Boda kapellförsamling före 1796

Version D – 2004

Tillbaka

 

 

Osmundsberg

Osmundsberg ligger söder om Kärvsåsen, öster om vägen, på en kalkstenshöjd som nu är delvis

förvandlad till kalk. Den omnämns 1549 som Åsmundsbergh. Osmund är en metod att göra smid-

bart järn, men byanamnet är nog äldre än så, förmodligen ett mansnamn. 9 hushåll 1691, 11 år 1784.

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Lasse Joensson

3.2

Se Osmundsberg A7

2. Anders Olofsson

3.6

Troligen fader till Olof Andersson, f 1612, Osmundsberg A4

3. Nils Olofsson

3.1

 

4. Hans Jonsson

2.21

Hustrun begr 1633-04-11

5. Olof Simonsson (?)

3.29

Troligen broder till Nils Simonsson, Silverberg A2

 

 

 

1618 hade tillkommit

 

 

Erich Larsson

 

 

 

 

Hushållsnumren

Husförhörslängden för åren 1760 - 1767 (F) saknas

 

>  =  avdelat eller utflyttat hushåll

<  =  två hushåll under samma rubrik

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1775-84

Namn

A1

B1

C4

<C6

D8

E11

<E12

G7

>G10

Marits

A2

>A9/E8

B2

C11

>D2

D1

E3

G3

Jöns

A3

B4

>B3

C7

D10

E6

G5

Jon Andersson

A4

B5

C5

D9

---

 

Olof Andersson

A5

B6

C9

---

 

 

Carl Andersson/Lärka

A6

>A3

>A4

>A5

B7

<B8

C12

D3

E14

 

Anders Olsson/Brita Andersdotter

A7

B9

>B10

C3

D7

E10

G9

<G11

Lans

A8

B11

C1

D5

E1

---

Ingebor Michelsdotter

A9

---

C8

D11

E8

G6

Eskil finne

(A3)

B3

C10

---

 

 

Hans Jonsson

(A7)

B10

C2

D6

<D13

E2

>E9

G8

Tysk

---

B(-)

---

 

 

 

Lars Olsson

 

 

(A2)

D2

E5

---

Slägga

 

 

---

D4

---

 

Anders Larsson

 

 

---

D14

E7

---

Pöls

 

 

 

(A2)

E4

G4

Lilja/Mar

 

 

 

(B10)

E9

G2

Tysk

 

 

 

---

E13

---

Jöns/Fräs

 

 

 

 

---

G1

Möckjas

 

 

 

 

(A1)

G10

Maris

 

 

 

 

(C4?)

G13

Willstöt

 

 

Osmundsberg A1

B1 - C4 + C6 - D8 - E11 + E12 - G7 + G11 - H7.

Nya hushåll D4, G10 och G11.

I)

Erik Andersson, begr 1670-07-03, g m

Brita, f 1593, begr 1688-05-27 (95 år)

Barn:

Olof Ersson, f 1641, se nedan IIc Osmundsberg B1 - C4

Lars Ersson, f 1644, se nedan IIa Osmundsberg A1

Brita Ersdotter, f 1647, se nedan IIb Osmundsberg C6

 

Erik Andersson kan ha varit gift 1636-06-19 med Anna, Anders Erssons, Kärvsåsen.

Lisbet, hustru, f 1659, från Ovanmyra A5. Ej identifierad.

 

1663 hade familjen fäbodar i Järpeboda (nu obekant) och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Osmundsberg A1

IIa)

Lars Ersson, f 1644, g 1 g m

Brita, f 1646, begr 1676-09-10 (30 år)

 

Lars Ersson g 2 g m

Lisbet Larsdotter, f 1659, i Gulleråsen A13, styvdotter till Anders Biörn, f 1641, Ovanmyra A5,

begr 1710-09-11 (ca 51 år), sting.

Barn:

Erik Larsson, f 1679-06-01, begr 1680-01-01 (7 mån)

Lisbet Larsdotter, f 1680-10-03

Brita Larsdotter, f 1683-04-01

Anna Larsdotter, f 1685-03-01

Kerstin Larsdotter, f 1688-02-13

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 460 bdl r j.

 

I förteckningen i 1692 - 1699 års husförhörslängd över "hushåll förresta till Pommern och annorstädes" finns

Lars Ersson, f 1644, och hustru Lisbet, f 1659. I 1701 - 1719 års husförhörslängd finns hon som änka hos sin

syster Anna Larsdotter, Osmundsberg A3 - C7.

 

 

Osmundsberg C6

IIb)

Brita Ersdotter, f 1647, död 1701 - 1719

Hennes oäkta barn:

Lars, f 1674

Carl Carlsson f 1677, "i Ore"

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 109 bdl r j. Det var den näst minsta gården i byn.

 

 

Osmundsberg B1 - C4

IIc)

Olof Ersson, soldat nr 5 Räf, f 1641, g m

Brita Andersdotter, f 1633, begr 1712-12-21 (79 år), lungsot

Barn:

Anders Olsson, f 1670, soldat nr 5 Räf, se nedan IIIa Osmundsberg C4

Brita Olsdotter, f 1672-10-20, se nedan IIIb Osmundsberg D8 - E11

Anna Olsdotter, f 1687-01-23, död före 1697

Anna Olsdotter, f 1697-00-00

 

Brita, sonhustru, troligen Anders Räfs första hustru.

Anders Larsson, "måg från Ore" enligt C, se Osmundsberg D4.

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 399 bdl r j.

 

 

Osmundsberg C4

IIIa)

Anders Olsson, f 1670 i Osmundsberg A1 - B1, soldat nr 5 Räf, antagen 1717-02-06. Troligen g 1 g m

Brita, ej identifierad.

Barn:

Anna Andersdotter,

g 1712 (datum oläsligt i vigselboken, men efter 21/4 och före 8/6) till

Anders Larsson, änkeman, Osmundsberg D4. Han betecknas som

måg från Ore.

 

Anders Olsson g 2 g 1723-11-17 m

(Måg) Anna Matsdotter, f 1692-07-31, från Ovanmyra A4

Enligt vigselboken var Anders Räf vid giftermålet skriven i Gulleråsen.

Anders Räf skrevs som husbonde i Osmundsberg t o m 1731. Familjen flyttade sedan till Änderåsen E3.

Barn se Änderåsen E3.

 

 

Osmundsberg D8 - E11

IIIb)

Brita Olsdotter, f 1672-10-20, g 1700-05-21 m

Marits Olof Olsson d ä, f 1672-02-04, från Kärvsåsen A12d, död 1748 (76 år)

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Marits Olof Olsson, f 1701-04-27 se nedan Osmundsberg E12

Marits Anna Olsdotter, f 1703-03-31

Marits Anders Olsson, f 1707-01-12, begr 1707-08-11 (7 mån)

Marits Brita Olsdotter, f 1708-08-20, död före 1714-09-15

g till Tysk Anders Andersson, f 1715-01-29 i Osmundsberg B10 - D6,

änkeman boende i Osmundsberg E9

Marits Hans Olsson, f 1711, krympling

Marits Erik Olsson, f 1711-12-21

Marits Kerstin Olsdotter, 1717

 

 

Osmundsberg E12

IV)

Marits Olof Olsson d y, f 1701-04-27, g 1731-01-06 m

Brita Andersdotter, f 1704-01-19 i Boda D7.

Barn:

Marits Brita Olsdotter, f 1730 eller 1732

g 1760 m Per Persson, f 1722, från Härjedalen. De bosatte sig på Osmundsberg G10.

Marits Anders Olsson, f 1735-02-14

Marits Olof Olsson, f 1737-03-06, död före 1744-09-15

Marits Samuel Olsson, f 1740-02-16

Marits Anna Olsdotter, f 1741-05-05

Marits Olof Olsson, f 1744-09-15, se Osmundsberg G11 (nytt hushåll)

Marits Anders Olsson, f 1747, begr 1752-07-25 (5 år)

Marits Kerstin Olsdotter, f 1750-08-02, se nedan Osmundsberg G7

 

 

Osmundsberg G7

V)

Marits Kerstin Olsdotter, f 1750-08-02, g 1770-12-30 m

(Erik Hans) Olof Olsson, f 1744-01-04, från Silverberg E12 ”Oförmögen att arbeta” enl hfl 1806-1815.

Här skrivs familjen Fräs, troligen efter fosterfadern.

Barn

Fräs Anna Olsdotter, f 1772-01-30

g 1795-05-25 till Tysk Anders Andersson, f 1771-02-17 i Osmundsberg E9.

De bosatte sig på Osmundsberg H1.

Fräs Anders Olsson, f 1774-08-11, se nedan VIa)

Fräs Olof Olsson, f 1777-01-16, död 1783-08-04 i rödsot (6 år)

Fräs Kerstin Olsdotter, f 1780-04-17

g 1801 till Tysk Hans Olsson, f 1777-12-23 i Kärvsåsen A10

Fräs Samuel Olsson, f 1783-05-02. se nedan VIb)

Fräs Olof Olsson, f 1787-01-21. Lantvärn 1808..

