Boda Kapellförsamling före 1796

Version D 2004

Tillbaka

 

 

Änderåsen

Änderåsen ligger mellan Osmundsberg och Silverberg. Den nämns 1549 som Änderåsen, men skrevs på

1600-talet även Enneråsen. Enligt "Ortnamn i Dalarna" innehåller namnet en genitiv av det gamla mansnamnet

Önd, fornvästnordiskt Eyvindr. Det är en av de mindre byarna, 7 hushåll 1691 och 13 hushåll 1784. 1663 fanns

3 kvarnar i Änderåsströmmen, nu Sinksjöån, som går från Sinksjön till Mödalen. Alla ägdes av hushåll i Änderåsen.

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1.Halfwar Pärsson

3.15

Se Änderåsen A2

2. Lars Olofsson

4.12

Se Änderåsen A5

3. Lars Joensson

2.21

Dotter Brita, f 1630-03-14. Gudföräldrar Lars Olsson och hans hustru Änderåsen A5

 

1618 hade utgått

Halfwar Persson

och tillkommit

Anders Halfwardsson

 

 

Hushållsnumren

>  = avdelat eller utflyttat hushåll

<  = två hushåll under samma rubrik

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1760-67

1775-84

Namn

A1

B1

C1

D1

E1

---

---

Hans Larsson

A2

B2

C2

 

D2

E2

F1

<F2

G1

<G2

Werkar/Skarp

A3

B3

C3

D3

E6

F6

G5

Ifwars/Gudmunds

A4

B4

C4

---

 

 

 

Erik Matsson

A5

B5

<B6

C7

<C6

D5

E7

>E4

F7

G7

Olof Larsson/Råbock

A6

B7

C5

D4

E5

>E11

F5

G6

Gisslar

A7

B8

C8

---

 

 

 

Anders Larsson

---

B(-)

---

 

 

 

 

Stawenberg

 

 

---

D6

E12

F12

G11

Långsveds

 

 

---

D7

E8

<E9

F8

G8

Arf Abraham

 

 

---

D(-)

---

 

 

Lisbet Jacobsdotter

 

 

 

---

E3

F3

G3

Räf

 

 

 

(A5)

E4

F4

<F10

G4

<G9

Jon Ersson

 

 

 

---

E10

F9

---

Tin Brita Andersdotter

 

 

 

(A6)

E11

F11

<F13

<F14

G10

<G13

<G12

Gisslar

 

 

Änderåsen A1

B1 - C1 - D1 - E1. Ej i F

I)

Hans Larsson f 1634, begr 1685-01-25 (51 år), g m

Karin Ersdotter, f 1645, från Lenåsen A11, begr 1714-08-08 (69 år)

Barn:

Brita Hansdotter, f 1667 eller 1669

g 1684 till Gisslar Olof Andersson, f 1660, Änderåsen A6 - D4

Anna Hansdotter, f 1670 eller 1671,

g till Huus Erik Ersson, f 1663, Ovanmyra A9 - C9

Lars Hansson, f 1675, död 1701 - 1719

Kerstin Hansdotter, f 1677 eller 1678, g till Ovanmyra, (ej identifierad där), död 1703 (25 år)

Karin Hansdotter, f 1681

Hans Hansson, f 1684, se nedan Änderåsen D1 - E1

 

Svärmor: Brita Olsdotter, f 1606 eller 1610 i Hjortnäs i Leksand, död 1682 eller 1684 (72 - 78 år),

från Lenåsen A11.

 

Hans Larsson kan vara bror till Olof Larsson, f 1642, Lenåsen A11

 

Karin Ersdotter g 2 g m

Anders Carlsson, änkling

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 443 bdl r j.

 

 

Änderåsen D1 - E1

II)

Hans Hansson, f 1682 eller 1684, "svag och eljest mycket sjuklig änkling", död 1753 (69 år), g m

Brita Jonsdotter, f 1682, från Änderåsen A2 - B2, död 1750 (68 år)

Hans Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Karin Hansdotter, f 1709-12-20, begr 1710-09-18 (9 mån), sting

Hans Hansson, f 1711-06-22, soldat nr 6 Stöt

g 1738-02-17 till Jöns Lars Lisbet Ersdotter, f 1714-02-19, Kärvsåsen A1 - E20

Anders Hansson, f 1713-08-08, se nedan

Karin Hansdotter, f 1715-12-28

g 1738-12-03 till Tin Hans Andersson, soldat nr 4 Willstöt, f 1709-03-28, Gulleråsen C12

En dotter, begravd 1720-01-06 (1 dygn), nöddöpt

Brita Hansdotter, f 1721-08-03, döpt i Ore

g 1752-01-06 till Erik Jonsson, f 1732-09-05, Änderåsen E4

Anna Hansdotter, f 1723-03-07

g 1744 eller 1745 till Jöns Lars Olof Olsson, f 1714-01-13, Kärvsåsen A2 - D10

Kerstin Hansdotter, f 1726, död 1751 (25 år)

 

Fosterbarn: (föräldrar Hans Olsson - Hans Hanssons systerson - och Anna Andersdotter, Änderåsen A6)

Karin Hansdotter, f 1715-01-10

g 1732-11-01 till Marits Erik Andersson, f 1711-10-27, Kärvsåsen A12d - C6

Kerstin Hansdotter, f 1717-04-09, begr 1718-05-18 (1 år), kopporna

 

 

III)

Anders Hansson, f 1713-08-08, död 1753 (40 år), g ca 1735 m

(Jöns Lars) Kerstin Olsdotter, f 1705-03-09 i Kärvsåsen A2 - D10, död 1773-07-25 (68 år), rötfeber

Anders Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 2 döttrar:

Brita Andersdotter, f 1737-02-17

g 1754-02-02 till Werkar Jon Hansson, f 1730-11-20, Änderåsen A2. De var tremänningar.

