, f 1789-09-30

Carls Margeta Ersdotter, f 1793-03-01

Carls Kerstin Ersdotter, f 1795-08-21, se nedan Boda N12

Carls Hans Ersson, f 1799-07-31

 

 

Boda N12

VI)

(Carls) Kerstin Ersdotter, f 1795-08-21, död 1879-05-28, g 1819 m

Stenhuggar (Jones) Hans Larsson, f 1791-03-05, död 1873-01-10, från Gruvriset

H4. Familjen hade flyttat dit från Boda B15.  Hans Larsson var inte släkt med

Hacksläkten. Förmodligen var han stenhuggare till yrket, möjligen upplärd av

Stenhuggar Hans Ersson, f 1770, Boda A2.  Barnen skrevs Lassas. Vid storskiftet

fick fastigheten beteckningen Boda 33 Litt J.

Barn:

Lassas Erik Hansson, f 1820, se nedan

Lassas Hans Hansson, f 1823

g 1847 till Kärvsåsen 6

g 1850 till Stenhuggar Anna Ersdotter, f 1826, Boda A16 - H15a

Barn: Hans Hansson, f ca 1852

Lassas/Jöns Anders Hansson, f 1825

g 1850 till Boda 16

Barn: Jöns Hans Andersson

Lassas Anna Hansdotter, f 1828

g 1859 till Mökjas Anders Hansson, f 1829-08-25, Lenåsen A1

 

 

VII)

Lassas (Stenhuggar) Erik Hansson, f 1820, g 1846 m

Brita Ersdotter, f 1820, från Boda N2

Barn:

Lassas Hans Ersson, f 1847, död 1848

Lassas Erik Ersson - Bodén, f 1848

Lassas Kerstin Ersdotter, f 1852

g m Furuboms Olof Ersson

Lassas Anna Ersdotter, f 1856

g m Finn Lars Larsson, f 1858, fotograf, Boda sub 19

Barn:   Lars, f 1881, död 1882

Anna, f 1884

Lars, f 1886

Erik, f 1888

Lassas Hans Ersson, f 1859

Lassas Lars Ersson, f 1862, död 1863

Lassas Anders Ersson, f 1865, död 1866

 

 

Boda A3

B4 - C6 - D10 - E5 - F5 - G4 – H4. Nya hushåll D1 och D12

I)

Carl Olsson, f 1637, död 1712-01-28 (75 år) av ålder, g m

Brita, f 1641, begr 1728-04-07 (87 år), ålder

Barn:

Olof Carlsson, f 1661, se nedan IIb Boda D10

Anders Carlsson, f 1665, se nedan IIa Boda C6

Erik Carlsson, f 1670, se Boda D1 (nytt hushåll)

Hans Carlsson, f 1672-05-27

g 1704-06-06 till Bunis Kerstin Carlsdotter, Ovanmyra A1c - E15

Lisbet Carlsdotter, f 1675-08-22, död 1745,

g 1698-11-13 m klockaren Gudmund Andersson, f 1675-03-08,

Söderås 12, död 1744-12-07 (67 år) hos sonen i Utby. Gudmund

Andersson understödde Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6,

i hans kamp för att få egen präst och egen kyrkogård vid kapellet.

Carl Carlsson, f 1677-07-15, se Boda D12 (nytt hushåll)

Lars Carlsson, f 1683

g 1707-09-08 till Brita Ersdotter, f 1685-05-17, Boda A12 - C4

Han skrevs före giftermålet på Boda A4 - C2

 

Barnbarn: Anders, f 1697?

Fosterson:

Hans Hansson, f 1670

Anna Jöransdotter, f 1681-12-18, från Boda A16, begr 1703-01-06 (22 år)

Kerstin Jonsdotter

 

1663 hade familjen fäbodar i Vattberg, nu Våtberget med Björkbodarnas fäbodar,

22 km nordost om Boda.

1695 hörde gården till roten nr 6 Stöt och var taxerad till 969 bdl.

 

 

Boda C6

IIa)

Anders Carlsson, f 1665, från Boda A3, g 1700-01-01 m

Malin Jöransdotter, f 1679-07-06, från Gärdebyn

Anders Carlsson skrevs som husbonde 1730 - 1734

Barn:

Lisbet Andersdotter, f 1701-03-16

Olof Andersson, f 1702-05-03, död 1701 - 1719

Jöran Andersson, f 1705-12-24, död 1701 - 1719

Anders Andersson, f 1708-04-07

 

Hilding Olsson Bränd från Gärdebyn, ej identifierad.

 

 

Boda D10

IIb)

Olof Carlsson, f 1661, död 1748 (87 år), g 1 g m

Brita Jonsdotter, f 1665, död 1700 (?) se nedan

Olof Carlsson skrevs som husbonde fr o m 1736

Barn:

Johan Olsson, f 1693-06-11

 

Enligt ministerialböckerna hade Olof Carlsson en dotter Lisbet, f 1701-03-16,

begr 1701-06-23 (12 veckor). Hustrun måste ha dött efter 1701-03-16.

 

Olof Carlsson g 2 g 1703-05-24 med änkan

Malin Larsdotter, f 1667?, från Glistjärna i Rättvik, begr 1724-06-28, invärtes sjukdom (57 år)

Barn:

Brita Olsdotter, f 1704-09-06

g 1720-11-27 m Olof Hansson, Glistjärna i Rättvik

Hans Olsson, f 1707-07-26, se nedan Boda E5

 

 

Boda E5

III)

Callur Hans Olsson, f 1707-07-26, nämnd som kyrkvärd 1739, död 1772 i feber (65 år),

g 1727-06-11 m

(Samils) Brita Olsdotter, f 1707-01-27, från Ovanmyra C2, död 1773-04-25

av feber (66 år)

Hans Olsson skrevs som husbonde fr o m 1737.

Barn: 8 söner och 1 dotter:

Callur Olof Hansson, f 1728-07-25, se nedan Boda F5 - G4 IVa

Callur Anders Hansson, f 1730-02-13

Callur Hans Hansson, f 1731-10-04, död före 1733-01-09

Callur Hans Hansson, f 1733-01-09, död före 1746-05-23

Callur Erik Hansson, f 1735-05-04

Callur Samuel Hansson, f 1737-04-24

Callur Lisbet Hansdotter, f 1741-04-05

g 1762-12-26 till Kaj Hans Hansson, f 1741-01-12, Ovanmyra LA3

Callur Carl Hansson, f 1744-01-14, se nedan Boda F5 - G4 IVb

Callur Hans Hansson, f 1746-05-03, död 1769 i feber (23 år)

 

 

Boda F5 - G4

IVa)

Callur Olof Hansson, f 1728-07-25, död 1801-11-27 i bröstsjuka (73 år),

g 1 g 1750-01-01 med

Brita Samuelsdotter, f 1725-09-14, från Boda A11 - C7, död ca 1772 (ca 47 år)

Barn:

Callur Samuel Olsson, f 1751

Callur Brita Olsdotter, f 1754-06-03

Callur Hans Olsson, f 1760-10-06

Callur Olof Olsson, f 1765

Callur Margeta Olsdotter, f 1766­-08-29

 

Callur Olof Hansson g 2 g 1774-12-26 m

Anna Brigita Olsdotter Ferngren, f 1736-06-37, från Kärvsåsen E12.

Utan barn

 

 

IVb)

Callur Carl Hansson, f 1744-01-14, g 1766-12-26 med änkan

Karin Jonsdotter, f 1737, från Backa

Barn:

Callur Hans Carlsson, f 1767-09-25, död 1768 (1 år)

Callur Hans Carlsson, f 1769

Callur Jon Carlsson, f 1771

 

 

Boda A4

B17 - C2 - D3 - E18 - F saknas - G18 – H17 – J20

I)

Erik Olsson, f 1634, död i brännsot, begr 1698-06-27 (64 år), g m

Karin, f 1642, död i blodsot, begr 1697-07-02 (55 år)

Barn:

Lisbet Ersdotter, f 1664

Brita Ersdotter, f ca 1671,

g 1700-12-26 till Susannas Hans Andersson, f 1678-04-14,

Boda A7

Olof Ersson, f 1673-05-19, se nedan Boda C2 - D3

Malin Ersdotter, f 1676 eller 1677

Margeta Ersdotter, f 1679,

g 1700-05-21 till Erik Hans Erik Ersson, f 1680-10-03, Boda A8

 

1663 hade familjen fäbodar i Vattberg.

1695 hörde gården till roten nr 20 Myrbock och var taxerad till 747 bdl.

 

 

Boda C2 - D3

II)

Jälk Olof Ersson, f 1673-05-19, begr 1722-07-08, blodsot (49 år), g m

Margeta Olsdotter, f 1674 eller 1675 av Olof Hansson och Lisbet Ersdotter,

Östbjörka 18, död 1751 (77 eller 76 år). Husbonde fr o m 1733.

Barn:

Jälk Olof Olsson

Jälk Lisbet Olsdotter, f 1702-04-08

g 1732-12-26 till Bergs Olof Ersson, f 1702-06-20,

Lenåsen A11 - C3

Jälk Erik Olsson, f 1708-01-05, se nedan Boda E18

Jälk Karin Olsdotter, f 1712-02-08, död 1784-03-23 (72 år) i Silverberg,

sjuklig i 30 år, sängliggande 1 år

g 1 g 1735-12-26 till Werkar Olof Jonsson, f 1713-06-17,

Silverberg A2 - C11

g 2 g 1741-05-11 m Gatu eller Burtus Mats Matsson, f 1715-10-21,

från Boda B15 - C19 (se Silverberg A2 - C11)

Jälk Brita Olsdotter, f 1715-10-05, begr 1722-06-24 (7 år), blodsot.

 

Fosterdotter: Brita, från Osmundsberg

Lars Carlsson, f 1683, från Boda A3 - C6, bodde här innan han 1707-09-08 gifte

sig till Brita Ersdotter, f 1685-05-19, Boda A12 - C4.

 

 

Boda E18

III)

Jälk eller Bäck Erik Olsson, f 1708-01-05, död ca 1772 (ca 64 år),

g 1733-01-01 m

(Werkar) Brita Jonsdotter, f 1717-04-21 i Silverberg A2 - C11, boende i Boda

A4 - E18, död 1791-05-07 av ålder (74 år)

Erik Olsson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 2 söner:

Jälk Olof Ersson, f 1739-02-03

Jälk Jon Ersson, f 1741-02-23, se nedan Boda G18

 

 

Boda G18 – H17 – J20

IV)

Jälk Jon Ersson, f 1741-02-01, g 1761 m

(Lund) Karin Ersdotter, f 1738-04-06, från Ovanmyra LA1 - E1. Personalieboken

anger att hon var född i Lenåsen, uppenbarligen fel. Död 1804-12-21 i rödsot (65 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Jälk Brita Jonsdotter, f 1762-03-04, döv,

g 1792-11-18 till Sohlviks Olof Hansson, f 1765-10-23, Boda E17

Jälk Olof Jonsson, f 1765-05-26

Jälk Lisbet Jonsdotter, f 1767-04-12. I dopboken står Karin, troligen fel.

g 1798-05-16 till Gruvris/Liss Anders Olsson, f 1777-08-20, Gruvriset B3

Jälk Olof Jonsson, f 1770-03-04, död 1783-06-13 (13 år)

Jälk Karin Jonsdotter, f 1772-07-28

Jälk Erik Jonsson, f 1777-09-04

 

 

Boda A5

Ej i B. Nytt hushåll A6

I)

Erik Olsson, f 1608, klockare 1673 - 1675, från Gruvriset A2, begr 1675-08-15

(67 år), g 1 g m

Karin

Barn i första äktenskapet se Gruvriset A2.

 

Erik Olsson g 2 g 1670-12-04 m

Susanna Simonsdotter (Hack), f 1638, från Boda A16

 

Erik Olsson, f 1669

Lisbet, jänta

Anna, f 1634, jänta, fosterdotter?

Karin, logpiga

 

Susanna Simonsdotter g 2 g 1676-10-29 till

Anders Hansson, f 1651, Boda A7

 

 

Boda A6

B8 - C11 - D16 - E11 - F11 - G12 – H12. Nytt hushåll D17

I)

Brita Ersdotter, f 1645 eller 1649, från Gruvriset A2, dotter till Erik Olsson ovan,

begr 1722-07-15, blodsot (77 år), g m

Hans Andersson, f 1646 eller 1648, död 1706-06-17 av sting (60 år)

Hans Andersson var gåvogivare till Ore kyrka.

Barn:

Brita Hansdotter, f 1671-11-05, se nedan Boda D16

Anna Hansdotter, f 1677-06-17, se Boda D17 (nytt hushåll)

Fosterson: Jon Ersson

 

1695 hörde gården till roten nr 59 Lärkia och var taxerad till 476 bdl.

 

 

Boda D16

II)

Brita Hansdotter, f 1671-11-05, begr 1728-09-01, bröstsjuka (57 år), g m

Jon Jonsson, f 1664

Jon Jonsson skrevs som husbonde t o m 1737

Barn:

Brita Jonsdotter, f 1690-04-13

som änka g 1722-03-28 m Samils Lars Ersson, f 1701-03-12,

Boda A15 - E7

Anna Jonsdotter, f 1693-02-12

troligen g 1713-04-08 till Hinders Anders Olsson, f 1689,

Gärdebyn 7

Hans Jonsson, f 1703-04-07, begr 1703-09-27 (5 månader)

Lisbet Jonsdotter, f 1710-08-30, se nedan Boda E11 - F11

 

Lisbet Andersdotter, ej identifierad

Olof, dräng

Karin Ersdotter, logpiga

Brita Ersdotter, logpiga

 

 

Boda E11 - F11

III)

Lisbet Jonsdotter, f 1710-08-30, död 1795-04-25 av ålder (85 år), g 1726-05-30 m

Möckias eller Michaels Hans Olsson, f 1700-08-13, från Västanå A6 - C6,

kyrkvärd i 23 år, klockare, död 1781-02-08 (81 år)

Hans Olsson skrevs som husbonde 1730 - 1741.

Utan barn.

 

 

Boda G12

I)

Fosterdotter (Hans Olssons brorsdotter):

Mökjas Anna Olsdotter, f 1731-07-12 i Västanå A6 - C6, död 1805-08-08 (74 år),

g 1750-03-25 m

(Åkers) Anders Ersson, f 1723-08-31, från Gulleråsen B3 - D22, död 1804-04-16

av ålder (81 år)

Barn 5 söner och 4 döttrar. Kända är:

Mökjas Kerstin Andersdotter, f 1752-08-09

g 1779-01-01 till Olof Ers Anders Andersson, f 1749-02-21,

Ovanmyra D14 - F19

Mökjas Erik Andersson, f 1754-10-21, död före 1775-01-19

Mökjas Anna Andersdotter, f 1757-01-12

Mökjas Olof Andersson, f 1758-07-23 se nedan H12

Mökjas Margeta Andersdotter, f 1761-01-07

Mökjas Anders Andersson, f 1765-02-16, död 1768 i kopporna (3 år)

Mökjas Hans Andersson, f 1770-12-06

Mökjas Erik Andersson, f 1775-01-19

 

 

Boda H12

II)

Mökjas Olof Andersson, f 1758-07-23, g 1783 m

(Gifvas) Kerstin Carlsdotter, f 1758-01-14,  Lenåsen A13 - F11

Barn:

Mökjas Anders Olsson, f 1785-11-09

Mökjas Carl Olsson, f 1788-12-20

Mökjas Anna Olsdotter, f 1793-12-16

Mökjas Kerstin Olsdotter, f 1795-06-03

Mökjas Lisbet Olsdotter, f 1797-12-02

 

Syskon:

Mökjas Margeta Andersdotter, f 1761-01-07,

g 1790 till Mas Hans Hansson, f 1770-08-08 i Västanå C1,

boende i Västanå, B4.

 

Mökjas Erik Andersson, f 1776-01-19

g 1795-04-06 m Erik Hans Brita Jonsdotter, f 1768-04-21, Boda A8 - H13

Barn: Mökjas Anna Ersdotter, f 1796-10-16

 

 

Boda A7

B13 - C17 - D26 - E27 – F saknas - G25/24 - H24

I)

Erik Hansson. Finns med i 1613 års mantalslängd.

1655-05-13 gav Erik Hansson 1 daler till Ore kyrka.

Barn:

Hans Ersson, f 1581, se nedan II

 

 

II)

Hans Ersson, f 1581, begr 1674-01-20 (93 år). 1661-06-30 gav Hans Ersson

2 öre till Ore kyrka.

g 1631-01-09 m

Malin, f 1611 (Anders Jonssons dotter från Lenåsen), begr 1673-08-24 (62 år).

Hon var syster till Karin Andersdotter, f 1613, g till Ovanmyra A7.

Malin var gudmor till Jöran Perssons son Per, f 1636-10-02, Boda A7.

Barn:

Brita Hansdotter, f 1632, begr 1675-11-14 (43 år)

g m Jöns, död 1675 i Skåne

Anna Hansdotter, f 1633-02-17, begr 1709-02-02 (76 år), ålder.

Gudfar NN Jönsson, gudmor Jöns Larssons hustru, Lenåsen.

Hustrun fanns där år 1613.

Kerstin Hansdotter, f 1636, begr 1716-11-04 (85 år), ålder.

Hon var gåvogivare till Ore kyrka.

g 1680-05-30 till Anders Larsson, f 1661, Silverberg A5

Lars Hansson, f 1647, se nedan Boda A7 IIIa

Anders Hansson, f 1651 eller 1652, se nedan Boda A7 IIIb

 

Dödboken upptar en liten dotter begr 1638-06-29.

 

1663 hade familjen fäbodar i Blåbergsåsen, 19 km nordost om Boda, och del i

kvarn i Västanån.

 

 

IIIa)

Lars Hansson, f 1647, begr 1687-05-08 (40 år), g m

Kerstin Danielsdotter, f 1656

Barn:

Hans Larsson, f 1673-03-31

Erik Larsson, f 1676-09-03

Anna Larsdotter, f 1679-12-28

Malin Larsdotter, f 1683-06-34

Lisbet Larsdotter, f 1688-01-29

 

Dödboken upptar två barn, begravda 1677-01-07 och 1678-08-18

 

Kerstin Danielsdotter och sonen Hans är upptagna i förteckningen i 1692 – 1699

års husförhörslängd över "hushåll förresta till Pommern och annorstädes".

 

 

IIIb)

Broder:

Anders Hansson, f 1651 eller 1652, död 1685-07-11 (33 - 34 år), g 1676-10-29 m

Susanna Simonsdotter (Hack), f 1638, änka, begr 1727-07-30 (89 år), ålder, från Boda A5

Barn:

Susannas Hans Andersson, f 1678-04-14, se nedan Boda D26

 

Susanna Simonsdotter var g 1 g 1670-12-04 m

Erik Olsson, f 1608, Boda A5, klockare, begr 1675-08-05 (67 år)

 

 

Boda B13 - C17

Susanna Simonsdotter, g 3 g före 1686 m

Lars Larsson, f ca 1651 eller 1660, från Gulleråsen A13, soldat nr 19 Spåman,

antagen 1680, död i fält 1702-02-06 (42 - 51 år)

 

 

Boda D26

IV)

Susannas Hans Andersson, f 1678-04-14, död 1749 (71 år), g 1 g 1700-12-26 m

Brita Ersdotter, f ca 1671, från Boda A4, begr 1715-07-17 (ca 44 år), huvudsot.

Hans Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Susannas Anna Hansdotter, f 1703-06-10, begr 1707-09-15, svullnad (4 år)

Susannas Lisbet Hansdotter, f 1705-09-16, se nedan V)

 

Susannas Hans Andersson g 2 g 1715-12-26 m

Kerstin Larsdotter, f 1669, änka från Boda A2, död 1743

 

Fosterdotter: Anna, "infirma" (svag), död 1701 - 1719

Kerstin, Erik Anderssons hustru, "infirma"

 

 

V)

Susannas Lisbet Hansdotter, f 1705-09-16, död 1773-07-25 (68 år)

g 1 g 1723-01-01 m

Mats Andersson, f 1699, från Gruvriset B3 - C1

Barn:

Susannas Anders Matsson, f 1734-01-18

g 1764-06-20 till Jöns (Kus) Anna Olsdotter, f 1728-08-24,

från Kärvsåsen A8 - C1, boende Ovanmyra C17

 

 

Boda E27

Susannas Lisbet Hansdotter g 2 g 1736-10-24 m

Hans Hansson, f 1712, från Västanå. Ej identifierad där.

