Boda kapellförsamling före 1795

Version D – 2004

 

Tillbaka

 

 

Silverberg

Silverberg ligger på en ås nordöst om kyrkan. Här har man brutit en silverhaltig blymalm, som bl a har gett silver till nattvardskärl

i kapellet, och kalksten. Det sägs att stenhuggarmästaren Simon Jöransson Hack tog sten härifrån till pelarna i Kristine kyrka i

Falun på 1640-talet. Byn skrevs i de äldsta längderna Silvberg, men har sedan hetat Silverberg. 8 hushåll år 1691, 13 hushåll år 1784.

 

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs Lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Nils Simonsson

3.2

(Se Silverberg A2)

2. Olof Joensson

3.1

(Se Silverberg A5)

3. Brita änka

1.25

 

 

År 1618 hade utgått:

Brita änka

och tillkommit:

Lars Ersson i Grufweriset. Han är troligen identisk med Lars Erichsson i Boda år 1613.

Gruvriset ligger mellan Boda och Silverberg, och räknades som egen by år1673.

 

 

Hushållsnumren

> = avdelat eller utflyttat hushåll

< = två hushåll under samma rubrik

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1760-67

1775-84

Namn

A1

B2

C1

>C2, C3

D1

E2

F2

G1

Gudmunds/Stenhuggar

A2: se nedan

 

 

 

 

 

 

Nils

A2a

B3

C11

D9

E5

F4

G5

Werkar

A2b

B4

C5

---

 

 

 

Olof Olsson

A2c

B5

---

 

 

 

 

Jon Olsson

A3

B6

C4

---

 

 

 

Per Hansson

A4

B7

C7

D5

E7

<E8

F6

G7

Kropp

A5

B8

C10

D8

E13

F11

<F12

G8

<G12

<G13

Back/Tysk 

A6

B9

C8

>C9 

D6

>D3

E11

F9

G9

Finn

---

B1

C6

D4

E6

F5

G6

(Sers)

 

(A1)

C2

D1

E1

F1

---

Göös/Lärka

 

(A1)

C3

D2

E3

<E4

---

F3

 

G2

Gudmunds

 

(A6)

C9

D7

E9

F7

---

Finn

 

 

(A6)

D3

---

 

 

Finn

 

 

 

(C9)

E10

F8

G11

Finn

 

 

 

---

E12

F10

G10

Erik Hans

 

 

 

 

---

F13

G3

Wikman

 

 

 

 

 

 

G4

Stor 

 

 

Silverberg A1

B2 - C1 - D1 - E2 - F2 - G1 – H1a + H1b + H1c. Nya hushåll C2 och C3

I)

Olof Gudmundsson, död före 1673, g m

Malin, f 1605, begr 1691-09-20

De var gudföräldrar till hustru Annas dotter Brita f 1638-03-11.

 

Barn:

Hans Olsson, f 1630-06-27, faddrar: Lars Ersson i Gruvriset A1

och hans dotter Anna (Lärka?) se nedan II)

Gudmund Olsson, f 1646, se Silverberg C3 (nytt hushåll)

 

 

Silverberg B2 - C1

II)

Hans Olsson, f 1630-06-27, död 1707-02-10 av ålder (77 år), g m

Anna, f 1640, död 1692-00-24 (52 år)

Barn:

Kerstin Hansdotter, f 1665

Anders Hansson, f 1672-02-04, se nedan Silverberg C1 - D1

Anna Hansdotter, se Silverberg C2 (nytt hushåll)

 

Karin

 

1663 hade familjen fäbodar i Silverbergsboda, 6 km nordost om Silverberg.

 

1695 hörde gården till roten nr 6 Stöt och var taxerad till 464 bdl r j.

 

 

Silverberg C1 - D1

III)

Gudmunds Anders Hansson, f 1672-02-04, död 1741 (69 år), g 1700-04-01 m

Margeta Jonsdotter, f 1672 eller 1674, från Silverberg A2c - B5, död 1743 (71 år)

Anders Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Gudmunds Brita Andersdotter, f 1702-07-04, se nedan IV)

Gudmunds Anna Andersdotter, f 1706-10-25, död 1707-02-10 (1 år)

Gudmunds Anna Andersdotter, f 1709-05-14, bräcklig enl längden 1742 - 1755

 

 

Silverberg D1 - E2 - F2 - G1 – H1

IV)

(Gudmunds) Brita Andersdotter, f 1702-07-04, död 1743 (41 år), g 1735-12-26 m

Stenhuggar Erik Jöransson, f 1715-08-06, från Boda A16 - C1, död 1772 av slag (ca 57 år)

Barn:

Stenhuggar Margeta Ersdotter, f 1737-02-22

Stenhuggar Brita Ersdotter, f 1741, död 1744 (3 år)

 

Stenhuggar Erik Jöransson var g 2 g 1744-11-04 m

(Stöt) Brita Olsdotter, f 1723, från Lenåsen C17, död 1784-04-12 i feber (61 år)

Barn 5 söner och 3 döttrar:

Stenhuggar Olof Ersson, f 1745-08-14

Stenhuggar Brita Ersdotter, f 1747-04-05,

g 1770-04-16 till Lars Larsson, f 1740-09-25 av Lars Hansson och Karin Olsdotter, Born, död

1808-02-27 (69 år)

Stenhuggar Lisbet Ersdotter, f 1749-11-17

g 1785-06-05 t Snickar Anders Larsson, f 1764-04-26, Boda G10/11

Stenhuggar Margeta Ersdotter, f 1752-04-29, se nedan Silverberg H1a)

Stenhuggar Hans Ersson, f 1754-12-18, död före 1760-07-15

Stenhuggar Jöran Ersson, f 1757-10-01, död 1762 (5 år)

Stenhuggar Hans Ersson, f 1760-07-15, se nedan Silverberg H1b)

Stenhuggar Erik Ersson, f 1763-08-31, se nedan Silverberg H1c)

 

 

Silverberg H1a

V)

Stenhuggar Margeta Ersdotter, f 1752-04-29, g 1787-06-24 till

Domar Anders Olsson, f 1763-12-10, Gulleråsen A14

 

 

Silverberg H1b

V)

Stenhuggar Hans Ersson, f 1760-07-15, g 1786-12-03 m

Smed/Haga Anna Olsdotter, f 1756-06-01, från Silverberg B1

Barn:

Stenhuggar Olof Hansson, f 1787-08-27

Stenhuggar Erik Hansson, f 1790, Sellberg, till Gävle 1823

Stenhuggar Hans Hansson, f 1793-07-18, se nedan VIa)

Stenhuggar Erik Hansson, f 1795-01-26

Stenhuggar Brita Hansdotter, f 1796-01-17, se nedan VIb)

Stenhuggar Anders Hansson, f 1798-06-

 

 

Silverberg 2

VIa)

Stenhuggar Hans Hansson, f 1793-07-18, död 1870-06-12, g 1 g 1827-12-30 m

(Pell) Kerstin Larsdotter, f 1806-02-08, från Solberga B4, död 1828

 

Stenhuggar Hans Hansson, g 2 g 1827 m

(Klockar) Lisbet Andersdotter, f 1797, från Lenåsen 15, död 1868-04-11

Barn:

Stenhuggar Hans Hansson, f 1837, död 1838

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Silverberg 1, Litt A.