Fräs Brita Olsdotter, f 1790-04-08, till Silverberg 1813.

 

Fosterfader: Fräs Olof Andersson, f 1720-09-13 i Änderåsen E11. Från Osmundsberg D4.

död 1784-01-26 i magrev (64 år), g 2 g 1779 eller 1780 m

(Sparf) Kerstin Hansdotter, f 1735-12-00, från Gulleråsen A8 - D20.

 

I hushållet fanns även:

(Urwärs) Brita Andersdotter,f 1775-08-22, från Kärvsåsen E19, g 1793 till

Gisslar/Anderspers Hans Persson, f 1768-03-19, från Änderåsen F11.

De bosatte sig först i Kärvsåsen E19, sedan här, flyttade därpå till Osmundsberg J?

(Se d:o nytt hushåll)

 

Efter makens död flyttade Fräs Kerstin Hansdotter till sin bror, Maas (Sparf) Erik Hansson,

Gulleråsen A10 - F18.

 

 

VIa)

Fräs Anders Olsson, f 1774-08-11, g 1801-12-27 m

(Tysk) Kerstin Olsdotter, f 1783-03-06, från Kärvsåsen A9.

Barn:

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1803-08-28, se nedan VIIa)

Fräs Anna Andersdotter, f 1806-03-31

g 1829-12-13 till Jöns Hans Andersson, f 1803-02-12, Ovanmyra F7 (Sturjöns)

Fräs Olof Andersson, f 1808-02-18, se nedan VIIb)

Fräs Anders Andersson, f 1812-03-08, se Osmundsberg N sub7 (nytt hushåll)

 

 

VIb)

Fräs Samuel Olsson. f 1783-05-02, lantvärn 1808, g 1 g 1809-04-03 till

Finn Lisbet Andersdotter, f 1787-11-08 i Silverberg E10, änka, död 1817-09-10.

 

Finn Samuel Olsson gift 2 g 1819-05-08 m

(Gruvris) Kerstin Andersdotter, f 1786-08-01, från Gruvriset E1

Barn:

Finn Jon Samuelsson, f 1822-03-25, se nedan VII)

Finn Kerstin Samuelsdotter, f 1826-06-11

Finn Hans Samuelsson, f 1830-04-08

 

 

VII)

Finn Jon Samuelsson, f 1822-02-25 i Silverberg , g 1849-02-11 m

(Sparf) Brita Hansdotter, f 1828-12-31, från Gulleråsen G33

 

 

Osmundsberg M7

VIIa)

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1803-08-28, g 1824 m

(Kus) Anders Andersson, f  mars 1801, änkeman, från Kärvsåsen 27

Barn:

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1826-08-29

Fräs Anna Andersdotter, f 1829-01-04

 

Kus Anders Andersson var g 1 g 1824-02-22 m

Jelk Kerstin Ersdotter, f 1804-02-16, från Kärvsåsen 27, död 1824-08-17.

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Osmundsberg 9, Litt I, och omfattade 1,3429 tunnland reducerad jord.

 

 

Osmundsberg N7 - O7 - P7

VIIb)

Fräs Olof Andersson, f 1808-02-18, g 1829-12-13 m

Smårs Kerstin Ersdotter, f 1809-08-26, fr Ovanmyra A8

Barn:

Fräs Kerstin Olsdotter, f 1832-02-04, till Gulleråsen 30 1856

Fräs Anders Olsson, f 1835-05-28, se nedan VIII)

Fräs Erik Olsson, f 1837-09-23,

g 1863-05-03 till Smårs Anna Jonsdotter, f 1842-10-29, Ovanmyra 14

Fräs Anna Olsdotter, f 1841-06-22,

g 1866-05-21 till Dräng/Kubbas Anders Ersson, f 1841. Finnbacka, Rättvik

Fräs Olof Olsson, f 1844-10-07

g 1867-05-12 till Samils Kerstin Olsdotter, f 1848-01-22, Gulleråsen 4

Fräs Jonas Olsson, f 1849-10-23

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Osmundsberg 8, Litt H, och omfattade 2,7508 tunnland reducerad jord.

 

Fräs Olof Andersson, hustrun Kerstin, sonen Jonas och pigan Bäck Brita Olsdotter, f 1839-05-01, från Gulleråsen,

emigrerade 1869-05-15 till St. Paul, Minnesota. I sällskap hade de sonen Sammils (Fräs) Olof Olsson, hans hustru

Kerstin och deras son Olof, f 1868-03-31, från Gulleråsen A2 - R13.

 

 

Osmundsberg Q7 - R7 - S8

VIII)

Fräs Anders Olsson, f 1835-05-28, död 1894-12-11, g 1862-05-11 m

(Samils) Lisbet Hansdotter, f 1840-01-03, från Gulleråsen H10

Baptister

Barn:

Fräs Olof Andersson, f 1863-02-22, död 1870-01-27

Fräs Erik Andersson, f 1868-04-22, se nedan IX)

Fräs Anders Andersson, f 1872-09-05, död 1872-11-20

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1875-12-13

g 1896-04-02 till Fräs Anders Ersson, f 1873-07-17, Osmundsberg s5

Fräs Anna Andersdotter, f 1880-08-22,

g 1900-04-04 till Gäl Hans Ersson Wikman, f 1877-07-24, soldat, Lenåsen 15

 

Efter makens död flyttade Lisbet Hansdotter till Kärvsåsen.

 

 

Osmundsberg S8

IX)

Fräs Erik Andersson, f 1868-04-22, nämndeman, g 1889-10-17 m

(Kropp) Anna Olsdotter, f 1865-01-21, från Silverberg

Barn:

Fräs Anders Ersson, f 1890-05-22

Fräs Anna Ersdotter, f 1893-12-26

Fräs Maria Elisabet Ersdotter, f 1901-04-13

Fräs Erik Wilhelm Ersson, f 1903-01-22

Alla till Kärvsåsen 1922-09-03

 

 

Osmundsberg A2

B2 - C11 - D1 + D12 - E3 - G3 – H3. Nya hushåll D2 och E4.

I)

Erik Hansson, f 1631, begr 1686-06-06 (55 år), g m

Margeta, f 1635, begr 1692-06-22 (57 år)

Barn:

Hans Ersson, f 1658, se nedan Osmundsberg B2 - C11

troligen även

Anders Ersson, f 1670-01-01

 

 

Osmundsberg B2 - C11

II)

Hans Ersson, f 1658, död före 1701, g 1678-12-26 m

Kerstin Andersdotter, f 1660, från Gulleråsen

Änkan står som husbonde t o m 1730.

Barn:

Margeta Hansdotter, f 1680-05-09

g 1714-11-01 till Erik Larsson, f 1694-08-05, Kärvsåsen A5 - E5

Erik Hansson, f 1681, se nedan Osmundsberg D1 - E3

Kerstin Hansdotter, f 1687-03-29, död 1713 (26 år)

Brita Hansdotter, f 1689-04-21

g 1711-12-26 till Tysk Anders Andersson, f 1687-03-29, Osmundsberg B10

Anders Hansson, f 1691-06-01, se Osmundsberg E4 (nytt hushåll)

Anna Hansdotter, f 1695-09-01, se Osmundsberg D2 (nytt hushåll)

Hans Hansson, f 1698-07-27, döpt i Ore, se Osmundsberg A9 - E8 (nytt hushåll)

 

Son (vems?): Hans Danielsson

Hustru: Anna

 

 

Osmundsberg D1 - E3 (även D12)

III)

Erik Hansson, f 1681, enögd, bräcklig, g 1712-12-26 m

(Haga) Anna Hansdotter, f 1688 eller 1689, från Kärvsåsen B10

Erik Hansson står som husbonde fr o m 1731.

Barn:

Kerstin Ersdotter, f 1713-07-22, fått slag

Lisbet Ersdotter, f 1714-11-20, begr 1722-06-24 (8 år)

Hans Ersson, f 1717-04-29, begr 1722-06-24 (5 år)

Erik Ersson, f 1721-12-05, se nedan IVa

Hans Ersson, f 1724-10-02, död före 1728

Hans Ersson, f 1724-10-02, död före 1728

Hans Ersson, f 1728, se nedan IVb

 

Anna "på Silverberg", ej identifierad.

 

Familjen skrevs en tid på Osmundsberg D12.

 

 

IVa)

Erik Ersson, f 1721-12-05, soldat nr 24 Soling, antagen 1743-03-15.

Drunknat 1749-10-22 (28 år) i Bysjön tillsammans med korpralen Anders Olsson

Uhrwäder, f 1714-04-07, Kärvsåsen E19, begr 1749-11-05. Arvode för båda

2 daler till testamente och 1 daler till de fattiga.

