Boda kapellförsamling före 1796

Version D – 2004

Tillbaka

 

 

Solberga

Solberga är den sydligaste byn. Den är en av de äldsta byarna, kanske den äldsta. Både Västanå

och Ovanmyra är uppenbarligen namngivna härifrån, och området kallades från början Solberga

fjärding. Den nämns första gången 1508 (Oluf Pedersson). 10 hushåll 1691 och 14 hushåll 1784.

 

Husförhörslängden för åren 1760 - 1767 (F) saknas.

Beteckningarna S och T avser folkräkningarna 1890 och 1900.

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Lars Joensson

3.29

Kan vara fader till Laggar Anna, Brita och Erik, f 1602 - 1611, i Solberga A1 eller till Olof Larsson, Solberga A9. Gudfar till Jan NN:s dotter Kerstin, f 1636-07-10, Born

2. Pälle Persson

4.24

 

3. Matts Hansson

3.19

Se Solberga A4

4. Olof Joensson

3.6

Se Solberga A2

5. Hustru Marit

2.7

Begr 1655-12-23

6. Pär Erichsson

5.5

Gudfar till Olof Jonssons dotter Karin, f 1629-02-15, Solberga A2, till Anders Perssons son Erik, f 1630-04-18, Silverberg, och till Olof Matssons son Mats f 1633-04-07, Solberga A4

7. Pär Larsson

3.18

Begr 1630-04-16, "fredagen efter Misericord"

8. Matts Mårtensson

5.23

 

 

 

1618 hade utgått:

 

hustru Marit

 

Matts Mårtensson

 

och tillkommit:

 

Hans Jonsson

 

Per Nilsson

Troligen identisk med "Wåhl Pelle i Solberga" som finns i Västanå B11.

 

 

Hushållsnumren

Husförhörslängden för åren 1760 - 1767 (F) saknas.  I längden G saknas nummer 2.

 

>  =  avdelat eller utflyttat hushåll

<  =  två hushåll under samma rubrik

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1775-84

Namn

A1

B1

C1

D1

E1

<E2

G1

Laggar

A2

B(-)

---

 

 

 

Jon Olsson

A3

B2

C3

---

E5

G8

Dalstu/Mårs

A4

B3

C4

D6

E6

G7

Torrångs

A5

B5

C7

D9

E11

G9

<G10

Gammal/Kofla

A6

B6

C8

D8

E10

G13

<G14

Gammal/Krok

A7

B8

C10

D10

E13

G12

Ingebors

A8

---

C5

D11

E8

---

Juts

A9

---

 

 

 

 

Olof Larsson

A10

B9

C6

D7

E9

G(-)

Kil

---

B4

C2

D2

>D3

E4

G5

Pell

---

B7

C9

---

 

 

Anders Hansson

 

 

(B4)

D3

E3

>E12

G4

Pell/Wattuman/Blom

 

 

---

D5

---

>E7

G11

Krok/Kihl

 

 

 

(A1)

E2

G3

Laggar

 

 

 

(D5)

E7

G6

Krok/Karas

 

 

 

(D3)

E12

---

Kihl/Kihlmas

 

 

Solberga A1

B1 - C1 - D1 - E1 - G1 – H12 + H1. Nytt hushåll E2

I)

Laggar Erik Larsson, f 1611, begr 1675-05-26 (64 år), g m

Brita Larsdotter, f 1614, död i svullnad, begr 1699-01-22 (85 år)

Barn:

Laggar Brita Ersdotter, f 1656-07-27, se nedan Solberga B1 - C1

 

Systrar:

Laggar Anna Larsdotter, f 1602, död i december 1679 (77år)

Laggar Brita Larsdotter, f 1606, död 1676-10-09 i Silverberg (70 år)

 

1663 hade familjen fäbodar i Ländeboda (nu obekant) och del i kvarn i Västanån.

 

 

II)

Solberga B1 - C1

Laggar Brita Ersdotter, f 1656-07-27, g m

Anders Olsson, f 1645, död 1709-05-23 av sting (64 år)

Barn:

Laggar Erik Andersson, f 1675-07-11 i Lenåsen?

g 1705-12-28 till Brita Hansdotter, f 1684-09-14, Ovanmyra C20 - D21

Laggar Anna Andersdotter, f 1677-12-02, ofärdig

g 1700-01-01 till Hans Andersson, f ca 1674, Solberga A10 - C6

Laggar Olof Andersson, f 1680-09-05, se nedan III Solberga D1 - E1

Laggar Lars Andersson, f ca 1684, begr 1708-05-17, sting (ca 24 år)

Laggar Anders Andersson, f 1685-10-25

Laggar Margeta Andersdotter, f 1690-04-13

g till Olof Andersson, f 1690, Gruvriset B3 - D3

Laggar Brita Andersdotter troligen f 1691,

g 1720-12-26 till Dalstu eller Mårs Anders Andersson, f 1699-09-05, Solberga A3 - E5

Laggar Lisbet Andersdotter, f 1693-02-12

g 1711-11-29 till Smårts Jon Ersson f 1685, Ovanmyra A8 - D10

Laggar Karin Andersdotter, f 1698-11-17, begr 1716-11-11, sting (18 år)

troligen också:

Kerstin Andersdotter, f 1687-04-24

 

1695 hörde gården till roten nr 12 Solvik och var taxerad till 1 621 bdl r j. Det var den största gården i byn.

 

 

III)

Solberga D1 - E1

Laggar Olof Andersson, f 1680-09-05, död 1745 (65 år), g m

(Homman) Kerstin Matsdotter, änka, f 1689 av Homman Mats Andersson, f 1655,

och Lisbet Jonsdotter, f 1662-01-19, "Viken nedan gattu 19. Död 1747 (58 år).

Olof Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1741

Barn:

Laggar Anders Olsson, f 1712-07-19,

g 1737-01-01 m Kerstin Jonsdotter från Utby i Rättvik. Undertecknade 1755 brev till

landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården och gamla

sockenstugan i Rättvik.

Barn: Laggar Olof Andersson, f 1738-01-30

Laggar Kerstin Olsdotter

Laggar Mats Olsson, f 1715-08-03, se Solberga E2 (nytt hushåll)

Laggar Brita Olsdotter, f 1719-02-10, begr 1722-06-24, blodsot (3 år)

Laggar Lisbet Olsdotter, f 1722-04-05

Laggar Olof Olsson, f 1725-08-12, se nedan Solberga E1 - G1

Laggar Anna Olsdotter

Laggar Kerstin Olsdotter, f 1734-04-25, död 1801-03-26 av magrev (67 år)

 

Piga: Anna, Röjerås?

Dräng: Anders, f 1714, gift.

 

 

IV)

Solberga E1 - G1

Laggar Olof Olsson, f 1725-08-12, soldat nr 44 Dahl, död 1783-04-18 (58 år), g 1 g 1746-12-21 m

(Blom) Anna Andersdotter, f 1714 av Anders Persson och Kerstin, Östbjörka 27, död ca 1773 (ca 59 år)

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Laggar Brita Olsdotter, f 1747-05-08, se nedan Va) Solberga H12

Laggar Kerstin Olsdotter, f 1749-03-30

Laggar Anders Olsson, f 1753-09-26, se nedan Vb) Solberga H1

Laggar Olof Olsson, f 1758-09-27

Laggar Olof Olsson, f 1763 (är troligen samma person som ovanstående)

 

Laggar Olof Olsson g 2 g 1779-12-05 m

(Grop) Margeta Andersdotter, f 1731-02-05, från Västanå B10 - E5, död 1794-07-05 (63 år)

Utan barn.

 

 

Solberga H12

Va)

Laggar Brita Olsdotter, f 1747-05-08, g i januari 1780 m

Samuel Samuelsson, f 1733-10-02, korpral nr 1 Knapp, änkeman, Silverberg A5.

Barn:

Samuel Samuelsson, f 1780

g 1801-04-18 m Brita Hansdotter från Övre Gärdsjö

 

Erik Andersson, soldat  nr 1 Knapp, ej identifierad.

 

 

Solberga H1

Vb)

Laggar Anders Olsson, f 1753-09-26, soldat nr 38 Aborre, g 1779-12-05 m

(Gäl) Kerstin Ersdotter, f 1755-08-18, Lenåsen A7 - F10.  De flyttade till Fogelberg i Rättvik, men har återvänt.

Barn:

Laggar Anna Andersdotter, f 1780-12-02, död 1785-08-12 i rödsot (5 år)

Laggar Anders Andersson, f 1782-11-09, död 1783-01-25 (3 mån)

Laggar Anders Andersson, f 1784-06-16

Laggar Olof Andersson, f 1787-03-20, död 1792

Laggar Erik Andersson, f 1790, tvilling med

Laggar Lisbet Andersdotter, f 1790

Laggar Olof Andersson, f 1792-09-10, död före 1794-07-29

Laggar Olof Andersson, f 1794-07-29

 

 

Solberga A2

B utan nummer = B(-). Ej i C

I)

Jon

Barn:

NN Jonsson, begr 1631-01-01

Olof Jonsson se nedan II)

Karin Jonsdotter

g 1629-11-09 m Anders Andersson, Altsarbyn i Rättvik

 

 

II)

Olof Jonsson. Finns med i 1613 års mantalslängd (Älvsborgs Lösen) och 1618 års

förpliktelsebrev. Begr 1655-03-04.

Barn:

Jon Olsson, f 1626, se nedan

Karin Olsdotter, f 1629-02-15, Gudfar Per Ersson i Solberga (fanns där 1613),

Gudmor Mats Hanssons hustru, Solberga A4.

 

Olof Jonsson var fadder till Olof Matssons son Hans, f 1630-08-08, Solberga.

 

 

III)

Jon Olsson, f 1626, död 1679 (53 år), g m

Margeta, f 1631

Barn:

Anna Jonsdotter, f 1653

g 1673-12-26 till Lars Mårtensson, f 1658, Dalstuga 2 i Rättvik

Barn: Lisbet Larsdotter, f 1690-03-23

Kerstin Jonsdotter, f 1654

Olof Jonsson, f 1656, död 1675 i Skåne (19 år)

Han vittnade mot Skägg Kerstin Michilsdotter, Västanå A2, vid häxprocessen 1671.