 

 

VIb)

Stenhuggar Brita Hansdotter, f 1796

Oäkta dotter:

Anna Andersdotter, f 1832-07-04, se nedan VII)

 

 

VII)

Stenhuggar Anna Andersdotter, f 1832-07-04, g m

(Jönslars) Anders Olsson, f 1832-01-13, Kärvsåsen A2, (fostermåg), död 1909

Barn:

Stenhuggar Brita Andersdotter, f 1858

Stenhuggar Olof Andersson, f 1860, se nedan VIII)

Stenhuggar Anders Andersson, f 1862

Stenhuggar Hans Andersson, f 1864, död före 1865

Stenhuggar Hans Andersson, f 1865

till Jönslars Hans Olsson, f 1829-08-15, Kärvsåsen, som fosterbarn

Stenhuggar Erik Andersson, f 1867

Stenhuggar Jonas Andersson, f 1870

Stenhuggar Anna Andersdotter, f 1872

Stenhuggar Kerstin Andersdotter, f 1875, till Stockholm 1902

Stenhuggar Lisbet Andersdotter, f 1879

hennes oäkta dotter Anna, f 1902

 

 

VIII)

Stenhuggar Olof Andersson, f 1860, g 1887 m

Anna Andersdotter, f 1864

Barn:

Stenhuggar Anders Olsson, f 1891

Stenhuggar Anna Olsdotter, f 1894

Stenhuggar Kerstin Olsdotter, f 1899

 

Hela familjen flyttade 1902.

 

 

Silverberg H1c

V)

Stenhuggar Erik Ersson, f 1763-03-02, g 1785-06-05 m

(Flat) Kerstin Olsdotter, f 1753-12-02, från Kärvsåsen A7

Vid giftermålet var Erik Ersson skriven i Boda?

Barn:

Stenhuggar Olof Ersson, f 1786-04-07

Stenhuggar Brita Ersdotter, f 1789-01-27

Stenhuggar Erik Ersson, f 1792-06-18

Stenhuggar Anders Ersson, f 1796-11-19, se nedan VI)

 

 

VI)

Stenhuggar Anders Ersson, f 1796-11-19, död 1878-04-14, g 1824-03-24 m

(Erik Hans ) Anna Jonsdotter, f 1790-07-02, från Silverberg E12, död 1865-03-24

Barn:

Stenhuggar Kerstin Andersdotter, f 1825-05-15

 

 

VII)

(Stenhuggar) Kerstin Andersdotter, f 1825-04-15, g 1848-07-09 m

Göras Anders Andersson, f 1827-06-18, Östbjörka subsub9.

De skrevs till en början i Boda med gårdsnamnet Stöt, men flyttade 1852 till Östbjörka och skrevs Göras.

 

 

Silverberg A2

I)

Nils Simonsson, Finns med i 1613 års mantalslängd (Älvsborgs lösen), och 1618 års förpliktelsebrev.

Troligen broder till Olof Simonsson, Osmundsberg.

g m Karin

Barn:

Olof Nilsson f 1592 (se nedan)

 

 

II)

Olof Nilsson, f 1592, begr 1675-06-06, "Salig Carins son?", g m

Kerstin Olsdotter ”i Prästgården”.

Olof och Kerstin var gudföräldrar till Lars Olssons dotter Brita f 1638-07-22, Silverberg A5.

Kerstin var gudmor åt:

- Lars Jonssons son Olof, f 1638-03-11 i Lenåsen. Han fanns där 1613.

- Anders Nilssons sonebarn Anders, f 1638-06-17 i Solberga och

- Lars Olssons dotter Brita, f 1638-07-22 i Silverberg A5.

”Olof Nilssons hustru” var gudmor åt Lars Erssons dotterson Olof, f 1630-01-25 i Gruvriset,

och NN Erssons dotter Brita, f 1638-01-21 i Ovanmyra.

 

Barn:

Olof Olsson, f 1628, se nedan A2b

Kerstin Olsdotter f 1631-06-19. Gudfar Lars Ersson och hans hustru Anna, Gruvriset A1.

Erik Olsson, f. 1635-06-07. Gudfar Lars Olsson., Gruvriset,

gudmor hustru Lisbet i Gulleråsen. se nedan A2a

Jon Olsson, se nedan A2c

 

1663 hade familjen fäbodar i Silverbergsboda och del i kvarn i Västanån.

 

 

Silverberg A2a

B3 - C11 - D9 - E5 - F4 - G5 – H5 – J5 – K5 – N4 – P4 (bladet 4 saknas i O)

III)

Erik Olsson, f 1635-06-07, från Silverberg A2, begr 1675-06-24 (38 år), g m

Karin Andersdotter, f 1637, begr 1687-04-17 (50 år)

Barn:

Karin Ersdotter, f 1661

Olof Ersson, f 1663, se nedan IVa Silverberg B3

Anders Ersson, f 1665, död i juni 1682 (17 år)

Lisbet Ersdotter, f 1668 eller 1669

Erik Ersson, f 1670 eller 1669-09-19 (Jämför A4 - B7)

Jonas Ersson, f 1671-03-19, se nedan IVb Silverberg C11

Brita Ersdotter, f 1672-11-24

 

 

Silverberg B3

IVa)

Olof Ersson, f 1663, g 1 g m

Kerstin Carlsdotter, f 1653, från Änderåsen A3.

 

Olof Ersson g 2 g 1687-04-17 m Kerstin Hansdotter, Boda, ej identifierad.

Barn:

Erik Olsson, f 1683-05-28

Anders Olsson, f 1687-01-23

 

1695 hörde gården till roten nr 6 Stöt och var taxerad till 570 bdl r j.

 

 

Silverberg C11

IVb)

Werkar Jon Ersson, f 1671-03-19, död 1725-03-21 i brännsjuka (54 år), g m

Kerstin Jonsdotter, f 1680, från Änderåsen A2 - C2, död 1726-05-22 av sting (46 år)

Familjen var åtminstone fram till 1708 bosatt i Änderåsen A2 - C2.

Barn:

Werkar Brita Jonsdotter, f 1702-12-20 i Änderåsen

Werkar Karin Jonsdotter, f 1704-01-07 i Änderåsen

g 1726-11-20 m Tysk Hans Ersson Skarp, f 1701-10-20, från Lenåsen C14.

De bosatte sig senare i Änderåsen A2 - C2. I husbondeförteckningarna för Silverberg

skrevs Hans Ersson som Skarp t o m 1733, som Werkar 1734 - 1736. Se vidare Änderåsen A2 - C2

Werkar Kerstin Jonsdotter, f 1708-01-12 i Änderåsen

g 1729 m Anders Andersson, f 1702-05-03 i Gruvriset E1

Werkar Erik Jonsson, f 1711-07-28 i Silverberg

Werkar Olof Jonsson, f 1713-06-17 i Silverberg, se nedan Silverberg D9 - E5

Werkar Brita Jonsdotter, f 1717-04-21 i Silverberg

g 1733-01-01 till Jälk Erik Olsson, f 1708-01-05, Boda A4 - E18

 

 

Silverberg D9 - E5

V)

Werkar Olof Jonsson, f 1713-06-17, död ca 1740 (ca 27 år), g 1735-12-26 m

(Jälk) Karin Olsdotter, f 1712-02-08, från Boda A4 - C2, död 1784-03-23,

sjuklig i 30 års tid, sängliggande 1 år (72 år)

Olof Jonsson skrevs som husbonde fr o m 1738.