Barn:

Susannas Brita Hansdotter, f 1737-08-05

Susannas Lisbet Hansdotter, f 1740-01-13

g 1781-01-11 till Måg/Snickars Erik Ersson, f 1741-09-19,

Ovanmyra A5 - F25

Susannas Anna Hansdotter, f 1742, död 1809-05-02 (67 år)

Susannas Hans Hansson, f 1747-05-16, se nedan VI)

 

 

Boda G25/24

VI)

Susannas Hans Hansson, f 1747-05-16, soldat nr 40 Finne, g 1771-12-25 m

Anna Jonsdotter, f 1748, från Övre Gärdsjö i Rättvik, död 1817-05-07 (69 år)

Barn:

Susannas Hans Hansson, f 1772-12-18 se nedan VII)

Susannas Lisbet Hansdotter, f 1775-04-21

Susannas Anna Hansdotter, f 1778-08-07

 

 

Boda H24

VII)

Susannas/Finn Hans Hansson, f 1772-12-18, död 1839-07-24, g 1799-04-07 m

Lund Anna Olsdotter, f 1775-07-06, från Ovanmyra LA1

Barn:

Finn Anna Hansdotter, f 1811-04-02, se nedan VIII)

Finn Lisbet Hansdotter, f 1802 eller 1803,

g 1821 till Östbjörka 31

Finn Hans Hansson, f 1808, död 1810

 

Fastighet vid storskiftet Boda sub 25, Litt Ab.

 

 

Boda 26

VIII)

Finn Anna Hansdotter, f 1811-04-02, g 1841 m

(Pöls) Erik Olsson, f 1820-19-03, soldat nr 1 Knapp, från Gulleråsen A3

Barn:

Finn Brita Ersdotter, f 1844

g till Jöns Hans Danielsson, Lenåsen

Finn Anna Ersdotter, f 1848, se nedan IX)

Finn Lisbet Ersdotter, f 1852, död 1855

 

 

Västra Boda 36

IX)

Finn Anna Ersdotter, f 1848, g 1870 m

Anders Carlsson, f 1852, soldat nr 17 Tjäder

Barn:

Erik Andersson, f 1874

Brita Andersdotter, f 1879, se nedan X)

 

 

Rättvik

X)

Brita Andersdotter, f 1879, g m

Karl Albert Hultsman, f 1875

Barn:

Elsa Hultsman, f 1902

Hanna Hultsman, f 1904

Erik Albert Hultsman, f 1909

 

 

Boda A8

B9 - C12 - D18 + D19 - E12 - F12 - G13. Nytt hushåll E13 – H13

Boda A8 - B9 - C12

I)

Erik Hansson, f 1636, begr 1713-03-29, bröstsjuka (77 år), g 1 g m

Ingeborg, f 1646, begr 1678-01-20 (32 år)

Barn:

Hans Ersson, f 1662

Brita Ersdotter, f 1670 eller 1674

g 1705-12-28 till Domar Jon Andersson, f 1674,

Gulleråsen A14 - C10

Malin Ersdotter, f 1671-03-25, "tjänar på Ore"

g 1700-12-02 till Biörck Hans Jonsson, f 1681-06-12,

Ovanmyra A6 - C10

Margeta Ersdotter, f 1673-02-02, begr 1677-01-01

Kerstin Ersdotter, f 1675-03-28, se nedan Boda D18 IIa

 

Erik Hansson g 2 g 1678-08-11 m

(Pell) Karin Larsdotter, f 1653, från Västanå A1, begr 1715-10-23, bröstsjuka

(62 år)

Barn:

Lars Ersson, f 1679-06-11, se nedan Boda C12 IIb

Erik Ersson, f 1680-10-03, se nedan Boda D19 IIc

Anna Ersdotter, f 1684-06-08, se nedan Boda D18 IIa

Kerstin Ersdotter, f 1691-01-12

Anders Ersson, f 1697-11-12

 

Dödboken upptar fem barn, begravda 1678-03-17, 1680-06-13, 1686-11-14

och två stycken 1691-10-11.

 

1695 hörde gården inte till någon soldatrote utan var en av dem som var

underhållsskyldiga gentemot fänriken Carl Julius Delachapell vid Rättviks

kompani. Underhållet stod i proportion till den årliga räntan (skatten) 2 daler,

18 öre och 18 penningar.

 

 

Boda D18

IIa)

Erik Hans Kerstin Ersdotter, f 1675-03-28, begr 1731-02-28, sting (56 år),

och systern:

Erik Hans Anna Ersdotter, f 1684-06-08

 

 

Boda C12

IIb)

Erik Hans Lars Ersson, f 1679-06-11, soldat nr 19 Spåman.

Stupade möjligen vid Poltava 1709. G 1703 m

Brita Larsdotter, f 1680-05-16, från Boda A2

Barn:

Kerstin Larsdotter, f 1704-01-22, husbonde t o m 1732

 

Brita Larsdotter gifte sig 2 g 1715-03-27 m

Olof Andersson f ca 1687, från Gulleråsen B13. Femmänningssoldat med namnet

Gullman hos kapten Carl Fredrik Coyet före april 1714, soldat nr 4 Willstöt 1714-04-08,

715 åter femmänningssoldat Gullman. Enligt husbondeförteckningarna var familjen bosatt i

Gulleråsen åtminstone 1728-1740.

Barn före äktenskapet:

Kerstin Olsdotter, f 1712-12-10

Barn i äktenskapet:

Anders Olsson, f 1716-04-03, soldat nr 2 Åkare 1736,

g 1737-05-08 till Marits Brita Andersdotter, f 1720, Kärvsåsen A12d.

Paret bosatte sig på Kärvsåsen E19

Lans Olof Olsson, f 1719-09-14,

g 1743-12-22 m Anna Olsdotter, f 1727-12-01, Gulleråsen E24.

 

 

Boda D19

IIc)

Erik Hans Erik Ersson, f 1680-10-03, g 1700-05-21 m

(Jälk) Margeta Ersdotter, f 1679, från Boda A4

Erik Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Erik Hans Hans Ersson, f 1701-03-18, se nedan Boda E12

Erik Hans Erik Ersson, f 1704-01-28

Erik Hans Olof Ersson, f 1706-11-19

g 1733-12-26 till Kerstin Andersdotter, f 1706, Silverberg E12

Erik Hans Jon Ersson, f 1709-09-22, se Boda E13 (nytt hushåll)

Erik Hans Anders Ersson, f 1712-10-21

Erik Hans Lisbet Ersdotter, f 1715-08-17

g 1732-12-26 till Bergs Erik Ersson, f 1704-08-16, Lenåsen E3

 

 

Boda E12 - F12

III)

Erik Hans Hans Ersson, f 1701-03-18, död 1767-06-12 i sting (66 år),

g 1729-00-00 m

(Lundmats) Brita Olsdotter, f 1698-12-28, från Boda A14 - C13, bräcklig änka,

död 1778-06-24 i håll och sting (80 år)

Hans Ersson skrevs som husbonde fr o m 1737.

Barn 4 söner och 1 dotter. Kända är:

Erik Hans Erik Hansson, f 1730-09-27

g 1754-12-08 till (Samils) Brita Olsdotter, f 1732-06-24,

Boda A15 - C7

Erik Hans Olof Hansson, f 1733-04-05

Erik Hans Hans Hansson, f 1735-03-12

Erik Hans Jon Hansson, f 1740-03-19, se nedan IV)

 

 

Boda G13 – H13

IV)

Erik Hans Jon Hansson, f 1740-03-19, g 1762-12-26 m

(Gatu) Karin Matsdotter, f 1743-05-22, från Silverberg A2 - C11

Barn:

Erik Hans Hans Jonsson, f 1765-03-06  se nedan V)

Erik Hans Brita Jonsdotter, f 1768-04-21

Erik Hans Olof Jonsson, f 1771-11-01, död 1772 av sting (1 år)

Erik Hans Karin Jonsdotter, f 1773-03-28

Erik Hans Erik Jonsson, f 1776-08-03, död 1780-12-16 (4 år)

Erik Hans Jon eller Jonas Jonsson, f 1780-04-18

 

 

Boda H13

V)

Erik Hans Hans Jonsson, f 1765-03-06, död 1807-07-06, g 1792-12-26 m

Långsveds Lisbet Jonsdotter, f 1772-09-20, från Ovanmyra A12

 

Långsveds Lisbet Jonsdotter var g 2 g 1808-12-26 till

Smårs Erik Danielsson, f 1770-06-13, Ovanmyra A8.

 

Syskon:

Erik Hans Brita Jonsdotter, f 1768-04-21,

g 1795-04-06 m Mökjas Erik Andersson, f 1776-01-19, Boda A6 - H12

 

 

Boda A9

B16 - C18 - D27 - E29 - F saknas - G26/25 - Nytt hushåll G28/27 – H25

I)

Jöran Persson, begr 1668-06-14, g m

Malin, f 1599, begr 1682-08-06

Barn:

Peder/Per Jöransson, f 1636-10-02, se nedan Boda B16 - C18. Gudfar;Carl

Jonsson, Boda, gudmor: Hans Erssons hustru Malin, Boda.

 

Två barn begravda 1638-08-12 och en dotter begr 1638-08-19.

 

1663 hade familjen fäbodar i Ängesberg, nu Änsberg, 12 km ostnordost om Boda,

och del i kvarn i Västanån.

 

 

Boda B16 - C18

II)

Per Jöransson, f 1640, död 1701 - 1719, g m

Brita, f ca 1640, begr 1700-08-12

Barn:

Jöran Persson, f 1671-01-06, soldat nr 17 Kiäder

Olof Persson, f 1675-04-05, död 1702 (27 år)

Malin Persdotter, f 1681-02-20, se nedan Boda D27

 

1695 hörde gården till roten nr 17 Tiäder och var taxerad till 808 bdl.

 

 

Boda D27

III)

Örjas Malin Persdotter, f 1681-02-20, död 1732-08-06 av sting (51 år), g 1703 m

Olof Larsson, f 1682, från Lenåsen B6 - C9

Olof Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740.

Barn:

Örjas Olof Olsson, f 1711-08-10

Örjas Karin Olsdotter, f 1714

Örjas Lars Olsson, f 1716-07-31, se nedan Boda E29

Örjas Kerstin Olsdotter, f 1721

 

Olof Larsson g 2 g 1733-02-11 m

Margeta Hansdotter, f 1677-11-11, Lenåsen A13.

 

 

Boda E29

IV)

Örjas Lars Olsson, f 1716-07-31, död ca 1755 (ca 39 år), g 1737-12-26 m

Karin Matsdotter, f 1714-08-13 av Mats Ersson Flatterskalle och Karin, Backa

i Rättvik, död 1776-03-31 i feber (62 år)

Barn 4 söner och 3 döttrar. Kända är:

Örjas Mats Larsson, f 1741-12-25, se nedan Boda G26/25

Örjas Anna Larsdotter, f 1745-01-09

Örjas Kerstin Larsdotter, f 1746-12-23

g 1765-12-06 till Back Hans Hansson, f 1746-05-23,

Boda B18 - C3

Örjas Olof Larsson, f 1749-03-05, se Boda G28/27 (nytt hushåll)

Örjas Karin Larsdotter, f 1751, död 1751 - 1755

Örjas Lars Larsson, f 1753-09-01

g 1775 till Gatu Brita Andersdotter, f 1749-02-10,

Boda B15 - C19

 

 

Boda G26/25

V)

Örjas Mats Larsson, f 1741-12-25, död 1808-09-29 (67 år), g 1765-12-26 m

(Björk) Anna Jonsdotter, f 1744-02-14, från Ovanmyra A6 - F11

Barn:

Örjas Karin Matsdotter, f 1767-02-19, Se nedan Boda H25

Örjas Olof Matsson, f 1773-03-28

Örjas Anna Matsdotter, f 1775-04-24

g 1795 till Jöns Anders Hansson, f 1775 i Ovanmyra A3

Örjas Kerstin Matsdotter, f 1779-08-20

 

 

Boda H25

VI)

Örjas Karin Matsdotter, f 1767-02-19.  I dopboken kallas fadern Mats Andersson,

uppenbarligen fel. G 1788-01-01 m

Samils Samuel Jonsson, f 1760-11-20, Boda A15

Barn:

Örjas Jon Samuelsson, f 1791-06-06

Örjas Olof Samuelsson, f 1793-03-16

Örjas Anna Samuelsdotter, f 1795-12-24

Örjas Mats Samuelsson, f 1798-10-06

 

 

Boda A10

B12 - C15 - D24 - E25 - F saknas - G24/23 – Nytt hushåll E28

I)

Mats Matsson Pöös, f 1625, begr 1675-05-30 (50 år), g m

Karin, f 1621, begr 1677-09-16 (56 år)

Barn:

Pöös Margeta Matsdotter, f 1647, gift

Pöös Erik Matsson, f 1654, se nedan Boda B12 - C15

Pöös Mats Matsson, f 1656, död 1677-06-17 i Skåne (21 år)

 

1663 hade familjen fäbodar i Ängesberg.

 

 

Boda B12 - C15

II)

Pöös Erik Matsson, f 1654, g 1678-06-24 m

Anna Hansdotter, f 1646, från Söderås i Rättvik, sängliggande,

begr 1724-03-22, ålder (78 år)

Barn:

Pöös Mats Ersson, f 1681-12-28

Pöös Anna Ersdotter, f 1685

Pöös Karin Ersdotter, f 1686-08-08, begr 1697-08-01 (11 år), blodsot

Pöös Jon Ersson, f 1689-06-09, död 1701 - 1719

Pöös Hans Ersson, f 1692-12-04, se nedan Boda D24 - E24

Pöös Erik Ersson, f 1699

g 1722-02-11 till Back Malin Olsdotter, f 1694, Boda B18 - E19

Pöös Mats Ersson, f 1702-07-13, se Boda E28 (nytt hushåll)

 

Anna, svärmor, f 1615

Erik Jakobsson, finne från Svärdsjö

Finn Erik Matsson, f 1689

 

1695 hörde gården till roten nr 17 Tiäder och var taxerad till 274 bdl.

Det var den näst minsta gården i byn.

 

 

Boda D24 - E25

III)

Pös Hans Ersson, f 1692-12-04, enögd, g 1721-02-02 m

(Erik Anders) Karin Andersdotter, f 1699, från Kärvsåsen A6 - D17, blind i 17 år,

död 1773-01-24 av ålder (74 år).

Hans Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 4 söner och 4 döttrar

Pös Erik Hansson, f 1722-01-02, se nedan Boda E25

Pös Anna Hansdotter, f 1724-03-07

g 1750-12-26 till Hans Persson, f 1723-09-05 i Ovanmyra,

boende Lenåsen D20, soldat nr 19 Spåman, antagen 1741-08-21

Pös Lisbet Hansdotter, f 1728-03-02

Pös Anders Hansson, f 1731-08-31

Pös Brita Hansdotter, f 1734-11-12

g 1779-12-05 till Hans Ols Hans Ersson, f 1728-11-14,

Gulleråsen E34 - G30

Pös Hans Hansson, f 1738-03-05

Pös Jonas Hansson, f 1739-11-30

Pös Margeta Hansdotter, f 1740-10-10,

g 1762-01-06 till Mökjas Hans Hansson, f 1732-02-05,

Lenåsen A2 - E1

 

 

Boda E25

IV)

Pös Erik Hansson, f 1722-01-02, död ca 1772 (ca 50 år), g 1747-04-26 m

(Klockar) Margeta Andersdotter, f 1724-11-28, från Lenåsen D10,

död 1808-10-31 (84 år). (Hansdotter enligt vigselboken, uppenbarligen fel)

Barn:

Pös Anders Ersson, f 1747-06-12

Pös Hans Ersson, f 1750-11-25, se nedan V)

Pös Karin Ersdotter, f 1754-12-03

Pös Jon Ersson, f 1759-02-25, död före 1770-03-26

Pös Anna Ersdotter, f 1762-09-08

Pös Erik Ersson, f 1766-10-21

Pös Jon Ersson, f 1770-03-26, begr 1773-02-02, kopporna (3 år)

 

 

Boda G24/23 – H27

V)

Pös Hans Ersson, f 1750-11-25, död 1834-10-20, g 1781-01-04 m

(Spring) Margeta Hansdotter, f 1758-11-06, från Ovanmyra E10 - G19

Barn:

Pös Brita Hansdotter, f 1781

Pös Margeta Hansdotter, f 1784-05-23

Pös Karin Hansdotter, f 1787-01-15

g till Backa, Rättvik

Pös Erik Hansson, f 1789-09-01, död 1790

Pös Hans Hansson, f 1791-03-24

g 1813-12-32 till Gatu Anna Olsdotter, f 1788-12-27,

Silverberg A2a

Pös Anna Hansdotter, f 1793-12-24

Pös Erik Hansson, f 1796-03-01

Pös Anders Hansson, f 1797-04-12

 

 

Boda A11

B14 - C16 - Ej i D

I)

Carl Jonsson. Finns i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Riksdagsman för bondeståndet vid 1625 års riksdag. G m

Lisbet. Gudmor till Anders Jonssons son Erik, f 1633-04-07, Boda.

Barn:

Anna Carlsdotter, se nedan II)

 

Carl Jonsson var gudfar till:

- Jöns Perssons dotter Brita, f 1630-01-06, Boda A1

- Lars Erssons dotters son Olof, f 1630-01-25, Gruvriset

- Anders Jonssons son Erik, f 1633-04-07, Boda

- Jöran Perssons son Per, f 1636-10-02, Boda A8

 

 

II)

Anna Carlsdotter, g 1636-12-28 m

Per Ersson, f 1610, från Bengtsheden, Svärdsjö, död 1675 (65 år).

Per Ersson var gåvogivare till Ore kyrka.

Barn:

Salomon Persson (konstruerad person) se nedan III)

 

Per Ersson g 2 g 1671-07-23 m

Brita Gudmundsdotter, f 1623, från Vikarbyn, Rättvik, begr 1675-06-06,

då bosatt i Västbjörka i Rättvik.

 

1663 hade familjen fäbodar i Ängesberg och del i kvarn i Västanån.

 

 

III)

Salomon Persson, g m

Ingebor, f 1622

Barn:

Malin Salomonsdotter, f 1656 eller 1658,

g 1682-06-05 till Lars Olsson, f 1657, Änderåsen A5 - B6

Carl Salomonsson, f 1664, se nedan Boda B14 - C16

 

Ingebor flyttade till dottern Malin, Änderåsen A5 - B6

 

 

Boda B14 - C16

IV)

Carl Salomonsson, f 1664, soldat nr 17 Tiäder, antagen 1688, begr 1705-02-05,

långsam sjukdom (41 år), g 1679-06-09 m

Karin, f ca 1639, från Bergsgården vid Varpan, sjö i Stora Kopparbergs

församling, norr om Falun, begr 1717-10-06 (ca 78 år), sting.

Barn:

Anna Carlsdotter, f 1681-01-20

g 1713-06-21 till Lars Jonsson, f 1680, Osmundsberg A6 - C12

Lisbet Carlsdotter, f 1684-01-20

g 1711-12-26 till Stenhuggar Jöran Jöransson, f 1688-02-13,

Boda A16 - C1

 

Dödboken upptar ett barn begravt 1686-10-17.

 

 

Boda A12

B5 - C4 - D9 - E1 - F1 - G1. Nya hushåll B15 och H1.

I)

Mats Ersson, f 1622, begr 1682-01-06, g m

Margeta, f 1624

Barn:

Erik Matsson, f 1653, se nedan Boda B5 - C4

Anders Matsson, f 1656, se Boda B15 (nytt hushåll)

 

1663 hade familjen fäbodar i Blåbärsåsen och del i kvarn i Västanån.

 

Margeta g 2 g till

Pell Lars Hansson, f 1615 eller 1617, Västanå A1

 

 

Boda B5 - C4

II)

Stor Erik Matsson, f 1653, begr 1718-06-04, sting (65 år), g m

Karin Ersdotter, f 1645, från Boda A5, änka, död 1711-03-05 i bröstsjuka (66 år)

1667-09-29 gav Karin Ersdotter 2 mark till Ore kyrka.

1677-07-22 fick Erik Matsson böta 8 daler för otidigt lägersmål.

Barn:

Stor Mats Ersson, f 1677-09-16, soldat nr 3 Wikman, död 1714 (37 år)

Stor Margeta Ersdotter, f 1679-06-01

g 1701 till Jöran Simonsson, f 1655, Boda A16 - C1

Stor Anna Ersdotter, f 1681-12-18

g 1701-11-03 till Callur Erik Carlsson, f 1670, Boda A3 - C6.

(systern Brita gifte sig med brodern Lars, "syskonbyte")

Stor Brita Ersdotter, f 1685-05-17, se nedan Boda D9 - E1

 

Karin Ersdotters barn:

Erik, f 1671

g m Karin, död 1706

Olof, f 1675

 

Brita, sonhustru

 

1695 hörde gården till roten nr 17 Tiäder och var taxerad till 1 058 bdl.

Det var då den näst största gården i byn.