Brita Jonsdotter, f 1662, död i maj 1685 (23 år)

Hans Jonsson, f 1665, soldat nr 3 Wikman

g 1703-01-01 till Lisbet Andersdotter, f 1653, Änderåsen A7 - B8

Margeta Jonsdotter, f 1667 eller 1669

g till Hans Matsson f 1669, Solberga A6 - C8

 

1695 hörde gården till roten nr 18 Solberg och var taxerad till 149 bdl r j.

Kerstin Jonsdotter stod då som husbonde. Det var den minsta gården i byn.

 

 

Solberga A3

B2 - C3 - ej identifierad i D - E5 - G8 - H6 – K7

I)

Dalstu Anders Andersson, f 1640, soldat, g m

Brita Olsdotter, f 1644, begr 1716-04-04, ålder (ca 79 år)

Barn:

Dalstu Margeta Andersdotter, f 1668

g till Mats Ersson, f 1661, soldat nr 18 Sohlberg, Solberga A7 - C10

Dalstu Anders Andersson, f 1670, se nedan Solberga C3

troligen också:

Olof Andersson, f 1672-01-28

 

 

II)

Solberga C3

Dalstu Anders Andersson, f 1670, begr 1730-04-12, bröstsjuka (ca 64 år), g m

Lisbet Ersdotter, f 1674, från Västanå B10

Barn:

Dalstu Anders Andersson, f 1695, död före 1699-09-05

Dalstu Anders Andersson, f 1699-09-05, se nedan Solberga E5

 

 

III)

Solberga E5

Dalstu eller Mårs Anders Andersson, f 1699-09-05, död 1743 i Stockholm (Dalupproret?) (44 år),

g 1720-12-26 m

Brita Andersdotter, f 1691, från Solberga, troligen från Laggargården A1 - B1.

I husbondeförteckningarna skrevs Anders Andersson med gårdsnamnet Dalstu t o m 1737, därefter Mårs.

Barn:

Mårs Anders Andersson, f 1726-09-07, död 1749 (23 år)

Mårs Hans Andersson, f 1728-08-23, se nedan Solberga G8

Mårs Anna Andersdotter, f 1730, gift

Mårs Brita Andersdotter, f 1731

 

Mårs Brita Andersdotter g 2 g 1752-01-26 till

Skägg Erik Andersson, f 1684-06-08, korpral Knapp, Västanå A2 - E6.

 

 

IV)

Solberga G8

Mårs Hans Andersson, f 1728-08-23, g 1750-05-27 m

Anna Ersdotter, f 1728-09-15 av Erik Olsson och Anna Hansdotter, Övre Gärdsjö, död 1793-06-30

(65 år), huvudsting.

Barn 3 söner och 4 döttrar:

Mårs Brita Hansdotter, f 1751-11-28, ofärdig

Mårs Anders Hansson, f 1755-03-07

Mårs Erik Hansson, f 1758-01-28

Mårs Hans Hansson, f 1760-07-04

Mårs Anna Hansdotter, f 1763-04-28, se nedan Solberga H6

Mårs Lisbet Hansdotter, f 1767-10-11,

g 1787-04-02 till Stöt Anders Ersson, f 1764-03-15, Lenåsen E16

Mårs Kerstin Hansdotter, f 1769-11-26

g 1789

 

 

V)

Mårs Anna Hansdotter, f 1763-04-28, g 1781 m

Lars Carlsson, f 1754-03-13, från Lenåsen A13 - G11

Barn:

Mårs Anna Larsdotter, f 1782-12-27

Mårs Lisbet Larsdotter, f 1786-03-29

Mårs Anders Larsson, f 1789-10-19 (endast i dopboken), död före 1801-03-04

Mårs Karin Larsdotter, f 1791-05-01

g 1820-12-26 t Pell Erik Olsson, f 1794-01-13, Västanå A1

Mårs Hans Larsson, f 1794-12-26

g 1823 m Anna Hansdotter, f 1804-02-12, från Ovanmyra A1a

Barn: Carl Hansson

Mårs Brita Larsdotter, f 1798-06-03

g 1825-01-29 m Arf Olof Olsson, f 1802-10-26, Änderåsen D7

Mårs Anders Larsson, f 1801-03-04

Mårs Carl Larsson, f 1802-04-22

Mårs Kerstin Larsdotter, f 1805

 

 

Solberga A4

B3 - C4 - D6 - E6 - G7 – H5

I)

Mats Hansson. Finns med i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Barn:

Olof Matsson, gudfar Olof Jönsson, Solberga. Se nedan II)

NN Matsdotter, begr 1633-02-02

Troligen även:

Torrångs Anna Matsdotter

g 1629-06-21 m Erik Ersson

 

Mats Hanssons sonhustru var gudmor till Olof Jonssons dotter Karin, f 1629-12-15, Solberga A2.

 

 

II)

Olof Matsson, g m

Elin, f 1601, begr 1674-10-13 (73 år)

I den första husförhörslängden står hon som Torsångs Elin, änka. Någon - Mats Hansson eller en

förfader till denne - har förmodligen flyttat från Torsång till Solberga. Av en annan forskare (Per

Carlsson i Falun) har jag fått veta att det har funnits en Elin (en enda) i Torsång. Hon var åldersmässigt

en generation tidigare.

Barn:

Tårrångs Hans Olsson, f 1630-08-08, Gudfar Olof Jönsson i Solberga

Tårrångs Mats Olsson, f 1633-04-07, Gudfar Per Ersson i Solberga (fanns där 1613),

Gudmor Anna, Olof Erssons i Ovanmyra

g 1659-11-27 m Anna Persdotter från Glistjärna i Rättvik

Tårrångs Jon Olsson, f 1641, se nedan III)

 

Olof Matsson var gudfar till Hans Perssons son Anders, f 1632-01-29, Solberga.

Hustrun Elin var gudmor till Jan NN:s dotter Kerstin, f 1636-07-10, Born i Rättvik.

 

1663 hade familjen fäbodar i Torsångsboda (nu okända) och del i kvarn i Västanån. Vid den här tiden hade fyra

familjer fäbodar i Torsångsboda. Det kan tyda på att invandraren från Torsång ligger flera generationer tillbaka.

 

 

III)

Tårrångs Jon Olsson, f 1641, död 1677 i Skåne (36 år), g 1 g m

Lisbet, f 1641

Barn:

Tårrångs Olle Jonsson, f 1665

Tårrångs Anna Jonsdotter, f 1669

Tårrångs Lisbet Jonsdotter, f 1671-04-30, se nedan Solberga B3 - C4

 

Tårrångs Jon Olsson g 2 g m

Margeta. Hon bodde som änka hos styvdottern Lisbet (se nedan).

(Redovisades i längden B utan hushållsnummer)

 

Torsångs Jonas häst är omnämnd i häxprocessen 1671 mot Skägg Kerstin Michilsdotter, Västanå A2.

 

 

IV)

Solberga B3 - C4

Torrångs Lisbet Jonsdotter, f 1671-04-30, begr 1732-05-09 (61 år), g m

Anders Andersson, f 1672, från Solberga A10 - B9, död 1713 (41 år).

Barn:

Torrångs Olof Andersson, f 1695-10-13, död i blodsot, begr 1697-06-13 (2 år)

Torrångs Kerstin Andersdotter, f 1698-10-05, död före 1703-11-12

Torrångs Brita Andersdotter, f i juli 1702

g 1730-12-28 till Eckor Anders Hansson, Born 24. En Son, Hans Andersson, f 1732-09-29,

gifte sig 1763-01-02 m Jöns Kerstin Andersdotter, f 1735-03-08 i Lenåsen A6 - E4,

och en dotter, Lisbet Andersdotter, f 1737-02-16, gifte sig 1764-12-02 till Kihl Erik Olsson,

f 1738, Solberga D5 - G11.

Torrångs Lisbet Andersdotter, f 1701-02-22

g 1730-12-28 till Samils Olof Olsson, f 1705-10-10, Boda A15 - C7,

Torrångs Kerstin Andersdotter, f 1703-11-12

g 1732-02-20 till Stenhuggar Hans Jöransson, f 1713-11-08, Boda A16 - C1

Torrångs Anders Andersson, f 1707-02-13, begr 1707-04-14 (2 månader)

Torrångs Anna Andersdotter, f 1709-01-04, begr 1717-04-28, brännsjuka (8 år)

Torrångs Olof Andersson, f 1712-09-19, tvilling med

Torrångs Anders Andersson, f 1712-09-19, se nedan Solberga D6 - E6

 

 

V)

Solberga D6 - E6

Torsångs Anders Andersson, f 1712-09-19, soldat nr 44 Dahl. Antagen 1743-03-05. Ofärdig i högra foten 1744.

Enligt 1748 års rulla kasserad vid senaste generalmönstring. Död 1782-07-16 i bröstsjuka (70 år),

g 1732-02-22 m

Anna Andersdotter, f 1711-01-14, från Boda D7, död 1773-05-16 i feber (62 år)

Anders Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 4 söner och 2 döttrar:

Torsångs Anders Andersson, f 1733-09-26

g 1764-06-20 till Arf Kerstin Olsdotter, f 1741-08-23 i Änderåsen D7 - E8,

änka efter (Werkar) Hans Hansson, Ovanmyra F29

Torsångs Brita Andersdotter, f 1736-12-11

g 1760-01-01 till Åkers Erik Ersson, f 1732-11-14, Gulleråsen B3 - D22

Torsångs Olof Andersson, f 1740-04-22

Torsångs Samil Andersson, f 1744-02-09, se nedan Solberga G7

Torsångs Jon Andersson, f 1748-01-28, soldat nr 36 Plog

g 1772-11-08 till Anna Jonsdotter, f 1747-06-01, Västanå A4 - G10

Torsångs Lisbet Andersdotter, f 1752-05-26

 

 

VI)

Solberga G7

Torsångs Samil Andersson, f 1744-02-09, soldat nr 44 Dahl, g 1780-03-27 m

Brita Ersdotter, f 1752-09, från Lenåsen E16, död 1792. I vigselboken står att hon var skriven i Silverberg.