Barn:

Werkar Erik Olsson, f 1736-12-12

Werkar Brita Olsdotter, f 1739-02-01

 

 

Silverberg F4

(Werkar) Karin Olsdotter var g 2 g 1741-05-11 m

Burtus eller Gatu Mats Matsson, f 1715-10-21, från Boda B15 - C19, död 1783-10-13 i feber (68 år)

Barn 4 söner och 2 döttrar, bl a:

Gatu Karin Matsdotter, f 1743-05-26

g 1762-12-26 till Erik Hans Jon Hansson, f 1740-03-19, Boda A8 - E12

Gatu Kerstin Matsdotter, f 1746-02-27, till Öster Boda (Östbjörka?)

g 1766-03-31 m Anders Hansson

Gatu Anders Matsson, f 1748, död 1749 (1 år)

Gatu Mats Matsson, f 1749-10-06, se nedan Silverberg G5

Gatu Olof Matsson, f 1751-12-08

 

 

Silverberg G5 – H5 – J5 – J5½ - K5 – K5½

VI)

Gatu Mats Matsson, f 1749-10-06, död 1780-02-27 av bukrev i Lisselskog på väg till Falun (31 år),

g 1772-01-06 m

(Sivars) Anna Ersdotter, f 1751-04-10, från Gruvriset E4, död 1792-05-17 av håll och styng (41 år)

Barn:

Gatu Erik Matsson, f 1774-10-02 se nedan Silverberg J5½

Gatu Olof Matsson, f 1776-03-07

g 1799-12-29 till Bergs Brita Ersdotter, f 1779-02-21, Lenåsen E3

Gatu Anders Matsson, f 1778-03-26, död 1778-11-12 i kopporna (8 mån)

Gatu Brita Matsdotter, f 1779-12-12

g 1807-12-03 till Hjorth Daniel Ersson, f 1780-10-20, soldat nr 18 Solberg, Ovanmyra E10

 

 

Gatu Anna Ersdotter g 2 g 1781-03-04 m

(Samils) Olof Ersson, f 1758-02-02, från Boda D25 - G2, död 1821-01-09

Barn:

Gatu Anna Olsdotter, f 1781-11-21, drunknat i oktober 1784 (2 år 11 mån)

Gatu Kerstin Olsdotter, f 1783-10-08

g 1810-06-24 till Jonases Jon Jonsson, f 1783, änkling, Östbjörka, död 1836

Gatu Hans Olsson, f 1785-12-29, till Boda 1812

(Gatu Anna Olsdotter död 1789-07-00??)

Gatu Anna Olsdotter, f 1788-08-02, se nedan VII)

Gatu Mats Olsson, f 1791-07-03, död 1794

 

 

Gatu Olof Ersson var g 2 g 1794-02-23 m

(Haga) Kerstin Olsdotter, f 1764-06-06, Silverberg B1 – F5, död 1829-12-29

Barn:

Gatu Anders Olsson, f 1794 sept

g 1823-12-26 m Fin Anna Hansdotter, Vikarbyn

Gatu Brita Olsdotter, f 1796-08-28

g 1820-11-25 m Spåmans Olof Ersson, Lenåsen

Gatu Lisbet Olsdotter, f 1799-10-08. ”Tjänar i Arbrå, Hälsingland”

Gatu Anna Olsdotter, f omkring 1800

Gatu Margeta Olsdotter, f 1802-07-30, död 1803-02-21 av håll och styng

Gatu Erik Olsson, f 1804-05-15

Gatu Olof Olsson, f 1807-09-22

 

I dopboken för 1807 skrivs fadern åter Samuels Olof Ersson.

 

Juts Anna Hansdotter, f 1740-12-21, från Solberga A8, piga.

Flyttade till sin syster Kerstin Hansdotter, f 1738-04-20, och Lars Lars Jon Jonsson, Silverberg C3 - G2 - H2.

 

 

VII)

Gatu Anna Olsdotter, f 1788-08-02, g 1813-12-31 m

(Pös) Hans Hansson, f 1791-03-24, från Boda A10

Barn:

Gatu Margeta Hansdotter, f 1814-09-18

Gatu Anna Hansdotter, f 1820-09-01

g 1847-06-02 m Hans Hansson, f 1822-11-09, Änderåsen 11

Barn: Gatu Hans Hansson, f 1845-05-??

Gatu Anna Hansdotter, f 1850-10-08

Gatu Kerstin Hansdotter, f 1860-05-09

Gatu Anders Hansson, f 1863-07-28

Gatu Brita Hansdotter, f 1828-05-16

 

 

Silverberg J5½ - K5½

Gatu Erik Matsson, f 1774-10-02, g 1797-06-25 m

Anna Hansdotter, f 1774-10-02, Gulleråsen A3

Barn:

Gatu Mats Ersson, f 1798-09-??

Gatu Anna Ersdotter, f 1800-05-03

Gatu Anders Ersson, f 1803-11-23

 

 

Silverberg A2b

B4 - C5. (Ej i D)

III)

Olof Olsson, f 1628, från Silverberg A2, begr 1675-05-30 (47 år), g m

Kerstin, f 1631 eller 1639, från Ovanmyra, begr 1719-05-20 (80 år), sting.

Barn:

Anna Olsdotter, f 1661 eller 1662

g 1699-05-29 till Måg Mats Matsson, f 1656, Ovanmyra A4

Malin Olsdotter, f 1665

g 1682 till Finn Lars Andersson, f 1660, Silverberg A6 - D6

Kerstin Olsdotter, f 1671

g till Hans Andersson, f 1674, Silverberg B1 - C6

Anders Olsson Hammar, f 1669 eller 1674

g m Finn Kerstin Larsdotter, f 1689-09-13, från Silverberg A6.

De bosatte sig i Silverberg D3. Han var då soldat nr 17 Tiäder.

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 451 bdl r j.

 

 

Silverberg A2c

B5. Ej i C

III)

Jon Olsson, från Silverberg A2, begr 1670-11-27, g m

Brita, f 1642, död före 1700

Barn:

Malin Jonsdotter, f 1665

g till Finn Anders Andersson, f 1663, Silverberg C9

Kerstin Jonsdotter, f 1669 eller 1670

dotter u ä: Brita Andersdotter, f 1706-04-06.

Fader: Anders Samuelsson, f 1668-02-02, Boda D7.

Brita växte upp hos mostern Malin och Finn Anders Andersson, Silverberg C9.

Margeta Jonsdotter, f 1672 eller 1674

g 1700-04-01 till Gudmunds Anders Hansson, f 1672-02-04, Silverberg A1 - B2

Anders, oäkta son

 

 

Silverberg A3

B6 - C4. Ej i D

I)

Per Hansson, begr 1675-06-24, g m

Kerstin, f 1628, 1633 eller 1639, från Ovanmyra, död 1713-02-01 (ca 85 år)

Barn

Kerstin Persdotter, f 1661 eller 1662

Brita Persdotter, 1662, se nedan Silverberg C4

Olof Persson, f 1667, död 1675 i Skåne

Anders Persson, f 1673-02-02,

g 1699-02-06 till Malin Olsdotter, f 1664, änka, Lenåsen A6

Malin Persdotter, f 1674

Ett barn begravt 1675-10-03.

 

 

Silverberg C4

II)

Brita Persdotter, f 1662, g m

Olof Andersson, f 1663

Barn:

Malin Olsdotter

Anna Olsdotter, f 1687, död före 1694

Olof Olsson, f 1693 eller 1694, död 1765-05-20 av slag (ca 71 år)

g 1718-12-26 till Byggils Margeta Persdotter, f 1690, Boda B7 - C10

Anna Olsdotter, f 1694

Kerstin Olsdotter

Anders Olsson, f 1701-09-01, begr 1701-11-01 (7 veckor enligt dödboken).

 

Brita Persdotter och dottern Anna Olsdotter flyttade till Britas son

Byggils Olof Olsson, f 1693 eller 1694 i Boda B7 - C10.