Kerstin Andersdotter, f 1741-08-23

g 1762-12-01 till Snickars Lars Ersson, f 1736-10-11, Boda G10/11

 

 

Änderåsen A2

B2 - C2 - D2 - E2 - F1 - G1 – H3. Nya hushåll A3 och F2

I)

Halfwar Pärsson

Finns i jordeboken 1613 (Älvsborgs lösen) g m

Brita, begr 1637-01-22

Barn:

NN Halfwardsson

Barn: NN, f 1634-09-07. Gudfar Olof klockare, Gulleråsen (fanns där 1613)

Jon Halfvardsson, se nedan

Carl Halfvardsson, f 1612, se Änderåsen A3 (nytt hushåll)

Karin Halfwardsdotter

g 1633-11-24 till Hans Jonsson, Osmundsberg, ej identifierad

 

 

II)

Jon Halfvardsson, begr 1659-06-24, g 1636-12-26 m

Kerstin Larsdotter, Lars Nilssons dotter från Kärvsåsen, f 1604, begr 1684-04-27 (80 år)

Barn:

Brita Jonsdotter, f 1641, död 1702 (61 år)

Kerstin Jonsdotter, f 1640 eller 1643, död 1702 (59 år)

Jon Jonsson, f 1647, se nedan Änderåsen B2 - C2

Carl Jonsson, f 1649, död på resa till Stockholm, begr 1694-01-28 (45 år)

oäkta dotter Kerstin Carlsdotter, f 1673-06-15

 

Kerstin Olsdotter, hustru, från Kärvsåsen, troligen f 1648 och gift med ovannämnda Carl Jonsson.

 

1663 hade familjen fäbodar i Änderåsbodarna, nu obekanta.

 

 

Änderåsen B2 - C2

III)

Joen Joensson, f 1647 i Änderåsen, soldat nr 14 Goliath, antagen 1688, begr 1721-04-16 (74 år), ålder,

g 1676-12-26 m

Brita Hansdotter, f 1642, från Osmundsberg, begr 1720-09-18 (78 år), ålder.

Barn:

Kerstin Jonsdotter, f 1680, se nedan Änderåsen D2

Brita Jonsdotter, F 1680-02-02. Dopboken kallas fadern Jons Jonsson Gisslar.

Var det ett soldatnamn?

g till Hans Hansson, f 1684, Änderåsen A1 - C1

 

Deras barnbarn Werkar/Karnäs Jon Hansson (se nedan) och Brita Andersdotter, Änderåsen A1 - E1,

gifte sig med varandra.

 

 

Änderåsen D2

IV)

Kerstin Jonsdotter, f 1680, g m

Werkar Jon Ersson, f 1671-03-19, från Silverberg A2a - C11

Familjen flyttade till Silverberg A2a - C11 någon gång före 1711. Barn se d:o

Kvar i Änderåsen blev:

Werkar Karin Jonsdotter, f 1704-01-07 i Änderåsen, se nedan

Werkar Kerstin Jonsdotter, f 1708-01-12

 

 

Änderåsen E2

V)

Werkar Karin Jonsdotter, f 1704-01-07, död 1777-09-22 av håll och sting (73 år), g 1726-11-20 m

(Tysk) Hans Ersson, f 1701-10-20, soldat nr 16 Skarp, från Lenåsen C14, död ca 1740 (ca 39 år).

Hans Skarp skrevs som husbonde fr o m 1737.

Barn 5 söner:

Werkar Erik Hansson, f 1727-09-19 i Änderåsen

g 1753-07-08 till Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1714-02-15, änka, Kärvsåsen A6 - E10

Werkar Jon Hansson, f 1730-11-20 i Silverberg, se nedan Änderåsen F1 VI)

Werkar Hans Hansson, f 1733-10-20 i Silverberg,

g 1756-12-26 m (Arf) Kerstin Olsdotter, f 1741-08-23, Änderåsen D7 – E8.

Paret flyttar till Ovanmyra F29 1761.

Werkar Olof Hansson, f 1736-09-19 i Änderåsen, se Änderåsen F2 nytt hushåll

Werkar Anders Hansson, f 1740-03-15 i Änderåsen

 

 

Änderåsen F1 - G1

VI)

Werkar/Karnäs Jon Hansson, f 1730-11-20, död 1773-06-20 i feber (43 år), g 1754-02-02 m

Brita Andersdotter, f 1737-02-17, från Änderåsen A1. De var tremänningar (sysslingar).

I F1 och G1 skrivs familjen Karnäs.

Barn 3 söner och 2 döttrar. I längderna finns 6 barn:

Werkar Hans Jonsson, f 1755-09-09, begr 1 Stora Böndagen 1785 (30 år)

Werkar Anders Jonsson, f 1757-12-23

Werkar Kerstin Jonsdotter, f 1760-06-21, se nedan VII)

Werkar Brita Jonsdotter, f 1763-04-24

g m Pehr Pehrsson Alberg, f 1772-07-09 i Voxna, död 1845.

De bosatte sig i Ådalsliden i Ångermanland.

Barn:            Britta, f 1794-02-20 i Ovanåker

Per, f 1796-05-10 i Voxna

Karin, f 1799-01-06 i Färila

Jon, f 1801-07-23 i Färila

Kristina, f 1803-11-10 i Färila

Werkar Jonas Jonsson, f 1766

Werkar Karin Jonsdotter, f 1771-02-07

 

Kerstin Jonsdotter, f 1741 g 1762 till Boda, ej identifierad.