Barn:

Torsångs Anders Samuelsson, f 1781-11-01, död 1782-01-04 i okänd barnsjukdom (2 mån)

Torsångs Jon Samuelsson, f 1783-01-08, se nedan VII)

Ett dödfött barn 1785-12-21

Torsångs Anders Samuelsson, f 1787-05-23, död 1788

Torsångs Erik Samuelsson, f 1789-01-04

 

 

Torsångs Samil Andersson g 2 g 1794 m

(Långsveds) Anna Olsdotter, f 1761-10-28, från Änderåsen D6.

Barn:

Torsångs Olof Samuelsson, f 1794-08-22

Torsångs Anders Samuelsson, f 1796-09-13

Torsångs Anders Samuelsson, f 1798-09-13

 

 

VII)

Dahls eller Torongs Jon Samuelsson, f 1783-01-08, g 1811 m

(Stöt) Kerstin Olsdotter, f 1785-02-04, från Lenåsen C17

Barn:

Dahls Olof Jonsson, f 1812-01-18

g 1833 till Västanå

Dahls Brita Jonsdotter, f 1814-01-26

g 1838-03-25 till Lassas Hans Ersson, f 1813-12-19, Ovanmyra B21 (se d:o)

Dahls Lisbet Jonsdotter, f 1815-05-28

g 1841-05-31 m Olof Olsson, f 1816-10-09, Ovanmyra E4 - I7

Barn: Olof, f 1842-11-18, död 1928-08-06 (86 år)

Jon, f 1846-04-09

Dahls Jon Jonsson, f 1819-03-26

Dahls Anders Jonsson, f 1823-07-15

Dahls Erik Jonsson, f 1836-07-23

 

 

Solberga A5

B5 - C7 - D9 - E11 - G9 + G10 – H7

I)

Anders Persson g m

Kerstin Ersdotter, f 1626, änka, begr 1676-04-30 (50 år)

Barn:

Kerstin Andersdotter, f 1643, se nedan Solberga B5

Margeta Andersdotter, f 1657

g 1676-12-31 till Per Ersson, f 1659, Ovanmyra A7

 

 

II)

Solberga B5

Kerstin Andersdotter, f 1643, begr 1697-02-07 (54 år), g m

Olof Larsson, f 1632, död i april 1676 (44 år)

Barn:

Brita Olsdotter, f 1664

Lars Olsson, f 1667, se nedan IIIa Solberga B5

Kerstin Olsdotter, f 1670-09-18, se nedan IIIb Solberga C7 - D9

Ingäl Olsdotter, f 1674

Margeta Olsdotter, f 1675-10-10, begr 1710-11-06 (35 år)

 

 

Solberga B5

IIIa)

Lars Olsson, f 1667, begr 1691-06-24 (24 år), g m

Malin Olsdotter, f 1664, från Lenåsen A6 - B5

Barn:

Margeta Larsdotter, f 1690-03-23

 

Malin Olsdotter g 2 g 1699-02-06 till Byggils Anders Persson, f 1673-02-02, Lenåsen A6 - B5.

 

 

Solberga C7 - D9

IIIb)

Kerstin Olsdotter, f 1670-09-18, begr 1740-11-02, g m

Gammal Anders Larsson, f 1669, begr 1751-11-17 (82 år)

Anders Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 -1740

Barn:

Gammal Lars Andersson, f 1694-11-04, död 1701 - 1719

Gammal Anna Andersdotter

Gammal Karin Andersdotter, f 1701-02-00, begr 1701-02-24 (3 veckor)

Gammal Kerstin Andersdotter, f 1702-05-09, begr 1703-11-08, kopporna (1 år)

Gammal Olof Andersson, f 1704, se nedan Solberga E11

Gammal Brita Andersdotter, f 1707-04-05, g 1753 till Övre Gärdsjö

Gammal Kerstin Andersdotter, f 1712-03-13

Gammal Margeta Andersdotter, f 1713-01-21, begr 1731-12-05, sting (18 år)

 

 

IV)

Solberga E11

Gammal Olof Andersson, f 1704, ofärdig, död 1782-06-24 i magrev (68 år), g 1731-01-06 m

(Pellmats) Anna Hansdotter, f 1703-08-12, från Solberga D3, begr 1775-02-19 (72 år).

Sjuk en lång tid av bröstsjuka, sängliggande 7 veckor.

Barn 5 söner:

Gammal Anders Olsson, f 1731-11-07

Gammal Hans Olsson, f 1734-04-04, soldat Friskopp.

g 1756-12-26 till Anna Hansdotter, f 1732, Övre Gärdsjö

Gammal Olof Olsson, f 1737-04-07

Gammal Mats Olsson, f 1741-02-30, se nedan Va) Solberga G9

Gammal Lars Olsson, f 1747-04-27, se nedan Vb) Solberga G10

 

Fosterson (föräldrar Hans Larsson och Margeta Andersdotter, Västanå C1):

Mats Anders Hansson, f 1765-06-12, flyttat tillbaka till Västanå C1.

 

 

Solberga G9 – H8

Va)

Kofla Mats Olsson, f 1741-02-30, soldat Sote, g 1764-11-19 m

(Pell) Margeta Olsdotter, f 1727, från Västanå A1, död 1804-11-03 av ålder (79 år)

Sotes rote tycks ej ha ingått i vare sig Rättviks eller Orsa kompani.

Utan barn.

 

 

Solberga G10 – H7

Vb)

Kofla Lars Olsson, f 1747-04-27, död på Sveaborg enligt längden G10 (1775 - 1784), g 1768-10-23 m

Lisbet Jonsdotter, f 1746, död 1823-04-11 (76 år) Ej identifierad.

Barn:

Kofla Anna Larsdotter, f 1769-01-06, se nedan Solberga H7

Kofla Olof Larsson, f 1771-12-18

g 1793 m (Wåhl) Anna Olsdotter, f 1766-04-18, från Västanå.

 

Det är oklart varifrån gårdsnamnet Kofla kommer. Mats och Lars är de första som skrivs så. Det finns ett

dialektalt ord "kofil" (dialekten kräver kort o), som betydde ett slags blodpalt, men även en gammal uttjänt

hästkrake. Kan fadern, som betecknades som ofärdig, ha fått öknamnet "kofil"?

 

 

VIa)

Kofla Anna Larsdotter, f 1769-01-06, död 1810-06-22 (41 år), g 1785-12-26 m

(Mats) Anders Hansson, f 1765-06-12, från Västanå C1 - E2.

Barn:

Kofla Hans Andersson, f 1787-01-14 i Solberga

Kofla Lisbet Andersdotter, f 1789-09-17 i Västanå, död 1790

Kofla Margeta Andersdotter, f 1792-02-28 i Västanå

Kofla Anders Andersson, f 1794-03-12 i Västanå

Kofla Anna Andersdotter, f 1796

g 1829-04-19 m soldaten Olof Olsson Blank, f 1802, från Malung

Kofla Lars Andersson, f 1800-04-01, död 1801

 

Farfars syster:

Gammal Brita Andersdotter, f 1707-04-05, g 1753 till Övre Gärdsjö, död 1791

 

Omkring 1803 flyttade familjen till Västanå C1 och skrevs Mats. I 1836 - 1846 års

husförhörslängd anges att Mats Anders Hansson varit borta i över 20 år, troligen död

 

 

VIb)

Broder:

Kofla Olof Larsson, f 1771-12-18, g 1793 m

(Wåhl) Anna Olsdotter, f 1766-04-18, från Västanå E14

Barn:

Kofla Olof Olsson, f 1794-11-29 i Västanå

Kofla Lisbet Olsdotter, f 1797-11-01, se nedan VII)

Kofla Olof Olsson, f 1802-10-13, död 1803

 

 

VII)

Koffla Lisbet Olsdotter, f 1797-11-01, g 1830-12-26 m

(Lisspers) Anders Hansson, f 1797-03-10, från Gulleråsen D26

Barn:

Koffla Kerstin Andersdotter, f 1834-03-20

g 1860-04-15 till Pell Anders Andersson, f 1833-06-03, Solberga B4

 

 

Solberga A6

B6 - C8 - D8 - E10 - G13 + G14 – H11. Nytt hushåll B7

I)

Mats Ersson, f 1635, begr 1673-08-31 (38 år), g m

Brita, f 1631, död av svält, begr 1687-05-15 (76 år enligt dödboken)

Barn:

Erik Matsson, f 1655, soldat, död 1677 i Skåne (22 år)

Kerstin Matsdotter, f 1660, se Solberga B7 (nytt hushåll)

Anna Matsdotter, f 1663 eller 1667

g 1698-11-011 till Erik Jonsson, f 1671-02-19, Lenåsen A2 - C2

Hans Matsson, f 1669, se nedan Solberga C8

troligen också

Olof Matsson, f ca 1659, död i blodsot, begr 1797-06-27, 38 år enligt dödboken

 

1663 hade familjen fäbodar i Torsångsboda.

 

 

II)

Solberga C8

Hans Matsson, f 1669, begr 1708-03-15, långsam sjukdom (39 år), g m

Margeta Jonsdotter, f 1667 eller 1669, från Solberga A2, begr 1740-07-27

Barn:

Olof Hansson, f 1688-12-16, se nedan Solberga D8

Mats Hansson, f 1691-08-09

Hans Hansson, f 1695-05-19

möjligen g 1727-01-06 m Anna Rasmusdotter f av Rasmus Hansson och Kerstin,

Viken ovan gattu 4 = Vikarbyn

Brita Hansdotter, f 1701-09-15

g 1722-02-18 till änkemannen Pellmats Hans Hansson, soldat nr 93 Wattuman, Solberga D3

 

1695 hörde gården till roten nr 18 Solberg och var taxerad till 695 bdl r j. Det var då den näst största gården i byn.

 

 

III)

Solberga D8

Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, begr 1740-04-27, g 1712-11-16 m

(Skägg) Brita Andersdotter, från Västanå A2 - C2.