 

 

Silverberg A4

B7 - C7 - D5 - E7 + E8 - F6 - G7 H4 (nytt hushåll Silverberg H7)

I)

Kropp Brita, f 1612, död 1684 (72 år) g m

Lars

Barn:

Margeta Larsdotter, f 1657, se nedan Silverberg B7 - C7 - D5

 

 

Silverberg B7 - C7 - D5

II)

Kropp Margeta Larsdotter, f 1651, 1656 eller 1657, g m

(Grop) Erik Olsson, f 1649, begr 1726-02-02 (77år), ålder.

Änkan skrevs som husbonde t o m 1729.

Barn:

Kropp Erik Ersson, f 1670, ev 1669-09-19 (jämför A2a), död i feber, begr 1676-02-06 (7 år)

Kropp Kerstin Ersdotter, f 1672 eller 1674, död före 1700

Kropp Anders Ersson, f 1676-12-17, död före 1683-08-19

Kropp Lisbet Ersdotter, f 1682, se nedan Silverberg E8 IIIa

Kropp Anders Ersson f 1683-08-19, död före 1690

Kropp Erik Ersson, f 1687-09-25, begr 1698-04-27 (11 år)

Kropp Anders Ersson, f 1690, se nedan Silverberg E7 IIIb

Kropp Olof Ersson, f 1694 eller 1695, se nedan Silverberg E7 IIIb

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 427 bdl r j.

 

 

Silverberg E8

IIIa)

Kropp Lisbet Ersdotter, f 1682, död 1746 (64 år), g m

Anders Jonsson, f 1697. Anders Jonsson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn:

Kropp Olof Andersson, f 1733-07-14

 

Anders Jonsson g 2 g 1746-12-26 till änkan

Margeta Carlsdotter, f 1707-03-18, Silverberg C3 - E4

 

 

Silverberg E7

IIIb)

Kropp Anders Ersson, f 1690, g 1712-12-26 m

Anna Larsdotter, änka, från Silverberg

Barn:

Kropp Kerstin Andersdotter, f 1715-04-11

Kropp Margeta Andersdotter, f 1721-11-06, död 1794-05-29 av ålder (73 år), blind i 5 år,

g 1747-11-22 till Anders Ersson Myrbock, f 1726-09-17, Boda C5 - F4

 

 

Silverberg E7

IIIc)

Krops eller Finn Olof Ersson, f 1694 eller 1695, död 1762 (67 - 68 år), g 1714-05-17 m

Margeta Larsdotter, f 1695, från Silverberg A6 - C8, död 1773-01-10 av ålder (74 år)

Barn:

Krops Erik Olsson, f 1716-01-05 i Silverberg A6 - C8, flyttat till Gulleråsen. Ej identifierad där.

Krops Malin Olsdotter

Krops Karin Olsdotter

Krops Margeta Olsdotter, f 1721-04-20, död 1795-04-09 i bröstsjuka (74 år)

g 1748-12-26 till Gullas Hans Olsson, f 1722-07-20 i Röjeråsen, Rättvik, bosatt i Ovanmyra E27

Krops Olof Olsson, f 1729-04-24

Krops Anders Olsson, f 1732-02-10, se nedan IV)

 

 

Silverberg F6- G7

IV)

Krops eller Kropp Anders Olsson, f 1732-02-10, död 1796-04-15 av bråck (64 år), g 1750-03-25 m

Lisbet Jonsdotter, f 1718 eller 1728, från Silverberg C3, död 1800-04-15 av bröstsjuka och ålder (72 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Kropp Margeta Andersdotter, f 1752-01-13, död före 1757-11-14

Kropp Lisbet Andersdotter, f 1753-10-08, död 1773 (20 år)

Kropp Margeta Andersdotter, f 1757-11-14, död 1773 (16 år)

Kropp Olof Andersson, f 1760-10-30, död 1761 (1 år), tvilling med

Kropp Anders Andersson, f 1760-10-30, se Silverberg H7 (nytt hushåll)

Kropp Olof Andersson, f 1764-10-22, se nedan V)

 

 

V)

Kropp Olof Andersson, f 1764-10-22, g 1785-06-00 m

Dräng Lisbet Ersdotter, f 1763-11-14, från Boda A12 - F1

Barn:

Kropp Brita Olsdotter, f 1789-12-13 (i dopboken kallas modern Brita Ersdotter)

Kropp Lisbet Olsdotter, f 1792-09-17

Kropp Anders Olsson, f 1795-12-14

 

 

Silverberg A5

B8 - C10 - D8 - E13 - F11 – G13 – H11. Nya hushåll F12 och G8.

I)

Olof Jonsson/Jönsson. Finns med i 1613 års mantalslängd och i 1618 års förpliktelsebrev (”med sin broders löfte).

Barn:

Brita Olsdotter. Hon var gudmor till Anders Matssons son Mats, f 1636-10-02, Boda.

Lars Olsson se nedan II)

 

1663 ägde familjen fäbodar i Silverbergsbodarna och del i kvarn i Västanån.

 

 

II)

Lars Olsson, g 1637-07-02 m

Kerstin, Olof Erssons från Ovanmyra. Hon är troligen syster till Ingell Olsdotter, gift till Osmundsberg A6.

Barn:

NN Larsdotter, begr 1637-08-06

Brita Larsdotter, f 1638-07-22. ”Hustru” Gudfar Olof Nilsson i Silverberg A2, gudmor hans hustru

Kerstin Olsdotter i Prästgården. Begr 1699-06-11, sting. (63 år enligt dödboken).

Lars Larsson Se nedan A5III

 

Lars Olsson var gudfar till Anders Jönssons dotter Brita, f 1632-05-23 i Ovanmyra.

 

 

III)

Lars Larsson, begr 1690-06-11, g m

Anna, f 1628, begr 1677-01-28 (49 år)

Barn:

Anders Larsson, f 1661, död 1685-06-10 (24 år)

g 1680-05-30 m Kerstin Hansdotter, f 1636, från Boda A7

Olle Larsson, f 1666, se nedan Silverberg B8 - C10 - D8

 

En son begr 1680-02-22

 

Syster: Anna, f 1625, begr 1675-10-03

 

1695 hörde gården till roten nr 19 Spåman och var taxerad till 507 bdl r j. Den var näst störst i byn.

Lars Larsson står som husbonde. Det torde vara hans dödsbo.

 

 

Silverberg B8 - C10 - D8

IV)

Olof Larsson, f 1666, soldat nr 62 Back, antagen 1709, "sedermera fången i Danmark. Dess gevär

och mundering blev borta med karlen i fångenskap, och den mundering jämte gevär som nu drages

är femmänningsgevär, och mundering felas." (Femmänningsregemente var en reserv som bildades

genom att rotarna fem och fem skaffade en soldat.) Död före 1720.

G m

Kerstin Ersdotter, f 1668, från Kärvsåsen, ej identifierad, död 1752 (84 år)

Barn:

Lars Olsson, f 1688-08-19, död före 1692

Lars Olsson, f 1692, soldat nr 16 Skarp,

g 1711-12-26 till Margeta Ersdotter, f 1680, Ovanmyra C14

Brita Olsdotter, f 1689-01-27, död före 1700

Brita Olsdotter, f 1700, se nedan V) Silverberg E13 - F11 - G13

Anders Olsson, f 1691-09-27

Anna Olsdotter, f 1694 eller 1696, död 1777-05-13 av värk (83 år), ogift

Dotter: Kerstin Ersdotter, f 1728, se Silverberg F12 (nytt hushåll)

 

 

Silverberg E13 - F11 - G13 – H11

V)

Brita Olsdotter, f 1700, död 1776-05-05 i håll och sting (87 år), g 1734-11-17 m

Tysk Erik Ersson, f 1706, soldat nr 17 Tjäder, från Sörboda, Ore, död 1773 (67 år).

Avsked enligt 1744 års rulla.