 

 

VII)

Werkar/Karnäs Kerstin Jonsdotter, f 1760-06-21 g 1784-11-21 m

Olof Jonsson, f 1760 i Ovanåker

Barn:

Karnäs Brita Olsdotter, f 1785-09-01

Karnäs Erik Olsson, f 1785-09-01, flyttat till Hälsingland

Karnäs Kerstin Olsdotter, f 1789-02-28, flyttat till Hälsingland

Karnäs Jon Olsson, f 1792-08-28, flyttat till Ovanåker

Karnäs Karin Olsdotter, f 1795-09-16

g 1819 till Mökjas Anders Andersson, f 1793-12-08, Lenåsen A2

Karnäs Anna Olsdotter, f 1799-09-22

Karnäs Lisbet Olsdotter, f 1803-02-12

Karnäs Margeta Olsdotter, f 1807-05-27

 

 

Änderåsen A3

B3 - C3 - D3 - E6 - F6 - G5 – H1

I)

Carl Halfvardsson, f 1612, från Änderåsen A2, begr 1701-02-24 (89 år), g m

Karin, f 1614, begr 1684-05-04 (70 år)

Barn:

Carl Carlsson, f 1646

g 1671-11-12 till Margeta Larsdotter, f 1656, Osmundsberg A8

Kerstin Carlsdotter, f 1651

g till Olof Ersson, f 1663, Silverberg A2a - B3

Hans Carlsson, f 1655, se nedan II)

troligen också

Karin Carlsdotter, f 1648

g 1676-11-12 till Olof Hansson, f 1636, Gulleråsen A18a

 

Familjen hade fäbodar i Änderåsbodarna och del i kvarn i Änderåsströmmen.

 

 

II)

Hans Carlsson, f 1655, begr 1693-10-08 (38 år), g 1676-12-31 m

Malin Olsdotter, f 1657, från Lenåsen A12

Barn:

Anders Hansson, f 1678, se nedan Änderåsen D3

Karin Hansdotter, f 1679-08-24

g 1702-05-26 till Gatu Mats Andersson, f 1682, Boda B15 - C19

Margeta Hansdotter, f 1681-12-18, se nedan Änderåsen E6

Brita Hansdotter, f 1684-03-02

troligen g 1715-12-26 till Klockar Erik Olsson, f 1689-01-27, Gulleråsen C8

Kerstin Hansdotter, f 1686-06-24

g 1711-12-26 till nämndemannen Pell Anders Matsson, f 1683-12-26, Solberga B4 - C2

Carl Hansson, f 1689-05-22, död i Boda i bröstsjuka, begr 1708-02-16,

samma dag som brodern Anders f 1678.

Anna Hansdotter, f 1692-07-31, begr 1693-01-15 (6 mån)

 

 

Änderåsen C3

Malin Olsdotter g 2 g m

Ifwars Erik Ersson

Erik Ersson skrevs som husbonde t o m 1739.

 

 

Änderåsen D3

IIIa)

Ifwars Anders Hansson, f 1678, begr 1708-02-16 (30 år), brännsjuka, g 1701-12-26 m

(Erik Anders) Lisbet Andersdotter, f 1671-09-03, från Kärvsåsen A6 - C15

Barn:

Ifwars Hans Andersson, f 1703-09-14, begr 1715-04-20 (12 år), värk

Ifwars Malin Andersdotter, f 1706-02-11, död 1706 (11 dagar)

Ifwars Lisbet Andersdotter, till Kärvsåsen A6 - C15 (som piga?)

Ifwars Anders Andersson, f 1707-12-11

 

Ifwars Lisbet Andersdotter gifte sig 2 g 1716-05-21 till Jöns Lars Lars Andersson, f 1694, Kärvsåsen C9

 

 

Änderåsen E6

IIIb)

(Ifwars) Margeta Hansdotter, f 1681-12-18, från Änderåsen A3 - C3, ofärdig, död 1760 av sting (79 år),

g 1713-12-27 m

Måg Gudmund Matsson, f 1690-02-02, från Ovanmyra A4 - C16

Gudmund Matsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Måg Hans Gudmundsson, f 1714-09-11 i Ovanmyra, död 1715-07-10 i bröstsjuka (1 år)

Måg Carl Gudmundsson, f 1716-09-18 i Änderåsen, se nedan

Ett barn, f 1718, dött 1719-01-01 (1 år)

Måg Brita Gudmundsdotter, f 1721-03-04, död 1722-07-29 (1 år)

Måg Brita Gudmundsdotter, f 1723-11-25

g 1744-01-29 till Dräng Erik Larsson, f 1722-05-19, Boda A12 - F1

 

Ej identifierade:

Kerstin Lisshols

Anders Hansson

 

 

Änderåsen F6

IV)

Måg Carl Gudmundsson, f 1716-09-18, död 1773 (57 år), g 1740-12-26 m

(Jöns Lars) Lisbet Olsdotter, f 1709-12-24, från Kärvsåsen A2 - D10, död 1804-03-25 (95 år)

Barn:

Måg Brita Carlsdotter, f 1741-12-23, död 1792-08-29 i rödsot (51 år)

g 1760-12-04 m Peter Olsson Färengran (skrevs även Ferngren), f 1734-01-06, från

Kärvsåsen E12, död ca 1785 (ca 50 år) Utan barn. De flyttade till Änderåsen E4 - G4

Måg Margeta Carlsdotter, f 1743-12-06, se nedan Änderåsen G5

Måg Kerstin Carlsdotter, f 1747 eller 1748

g 1770-12-26 till Snickars Erik Ersson, f 1741-09-19, Boda G10/11. I vigselboken står att

hennes hemby är Boda, förmodligen felskrivning. De bosatte sig på Ovanmyra G31.