 

 

Boda D9 - E1

III)

Brita Ersdotter, f 1685-05-17, g 1707-09-08 m

Lars Carlsson, f 1683, från Boda A3 - C6, död 1762-06-10 (79 år). Han skrevs

som husbonde i varje fall 1729 - 1740. Han bodde i Boda A4 - C2 innan han gifte

sig hit.

Familjen skrevs Dräng.

Barn:

Dräng Anna Larsdotter, f 1708-11-12,

g 1732-04-10 till Gifvas Hans Jonsson, f 1701-05-04,

Lenåsen 12 - E12

Dräng Olof Larsson, f 1710-02-26, begr 1722-06-17, blodsot (12 år)

Dräng Brita Larsdotter, f 1712-01-05, begr 1712-05-04, sting (4 månader)

Dräng Hans Larsson, f 1714-05-16, begr 1714-10-10, sting (5 månader)

Dräng Hans Larsson, f 1717-05-03

Dräng Lisbet Larsdotter, f 1719-02-12, begr 1722-06-17, blodsot (3 år)

Dräng Erik Larsson, f 1722-05-19, se nedan Boda F1 - G1

Dräng Brita Larsdotter, f 1725-08-19, begr 1731-03-25, kopporna (6 år)

 

Dödboken upptar ytterligare en dotter, begr 1722-07-01, blodsot, "10 år 6 mån".

Tvilling med Brita eller annan, ej identifierad fader?

 

 

Boda F1 - G1

IV)

Dräng Erik Larsson, f 1722-05-19, död 1783-03-03 i bröstsjuka (64 år),

g 1744-01-29 m

Brita Gudmundsdotter, f 1723-11-25, från Änderåsen A3 - C3, död 1794-10-04

i bröstsjuka (71 år)

"Erik Larsson har förestått fjärdingens magasin från det att magasinen inrättades

tills det att de blevo skilda åt, och än vidare förestod Boda magasin så länge hans

livskrafter det medgåvo."

Barn 5 söner och 6 döttrar. Kända är:

Dräng Brita Ersdotter, f 1744-12-02

g 1776-12-26 m Jones Mats Ersson, f 1751-09-05, från Boda E22

Dräng Margeta Ersdotter, f 1746-12-19, se Boda H1 nytt hushåll

Dräng Anna Ersdotter, f 1749-01-08

g 1785-01-00 m Finn Anders Andersson, f 1758-01-26,

Silverberg E10 - F8

Dräng Erik Ersson, f 1751-02-28, död före 1753-11-18

Dräng Erik Ersson, f 1753-11-18, död före 1760-09-24

Dräng Hans Ersson, f 1757-03-03, död 1773-01-24 (16 år)

Dräng Erik Ersson, f 1760-09-24, begr 1763-04-16, kopporna (3 år)

Dräng Lisbet Ersdotter, f 1763-11-14 se Boda H1 nytt hushåll

Dräng Kerstin Ersdotter, f 1766-10-24, död 1768, (2 år)

Dräng Kerstin Ersdotter, f 1770-04-06, se Boda H1 nytt hushåll

 

 

Boda A13

Ej i B

I)

Anders Eskilsson, f 1643, från Osmundsberg A9, g m

Anna, f 1646

1662-02-02 gav Anders Eskilsson ½ daler till Ore kyrka.

Barn:

Brita Andersdotter, f 1668 eller 1669

Carl Andersson, f 1670-12-26

Anna Andersdotter, f 1675-09-12

 

Familjen är upptagen på förteckningen i husförhörslängden 1692 - 1699 över

"hushåll som är förresta till Pommern och annorstädes".

 

 

Boda A14

B10 - C13 - D20 - E15 - F15.  Ej i G.

I)

Lund Mats Larsson, f 1636, från Ovanmyra, begr 1700-05-06 (64 år),

g 1682-04-17 m

Margeta Ersdotter, f 1648, från Gruvriset A2.

Barn:

Lund Margeta Matsdotter, f 1682, se nedan Boda C13 - D20

 

Fosterson: Carl Olsson, f 1671-09-03, son till Olof Larsson, f 1640, soldat nr 20

Myrbock, och Anna Ersdotter, (Margetas syster?), Gruvriset A2

Troligen g till Anna Hansdotter, Silverberg C2.

 

1695 hörde gården till roten nr 19 Spåman och var taxerad till 775 bdl.

 

 

Boda C13 - D20 - E15

II)

Lundmats Margeta Matsdotter, f 1682, bräcklig änka, g 1697-12-26 m

Olof Olsson, f 1672 i Boda (ej identifierad), död 1750 (78 år).

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Lundmats Brita Olsdotter, f 1698-12-18

g 1729 till Erik Hans Hans Ersson, f 1701-03-18, Boda A8 - C12

Lundmats Mats Olsson, f 1701-02-01

Lundmats Olof Olsson, f 1702-05-24, död före 1711-01-30

Lundmats Margeta Olsdotter, f 1704-04-07

Lundmats Anna Olsdotter, f 1706-08-20, död 1764-01-12 i feber (58 år)

Lundmats Lisbet Olsdotter, f 1708-08-09

g 1734-11-17 till Sparf Hans Ersson, f 1711-04-12,

Gulleråsen A8 - D20

Lundmats Erik Olsson, f 1709-08-30, se nedan Boda F15

Lundmats Olof Olsson, f 1711-01-30

Lundmats Hans Olsson, f 1715-03-10

troligen g 1740-11-30 m Brita Olsdotter, Gärdsjö, ej identifierad.

Lundmats Jon Olsson, f 1718

Lundmats NN Olsdotter, begr 1722-07-08 (½ år), Blodsot.

Lundmats Kerstin Olsdotter, f 1723-09-26

g 1745-04-07 till Stöt Olof Olsson, f 1714-06-28, Lenåsen C17

 

 

Boda F15

III)

Lundmats Erik Olsson, f 1709-08-30, låghalt, död 1769 i håll och sting (57 år),

g 1740-07-06 m

Margeta Larsdotter, f 1715 av Lars Andersson och Margeta Jönsdotter,

Övre Gärdsjö i Rättvik, död 1788-12-12 av ålder (73 år)

Barn:

Lundmats Erik Ersson, f 1744-06-13, död 1746 (2 år)

Lundmats Olof Ersson, f 1747-01-27

g 1774-01-02 till Britas Anna Jonsdotter, f 1754-11-06,

Ovanmyra C14 - G27

Lundmats Jon Ersson, f 1751-01-23

g 1774-02-20 till Snickars Kerstin Ersdotter, f 1745-03-01,

Boda C8 – G15

Lundmats Brita Ersdotter, f 1754-02-03

g 1772-04-20 till Smårs Daniel Danielsson, f 1740,

Ovanmyra A8 - F12

 

 

Boda A15

B3 - C7 - D6 - E7 - F7 - G8/9 – H9. Nya hushåll D7, D8, E2, E32

I)

Kerstin, f 1600, begr 1681-10-02

Barn:

Samuel/Samil Andersson, f 1641 se nedan II)

 

II)

Samuel/Samil Andersson, f 1641, död 1713-07-05 (72 år),

g m Brita, f 1648, död 1706-12-30 av invärtes sjukdom (58 år)

Barn:

Anders Samuelsson, f 1668-02-02, se Boda D7 (nytt hushåll)

Erik Samuelsson, f 1670-09-11, se nedan Boda D6

Olof Samuelsson, f 1673-01-01, se Boda D8 (nytt hushåll)

 

1695 hörde gården till roten nr 16 Skarp och var taxerad till 820 bdl.

 

 

Boda D6

III)

Erik Samuelsson, f 1670-09-11, död 1749 (79 år), g 1697-01-10 m

Sigri Larsdotter, f 1666 eller 1670 av Lars Persson och Kerstin, från Altsarbyn 14

Erik Samuelsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Samuel Ersson, f 1698, se Boda E32 (nytt hushåll)

Lars Ersson, f 1701-03-12, se nedan Boda E7

Erik Ersson, f 1704-04-03

g 1729-12-26 till Lund Brita Hansdotter, f 1714-04-28,

Ovanmyra C2

Olof Ersson, f 1711-09-24, se Boda E2 (nytt hushåll)

 

 

Boda E7

IV)

Samils Lars Ersson, f 1701-03-12, g 1722-03-28 m änkan

Brita Jonsdotter, f 1690-04-13, från Boda A6 - D16, död 1751 (61 år)

Lars Ersson skrevs som husbonde fr o m 1738.

Barn:

Samils Jon Larsson, f 1725-01-01, se nedan Boda F7 - G8/9

Samils Erik Larsson, f 1727-08-21, död 1730-05-17 (3 år)

 

 

V)

Boda F7 - G8/9

Samils eller Hans Jon Larsson, f 1725-01-01, död 1787-01-20 i hetsig feber

(62 år), g 1746-01-06 m

Margeta Ersdotter, f 1722-11-02, från Boda C9, död 1786-03-23 i bröstsjuka

(64 år)

Barn 4 söner och 3 döttrar:

Samils Brita Jonsdotter, f 1747-01-09, död före 1756

Samils Erik Jonsson, f 1750, död 1751 (1 år)

Samils Margeta Jonsdotter, f 1752-04-22, död 1773-06-13 i rödsot (21 år)

Samils Brita Jonsdotter, f 1755-02-06

Samils Jon Jonsson, f 1757-12-26 se nedan Boda H9

Samils Samuel Jonsson, f 1760-11-20

Samils Lars Jonsson, f 1763-12-27. "En odygdig sälle, fått spö 178?

för tjuvnad".

 

 

Boda H9

VI)

Hans (Samils) Jon Jonsson, f 1757-12-26, g 1786-04-14 m

(Gatu) Margeta Andersdotter, f 1757-10-15, från Boda B15

Barn:

Hans Jon Jonsson, f 1788-06-14, död 1793

Hans Anders Jonsson, f 1791-02-27

Hans Jon Jonsson, f 1793-12-00

Hans Samuel Jonsson, f 1796-09-29

g 1837 m Lars Lars Kerstin Hansdotter, f 1808-05-26, Lenåsen A13

Hans Brita Jonsdotter, f 1799-08-15

 

Bröder:

Samils Samuel Jonsson, f 1760-11-20,

gift till Örjas Karin Matsdotter, f 1767-02-19, Boda A9

Samils Lars Jonsson, f 1763-12-27. "En odygdig sälle, fått spö 178?

för tjuvnad. På fästningsarbete på Sveaborg 1786”.

 

 

Boda A16

B19 - C1 - D2 - E16 - F saknas - G16/15 - H15.

Nya Hushåll D25, Jsub17 och Nsub187

I)

Simon Jöransson Hack, f i augusti 1605 i Reval (nuvarande Tallinn), Sten-

huggarmästare, död 1672-03-02.

Han deltog i uppförandet av Kristine kyrka i Falun på 1640-talet och bosatte sig

sedan i Boda, där han hade tagit stenen. Han har utfört bl a brudporten i Leksands

kyrka, prästporten i Rättviks kyrka och dopfuntar i Rättvik, Gagnef (nu i Mock-

fjärds kapell), Aspeboda och, troligen, Sundborn. Se min artikel om mannen och

hans verksamhet i "Dalfolk" nr 2/1994, grundad på en uppsats av Sture Norberg,

tidigare vid Forskningsarkivet i Umeå. Sedan artikeln skrevs har vi fått veta att

han även har utfört en dopfunt i Folkärna kyrka år 1670. Simon Hack var

gåvogivare till Ore kyrka.

 

G 1 g 1621-10-03 i S:t Nikolai församling i staden Anklam i Vorpommern med

Anna Koltzow

Barn:

Anna Simonsdotter Hack, f ca 1621, död 1676-08-05 (55 år)

g 1 g i Sverige ca 1647, med Jacob

Barn:

Johan Jacobsson, f ca 1655

Påål Jacobsson, f ca 1660, trumslagare

Catharina Jacobsdotter,

g m kopparslagaren Matthias Schiurman

 

g 2 g ca 1674 m Johan Gunnarsson, f ca 1651,

skräddare hos Fabian Wrede.

 

Anna Simonsdotter, även kallad Tysk-Annika, dömdes 1676-07-27 av Kungl.

kommissorialrätten för häxeri att halshuggas och brännas på bål. Mot henne hade

20 vittnen talat, bl a hennes egna barn Påål och Catharina. 15 av vittnena var

minderåriga. Ett av domsskälen var att hennes förhållande "uti ord, uti åthävor och

leverne med trätor, eder och svärjande haver varit esomoftast förargerligt". Se

artikel i "Dalfolk" nr 4 1998, grundad på omfattande forskningar av Gunnar

Öberg, Stockholm, Hackättling och avlägsen släkting till mig. (Olle Hansson)

 

Simon Hack g 2 g 1638-11-18 i S:t Nicolai församling i Stockholm med

Anna Hansdotter, f 1616 i Falun, död i januari 1674. God man Christopher

Christophersson.

Barn:

Susanna Simonsdotter, f 1638

g 1670-12-04 till Erik Olsson, f 1608 i Gruvriset A2,

änkeman, klockare boende i Boda A5

Hans Simonsson, f 1644

g 1670-12-04 till Lisbet Andersdotter, Ovanmyra A12

Hans Simonsson gav 1662-04-20 2 öre till Ore kyrka

Lars Simonsson, f ca 1652 - 1654, begr 1675-06-11

Jöran Simonsson, f 1655, se nedan Boda B19 - C1 - D2

Elisabet Simonsdotter, f 1657-02-08

g 1679-06-09 till Anders Nilsson, f 1651-01-11, Kärvsåsen A11

 

 

Boda B19 - C1 - D2

II)

Stenhuggar Jöran Simonsson, f 1655, begr 1733-09-15, ålder (ca 78 år)

Jöran Simonsson övertog faderns yrke och har bl a huggit minnestavlorna vid norra och södra

portarna på Rättviks kyrka, likaså solvisaren vid norra porten. I Frösö kyrka finns en dopfunt

utförd 1698 av ”Jöns Stenhuggare”. Det är troligen Jöran Simonsson.

g 1 g 1678-12-26 m

Sara Andersdotter, f 1651, från Tammeråsen 3 i Rättvik, begr 1699-07-02 (48 år),

sting

Barn:

Stenhuggar Hans Jöransson, f 1679-12-14, död 1702 (23 år)

Stenhuggar Anna Jöransdotter, f 1681-12-18, begr 1703-01-06 (22 år).

Hon var före sin död skriven i Boda A3 - C6

Stenhuggar Anders Jöransson, f 1684-05-11

g 1710-04-13 till Brita Olsdotter, f 1677 i Backa i Rättvik, änka,

boende i Boda C5

Stenhuggar Jöran Jöransson, f 1688-02-13,

se Boda D25 - E26 (nytt hushåll)

Stenhuggar Malin Jöransdotter, f 1692-04-17

g 1714-12-26 till Långsveds Hans Olsson, f 1691-12-13,

Ovanmyra C5 - E4

 

Stenhuggar Jöran Simonsson g 2 g 1701 m

Margeta Ersdotter, f 1679-06-01, från Boda C4

Margeta står som husbonde fr o m 1734.

Barn:

Stenhuggar Anna Jöransdotter, f 1703-06-25

g 1730-04-26 till Tors Hans Olsson, f 1693-10-29, Gulleråsen E9

Stenhuggar Hans Jöransson, f 1713-11-08, se nedan Boda E16

Stenhuggar Erik Jöransson, f 1715-08-06

g 1 g 1735-12-26 till Gudmunds Brita Andersdotter, f 1702-07-04,

Silverberg A1 - C1

 

Brita från Tammeråsen

Wårbro Erik Jonsson från Falun

Stenhuggar Anders Jonsson från Silverberg

Brita. tjänstepiga från Kärvsåsen

Lars? från Falun

 

1695 hörde gården till roten nr 6 Stöt och var taxerad till 219 bdl.

Det var den minsta gården i byn.

 

 

Boda E16

III)

Stenhuggar Hans Jöransson, f 1713-11-08, döv, död 1794-08-13 av ålder (81 år),

g 1 g 1732-02-20 m

(Torrångs) Kerstin Andersdotter, f 1703-11-12, från Solberga A4 - C4,

död 1733-01-14 (30 år) i barnsäng?

Han skrevs som husbonde för Boda E16 fr o m 1735. Före äktenskapet bodde

Hans Jöransson en tid hos sin halvsyster Malin i Ovanmyra E4.

Barn 1 son:

Stenhuggar Anders Hansson, f 1733-01-05, begr 1733-04-08, sting

(3 månader)

 

Stenhuggar Hans Jöransson g 2 g 1733-11-25 m

(Pell) Kerstin Ersdotter, f 1691-12-28, från Västanå A1 - C3, död 1773-07-04

i rödsot (79 år). I personalieboken står att hon är född i Ovanmyra.

Barn 1 son och 1 dotter. I längderna finns:

Stenhuggar Erik Hansson, f 1734-11-03, soldat nr 10 Råbock,

antagen 1757-10-18, 5½ fot = 1,63 m

g 1756 till Back Brita Olsdotter, f 1733-11-10, Kärvsåsen E16 - F16

 

Fosterson:

Lars Larsson, f 1740-09-25, se nedan

 

 

Boda G16/15 – H15

I)

Stenhuggar Lars Larsson, f 1740-09-25 av Lars Hansson och Karin Olsdotter, Born,

död 1808-02-27 i håll och sting (68 år), g 1770-04-16 m

Stenhuggar Brita Ersdotter, f 1747-04-05, från Silverberg A1 - C1, dotter till Erik Jöransson,

f 1715-08-06, broder till Lars Larssons fosterfader Hans Jöransson.  Död 1823-06-29.

Barn 3 döttrar:

Stenhuggar Karin Larsdotter, f 1771-03-21, se Boda A16 - H15a) - J18a

Stenhuggar Brita Larsdotter, f 1772-10-01, se Boda Jsub 17 (nytt hushåll)

Stenhuggar Margeta Larsdotter, f 1774-05-23

 

 

Boda H15a) - J18a

IIa)

Stenhuggar Karin Larsdotter, f 1771-03-24, död 1851-07-17, g 1793-12-26 m

(Samils) Hans Ersson, f 1770-02-16, från Boda E2, död dec 1833.

Barn:

Stenhuggar Brita Hansdotter, f 1794-09-25

g 1810 m Sved eller Smårs Olof Olsson, Boda

Stenhuggar Erik Hansson, f 1796-02-20, se nedan IIIa)

Stenhuggar Hans Hansson, f 1799-01-04, död 1801

Stenhuggar Margeta Hansdotter, f 1801-01-04, död 1802

Stenhuggar Lisbet Hansdotter, f 1803-09-, död före 1808

Stenhuggar Lisbet Hansdotter, f 1808, död före 1814

Stenhuggar Hans Hansson, f 1809-03-09,

g 1832 till Sigfrids Anna Andersdotter, f 1792, Gulleråsen 26

Stenhuggar Olof Hansson, f 1811-11-25, se Boda Nsub18 (Nytt hushåll)

Stenhuggar Lisbet Hansdotter, f 1814

g 1841 m Carls Erik Olsson, f 1812, Boda

 

Syster:

Stenhuggar Brita Larsdotter, f 1772-10-01, g 1799 m

Anders Ersson, f 1777-08-18

Barn:

Stenhuggar Erik Andersson, f 1799-02-??

Stenhuggar Brita Andersdotter, f 1801-05-19

Stenhuggar Kerstin Andersdotter, f 1804-11-23

 

 

Boda 18

IIIa

Stenhuggar Erik Hansson, f 1796-02-20, död 1863-12-22, g 1826 m

Margeta Ersdotter, f 1792, död 1867-09-04

Barn:

Stenhuggar Anna Ersdotter, f 1826, se nedan

Stenhuggar Hans Ersson, f 1828

Stenhuggar Kerstin Ersdotter, f 1832

 

 

Boda 18

IV)

Stenhuggar Anna Ersdotter, f 1826, g 1850 m

Jones (Lassas) Hans Hansson, f 1823 i Boda A2 - H10, änkeman, närmast från Kärvsåsen 6

7 barn, bl a

Lassas Hans Hansson, f ca 1852

 

Hans Hansson g 3 g m

Lans Anna Olsdotter

 

 

Boda A17

B11 - C14 - D22 - E23 – F saknas - G14 + G23 - H21 – J24 – K23. – N23.

Nya hushåll D21 och E22

Boda A17 - B11 - C14

I)

Olof Matsson. Finns i 1613 års mantalslängd och förpliktelsebrevet från 1618.

Nämnd som kyrkvärd 1640.

G m

Lisbet

Olof Matson var gudfar till:

- Michil Anderssons dotter Lisbet, f 1629, Västanå,

- Erik Jonsson finnes son Lars, f 1632-05-23,

- Erik Erssons dotter Margeta, f 1633-02-17, Lenåsen,

- Lars Erssons dotter Kerstin, f 1634-08-31, Boda.