Barn 3 söner och 2 döttrar. Kända är:

Olof Ersson, f 1735-10-09, död före 1744-12-25

Erik Ersson, f 1737 eller 1739, se nedan VI) Silverberg G13 – H13

Brita Ersdotter, f 1741-10-08, till Alfta 1773, se nedan Silverberg G8 (nytt hushåll)

Olof Ersson, f 1744-12-25

 

 

Silverberg G13 – H11

VI)

Erik Ersson, f 1737 eller 1739, soldat nr 16 Skarp. 15 3/4 tjänsteår enligt rullan 1773 = antagen ca 1758.

Död 1792-05-21 i bröstsjuka (53 år), g 1770-01-01 m

(Lund) Anna Ersdotter, f 1731-09-15, från Ovanmyra C2 - E1, död 1803-05-08 (77 år).

Inga egna barn. Fosterson enligt längden G13, Erik Erssons systerson:

Anders Samuelsson, f 1772-01-02, se Silverberg A5 – G12 ovan

 

Alla Strukna i längden H

 

 

Silverberg A6

B9 - C8 - D6 - E11 - F9 - G9. Nya hushåll C9 och D3

I)

Fin Anders Andersson, f ca 1619, finne, död 1711-04-09 av ålder (92 år), g m

Karin, f 1619 eller 1620, begr 1699-02-12 (80 år enligt dödboken). Ålder.

Barn:

Finn Lars Andersson, f 1660, se nedan Silverberg D6 - E9

Finn Anders Andersson, f 1663, se Silverberg C9 (nytt hushåll)

Finn Kerstin Andersdotter, f 1669.

Hon bosatte sig hos brodern Anders på Silverberg C9. Död 1701 - 1719

Barn: Anders, oäkta

 

1695 hörde gården till roten nr 17 Tiäder och var taxerad till 498 bdl r j.

 

 

Silverberg D6

II)

Finn Lars Andersson, f 1660, g 1681-12-26 m

Malin Olsdotter, f 1665, från Silverberg A2b - B4, död 1730-09-27 av frossa (65 år)

Änkan skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Finn Anna Larsdotter, f 1690,

g 1710-05-30 till Wåhl Nils Ersson, f 1685, Västanå B11

Finn Kerstin Larsdotter, f 1689-09-13, se Silverberg D3 (nytt hushåll)

Finn Malin Larsdotter, f 1693-04-30, död före 1699

Finn Margeta Larsdotter, f 1695

g 1714-05-17 till Krops eller Finn Olof Ersson, f 1695, Silverberg A4 - C7

Finn Malin Larsdotter, f 1699 eller 1700

Finn Olof Larsson, f 1701-02-26, död 1703 (2 år)

Finn Olof Larsson, f 1703-06-09, död 1703-10-25 i kopporna (4 månader)

Finn Karin Larsdotter, f 1705-04-26, se nedan Silverberg E11 - F9 - G9

Finn Sara Larsdotter, f 1711

 

I dopboken finns också ett barn med Lars Andersson i Silverberg som fader, men som inte kan höra hit:

Olof, f 1693-06-11

Jag hittar ingen annan Lars Andersson i Silverberg.

 

 

Silverberg E11 - F9 - G9

III)

Fin Karin Larsdotter, f 1705-04-26, "ofärdig", död 1777-11-02 (72 år), g 1748-06-24 m

Hindrik Jonsson, f 1700 eller 1711 av Jon Hindriksson och Kerstin Persdotter, Älvdalen, döv,

död 1777-10-14 av ålder (66 - 77 år). "Tjänat vid Västerdals kompani någon tid".

Barn 1 son:

Finn Jon Hindriksson, f 1750-04-12, flyttat till Hälsingland, i Södermanland enligt längden G.

 

Finn Malin Larsdotter, f 1699 eller 1700, Karins syster, piga

 

 

Silverberg B1

C6 - D4 - E6 - F5 - G6 – H6

I)

Anders Hansson, f 1649, död av sting, begr 1696-02-16 (47 år), g m

Brita, f 1639

Barn:

Hans Andersson, f 1674, se nedan Silverberg C6 - D4

 

 

Silverberg C6 - D4

II)

Hans Andersson, f 1674, död 1732-05-09 av sting (58 år), g m

Kerstin Olsdotter, f 1671, från Silverberg A2b, död 1745 (74 år)

Hans Andersson skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Anders Hansson, f 1694-03-04

g 1724-12-28 till Lisbet Larsdotter, f 1686-03-21, Änderåsen A5 - E7

Brita Hansdotter, f ca 1698, död 1707-01-27 av sting (ca 8 år)

Olof Hansson, f 1701, död 1724-12-20 (23 år)

Anna Hansdotter, f 1703-08-23, se nedan Silverberg E6

Hans Hansson, f 1707-08-04

Brita Hansdotter, f 1710-11-17, död 1715-01-01 av sting (5 år)

Kerstin Hansdotter, f 1716-10-07

 

 

Silverberg E6

III)

Anna Hansdotter, f 1703-08-23, död 1781-06-11 av håll och sting (78 år), g 1729-12-26 m

Sers Anders Olsson, f 1703-10-29, från Västanå A4 - B5, död 1745 (42 år)

Barn 1 son och 3 döttrar (?)

Kerstin Andersdotter, f 1731-03-13

g 1754-06-16 till Finn Anders Olsson, f 1731-12-24, Silverberg E10

Olof Andersson, f 1733-12-19, se nedan IV)

Brita Andersdotter, f 1737-03-27

troligen även:

Hans Andersson, f 1741-08-31

 

 

Silverberg F5 - G6

IV)

Smed, senare Haga Olof Andersson, f 1733-12-19, död 1803-05-24 (70 år), g 1754-12-26 m

(Byggils) Kerstin Olsdotter, f 1733-01-22, från Boda B7 - D15

Barn:

Haga Anna Olsdotter, f 1756-06-01

Haga Anders Olsson, f 1758-01-03

g 1789-12-21 till Marits Anna Andersdotter, f 1759-04-20, Kärvsåsen A12

Haga Olof Olsson, f 1759-09-01, död 1784 i Furudal (25 år)

Haga Hans Olsson, f 1761-05-13, i Möklinta

g 1792-12-26 till Dräng Kerstin Ersdotter, f 1770-04-06, Boda A12

Barn: Haga Erik Hansson, f 1793-11-17

Haga Kerstin Hansdotter, f 1795-12-02

Haga Kerstin Olsdotter, f 1764-06-06

g 1794-02-23 till Gatu Olof Ersson, f 1758-02-02, änkeman, Silverberg A1a.

Haga Brita Olsdotter, f 1767-06-10, död 1768 i kopporna (1 år)

Haga Margeta Olsdotter, f 1769-12-15, död 1783-11-04 i feber (14 år)

Haga Brita Olsdotter, f 1777-04-25

g 1818-02-04 m Gruvris Olof Andersson, f 1782-01-09, Gruvriset E1

 

 

Silverberg C2

D1 - E1 - F1. Ej i G.

(I 1722 års nattvardslängd har hushållen C1 och C2 sammanförts under nummer D1,

men åter särats i följande längd, men då i omvänd ordning.)

 

I)

Anna Hansdotter, från Silverberg A1, g m

Carl Olsson, soldat nr 41 Göös, f troligen 1671-09-03 av Olof Larsson Myrbock,

Boda, fosterson hos Lund Mats Larsson, Boda A14

Barn:

Olof Carlsson, f 1694-08-05, se nedan Silverberg D1

Anna Carlsdotter, f 1699-11-29

g 1734-06-16 till Lis Anders Mats Ersson, f 1684-10-05, änkling, Gruvriset A1 - B2

Annas syster: Kerstin Hansdotter, f 1665

Kerstin Ersdotter

 

 

Silverberg D1 - E1 - F1

II)

Olof Carlsson, f 1694-08-05, soldat nr 54 Lärka, antagen 1716-08-08, finns i rullorna t o m 1728.