Måg Anna Carlsdotter, f 1753-09-07

g 1774-12-26 till Erik Hans Jon Olsson, f 1746-08-28, Silverberg E12- G10

 

Margeta Hansdotters syster:

Karin Hansdotter, f 1679-08-24, död 1757 eller 1760, änka efter Gatu Mats Andersson, f 1682, Boda B15 - C19

 

 

Änderåsen G5

V)

Margeta Carlsdotter, f 1743-12-06, g 1768-12-28 m

Callur Olof Andersson, f 1745-09-23, från Kärvsåsen E19

Barn:

Callur Brita Olsdotter, f 1769-09-04, "ganska snäll"

g 1793-03-08 m Lans Anders Olsson, f 1772-01-16, Osmundsberg B10

Barn: Callur Brita Andersdotter, f 1794-01-24, död 1794

Callur Olof Andersson, f 1795-03-20

Callur Lisbet Olsdotter, f 1771-07-10, "snäll"

Callur Anna Olsdotter, f 1775-02-05 i Gulleråsen enligt dopboken, "snäll"

Callur Kerstin Olsdotter, f 1777-04-22, död 1783-08-09 i rödsot (6 år)

Callur Margeta Olsdotter, f 1779-12-21

Callur Kerstin Olsdotter, f 1784-06-26

g 1811-04-15 m Gruvris Anders Andersson, f 1778-03-11,

Gruvriset E1

Callur Anders Olsson, f 1788-04-19

 

 

Brita Andersdotter, moder, f 1746. Ej identifierad.

 

 

Änderåsen A4

B4 - C4. - Ej i D.

I)

Erik Matsson, begr 1671-03-12, g m

Anna, f 1602, begr 1676-06-04

Barn:

Olof Ersson, se nedan Änderåsen B4 - C4

 

 

Änderåsen B4 -C4

II)

Olof Ersson, soldat, g m

Brita Persdotter, f 1637, begr 1730-02-01, sting. 97 år enligt dödboken.

Barn:

Olof Olsson, f 1670 eller 1671, se nedan III)

 

Jon, måg

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 240 bdl r j. Det var då den näst minsta gården i byn.

 

 

III)

Olof Olsson, f 1670 eller 1671, soldat nr 24 Soling, död 1693 - 1699, g m

Kerstin Larsdotter, f 1665, (Karin enligt dödboken), begr 1703-03-08, sting. 36 år enligt dödboken.

Barn:

Olof Olsson, f 1694-09-16, död 1701 - 1719

 

 

Änderåsen A5

B5 + B6 - C6 + C7 - D5 - E7 - F7 - G7 – H7 + H13. Nytt hushåll E4.

I)

Lars Olsson, g m

Anna

Barn:

Gulla Larsdotter,

g 1631-12-25 m Mats Persson, Gulleråsen A9

Olof Larsson, f 1608, se nedan II)

 

Lars Olsson var gudfar till Lars Jönssons dotter Brita, f 1630-03-14, Änderåsen (fanns där 1613).

Lars Olssons hustru var gudmor till Per Bengtssons son Erik, f 1632-04-04, Gulleråsen (han fanns

där 1613), och till Lars Jönssons dotter Brita, f 1630-03-14, Änderåsen (han fanns där 1613).

 

 

II)

Olof Larsson, f 1608, begr 1675-04-07 (67 år), g 1638-06-17 m

Anna Nilsdotter, Nils Svenssons dotter från Västberg i Rättvik, f 1618, begr 1681-10-02 (63 år)

Barn:

Hans Olsson (födelseår okänt)

Johan Olsson, f 1654, se nedan IIIa Änderåsen B5 - C7

Anna Olsdotter, f 1655, gift till Olof Matsson, f 1651, Gruvriset A1

Lars Olsson, f 1657, se nedan IIIb Änderåsen B6 - C6

 

Hans Ersson i Utanåker

? Andersson

 

1663 hade familjen fäbodar i Östervattberg, nu Öster-Våtberg med Björkbodarnas fäbodar,

23 km ostnordost om Änderåsen, samt del i kvarn i Änderåsströmmen.

 

 

Änderåsen B5 - C7

IIIa)

Johan Olsson, f 1654, från Änderåsen A5, begr 1713-06-07 (59 år), sting, g 1679-12-26 m

(Seffres) Kerstin Olsdotter, f 1662 från Gulleråsen A6, begr 1733-06-30, långsam sjukdom.

66 år enligt dödboken.

"Styvson" (son?)

Samuel Jönsson, f 1675

 

Kerstin Olsdotter var g 2 g 1714-12-26 till Långsveds Erik Olsson, f 1684-10-26, Ovanmyra A12 - C5.

De bosatte sig på Änderåsen D6.

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 465 bdl r j.

 

Sambandet med följande hushåll framgår ej:

Arf Abraham ("Habram") Andersson, f 1674-04-12, från Ovanmyra A13 - C21, död hastigt, begr 1724-11-01

(ca 50 år), g 1703-01-01 m

(Tin) Anna Andersdotter, f 1668, från Gulleråsen A12, död 1746 eller 1749 (78 - 81 år)

Familjen flyttade till Änderåsen D7 (se d:o)

 

Erik Hansson, soldat Got, från Ore, död 1742, g 1709-11-28 m

(Back) Lisbet Olsdotter, f 1677-12-30 i Gruvriset, från Boda B18

Got är inte ett rotenamn i Rättviks, Mora eller Orsa kompanier.

Hon var dotter till Anna Olsdotter, f 1653, (se ovan II), gift till Olof Matsson, f 1654, Gruvriset A1.