I D8 skrivs Olof Hansson Gammal, men i husbondeförteckningarna skrivs han Kihl Mats t o m 1733,

därefter Kihl. Det är så vitt jag kan se samma person.

Barn:

Kihl Karin Olsdotter, f 1713-07-22, se nedan Solberga E10

Kihl Hans Olsson, f 1715-07-19, begr 1715-10-23 (3 månader)

Kihl Margeta Olsdotter, f 1717-01-28, begr 1719-07-05, bröstsjukdom (2 år)

Kihl Mats Olsson, f 1723-09-17, begr 1723-10-27 (1 månad)

 

Två barn begravda 1717-04-28 (4 år) och 1720-04-10 (son, två dygn).

 

Kihl Mats Olof Hansson g 2 g 1738 m

(Krok) Anna Ersdotter, f 1700-02-02, begr 1772-03-22, från Solberga D5

Barn:

Kihl Hans Olsson, f 1740-05-05, begr 1779-05-01 (39 år)

 

Gårdsnamnet Kihl finns samtidigt i Västanå C9. Sambandet framgår ej.

 

 

Solberga E10

IV)

(Gammal) Karin Olsdotter, f 1713-07-22, g 1730-04-01 m

Stöt Anders Jonsson, f 1703-07-11, begr 1762-01-31 (59 år) från Lenåsen C17,

husbonde fr o m 1739.

Barn:

Stöt Olof Andersson, f 1733-07-14, se nedan Va Solberga G14

Stöt Hans Andersson, f 1735-12-13, död före 1755-02-09

Stöt Brita Andersdotter, f 1739-05-13, död före 1747-12-06

Stöt Jon Andersson, f 1741-07-01, död före 1751-09-27

Stöt Kerstin Andersdotter, f 1742-10-14

Stöt Anders Andersson, f 1745-06-19

Stöt Brita Andersdotter, f 1747-12-06

Stöt Anna Andersdotter, f 1749-12-17

Stöt Jon Andersson, f 1751-09-27, se nedan Vb Solberga G13

Stöt Hans Andersson, f 1755-02-09

 

Piga: Lisbet

 

 

Solberga G14

Va)

Stöt Olof Andersson, f 1733-07-14, g 1759-04-16 m

(Lissgåls) Kerstin Andersdotter, f 1727-02-03 av Soldaten Anders Andersson Wikman,

Östbjörka 13, och Margeta Hansdotter från Solberga D3.

Barn:

Stöt Karin Olsdotter, f 1761-07-14 i Östbjörka

Stöt Anna Olsdotter, f 1764-04-16 i Solberga

Stöt Anders Olsson, f 1765-09-17 i Solberga

Stöt Samuel Olsson, f 1767-09-26 i Solberga

 

"Hela hushållet borta, säges vara i Östbjörka" enligt husförhörslängden G14 (1775 - 1784).

 

 

Solberga G13

Vb)

Stöt Jon Andersson, f 1751-09-27, soldat nr 19 Spåman, antagen 1772-01-16, längd 5 fot 10 tum = 1,73 m,

finns i rullorna t o m 1787, g 1776-12-26 m

(Tysk) Brita Hansdotter, f 1748-01-09, från Osmundsberg B10 - C2

Barn:

Stöt Anna Jonsdotter, f 1777-08-31, död 1785 i rödsot (8 år)

Stöt Anders Jonsson, f 1779-09-25

Stöt Hans Jonsson, f 1781-12-26, död 1785 i rödsot (4 år)

Stöt Brita Jonsdotter, f 1784-06-30, död 1785-05-09 i bröstsjuka (1 år)

Stöt Jon Jonsson, f 1786-07-01

Stöt Hans Jonsson, f 1789-02-08

Stöt Anna Jonsdotter, f 1791-09-11

 

 

Solberga A7

B8 - C10 - D10 - E13 - G12 – H10

I)

Erik Olsson, g m

Kerstin, f 1631, begr 1692-11-06 (61 år)

Barn:

Brita Ersdotter, f 1653

g 1671-01-06 m Olof Andersson, Lenåsen. Ej identifierad.

Olof Ersson, f 1657, död 1675 (18 år)

Mats Ersson, f 1661, se nedan Solberga C10

Kerstin Ersdotter, f 1665, se nedan Solberga C10

 

1663 hade familjen del i kvarn i Västanån.

 

 

Solberga C10

IIa)

Mats Ersson, f 1661, soldat nr 18 Solberg, antagen 1680, död 1701 - 1719, g m

Dalstu Margeta Andersdotter, f 1668, från Solberga A3

 

Margeta Andersdotter troligen g 2 g 1711-11-29 m

Olof Andersson, från Gärdsjö

 

 

Solberga C10

IIb)

Kerstin Ersdotter, f 1665

Barn:

Erik Persson, f 1704-07-20, oäkta. (Son till Per Andersson, Solberga C5?). Se nedan Solberga D10

 

 

Solberga D10

III)

Ingebors Erik Persson, f 1704-07-20. Död 1732-11-19 (28 år). G 1729-11-16 m

Mats Karin Ersdotter, f 1700-02-02, från Västanå A1, död 1777-05-24 (77 år)

Erik Persson skrevs som husbonde 1729 - 1732, därefter änkan.

Barn 1 dotter:

Ingebors Kerstin Ersdotter, f 1732-10-29

 

Ingebors Karin Ersdotter g 2 g 1742-08-29 m

Lisselhans Erik Andersson f 1699-09-30, från Västanå C9, död ca 1751 (ca 52 år)

Utan barn

 

 

Solberga E13- G12

Ingebors Karin Ersdotter g 3 g 1753 m

Per Persson, f 1727 av Per Olsson och Brita Ersdotter, från Torrberg, Leksand. Han skrevs efter giftermålet

Ingebors. Död 1795-04-20 (68 år)

Utan barn. De bodde en tid på Västanå E15.

 

En broder till Per Persson, Hans, f 1729, flyttade också till Boda. Han gifte sig m Israels, senare Långsveds

Anna Andersdotter, f 1726-02-06, Ovanmyra A10 - B14.

 

Ingebors Per Persson g 2 g 1777-12-26 m

(Stöt/Gäl) Kerstin Andersdotter, f 1730-07-22 i Lenåsen A7 - D13, änka efter Stöt Hans Olsson, f 1720-02-10

soldat nr 12 Solvik, Lenåsen C17 - F17. Hon dog 1782-07-16 i feber (52 år)

Utan barn i detta äktenskap.

 

Ingebors Per Persson g 3 g 1782-12-15 m

(Laggar) Brita Matsdotter, f 1747-11-01, från Solberga E2

Barn:

Ingebors Brita Persdotter, f 1783-09-19

Ingebors Per Persson, f 1786-11-04

(I dopboken kallas modern Brita Knutsdotter. Felläsning?)

g 1817 m Sved Lisbet Hansdotter, f 1787-02-05, Boda E13

Ingebors Erik Persson, f 1793-04-30

 

 

Här bodde också en tid:

Solberga G12

Stöt Olof Hansson, f 1758-08-01 av Stöt Hans Olsson, f 1720-02-10, soldat nr 12 Solvik, Lenåsen C17 - F17

(se ovan), g 1780-12-26 m

(Bergs) Lisbet Ersdotter, f 1761-01-06, från Lenåsen A11 - G4

De bosatte sig på Lenåsen C17 - F17 - G21.

Sambandet med föregående familj framgår ej.

 

 

Solberga A8

Ej identifierad i B.  C5 - D11 - E8.  Ej i G.

I)

Per Ersson, f 1615

Barn:

Erik Persson, f 1640, död 1673 (33 år)

Anders Persson, f 1652, se nedan Solberga C5

Per Persson, f 1655, död 1678 i Skåne (23 år)

Brita Persdotter, f 1657

Kerstin Persdotter, f 1661

 

1663 hade familjen fäbodar i Torsångsboda och del i kvarn i Västanån.

 

 

II)

Solberga C5

Anders Persson, f 1652, död 1676 i Skåne (24 år), g 1671-11-28 m

Brita Persdotter, f ca 1634, från Västanå , begr 1721-07-16, ålder (ca 87 år)

Barn:

Kerstin Andersdotter, f ca 1673, begr 1729-10-05 (56 år gammal)

g 1721-04-10 m Hans Andersson, Västanå (Det är troligen Lisl eller Kihl

Hans Andersson, f 1693-04-02, Västanå C9 i ett första äktenskap)

Per Andersson, f ca 1678 (enl hfl, uppenbarligen fel, fadern dog 1676) , se nedan III)

troligen också

Brita Andersdotter, f 1672-12-08

g 1705-12-28 till Tysk Olof Ersson, f 1680-10-03, Kärvsåsen A9 - E13

 

Hushållet saknas i 1690-1699 års husförhörslängd (B). Brita Persdotter har troligen en tid

bott hos Olof Michilsson, Västanå A6, där hon står som ”Hustru Brita från Solberga”. Där

står också ”Brita från Solberga”., vilket då skulle vara dottern. Eventuell släktskap framgår

inte. I längden © är hon tillbaka i Solberga som ”Anders Perssons hustru Brita”.

 

 

III)

Solberga D11

Per Andersson, f ca 1678, begr 1707-11-10, brännsjuka, g 1702-11-09 m

Lisbet Hansdotter, f 1681-04-10 , begr 1762-02-28, från Solberga. Ej identifierad.

Barn:

Anders Persson, f 1703-09-23

g m Karin

Hans Persson, f 1708-03-29, se nedan Solberga E8

 

 

IV)

Solberga E8

Juts Hans Persson, f 1708-03-29, soldat nr 38 Aborr, husbonde 1734 - 1742, död 1742 - 1755, g 1733-11-01 m

Anna Hansdotter, Lerdal, död 1742 i Hälsingland. Ej identifierad.

Hans Persson skrevs som husbonde i varje fall 1734 - 1741.