Har fallsjuka. Död i Boda 1779-06-20 av ålder (85 år), g 1721-02-02 m

Brita Olsdotter, f 1679, från Boda, död 1760 (ca 81 år). Ej identifierad där.

Olof Lärka skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740.

"Har tjänat Lärkas rote i 11 år och deltagit i åtskilliga kampanjer" enligt personalieboken.

Barn:

Kerstin Olsdotter, f 1721-10-29, död 1795-08-14 av ålder (74 år), ogift

Anna Olsdotter, f 1723-10-22

g 1 g 1746-12-28 till Erik Ersson, f 1721-12-05, soldat nr 24 Soling, Osmundsberg A2 - C11

Lisbet Olsdotter, f 1727-02-18

g 1750-01-01 till Tin Olof Andersson Gambelstöt, f 1727, Gulleråsen A12 - C11

 

Olof Lärka och Brita Olsdotter flyttade sedan med dottern Anna, då änka, till Boda G28/27. Barnen är födda i Silverberg.

 

 

Silverberg C3

D2 - E3 + E4 - F3 - G2 – H2

I)

Gudmund Olsson, f 1646, från Silverberg A1, död 1677 i Skåne (31 år), g 1671-12-26 m

Lisbet Johansdotter, f 1647, "till Kopparberg"

Barn:

Malin Gudmundsdotter, f 1673-01-12, se nedan Silverberg D2

Kerstin Gudmundsdotter, f 1676-07-09, "till Kopparberg"

 

 

Silverberg D2 - E3

II)

Malin Gudmundsdotter, f 1673-01-12, död 1703-03-08 av sting (30 år), g m

Hans Larsson, f 1676, från Kärvsåsen A5, död 1747 (71 år)

Hans Larsson skrevs som husbonde t o m 1740.

Barn:

Lisbet Hansdotter, f 1699-12-01, död 1711-01-29 i brännsjuka (feber) (12 år)

Johan Hansson, f 1701-10-16, se nedan Silverberg E4

 

Hans Larsson troligen g 2 g 1703-11-15 m

Annika (Anna) Jonsdotter, f 1668, från Västanå B4, begr 1712-05-04 (44 år)

Barn:

Margeta Hansdotter, f 1705-10-29, "har ej sitt förstånds fulla bruk",

g till Pell Anders Larsson, f 1694-09-16, Kärvsåsen A3

 

Hans Larsson g 3 g 1714-11-01 m

Lisbet Andersdotter, troligen f 1680 i Boda A18, boende i Gulleråsen B(-)b. Död 1743 (63 år)

Anna, f 1692

 

 

Silverberg E4

III)

Johan Hansson, f 1701-10-16, död 1743 (42 år), g 1 g m

Anna Jonsdotter, från Gruvriset. Ej identifierad.

Johan Hansson skrevs som husbonde fr o m 1733.

 

Johan Hansson g 2 g 1726-12-04 m

(Bunis) Margeta Carlsdotter, f 1707-03-18, från Ovanmyra A1a - C15, död 1773-01-24 (66 år), feber.

Barn 2 söner och 3 döttrar (?):

Lisbet Jonsdotter, f 1728-02-15, död 1750 (22 år),

g 1750-03-25 till Krops Anders Olsson, f 1732-02-10, Silverberg A4 - C7

Kerstin Jonsdotter, f 1731-11-18

g 1757-12-26 till Gisslar Hans Andersson, f 1727-03-15, Änderåsen E11

Mats Jonsson, f 1734-10-31

Jöns Jonsson, f 1737-09-27

Johan eller Jan Jonsson, f 1741-07-09, se nedan Silverberg G2

 

 

Silverberg F3

Margeta Carlsdotter g 2 g 1746-12-26 m

Kropp Anders Jonsson, änkling, f 1697, från Silverberg A4

Barn 1 son och 1 dotter:

Anders Andersson, f 1747-04-05, död 1767-06-12 av värk (20 år)

Anna Andersdotter, f 1750-08-02, död 1773 av rötfeber (23 år)

 

 

Silverberg G2

IV)

Lars Lars Johan/Jan Jonsson, f 1741-07-09, g 1766-12-26 m

(Juts) Kerstin Hansdotter, f 1738-04-20, från Solberga A8 - E8

Barn:

Lars Lars Hans Jansson, f 1769-10-07

g 1799-04-07 till Anna Andersdotter, Lenåsen

Lars Lars Lisbet Jansdotter, f 1776-03-02, död 1778-07-08 (2 år)

Lars Lars Anders Jansson, f 1780-11-23

 

Kerstin Hansdotters syster:

Juts Anna Hansdotter, f 1740-12-21, från Solberga A8 - E8, g 1792-05-06 till änkemannen

Lant Olof Olsson, f 1719-09-14, boende i Gulleråsen E24 - G27 - H34.

 

 

V)

Lars Lars Anders Johansson, f 1780-11-23, g 1799-04-07 m

Jöns Brita Andersdotter, f 1779-09-29, från Lenåsen A6

Barn:

Lars Lars Anders Andersson, f 1800, död 1800

Lars Lars Anders Andersson, f 1801, död 1810-04-?

Lars Lars Brita Andersdotter, f 1804-03-25, död 1807

Lars Lars Hans Andersson, f 1807-12-11

Lars Lars Anders Andersson, f 1811-03-13,

g 1833-01-20 till Jones Kerstin Ersdotter, f 1814-12-29, Boda A17

Lars Lars Olof Andersson, f 1813-12-07

Lars Lars Jon Andersson, f 1815-09-10

g 1836-05-29 m Sparf Brita Olsdotter, f 1817-04-06, Västanå G6>7

Lars Lars Olof Andersson, f 1820-03-19, död 1843-10-23

 

 

Silverberg C9

D7 - E9 - F7. Ej i G.

I)

Finn Anders Andersson, f 1663, från Silverberg A6, g m

Malin Jonsdotter, f 1665 eller 1666, från Silverberg A2c

Anders Andersson skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Finn Karin Andersdotter f 1688-08-16, begr 1697-07-02 (9 år)

Finn Anders Andersson, f 1699, se nedan Silverberg D7 - E9

Finn Olof Andersson, f 1701-02-16, se Silverberg E10 (nytt hushåll)

Finn Jon Andersson, f 1703-11-16, död 1710-04-24 i kopporna (7 år)

 

I hushållet fanns också

Brita Andersdotter, f 1766-04-06, oäkta dotter till Malins syster Kerstin Jonsdotter,

f 1669 eller 1670, Silverberg A2c, och Anders Samuelsson, f 1668-02-02, Boda D7.

Hon gifte sig 1745-03-27 till Sers Olof Andersson f 1704-01-28, Lenåsen D7.

 

 

Silverberg D7 - E9

II)

(Finn) Anders Andersson, f 1699, död 1730-10-04 av frossa (31 år), g 1717-12-28 m

Gatu Margeta Andersdotter, f 1700-05-29, från Boda B15 - C19, död 1781-09-23 av ålder (81 år).

Hon led av svår ögonvärk.