 

Olof Matssons hustru Lisbet var gudmor till Erik Matssons dotter Margeta, f 1635-10-09, Boda

 

Barn:

Jon Olsson, f 1628-12-28, se nedan II)

 

 

II)

Jon Olsson, f 1628-12-28, begr 1721-10-01, ålder (93 år), g 1658-06-13 m

Margeta eller Marit Matsdotter, f 1632, från Vikarbyn i Rättvik.

Barn:

Olle eller Olof Jonsson, f 1660, se Boda D21 (nytt hushåll)

Lisbet Jonsdotter

g till Homman Mats Andersson, f 1655, Vikarbyn nedan gatan 10

Mats Jonsson, f 1673-04-27, se nedan Boda D22

Hans Jonsson, f 1676-11-01 se Boda utan nummer (B-)

 

Dödboken upptar en dotter begr 1675-10-24.

 

Dotterdotter: Kerstin, f 1680 (Lisbets?)

 

1695 hörde gården till roten nr 6 Stöt och var taxerad till 1 700 bdl.

Det var den största gården i byn.

 

 

Boda D22

III)

Joens Mats Jonsson, f 1673-04-27, död 1748 (75 år), g 1 g 1697-12-26 m

(Erik Anders) Brita Andersdotter, f 1666 eller 1669, från Kärvsåsen A6 - B6,

begr 1719-04-05 (ca 50 år)

Mats Jonsson skrevs som husbonde fr o m 1736.

Barn:

Joens Lisbet Matsdotter, f 1699-07-01, begr 1703-11-08, kopporna (4 år)

Joens Jon Matsson, f 1701-03-13, genast död, begr 1701-03-31

Joens Jon Matsson, f 1702-02-24, begr 1702-12-07 (9 månader)

Joens Lisbet Matsdotter, f 1704-02-05, begr 1704-03-13 (1 månad)

Joens Anders Matsson, f 1705-07-08, se nedan Boda E23

Joens Brita Matsdotter, f 1708-12-22, begr 1709-07-25, sting (7 månader)

Fem av sex barn tidigt döda!

 

Joens Mats Jonsson g 2 g 1719-11-29 m

Lisbet Larsdotter, från Dalstuga i Rättvik

Barn:

Joens Anna Matsdotter, f 1720-09-24, död före 1728

Joens Lisbet Matsdotter, f 1725-04-08, se Boda E22 (nytt hushåll)

Joens Anna Matsdotter, f 1728

Joens Brita Matsdotter, f 1730-09-30, begr 1731-01-24, kopporna

(4 månader)

Joens Margeta Matsdotter, f 1740

 

Erik, dräng

Lisbet, piga

 

 

Boda E23

IV)

Jones Anders Matsson, f 1705-07-08, död 1750 (47 år), g 1730-11-01 m

Karin Danielsdotter, f 1706-01-16, från Lenåsen A10 - C18, död 1773-04-18

i feber (67 år)

Anders Matsson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 1 son och 2 döttrar:

Jones Brita Andersdotter, f 1733-01-13, se nedan Boda G14 Va

Jones Anders Andersson, f 1737-06-24, se nedan Boda G23 Vb

Jones Karin Andersdotter, f 1741-09-14

g 1767-12-13 m Smårs Daniel Danielsson, f 1740-03-27,

Ovanmyra A8 - F12

 

 

Boda G14

Va)

Erik Hans Brita Andersdotter, f 1733-01-13, g 1757-12-26 m

Hans Ersson, Boda, (ej identifierad)

Barn

Jones Erik Hansson, f 1759-02-21

Jones Anders Hansson, f 1761-02-25

Jones Karin Hansdotter, f 1765-03-14, död 1773 i feber (8 år)

Jones Brita Hansdotter, f 1769-06-30

 

 

Boda G23

Vb)

Jones Anders Andersson, f 1737-06-24, g 1757-12-26 m

Kerstin Hansdotter, f 1733 av Hans Andersson och Malin Andersdotter,

Born i Rättvik, död 1807-05-15 i bröstsjuka (74 år)

Barn:

Jones Anders Andersson, f 1758-11-04, se nedan

g 1785 m Samils Kerstin Ersdotter, f 1766-12-12, Boda E2 - G2

Jones Karin Andersdotter, f 1762-01-21

g 1788-12-07 m änklingen Lars Lars Olof Larsson, f 1756-09-03,

Kärvsåsen A5 - G3

Jones Brita Andersdotter, f 1764-11-26, död 1793 (29 år)

Jones Kerstin Andersdotter, f 1767-09-13

Jones Kerstin Andersdotter, f 1769-11-13, "tjänar vid Dalfors" (i Ore)

 

 

Boda H21 - J24 - K23

VI)

Jones Anders Andersson, f 1758-11-04, kyrkvärd 1816 - 1836, g 1785 m

Samils Kerstin Ersdotter, f 1766-10-24, Boda E2 - G2, död 1845-12-31 av ålder

Barn:

Jones Anders Andersson, f 1787-01-14, g 1814

Jones Erik Andersson, f 1791-06-03, se nedanVII)

Jones Nils Andersson, f 1792-06-03

Jones Olof Andersson, f 1796-07-14

till Boda 19

Jones Kerstin Andersdotter, f 1799-08-16

g 1818-12-13 m Jöns Hans Olsson, f 1790-02-09, Gruvriset G4

 

 

VII)

Jones Erik Andersson, f 1791-06-03, kyrkvärd, ”förmögen”, död 1850-02-11, g 1812-05-18 m

(Smed) Brita Jonsdotter, f 1786-03-06, från Boda, död 1853-02-14

Barn:

Jones Kerstin Ersdotter och

Jones Margeta Ersdotter, f 1813-05-06, tvillingar,

Jones Kerstin Ersdotter, f 1814-12-29, se nedan VIII)

 

 

Boda N23

VIII)

Jones Kerstin Ersdotter, f 1814-12-29, död 1851-02-13, g 1833-01-20 m

(Lars Lars) Anders Andersson, f 1811-03-13, från Silverberg C3

Familjen var bosatt i Boda.

Barn:

Erik Andersson, f 1836-02-16, se nedan

Anders Andersson, f 1840-04-08, död 1840-11-01

Brita Andersdotter, f 1843-04-27, död 1843-?-20

Anders Andersson, f 1845-06-09, död 1845

Kerstin Andersdotter, f 1850-05-22, död 1850-06-16

 

Anders Andersson gifte sig 2 gången 1854-04-30 m

Kerstin Ersdotter, f 1819-10-10

Barn:

Brita Andersdotter, f 1856-03-02

 

 

IX)

Jones Erik Andersson, f 1836-02-16, från Boda, g 1857-05-03 m

(Nygårds) Anna Andersdotter, f 1835-01-24 i Ovanmyra F14

Familjen bosatte sig i Ovanmyra F14. Se d:o

 

 

Boda A18

B2. Ej i C.

I)

Anders Matsson, f 1635, korpral nr 1 Knapp, antagen 1671 enligt 1695 års

revningslängd, 1672 enligt 1699 års rulla, g m

Anna Jacobsdotter, f i Kalmar stad

 

Dalregementets Personhistoria skriver:

"Knapp, Anders Matzson, född ca 1641, död 1702-04-06 i slaget vid Vilna

(nu Vilnius i Litauen). K. blev troligen trumslagare vid Rättviks kompani 1671.

I regementsräkenskaperna 1672 står: "Trumslagare Anders Matzson är han den-

samme som 1671 kallas Matz Matzson", enligt rullan 1681-01-15 (Falun) blir

"Anders Matzson Knapp inställd i stället för Hans Larsson Knapp som blev död

i december 1682." Korpral för roten nr 1 Knapp i Gulleråsen, Rättviks socken,

i december 1686 (korpralsroten fick först vid denna tid namnet Knapp).

Rustmästare 1700-09-01 med bibehållet korpralsnamn.

Sergeant 1701-02-07.

Korpral Anders Knapp återfinns i slutet av 1680-talet och under 1690-talet i

Gulleråsen".

 

Barn:

Karin Andersdotter, f 1657, till ? 1680

Brita Andersdotter, f 1674-03-15 i Vikarbyn

Erik Andersson, f 1674

Lisbet Andersdotter, 1680-02-08

troligen g 1714-11-01 till Hans Larsson, f 1676 i Kärvsåsen A5,

änkeman boende Silverberg C3 - E3

Anna Andersdotter, f 1681-02-20, begr 1766-02-16

flyttade på 1740-talet till systern Margeta i Finnbacka, Rättvik

g ca 1756 m Jon Ersson, änkling, Finnbacka, död ca 1761.

Han var tidigare g 2 g ca 1750 m Anna Andersdotter, Gulleråsen A11.

Margeta Andersdotter, f 1683-04-09

g till Anders Andersson, Backa Finnmark (Finnbacka) i Rättvik

Anders Andersson, f 1687-04-24, troligen död före 1693-10-01

Sara Andersdotter, f 1691-03-29 i Gulleråsen

 

Anders Matsson var g 2 g 1698-12-26 till Anna Andersdotter, f ca 1648 i Gulleråsen.

De bosatte sig i Gulleråsen och skrevs där i längden B utan nummer. Se d:o.

 

 

Boda B7

C10 - D15 - E10 - F10 - G7 – H7

I)

Jon

 

 

Boda C10

II)

Per Jonsson, f 1666, soldat nr 12 Solvik, antagen 1682, död 1703 (37 år), g m

Kerstin, f 1670

Barn:

Margeta Persdotter, f 1690, se nedan Boda D15 - E10

och troligen:

Johan Persson, f 1692-04-17

 

 

Boda D15 - E10

III)

Margeta Persdotter, f 1690, död 1762 (72 år), g 1718-12-26 m

Byggils Olof Olsson, f 1693 eller 1694, från Silverberg A3 - C4, död 1765-05-20

av slag (72 eller 71 år)

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Byggils Kerstin Olsdotter, f 1720-10-02, begr 1731-12-28, sting (11 år)

Byggils Anders Olsson, f 1725-01-20, se nedan Boda E10 - F10

Byggils Brita Olsdotter, f 1728-09-16

g 1760-05-20 till Hans Olsson, f 1739-09-13, soldat nr 3 Wikman,

Västanå E3

Byggils Kerstin Olsdotter, f 1733-01-22

g 1754-12-26 till Smed, senare Haga Olof Andersson,

f 1733-12-19, Silverberg B1 - F6

 

Olof Olssons moder Brita Persdotter, f 1662, från Silverberg A3 - C4, död 1745

(83 år)

 

 

Boda E10 – F10

IV)

Byggils Anders Olsson, f 1725-01-20, död 1769-06-23 i feber (44 år), g 1750-06-24 m

Anna Samuelsdotter, f 1723, från Boda C7

Barn:

Byggils Margeta Andersdotter, f 1751-08-21, död före 1756

Byggils Anna Andersdotter, f 1753-05-09, se nedan Boda G7

Byggils Brita Andersdotter, f 1758-03-30, till Dalfors, Ore

Byggils Kerstin Andersdotter, f 1762-02-27, död 1763-06-28 (1 år)

Byggils Lisbet Andersdotter, f 1764-11-26, klen, till Bingsjö

g 1794-12-07 m Erik Hansson, Ovanmyra.  Ej identifierad.

Barn: Brita Ersdotter, f 1795-06-24

 

 

Boda G7 – H7

V)

Byggils Anna Andersdotter, f 1753-05-09

Barn:

Byggils Kerstin, "oäkta", f 1779-03-05, död 1780-09-01 (1 år). Fader okänd.

 

 

Boda B15

C19 - D28 - E30 – F saknas - G29 - H22. Nytt hushåll E31.

I)

Gatu Anders Matsson, f 1656, från Boda A12, begr 1711-05-17, sting (55 år), g m

Kerstin Olsdotter, f 1656, från Gärdsjö ovan åkern nr 20 i Rättvik

Barn:

Gatu Mats Andersson, f 1682, se nedan Boda D28

Gatu Kerstin Andersdotter, f 1688

g 1708-12-27 till Haga Hans Olsson, f 1684-09-14,

Kärvsåsen A8 - C1

Gatu Lisbet Andersdotter, f 1696-04-05, död 1701 - 1719

Gatu Margeta Andersdotter, f 1700-05-29

g 1717-12-28 till Finn Anders Andersson, f 1695, Silverberg C9

 

Fosterson: Lars, död 1701 - 1719

 

1695 hörde gården till roten nr 20 Myrbock och var taxerad till 761 bdl.

 

 

Boda D28

II)

Gatu Mats Andersson, f 1682, död 1748 (66 år), g 1702-05-26 m

(Ivars) Karin Hansdotter, f 1679-08-23, från Änderåsen A3, död 1757 (76 år)

Mats Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Gatu Brita Matsdotter, f 1703-11-24

g 1729-12-26 till Samils Olof Ersson, f 1711-09-14, Boda E2

Gatu Anders Matsson, f 1706-01-15, se nedan Boda E30 - G29

Gatu Hans Matsson, f 1708-02-18

g 1732-04-10 till Anna Jonsdotter, f 1701-05-04, Lenåsen C12

Gatu Mats Matsson, f 1712-07-09, död 1712-08-03 (1 månad),

tvilling med:

Gatu Kerstin Matsdotter, f 1712-07-09, se Boda E31 (nytt hushåll)

Gatu Mats Matsson, f 1715-10-21

g 1741-05-11 till änkan Jälk/Werkar Karin Olsdotter, f 1712-02-08

Silverberg A2 - C11

 

Som änka flyttade Karin Olsdotter tillbaka till sin syster Margeta Hansdotter på

Änderåsen A3 - F6.

 

 

Boda E30 - G29

III)

Gatu Anders Matsson, f 1706-01-15, död 1791-06-26 av ålder (85 år),

g 1733-03-28 m

(Sparf) Brita Ersdotter, f 1711-04-12, från Gulleråsen A8 - C19,

död 1773-08-08 (62 år)

Barn 4 söner och 6 döttrar:

Gatu Hans Andersson, f 1735-06-04, död före 1754-09-07

Gatu Kerstin Andersdotter, f 1736-07-13

Gatu Brita Andersdotter, f 1738-11-12, död före 1749-02-10

Gatu Mats Andersson, f 1741-03-07, se nedan Boda G29 IVa

Gatu Karin Andersdotter, f 1745-01-26

Gatu Anders Andersson, f 1747-01-13

Gatu Brita Andersdotter, f 1749-02-10, se nedan Boda G29 IVb

Gatu Anna Andersdotter, f 1751-05-05

Gatu Hans Andersson, f 1754-09-07

Gatu Margeta Andersdotter, f 1757-10-15

 

Ej identifierade:

Fader (till vem?): Mats Olsson, f 1688, död 1748

Moder (till vem?): Karin, f 1688, död 1731.

 

 

Boda G29 (F saknas)

IVa)

Gatu Mats Andersson, f 1741-03-27, död 1791-02-25 av håll och sting (50 år), g 1775 m

(Lissbritts) Lisbet Jonsdotter, f 1751-06-04, från Boda B(-)

Barn:

Gatu Anders Matsson, f 1776-12-02, död 1778-12-05 i kopporna (2 år)

Gatu Brita Matsdotter, f 1779-02-16

g till Erikers Hans Andersson, f 1784-09-11, Gulleråsen A18b

Gatu Anders Matsson, f 1781-12-25

Gatu Anna Matsdotter, f 1784-09-12, död 1785-11-29 i håll och sting (1 år)

Gatu Hans Matsson, f 1786-09-18

Gatu Jon Matsson, f 1789-03-22, död 1790

Gatu Mats Matsson, f 1791-04-25

g 1819-12-31 till Marits Kerstin Andersdotter, f 1791-06-02, Kärvsåsen A12

 

 

Lisbet Jonsdotter, f 1751-06-04 g 2 g 1792-06-17 m

Erik Jonsson, f 1748-04-16, från Backa, stammar. I längden H 28 står han som

Jonas Ersson, i vigselboken som Erik Jonsson.

Barn:

Jon Ersson, f 1793-11-22

Lisbet Ersdotter, f 1796-04-07

 

 

Boda G29 (F saknas)

IVb)

(Gatu) Brita Andersdotter, f 1749-02-10, g 1775 m

Jones (Örjas) Lars Larsson, f 1753-09-01, från Boda A9

Barn:

Gatu Olof Larsson, f 1776-11-19, till Örebro 1796

Gatu Anders Larsson, f 1779-10-01

Gatu Lars Larsson, f 1782-07-?, till Vedevåg

Gatu Karin Larsdotter, f 1785-09-19

Gatu Hans Larsson, f 1791-03-05 i Gruvriset

g 1819 m Carls Kerstin Ersdotter, f 1795-08-21 Boda A2

 

Familjen flyttade till Gruvriset H4.

 

 

IVc)

Gatu Margeta Andersdotter, f 1757-10-15, g 1786-04-14 till

Hans (Samils) Jonas Jonsson, f 1757-12-26, Boda A15

 

 

Boda B18

C3 - D4 - E19 - G19.  F saknas. Nytt hushåll D5. – H18 – J21

I)

Back Olof Matsson, f 1651, från Gruvriset A1 - B1, död 1726-09-30 av ålder

(75 år), g m

Anna Olsdotter, f 1655, från Änderåsen A5

Barn:

Back Lisbet Olsdotter , f 1669 i Gruvriset, död före 1677-12-30

Back Anna Olsdotter, f 1670 i Gruvriset, död före 1687

Back Mats Olsson, död före 1691

Back Lisbet Olsdotter, f 1677-12-30 i Gruvriset

g 1709-11-28 till Got Erik Hansson, från Ore, först boende i

Änderåsen D7 - F8, sedan i Gulleråsen C31

Back Olof Olsson, f 1680, se Boda D5 (nytt hushåll)

Back Brita Olsdotter, f 1685-09-27 i Boda

Back Anna Olsdotter, f 1687

Back Brita Olsdotter, f 1689

Back Mats Olsson, f 1691

g ca 1729 m Kerstin Persdotter, f 1694 av Per Hansson och Malin

Jonsdotter, Borgärdet, Svärdsjö. De bosatte sig på Boda E17

Back Malin Olsdotter, f 1694, se nedan E19 - 618

 

Barnen hade gemensamt husbondeansvar t o m 1733, därefter Malins man Erik

Ersson, se nedan.

 

1695 hörde gården inte till någon soldatrote utan var en av de underhållsskyldiga

gentemot mästerskrivaren Erik Frehnberg (?) vid Rättviks kompani. Underhållet

stod i proportion till den årliga räntan (skatten) 1 daler, 2 öre och 28 penningar.

 

 

Boda E19 - G19 (F saknas)

II)

Back Malin Olsdotter, f 1694, g 1722-02-11 m

(Pös) eller Back Erik Ersson, f 1699, från Boda A10 - C15, soldat nr 17 Kiäder,

finns i generalmönstringsrullorna fr o m 1719, avsked 1744

Erik Ersson skrevs som husbonde fr o m 1734

Barn:

Back Anna Ersdotter, f 1722-11-13

g 1746-01-06 till Liss Eriks Hans Matsson, f 1724-04-23,

Gruvriset A1 - C3

Back Lisbet Ersdotter, f 1727

Back Olof Ersson, f 1729-09-30, se nedan Boda G19

Back Brita Ersdotter, f 1735-02-04, "i Finnbacka", tvilling med

Back Malin Ersdotter, f 1735-02-04

g 1770-11-11 till änklingen Israels Jon Olsson, f 1725-12-19 i

Dalstuga, soldat nr 17 Tjäder, boende Ovanmyra B21 - F9.

Barn se d:o

 

 

Boda G19

III)

Back Olof Ersson, f 1729-09-30, g 1759-02-02 m

(Långsveds) Brita Ersdotter, f 1740-03-25, från Änderåsen D6 - E12, död

1798-04-16 i bröstsjuka (58 år)

Barn 1 son och 2 döttrar:

Back Erik Olsson, f 1762-03-03, död 1778-03-17 i bukrev (16 år)

Back Anna Olsdotter, f 1767-12-08, se nedan IV)

Back Brita Olsdotter, f 1772-02-14

 

 

Boda H18 – J21

IV)

Back Anna Olsdotter, f 1767-12-08, g 1788 m

Carl Ersson, f 1763

Barn:

Back Erik Carlsson, f 1789-06-08

Back Olof Carlsson, f 1792-04-02

Back Anna Carlsdotter, f 1796-11-21

Back Carl Carlsson, f 1799-12-28

g 1858-01-24 till Samils Margeta Andersdotter, f 1816-08-02, Boda E2

 

Syster:

Back Brita Olsdotter, f 1772-02-14, g till Östbjörka.

Carl Erssons fader:

Erik Carlsson Ryss, f 1727 i Falun, g 1754, död 1796

 

 

Boda B20

C20A. Ej i D.