Barn:

Juts Anders Hansson, f 1733

Juts Per Hansson, f 1734-06-12

g 1756-02-29 till Ohr Kerstin Ersdotter, f 1723, Ovanmyra F10 - G12/14

Juts Brita Hansdotter, f 1738

Juts Kerstin Hansdotter, f 1738-04-20

g 1766-12-26 till Lars Lars Jon Jonsson (Johan Johansson), f 1741-07-09, Silverberg C3 - G2

Juts Anna Hansdotter, f 1740-12-21

till Gatu Olof Ersson, Silverberg A2a - G5 - H5, som piga, sedan till sin syster och svåger

Kerstin och Lars Lars Jon Jonsson (Johan Johansson) på Silverberg C3 - G2 - H2.

Gift 1792-05-06 till änkemannen Lans Olof Olsson, f 1719-09-14, boende Gulleråsen

E24 - G27 - H34.

 

 

Solberga A9

Ej i B

I)

Olof Larsson, g m

Karin Larsdotter, f 1626, begr 1678-04-07 (52 år)

Barn:

Karin Olsdotter

Lisbet Olsdotter, f 1655, g till Lenåsen. Ej identifierad där.

Christopher Olsson, f i juni 1654 eller 1656

g 1681-12-26 till Brita Jonsdotter, f 1663, Gulleråsen B22

 

1663 hade familjen fäbodar i Torsångsboda.

 

 

Solberga A10

B9 - C6 - D7 - E9 - G utan nummer = G(-)

I)

Brita Andersdotter, f ca 1646, död 1726-09-02 av ålder (ca 80 år)

Anders Hansson, f 1646, från Östbjörka 15, begr 1691-12-06 (45 år),

föräldrar Hans Andersson f 1615 och Brita f 1614 i Östbjörka 15.

Barn:

Anders Andersson, f 1672

g till Torrångs Lisbet Jonsdotter, f 1671-04-30, Solberga A4

Hans Andersson, f ca 1674, se nedan Solberga D7

 

 

II)

Solberga D7 - E9 - G(-)

Hans Andersson, f ca 1674, begr 1709-06-20, sting (ca 35 år), g 1 g 1700-01-01 m

Anna Andersdotter, f 1677-12-02, från Solberga A1 - C1, begr 1701-03-17, bröstsjuka (24 år)

Barn:

Anders Hansson, f 1701

g 1719-05-18 till Grop Anna Hansdotter, f 1700, Västanå B10 - E5

 

Hans Andersson g 2 g 1703-11-15 m

Anna Jonsdotter, troligen f 1677-04-22, från Lenåsen A10. Hon skrevs som husbonde fr o m den första

husbondeförteckningen 1729.

Barn:

Hans Hansson, f 1704-08-19

Kerstin Hansdotter, f 1707-03-28, begr 1715-09-25, huvudsot (8 år)

Brita Hansdotter, f 1709-04-20

g 1736-01-01 m Annikas Lars Ersson, f 1707-09-27, från Västanå B4 - C7.

 

 

Solberga B4

C2 - D2 - E4 - G5 – H3. Nytt hushåll D3.

I)

Pell Mats Larsson, f 1649, död 1720-02-18 av sting (71 år), g m

Margeta Andersdotter, f 1652, begr 1690-12-31 (38 år)

Familjen flyttade hit från Pellgården i Västanå A1 - C3 år 1692.

Barn:

Pell Anna Matsdotter, f 1673, se Solberga D3 (nytt hushåll). En son, Olof, skrevs Kihl eller Kihlmas.

Pell Margeta Matsdotter, f 1676-05-28 i Västanå

g 1698-12-26 till Erik Hansson, f 1668, Ovanmyra C1.

Familjen flyttade senare till Solberga D5. De skrevs då Krok eller Kihl.

Pell Brita Matsdotter, f 1680-02-08 i Västanå

g 1699-11-19 till Michels eller Mökjas Olof Olsson, f 1670-02-27, Västanå A6 - D5

Pell Anders Matsson, f 1683-12-26 i Solberga, se nedan Solberga D2 - E4

 

Mitt Lars Ersson, f 1686-09-19, son till Pell Mats syster (Pell) Anna Larsdotter, f 1657 och Mitt Erik Ersson,

f 1657, Ovanmyra B7. Han flyttade tillbaka dit.

 

Det framgår inte varifrån gårdsnamnet Kihl kommer. Annas och Margetas familjer skrevs Kihl eller Kihlmas

resp Krok eller Kihl, medan sonen Anders behöll Pellnamnet. Gårdsnamnet Kihl fanns samtidigt i Västanå C9.

Hade modern Margeta Andersdotter gårdsnamnet Kihl före giftermålet eller övertog möjligen familjen en

gammal Kihlgård i Solberga?

 

1695 hörde gården till roten nr 14 Goliath och var taxerad till 580 bdl r j.

 

 

II)

Solberga D2 -E4

Pell Anders Matsson, f 1683-12-26, nämndeman i 13 år, rotemästare i 20 år, begr 1773-09-05 (90 år).

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården

och gamla sockenstugan i Rättvik

G 1711-12-26 m

(Ifwars) Kerstin Hansdotter, f 1686-06-24, från Änderåsen A3 - C3, död ca 1762 (ca 76 år)

Anders Matsson stod som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 3 söner och 4 döttrar (?):

Pell Kerstin Andersdotter,

Pell Hans Andersson, f ca 1713, död 1716-03-04 av sting (ca 3 år)

Pell Anna Andersdotter, f 1715-08-28, död 1718-09-28 av sting (3 år)

Pell Mats Andersson, f 1718-02-21, se nedan Solberga E4 - G5

Pell Lisbet Andersdotter, f 1720-03-30, död 1722-01-28 av sting (2 år)

Pell Hans Andersson, f 1722-10-30

g 1751 till Klockar Brita Andersdotter, f 1718-05-01, änka, Lenåsen D10

Pell Anders Andersson, f 1726-06-03

Pell Brita Andersdotter, f 1728-05-22

 

Piga: Brita

 

 

III)

Solberga E4 - G5

Pell Mats Andersson, f 1718-02-21, nämndeman, nämnd som kyrkvärd 1764, död 1785-04-10 i kolik (67 år),

g 1744-11-18 m

(Klockar) Lisbet Andersdotter, f 1721-09-06, från Lenåsen D10, död 1805-07-01 av ålderdomssvaghet under

lång tid, håll och sting (84 år). Hon var syster till ovannämnda Klockar Brita Andersdotter.

Barn 2 söner och 6 döttrar:

Pell Anders Matsson, f 1746-08-16

Pell Kerstin Matsdotter, f 1749-12-23

g 1785-03-00 m änklingen Sparf Erik Jonsson, f 1756-12-25, Ovanmyra D6 - G9. Han var

g 1 g 1780-12-03 m Skägg Anna Hansdotter, f 1762-01-05, Västanå G6/7 (Barn se dito)

Pell Karin Matsdotter, f 1752-12-05

g 1791-02-07 m Lishans Jon Hansson, f 1753-12-04, Västanå C9 - G16/17

Pell Hans Matsson, f 1755-08-26, enögd

g 1787-03-25 m Skägg Brita Jonsdotter, f 1763-06-16, Västanå A2 - G3

Pell Brita Matsdotter, f 1758-04-10, död före 1766-07-15

Pell Anna Matsdotter, f 1761-06-22

g 1788-05-22 m änklingen Sers Olof Andersson, f 1754-07-09 i Jönsgården, Ovanmyra

A3 - E19, g 1 g till Sers Lisbet Samuelsdotter, f 1751-11-13, Born i Rättvik

Pell Brita Matsdotter, f 1766-07-15, se nedan Solberga H3

 

 

Solberga H3

IV)

Pell Brita Matsdotter, f 1766-05-15, g 1788-11-30 m

(Pers) Lars Andersson, f 1760-09-19, från Gärdebyn i Rättvik, död 1832-12-01

Barn:

Pell Lisbet Larsdotter, f 1789-10-19. Ofärdig i fötterna. Till Uppland

Pell Anders Larsson, f 1792-08-05, se nedan V)

Pell Anna Larsdotter, f 1795-07-16. Till Skedvi 1823-12-06

Pell Brita Larsdotter, f 1798-06-17, död 1801

Pell Hans Larsson, f 1802-02-06

g 1826-04-28 till Bunis Kerstin Hansdotter, f 1801-01-23, Ovanmyra

Pell Kerstin Larsdotter, f 1806-02-08, död 1828

g 1827-12-26 m Stenhuggar Hans Hansson, f 1793-07-20, Silverberg A1

 

 

V)

Pell Anders Larsson, f 1792-08-05, död 1876-11-14, g 1821-12-26 m

(Kihl) Brita Hansdotter, f 1802-02-01, från Solberga D5, död 1867-01-17

Barn:

Pell Anna Andersdotter, f 1825-11-01

g 1864-06-11 till Skarp Olof Olsson, f 1843-05-13, Västanå

Pell Hans Andersson, f 1826-10-31

g 1855-04-22 till Hol Anna Olsdotter, f 1830-05-03, Västanå

Pell Anders Andersson, f 1828-11-03, död 1829-05-03

Pell Lars Andersson, f 1830-09-23

g 1862-04-19 m Pers Brita Ersdotter, f 1831-04-15, Solberga.

De flyttade 1867-11-12 till Västanå och skrevs Nygårds.