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Gatu Kerstin Andersdotter, f 1724-11-28, se nedan Silverberg E9

Gatu Brita Andersdotter, f 1728-05-05

g 1752-03-29 till Nygårds Anders Olsson, Gruvriset B3 - D3

Gatu Malin Andersdotter, f 1731-01-09

g 1751-12-26 till Åkers Hans Ersson, f 1729-11-11, Gulleråsen B3 - E33

 

Gatu Margeta Andersdotter g 2 g 1731-11-01 m

Tysk eller Gäl Erik Ersson, f 1702-07-04, änkling, från Lenåsen E9, död 1740 eller 1741 (ca 39 år)

Erik Ersson skrevs som husbonde fr o m 1732

Barn:

1 dotter

 

 

Silverberg E9 - F7

III)

Gatu Kerstin Andersdotter, f 1724-11-28, död 1774-06-26 (50 år), g 1742-05-03 m

(Erik Anders) Anders Hansson, f 1715 eller 1717, från Kärvsåsen C19, död 1772 (ca 55 år).

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Gatu Hans Andersson, f 1748-11-25, död 1762

Gatu Lisbet Andersdotter, f 1752-03-04

g 1782 till Hans Andersson, f 1759-02-09, Osmundsberg A9 - G6

Gatu Anders Andersson, f 1758-09-28, död 1773 (15 år).

Enligt dopboken hette modern Kerstin Ersdotter, sannolikt fel.

Gatu Margeta Andersdotter, f 1762-09-06, död 1763-07-02 i kopporna (1 år)

 

 

Silverberg D3

Ej i E

I)

Finn Kerstin Larsdotter, f 1689-09-13, från Silverberg A6, g m

Anders Olsson, f 1669 eller 1674, från Silverberg A2b. Han var i Silverberg A2b soldat Hammar,

i Silverberg D3 soldat nr 17 Tiäder, antagen 1714-05-07, då 45 år. "Kan intet hantverk".

Kasserad "ad interim" 1718. Begr 1730-05-03 (ca 73 år), ålder, skrevs som husbonde t o m 1733

Hans syster: Malin Olsdotter

 

 

Silverberg E10

F8 - G11 – H10

I)

Finn Olof Andersson, f 1701-02-16, från Silverberg C9,död i dec 1770 av ålder, g 1730-02-02 m

Brita Larsdotter, f 1709-04-20, från Lenåsen A13 - D8

Olof Andersson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn:

Finn Anders Olsson, f 1731-12-24, se nedan II)

Finn Brita Olsdotter, f 1733-07-09

 

Finn Olof Andersson g 2 g 1740-07-06 m

Brita Hansdotter, f 1711, från Silverberg. Ej identifierad.

 

 

Silverberg F8 - G11

II)

Finn Anders Olsson, f 1731-12-24, "krympling, sängliggande" enligt längden F, död 1773-01-01 i feber (42 år),

g 1754-06-16 m

Sers Kerstin Andersdotter, f 1731-03-13, från Silverberg B1 - C6, död 1783-11-05 (52 år)

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Finn Anders Andersson, f 1758-01-26 se nedan III)

Finn Olof Andersson, f 1760-12-14, död 1783 (23år)

Finn Lisbet Andersdotter, f 1763-02-24, död 1783-10-04 (20 år)

Finn Brita Andersdotter, f 1770-03-11

 

 

Silverberg G11 – H10

III)

Finn Anders Andersson, f 1758-01-26 g i januari 1785 m

(Dräng) Anna Ersdotter, f 1749-01-08, från Boda A12 - F1, död i april 1827.

Barn:

Finn Kerstin Andersdotter, f 1786-08-03 (endast i dopboken), död före 1791-04-27

Finn Lisbet Andersdotter, f 1787-11-08 se nedan IV)

Finn Kerstin Andersdotter, f 1791-04-27,

g 1809-04-03 med Jones eller Örjas Lars Larsson, f 1782, änkeman, Boda B15.

Familjen bodde en tid i Gruvriset H4, men flyttade tillbaka till Boda B15.

 

Styvmor: Brita Hansdotter, f 1711, från Silverberg, död enl längden H. Ej identifierad.

 

 

IV)

Finn Lisbet Andersdotter, f 1787-11-08, g 1 g 1806-04-07 m

Gruvris Olof Olsson, f 1783-11-24, från Gruvriset B3.

Barn:

Finn Anna Olsdotter, f 1807-09-07, gift till Ovanmyra.

 

Olof dog 1808-01-03, och 1809-04-03 gifte Lisbet om sig med

(Fräs) Samuel Olsson, f 1783-05-02, från Osmundsberg A1.

De hade barnen:

Finn Olof Samuelsson, f 1811-04-27,

g 1840-05-17 med Kropp Anna Andersdotter, f 1791-01-04 i Silverberg

Finn Anders Samuelsson, f 1814-09-18,

g 1839-06-02 med Utbys Anna Jonsdotter, f 1803-05-16 i Blecket

Finn Samuel Samuelsson, f 1817-03-06,

g 1840-12-27 med Stenhuggar Anna Andersdotter, f 1810-09-17 i Boda A16.

 

Finn Lisbet Andersdotter dog 1817-09-10.

 

1819-05-08 gifte Finn Samuel Olsson (som han nu hette) om sig med

Gruvris Kerstin Andersdotter, f 1786-06-01 från Gruvriset E1.

Barn:

Finn Jon Samuelsson, f 1822-03-25 se nedan V)

Finn Kerstin Samuelsdotter, f 1826-06-11

Finn Hans Samuelsson, f 1830-04-08

 

 

V)

Finn Jon Samuelsson, f 1822-03-25, g m

(Kropp) Brita Hansdotter, f 1828-12-31, från Gulleråsen G33

Barn:

Finn Jon Jonsson, f 1853-11-12 se nedan VI)

 

 

VI)

Finn Jon Jonsson, f 1853-11-12, g m

Kerstin Hansdotter, f 1860-05-09, Silverberg

Barn:

Finn Kerstin Jonsdotter, f 1896-09-22

 

 

Silverberg E12

F10 - G10 – H9

I)

Kerstin Andersdotter, f 1716 i Silverberg av Anders Andersson och Kerstin Larsdotter (ej identifierade),

död 1790-03-18 av ålder (84 år), g 1733-12-26 m

Erik Hans Olof Ersson, f 1706-11-19, från Boda A8, död 1766-09-28 i rödsot (ca 61 år)

Personalieboken uppger att Kerstin Andersdotter gifte sig vid 15 års ålder, vilket skulle ha varit ca 1731.

Olof Ersson skrevs som husbonde fr o m 1737.

Barn 6 söner och 2 döttrar:

Erik Hans Anders Olsson, f 1736-09-01, död 1795-02-15 i håll och sting (59 år)

g 1759-12-26 till Snickars Anna Ersdotter, f 1732-10-10, Boda C8 - G6

Erik Hans Erik Olsson, f 1739-12-24, soldat nr 38 Aborre

g 1774 till Lars Lars Brita Olsdotter, f 1755-01-04, Kärvsåsen A5 - E4

Erik Hans Olof Olsson, f 1744-01-04

g 1770-12-30 till Marits Kerstin Olsdotter, f 1750-08-02, Osmundsberg A1 - G7

Erik Hans Jon Olsson, f 1746-08-28, "klen", se nedan Silverberg G10

Erik Hans Hans Olsson, f 1750-07-01, i Alfta

Erik Hans Margeta Olsdotter, f 1754-02-15, död 1755 (1 år)

Erik Hans Anna Olsdotter, f 1756-05-27

g 1781-12-26 till Jöns Erik Hansson, f 1751-02-01, Osmundsberg A2 - G3

Erik Hans Samuel Olsson, f 1761-08-22, död 1762 (1 år)

 

Ej identifierade:

Anna, flyttat till Boda 1760

Hustrun Margeta, f 1712 eller 1719, (vems?)