Gift 1746-12-28 m

Anna Olsdotter, f 1723-10-22, från Silverberg C2

Barn:

Anna Ersdotter, f 1747-08-28

g 1770-04-16 till Örjas Olof Larsson, f 1749-03-05, Boda G28/27.

Vid vigseln var hon skriven i Silverberg (i moderns föräldrahem?)

 

Anna Olsdotter var g 2 g 1765-01-01 till

Laggar Anders Ersson, f 1710-02-07, änkeman, Ovanmyra B4 - C20

 

 

Osmundsberg E3

IVb)

Hans Ersson, f 1728, g 1750-06-29 m

(Laggar) Margeta Hansdotter, f 1721-07-22, från Gulleråsen B4

Barn:

Erik Hansson, f 1751-02-01, se nedan Osmundsberg G3

Anna Hansdotter, f 1754-06-08

g till Woxna

Hans Hansson, f 1757-09-18, död före 1764-02-06

Brita Hansdotter, f 1760-08-29, "i Dalfors",

g till Dalstuga

Hans Hansson, f 1764-02-06, "till Eskilstuna"

 

 

Osmundsberg G3

V)

Jöns Erik Hansson, f 1751-02-01, g 1 g 1781-12-26 m

Anna Olsdotter, f 1756-05-27, från Silverberg E12 - F10, d 1792-07-01, fallsjuka (36 år)

Barn:

Jöns Kerstin Ersdotter, f 1783-10-18

Jöns Anna Ersdotter, f 1786

Jöns Brita Ersdotter, f 1790-02-27

 

Jöns Erik Hansson g 2 g 1793-01-00 m

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1757-02-16, från Kärvsåsen A1

 

 

Osmundsberg A3

B4 - C7 - D10 - E6 - G5 – H5 – K5. Nytt hushåll B3

I)

Jon eller Jöns Andersson, f 1607, troligen från Osmundsberg A6, begr 1687-06-12 (80 år), g m

Brita, f 1607, begr 1681-11-13 (74 år)

Barn:

Hans Jonsson, f 1644, se Osmundsberg B3 - C10 (nytt hushåll)

Anna Jonsdotter, f 1647

g 1680-01-01 till Erik Andersson, f 1643, Osmundsberg A7

Erik Jonsson, f 1649, se nedan Osmundsberg B4 - C7 - D10

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 272 bdl r j.

 

 

Osmundsberg B4 - C7 - D10

II)

Erik Jonsson, f 1649, begr 1699-02-12 (50 år), g 1674-12-27 m

Anna Larsdotter, f 1650, från Gulleråsen A13, död 1730 (80 år)

Barn:

Anders Ersson, f 1675-09-12, död i bröstsjuka, begr 1699-01-08 (24 år)

Lisbet Ersdotter, f 1678-03-10

Jon Ersson, f 1680-10-17

Olof Ersson, f 1683-03-18, se nedan Osmundsberg E6

Brita Ersdotter, f 1686-05-26

g 1714-10-31 till Marits Anders Olsson, f 1682-08-27, Kärvsåsen A12d - D7

Anna Ersdotter, f 1690-09-28, enögd

 

Anna Larsdotters syster:

Lisbet Larsdotter, f ca 1659 i Gulleråsen A13, änka efter Lars Ersson, f 1644, Osmundsberg A1,

begr 1710-09-11 (ca 51 år), sting

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 799 bdl r j.

 

 

Osmundsberg E6

III)

Olof Ersson, f 1683-03-18, bräcklig, död 1755 (72 år), g 1714-10-31 m

Anna Olsdotter, f 1685-03-01, bräcklig, från Gulleråsen

Olof Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Erik Olsson, f 1716-01-11, döpt i Ore, död 1744 (28 år)

Brita Olsdotter, f 1718-09-19, begr 1722-07-08 (4 år), blodsot

Kerstin Olsdotter, f 1722-10-23

g 1753-12-26 till Tors Anders Olsson, f 1722-02-18, från Gulleråsen A17 - F16

Brita Olsdotter, f 1725-09-15, död före 1727

Brita Olsdotter, f 1727, se nedan Osmundsberg G5

Anna Olsdotter, f 1733-07-16, död 1743 (10 år)

 

Sondotter. Kerstin

 

 

Osmundsberg G5

IV)

Brita Olsdotter, f 1727, död ca 1763 (ca 36 år), g 1746-12-28 m

(Olars) Samuel Olsson, f 1725-08-28, från Kärvsåsen A2 - D10, död 1803-02-16 (78 år)

Barn 6 söner och 3 döttrar. Kända är

Anna Samuelsdotter, f 1748-04-02

Olof Samuelsson, f 1750-07-05, "ofärdig"

g 1786-01-00 m Tysk Anna Hansdotter, f 1750-01-30, från Osmundsberg B10 - E2

Barn: Olars Brita Olsdotter, f 1786-10-12 (endast i dopboken)

Olars Hans Olsson, f 1789-12-29

Brita Samuelsdotter, f 1753-03-23

Erik Samuelsson, f 1756-01-07

Anders Samuelsson, f 1758-11-15, se nedan V)

Kerstin Samuelsdotter, f 1761-09-06

 

 

V)

Ol Lars Anders Samuelsson, f 1758-11-15, g 1784 m

(Stor) Anna Andersdotter, f 1754-05-30, från Boda C5, död 1810

Barn:

Olars Samuel Andersson, f 1785-06-05, se nedan VI)

Olars Brita Andersdotter, f 1786, död före 1788-10-

Olars Brita Andersdotter, f 1788-10-12.

I dopboken kallas modern Anna Hansdotter, uppenbarligen fel. Till Alfta 1812

Olars Anders Andersson, f 1792-04-21

Olars Anna Andersdotter, f 1795-07-05, död 1795-07-11 (6 dagar)

Olars Erik Andersson, f 1798-02-00,

g 1822-12-26 till Ohr Kerstin Hansdotter, f 1796-10-01, Ovanmyra E26

 

 

VI)

Ol Lars/Marits Samuel Andersson, f 1785-06-05, landstormen 1808, lantvärnet,

g 1817-12-26 m

(Pös) Brita Ersdotter, f 1785-02-09, från Boda E28

Barn:

Marits Anders Samuelsson, f 1819-01-21

Marits Erik Samuelsson, f 1821-11-11, död 1831-05-20

Marits Olof Samuelsson, f 1824-07-30, död 1831-05-20

 

 

Osmundsberg A4

B5 - C5 - D9. Ej i E

I)

Olof Andersson, f 1612, troligen från Osmundsberg A6, begr 1708-08-30 (96 år), ålder, g m

Marit eller Margeta, f 1614, begr 1709-08-01 (95 år), ålder

Barn:

Lisbet Olsdotter, f 1648

g 1679-01-01 till Haga Hans Hansson, f 1655, Kärvsåsen A8

Olof Olsson, f 1653, se nedan IIa Osmundsberg C5

Anders Olsson, f 1656, död 1677 (21 år)

Karin Olsdotter, g till Ore.

Lars Olsson, f 1660, se nedan IIb Osmundsberg D9

Troligen även:

Anna Olsdotter, f 1649

g 1671-06-12 till Lisbets Hans Hansson, f 1650, Gulleråsen A3

 

1695 hörde gården till roten nr 59 Lärkia och var taxerad till 400 bdl r j.

 

 

Osmundsberg C5

IIa)

Olof Olsson, f 1653, g m

Margeta Ersdotter, f 1663, från Gulleråsen A15

Barn:

Anna Olsdotter, f 1687-01-06, döpt i Ore

troligen även

Anders Olsson, f 1689-07-31

Olof Olsson, f 1692-07-01, död före 1696-07-10

Brita Olsdotter, f 1693-09-10

troligen g till Pöls Olof Larsson, f 1703, Osmundsberg D14

Olof Olsson, f 1696-07-10

 

 

Osmundsberg D9

IIb)

Lars Olsson, f 1660, g m

Anna

 

Anders, son (vems?), "se C4"

 

 

Osmundsberg A5

B6 - C9.  Ej i D

I)

Carl Andersson, troligen från Osmundsberg A6, begr 1664-06-26, g m

Anna, begr 1670-05-29

Barn:

Lars Carlsson, f 1646, se nedan Osmundsberg B6 - C9

Carl Carlsson, f 1651, begr 1684-06-24 (33 år)

Barn: troligen Margeta Carlsdotter, f 1674-03-15

Brita Carlsdotter, f 1653,

g 1679-06-09 till Röjerås Anders Hansson, Gulleråsen A18c

Anna Carlsdotter, f 1653 eller 1658

troligen g 1700-12-02 till Finn Johan Eskilsson, Osmundsberg A9,

vid vigseln skriven i Finnmarken

Anders Carlsson, f 1660, soldat, begr 1716-05-23

g 1678-12-29 till Anna Hansdotter, f 1652, Lenåsen A16 - B17

 

Ett barn begr 1674-02-08

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 62 bdl r j.

Anna Carlsdotter stod då som husbonde. Det var den minsta gården i byn.