1890 fanns Brita Ersdotter och barnen på Solberga Ss1 (se nedan)

Pell Anders Andersson, f 1833-06-03, se nedan VI)

Pell Mats Andersson, f 1835-09-22

g 1863-05-03 till Skägg Brita Matsdotter, f 1838-04-29, Västanå H6

Pell Brita Andersdotter, f 1840-12-19

g 1869-04-25 till Grop eller Willstöt Olof Olsson, f 1840-01-21, Västanå H12

Pell Lisbet Andersdotter, f 1845-03-14

g 1870-05-01 till Liss Anders Andersson, f 1842-02-08, Västanå O5

 

 

Solberga Ss1

VI)

Pell Anders Andersson, f 1833-06-03, död 1893-03-04 i cancer, g 1 g 1860-04-15 m

(Koffla) Kerstin Andersdotter, f 1834-03-20, från Solberga A5 - 9, död 1875-12-28

Barn:

(Pell) Anders Andersson, f 1862-01-08, se nedan Solberga Ss2

(Pell) Brita Andersdotter, f 1864-03-26

g 1886-03-25 m Thors Anders Jonsson, f 1861-06-17, soldat nr 14 Goliath, från Västanå A2

(Pell) Hans Andersson, f 1867-11-25,

g 1890-04-07 m Jöns Brita Andersdotter, f 1870-07-28, Ovanmyra A3

Pell Olof Andersson, f 1871-05-20.  Ogift

Pell Erik Andersson, f 1875-05-20, död 1876-12-20

 

Pell Anders Andersson g 2 g 1877-04-29 m

(Thors) Anna Jonsdotter, f 1852-05-17, från Västanå A2

Barn:

Pell Erik Andersson Almer, f 1878-10-02

g 1899-12-26 m Anna Nordin, f 1878-08-03, från Ovanmyra

(Pell) Anna Andersdotter, f 1880-11-07

g m Herman Westling, Sala, fotograf

(Pell) Kerstin Andersdotter, f 1883-06-05

g m Hadar Nils Edvard Wennersten. Bosatta i Hartford, Connecticut, USA

Pell Jonas Andersson Almer, f 1886-10-04, handelsbokhållare i Falun

g 1908-04-05 m Augusta Maria Källberg, f 1887-11-11

 

 

Pell Anna Jonsdotter g 2 g 1896-06-23 m

Verpes Hans Ersson, f 1859-06-25, från Övre Gärdsjö

Barn:

Verpes Maria Hansdotter, f 1896

 

 

Solberga Ss2

VII)

(Pell) Anders Andersson, f 1862-01-08, skogvaktare, g 1883-01-28 m

Jones Kerstin Ersdotter, f 1862-07-25, från Ovanmyra F14

Barn:

Jones Anna Andersdotter, f 1883-12-10

Jones Anders Andersson, f 1885

 

 

Solberga B7

C9. Ej i D

I)

Kerstin Matsdotter, f 1660 eller 1662, från Solberga A6, begr 1717-10-20 (ca 55 år), brännsot., g m

Anders Hansson, f 1663, troligen från Solberga B7, död i blodsot, begr 1697-06-27, (34 år).

Barn:

Brita Andersdotter, f 1687-04-24

Kerstin Andersdotter, f 1692-07-31, begr 1711-07-16, stämma (19 år)

Mats Andersson, f 1695-10-13, död i blodsot, begr 1697-06-20

 

 

Solberga B utan nummer (B-)

Ej i C

Margeta, Torrångs Jon Olssons änka, från Solberga A4.

 

 

Solberga D3

E3 + E12 - G4 – H3

I)

Pell Anna Matsdotter, f 1672, från Västanå B4 - C2, g m

Hans Hansson f 1664. Från Västanå A5.

Barn:

Pell Mats Hansson, f 1693-08-13

Pell Hans Hansson, f 1696-04-13, se nedan Solberga D3 - E3

Pell Margeta Hansdotter, f 1700-07-03

g 1722-02-18 till Anders Andersson, soldat nr 3 Wikman, Östbjörka 13.

Finns i rullorna fr o m 1719, död 1730-04-30

Barn: Anna Andersdotter, f 1721?

Margeta Andersdotter, f 1725 gift

Kerstin Andersdotter, f 1727-02-03,

g till Stöt Olof Andersson, f 1733-03-14, Solberga A6

Pell Anna Hansdotter, f 1703-08-12,

g 1731-01-06 till Gammal Olof Andersson, f 1704, Solberga A5 - C7

Pell Anders Hansson, f 1706-02-10, död 1707-04-17 av sting (1 år)

Pell Brita Hansdotter, f 1706, tvillingar?

Pell Lars Hansson,. f 1708-02-27

g 1731-01-06 till Mats Lisbet Ersdotter, f 1707-06-13, Västanå C1

Pell Olof Hansson, f 1711-02-13,

g 1737-04-11 m Klockar Anna Ersdotter, f 1718-04-24 i Gulleråsen C8 - E12. De bosatte sig

först på Solberga E12, och skrevs där Lisl,  men tillsammans hans syster Brita, f 1706, och

brodern Anders, f 1706- 02-10, flyttade de från Solberga till Gulleråsen C8 - E12 mellan 1740

och 1745. Där skrevs de Pell. Barn, se Gulleråsen C8 - E12

Pell Erik Hansson, f 1714-05-22, död 1716-09-02 i långsam sjukdom (2 år)

 

 

Solberga D3 - E3

II)

Hans Hansson, f 1696-04-13, soldat nr 93 Wattuman, död ca 1741 (ca 45 år). Antagen 1718-06-26, då 22 år.

1720 års rulla: "24 år, tjänstgjort 2 år. Har helt sliten kappa, men söndrat foder. Rock och gehäng merendels

förslitet, den övriga munderingen försliten". 1735 års rulla: "Samtycke till utbytning för den och skaffar bättre

karl i stället ... och geväret behållit. Karlen spottar blod och får avsked".

Efter giftermålet skrevs han Pellmats. Han stod som husbonde t o m 1740, därefter änkan Karin Persdotter

(se nedan).

 

g 1 g 1722-02-18 m

Brita Hansdotter, f 1701-09-15, från Solberga A6 - C8, död 1723-01-20 (22 år)

Barn:

Ett barn begr 1722-09-16 (2 dygn), blodsot.

 

Hans Hansson Wattuman g 2 g 1725-03-29 m

Karin Persdotter, f 1703 av Per Ersson och Lisbet Ersdotter, Lerdal i Rättvik, död 1783-01-12 av ålder (80 år).

Hon stod som husbonde fr o m 1741.

Barn 4 söner och 1 dotter (?):

Pellmats Hans Hansson, f 1727-08-25, se nedan Solberga G4

Pellmats Mats Hansson, f 1730-12-27

En dotter, f i juli 1731, begr 1731-08-01 av sting (15 dagar)

Pellmats Anna Hansdotter, f 1732-08-03

g 1753-08-26 till Olof Olsson Målare, f 1734-07-22, Västanå E3

Pellmats Olof Hansson, f 1735-04-16

g 1759-04-16 m Kerstin Andersdotter, Östbjörka. Ej identifierad där.

Pellmats Anders Hansson, f 1737-12-13

 

Pellmats Karin Persdotter var 1756-02-02 g 2 g m änkemannen

Carls Anders Carlsson, f 1706 eller 1707, Blecket 2, död ca 1770 (ca 63 - 64 år)

Utan barn

 

 

Solberga G4

III)

Pellmats Hans Hansson, f 1727-08-25, soldat nr 7 Blom, död 1773-05-04 (46 år), g 1755-11-30 m

Anna Hansdotter, f 1731-01-01 av Hanses Hans Olsson och Karin Olsdotter, Östbjörka 30. Död 1797-06-16

(68 år), bröstsjuka.

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Pellmats Hans Hansson, f 1756-10-12, död före 1771-10-25

Pellmats Karin Hansdotter, f 1763-08-03

Pellmats Anna Hansdotter, f 1766-07-15, se nedan IV) Solberga H9

Pellmats Lisbet Hansdotter, f 1768-12-21, begr 1773-08-08, rödsot (5 år)

Pellmats Hans Hansson, f 1771-10-25

 

 

IV)

Pellmats Anna Hansdotter, f 1766-07-15, g 1 g 1783-01-26 m

Anders Jöransson, f 1757-05-30, soldat nr 10 Råbock, från Västanå E15 - G15/16, död 1789 (32 år)

Barn:

Pellmats Hans Andersson, f 1786-09-23

 

Pellmats Anna Hansdotter, g 2 g 1790-01-21 m

Blom/Arf Hans Hansson, f 1761-06-10, från Ovanmyra F29

Barn:

Blom Olof Hansson, f 1780-10-04, död före 1794-10-31

Blom Anders Hansson, f 1791-12-14

Blom Olof Hansson, f 1794-10-31

Blom Erik Hansson, f 1797-12-11

Blom Kerstin Hansdotter, f 1800-09-23

Blom Jonas Hansson, f 1803-04-26

 

 

Solberga D5

Ej identifierad i E – G11 – H9. Nytt hushåll E7

I)

Krok eller Kihl Erik Hansson, f 1668, från Ovanmyra C1, död 1711 (43 år), g 1698-12-26 m

(Pell) Margeta Matsdotter, f 1676-05-28 i Västanå A1 - C3, boende i Solberga B4 - C2, begr 1740-05-04.

Familjen flyttade hit från Ovanmyra C1. Barnen är födda där:

Kihl Anna Ersdotter, f 1700, döpt vid påsk (1 april), begr 1772-03-22

g 1 g 1719-12-26 till Biörck eller Britas Olof Ersson, f 1693-07-30, Ovanmyra C14

g 2 g 1738 m Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, änkling, Solberga A6

Kihl Margeta Ersdotter, f 1702-05-30

Kihl Brita Ersdotter, f 1705-07-07, se nedan II)

Kihl Mats Ersson, f 1708-02-07, se Solberga E7 (nytt hushåll)

 

Erik Hanssons änka skrevs som husbonde t o m 1733.

 

 

II)

Kihl Brita Ersdotter, f 1705-07-07, död 1788-03-27 av ålder (83 år), g 1735-11-16 m

Olof Olsson, soldat Bom, Gärdebyn. Död 1743-09-24 i Finland.

Senast 1743 flyttade Brita från Gärdebyn till sin syster Anna i Solberga D3 - E12.