Familjen von Möhlen bodde i tre generationer på Kaptensgården i Övre Gärdsjö

i Rättvik. Släkten har beskrivits av Karl Hård af Segerstad i Dalregementets

Kamratförenings årsskrift Armborstet 1959. Släkten är inte introducerad på

Riddarhuset. Varför familjen bodde i Boda en period framgår inte, men barnen

Tomas och Lisbet är födda i Boda 1697 och 1699. Karl Hård af Segerstad

förtecknar familjen som följer:

 

 

I)

Tomas von Möhlen, f ca 1620, officer vid Dalregementet 1648 - 1675, major för

utskottsfolket i Dalarna 1675 - ?1679. Äldste kände ägare av släktens gård i Övre

Gärdsjö. Fadern, Thomas von Moelen, var fänrik vid sedermera Kronobergs

regemente. Begr 1712-01-11 (ca 92 år), g 1662-06-24 m

Sara Persdotter Schottenia, f ca 1640, begr 1713-06-24 (ca 73 år)

Barn:

Sara von Möhlen, f ca 1663

g 1694-10-28 m Bengt Olsson Hellenius, f 1639, komminister i

Älvdalen , död maj 1714 (75 år). 1 son och 2 döttrar. Familjen övertog

1762 fogden Jacob Pigots grav i Rättviks kyrka. Se Kärvsåsen C17.

Anna von Möhlen, f ca 1665, känd till 1695-07-25, då ogift. Var död 1735.

Agneta von Möhlen, f ca 1667, död 1762-10-22 (95 år)

g 1713-06-23 m Johan Ersson Bodin, f 1671-10-28, komminister i

Rättvik, död 1732-10-13 (61 år) Inga barn.

Thomas von Möhlen, f 1669, se nedan II)

Peter von Möhlen, f 1671, döpt 18 juni, begr 1672-04-28 (10 mån)

Peter von Möhlen, f 1673, döpt 20 april, sekundkapten vid Dalregementet,

död 1709-06-28 (36 år) vid Poltava. Ogift

Johan von Möhlen, f 1674, döpt 29 sept, premiärlöjtnant vid Dal-

regementet, död 1708-08-31 (34 år) vid Malatitze. Ogift.

Margareta von Möhlen, f 1676, döpt 31 dec, begr 1677-01-14 (3 veckor)

Erik von Möhlen, f 1678, döpt 20 jan, premiärlöjtnant vid Dalregementet,

kaptens avsked 1722 vid återkomsten från Ryssland, begr

1750-12-24 (72 år). Efter honom uppkallades Kaptensgården i

Övre Gärdsjö g 1703 m Anna Margareta von Sturck, f 1670,

död 1765-11-16 (95 år). Troligen inga barn.

 

Enligt en artikel i Falu Kuriren 2000-11-20 av Per Malmberg, som refererar

Ruben Schultz, föreståndare för Dalregementets Museum, tubbades Erik von

Möhlen att gifta sig med Anna Maria (enligt Schultz) von Sturck, Ystad, som

överstelöjtnanten Jakob Grundel vid Dalregementet hade gjort med barn. Barnet

skulle ha hetat Johanna Margareta och gift sig med en fänrik från Uppland.

 

Elisabet von Möhlen, f 1681, döpt 5 juni, begr 1682-0-22 (1 år)

 

Mårten, fader (vems?)

 

 

Boda C20a

II)

Tomas von Möhlen, f 1669-10-03, förare, kaptenlöjtnant vid Dalregementet, död

1705-10-19 eller 20 (36 år) i Warszawa, g på 1690-talet m

Elisabet Lundbeck, f 1666, begr 1738-05-28 (72 år)

Barn:

Sara von Möhlen, f 1695 eller 1696, död 1762-02-14 (66 - 67 år)

g 1726-07-28 m Johan Jacob Duncan, fältväbel, död 1742-08-23

vid Villmanstrand. 1 son och 4 döttrar. Nutida ättlingar.

Thomas von Möhlen, f i okt 1697, soldat Hammare vid Rättviks kompani,

begr 1719-01-18 (22 år). Ogift.

Elisabet (Lisbet) von Möhlen, f 1699-12-18. Känd till 1717-08-10, då

ogift. Senare öden okända. (En Lisa von Mölen, hustru till Anders

Boman, födde 1730-12-06 en dotter i Örebro. Samma person?)

 

 

Boda B utan nummer = B(-)

C (-) - D23 - E21 – F saknas - G21

I)

Hans Jonsson, f 1676-11-01, från Boda A17, död 1712-01-21 av sting (ca 35 år),

g 1697-01-06 m

(Klockar) Lisbet Andersdotter, f 1671 av klockaren Anders Andersson och Kerstin Olsdotter,

Söderås. Hon var syster till Klockar Gudmund Andersson, f 1675-03-08, som gifte sig till

Lisbet Carlsdotter, f 1675-08-22, Boda A7.

Barn:

Anders Hansson, f 1698-04-21 i Vikarbyn, död 1717-12-08 i bröstsjuka (19 år)

Jon Hansson, f 1701-05-10 i Vikarbyn, begr 1703-10-25, kopporna (2 år)

Jon Hansson, f 1704-04-13 i Boda, se nedan Boda E21 - G21

Hans Hansson, f 1706-11-23 i Boda

Olof Hansson, f 1710-02-20 i Boda

g 1735-04-07 till Klockar Brita Andersdotter, f 1718-05-01, Lenåsen D 10

 

Lisbet Andersdotter var g 1 g m

Samuel Danielsson, död 1692-04-17 (troligen Vikarbyn)

Deras barn:

Kerstin Samuelsdotter, f 1691-08-23

 

 

Boda E21 - G21

II)

Lissbritts eller Lisbets Jon Hansson, f 1704-04-13, död 1783-05-11 av håll och

sting (79 år), g 1730-10-25 m

(Sjons) Anna Andersdotter, f 1708-01-05, från Born i Rättvik, död ca 1769

(ca 61 år). En broder till henne, Sjons Anders Andersson, gifte sig med Klockar

Brita Jonsdotter, f 1713-01-31, Lenåsen A12 - D11.

Barn 5 söner och 1 dotter:

Lisbets Hans Jonsson, f 1731-12-05, klockare, fjärdingsman, nämndeman

g 1759-03-25 m Margeta Ersdotter, från Dalstuga. De bosatte sig

Gruvriset G4 under namnet Bodfors.

Lisbets Anders Jonsson, f 1736-04-01

Lisbets Olof Jonsson, f 1741-02-24

g 1763-06-24 till änkan Tysk/Callur Anna Andersdotter,

f 1728-02-07 i Kärvsåsen A9 - C2, boende i Boda D12

Lisbets Jon Jonsson, f 1744-12-29

g 1770-12-26 till Jöns Kerstin Samuelsdotter, f 1750-08-24,

Lenåsen A3 - F5

Lisbets Erik Jonsson, f 1749-11-13

Lisbets Lisbet Jonsdotter, f 1751-06-04

g 1775 till Gatu Mats Andersson, f 1741-03-27, Boda B15 - C19

 

 

Boda C5

D11 - E4 - F4. Ej i G – H5

I)

Erik Olsson, f 1671, död 1704 (33 år), g 1696-12-28 m

Brita Olsdotter, f 1677, från Backa

Barn:

Olof Ersson, f 1698-02-03,

möjligen g m Anna Ersdotter, ej identifierad.

Barn: Erik Olsson, f 1730-10-08, soldat nr 19 Tjäder,

g ca 1751 till Arf Brita Olsdotter, f 1724, Änderåsen D7

Daniel Ersson, f 1701

Erik Ersson, f 1701-12-28, se nedan Boda D11 - E4

Brita Ersdotter, f 1704-12-16, begr 1707-06-16 (2½ år). Kopporna.

 

Brita Olsdotter g 2 g 1710-04-13 m

(Stenhuggar) Anders Jöransson, f 1684-05-11, från Boda A16 - C1, död 1712

(28 år)

Barn:

Anders Andersson, f 1710-10-11

 

 

Boda D11 - E4

II)

Stor Erik Ersson, f 1701-12-28, död 1779-12-26 av ålder (78 år), g 1718-12-26 m

Lisbet Andersdotter, f 1685, från Dalstuga i Rättvik, död 1772

Erik Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 4 söner:

Stor Olof Ersson, f 1718, soldat nr 15 Klockare

g 1743-01-23 till Pell Margeta Persdotter, f 1724-05-08,

Västanå B4 - C7

Stor Erik Ersson, f 1723-05-09

Stor Anders Ersson, f 1726-09-17, se nedan Boda F4

Stor Hans Ersson, f 1729-11-20, begr 1732-07-23 (2 år 6 mån)

 

 

Boda E4 - F4

III)

Stor Anders Ersson, f 1726-09-17, soldat nr 20 Myrbock, död 1769 (43 år).

13 tjänsteår 1760-1761 = antagen ca 1747. Enligt 1767 års rulla kasserad vid sista

mönstringen 1763-01-17.

G 1747-11-22 m

(Kropp) Margeta Andersdotter, f 1721-11-06, från Silverberg A4 - C7. Död 1795-05-29.

Familjen flyttade till Silverberg A4 - F6 något av åren 1750 - 1754.

Barn:

Stor Brita Andersdotter, f 1749-01-20, död 1749

Stor Olof Andersson, f 1750-07-19

g 1776 m Liss Eriks Lisbet Hansdotter, f 1748-05-21 i

Gruvriset A1 - E3. De bosatte sig på Silverberg G4.

Stor Anna Andersdotter, f 1754-05-30 i Silverberg

g 1784 till Ol Lars Anders Samuelsson, f 1758-11-15, Osmundsberg A3

Stor Erik Andersson, f 1757-02-20 i Silverberg

Stor Lisbet Andersdotter, f 1764-12-22 i Silverberg

 

 

Boda C5 - H5

IV)

Stor Olof Andersson, f 1750-07-19, g 1776 m

Liss Eriks Lisbet Hansdotter, f 1748-05-21 i Gruvriset A1 - E3.

De bosatte sig på Silverberg G4 men flyttade senare tillbaka till Boda C5 - H5

Barn:

Stor Margeta Olsdotter, f 1778-02-21 i Silverberg, död 1778-08-26 (6 mån)

Stor Anders Olsson, f 1780-09-06 i Silverberg

Stor Anna Olsdotter, f 1786-12-00 i Boda

 

Syster: Stor Lisbet Andersdotter, f 1764-12-22, g t Gulleråsen, ej identifierad där.

 

 

Boda C8

C20B - D14 - E9 – F9 – G10/11 – H11. Nya hushåll G6 och G15.

I)

Carls Anders Larsson, f 1673, från Boda A2, död 1742 (69 år), g 1698-12-26 m

Ingel Larsdotter, f 1673, från Tällberg i Leksand, död 1742

Anders Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

De redovisades först på Boda C8, senare på en dubblering av Boda C20(B).

Barn:

Carls Brita Andersdotter, f 1699-04-27 i Ovanmyra?

Carls Kerstin Andersdotter, f 1701-05-08, se nedan Boda E9

Carls Margeta Andersdotter, f 1705-02-18, begr 1707-05-05, sting (2 år)

 

Brita, sondotter (vems?), f 1694-04-24, ej identifierad.

 

 

Boda E9 - F9

II)

(Carls) Kerstin Andersdotter, f 1701-05-08, död 1781-04-13 (80 år), g 1731-12-26

m

Snickars Erik Larsson, f 1707 av Lars Ersson och Anna Mihkelsdotter, Gärdebyn,

Rättvik, nämnd som kyrkvärd 1743, död 1782-11-19 i bröstsjuka (75 år)

Barn 4 söner och 4 döttrar eller 5 söner och 3 döttrar (uppgifterna i personalie-

böckerna skiljer sig åt). Kända är:

Snickars Anna Ersdotter, f 1732-10-10, se Boda G6 nytt hushåll

Snickars Anders Ersson, f 1734-10-21

Snickars Lars Ersson, f 1736-10-11, se nedan Boda G10/11

Snickars Erik Ersson, f 1738-11-21, död före 1741-09-19

Snickars Erik Ersson, f 1741-09-19

g 1770-12-26 m Kerstin Carlsdotter, f 1747 eller 1748 i

Änderåsen A3 - F6. De bosatte sig på Ovanmyra G31. Se d:o

Snickars Kerstin Ersdotter, f 1745-03-01, se Boda G15 nytt hushåll

Snickars Brita Ersdotter, f 1747-03-02

 

 

Boda G10/11

III)

Snickars Lars Ersson, f 1736-10-11, från Boda C8, död 1787-05-30 (51 år),

g 1 g 1762-12-01 m

Kerstin Andersdotter, f 1741-08-23 i Änderåsen, död 1783-10-01 i rödsot (42 år)

Barn 2 söner och 6 döttrar:

Snickars Erik Larsson, f 1762-12-14, död 1763-05-01 i kopporna

(6 månader)

Snickars Anders Larsson, f 1764-04-26 se nedan H11

Snickars Kerstin Larsdotter, f 1767-10-20

Snickars Brita Larsdotter, f 1769-11-22, till Finnbacka

Snickars Kerstin Larsdotter, f 1774-08-23, till Bollnäs

Snickars Anna Larsdotter, f 1776-07-26

Snickars Lisbet Larsdotter, f 1779-03-30

Snickars Margeta Larsdotter, f 1782-06-07, död 1783-08-20 i kikhosta

(1 år)

 

Snickars Lars Ersson g 2 g 1785-01-00 m

Brita Matsdotter, f 1756, från Backa i Rättvik. Hon hade tjänat som piga i

Ovanmyra A3 - F26

Utan barn.

 

 

Boda H11

IV)

Snickars Anders Larsson, f 1764-04-26, g 1785-06-05 m

(Stenhuggar) Lisbet Ersdotter, f 1749-11-17, från Silverberg A1 - E2

Barn:

Snickars Kerstin Andersdotter, f 1789-04-22

Snickars Brita Andersdotter, f 1791-02-09,

g till Erikanders Olof Hansson, f 1793-05-09, Kärvsåsen C19

Snickars Erik Andersson, f 1793-04-11, se nedan V)

 

Moder: Brita Matsdotter, f 1756 i Backa, Rättvik.  Flyttade tillbaka till Backa 1887.

 

 

V)

Snickars Erik Andersson, f 1793-04-11, g 1816 m

Brita Olsdotter, f 1791-10-25 av Olof Ersson och Anna Andersdotter, Lenåsen,

ej identifierade där. Kom närmast från Lenåsen A2-G3-H12.

Barn:

Snickars Anders Ersson, f 1817-02-23

Snickars Erik Ersson, f 1820-01-13, se nedan VI)

Snickars Olof Ersson, f 1822-12-01

 

 

VI)

Snickar Erik Ersson, f 1820-01-13, g m

Kerstin Larsdotter

Barn:

Snickar Anna Ersdotter, f 1828-09-11, se nedan VII)

 

 

VII)

Snickar Anna Ersdotter, f 1828-09-11, g 1853-11-10 m

Qvarnbergs Hans Ersson, f 1831-02-04 i Bingsjö 18, boende i Boda 5, död 1860-04-23

Barn:

Snickar Erik Hansson, f 1854-06-05

Snickar Hans Hansson, f 1859-12-17

 

 

Boda D1

Ej i E.

I)

Callur Erik Carlsson, f 1670, från Boda A3,död ca 1741 (ca 71 år),

g 1701-11-03 m

Anna Ersdotter, f 1681-12-18, från Boda A12 - C4

Barn:

Callur Lisbet Ersdotter, f 1702-12-27, död 1775 - 1784,

g 1719-01-06 till Sifwards Daniel Olsson, f 1695-08-25,

Gärdebyn 6, nämndeman. En son, Erik Danielsson, f 1726-03-10,

gifte sig till Gruvriset E4. Som änka flyttade Lisbet dit.

 

 

Boda D5

E20 – F saknas - G20 – H19

I)

Back Olof Olsson, f 1680, från Boda B18, död 1742 (62 år), g 1708-11-15 m

Marit Hansdotter, f 1695 (?), från Gärdebyn

Olof Olsson stod som husbonde i varje fall 1733 - 1741.

Barn:

Back Hans Olsson, f 1709-08-30, se nedan Boda E20

Back Mats Olsson, f 1711-10-22, begr 1722-07-01, blodsot (11 år).

I dopboken anges faderns namn till Erik Olsson.

Back Karin Olsdotter, f 1713-04-15

g 1738-11-12 till Staffas Mats Matsson, f 1704-05-08,

soldat nr 59 Lärckia, Västanå E11

Back Anna Olsdotter, f 1717

Back Kerstin Olsdotter, f 1721-12-27

Back Brita Olsdotter, f 1725-03-12

 

Ej identifierade:

Anna, f 1704

Brita, f 1707

 

 

Boda E20

II)

Back Hans Olsson, f 1709-08-30,vargeringskarl, ofärdig, död 1786,

g 1743-12-28 m

Anna Persdotter från Grav, Rättvik

Barn:

Back Olof Hansson, f 1743,

Hans Hansson, f 1746-05-23, se nedan Boda G20

Back Anna Hansdotter, f 1749-04-06

 

 

Boda G20

III)

Back Hans Hansson, f 1746-05-23, g 1765-12-26 m

(Örjas) Kerstin Larsdotter, f 1746-12-23, från Boda A9 - C18

Barn:

Back Brita Hansdotter, f 1767-08-06, till Gulleråsen B3 - G30

Back Anna Hansdotter, f 1771-03-00

Back Olof Hansson, f 1775-01-23 se nedan IV)

Back Karin Hansson, f 1778-01-07

Back Hans Hansson, f 1781-09-28

 

 

Boda D5 - H19

IV)

Back Olof Hansson, f 1775-01-23, död 1857-04-04, g 1799 m

(Erkers) Kerstin Andersdotter, f 1778, från Gulleråsen D5

Barn bl a

Back Brita Olsdotter, f 1819-02-02, se nedan

 

Syskon:

Back Brita Hansdotter, f 1767-08-06,

g 1790 m Olof Olsson, f 1766, ej identifierad.

Barn: Back Brita Olsdotter, f 1791-01-12

Back Anna Hansdotter, f 1771-03-00, död 1790

Back Karin Hansson, f 1778-01-07, död 1789

Back Hans Hansson, f 1781-09-29, flyttat till Vedevåg

Back Lars Hansson, f 1786-07-04

 

 

V)

Västra Boda P26 - Q31

(Back) Brita Olsdotter, f 1819-02-02, g 1845-11-23 m

Jöns Erik Ersson, f 1816-07-28, från Ovanmyra A3

Barn:

Jöns Erik Ersson, f 1847-12-03

Jöns Anna Ersdotter, f 1851-03-29

Jöns Olof Ersson, f 1853-12-02, se nedan VIa)

Jöns Anders Ersson, f 1857-09-09

g 1884-10-26 till (Nygårds) Kerstin Ersdotter, f 1863-06-06, Ovanmyra R18

Jöns Hans Ersson, f 1860-05-16, se nedan VIb)

 

 

VIa)

Västra Boda Q sub31

Jöns Olof Ersson, f 1853-12-02, g 1877-04-29 m

Brita Olsdotter, f 1853-12-28

Barn:

Jöns Brita Olsdotter, f 1878-09-15

Jöns Kerstin Olsdotter, f 1882-12-17

Jöns Erik Olsson, f 1885-08-06, i Sundsvall

Jöns Anders Gustaf Olsson, f 1888-01-14

 

 

VIb)

Jöns Hans Ersson, f 1860-05-16, g 1882-09-17 m

Anna Olsdotter, f 1860-01-22 i Rättvik

Barn:

Jöns Erik Herman Hansson, f 1882 i Härnösand

Jöns Hans Hansson, f 1884-02-02

Jöns Anders Hansson, f 1886-09-23

Jöns Anders Hansson, f 1888-06-04

Jöns Anna Hansdotter, f 1889-10-20

Jöns Brita Hansdotter, f 1891-03-09

Jöns Anders Hansson, f 1897

Jöns Jonas Hansson, f 1900-10-04, död 1988-04-02

g m Maja Tjäder, f 1910-01-16

 

 

Boda D7

Ej i E

I)

Anders Samuelsson, f 1668-02-02, från Boda A15 - C7, begr 1721-07-16,

"död hastigt" (53 år), g 1700-12-30 m

Anna Olsdotter, f ca 1677, från Gulleråsen, troligen (Tors) Anna Olsdotter,

f 1675-12-25, från Gulleråsen A17, död 1733-05-16 i bröstsjuka (ca 56 år)

Anna Olsdotter skrevs som husbonde 1730 - 1733.

Barn:

Samuel Andersson, f 1698

Olof Andersson, f 1701-09-01. Soldat nr 21 Gambelstöt. Finns i 1735 års

rulla. Husbonde t o m 1732.

g 1723-01-01 till Brita Olsdotter, f 1693-04-02,

Gulleråsen A2 - E5

Brita Andersdotter, f 1704-01-19,

möjligen g 1731-01-06 m Marits Olof Olsson d y, f 1701-04-27,

Osmundsberg A1 - E12. I vigselboken står att Olof Olsson i

Osmundsberg gifte sig med Brita Andersdotter i Osmundsberg.