 

 

Osmundsberg B6 - C9

II)

Lars Carlsson, f 1646, soldat nr 59 Lärkia, antagen 1672, död före 1700, g m

Anna Hansdotter, f 1645, begr 1703-05-10 (58 år)

Barn:

Hans Larsson, f 1673-03-31, död 1700-1719

Anders Larsson, f 1677-07-29

Carl Larsson, f 1681-09-18

Barn: Anders Carlsson

Anna Larsdotter, f 1682

 

Ett barn begravt 1682-06-25

 

Moder (vems?): Brita Nilsdotter

Anna, f 1687, oäkta

 

 

Osmundsberg A6

B7 + B8 - C12 - D3 - E14. - Nya hushåll troligen A3 + A4 + A5

I)

Anders Olsson. Finns med i 1613 års mantalslängd (Älvsborgs Lösen) och 1618 års

förpliktelsebrev. Nämnd som kyrkvärd 1640.

Gudfar till Jon soldats son Hans, f 1635-09-27, Gulleråsen A16.

Barn:

Brita Andersdotter, f 1605, se nedan II)

Anders Andersson

g 1636-07-10 m Brita, Anders Erssons, Kärvsåsen A6

Marit Andersdotter

g 1636-12-28 m Peder Andersson, Sågboda i Leksand

troligen också

Jon eller Jöns Andersson, f 1607, se Osmundsberg A3, (nytt hushåll)

Olof Andersson, f 1612, se Osmundsberg A4, (nytt hushåll)

Carl Andersson, se Osmundsberg A5, (nytt hushåll)

 

 

II)

Brita Andersdotter, f 1605, begr 1678-05-22 (73 år), g 1638-06-17 m

Hans Larsson, f 1603, från Gulleråsen, död 1665 i Skåne (62 år).

Barn:

Anna Hansdotter, f 1641, se nedan IIIa Osmundsberg B8

Malin Hansdotter, f 1645 eller 1648, se nedan IIIb Osmundsberg B7

 

Hans Larsson var g 1 g 1628-06-29 m Ingell, Olof Erssons från Ovanmyra,

sannolikt syster till Kerstin Olsdotter, gift till Silverberg A5.

Hans och Ingel hade ett barn, begr 1630-05-16.

 

Olofs hustru Brita, ej identifierad

 

1663 hade familjen fäbodar i Avladsberg (nu Avlassberg), 9 km öster om Osmundsberg.

 

 

Osmundsberg B8

IIIa)

Anna Hansdotter, f 1641 eller 1645, begr 1721-04-30 (74 år enligt dödboken = f 1647), g m

Hans Hansson, död före 1673

Barn:

Anna Hansdotter, f 1670-03-20, döpt i Ore, död före 1673

Sifvar Hansson, f 1670

Brita Hansdotter, f 1669 eller 1671

Anna Hansdotter, f 1673

 

 

Osmundsberg B7

IIIb)

Malin Hansdotter, f 1645 eller 1648, död av sting, begr 1697-05-26 (49 - 52 år, dödboken säger 49 år),

g 1670-12-28 m

Jon Andersson, f 1645 i Änderåsen, begr 1691-04-19 (46 år)

Barn:

Hans Jonsson, f 1673-07-25, död av sting, begr 1697-05-26 (24 år)

Anders Jonsson, f 1677-07-29, döpt i Ore, begr 1678-02-02 (7 mån)

Brita Jonsdotter, f 1679-10-19

Lars Jonsson, f 1680, se nedan Osmundsberg C12 - D3

Kerstin Jonsdotter, f 1689-01-27

 

Dödboken upptar dessutom ett barn, begravt 1690-09-09

 

 

Osmundsberg C12 - D3

IV)

Lars Jonsson, f 1680, begr 1720-04-10 (40 år), sting, g 1713-06-21 m

Anna Carlsdotter, f 1681-01-20, från Boda A11 - B14. Änkan skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Karin Larsdotter, f 1715-10-12, begr 1715-11-13 (1 mån)

Jon Larsson, f 1717-07-06, begr 1718-02-16 (7 mån), kopporna

Erik Larsson, f 1719-02-14, se nedan

Marit Larsdotter

Hans Larsson

 

 

Osmundsberg E14

V)

Erik Larsson, f 1719-02-14, död 1743 (23 år), g 1741-05-31 m

Anna Hansdotter, f 1713, från Gulleråsen, ej identifierad.

Barn:

Hans Ersson, f 1740-04-07, och

Brita Ersdotter, f 1740-04-07, tvillingar, oäkta, "Erkännes på Erik Larsson, Kärvsåsen"

 

Moder: Anna

 

 

Osmundsberg A7

B9- C3 - D7 - E10 - G9 + G11 – H9. Nytt hushåll B10

I)

Lasse Joensson. Finns med i 1613 års mantalslängd (Älvsborgs Lösen) och 1618 års

förpliktelsebrev. Begr "Dia Sepulchre" (Gravens Dag) 1632.

Barn:

Anders Larsson, f 1602 se nedan II)

Troligen också:

Jon Larsson

 

II)

Anders Larsson, f 1602, begr 1690-03-09 (88 år), g m

Anna, f 1603, begr 1679-02-02 (76 år)

Barn:

Erik Andersson, f 1653, se nedan Osmundsberg B9 - C3

Hans Andersson, f 1654

Olof Andersson, f 1656, död 1690 (34 år)

Anna Andersdotter, f 1658

Anders Andersson, f 1659, se Osmundsberg B10 - C2 (nytt hushåll)

 

1663 hade familjen fäbodar i Järpeboda och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Osmundsberg B9 - C3

III)

Erik Andersson, f 1653, begr 1715-06-26 (72 år), bröstsjuka, g 1680-01-01 m

Anna Jonsdotter, f 1647, från Osmundsberg A3, begr 1725-03-14 (78 år), sting

Barn:

Anders Ersson, f 1680-09-05, se nedan Osmundsberg D7

Brita Ersdotter, f 1683, begr 1703-03-15 (20 år)

Lisbet Ersdotter, f 1692-11-01

g 1711-12-26 till Erik Anders Hans Andersson, f 1679-08-03, änkling, Kärvsåsen C19

Kerstin Ersdotter, f 1696, död 1774-10-31 (78 år)

g ca 1715 till Hans Andersson, Ovanmyra, död ca 1759, ej identifierad.

 

troligen även följande barn, som inte är införda i husförhörslängden:

Anna Ersdotter, f 1685-09-27, begr 1685-09-27 (0 år)

Ingebor Ersdotter, f 1686-09-19, begr 1687-01-23 (4 mån)

Jon Ersson, f 1687-11-27, begr 1688-02-02 (2 mån)

Lars Ersson, f 1689-07-07, begr 1689-07-21 (2 veckor)

Anna Ersdotter, f 1690-04-13, begr 1690-06-24 (2 mån)

 

Fosterdotter: Brita, gift

Brita, logpiga från Mora

 

Osmundsberg D7

IV)

Anders Ersson, f 1680-09-05, begr 1720-01-21 (40 år), g 1706-11-01 m

Anna Olsdotter, f 1687-01-06 i Osmundsberg A4, fosterdotter i Kärvsåsen A12d - C6,

husbonde åtminstone 1729 - 1740, "till Ovanmyra" enligt C

Barn:

Brita Andersdotter, f 1710-12-14, död före 1714-07-10

Anna Andersdotter, f 1711-10-25

g 1733-01-01 till Tysk Anders Andersson d y, f 1715-01-29, Osmundsberg E9

Brita Andersdotter, f 1714-07-10

g ca 1730 till Haga Anders Hansson, f 1715-08-18, Kärvsåsen B10

Margeta Andersdotter, f 1717-03-13, se nedan Osmundsberg E10 - G9

 

Anna, logpiga från Ore

 

 

Osmundsberg E10 - G9

V)

Margeta Andersdotter, f 1717-03-13, död 1799-02-16 av ålder (82 år), g 1733-12-02 m

(Marits) Olof Andersson, f 1705 i Kärvsåsen A12 - D7, döv, död 1795-04-19 av håll och sting (90 år).

De skrevs Lans

Barn 3 söner och 7 döttrar:

Lans Anders Olsson, f 1737-02-24

Lans Anna Olsdotter, f 1740-03-28

Lans Kerstin Olsdotter, f 1742

g 1774-01-02 till Bränd Olof Larsson (Ferngran?), f 1738-06-00, Kärvsåsen E12 - G12.

I vigselboken står Lisbet Olsdotter, uppenbarligen fel.