Barn 2 söner och 1 dotter. Kända är:

Kihl Erik Olsson, f 1738-06-10 i Gärdebyn, se nedan Solberga G11

Kihl Margeta Olsdotter, f 1743-09-07 i Solberga

 

 

Solberga G11

III)

Kihl Erik Olsson, f 1736 eller 1738, död 1799-04-19 (63 år), bröstsjuka, g 1764-12-02 m

(Eckor) Lisbet Andersdotter, f 1737-02-16 av Eckor Anders Hansson och (Torrångs)

Brita Andersdotter, Born 24, död 1773-05-16 av feber (36 år). (Modern kom från Solberga A4 - C4)

Erik Olsson uttogs 1789 till vargeringskarl för Nr 13 Gosses rote och utkommenderades i Finska

Kriget. ”Där genomstridde tvenne campagner i Savolax och Parda” (Numera Parta)

Barn 3 döttrar:

Kihl Brita Ersdotter, f 1765-11-10, se nedan IV) Solberga H9

Kihl Anna Ersdotter, f 1767-09-19, död 1773-09-01 i rödsot (6 år)

Kihl Margeta Ersdotter, f 1771-08-26

 

 

Solberga H9

IV)

Kihl Brita Ersdotter, f 1765-11-10, död 1835 (70 år), g 1799-06-30 m

(Lisla) Hans Hansson, f 1780-08-10, från Born. Rotemästare.

Död 1851-02-04 av lungsot och bröstsjuka under lång tid.

Barn:

Kihl Hans Hansson, f 1800-02-03, död 1801 (1 år)

Kihl Brita Hansdotter, f 1802-02-01

g 1821 till Pell Anders Larsson, f 1792-08-05, Solberga B4.

Kihl Erik Hansson, f 1804-09-17.  Se nedan V)

Kihl Hans Hansson, f 1806-10-24, död 1809-07-23 (3 år)

Kihl Anders Hansson, f 1811-10-02

g 1833-09-10 m Kil Anna Hansdotter, f 1805-10-24, Östbjörka

 

Kihl Hans Hansson g 2 g 1835 m

(Bränd) Lisbet Andersdotter, f 1781-03-01, änka, Ovanmyra C24, död ca 1838

Utan barn.

 

Kihl Hans Hansson g 3 g 1839-11-30 m

(Solviks) Brita Hansdotter, f 1794-03-24, från Kärvsåsen E19, död 1869-06-16 av slag

Utan barn

 

 

Solberga S utan jordnummer

V)

Kihl Erik Hansson, f 1804-09-17.  Straffad 1850 för våld mot sin fader.  G 1827-12-24 m

Pell Anna Olsdotter, f 1798-10-20, från Västanå A1

Stöts Kerstin Hansdotter, f 1861

 

 

Solberga E2

G3 – H2

I)

Laggar Mats Olsson, f 1715-08-03, från Solberga A1 - B1, kyrkvärd, g 1738-12-28 m

Anna Olsdotter, f 1703, från Born i Rättvik

Mats Olsson skrevs som husbonde fr o m 1741.

Barn:

Laggar Kerstin Matsdotter, f 1741-02-14

g 1779 till Lis Hans Jon Hansson, f 1753-12-04, soldat nr 18 Sohlberg, Västanå C9

Laggar Anna Matsdotter, f 1745-06-08, se nedan Solberga G3

Laggar Brita Matsdotter, f 1747-11-01

g 1782-12-15 till Ingebors Per Persson, f 1727, Solberga A7 - C10

Laggar Olof Matsson, f 1751-03-06                   

Laggar Mats Matsson, f 1754-08-15

Laggar Lisbet Matsdotter, f 1759-03-20

 

 

II)

Solberga G3

Laggar Anna Matsdotter, f 1745-06-08, g 1770-12-26 m

Mats Matsson, f 1740 av Mats Andersson och Kerstin Andersdotter, Västergrav 2 i Rättvik.

Död 1804-06-21 av slag (64 år). Han skrevs efter giftermålet Laggar.

Barn 3 söner och 2 döttrar, bl a:

Laggar Kerstin Matsdotter, f 1774-08-19

Laggar Anna Matsdotter, f 1779-07-18

Laggar Anders Matsson, f 1783

Laggar Mats Matsson, f 1788-02-08

 

 

Solberga E7

Ej i G

I)

Krok Mats Ersson, f 1708-02-07 i Ovanmyra C1, soldat nr 6 Stöt, från Solberga D5. Finns i 1735 års rulla.

Död ca 1744 (ca 36 år). Husbonde fr o m 1734, g ca 1733 m

(Jones) Karin Larsdotter, f 1712 av Lars Ersson och Anna Andersdotter, Sjurberg, Rättvik, död 1798-05-15

av ålder (86 år)

Barn 1 son och 4 döttrar:

Krok Erik Matsson, f 1733-08-01, se nedan Solberga E7

Krok Anna Matsdotter, f 1736-01-27

Krok Margeta Matsdotter, f 1738-12-27

g 1765 till Snickar Olof Andersson, f 1745-06-01, Ovanmyra D14 - G24

Krok Karin Matsdotter, död 1743

Krok Brita Matsdotter, f 1743-02-17

g 1770-10-26 till Smårs Erik Hansson, f 1751-04-11, soldat nr 27 Hjorth, Ovanmyra E10

 

Krok Karin Larsdotter var g 2 g 1764-04-23 till Olof Ers Anders Olsson, f 1719-10-06, änkeman,

Ovanmyra D14. De hade inga barn.

 

 

II)

Solberga E7-G6

Krok Erik Matsson, f 1733-08-01, soldat Lustig, Kung och nr 1 Knapp, g 1763-01-02 m

Anna Andersdotter, f 1734-08-30 av Eckor Anders Hansson och (Torrångs) Brita Andersdotter, Born 24.

(Modern kom från Solberga A4 - B3)

Barn:

Krok Mats Ersson, f 1764-01-25. Enligt dopboken var fadern soldat Lustig.

Krok Anders Ersson, f 1766-03-22. Enligt dopboken var fadern soldat Kung.

Krok Erik Ersson, f 1770-10-18

 

I dopboken har prästen antecknat:

"Denne Erik åtföljde sina föräldrar 1772 under den svåra hungersnöden till Stockholm, varest han blev av

Rådmannen och Stadsfiskalen Per Quiding adopterad och uppfostrad såsom eget barn, samt alltifrån den tiden

känd under namn av Eric Quiding. Blev 1794 Under Lieutenant vid Kungl Svea Artilleriregementet i Stockholm."

 

I längden G (1775 - 1784) står under hushåll nr 6:

Karas Erik Matsson. I Stockholm med allt sitt folk.

 

 

Solberga E12

Ej i G

I)

Pellmats eller Lisl Olof Hansson, f 1711-02-13, från Solberga D3, död 1788-08-07 i Gulleråsen, g 1737-04-11 m

(Klockar) Anna Ersdotter, f 1718-04-24, från Gulleråsen C8

De flyttade till Gulleråsen C8 mellan 1740 och 1745. Barn, se Gulleråsen C8.

 

Olofs syster: Brita Hansdotter, f 1706, änka.

 

 

Solberga H13 (egen)

I)

Anders Hans (Mökjas) Erik Andersson, f 1762-05-10 i Lenåsen A2, g 1786-04-14 m

Anna Hansdotter, f 1765, från Viken

Barn:

Anders Hans Brita Ersdotter, f 1787-09-21 i Lenåsen

Anders Hans Anders Ersson, f 1790-01-22 i Solberga

Anders Hans Hans Ersson, f 1793-03-25 i Solberga

Anders Hans Anna Ersdotter, f 1800-10-09 i Solberga

 

De flyttade hit tillsammans med hans fader Anders Andersson, f 1721 eller 1723, blind, från Lenåsen A2.

 

 

Solberga N7

Born 14

I)

Mans Olof Ersson, f 1782, g 1807-05-18 m

Kerstin Andersdotter, f 1779, från Västberg 6, ”tidtals svagsint”

Barn:

Mans Brita Olsdotter, f 1807-06-09

Mans Anna Olsdotter, f 1811-01-20, se nedan II)

Mans Erik Olsson, f 1814-05-29

g 1833-02-03

Mans Kerstin Olsdotter, f 1817-02-07

g till Pers Anders Hansson, f 1817-09-02, Solberga s10

Mans Anders Olsson, f 1820-06-21

 

 

En broder till Olof, Mans Anders Ersson, f 1777-08-16, gifte sig till Boda Jsub17

 

II)

Mans Anna Olsdotter, f 1811-01-20, g 1833-02-03 m

Hans Olsson, f 1810-12-24, från Övre Gärdsjö 68

Barn:

Mans Olof Hansson Ståhl, f 1833-02-22

Mans Anna Hansdotter, f 1836-01-24, se nedan IIIa)

Mans Brita Hansdotter, f 1838-09-16

Barn: Anna, f 1864-06-12, död 1864-07-03

Mans Kerstin Hansdotter, f 1843-09-19, död 1847-09-30

Mans Hans Hansson, f 1841-02-08, död 1842-10-20

Mans Kerstin Hansdotter, f 1843-09-14

Mans Anders Hansson, f 1846-06-22, död 1847-10-29

Mans Anders Hansson, f 1848-04-01, död 1849-07-19

Mans Erik Hansson, f 1850-09-07, se nedan IIIb)

Mans Kerstin Hansdotter, f 1856-05-01

 

Både Mans Olof Ersson och Mans Hans Olsson och deras familjer flyttade till Solberga 7.

Senaste anteckning i husförhörslängden för Born är från 1836.

 

 

IIIa)

Solberga 7/10/12 - S4

Mans Anna Hansdotter, f 1836-01-24, g 1858 m

Hans Ersson, f 1831-09-23 av soldaten Erik Wikman och Brita Ersdotter, Ovanmyra 38

Barn:

Mans Hans Hansson, f 1860-02-22

Mans Anna Hansdotter, f 1862-10-06

o ä son Anders Erik Vilhelm, f 1882-11-03 i Grundsunda i Västernorrland

Mans Erik Hansson, f 1865-08-04, f d sjöman Målare

Mans Brita Hansdotter, f 1869-04-02

Mans Kerstin Hansdotter, f 1873-06-03

Mans Carolina Hansdotter, f 1876-03-10, dopattest från Härnösand

Mans Maria Josefina Hansdotter, f 1879-08-19, dopattest från Härnösand

 

Familjen finns i 1877 - 1888 års husförhörslängd men inte i församlingsboken för 1890 - 1899. De har antagligen

flyttat till Härnösand, men där finns ingen inflyttningslängd för den här tiden, så jag har inte kunnat leta efter dem där.