Familjen flyttade till Gulleråsen C31 1712 - 1715 (se d:o)

 

Brita Ersdotter, logpiga från Västanå

 

 

Änderåsen B6 - C6

IIIb)

Lars Olsson, f 1657, begr 1722-07-01 (65 år), blodsot. Inlämnade 1719 tillsammans med Erikanders Erik

Andersson, Kärvsåsen A6, en skrift till drottning Ulrika Eleonora med anhållan om egen präst och egen kyrkogård

vid kapellet. Lars Olsson erbjöd sig att som prästgård överlämna den till kronan indragna förre befallningsmannen

Johan Gudmundssons gård i Gruvriset, som han inlöst. G 1682-06-05 m

Malin Salomonsdotter, f 1656 eller 1658 i Boda, begr 1708-11-08 (50 år), sting

Han var morbror till (Back) Lisbet Olsdotter IIIa ovan.

Barn:

Anna Larsdotter, f 1683-06-24, begr 1703-04-01 (20 år), sting

Lisbet Larsdotter, f 1686-03-21, se nedan IVb Änderåsen E7

Kerstin Larsdotter, f 1690-03-23, se Änderåsen E4 (nytt hushåll)

Brita Larsdotter, f ca 1698

g till Hans Hansson, f 1698-07-27, soldat nr 10 Råbock, Osmundsberg A9 - D11

 

Ingebor, f 1622, svärmor, från Boda A11, begr 1693-02-13 (71 år)

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 701 bdl r j.

 

 

Änderåsen E7

IV)

Lisbet Larsdotter, f 1686-03-21, döv och ofärdig, g 1724-12-28 m

(Sand) Anders Hansson, f 1694-03-04, från Silverberg B1 - C6. "Har svaga (?) ben". död 1770 (76 år).

I dopboken står att han är född i Solberga, uppenbarligen fel.

Barn:

Kerstin Andersdotter, f 1726-08-28, se nedan

 

 

Änderåsen F7 - G7

V)

Kerstin Andersdotter, f 1726-08-28, död 1800-04-28 av ålder (74 år), g 1744-12-26 m

Smed Jon eller Jonas Jonsson, soldat nr 10 Råbock, f 1722 av Jonas Olsson och Ella Olsdotter, Östansjö, Ore.

(Svärdsjö enligt vigselboken), död 1780-05-12 (58 år)

Har tjänat Råbocks rote i 8 år, bl a en kommendering till Karlskrona fästning.

Barn 2 söner och 7 döttrar:

Smed Kerstin Jonsdotter, f 1748-08-19, se nedan VI)

Smed Anna Jonsdotter, f 1751-02-01, död före 1753-06-07

Smed Anna Jonsdotter, f 1753-06-07

g 1774-04-04 till Kropp Hans Ersson, f 1754, Gulleråsen G33

Smed Jonas Jonsson, f 1757-05-19, död 1765 av slag (8 år)

Smed Olof Jonsson, f 1760-03-14, död 1763-06-02 i kopporna (3 år)

Smed Brita Jonsdotter, f 1763-06-04, död 1763 av håll och stygn (0 år)

Smed Brita Jonsdotter, f 1764-10-06

g 1783 m Lans Anders Olsson, f 1760-12-16, Osmundsberg A7 - E10

Smed Lisbet Jonsdotter, f 1767-12-31, död 1767-12-31 i kopporna (0 dygn)

Smed Lisbet Jonsdotter, f 1769-08-28

g 1785-03-28 till Gisslar Anders Persson, f 1761-12-23, Änderåsen E11 - G10

 

 

VI)

Smed Kerstin Jonsdotter, f 1748-08-19, g m

(Got) Olof Hansson, f 1745, från Gulleråsen C31 - E27

Barn:

Smed Brita Olsdotter, f 1776-07-06, i Dalstuga

Smed Kerstin Olsdotter, f 1778-05-21

Smed Hans Olsson, f 1781-01-06, död 1791

Smed Anna Olsdotter, f 1783-08-01

Smed Lisbet Olsdotter, f 1786-05-07

Smed Jonas Olsson, f 1790-12-06

 

 

Änderåsen A6

B7 - C5 - D4 - E5 - F5 - G6 – H8. Nytt hushåll E11

I)

Anders klockare

Barn:

Kerstin, f 1636, se nedan

 

II)

Kerstin Andersdotter, f 1636, begr 1717-04-14 (81 år), g m

Erik Larsson, f 1621, begr 1703-07-12 (82 år), ålder

Styvbarn:

Olof Andersson, f 1660, se nedan Änderåsen D4

Margeta Andersdotter, f 1663

troligen gift till Anders Matsson, f 1661 eller 1665 Gruvriset B3

Barn:

Lars Ersson, f 1667, begr 1674-03-08 (7 år)

 

1663 hade familjen fäbodar i Änderåsbodarna.

 

 

Änderåsen D4

III)

Gisslar Olof Andersson, f 1660, g 1684 m

Brita Hansdotter, f 1667 eller 1669, från Änderåsen A1

Olof Andersson skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Gisslar Hans Olsson, f 1686-01-10, se nedan Änderåsen E5

Gisslar Kerstin Olsdotter, f 1689-01-20, döpt i Ore

g 1708-05-25 till Lisbets Olof Hansson, f 1683, Gulleråsen D26

Gisslar Karin Olsdotter, begr 1694-03-04

Gisslar Margeta Olsdotter, f 1694, se Änderåsen E11 (nytt hushåll)

Gisslar Karin Olsdotter, f 1702

 

Hans Andersson, f 1686. Styvbarn?

Kerstin

 

 

Änderåsen E5

IV)

Gisslar Hans Olsson, f 1686-01-10, död 1773-04-25 i feber (87 år), g 1711-12-26 m

Anna Andersdotter, f 1683-12-23, från Osmundsberg B10, död ca 1761 (ca 78 år). I vigselboken står Ovanmyra.

Hans Olsson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 2 söner och 5 döttrar:

Gisslar Brita Hansdotter, f 1712-10-02

g 1732-11-01 till Tysk eller Annikas Olof Ersson, f 1708-12-19, Kärvsåsen D3 - E9

Gisslar Karin Hansdotter, f 1715-01-10

g 1732-11-01 till Marits Erik Andersson, f 1711-10-27, Kärvsåsen A12d - C6.