Lans Olof Olsson, f 1744-03-24, se nedan Osmundsberg G9

Lans Brita Olsdotter, f 1747-09-19, g 1777 till Backa

Lans Margeta Olsdotter, f 1750-05-02

g 1774-05-23 till Nissa Hans Olsson, f 1750-08-15, Gulleråsen E32

Lans Lisbet Olsdotter, f 1752-06-17, död före 1755-01-01

Lans Lisbet Olsdotter, f 1755-01-01

g 1786-12-03 till Åker Anders Ersson, f 1763-09-29, Gulleråsen B3 - G19

Lans Karin Olsdotter, f 1757-09-17

g 1784-04-18 m Kropp Anders Andersson, f 1760-10-30, Silverberg A4 - E7

Lans Anders Olsson, f 1760-12-16

g 1783 m Smed Brita Jonsdotter, f 1764-10-06, Änderåsen A5 - G7

 

 

Osmundsberg G9

VI)

Lans Olof Olsson, f 1744-03-24, g 1 g 1770-12-26 m

Haga Brita Andersdotter, f 1742, från Kärvsåsen B10

Barn:

Lans Anders Olsson, f 1772-01-16

g 1793-03-08 till Callur Brita Olsdotter, f 1769-09-04, Änderåsen A3

 

 

Lans Olof Olsson g 2 g 1780-04-10 m

(Gisslar) Margeta Hansdotter, f 1758-12-02, från Änderåsen E11

Barn:

Lans Anna Olsdotter, f 1786-07-03

Lans Kerstin Olsdotter, f 1791-02-12, död 1792.

 I dopboken kallas modern Kerstin Hansdotter, uppenbarligen fel.

Lans Kerstin Olsdotter, f 1794-03-02

 

 

Osmundsberg A8

B11 - C1 - D5 - E1.  Ej i G.

I)

Ingebor Michelsdotter, f 1618, död av ålder, begr 1697-02-21 (79 år), g m

Lars, död före 1673

Barn:

Margeta Larsdotter, f 1656, se nedan II)

 

II)

Margeta Larsdotter, f 1656, begr 1674-03-01 (18 år), g 1671-11-12 m

Carl Carlsson, f 1646, från Änderåsen A3, död i blodsot, begr 1697-06-24 (51 år)

Två barn begravda 1674-01-08 och 1674-03-15.

 

 

Osmundsberg B11 - C1

Carl Carlsson g 2 g m

Margeta Olsdotter, f 1660, från Lenåsen A12

Barn:

Carl Carlsson, f 1685-07-19, begr 1685-08-09 (3 veckor)

Carl Carlsson, f 1688-04-22, se nedan Osmundsberg D5

Anders Carlsson, f 1689

Olof Carlsson, f 1693-04-02

Margeta Carlsdotter, f 1696-04-15

g 1713-05-27 till Erik Jonsson, Tina

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 719 bdl r j.

 

 

Osmundsberg C1

Margeta Olsdotter, g 2 g 1699-12-26 m

Jon Hansson, från Gärdsjö

Barn:

Brita Jonsdotter, f 1701-07-06

g m Anders

 

 

Osmundsberg D5

III)

Carl Carlsson, f 1688-04-22, död 1750 (62 år), g 1711-11-22 m

Brita Jonsdotter, f 1682 av Jon Ersson och Margeta, Tina C7, död 1750 (68 år),

syster till Erik Jonsson ovan. Carl Carlsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Margeta Carlsdotter, f 1712-08-28, begr 1712-09-07 (1 vecka)

Anna Carlsdotter, f 1713-12-08, begr 1714-03-14 (4 mån)

Kerstin Carlsdotter, f 1715-06-02

troligen g 1731-06-07 till Anders Andersson, Altsarbyn

Daniel Carlsson

 

 

Osmundsberg E1

I)

Erik Hansson, f 1725, soldat nr 5 Räf, g m

Margeta Ersdotter, f 1728

1767 års rulla säger: "8½ tjänsteår” (= antagen ca 1758).

Roten begär sig till dess begärda avsked och blir han därför avskedad."

Sambandet med föregående hushåll framgår ej.

Barn:

Margeta Ersdotter, f 1750-04-23

Hans Ersson, f 1752-04-12

Brita Ersdotter, f 1755-02-13

Anna Ersdotter, f 1758-03-05

Brita Ersdotter, f 1761-05-08

Kerstin Ersdotter, f 1764-09-20

 

Systerson: Anders (vems?)

Hustru: Anna Andersdotter

Dotter: Brita

Systerdotter: Anna

 

Kerstin Ersdotter, f 1726, g 1758. Ej identifierad.

 

 

Osmundsberg A9

C8 - D11 - E8 - G6 – H6. Ej identifierad i B.

I)

Eskil finne. Mantalsskriven i Osmundsberg i 1634 års kvarntullsmantalslängd för 1633 års skörd.

Hustrun begravd 1669-02-14

Barn:

Finn Johannes Eskilsson, f 1632-04-04. Gudfar Lars Nilsson, Kärvsåsen A11,

Gudmor Anna, Lars Nilssons, Kärvsåsen A11. Död före 1649.

Finn Anders Eskilsson. f 1633-11-24. Gudfar Jon Ersson, Lenåsen.

Död före 1643.

Finn Erik Eskilsson, f 1638-04-22. Gudfar Olof Larsson, Kärvsåsen,

Gudmor Hans Jönssons hustru, Osmundsberg.

1666-01-21 gav Erik Eskilsson 2 öre till Ore kyrka.

1670-08-21 gav han ? mark.

Finn Karin Eskilsdotter, f 1641 eller 1648,

g 1674-12-28 till Jon Hansson, Ovanmyra A1a

Finn Anders Eskilsson, f 1643, se Boda A13

1662-02-02 gav Anders Eskilsson ½ daler i penningar till Ore Kyrka

Finn Lisbet Eskilsdotter, f 1649 i Västra Flät, logpiga i Finnbacka. "Tjänat i Alfta"

Finn Johan Eskilsson, f 1649, se nedan Osmundsberg C8

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 436 bdl r j. Anders Eskilsson var då husbonde.

 

 

Osmundsberg C8 - D11

II)

Finn Johan Eskilsson, f 1649, g 1 g m

Kerstin, f 1645.

De bosatte sig i Finnbacka. Barnen är födda där.

Barn:

Finn Margeta Johansdotter, f 1671-03-25

Finn Karin Johansdotter, f 1674

Finn Malin Johansdotter, f 1676-03-19

Finn Kerstin Johansdotter, f 1681-05-01

Finn Brita Johansdotter, f 1683-03-19

Finn Lisbet Johansdotter, f 1685-04-20, död 1699

Finn Sara Johansdotter, f 1689-09-15

 

Finn Johan Eskilsson troligen g 2 g 1700-12-02 m

Anna Carlsdotter, f 1653 eller 1658, från Osmundsberg A5.

De bosatte sig på Osmundsberg C8 - D11

 

 

Osmundsberg D11 - E8

I)

Hans Hansson, f 1698-07-27, från Osmundsberg A2 - B2, soldat nr 10 Råbock,

även nr 13 Gåsse, senare korpral med namnet Flygare, slagen vid Villmansstrand 1750 (52 år).

Sambandet med föregående personer framgår ej.

g 1 g 1722-11-11 m

Brita Larsdotter, f ca 1698, från Änderåsen A5 - D5, begr 1725-10-11 (barnsäng).

(27 år enligt dödboken). I husbondeförteckningarna står Hans Hansson som husbonde i varje fall

1720 - 1740, som Råbock t o m 1730, därefter som Flygare.

Barn:

Anders Hansson, f 1719?, troligen fel år, se nedan Osmundsberg G6

 

Hans Hansson Råbock g 2 g 1726-04-11 m

Brita Andersdotter, från Gulleråsen. Ej identifierad.

 

 

Osmundsberg G6

II)

Anders Hansson, f 1719?, död ca 1772 (ca 53 år?), g 1747-11-22 m

Röjås Anna Olsdotter, f 1727-02-01 av Olof Olsson och Kerstin Hansdotter, Gulleråsen

(ej identifierade), död 1800-11-23 av slag (75 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar. Kända är:

Röjås Kerstin Andersdotter, f1749, död 1773-03-21 (24 år), ogift

Röjås Anna Andersdotter, f 1751-12-28.

Enligt dopboken skulle modern heta Anna Hansdotter, uppenbarligen fel.

g 1779-01-03 till Lund Olof Larsson, f 1756-09-03, Kärvsåsen A5 - E4

Röjås Hans Andersson, f 1759-02-09 se nedan III)

Röjås Olof Andersson, f 1764-06-24

g 1787-12-26 till Jöns Lars Margeta Andersdotter, f 1755-08-18, Kärvsåsen

Barn: Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1789-11-12 (endast i dopboken), död före 1794

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1794 i Kärvsåsen

 

 

III)

Röjås Hans Andersson, f 1759-02-09, g 1782 m

Lisbet Andersdotter, f 1752-03-04 från Silverberg C9 - E9

Barn:

Röjås Anna Hansdotter, f 1784-06-29

Röjås Anders Hansson, f 1787-09-17, död 1788

Röjås Hans Hansson, f 1789-09-18 (endast i dopboken)

Röjås Anders Hansson, f 1795-11-17, struken i H6

 

 

Osmundsberg B3

C10.  Ej i D.