Hon kan ha tjänat piga i Osmundsberg, såvida inte prästen har

skrivit fel by.

Kerstin Andersdotter, f 1707-01-22, begr 1714-07-02 (7 år)

Anna Andersdotter, f 1711-01-14,

g 1732-02-22 till Torsångs Anders Andersson, f 1712-09-19,

soldat nr 44 Dahl, Solberga A4 - D6

Kerstin Andersdotter, f 1714-08-19, begr 1718-02-16, kopporna (4 år)

Anders Andersson, f 1718-07-24

 

Anders Samuelsson hade en oäkta dotter med Kerstin Jonsdotter, f 1669 eller

1670, Silverberg A2:

Brita Andersdotter, f 1706-04-06

Hon växte upp hos mostern Malin Jonsdotter, f 1665 och Finn Anders Andersson,

f 1663, Silverberg C9 - D7.

 

 

Boda D8

E3 - F3 - G3 – H3

I)

Olof Samuelsson, f 1673-01-01, från Boda A15 - C7, g 1 g till

Lund Karin Hansdotter, f 1644, Ovanmyra LA1 - C2

 

Olof Samuelsson g 2 g 1703-12-27 m

(Gädd) Kerstin Johansdotter (Jonsdotter), f 1683-04-01, från Ovanmyra B16,

död 1742 (57 år)

Familjen bosatte sig på Ovanmyra C2 (se d:o)

En son, Olof, blev kvar i Boda (se nedan Boda E3 - F3):

 

Margeta Hansdotter, f 1712-07-19 av Samils Hans Olsson, ej identifierad.

Olof, måg, från Silverberg, ej identifierad.

 

 

Boda E3 - F3

II)

Samils, från 1760 Gädd Olof Olsson, f 1705-10-10 i Ovanmyra, död 1770-08-06

i lungsot (66 år), g 1730-12-28 m

(Tårrångs) Lisbet Andersdotter, f 1701-02-22, från Solberga A4, död 1783-11-01

av ålder (82 år)

Barn 3 söner och 1 dotter:

Gädd Samuel Olsson, f 1732-02-14

Gädd Anders Olsson, f 1737-11-17

Gädd Anna Olsdotter, f 1738-11-26

Gädd Samuel Olsson, f 1741-08-13, se nedan Boda G3 – H3

 

 

Boda G3 – H3

III)

Gädd Samuel Olsson, f 1741-08-13, död 1781-12-23 i bröstsjuka (40 år),

g 1761-03-23 m

(Erikhans) Lisbet Jonsdotter, f 1741-09-27, från Boda A8 - C12

Barn 1 son och 6 döttrar:

Gädd Lisbet Samuelsdotter, f 1762-08-06, död 1763-05-08 i kopporna

(1 år)

Gädd Brita Samuelsdotter, f 1764-04-08

Gädd Kerstin Samuelsdotter, f 1767-10-24, död före 1777-11-20

Gädd Lisbet Samuelsdotter, f 1770-08-13

Gädd Olof Samuelsson, f 1774-10-11

g 1799-12-02 m Niss Kerstin Olsdotter, f 1772-05-14, Kärvsåsen A11

Gädd Kerstin Samuelsdotter, f 1777-11-20, död 1778-10-29 i kopporna

(1 år)

Gädd Kerstin Samuelsdotter, f 1780-06-25

 

 

Boda D12

E6 - F6 - G5 – H5

I)

Carl Carlsson, f 1677-07-15, från Boda A3,

möjligen g 1 g m

Lisbet Jonsdotter, ej identifierad,

 

g 1713-12-26 (i så fall 2 g) m

Kerstin Samuelsdotter, f 1692, från Boda

Carl Carlsson skrevs som husbonde t o m 1740, därefter änkan.

Barn:

Olof Carlsson, f 1714-11-27, begr 1715-01-01 (1 månad)

Brita Carlsdotter, f 1716-02-20

Anders Carlsson, f 1718-12-06

Carl Carlsson, f 1723-08-27

g 1745-03-27 till (Ollas) Karin Larsdotter, f 1721-10-25,

Lenåsen A13 - E11. De skrevs till en början som husbondfolk på

Boda D12 - E6, men flyttade sedan till Lenåsen A13 - F11, där de

skrevs Ifvas eller Gifvas.

Samuel Carlsson, f 1725-11-13

g 1749-12-03 m (Björk) Brita Olsdotter, f 1727-09-08, från

Ovanmyra C14. De bosatte sig i Lenåsen A3 - F5

Olof Carlsson, f 1728-02-10, se nedan Boda E6

 

 

Boda E6 - F6

II)

Callur Olof Carlsson, f 1728-02-10, död 1762-06-20 i håll och sting (34 år),

skrevs som husbonde, g 1750-11-18 m

(Tysk) Anna Andersdotter, f 1728-02-07, från Kärvsåsen E8, död 1806-08-03

(78 år)

Barn:

Callur Anders Olsson, f 1751-10-27, död före 1756

Callur Hans Olsson, f 1753-07-22

Callur Kerstin Olsdotter, f 1757-03-23

g 1781-01-04 m Anders Adolphsson, f 1754-06-17,

son till föraren Adolph Petter Akerstein, Kärvsåsen E12

Callur Anna Olsdotter, f 1760-09-16, död 1773-09-13 i rödsot (13 år)

 

 

Boda G5

Callur Anna Andersdotter var g 2 g 1763-06-24 m

(Lisbritts) Olof Jonsson, f 1741-02-24, från Boda B(-) - E21. Han skrevs också

Callur.

Barn:

Callur Lisbet Olsdotter, f 1764-02-23, död 1768 (4 år)

Callur Brita Olsdotter, f 1767-06-20 se nedan IIIa

Callur Lisbet Olsdotter, f 1771-02-07, död 1783-02-03 (12 år)

Callur Jon Olsson, f 1774-12-23 se nedan IIIb)

 

 

Boda D12 - H5

IIIa)

Callur Brita Olsdotter, f 1767-06-20, g 1786-04-14 m

(Nissa) Daniel Ersson, f 1766-04-01, Gruvriset E4

Barn:

Callur Lisbet Danielsdotter, f 1786-09-05

Callur Erik Danielsson, f 1789-08-10 i Gruvriset

Callur Olof Danielsson, f 1791-03-24

Callur Erik Danielsson, f 1805-06-20

 

Familjen flyttade till Gruvriset E4 och skrevs där Sivars.

 

 

IIIb)

Callur Jon Olsson, f 1774-12-23, g m

Smårs Kerstin Hansdotter, f 1775-08-08, från Ovanmyra C12

Barn:

Callur Anna Jonsdotter, f 1810-02-08

g m Stenhuggar Olof Hansson, soldat Lans, f 1811-11-25, Boda A16

 

 

Boda D16

Ej i E

I)

Per Jonsson, g m

Brita

Barn:

Lisbet Persdotter,

g m Lars Ersson

 

 

Boda D17

Ej i E

I)

Anna Hansdotter, f 1677-06-17, från Boda A6 - C11, g m

Michels Hans Olsson, från Östbjörka i Rättvik

Barn:

Olof Hansson, f 1711-01-13, begr 1712-09-07, sting (1 år)

Anna Hansdotter, och

Hans Hansson, födda 1713-09-18 (tvillingar)

 

 

Boda D21

E24 - Ej i F

I)

Joens Olof Jonsson, f 1660, från Boda A17 - C14, g m

Kerstin, f 1666, död 1724-06-21 av invärtes sjukdom (58 år)

Olof Jonsson skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Joens Karin Olsdotter, f 1685-12-27

Joens Jon Olsson, f 1688-03-18, se nedan Boda E24 - G22

Joens Erik Olsson

 

 

Boda E24

II)

Stor Jon Olsson, f 1688-03-18, död ca 1760 (ca 72 år), g 1736-11-01 m

(Bunis) Kerstin Ersdotter, f 1702-02-27, från Ovanmyra A1b - C19,

död 1781-09-15 (79 år). Hon bosatte sig som änka på Lenåsen E1.

Jon Olsson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Systerdotter: Margeta, f 1740. Ej identifierad.

 

 

Boda D25

E26. Ej i F eller G

I)

Stenhuggar Jöran Jöransson, f 1688-02-13, från A16 - C1, begr 1723-02-18,

sting (35 år), g 1711-12-26 m

Lisbet Carlsdotter, f 1684-01-20, från Boda A11 - C16

Änkan skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Stenhuggar Carl Jöransson, f 1713-01-15

g 1735-12-26 till Lis Anders Lisbet Matsdotter, f 1719-11-04,

Gruvriset A1 - B2, där de skrevs Budgivars. Familjen var länge

bosatt i Boda. Barn, se Gruvriset.

Stenhuggar Jöran Jöransson, f 1715-04-08, begr 1715-05-01 (3 veckor)

Stenhuggar Hans Jöransson, f 1717-11-26

Stenhuggar Lisbet Jöransdotter, f 1721-11-03

 

 

Boda E2

F2 - G2 – H2 – J2 – K3 – L3 – N 3 – O3 – P3

I)

Samils Olof Ersson, f 1711-09-24, från Boda A15 - C7, fjärdingsman, rotemästare

en lång tid, död 1780-02-06 (69 år), g 1729-12-26 m

(Gatu) Brita Matsdotter, f 1703-09-24, från Boda E15, död 1782-10-05 (79 år)

Olof Ersson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Samils Erik Olsson, f 1731-04-14, begr 1731-05-02 (2 veckor)

Samils Brita Olsdotter, f 1732-06-29, se nedan Boda G2

Samils Kerstin Olsdotter, f 1736-04-22

g 1758-10-29 till Lasses Jonas Ersson, f 1734-10-24 av Lasses Erik

Jonsson och Malin Olsdotter, Dalstuga 1

Samils Karin Olsdotter, f 1740-09-27

Samils Erik Olsson, f 1743-11-08

 

Margeta Ersdotter, f 1730, g 1752, död 1786. Ej identifierad.

 

 

Boda G2

II)

Samils Brita Olsdotter, f 1732-06-29, död 1786-05-08 av svullnad (54 år),

g 1754-12-08 m

(Erik Hans) Erik Hansson, f 1730-09-27, från Boda A8 - C12, död 1793-03-28

i bröstsjuka (63 år)

Barn 4 söner och 5 döttrar:

Samils Hans Ersson, f 1755-12-25, död före 1770-02-16

Samils Olof Ersson, f 1758-02-02

g 1781-03-04 m änkan Gatu/Sivars Anna Ersdotter, f 1751-04-20 i

Gruvriset E4, boende i Silverberg A2a

Samils Erik Ersson, f 1760-03-30 se nedan III)

Samils Brita Ersdotter, f 1763-06-12

g 1783-12-14 m Pös Erik Hansson, f 1762-10-05,

Boda A10 - C15 ("syskonbyte")

Samils Kerstin Ersdotter, f 1766-12-12,

g 1785 m Jones Anders Andersson, f 1758-11-04, Boda A17 - G23

Samils Hans Ersson, f 1770-02-16

g 1793-12-26 till Stenhuggar Karin Larsdotter, f 1771-03-21, Boda A16

Samils Karin Ersdotter, f 1773-03-19, begr 1775-04-14,

okänd barnsjukdom (2 år) och

Samils Margeta Ersdotter, f 1773-03-19 (tvillingar)

g 1792-05-06 m Haga Erik Olsson, f 1768-05-04, Lenåsen E6

Samils Karin Ersdotter, f 1776-03-12, begr 1776-09-08 (6 mån)

 

 

F2 - G2 - H2 - J2 - K3 - L3 - N3 - O3 - P3

III

Samils Erik Ersson, f 1760-03-30, död 1817-12-16, g 1 g 1783-12-14 m

(Pös) Anna Hansdotter, f 1760-06-20, från Boda A10 - C15

Barn:

Samils Brita Ersdotter, f 1790-01-11

Samils Erik Ersson, f 1792-03-04, död 1820-05-06

 

Samils Erik Ersson g 2 g 1808 m

Brita Carlsdotter, f 1776, från Boda 9, död på Falu lasarett enl. hfl 1816 - 1825.

Barn:

Samils Hans Ersson, f 1811-03-16, död 1812-09-25 (1 år)

Samils Brita Ersdotter, f 1813-09-03, död 1815-02-25

Samils Hans Ersson, f 1816-03-06, se nedan IV)

Samils Olof Ersson, f 1816-03-06, tvillingar

 

 

IV)

Samils Hans Ersson, f 1816-03-06, död 1855-02-05, g 1838-12-18 m

(Wikmans) Margeta Andersdotter, f 1816-08-02, från Boda E31

Barn:

Samils Erik Hansson, f 1839-03-11

Samils Brita Hansdotter, f 1840-09-12

Samils Anna Hansdotter, f 1842-02-05, död 1842

Samils Anders August Hansson, f 1845-07-13

Samils Hans Hansson, f 1848-06-28

Samils Anna Hansdotter, f 1851-06-08

 

Samils Margeta Andersdotter g 2 g 1858-01-24 m

Back Carl Carlsson, f 1799-12-28, från Boda B18-H18

Barn:

Samils Carl Carlsson, f 1859-03-04

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Boda nr 34, Litt K (skrivstil).

Den ligger mittemot gamla kyrkogården, på andra sidan vägen.

 

 

Boda E13

F13 - G7/8 – H8

I)

Erik Hans Jon Ersson, f 1709-09-22, från Boda A8 - C12, klockare, död 1773

i rödsot (64 år), g 1 g 1736-04-26 m

Brita Jonsdotter, f 1703 i Ovanmyra, död 1767-09-25 av sting (64 år).

Ej identifierad.

Jon Ersson skrevs som husbonde fr o m 1740.

Barn:

Erik Hans Lisbet Jonsdotter, f 1741-09-27

g 1761-03-23 till Gädd Samuel Olsson, f 1741-08-13,

Boda A15 - C7

Erik Hans Jon Jonsson, f 1746-02-03

g 1771-12-01 till Långsveds Brita Olsdotter, f 1741,

Ovanmyra A12 - E3

Erik Hans Erik Jonsson, f 1752-03-24, "till Gävle"

Erik Hans Hans Jonsson, f 1758-11-18, se nedan Boda G7/8

 

Erik Hans Jon Ersson g 2 g 1768-04-04 m änkan

Brita Andersdotter, f 1729, från Kärvsåsen E19

 

Hustru: Brita, f 1690, bräcklig änka. Ej identifierad.

 

 

Boda G7/8- H8

II)

Sved Hans Jonsson, f 1758-11-18, död 1807-03-12 (49 år), g 1783-02-02 m

(Gifvas) Lisbet Carlsdotter, f 1760-03-08, Lenåsen A13 - F11

Barn:

Sved Brita Hansdotter, f 1784-02-11 i Lenåsen

g 1810-12-26 m Nygårds Olof Olsson, f 1784-02-07, Gruvriset F1

Barn:

Sved Hans Olsson, f 1811-02-02

Sved Anna Olsdotter, f 1815-02-03. död 1815 enl dopboken

Sved Lisbet Hansdotter, f 1787-02-05

g 1819 t Ingebors Per Persson, f 1786-11-04, Solberga A7

Sved Karin Hansdotter, f 1790-03-07

g 1815 m Nygårds Erik Hansson, f 1788-01-10, Ovanmyra F14

Sved Anna Hansdotter, f 1792-03-17

Sved Kerstin Hansdotter, f 1794-11-06

Sved Jon Hansson, f 1797-12-17

Sved Margeta Hansdotter, f 1802-06-06

 

 

Boda E14

F14 - Ej i G

I)

Erik Ers Anders Larsson, g m

hustrun (namnet ej angivet) f 1712

Barn:

Erik Ers Hans Andersson, f 1725

Erik Ers Erik Andersson

Erik Ers Lisbet Andersdotter, f 1733, död 1742 - 1755

Erik Ers Hans Andersson, f 1735

Erik Ers Erik Andersson, f 1741, död 1748 (7 år)

 

Hustru Brita (vems?)

Moder: Margeta, f 1675 eller 1677

Brita, f 1690

 

 

Boda E17

F saknas - G17/16 – H16

I)

Mats Olsson, f ca 1699, soldat nr 12 Solvik, antagen 1718-06-26, senare Sote,

finns i generalmönstringsrullorna t o m 1735, död 1742-09-21,

g ca 1729 m

Kerstin Persdotter, f 1694 av Per Hansson och Malin Jönsdotter, Borgärdet,

Svärdsjö, död 1778-01-24 av ålder (84 år)

Mats Solvik skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 3 söner. Känd är:

Hans Matsson, f 1733-11-15, se nedan Boda G17/16

 

 

Boda G17/16

II)

Hans Matsson, f 1733-11-15, soldat Ripa, senare nr 12 Solvik, g 1757-04-13 m

Kerstin Ersdotter, f 1738, från Sjurberg

Barn:

Kerstin Hansdotter, f 1758-01-21

g 1778-04-20 m Olof Andersson, soldat nr 38 Aborre,

Rovgärdet i Rättvik

Margeta Hansdotter, f 1759-12-29

Anna Hansdotter, f 1761-05-26

Olof Hansson, f 1765-10-23 "till Torsåker med besked" (= flyttningsbetyg)

se nedan III)

 

 

Boda E17-H16

III)

Sohlviks Olof Hansson, f 1765-10-23, g 1792-11-18 m

Jälk Brita Jonsdotter, f 1762-03-04, Boda A4

Barn:

Sohlviks Kerstin Olsdotter, f 1798-10-15

 

Ej identifierade:

Brita Carlsdotter, f 1776, g m Sammils Erik Ersson, f 1760-03-30, Boda E2

Erik Carlsson, f 1777, g 1795-12-16 m Snickars Brita Andersdotter, Boda C8 - H6

 

 

Boda E22

F saknas - G22 – H20

I)

Jones Lisbet Matsdotter, f 1725-04-08, från Boda A17 - D22, g 1749-03-29 m

Erik Ersson, f 1722, från Ore

Barn:

Jones Kerstin Ersdotter, 1749-09-28

Jones Mats Ersson, f 1751-09-05

g 1776-12-26 m Dräng Brita Ersdotter, f 1744-12-02,

från Boda A12. De skrevs Knippel.

Jones Erik Ersson, f 1754-12-01, död 1781 i lungsot (27 år)

 

Som husbonde på gården står i längden E den från Gulleråsen A9 - E37 hitflyttade:

Bengts Hans Ersson, f 1688-01-29, begr 1743-04-15 (55 år),

g 1717-12-29 m

Anna Andersdotter, begr 1743-03-20 ej identifierad

dottern Anna Hansdotter, f 1722-10-22, död 1773-08-22 i rödsot (51 år)

 

Sambandet med Jonesfamiljen framgår ej.

 

Här fanns också Lisbets far Joens Mats Jonsson, f 1673-04-27, från

Boda A17 - D22, död 1748 (75 år).

 

 

Boda E28

F saknas - G27/26– H26

I)

Pös Mats Ersson, f 1702-07-13, från Boda A10 - C15, g 1726-12-26 m

Margeta Hansdotter, från Lenåsen. Ej identifierad.

Barn:

Pös Erik Matsson, f 1727-11-25, "anstiftat av eld, uppbränt?"

Pös Hans Matsson, f 1731-04-28, se nedan Boda G27/26

Pös Mats Matsson, f 1737-12-11

troligen också:

Pös Anders Matsson, f 1740-03-04

 

Hustru: Brita, f 1706, bräcklig, ej identifierad.

 

 

Boda G27/26

II)

Pös Hans Matsson, f 1731-04-28, död 1792-09-04 av håll och sting (61 år),

g 1755-02-09 m

Brita Ersdotter, f 1724-11-07, från Boda A2 - C9, död 1797-11-15 (73 år)

I vigselboken står Anders Matsson, troligen fel.

Barn 3 söner och 3 döttrar. Kända är:

Pös Margeta Hansdotter, f 1755-12-25

g 1782-01-01 m Lisserkers Erik Hansson, f 1755-10-21

i Gruvriset A1 - B2

Pös Brita Hansdotter, f 1758-04-17

Pös Anna Hansdotter, f 1760-06-20

g 1783-12-14 m Samuels Erik Ersson, f 1760-03-30,

Boda A15 - C7

Pös Erik Hansson, f 1762-10-05

g 1783-12-14 m (Samuels) Brita Ersdotter, f 1763-06-12,

Boda A15 - C7 ("syskonbyte")

Barn: Brita Ersdotter, f 1785-02-09

Pös Mats Hansson, f 1765-08-11

 

 

Boda E28 - H26

III)

Pös Erik Hansson, f 1762-10-05, g 1783-12-14 m

(Samuels) Brita Ersdotter, f 1763-06-12, Boda A15 - C7 ("syskonbyte")

Barn:

Pös Brita Ersdotter, f 1785-02-09

g 1817-12-26 till Ol Lars/Marits Samuel Andersson, f 1785-06-05,

änkeman, Osmundsberg A3.