Gisslar Kerstin Hansdotter, f 1717-04-09, död 1718-05-18 i kopporna (1 år)

Gisslar Anna Hansdotter, f 1719-03-27

g 1736-12-26 till Flat Olof Andersson, f 1714-05-01, Kärvsåsen A7 - C13

Gisslar Olof Hansson, f 1723-02-20, döpt i Ore

g m Anna Andersdotter, f 1725-11-20, Änderåsen E3. Död 1744 (19 år)

Gisslar Kerstin Hansdotter, f 1726-03-24, se nedan

 

Karin, f 1715-01-10, och Kerstin, f 1726-03-24, var fosterbarn hos Hans Hansson, f 1684,

och Brita Jonsdotter, f 1682, Änderåsen A1 - D1. Se d:o. Gisslar Hans Olssons mor Brita Hansdotter

var syster till Hans Hansson på Änderåsen A1.

 

 

Änderåsen F5

V)

Gisslar Kerstin Hansdotter, f 1726-03-24, g ca 1746 m

Olof Ersson, f 1721-11-16 av Erik Olsson och Malin Hansdotter, Östbjörka, död 1778-10-17 av håll och sting (56 år)

Barn 4 söner och 3 döttrar:

Gisslar Erik Olsson, f 1747-06-23, se nedan Änderåsen G6

Gisslar Anna Olsdotter, f 1749-12-02, enligt dopboken född i Gulleråsen

g 1773-11-26 m Arf eller Gudmunds Mats Olsson, f 1744-06-14, Änderåsen D7.

Gisslar Hans Olsson, f 1752-08-23

g 1779-12-12 till Gisslar Kerstin Hansdotter, f 1761-01-07, Änderåsen E11 - G12

Gisslar Brita Olsdotter, f 1756-03-07, död 1764-11-01 av håll och sting (8 år)

Gisslar Olof Olsson, f 1759-11-02

g 1784 m Erik Anders Brita Ersdotter, f 1765-11-09, Kärvsåsen A6 - G8

Gisslar Kerstin Olsdotter, f 1764-01-09

g 1784-07-00 m Samils Olof Olsson, f 1745-06-07, änkeman, Gulleråsen A2 - F5

Gisslar Anders Olsson, f 1768-05-19

 

Gisslar Kerstin Hansdotter var g 2 g 1784-04-12 till

Erik Anders Hans Hansson, f 1724-02-26, Kärvsåsen C19.

 

 

Änderåsen G6

VI)

Gisslar Erik Olsson, f 1747-06-23, död 1808-06-01 (61 år), g 1773-11-26 m

(Bergs) Lisbet Ersdotter, f 1752-03-30, från Lenåsen E3, död 1818-05-21 (61 år)

Barn:

Gisslar Kerstin Ersdotter, f 1776-02-18, begr 1776-09-22 (7 mån)

Gisslar Brita Ersdotter, f 1777-12-19, död 1778-10-11 i kopporna (10 mån)

Gisslar Olof Ersson, f 1779-12-19

Gisslar Kerstin Ersdotter, f 1783-03-28

Gisslar Erik Ersson, f 1786-05-19

Gisslar Brita Ersdotter, f 1789-07-15

Gisslar Hans Ersson, f 1794-10-24

g 1823-03-13 till Erkers Kerstin Hansdotter, f 1797-04-25, Gulleråsen A18b

 

Kerstin Andersdotter, f 1757, piga, från Backa Finnmark (= Finnbacka)

 

 

Änderåsen A7

B8 - C8 - D8. - Ej i E.

I)

Anders Larsson, begr 1667-08-18, g m

Anna, f 1619, begr 1686-11-21 (67 år)

Barn:

Brita Andersdotter, f 1645

g 1672-12-26 till Tijn Anders Andersson, f 1626 eller 1628, Gulleråsen A12

Lars Andersson, f 1650, se nedan IIa Änderåsen B8 - C8

Lisbet Andersdotter, f 1653, se nedan IIb Änderåsen B8 - C8

Anna Andersdotter, f 1656, död 1684 (28 år)

Hans Andersson, f 1658, begr 1686-06-24 (38 år)

Kerstin Andersdotter, f 1663

 

 

Änderåsen B8 - C8 - D8

IIa)

Lars Andersson, f 1650, begr 1729-03-31 (79 år), ålder, g 1679-01-01 m

Kerstin Ersdotter, f 1655, från Svärdsjö, död 1725 - 1731

Barn:

Anna Larsdotter, f 1679, "finns i Lerdal"

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 472 bdl r j.

 

 

IIb)

Lisbet Andersdotter, f 1653, g 1703-01-01 m

Hans Jonsson, f 1655, soldat nr 3 Wikman, från Solberga A2, begr 1725-07-25 (ca 66 år), torrsjuka

Hennes barn (oäkta):

Anna Andersdotter, f 1679

 

Ej identifierade: (Brita Andersdotters döttrar, f 1681 och 1685, från Gulleråsen A12?)

Brita Andersdotter

Malin Andersdotter

 

 

Änderåsen B utan nummer = B(-)

Ej i C

I)

Tomas

Johan Stawenberg

Erik Matsson

Malin Andersdotter, oäkta

 

 

Änderåsen D6

E12 - F12 - G11 – H11

I)

Långsveds Erik Olsson f 1684-10-26, från Ovanmyra A12 - C5, död 1743 (59 år), g 1 g 1714-12-26 m

(Seffres) Kerstin Olsdotter, f 1662 i Gulleråsen A6, änka, begr 1733-06-30, långsam sjukdom (66 år enligt

dödboken). De var bosatta i Ovanmyra.