I)

Hans Jonsson, f 1644, från Osmundsberg A3, begr 1697-05-26 (50 år enligt dödboken), g m

Karin

Barn:

Anders Hansson, f 1674 eller 1675

Lisbet Hansdotter, f 1676

 

Hans Jonsson g 2 g 1681-06-19 m

Karin Olsdotter, f 1664 eller 1667, från Sunnanhed, Ore, begr 1698-06-27, svält (40 år enligt dödboken).

Barn:

Hans Hansson, f 1683-04-01, begr 1683-07-01 (3 mån)

Johan Hansson, f 1686-04-07

hustrun begr 1717-04-14 (32 år), sting

Brita Hansdotter, f 1689-04-07, döpt i Ore, begr 1698-03-23 (9 år)

Olof Hansson, f ca 1692, död av svält, begr 1698-04-30 (6 år 40 dagar)

Brita Hansdotter, f 1695-03-19

g 1712-11-16 till Lars Larsson, f 1680-11-21, Kärvsåsen A5 - D15

 

Dopboken upptar dessutom 1 barn begr 1685-03-08.

 

Anna, Hans Olssons hustru, ej identifierad

Barn: Brita

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 912 bdl r j. Det var då den näst största gården i byn.

 

 

Osmundsberg B10

C2 - D6 + D13 - E2 - G8 – H8. Nytt hushåll E9

I)

Anders Andersson, f 1659, från Osmundsberg A7, g 1682-12-26 m

Karin Larsdotter, f 1659, från Ore, begr 1703-08-23 (44 år)

Barn

Anna Andersdotter, f 1683-12-23

g till Gisslar Hans Olsson, f 1686-01-10, Änderåsen A6 - E5

Lars Andersson, f 1686-01-10, begr 1686-03-21 (2 mån)

Anders Andersson, f 1687-03-29, se nedan Osmundsberg C2 - D6

Lars Andersson, f 1690-01-19, död 1713 (23 år)

Erik Andersson, f 1695-02-02

 

 

Osmundsberg C2 - D6

II)

Tysk Anders Andersson, f 1687-03-29, död 1757 (70 år), g 1711-12-26 m

Brita Hansdotter, f 1689-04-21, från Osmundsberg A2 - B2, bräcklig änka

Anders Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Tysk Hans Andersson, f 1712-12-11, se nedan Osmundsberg E2

Tysk Anders Andersson, f 1715-01-29, se Osmundsberg E9 (nytt hushåll)

Tysk Anna Andersdotter, f 1718-09-13

g 1739-04-23 till Jöns Lars Anders Olsson, soldat nr 5 Räf, f 1712-05-25, Kärvsåsen E23

Tysk Erik Andersson, f 1722-04-07, död 1774-08-07 (52 år), ogift

Tysk Brita Andersdotter, f 1726-07-03, till Kärvsåsen A1 - C9

 

 

Osmundsberg D13

Anna Andersdotter och systern Brita flyttade senare tillbaka och fick eget hushållsnummer Osmundsberg D13

 

 

Osmundsberg E2

III)

Tysk Hans Andersson, f 1712-10-11, ofärdig, död 1773-02-28 (61 år), g 1743-12-28 m

Anna Larsdotter, f 1721-05-22, från Kärvsåsen A5 - C14, död 1773-03-21 i feber (52 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Tysk Anders Hansson, f 1744-12-08, död före 1746-03-22

Tysk Anders Hansson, f 1746-03-22, soldat nr 20 Myrbock. Antagen 1767-08-20, 5 fot 10 1/4 tum

(= 1,74m). Vid 1778 års mönstring är antecknat: "Får utbyta sig mot en annan duglig karl".

g 1780-03-27 m Brita Ersdotter, f 1741-10-08, Silverberg A5 - G8

Tysk Brita Hansdotter, f 1748-01-09

g 1776-12-26 till Stöt Jon Andersson, f 1751-09-27, soldat Spåman, Solberga A6 - D8

Tysk Anna Hansdotter, f 1750-01-30,

g i jan 1786 m Olof Samuelsson, f 1750-07-25, Osmundsberg C7

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1753-05-21

Tysk Hans Hansson, f 1758-05-22, se nedan IV)

 

Karin Larsdotter, f 1716-01-14, från Kärvsåsen A5 - C14, Anna Larsdotters syster. Död ogift 1790-12-29 (74 år).

 

Anders, Brita och Anna med familjer flyttade till Silverberg C8

 

 

Osmundsberg G8

IV)

Tysk Hans Hansson, f 1758-05-22, g 1780-05-15 m

Anders Pers Kerstin Andersdotter, f 1758-01-28, från Änderåsen E11

Barn:

Tysk Hans Hansson, f 1781-03-12, död 1786 (5 år)

Tysk Anna Hansdotter, f 1784-03-08

Tysk Anders Hansson, f 1785-05-15, död enligt längden H

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1787, död 1788 (1 år)

Tysk Brita Hansdotter, f 1789-10-10, död 1796 (7 år)

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1791-08-03 (endast i dopboken)

Tysk Lisbet Hansdotter, f 1793-02-22, död 1794 (1 år)

Tysk Hans Hansson, f 1795-01-15

 

Svägerska:

Anders Pers Margeta Andersdotter, f 1756-04-12 i Änderåsen E11.

1788 från Hälsingland.  1789 till Uppland med besked.

 

 

Osmundsberg B utan nummer = B(-)

Ej i C

I)

Lars Olsson, från Ovanmyra. Ej identifierad där

Barn:

Anders Larsson, f 1689

 

 

Osmundsberg D2

E5, ej i G

I)

Anna Hansdotter, f 1695-09-01, från Osmundsberg A2 - C11, död 1742 (47 år), g 1715-07-03 m

Anders Swänsson, soldat nr 6 Stöt, senare nr 35 Slägga, f 1697 i Lerdal

Anders Stöt skrevs som husbonde i varje fall 1729 -1740

Barn:

Anders Andersson, f 1715-08-24, begr 1722-07-01 (7 år), blodsot

Kerstin Andersdotter, f 1723, död 1744 (19 år)

Lisbet Andersdotter, f 1728-11-13

g 1762-02-26 till Tysk Hans Andersson Soling, f 1732-10-25, Kärvsåsen E8

Anders Andersson, f 1731-03-28, döpt i Ore, begr 1731-11-02 (7 mån), sting

Anders Andersson, f 1732-04-29, döpt i Ore, död 1744 (12 år)

Erik Andersson, f 1739-09-12, död 1744 (5 år)

Hans Andersson, f 1740

 

Anders Swänsson Slägga g 2 g 1745-02-03 m änkan

Anna Hansdotter, f 1711 eller 1713, från Gulleråsen, boende i Osmundsberg A6 - E4.

Barn:

Anna Andersdotter, f 1745-10-24

Erik Andersson, f 1748

Anders Andersson, f 1752-06-17

 

 

Osmundsberg D4

Ej i E

I)

Fräs Anders Larsson, från Osmundsberg A1 - C4, g m

Brita Andersdotter, f 1667

Barn:

Fräs Anna Andersdotter, f 1695, se nedan

 

Fräs Anders Larsson g 2 g 1712 (datum oläsligt i vigselboken, men efter 21/4 och före 8/6) m

Anna Andersdotter, från Osmundsberg A1 - C4. Där betecknas Anders Larsson som måg från Ore.

Han skrevs som husbonde t o m 1733.

 

 

II)

Fräs Anna Andersdotter, f 1695, död 1773-02-07 (78 år), bröstsjuk, g 1 g 1711 m

Anders Andersson, Osmundsberg, död ca 1737

Barn 2 söner och en dotter:

Fräs Anna Andersdotter, f 1715-11-28, begr 1722-07-08 (7 år), blodsot

Fräs Jöns Hans Andersson, f 1724, död 1744, (20 år)

Fräs Olof Andersson, f 1724

g 1745 m Anna Andersdotter, f 1695 eller 1698 i Osmundsberg D4, änka.

Fräs Olof Andersson g 2 g 1779 m (Sparf) Kerstin Hansdotter,

f 1735-12-00 från Gulleråsen A8 - D20.

 

Fräs Anna Andersdotter g 2 g 1748 m

Gisslar Olof Andersson, f 1720-09-13, Änderåsen E11, död 1784-01-26 i magrev (64 år)

Utan barn.

 

Fräs Olof Andersson och hustrun flyttade till Osmundsberg A1 - G7, där Olof stod som

fosterfar till Marits Kerstin Olsdotter, f 1750-08-02, och Fräs Olof Olsson,

f 1744-01-04 i Osmundsberg A1 - G7.

 

 

Osmundsberg D14

E7 (Ej i G)

I)

Pöls Olof Larsson, f 1703, g m

Brita Olsdotter, f 1693-09-10, från Osmundsberg A4 - C5

Olof Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740, fr o m 1734 med gårdsnamnet Pöls.