Pös Margeta Ersdotter, f 1786-09-14

Pös Hans Ersson, f 1789-01-16

Pös Anna Ersdotter, f 1791-03-30

Pös Karin Ersdotter, f 1793-01-30

Pös Erik Ersson, f 1795-03-07

Pös Mats Ersson, f 1797-05-11

Pös Olof Ersson, f 1799-08-12

Pös Anders Ersson, f 1802

Pös Jon Ersson, f 1806-04-04

 

 

Boda E31

F saknas - G30 – H29 – J31 – K31 – L31 – M31

I)

(Gatu) Kerstin Matsdotter, f 1712-07-09, från Boda B15 - C19, död 1790-10-12

(78 år), g 1733-03-28 m

Michels eller Mökjas Anders Olsson, f 1705-07-09, från Västanå C6, död

1776-03-10 i bröstsjuka (71 år)

Barn 5 söner och 2 döttrar. Kända är:

Mökjas Karin Andersdotter, f 1735-03-18 i Västanå, död 1774 i feber

(39 år)

Mökjas Brita Andersdotter, f 1740-09-23

Mökjas Olof Andersson, f 1744-05-26, se nedan Boda H29

Mökjas Mats Andersson f 1747-09-17 se Boda H30 nytt hushåll

Mökjas Anders Andersson, f 1750-05-01

Mökjas Hans Andersson, f 1754-05-08, soldat nr 16 Skarp

g 1783-01-26 m Skägg Kerstin Jonsdotter, f 1758-07-07,

från Västanå A2 - G3

 

 

Boda H29

II)

Mökjas Olof Andersson, f 1744-05-26, soldat nr 3 Wikman, död 1812, g 1779-04-00 m

(Skägg) Margeta Jonsdotter, f 1753-07-10, från Västanå A2 - G3. Blind. Död 1825-12-19.

Barn:

Mökjas/Wikmans Anders Olsson, f 1781, se nedan III)

Mökjas Jon/Jonas Olsson, f 1784-08-20, död 1787-07-22

Mökjas Kerstin Olsdotter, f 1788-01-04

g 1857-12-18 till Mökjas Hans Hansson, f 1791-03-24, Västanå H20

 

 

III)

Wikmans Anders Olsson, f 1781, nämndeman, död enligt hfl 1826 - 1835, g 1812 m

Dunkhols Brita Andersdotter, f 1792-11-22, från Gulleråsen A16a

Barn:

Wikmans Olof Andersson, f 1812-11-??, död 1813

Wikmans Margeta Andersdotter, f 1816-08-06

g 1838-12-18 till Samils Hans Ersson, f 1816-03-06, Boda E2

Wikmans Olof Andersson, f 1819-04-25

Wikmans Anna Andersdotter, f 1821-05-04, död 1821-05-19

Wikmans Anders Andersson, f 1822-06-21, död 1822-10-21

Wikmans Anders Andersson, f 1823-10-23, död 1823

Wikmans Anna Andersdotter, f 1824-11-04

Wikmans Kerstin Andersdotter, f 1825-12-09

Wikmans Brita Andersdotter, f 1828-06-18

 

 

Boda E32

Ej i F

I)

Samuel Ersson, f 1698, från Boda A15- D6, soldat nr 4 Willstöt, antagen

1718-03-04, g 1718-01-01 m änkan

Margeta Olsdotter, f 1688, från Gärdsjö

Familjen bosatte sig först i Ovanmyra D25, men flyttade snart tillbaka till Boda

E32. Samuel Ersson skrevs som husbonde fr o m 1735.

Barn:

Erik Samuelsson, död 1742

Samuel Samuelsson, f 1721-08-15 i Boda, begr 1722-08-19, blodsot (1 år)

Anna Samuelsdotter, f 1723

g 1750-06-24 till Byggils Anders Olsson, f 1725-01-20,

Boda B7 - C10

Brita Samuelsdotter, f 1725-09-14 i Boda

g 1750-01-01 till Callur Olof Hansson, f 1728-07-25,

Boda A3 - C6

Margeta Samuelsdotter, f 1727-08-27 i Boda, död 1748 (21 år)

 

 

Boda G6

H6

Snickars Anna Ersdotter, f 1732-10-10, från Boda C8, död 1795-03-30 i

bröstsjuka (63 år), g 1759-12-26 m

(Stengsell) Anders Olsson, f 1736-09-01, från Silverberg E12, död 1795-02-15 av håll och sting (59 år)

Barn 3 söner och 4 döttrar.  Kända är:

Snickars Kerstin Andersdotter, f 1761-12-22, död 1762-11-14 i håll och sting (1 år)

Snickars Brita Andersdotter, f 1763-10-05, enögd,

g 1795-12-16 m Erik Carlsson, f 1777, Boda E17 - H16, födelseort ej identifierad.

Snickars Kerstin Andersdotter, f 1766-11-26, död 1852-01-01,

g 1791 till Lasses Jon Jonsson, f 1766-04-20, Dalstuga, Rättvik

Snickars Olof Andersson, f 1770-01-28, död 1771 (1 år)

Snickars Olof Andersson, f 1774-08-06, begr 1775-05-21 (1 år), tvilling med

Snickars Anna Andersdotter, f 1774-08-06

 

 

Boda G11a

I)

Lustigs Anders Matsson, f 1730-11-20 av Mats Andersson och Anna

Samuelsdotter, Lerdal i Rättvik, död 1778-09-28 (48 år), g 1762-12-28 m

(Björk) Margeta Jonsdotter, f 1740-08-06, Ovanmyra A6 - E8, död 1807-07-22

(67 år)

Utan barn.

 

Lustigs Margeta Jonsdotter g 2 g i juni 1784 till

Erik Hans Jon Jonsson, f 1746-02-03 i Boda E13, änkling, boende i Ovanmyra A12.

 

 

Boda G11b

I)

Lustigs Daniel Matsson, broder till ovanstående, f 1741 i Lerdal, g 1767-12-13 m

(Björk) Karin Jonsdotter, f 1749-01-17, syster till ovanstående, från Ovanmyra

A6 - E8

Barn:

Lustigs Anders Danielsson, f 1769

Lustigs Hans Danielsson, f 1771, död 1778 (7 år)

Lustigs Mats Danielsson, f i sept 1772, död 1776-01-14 (4 år)

Lustigs Samuel Danielsson, f 1775

 

Alla till Lerdal 1778.

 

 

Boda G15

Ej i H

I)

Snickars Kerstin Ersdotter, f 1745-03-01 från Boda C8, död 1783 i Stockholm (38 år),

g 1774-02-20 m

Lundmats Jon Ersson, f 1751-01-23,  soldat nr 59 Lärka, från Boda A14 – F15.

 Han blev senare gardistkarlen Jon Ersson Kronstrand.

Barn:

Snickars Hans Ersson, f 1782-05-22

 

 

Boda G28/27 – H27

I)

Örjas Olof Larsson, f 1749-03-05, från Boda A9 - D27, g 1770-04-16 m

Anna Ersdotter, f 1747-08-28 i Osmundsberg A2 - D1.

Vid vigseln var hon skriven i Silverberg (i moderns föräldrahem?)

Barn:

Örjas Lars Olsson, f 1770-11-15 i Silverberg

Örjas Anna Olsdotter, f 1774-11-11

Örjas Karin Olsdotter, f 1778-08-22

Örjas Kerstin Olsdotter, f 1786-07-13

 

Anna Ersdotters mor och moster:

Anna Olsdotter, f 1723-10-22 i Silverberg C2, änka, (se d:o) död 1807-05-16

(84 år) i Boda C18.

Kerstin Olsdotter, f 1721-10-29, död 1795-08-18

 

 

Boda H1 - ej i J

Va)

Dräng Margeta Ersdotter, f 1746-12-19, död 1810, g 1774 m

Johan Forslund, f 1744 i Avesta, smed, kom 1787 från Orsa

Barn:

Erik Johansson, f 1776-08-00 i Ore

Brita Johansdotter, f 1786-03-06 i Ore

 

Maria Andersdotter, f 1714 i Avesta (Johan Forslunds mor)

 

 

Vb)

Dräng Lisbet Ersdotter, f 1763-11-14, g 1785-06-00 m

(Krop) Olof Andersson, f 1764-10-22, Silverberg A4 - E7

Barn:

Dräng Lisbet Olsdotter, f 1786-03-31

Dräng Brita Olsdotter, f 1789-12-13 i Silverberg

 

 

Vc)

Dräng Kerstin Ersdotter, f 1770-04-06, död 1829-05-01, g 1792-12-26 m

(Haga) Hans Olsson, f 1761-05-13, från Silverberg B1, ”i Möklinta”, nämndeman,

död 1844-08-18

Barn:

Dräng Kerstin Hansdotter, f 1798-06-01

Dräng Anna Hansdotter, f 1801-01-17

g 1839-10-13 till Mökjas Anders Andersson, f 1793-12-08, Lenåsen A2

hennes son (u ä): Hans, f 1833-02-17

 

 

Boda H14

IIb)

Lisbet Hansdotter Bodfors, f 1766-07-12, från Gruvriset G1, g 1789 m

Jöns Olof Hansson, f 1760, från Östbjörka (Boda?)

Barn:

Jöns Hans Olsson, f 1790-02-09

g 1818-12-13 till Jones Kerstin Andersdotter, f 1799-08-17, Boda A17

Jöns Olof Olsson, f 1794-09-14

g 1814 till Lenåsen 4

Jöns Jon Olsson, f 1798-01-06

Jöns Jon Olsson, f 1804-01-01

Jöns Anders Olsson, f 1810-11-26

 

Familjen bosatte sig först i Gruvriset G1, sedan i Boda H14.

 

 

Boda H30

I)

Mökjas Mats Andersson, f 1747-09-17, från Boda E31, g 1778-12-06 m

Brita Andersdotter, f 1754, från Rovgärdet i Rättvik

Barn:

Mökjas Margeta Matsdotter, f 1780-09-25

Mökjas Anders Matsson, f 1785-10-18, död före 1787-02-07

Mökjas Anders Matsson, f 1787-02-07

Mökjas Kerstin Matsdotter, f 1791-12-08

 

 

Boda H31

I)

Budgifvars (Gullas) Anders Hansson, f 1756-02-17 i Ovanmyra E27, g i december 1785 m

Kerstin Olsdotter, f 1752-01-29 av Olof Ersson och Brita Hansdotter,

Övre Gärdsjö i Rättvik

Barn:

Budgifvars Margeta Andersdotter, f 1787-12-10

Budgifvars Kerstin Andersdotter, f 1790-03-07

Budgifvars Brita Andersdotter, f 1795-05-20

 

 

Boda Jsub 17

I)

Stenhuggar Brita Larsdotter, f 1772-11-01, död 1853-02-08, g 1799-12-03 m

(Mans) Anders Ersson, f 1777-08-16, från Born 12, död 1858-11-27.  De skrevs Stenhuggar eller Lövås

Barn:

Lövås Lars Andersson, f 1799-08-19

Lövås Brita Andersdotter, f 1801-05-19, se nedan II)

Lövås Kerstin Andersdotter, f 1802-11-22

g 1824-12-24 till Göras Anders Andersson, f 1797-10-19, soldat nr 7 Blom, Östbjörka sub 9

Lövås Lisbet Andersdotter, f 1805-01-19, ”fånig”

Lövås Margeta Andersdotter, f 1808-03-20, ”fånig”, död 1858

Lövås Anna Andersdotter, f 1810-09-17, se nedan IIIb)

Lövås Erik Andersson, f 1817-06-03, död 1817

 

 

En broder till Anders, Mans Olof Ersson, f 1782, bosatte sig på Solberga N7. 

 

 

II)

Lövås Brita Andersdotter, f 1801-05-19, död 1882, g 1825-07-02 m

Jöns Erik Olsson, f 1798-08-31, från Ovanmyra A3, död 1829-05-19

Barn:

Lövås Anna Ersdotter, f 1827, död 1840

Lövås Olof Ersson, f 1829, se nedan IIIa)

 

Brita Andersdotter g 2 g 1851 m

Hans Hansson, f 1773, avskedad soldat nr 16 Skarp, död 1852-01-03

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Boda 7, Litt G.

 

 

Västra Boda 3

IIIa)

Lövås Olof Ersson, f 1829-08-30, g 1854-04-21 m

Nygårds Lisbet Andersdotter, f 1826-01-16, död 1886, från Gruvriset F1

Barn:

Lövås Brita Olsdotter, f 1853, se nedan IVa)

Lövås Lisbet Olsdotter, f 1857, se nedan IVb)

Lövås Erik Olsson, f 1860

Lövås Anders Olsson, f 1864

Lövås Anna Olsdotter, f 1867

Lövås Olof Olsson, f 1871

 

 

Västra Boda sub 3

IVa)

Lövås Brita Olsdotter, f 1853, g 1872 m

(Gädd) Samuel Samuelsson, f 1842, från Östra Boda 4.

Barn:

Lövås Anna Samuelsdotter, f 1873

Lövås Anders Samuelsson, f 1874, död 1875

Lövås Anders Samuelsson, f 1876

Lövås Olof Samuelsson - Gäddlin, f 1879

Lövås Samuel Samuelsson, f 1883, till Stockholm

Lövås Brita Samuelsdotter, f 1886, till Stockholm

Lövås Kerstin Samuelsdotter, f 1889

Lövås Elin Samuelsdotter, f 1893

Lövås Erik Samuelsson, f 1895

 

 

IVb)

Lövås Lisbet Olsdotter, f 1857, g 1884 m

Anders Andersson, f 1860, soldat nr 19 Spåman, Ovanmyra 7

Barn:

Lövås Anders Andersson, f 1885

Lövås Anna Andersdotter, f 1887

Lövås Olof Andersson, f 1891

Lövås Erik Andersson, f 1893

Lövås Jonas Andersson, f 1898

Lövås Bror Johan Andersson, f 1900

 

 

IIIb)

Lövås Anna Andersdotter, f 1810-09-17, g 1840-12-27 m

Finn Samuel Samuelsson, f 1817-03-06, Silverberg E10

 

 

Boda Nsub 18

I)

Stenhuggar Olof Hansson, f 1811-11-25, soldat Lans, från Boda A16, död 1861, g 1832 m

(Callur) Anna Jonsdotter, f 1810-02-08, från Boda D12, död 1838-09-13

Barn:

Stenhuggar Kerstin Olsdotter, f 1833, se nedan IVa)

Stenhuggar/Back Hans Olsson, f 1836, död 1853

Stenhuggar Anna Olsdotter, f 1838, se nedan IVb)

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Boda 16, Litt Q.

Barnen sålde fastigheten 1903-10-05 till Ovanmyra Ångsåg.

 

 

IVa)

Stenhuggar/Lans Kerstin Olsdotter, f 1833, död 1901-05-29, g m

Hans Andersson, f 1824-04-09, Gruvriset A1

Barn:

Lans/Erikhans Anders Hansson, f 1862-08-21

g m Anna Olsdotter

Lans/Back Anna Hansdotter, f 1868-01-14, se nedan V)

Lans Brita Hansdotter, f 1876-10-13, död 1876-11-27

 

1879-07-01 såldes fastigheten Boda 20, Litt U, till riksdagsman Ollas Anders Eriksson, Ovanmyra.

 

 

V)

Lans/Back Anna Hansdotter, f 1868-01-14, g 2 g m

Stor Olof Olsson, f 1847, Boda 63

Hennes son:

Back Erik Jonsson,

g m Anna Ersdotter

 

 

IVb)

Stenhuggar Anna Olsdotter, f 1838, g 1869 m

(Lassas) Hans Hansson, f 1823 i Boda A2, änkeman boende i Kärvsåsen.

Barn:

Stenhuggar Olof Hansson, f 1874

 

 

Oidentifierade poster:

I dopboken Boda fram till 1795:

1733-09-29

Brita

Anders Andersson

 

1744-08-01

Brita

Anders Andersson

 

1680-12-28

Margeta

Anders Ersson

 

1695-01-15

Anna

Anders Ersson

Kerstin Andersdotter

1745-08-17

Anders

Anders Ersson

 

1748-04-15

Erik

Anders Ersson

 

1683-12-23

Erik

Anders Hansson

 

1686-05-26

Brita

Anders Hansson

döpt i Ore

1689-08-04

Hans

Anders Hansson

döpt i Ore

1633-04-07

Erik

Anders Jonsson

Gudfar Carl Jonsson, Boda, gudmor Carls dotter Lisbet

1632-03-04?

Hans

Anders Jöransson

Gudfar Jon NN,

gudmor Ivars Mats hustru Marit

1691-04-05

Lars

Anders Larsson

Margeta Hansdotter

1695-03-19

Brita

Anders Larsson

Margeta Larsdotter

1680-02-28

Margeta

Anders Matsson

 

1689-09-08

Olof

Anders Matsson

 

1693-10-01

Anders

Anders Matsson

 

1628-00-00

NN

Anders Matsson

 

1628-00-00

Per

Anders Matsson

 

1634-02-23

Kerstin

Anders Matsson

Gudfar Jöns Larssons son Hans, Lenåsen, gudmor hans hustru Karin

1636-10-02

Mats

Anders Matsson

Gudfar Anders Jönsson, Ovanmyra, gudmor Olof Jönssons dotter Brita, Silverberg

1752-06-22

Anders

Anders Nilsson

Lisbet Danielsdotter

1685-02-01

Hans

Anders Olsson

 

1696-08-06

Hans

Carl Hansson

Marit Andersdotter

1723-11-12

Anders

Daniel Ersson

 

1674-03-15

Carl

Erik Carlsson

döpt i Ore

1678-03-17

Anna

Erik Carlsson

döpt i Ore

1680-12-12

Erik

Erik Carlsson

döpt i Ore

1683-03-18

Margeta

Erik Carlsson

döpt i Ore

1685-11-01

Anders

Erik Carlsson

döpt i Ore

1689-04-07

Carl

Erik Carlsson

döpt i Ore

1726-10-17

Anders

Erik Ersson

 

1671-06-18

Anna

Erik Ersson

döpt i Ore

1671-06-18

Margeta

Erik Ersson

döpt i Ore, gåvogivare till Ore kyrka

1681-08-21

Anna

Erik Ersson

döpt i Ore

1735-03-18

Lisbet

Erik Ersson

 

1737-10-28

Margeta

Erik Ersson

 

1686-06-02

Brita

Erik Hansson

döpt i Ore

1678-02-10

Erik

Erik Hansson

 

1689-06-16

Erik

Erik Hansson

döpt i Ore

1700-05-28

Hans

Erik Hansson

döpt i Ore

1673-07-02

Karin

Erik Hindriksson

döpt i Ore

1696-07-03

Jöns

Erik Jönsson

Anna Olsdotter

1699-11-20

Margeta

Erik Jönsson

Anna Olsdotter

1742-12-05

Brita

Erik Larsson

(oäkta)

1675-05-31

Olof

Erik Larsson

döpt i Ore

1635-10-09

Margeta

Erik Matsson

Gudfar Per Larsson,

Gudmor Matssons hustru Lisbet, Boda

1673-01-05

Brita

Erik Michilsson

döpt i Ore

1678-08-11

Gudmund

Erik Michilsson

döpt i Ore

1680-05-16

Anna

Erik Michilsson

döpt i Ore

1681-05-29

Kerstin (?)

Erik Michilsson

döpt i Ore

1685-03-15

Brita

Erik Michilsson

döpt i Ore

1687-06-05

Anna

Erik Michilsson

döpt i Ore. 1671-03-25 gav han ½ mark till Ore kyrka

1682-05-25

Erik

Erik Nilsson

döpt i Ore

1684-03-02

Anna

Erik Nilsson

döpt i Ore

1670-09-04

Anders

Erik Pedersson

döpt i Ore

1681-01-30

Kerstin

Erik Pedersson

döpt i Ore

1685-03-08

Margeta

Erik Pedersson, soldat

döpt i Ore

1688-12-09

Karin

Erik Persson

döpt i Ore

1670-01-01

Margeta

Hans Carlsson

döpt i Ore

1672-07-12

Olof

Hans Carlsson

döpt i Ore. Gåvogivare till Ore kyrka

1737-05-09

Hans

Hans Ersson

 

1690-01-05

Erik

Hans Hansson

döpt i Ore

1672-08-04

Erik

Hans Jönsson

döpt i Ore

1690-09-10

Hans

Hans Jönsson Goot

döpt i Ore

1696-08-05

Mats

Hans Jönsson Hool

Anna Ersdotter

1696-08-05

Olof

Hans Jönsson Hool

Anna Ersdotter

1760-10-03

Nils

Hans Nilsson

Giertrud Ersdotter

1673-08-08

Olof

Hans Olsson

döpt i Ore

1680-01-21

Hans

Hans Olsson

döpt i Ore

1689-09-26

Olof

Hans Olsson

döpt i Ore

1686-03-28

Erik

Hans Olsson

döpt i Ore. Gåvogivare till Ore kyrka

1793-11-00

Olof

Hans Olsson

Kerstin Olsdotter 40 år

1712-07-19

Margeta

Hans Olsson Samuels

 

1756-03-20

Anders

Hendrik Sigmundsson

Anna Ersdotter

1700-05-08

Anna

Ivar Ivarsson

Anna Olsdotter

1674-05-27

Erik

Jon Ersson

döpt i Ore

1677-10-21

Jon

Jon Ersson

döpt i Ore

1682-09-29

Mats

Jon Ersson

döpt i Ore. 1671-11-26 gav han 10 öre till Ore kyrka för bröllop.