Hon var g 1 g g 1679-12-26 m Johan Olsson, f 1654, Änderåsen A5

 

Långsveds Erik Olsson g 2 g 1736-01-01 m

Anna Olsdotter, f 1707-01-02, från Kärvsåsen A2 - D10, död 1780-10-00 (73 år).

Hon bodde hos dotter i Boda enligt längden 1760 - 1767.

Erik Olsson skrevs som husbonde fr o m 1730, fr o m 1734 med gårdsnamnet Långsveds.

Barn 1 son och 1 dotter:

Långsveds Olof Ersson, f 1736-09-23, se nedan Änderåsen F12 - G11

Långsveds Brita Ersdotter, f 1740-03-25

g 1759-02-02 till Back Olof Ersson, f 1729-09-30, Boda B18 - G19

 

Brita Ersdotter, logpiga

Olof Ersson, dräng

 

Efter makens död bosatte sig Anna Olsdotter hos dottern Brita på Boda B18 - G19.

 

 

Änderåsen F12 - G11

II)

Långsveds Olof Ersson, f 1736-09-23, död 1773-08-08 (37 år), g 1759-12-26 m

(Mökjas) Margeta Olsdotter, f 1736-10-17, från Västanå A6 - E8

Barn:

Långsveds Anna Olsdotter, f 1761-10-28

g 1794-06-09 m Torsångs Samuel Andersson Dahl, f 1744-02-09 i Solberga A4.

Änkling efter Brita Ersdotter f 1752-09-00 i Lenåsen E16

Långsveds Erik Olsson, f 1763-01-05, se nedan III)

Långsveds Olof Olsson, f 1766-06-05, flyttade till Eskilstuna

Långsveds Hans Olsson, f 1769-09-04

 

Anders Olsson, f 1709, död 1780 i lungsot (71 år)

Anna Christoffersdotter, f 1761

 

 

III)

Långsveds Erik Olsson, f 1763-01-05, g 1792-12-16 m

(Skarp) Anna Olsdotter, f 1772-03-03, från Änderåsen A2

Barn:

Långsveds Olof Ersson, f 1793-10-29

 

 

Änderåsen D7

E8 + E9 - F8 - G8 – H6

Ia)

Arf Abraham ("Habram") Andersson, f 1674-04-12, från Ovanmyra A13 - C21,

död hastigt, begr 1724-11-01 (ca 50 år), g 1703-01-01 m

(Tin) Anna Andersdotter, f 1668, från Gulleråsen A12, död 1746 eller 1749 (78 - 81 år)

Familjen kom närmast från Änderåsen A5 - C7

Barn:

Arf Anders Abrahamsson, f 1704-01-20, begr 1710-05-15 (6 år), kopporna

Arf Kerstin Abrahamsdotter, f 1706-12-05, se nedan Änderåsen E8

 

Efter makens död fördes Anna Andersdotter m fl under eget hushåll, se nedan Änderåsen E9

 

 

Änderåsen E9

1b)

Arf Anna Andersdotter, f 1668

Brita Andersdotter, f 1687. Anna Andersdotters systerdotter:

 

Hit flyttade från Gulleråsen A12 - D11:

Wallborg Andersdotter, f 1708-02-16 i Svärdsjö, död 1742 - 1755.

Änka efter Erik Hindriksson Sote, med tre flickor, troligen deras barn.

Barn (vems?):

Kerstin, f 1732

Anna, f 1739

Brita, f 1741

 

Enligt anteckning i längden Änderåsen E9 (1742 - 1755) bodde Wallborg

Andersdotter i Solberga.

 

 

Änderåsen E8

II)

Arf Kerstin Abrahamsdotter, f 1706-12-05, död 1773-05-09 (67 år), g 1722-03-28 m

Olof Matsson, f 1701-02-15, från Ovanmyra A4 - C16, sängliggande, död 1754 (53 år)

Olof Matsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 3 söner och 4 döttrar:

Arf Brita Olsdotter, f 1724, se nedan IIIa

Arf Anna Olsdotter, f 1728, g 1745

Arf Kerstin Olsdotter, f 1729-01-28, död före 1741-03-25

Arf Mats Olsson, f 1735-04-25, död före 1744-06-14

Arf Kerstin Olsdotter, f 1741-03-25, död 1791-09-30 i rödsot (50 år)

g 1756-11-26 m Werkar Hans Hansson, f 1733-10-20, Silverberg A2a - C11.

Vid vigseln var                   han bosatt i Änderåsen. De bosatte sig på Ovanmyra F29.

Arf Mats Olsson, f 1744-06-14, se nedan IIIb Änderåsen F8

Arf Anders Olsson, f 1748-10-21

 

 

IIIa)

Arf Brita Olsdotter, f 1724, död ca 1754 (ca 30 år), g 1751-05-20 m

Erik Olsson, soldat nr 17 Tjäder, troligen f 1730-10-08 i Boda C5

Barn:

Arf Kerstin Ersdotter, f 1752-05-23, död 1753 (1 år)

Arf Olof Ersson, f 1753-12-23 i Ovanmyra, död 1753 (0 år)

 

Arf Erik Olsson gifte sig 2 g 1756-12-26 till Finn Anna Andersdotter, f 1740-12-11 eller 1740-03-28, Gulleråsen E10.