Barn:

Pöls Anna Olsdotter, f 1724-11-16

g 1748-12-26 till Lars Larsson, f 1724-06-06, soldat nr 5 Räf, Kärvsåsen A5 - E4

Pöls Brita Olsdotter, f 1729-02-13

g 1753-01-01 till Marits Anders Ersson, f 1733-06-30, från Kärvsåsen A12d - E17

 

 

Osmundsberg E4

G4 – H4

I)

Anders Hansson, f 1691-06-01, soldat nr 34 Lilja, från Osmundsberg A2 - D1, antagen 1711-07-24,

finns i 1715 års rulla, fången i Danmark, g m

Maren Staffansdotter, f 1696 "på Jutland", bräcklig

Anders Lilja skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

NN Andersdotter, f 1718 i Danmark, död 1801-12-03 av slag (83 år).

Förnamnet är inte utsatt i personalieboken.

g ca 1759 m Hans Andersson, Röjeråsen. Ej identifierad där.

Kerstin Andersdotter, f 1724, död före 1728-07-06

Staffan Andersson, f 1725-11-18, döpt i Ore

Anna Andersdotter, f 1728-07-06

Kerstin Andersdotter, f 1728-07-06 (tvillingar)

Anders Andersson, f 1729-10-29, se nedan Osmundsberg G4

Brita Andersdotter, f 1736-03-11

 

 

Osmundsberg G4

II)

Mar Anders Andersson, f 1729-10-29. död 1791-02-04 av håll och sting (62 år), g 1753-12-02 m

Brita Andersdotter, f 1731-01-24, från Änderåsen E3, död 1805-08-01 av bröstsjuka (74 år)

Barn 5 söner och 1 dotter:

Mar Anders Andersson, f 1754-12-13

Mar Hans Andersson, f 1757-12-17, se nedan III)

Mar Olof Andersson, f 1760-02-28, "till Hälsingland 1775"

Mar Anna Andersdotter, f 1763-12-28

g 1791-11-27 till Nygårds Olof Ersson, f 1768-09-23, Kärvsåsen F5

Mar Erik Andersson, f 1767-09-14

Mar Jon Andersson, f 1772-05-21, begr 1774-05-15 (2 år)

 

 

III)

Mar Hans Andersson, f 1757-12-17, g 1783-01-26 m

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1744-02-03, från Kärvsåsen E23

Barn:

Mar Brita Hansdotter, f 1784-03-08

g 1810 till Änderåsen 8

Mar Anna Hansdotter, f 1787-05-03

 

Faster enligt  hfl 1787 - 1795:

Kerstin Andersdotter, f 1719 i Danmark, kom 1725.  Mystiskt!  Hon passar in på den

NN Andersdotter, som finns under I) ovan, men det fanns sedan ytterligare två Kerstin i familjen.

Kan hon ha hetat något annat än Kerstin?

 

 

Osmundsberg E9

G2 – H2

I)

Tysk Anders Andersson d y, f 1715-01-29, från Osmundsberg B10 - D6, död 1773-01-24 (58 år),

g 1 g 1733-01-01 m

Anna Andersdotter, f 1711-10-25, död 1744 (33 år), från Osmundsberg A7 - D7

Anders Andersson skrevs som husbonde fr o m 1740

Barn 2 söner och 1 dotter:

Tysk Anders Andersson, f 1736-03-09, se nedan Osmundsberg G2

Tysk Erik Andersson, f 1739-11-21, död 1742 (3 år)

Tysk Anna Andersdotter, f 1743-03-03

g 1764-12-26 m Flat Anders Olsson, f 1741-10-07, Kärvsåsen A7 - C13

 

Tysk Anders Andersson g 2 g m

(Marits) Brita Olsdotter, f 1708-08-20, från Osmundsberg A1 - D8.

Barn:

Tysk Olof Andersson, f 1750-03-31, död 1773-08-08 av slag (33 år)

 

 

Osmundsberg G2

II)

Tysk Anders Andersson, f 1736-03-09, död 1799-04-23 (63 år), g 1763-11-27 m

(Marits) Anna Ersdotter, f 1738-12-09, från Kärvsåsen A12 - E17

Barn 2 söner och 4 döttrar:

Tysk Anna Andersdotter, f 1765-02-18

g 1795-12-27 till Uhrwäder Anders Hansson, f 1777-04-17, Kärvsåsen E19

Tysk Erik Andersson, f 1768-03-08, se nedan III)

Tysk Anders Andersson, f 1771-02-17

g 1795-05-25 m Fräs Anna Olsdotter, f 1772-01-30, från Osmundsberg A1

De bosatte sig på Osmundsberg H1.

Tysk Brita Andersdotter, f 1775-01-12, död 1783-07-21 (rödsot)

Tysk Kerstin Andersdotter, f 1778-02-26, begr 1778-12-26, kopporna (10 mån)

Tysk Kerstin Andersdotter, f 1781-11-25, död 1783-07-17 i rödsot ((2 år)

 

 

III)

Tysk Erik Andersson, f 1768-03-08, död 1843-08-08, g 1793 m

(Stor) Lisbet Andersdotter, f 1764-12-22, från Boda C5, död 1813-05-17

Barn:

Tysk Anders Ersson, f 1795-06-02, se nedan

Tysk Anna Ersdotter, f 1800-09-01, död 1829-05-03

Tysk Erik Ersson, f 1805-05-04, död 1817-12-27

 

 

IV)

Tysk Anders Ersson, f 1795-06-02, död 1835-01-26, g 1822-12-26 m

(Andrias) Lisbet Olsdotter, f 1795-10-04 i Gulleråsen A3, död 1877-01-10

Barn:

Tysk Erik Andersson, f 1824-11-13, se nedan V)

Tysk Lisbet Andersdotter, f 1826-12-24

Tysk Anna Andersdotter, f 1829-05-25

Tysk Brita Andersdotter, f 1831-09-17

Tysk Kerstin Andersdotter, f 1834-10-03

 

 

V)

Tysk Erik Andersson, f 1824-11-13, död 1896-12-16, g 1 g 1857-11-15 m

Thors Lisbet Olsdotter, f 1834-05-25, död 1876-12-27, från Lenåsen

Barn:

Tysk Lisbet Ersdotter, f 1858-07-06, se nedan VI)

Tysk Kerstin Ersdotter, f 1860-04-29, död 1927 på Kungsholmen, Stockholm

Tysk Anna Ersdotter, f 1863-02-21, död 1941-12-09 hos dottern i Foxbo, Mass, USA

g m Johan August Gustafsson, f 1866-01-06 i Skebokvarn, (Söderm), död 1915-07-03

 

Tysk Erik Andersson g 2 g 1880-08-01 m

(Erkers) Kerstin Hansdotter, f 1828-04-08 i Gulleråsen A18b, död 1899-03-30

 

 

VI)

Tysk Lisbet Ersdotter, f 1858-07-06, död 1920-09-24 i Älvdalen, g 1885-07-26 m

Knapp Anders Ersson, f 1863-03-09 i Finnbacka, död 1942-12-22 i Älvdalen

 

 

Osmundsberg G1

H1

I)

Möckas Jon Larsson, f 1730 i Bälterbo, Hedemora, av Lars Ersson och Kerstin Jonsdotter

varit mjölnare i Furudal, död 1795-06-30 av gikt (65 år), g ca 1762 m

Catharina Carlsdotter, f 1731-06-09 i Nybro, Kristine församling, Falun, av Carl Carlsson

och Caijsa Carlsdotter, död 1803-07-07 (72 år)

Barn 2 söner och 2 döttrar, bl a:

Möckas Lisa Catharina (Caijsa) Jonsdotter, f 1771 i Ore. ”Liten till växten”

 

 

Hit flyttade från Osmundsberg E9 - H2:

Tysk Anders Andersson, f 1771-02-17, mjölnare? g 1795-05-25 m

(Fräs) Anna Olsdotter, f 1772-01-30, Osmundsberg A1.

Barn:

Tysk Anders Andersson, f 1795-06-02

 

 

Osmundsberg G10

H10 – K10

I)

Marits Brita Olsdotter, f 1730 eller 1732, från Osmundsberg A1 - E12, g 1760 m

Per Persson, f 1722, från Härjedalen. De skrevs Maris.

Maris Per Persson pliktade för stöld 1784.