1687-04-24

Karin

Jon Jonsson

döpt i Ore

1698-06-10

Anders

Jon Jonsson

Kerstin Andersdotter

1699-99-99

Jon

Jon Jonsson Lissel

Kerstin Hansdotter

1684-07-13

Hans

Jon Jöransson

döpt i Ore

1697-02-05

Lisbet

Jon, soldat

 

1673-12-29

Erik

Jöns Andersson

döpt i Ore

1697-10-21

Margeta

Jöns Larsson

Karin Ersdotter

1694-12-08

Brita

Lars Ersson

Margeta Persdotter

1634-08-31

Kerstin

Lars Ersson

Gudfar Olof Matsson, Boda,

Gudmor hans hustru Lisbet, Boda

1689-11-26

Michil

Lars Michilsson

döpt i Ore

1695-08-03

Lars

Lars Michilsson

Kerstin Jonsdotter

1701-03-25

Kerstin

Lars Michilsson

Kerstin Jönsdotter  döpt i Ore

1677-04-27

Margeta

Lars Olsson

döpt i Ore

1686-12-28

Anders

Lars Olsson

döpt i Ore

1690-09-26

Olof

Lars Olsson

döpt i Ore

1680-07-25

Erik

Mats Larsson

döpt i Ore

1686-08-22

Mats

Mats Larsson

döpt i Ore

1746-02-09

Mats

Mats Matsson

 

1747-09-02

Kerstin

Mats Matsson

 

1771-11-23

Anna

Mats Matsson

Margeta Hendriksdotter

1680-04-04

Karin

Olof Ersson

döpt i Ore

1682-12-17

Brita

Olof Ersson

döpt i Ore. 1672-11-24 gav han 7 mark till Ore kyrka för bröllop med Anna Jonsdotter, Östansjö, Ore.

1749-01-05

Jon

Olof Ersson

 

1723-06-04

Lisbet

Olof Hansson

 

1726-11-03

Margeta

Olof Hansson

 

1688-06-10

Jon

Olof Jonsson

 

1691-02-22

Anna

Olof Jonsson

 

1790-02-04

Anna

Olof Olsson

Anna Hansdotter 35 år

1731-11-29

Margeta

Olof Olsson

 

1690-12-20

Anna

Per

döpt i Ore

1741-03-11

Erik

Per Ersson

 

1684-12-14

Anders

Per Larsson

döpt i Ore

1687-11-13

Nils

Per Larsson

döpt i Ore

1671-03-12

Margeta

Per Olsson

döpt i Ore. 1670-05-01 gav han 20 öre till Ore kyrka för Bröllop. Ytterligare gåvor.

1745-04-24

Lisbet

Samuel Persson

 

1744-12-09

Erik

? Simonsson

 

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1731-11-14

Anders Andersson

Boda

Brita Andersdotter

Sjurberg

1753-12-28

Anders Hansson

Boda

Anna Hansdotter

Västanå

1740-11-30

Hans Olsson

Boda

Brita Olsdotter

Gärdsjö

1726-12-04

Jon Olsson

Boda

Margeta Olsdotter

Boda

1719-05-20

Olof Ersson Krabat

Boda

Kerstin Andersdotter

Östbjörka

 

Hustrun:

1636-12-26

Peder Ersson

Bengtsheden Svärdsjö

Anna, Carl Jonssons

Boda

1723-04-17

Anders Andersson

Gärdsjö

Anna Ersdotter

Boda

1753-12-26

Anders Matsson soldat

 

Anna Matsdotter änka

Boda

1736-11-01

Hans Ersson

Ovanmyra

Anna Matsdotter

Boda

1717-11-17

Hans Hansson

Ovanmyra

Anna Olsdotter

Boda

1745-11-01

Olof Olsson soldat

 

Anna Olsdotter

Boda

1758-12-26

Olof Hansson

Gulleråsen

Kerstin Ersdotter

Boda

1682-04-17

Olof Ersson

Silverberg

Kerstin Hansdotter

Boda

1778-04-20

Olof Andersson Aborre

Rovgärdet

Kerstin Hansdotter

Boda

1711-11-01

Hans Olsson

Gulleråsen

Kerstin Jonsdotter änka

Boda

1632-07-01

Anders, Erik Olssons

Kärvsåsen

Margeta, hustru Margetas

Boda

1738-05-11

Hans Olsson

Ovanmyra

Margeta Ersdotter änka

Boda

1726-12-04

Jon Olsson

Boda

Margeta Olsdotter

Boda

 

 

I dödboken:

1678-04-14

Anders Hansson

 

 

1691-03-22

Anders Matssons barn

 

 

1694-03-04

Anders Matssons barn

 

 

1638-08-12

Anna, hustru

 

 

1713-02-08

Carl Olsson

bröstsjuka

76 år

1637-03-17

Erik (?) Nilssons hustru Brita

 

 

1722-06-17

Erik Erssons son och dotter

blodsot

8 och 4 år

1638-06-29

Hans Erssons lilla dotter

 

 

1638-08-05

Hans Hanssons son

 

 

1696-10-25

Hans Jonssons dotter Brita

blodsot

3 år

1718-02-02

Sal Hans Olssons dotter

sting

2 år

1718-02-16

Hans Olssons dotter

koppor

4 år

1732-01-16

Hans Olssons son

sting

13 dagar

1697-02-28

Jon Hanssons lilla dotter

håll

 

1680-02-22

Jon Matssons barn

 

 

1675-10-24

Jon Olssons dotter

 

 

1711-04-09

Jon Olssons hustru

bröstsjuka

65 år

1631-02-20

Kerstin Jonsdotter,

Salig Erik Skinnars syster

 

 

1633-07-25

Kerstin, sal Jon Hanssons änka

 

 

1730-11-22

Karin Olsdotter

bröstsjuka

36 år

1679-05-18

Lars Erssons barn

 

 

1709-09-05

Lars Spåmans dotter

bröstsjuka

5 år

1722-07-01

Mats Erssons dotter

 

11 år

1696-10-25

Mats Jönssons son Erik

blodsot

6 mån

1712-04-23

Olof Ersson Lärckia, soldat

Långsam sjukdom

24 år

1696-06-28

Olof Larssons son Carl

 

3 år

1638-06-00

Olof Matssons lilla son

 

 

1681-05-25

Olof Matssons hustru Kerstin

 

 

1729-11-01

Olof Matsson Sohlviks barn

 

2 dagar

1717-05-12

Olof Olsson

lungsot

17 år

1729-04-20

Olof Olsson

sting

27 år

1732-01-16

Olof Olssons dotter

sting

5 dagar

1722-07-01

Olof Samilssons son

blodsot

3½ år

1675-06-06

Per Östenssons hustru Brita

 

 

 

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Anders Matsson, gudfar till Per Hinderssons dotter Anna, f 1631-07-24, Ovanmyra - Lunden

Hustru Kerstins dotter hustru Malin, gudmor till Erik Jonsson finnes son Lars, f 1632-05-23,

Lenåsen

Lars Erssons hustru, gudmor till Jöns Perssons dotter Brita, f 1630-01-06, Boda A1

Lisbet, hustru. Gudmor till Lars Erssons dotter Kerstin, f 1634-08-31, Boda

Mats Jönssons son, gudfar till Hans Jönssons son Olof, f 1636-03-06, Lenåsen

Olof Matsson, gudfar till:

- Michel Anderssons dotter Lisbet, f 1629-00-00, Västanå A6

- Erik Jonsson finnes son Lars, f 1632-05-23, Lenåsen

- Erik Erssons dotter Margeta, f 1633-02-17, Lenåsen A6

- Lars Erssons dotter Kerstin, f 1634-08-31, Boda

Olof Matssons hustru Lisbet, gudmor till Erik Matssons dotter Margeta, f 1635-10-09, Boda

Erik Jonsson, gudfar till Jon Anderssons dotter Brita, f 1631-07-30, Lenåsen (de fanns där 1613)

 

 

Oidentifierade givare av gåvor till Ore kyrka

Boda

 

1651-03-??

Anders Andersson

4 öre

1652-01-06

d:o

3 mark humle i testamente efter sitt barn

1652-06-13

d:o

2 öre i penningar till klockehjälp

1653-04-10

d:o

2 mark i penningar till klockehjälp

1656-08-10

d:o

2 mark i penningar

1651-07-13

Anders Anderssons hustru

½ öre

1651-12-14

d:o

2 mark humle

1663-12-27

Anna Andersdotter

2 mark i penningar för vigsel med Per Ersson i Dalen

1662-01-01

Brita Andersdotter

1 mark i penningar

1664-04-10

d:o

½ mark

1664-11-01

d:o

½ daler i penningar

1670-04-24

d:o

4 mark för bröllop med Per Olsson, Dalen

1663-11-22

Erik Andersson

3 daler i humle

1673-01-01

d:o

1 mark

1658-02-28

Hans Anderssons hustru

2 öre

1655-12-25

Hans Anderssons hustru

2 ?

1670-05-01

Jon Andersson

2 mark i penningar för sina barn

1667-11-17

Karin Andersdotter

2 mark för bröllop med Erik Persson, Dalen

1651-11-09

Kerstin Andersdotter

10 mark humle i testamente efter deras lilla barn

1651-12-28

d:o

2 öre

1669-10-17

d:o

1 mark

1670-10-16

d:o

1 mark humle

1671-09-17

d:o

2 mark humle

1673-11-02

d:o

1 mark humle

1658 3 bönd

Lars Andersson

2 öre i penningar

1663 1 bönd

d:o

½ mark

1663-10-25

d:o

4 daler i humle i testamente efter sitt lilla barn

1666-11-11

d:o

3 mark humle

1670-04-10

d:o

6 öre för sina barn

1670-05-29

d:o

4 daler testamente för hustrun

1670-11-01

d:o

6 öre

1671-02-02

d:o

2 mark humle

1672-03-25

d:o

2 öre

1655-06-26

Lars Anderssons hustru

3 mark

1656-09-14

d:o

?

1664-09-11

d:o

2 lispund humle

1664-12-26

d:o

2 öre

1665-11-19

d:o

3 lispund humle

1670-05-22

d:o

8 öre

1672-03-25

Lars Andersson

2 mark för bröllop med Karin Hansdotter, Östansjö

1672-04-10

d:o

7 öre för bröllop

1673-03-28

d:o

½ mark i penningar

1672-06-02

Lars Anderssons hustru

½ mark i penningar

1670-05-26

Mats Andersson

testamente för hustruns syster

1652-10-24

Nils Andersson

16 öre i penningar i testamente efter sitt barn

1651-02-16

Nils Anderssons hustru

4 öre

1673-11-02

d:o

½ mark

1655 bönd

Per Andersson

1 mark i penningar

1652-05-23

Per Anderssons hustru

½ mark

1662-10-05

Per Andersson

8 daler i penningar från Jon Jonsson, Boda, i ”testamente efter sin fostergubbe Per Andersson”

1655-03-25

Hans Carlsson

½ mark i penningar

1660-04-15

d:o

2 mark i penningar för vigsel med Brita Andersdotter, Ovanmyra

1669-01-01

Olof Carlsson

1 mark

1673-03-28

d:o

½ mark

1652-01-06

Samils Carlsson

½ mark i penningar

1655-11-18

d:o

½ mark i penningar

1658-03-21

d:o

2 mark i penningar

1664-03-27

Brita Ersdotter

½ daler

1666-04-15

d:o

4 öre

1655-11-11

Erik Ersson

½ mark i penningar

1662-02-02

d:o

½ daler i penningar

1665-03-26

d:o

½ mark i penningar

1668-11-15

d:o

2 mark för bröllop med Margeta Larsdotter, Dalen

1669-12-12

d:o

?

1667-09-29

Margeta Ersdotter

6 öre

1651-08-25

Michel Ersson

½ (öre?) till kyrkan, ½ (öre?) till de fattiga

1652-04-18

d:o

1 mark i penningar till klockehjälp

1654-05-14

Michel Erssons änka Kerstin Jonsdotter

5 daler i penningar i testamente efter sin man

1671-06-25

Olof Ersson

6 öre i penningar

1652-04-20

Carl Hansson

1 mark i penningar

1655-06-26

d:o

4 öre i penningar

1656-11-11

d:o

? till de fattiga

1656-05-04

d:o

9 mark i penningar

1675 bönd

d:o

2 ? till de fattiga

1659-03-25

d:o

9 daler i penningar i testamente efter sin hustru Marit Matsdotter

1659-05-23

d:o

2 mark i penningar för vigsel med Anna NN

1659 3 bönd

d:o

en gång hästskor

1660-04-18

d:o

15 öre för bröllop

1661 bönd

d:o

1 kanna korn till de fattiga

1663-12-26

d:o

? i penningar

1666-11-01

d:o

4 öre till nya bänkarna

1670-05-12

d:o

4 öre

1670-05-29

d:o

4 daler testamente för son

1651-08-10

Carl Hanssons hustru

½ öre

1659-12-25

d:o

2 ?

1667-06-24

Karin Hansdotter

2 öre

1658-07-02

Lars Hanssons hustru

½ daler i penningar

1653-10-02

NN Hansson Gosse

1/3 mark i humle

1653-11-06

d:o

4 öre i penningar

1660-12-02

Erik Ifvarsson

3 daler i penningar i testamente efter sitt barn

1663-12-27

d:o

? för vigsel med Brita Matsdotter, Sunnansjö

1665-05-14

d:o

½ lispund ost till kyrkan, ½ lispund till de fattiga

1665-09-29

d:o

hustrun 4 lispund humle

1669-06-20

d:o

hustrun 1 mark

1670-05-12

d:o

6 öre för sina barn

1670-08-21

d:o

2 mark

1667-05-27

Lars Ifvarssons hustru

3 öre

1662-10-19

Ingel Jonsdotter

½ mark i  penningar

1663-06-14

d:o

2 öre i penningar

1665-10-15

d:o

2 öre

1667-03-25

d:o

Humle

1670-01-23

Ingeborg Jonsdotter

1 mark humle

1670-05-29

d:o

3 öre

1671-10-08

d:o

1 mark humle

1671-12-03

d:o

½ mark

1673-12-28

d:o

3 öre i penningar

1669-11-28

Jon Jonsson

3 mark humle

1670-07-24

Jon Jonssons dotter Brita

?

1654-03-25

Kerstin Jonsdotter, hustru

½ tröö korn till kyrkan, ½ tröö korn till de fattiga

1660-01-01

Karin, hustru

½ daler i penningar

1671-06-25

Mats Larsson

2 mark till de fattiga för bröllop.

1652-11-07

Erik Matsson

16 öre för vigsel med Anna Andersdotter

1656-07-13

Karin Matsdotter

3 öre i penningar

1657-01-01

d:o

3 öre

1659-05-23

d:o

4 öre

1661-10-13

d:o

ett får, ½ till kyrkan, ½ till de fattiga

1663-11-01

d:o

½ daler i penningar

1665-06-16

d:o

½ daler

1665-12-25

d:o

6 öre

1668-09-29

d:o

1 mark

1670-04-03

d:o

1 mark

1670-09-25

d:o

2 mark humle

1657-12-25

Lars Matsson

½ öre

1671-06-25

Anna Michilsdotter

2 mark för bröllop med Mats Larsson, Dalen

1662-12-26

Brita Michilsdotter

16 öre för vigsel med Jöns Andersson, Sunnanäng

1671-03-25

d:o

3 mark

1673-08-03

Anna Nilsdotter

½ mark humle

1657-04-01

Erik Nilsson

½ ? i penningar

1660-04-15

d:o

½ mark i penningar

1663-11-29

d:o

12 mark humle tillsammans med Jöns Nilsson i Östansjö i testamente efter deras fader Nils Nilsson

1670-10-16

d:o

3 mark

1654-12-25

Jöns Nilsson

3 (öre?)

1655-01-01

d:o med sin hustru

2 mark i humle

1662-12-28

Jöns Nilsson

½ daler i brudgåva för vigsel med Brita Larsdotter, Dalen, Ore

1652-05-23

Lars Nilsson

1 mark i penningar

1658-04-14

d:o

½ daler i penningar

1662-02-09

d:o

i penningar 1 mark till kyrkan, 1 mark till de fattiga

1664-11-01

d:o

för vigsel med Margeta i Sunnanhed 2 daler till kyrkan och 1 daler till de fattiga.

1652-01-25

Per Nilsson

½ daler i penningar

1653-12-26

Per Nilssons änka Marit Ersdotter med sina barn

11 daler i testamente efter mannen

1660-05-31

Anders Olsson

½ mark

1665-06-16

Anders Olssons hustru

½ daler till de fattiga

1665-09-29

d:o

en ost

1662-06-23

Anders Olssons tjänarinna

½ mark i penningar

1656-11-09

Anna Persdotter

5 öre i penningar

1659-04-24

d:o

4 daler tillsammans med sina syskon i testamente efter sin moder Marit Ersdotter

1663-07-26

Brita Persdotter

2 öre i penningar

1666-09-09

d:o

½ mark i penningar

1670-04-24

d:o

2 mark i penningar

1670-10-30

d:o

3 öre i penningar

1662-02-02

Carl Persson

4 daler i penningar för vigsel med Anna Jönsdotter, Näset

1667-11-24

Erik Persson

2 mark i penningar för bröllop

1670-08-21

d:o

10 öre

1671-07-09

Erik Perssons hustru

½ mark

1655-12-09

Ingebor Persdotter

½ daler i penningar

1667-09-22

d:o

6 öre

1672-04-08

d:o

½ mark i penningar

1657-10-11

Malin Persdotter

3 öre i penningar

1653-05-01

Michel Persson boende i Bingsjö

klockehjälp

1653-12-26

d:o

2 mark i humle

1661-04-21

d:o

1 daler i penningar i testamente efter sin dotter

1659-03-25

Erik Påålsson

2 öre i penningar

1662-05-25

d:o

? till de fattiga

1668-11-22

d:o

9 öre för bröllop

1669-01-01

d:o

6 öre

1655-10-07

Erik Påålssons hustru

4 mark i humle

1660-06-10

d:o

i penningar ½ mark till kyrkan och ½ mark till de fattiga

1661-10-06

d:o

en ost

1664-05-29

d:o

½ daler

1659-04-24

Erik Påålssons dotter Brita

2 öre

1652-09-29

Michel Påålsson

2 daler i humle

1652-10-03

d:o

4 mark i testamente efter sitt barn

1661-04-21

d:o

1 daler i penningar i testamente efter sin dotter

1663-07-02

d:o

1 daler

1664-11-01

d:o

2 mark humle

1654-04-09

NN Samuelsson

10 daler i testamente efter sin svärmor Marit Anders-dotter, Boda, och sin hustrus syster Karin Matsdotter

 

 

I personalieboken:

1785-04-24

Olof

f 1785-01-21

Brita Olsdotter (uä),

död 1785-04-21 i håll och sting

1781-02-25

Erik

f 1775

Erik Ersson och Lisbet Matsdotter

1774-10-31

dödf son

 

Erik Hansson Lärka och Kerstin Ersdotter

1773-08-08

dotter

f 1772

Hans Ersson och Kerstin Andersdotter

1785-12-04

Anders

f okt 1785

Mats Andersson och Brita Andersdotter,

död 1785-11-25

 

 

I 1695 års revning:

Rote nr 6 Stöt

Anders Jonsson

Rote nr 17 Tiäder

Olof Hansson

Rote nr 19 Spåman

Lars Hansson

 

 

I nattvardslängderna ("husbondeförteckningarna") står följande ej identifierade poster:

1732

Anders Schultz änka

1734

Erik Olsson Solvik

1735 - 1741

Erik Olsson Stötens änka

1740

Samuels Anders Matsson

 

 

1663 hade en Erik Carlsson fäbodar i Ängesberg och del i kvarn i Västanån.

Hans Olsson hade fäbodar i Vattberg och del i kvarn i Västanån.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 11 oktober 2004.

 

Tillbaka