 

 

IIIb)

Solberga 11 - S utan jordnummer

Mans Erik Hansson, f 1850-09-07, arbetare, död 1895-06-08, g 1873-12-26 m

Knapp Anna Ersdotter, f 1847-08-30, från Ovanmyra 3

Barn:

Mans Erik Ersson, f 1874-08-30, murare, skriven i Nicolai församling i Stockholm

Mans Anders Ersson, f 1876-10-10, murare

Mans Hans Ersson, f 1879-08-18, murare

Mans Olof Alfred Ersson, f 1883-08-04 i Härnösand, murare

från Matteus församling i Stockholm 1909-03-19, till Katarina församling i Stockholm 1909-11-11

Mans Anna Ersdotter, f 1886-08-19

g borgerligt 1918-12-03 m fabrikören Edv Mårtensson, Maria församling, Stockholm

 

Enligt församlingsboken 1900-1909 var familjen skriven i Solberga 11, men flyttade till Ovanmyra s26 1905-11-22.

I 1910 - 1920 års församlingsbok fanns fortfarande  Hans, Olof Alfred och Anna jämte modern Anna Ersdotter

skrivna på Ovanmyra s26.

 

 

Solberga Ss1

I)

Nygårds/Pers Brita Ersdotter, f 1831, hemmansägare, från Solberga - Västanå,

änka efter Pell/Nygårds Lars Andersson, f 1830-09-23, Solberga B4

Brita Larsdotter, f 1869

Lars Larsson, f 1874

Anders Larsson, f 1863

Anna Ersdotter, f 1856

Anna, f 1888

Anders, f 1891, ej i S

Kristina, f 1896, ej i S

 

 

Solberga S2

I)

Laggar Anna Jonsdotter, f 1825, hemmansägare

Lisbet, f 1865

Karin, f 1871

Olof Andersson, f 1852

Anna Ersdotter, f 1855

Anna Eisabet, f 1883

Anders, f 1886

Olof, f 1888

Kerstin, f 1891

Brita, f 1894

Erik, f 1897

 

 

Solberga S3 - T3

I)

Torrångs Olof Olsson, f 1842, hemmansägare

Anna Ersdotter, f 1838

Olof, f 1865, se nedan II)

Lisbet, f 1870

Anna, f 1873

Brita, f 1879

g 1905-12-23 till Jones Erik Andersson, f 1881-10-28, Ovanmyra

Lisbet Jonsdotter, f 1815

 

 

II)

Torrångs Olof Olsson, f 1865, smed

Anna Olsdotter, f 1869

Olof, f 1892

Anna, f 1894

Anders, f 1897

Brita Josefina, f 1900

 

Torrångs Jonas Anderson, f 1870, småskollärare, ej i S

Anders, f 1892

Anna, f 1894

Elisabet, f 1897

 

 

Solberga S4

I)

Ståls Anna Andersdotter, f 1834, hemmansägare

Brita, f 1861

Anna, f 1867

Kerstin, f 1870

Erik, f 1873

Lisbet, f 1875

Jonas, f 1880

Hans Olsson, f 1810

Anna Olsdotter, f 1811

 

 

Solberga Ss4

I)

Spåmans Hans Andersson, f 1834, hemmansägare

Brita Olsdotter, f 1828

Anna, f 1859

Anders, f 1863

Brita, f 1867

Lisbet, f 1872, se nedan II)

 

 

Solberga Ts4

II)

Spåmans Lisbet Hansdotter, f 1872

Jonas Olson, f 1872, hemmansägare

Anna Elisabet, f 1898

Erik, f 1900

Anders Hansson, f 1863

 

 

Solberga S5

I)

Skarp Jon Andersson, f 1825, hemmansägare

Anna Andersdotter, f 1825

Olof Stöt, f 1865, soldat

Brita Hansdotter, f 1858

Anna Albertina, f 1891

Kristina, f 1895

 

 

Solberga Sss5

I)

Sands Erik Andersson, f 1851, hemmansägare

Lisbet Jonsdotter, f 1846

Brita, f 1879

Kerstin, f 1882

Erik, f 1885

Anna, f 1888

 

Svensk Olof Persson, f 1854, hemmansägare

Anna Andersdotter, f 1856

Anders, f 1882

Olof, f 1885

Anna Elisabet, f 1892

 

 

Solberga S6

Pers Erik Jonsson, f 1849, hemmansägare

Kerstin Olsdotter, f 1835

Anders Andersson, f 1859

Jon, f 1871

Brita, f 1874

Kerstin, f 1875

 

Pers Anders Hopp, f 1857, soldat

Anna Andersdotter, f 1857

Anna, f 1882

Anders, f 1884

Erik, f 1886

Jonas, f 1889

Kristina, f 1892

Olof Viktor, f 1895

Maria Elisabet, f 1898

 

 

Solberga Ss6 - T6

I)

Spåmans Olof Jonsson, f 1867, hemmansägare

Anna Olsdotter, f 1830

Margreta Andersdotter, f 1833, fattighjon enl T

 

 

Solberga Sss7 - Ts7

I)

Thors Olof Jonsson, f 1857, hemmansägare

Margreta Jonsdotter, f 1851

Jonas, f 1883

Erik, f 1884

Anders Viktor, f 1888

Anna, f 1890

Olof Vilhelm, f 1893

 

 

Solberga S8

I)

Mases Erik Andersson, f 1836, hemmansägare

Brita Jonsdotter, f 1835

Erik, f 1868

Anna, f 1871

Kerstin, f 1876

Anders Ersson, f 1863

Anna Karlsdotter, f 1865

Anna, f 1886

Kerstin, f 1889

 

 

Solberga S9 - Tss8

I)

Laggar Kerstin Ersdotter, f 1844, hemmansägare

Anders Johansson, f 1875, hemmansägare i T

Kerstin Jansdotter, f 1873

Anders, f 1898

Johan, f 1899

 

 

Solberga S utan jordnummer

Olof Sondell, f 1860, arbetare

 

Erik Ersson Stöt, f 1846, f d soldat

Anders, f 1870

Olof, f 1872

Erik, f 1876

 

Hans Knipe, f 1865, soldat

 

Olof Ström, f 1847, f d soldat

Anna Hansdotter, f 1851

Anna, f 1874

Erik, f 1876

Hans, f 1878

Kerstin, f 1881

Anders, f 1884

Brita, f 1887

Emma Elisabet, f 1890

 

 

Oidentifierade poster

 

I dopboken:

1695-09-01

Erik

Anders Andersson

 

1700-03-25

Anna

Anders Andersson

 

1687-04-24

Brita

Anders Hansson

 

1638-06-17

Anders

Anders Nilssons Son

Gudfar Jon Larsson, Sätra, Gudmor Kerstin Olsdotter i Prästgården

1696-01-12

Margeta

Anders Olsson

 

1738-01-30

Olof

Anders Olsson

 

1734-10-24

Jon

Erik Jonsson

 

1632-02-24

NN

Erik Persson

"Som modern legat ihjäl i sängen"

1632-01-29

Anders

Hans Persson

Gudfar Olof Matsson, Solberga A4, Gudmor hustru Kerstin, änka

1729-04-06

Erik

Olof Andersson

 

1735-05-06

Olof

Olof Andersson

 

1694-03-04

Anna

Olof Hansson

 

1636-03-13

Olof

Olof Hansson?

Gudfar Erik Persson, Solberga, Gudmor hustru Anna, Västanå

1774-02-10

Erik

Olof Jonsson

Brita Larsdotter

1683-04-01

Jon

Per Ersson

 

1685-03-08

Margeta

Per Ersson

 

1687-11-01

Anna

Per Larsson

 

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1657-11-15

Anders Hansson

Solberga

Malin Matsdotter

Altsarbyn

1710-12-26

Olof Andersson

Solberga

Kerstin Matsdotter änka

Vikarbyn

Hustrun:

1671-01-06

Olof Andersson

Lenåsen

Brita Ersdotter

Solberga

1681-12-26

Lars Andersson

Solberga

Malin Olsdotter

Solberga

 

 

I dödboken:

1682-09-24

Anders Hanssons barn

 

 

1685-12-06

Anders Hanssons barn

 

 

1692-05-18

Anders Hanssons hustru

 

 

1686-03-21

Anders Olssons barn

 

 

1697-06-13

Anders Olssons dotter Karin

blodsot

2 år 44 d

1632-05-06

Bengt Stephanssons Anna

 

 

1715-06-19

Hans Hansson

 

 

1716-05-13

Hans Hansson

långsam sjukdom

45 år

1686-03-14

Kerstin Olsdotter

 

 

1711-03-12

Margeta Olsdotter, hustru

bröstsjuka

92

1685-05-24

Per Engströms (?) hustrus syster

 

 

1691-01-18

Per Erssons barn

 

 

 

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Erik Persson

Gudfar till Olof Hanssons son Olof, f 1636-03-13, Solberga

Olof Jönsson

Gudfar till Olof Matssons son Olof, f 1630-08-08, Solberga A4

Olof NN

Gudfar till NN Erssons dotter Brita, f 1638-01-21, Ovanmyra

 

I personalieboken:

1785-11-01

Anna

f 1777-08-31

Per Andersson Spåman och Brita Hansdotter

d 1785-10-22

1785-11-01

Hans

f 1778-10-21

Per Andersson Spåman och Brita Hansdotter

d 1785-10-21

 

I 1695 års revning:

Roten nr 12 Solvik

Anders Jonsson

515 bdl r j

Roten nr 15 Klockare

Joen Olssons änka

615 bdl r j

Roten nr 17 Tiäder

Hans Jonsson

245 bdl r j

Roten nr 46 Grabb

Lars Olsson

597 bdl r j

 

I nattvardslängden ("husbondeförteckningen") för 1737 finns en Jöns Anders Ersson, som inte är identifierad.

 

 

 

  © Olof Hansson & Karin Jegelius den 10 oktober 2004.

 

  Tillbaka