Barn:

Maris Brita Persdotter, f 1763-04-05, död 1774 (11 år)

Maris Anna Persdotter, f 1768-10-17, se nedan II)

Maris Brita Persdotter, f 1774-12-24, död 1783-07-20 i rödsot (9 år)

 

Ej identifierad:

Kerstin Olsdotter, f 1715 av Olof Ersson och Brita Ersdotter, Osmundsberg, ej identifierade, änka,

död 1792-05-27 av sting (77 år), g 1760-11-30 m

Jöns Lars Lars Andersson, f 1694, änkeman, från Kärvsåsen D11

 

 

II)

Osmundsberg K10

Maris Anna Persdotter, f 1768-10-17, g 1785-03-28 m

(Urwärs) Anders Andersson, f 1763-10-18, från Kärvsåsen E19 - G17

De skrevs Marits

Barn:

Marits Anders Andersson, f 1786-06-26

Marits Olof Andersson, f 1789-10-04,  död 1790

Marits Olof Andersson, f 1792-01-13, död 1792

Marits Hans Andersson, f 1793-10-01

Marits Samuel Andersson, f 1797-08-11, se nedan III)

Marits Erik Andersson, f 1799-10-11

g 1825

Marits Olof Andersson, f 1802-09-08

 

III)

Osmundsberg N10

Marits Samuel Andersson, 1797-08-11, g 1818 m

(Tjäder) Margeta Andersdotter, f 1793-10-16 från Ovanmyra A10

Barn:

Marits Anna Samuelsdotter, f 189-12-08

g 1841-01-07 till Pöls eller Perols Olof Olsson Qvist, soldat,

f 1815-04-22, från Gulleråsen H10

Marits Anders Samuelsson, f 1825-03-22

g 1849-04-29 m Anna Hansdotter, f 1824-12-15, från Änderåsen 11

Barn: Kerstin Andersdotter, f 1851-06-06

Anna Andersdotter, f 1854

Brita Andersdotter, f 1857

Marits Kerstin Samuelsdotter, f 1828

Marits Olof Samuelsson, f 1832

 

 

Osmundsberg G11

Ej i H

Marits Olof Olsson, f 1744-09-15, från Osmundsberg A1, g 1770-12-26 m

Haga Brita Andersdotter, f 1742, från Kärvsåsen B10

Barn:

Marits Anders Olsson, f 1772-01-16

 

Brita Andersdotter g 2 g 1778-04-20 m

Bränd Olof Larsson, f 1730 eller 1738, änkeman, Kärvsåsen B10

 

Här fanns också Britas mor, Brita Andersdotter, f 1714-07-10 i Osmundsberg A7,

hitflyttad från Kärvsåsen B10, då troligen änka.

 

 

Osmundsberg G13

I)

Hans Andersson, soldat nr 4 Willstöt, ej identifierad, antagen 1747-11-25, finns i 1748 års rulla,

var vid vigseln skriven i Osmundsberg, död 1758-12-26 i Anklam, Vorpommern (35 år), g 1756-12-26 m

(Wåhl) Margeta Olsdotter, f 1716-01-12, från Västanå B11 - D9, död 1788-11-26 av ålder (72 år)

Barn 1 son:

Anders Hansson, f 1757-10-29 "vanartig pilt"

 

 

Osmundsberg J?

(Urwärs) Brita Andersdotter, f 1775-08-22 i Kärvsåsen E19, g 1793 m

Anderspers Hans Persson, f 1768-03-29, Änderåsen E11

De bosatte sig först i Kärvsåsen E19, sedan i Osmundsberg A1, flyttade därpå hit.

Barn:

Fräs Olof Hansson, f 1797-01-23 i Osmundsberg, se nedan II)

 

 

II)

Fräs Olof Hansson, f 1797-01-23, g 1820 m

(Dunkhols/Pers) Kerstin Andersdotter, f 1796-05-17, från Gulleråsen A16a

Barn:

Fräs Brita Olsdotter, f 1821-12-14 i Osmundsberg, se nedan III)

Fräs Anna Olsdotter, f 1826-05-22 i Gulleråsen

Fräs Anders Olsson, f 1829-02-28 i Gulleråsen

Fräs Kerstin Olsdotter, f 1832-09-26 i Gulleråsen

 

 

III)

Fräs Brita Olsdotter, f 1821-12-14, g 1846-04-04 m

Gyris Erik Hansson, f 1821-06-21 i Kumbelnäs, Våmhus.

De bosatte sig i Gulleråsen A16a, se d:o

 

 

Osmundsberg N sub7

I)

Fräs Anders Andersson, f 1812-03-08, från Osmundsberg M7, g 1833-04-21 m

(Tysk) Lisbet Hansdotter, f 1812-04-22, Kärvsåsen 13

Barn:

Fräs Anders Andersson, f 1835-09-20, se Osmundsberg S s5 (nytt hushåll)

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1839-01-20

Fräs Anna Andersdotter, f 1850-03-18, se nedan IIb)

 

 

Osmundsberg R sub7

IIb)

Fräs Anna Andersdotter, f 1850-03-18, g 1872-12-29  m

(Nygårds) Hans Andersson, f 1848-07-24, från Kärvsåsen 14

Barn:

Fräs Brita Hansdotter, f 1873-09-05

Fräs Anders Hansson, f 1875-10-20

Fräs Kerstin Hansdotter, f 1882-08-26

Fräs Erik Hansson, f 1887-12-08

Fräs Anna Hansdotter, f 1887-12-08

 

 

Osmundsberg S sub5

I)

Fräs Anders Andersson, f 1835-09-20, från Osmundsberg N sub7, död 1918-05-26 av åldersavtyning,

g 1 g 1857-04-26 m (Långsvens) Lisbet Olsdotter, f 1837-03-24, från Änderåsen 10

g 2 g 1865-11-26 m (Bäck) Brita Andersdotter, f 1842-06-14, från Gulleråsen 3

Barn:

Fräs Erik Andersson, f 1867-01-08, se nedan IIa)

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1872-04-14, se nedan IIb)

Fräs Anna Andersdotter, f 1875-05-20, till Kumla 1900-01-02, till Irsta 1917-04-21

Fräs Olof Andersson, f 1880-02-15

Fräs Lisbet Andersdotter, f 1882-05-07, odöpt, till Kumla 1900-01-02

Fräs Jonas Andersson, f 1885-01-30, odöpt, till Nordamerika 1903-03-26

 

 

Osmundsberg S sub5

IIa)

Erik Andersson Fräsén, f 1867-01-08, g borgerligt 1896-04-02 m

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1875-12-13, från Osmundsberg 8

 

 

Osmundsberg S sub5

IIb)

Fräs Kerstin Andersdotter, f 1872-04-14, g 1 g 1896-04-02 m

(Kus) Anders Ersson f 1873-07-17, från Osmundsberg 13, död 1901-03-06

Barn:

Fräs Anders Edvard Andersson, f 1896-06-22

Fräs Anna Andersdotter, f 1898-10-01

 

 

Fräs Kerstin Andersdotter g 2 g borgerligt 1902-07-17 m

(Jelk) Jonas Jonsson, f 1871-08-27, från Boda 22, död 1913-03-19 av olyckshändelse vid skogskörning

 

 

Oidentifierade poster

I dopboken:

1748-07-10

Erik

Anders Jöransson

1738-04-28

Anders

Anders Larsson

1740-03-04

Kerstin

Anders Olsson

1741-07-11

Brita

Anders Olsson

1691-06-01

Hans

Hans Jonsson

1714-09-15

Brita

Olof Olsson

1718-09-29

Erik

Olof

 

I vigselboken:

Mannen:

1637-07-02

Hans, Anders Erssons,

Osmundsberg

Karin, Olof Larssons,

Kärvsåsen

1630-11-08

Per Hindersson, finne

Osmundsberg

Brita, Per NN:s

 

 

I dödboken:

1731-03-21

Anders Erssons son

sting

5

1681-09-11

Carl Anderssons barn

 

 

1693-11-19

Carl Larssons barn

 

 

1711-03-19

Erik Anderssons barn

 

12 veckor

1676-08-13

Erik Hansson

 

 

1713-07-05

Hans Anderssons barn

 

1 år

1638-07-08

Hans Jönsson

 

 

1635-01-25

Hans Jönssons son

 

 

1675-06-20

Hans Larsson

 

 

1730-06-07

Mats Anderssons barn

kopporna

½

1730-09-27

Mats Anderssons änka

 

72

1637-07-23

Nils Olsson

 

 

1732-08-20

Olof Lilljas dotter

sting

6

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Hans Jönssons hustru, Gudmor till Eskil Finnes son Erik, f 1638-04-22, Osmundsberg A9.

Marit, Anders Hanssons, Gudmor till Lars Nilssons sonebarn Jon, f 1632-05-06, Kärvsåsen A11.

I 1695 års revning:

Roten nr 5 Rääf

Anders Larsson

1 254 bdl - (största gården i byn)

Roten nr 10 Råbock

hustrun Anna, Nils Erssons änka

421 bdl

 

I nattvardslängderna ("husbondeförteckningarna") står Fräs Anders Larsson åren 1734 - 1740.

Han är troligen far till Jöns Hans Andersson och Fräs Olof Andersson på Osmundsberg E13

och kan vara identisk med Anders Larsson i Osmundsberg A1 - D8.

 

1663 hade en Hans Jonsson eller Jönsson fäbodar i Silverbergsbodarna och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 3 November 2004.

Tillbaka