Svägerska: Margeta, f 1723

 

 

Silverberg G10 – H9

II)

Erik Hans Jon (Jonas) Olsson, f 1746-08-28, g 1774-12-26 m

Anna Carlsdotter, f 1753-09-07, från Änderåsen A3 - F6

Barn:

Erik Hans Kerstin Jonsdotter, f 1775-09-11, begr 1776-03-24 (6 mån)

Erik Hans Olof Jonsson, f 1777-08-15

Erik Hans Lisbet Jonsdotter, f 1780-09-05

Erik Hans Jon Jonsson, f 1782-10-01

Erik Hans Hans Jonsson, f 1787-05-24

Erik Hans Anna Jonsdotter, f 1790-07-02,

g 1824-03-24 till Stenhuggar Anders Ersson, f 1796-11-19, Silverberg A1 – H1c.

 

 

Silverberg F12

G12 – H8

Kerstin Ersdotter, f 1728, uä, från Silverberg A5, död 1779-08-01 i moderspassion (51 år),

drunknade vid Båsta färja 1780 enligt längden G12, g 1754-06-17 m

Samuel Samuelsson, f 1733-10-02 av Samuel Olsson, soldat Herre, och Anna Margareta

Regalsdotter, Nedre Larssveden, Bjursås, soldat nr 17 Kiäder, senare korpral nr 1 Knapp

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Anna Samuelsdotter, f 1755-08-16, flyttat 1773 till Svärdsjö

Olof Samuelsson, f 1758-01-10

Samuel Samuelsson, f 1763-08-28, död 1772 i feber (9 år)

Lisbet Samuelsdotter, f 1767-08-10

Anders Samuelsson, f 1772-01-02

Han var fosterson hos moderns kusin Erik Ersson Skarp, f 1737 eller 1739,

Silverberg A5 – G13 – H11, sedan dräng hos moderns kusin Brita Ersdotter,

f 1741-10-08, Silverberg G8.

g 1799-04-07 till Lund Lisbet Olsdotter, f  1781 i sept, Ovanmyra LA1

 

Samuel Samuelsson g 2 g i januari 1780 m

Laggar Brita Olsdotter, f 1747-05-08, från Solberga A1 - E1

Barn:

Samuel Samuelsson, f 1780-11-09

 

 

Silverberg F13

G3 – H3

Hans Olsson, f 1736 eller 1739 i Västanå, soldat nr 3 Wikman, senare nr 95 Odrucken i Mora kompani,

g 1760-05-20 m

(Byggils) Brita Olsdotter, f 1728-09-16, från Boda B7 - D15

Hans Olsson hade 3 tjänstgöringsår enligt 1760 - 1761 års rulla = antagen ca 1757. Finns ej i 1767 års rulla.

Barn:

Anna Hansdotter, f 1760-09-19, död i Svärdsjö 1784-01-23, feber (24 år)

Brita Hansdotter, f 1764-11-19, död 1769 i kopporna (5 år)

Kerstin Hansdotter, f 1768-01-17

Olof Hansson, f 1763-09-18

 

 

Silverberg G4

Stor Olof Andersson, f 1750-07-19, från Boda C5 - F4, g 1776 m

(Liss Eriks) Lisbet Hansdotter, f 1748-05-21, från Gruvriset F4

Barn:

Stor Margeta Olsdotter, f 1778-02-21, död 1778-08-26 (6 mån)

Stor Anders Olsson, f 1780-09-06 i Silverberg

Stor Anna Olsdotter, f 1786-12-00 i Boda

 

Alla till Boda C5 enligt längden H.

 

 

Silverberg G8

H8

I)

Brita Ersdotter, f 1741-10-08, från Silverberg A5, g 1780-03-27 m

Gatu/Tysk Anders Hansson, f 1746-03-22, soldat nr 20 Myrbock, från Osmundsberg B10 - E2.

Antagen 1767-08-20, längd 5 fot 10 1/4 tum = 1,74 m.

Får enligt 1783 års rulla utbyta sig mot annan duglig karl, men står kvar i rullorna t o m 1788-1789.

 

Margeta, farmor, ej identifierad.

Dräng: Anders Samuelsson, f 1772-01-02, från Silverberg A5 – G12 (enligt längden H)

 

 

Silverberg H7

I)

Kropp Anders Andersson, f 1760-10-30, från Silverberg A4, död 1813, g 1784-04-18 m

Lans Karin Olsdotter, f 1757-09-17, Osmundsberg A7 - E10

Barn:

Kropp Olof Andersson, f 1784-07-18

Kropp Lisbet Andersdotter, f 1786-05-25, död 1807

Kropp Margeta Andersdotter, f 1789-01-10

Kropp Anna Andersdotter, f 1791-01-02

Kropp Anders Andersson, f 1793-05-01

Kropp Kerstin Andersdotter, f 1795-04-06

Kropp Margeta Andersdotter, f 1796-12-08, död 1807, tvilling med

Kropp Erik Andersson, f 1796-12-08, se nedan II)

 

 

II)

Kropp Erik Andersson Stöt, f 1796-12-08, g 1818-12-06 m

(Lisserkers) Anna Ersdotter, f 1783-05-15, från Gruvriset H7

Barn:

Kropp Anna Ersdotter, f 1819-02-10

Kropp Karin Ersdotter, f 1821-04-10

g 1852-12-19 till Dunkhols Anders Olsson, f 1829-02-28, Gulleråsen A16a

Kropp Anders Ersson, f 1823-12-27

 

 

Silverberg Q9

I)

Tin/Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, från Gulleråsen A18b, g 1854-04-17 m

Knapp Margeta Ersdotter, f 1827-02-07, från Ovanmyra A1b

Barn:

Tin Anna Ersdotter, f 1859-10-31

g 1881-11-30 till Erik Ericsson Jones, f 1860-01-27, Ovanmyra F14

Tin Kerstin Ersdotter, f 1866-01-11

Tin Brita Ersdotter, f 1867-10-31

 

 

Oidentifierade poster

I dopboken:

1772-05-26

Erik (uä)

Anders Olsson

Kerstin Ersdotter

Boda

1791-05-23

Kerstin

Anders Olsson

Anna Ersdotter 35 år

1630-04-18

Erik

Anders Persson

Gudfar Per Ersson, Solberga (fanns där 1613)

Gudmor Anders Perssons logpiga Sigri i Silverberg. 

1693-06-11

Olof

Lars Andersson

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1670-12-28

Erik Hansson

Silverberg

Lisbet Olsdotter

Sjurberg

1637-01-01 

Olof Jonsson

Silverberg

Brita Jöransdotter

Östbjörka 

Hustrun: 

1719-12-28

Erik Andersson

Gärdsjö

NN Larsdotter

Silverberg

 

I dödboken:

1725-03-14

Anders Ersson

brännsjuka

43

1686-10-03

Brita, hustru

 

 

1675-09-05

Britas dotter

 

 

1686-08-08

Erik Olssons barn

sting

 

1721-04-02

Hans Anderssons barn

 

2 år

1676-09-24

Hans Olssons son

bröstsjuka

 

1698-07-03

Kerstin Olsdotter

blodsot

60 år

1697-07-25

Lars Backhans(?) son Olof

 

6 år

 

I 1695 års revning:

Roten nr 2 Åkare

Anders Jonsson

262 bdl r j

 

Roten nr 6 Stöt

hustrun Brita, änka

291 bdl r j

Det var den näst minsta gården i byn.

Roten nr 10 Råbock

Gudmund Olssons änka

330 bdl r j

 

Roten nr 59 Lärkia

Per Hanssons änka

318 bdl r j

 

 

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Anders Perssons logpiga Sigri, gudmor till Anders Perssons son Erik, f 1630-04-18 i Silverberg.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 25 januari 2004.

 

Tillbaka