 

 

Änderåsen F8 - G8

IIIb)

Arf eller Gudmunds Mats Olsson, f 1744-06-14, g 1768-12-26 m

(Samils) Brita Olsdotter, f 1748-12-17, från Gulleråsen A2 - D27, död 1773-03-21 i feber (25 år)

Barn:

Gudmunds Kerstin Matsdotter, f 1770-08-29

 

Gudmunds Mats Olsson g 2 g 1773-11-26 m

(Gisslar) Anna Olsdotter, f 1749, Änderåsen A6

Barn:

Gudmunds Olof Matsson, f 1775-08-20, se nedan IV)

Gudmunds Brita Matsdotter, f 1778-04-07, död 1778-10-28 (6 mån)

Gudmunds Anders Matsson, f 1779-12-01, död 1783-09-08 i rödsot

Gudmunds Anna Matsdotter, f 1783, död enl hfl 1787 - 1795

Gudmunds Brita Matsdotter, f 1786-10-04, död 1791

Gudmunds Lisbet Matsdotter, f 1790-07-01

g 1809 till Jöns Anders Andersson, f 1782-01-05, Lenåsen A6

 

 

IV)

Arf/Gudmunds Olof Matsson, f 1775-08-20, död 1832-02-13, g 1799-03-26 m

Bränd Lisbet Andersdotter, f 1781-03-04, från Ovanmyra C24a

Barn:

Arf Mats Olsson, f 1800-11-12

Arf Olof Olsson, f 1802-10-26, se nedan V)

Arf Anna Olsdotter, f 1807-04-24

g t Ovanmyra 2

Arf Anders Olsson, f 1809-11-30 (10-20?)

Arf Brita Olsdotter , f 1812-03-13

Arf Lisbet Olsdotter, f 1819-02-25

 

 

V)

Arf Olof Olsson, f 1802-10-26, g 1825-01-29 m

Mårs Brita Larsdotter, f 1798-06-04, från Solberga A3

Barn:

Arf Hans Olsson, f 18??-06-20

Arf Olof Olsson, f 1826-09-05

Arf Lisbet Olsdotter, f 1834-10-06, död 1915-07-29 i Morganville, Kansas, USA,

g 1869-05- till Långsvens Hans Ersson, f 1833-03- i Kärvsåsen C19,

änkling efter Peres Anna Andersdotter, f 1834-04-11, från Gulleråsen A17

Arf Anders Olsson, f 1838-01-15

Arf Anna Olsdotter, f 1840-11-11

 

 

Änderåsen D utan nummer = D(-)

Ej i E

I)

Lisbet Jacobsdotter, f 1671, från Kärvsåsen D(-)

Stina, dotter, f 1708

Erik, son

 

 

Änderåsen E3

F3 - G3 – H5

I)

Anders Olsson, f 1670, från Osmundsberg A1 - C4, soldat nr 5 Räf, antagen 1717-02-06,

finns i rullorna till 1735. Död 1742 - 1755, troligen g 1 g m

Brita.

 

Anders Olsson g 2 g 1723-11-17 m

(Måg) Anna Matsdotter, f 1692-07-31, från Ovanmyra A4, död 1743 (ca 50 år)

Anders Räf var vid det andra giftermålet skriven i Gulleråsen. Familjen var först bosatt i Osmundsberg C4

men flyttade sedan hit. Anders skrevs som husbonde i Änderåsen fr o m 1732.

Barn:

Olof Andersson, f 1725-01-21 i Osmundsberg, begr 1725-01-31 (1 vecka)

Anna Andersdotter, f 1725-11-20 i Osmundsberg, död 1744 (19 år)

g till Gisslar Olof Hansson, f 1723-02-20, Änderåsen A6 - E5

Olof Andersson, f 1728-08-01 i Änderåsen, begr 1730-04-12 (2 år), sting

Brita Andersdotter, f 1731-01-24 i Änderåsen

g 1753-12-02 till Mar Anders Andersson, f 1729-10-29, Osmundsberg E4

Hans Andersson, f 1733-12-13 i Änderåsen, se nedan Änderåsen F3 - G3

Kerstin Andersdotter, f 1737-02-20 i Änderåsen

 

Ej identifierade:

Jöns Ersson

Karin, hustru

Nils Jönsson

 

 

Änderåsen F3 - G3

II)

Hans Andersson, f 1733-12-13, soldat nr 6 Stöt. "I Ålands socken." Död 1787-03-20 av andtäppa (54 år),

g 1753-11-25 m

(Niss) Anna Andersdotter, f 1728-07-29 från Kärvsåsen A11 - E15, död 1792-05-31 (64 år)

Hans Andersson Stöt hade 11 tjänsteår enligt 1760 - 1761 års rulla = antagen ca 1749.

Kommenderad vid major F-? bataljon. Enligt 1767 års rulla kasserad vid sista mönstringen 1763-01-17,

ofärdig i fötterna, får avsked. Återinsatt 1770-01-17, men tjänsten vakant 1779-10-16.

Barn 3 söner och 1 dotter:

Hans Hansson, f 1755-08-22, se nedan III)

Anna Hansdotter, f 1763-09-10, död 1771 av svullnad och bröstsjuka (8 år)

Anders Hansson, f 1767-07-31, död 1772 i feber (5 år)

 

 

III)

Stöt Hans Hansson, f 1755-08-22, g 1783-01-06 m

(Gullas) Anna Olsdotter, f 1758-12-05, Gulleråsen D31 - F20

Barn:

Stöt Hans Hansson, f 1785-06-22 i Gulleråsen

Stöt Olof Hansson, f 1790-04-01

Stöt Anders Hansson, f 1794-05-14

 

 

Änderåsen E4

F4 - G4 + F10 - G9 – H9 – Q8

I)

Kerstin Larsdotter, f 1690-03-23, från Änderåsen A5 - C6, bräcklig, död 1762 (72 år), g 1728-11-03 m

Lars Ols Jon Ersson, f 1704-12-10, från Lenåsen A2 - C2, död 1773-04-18 i feber (69 år)

Barn:

Anna Jonsdotter, f 1729-09-29, se nedan IIa Änderåsen F4 - G4

Erik Jonsson, f 1732-09-05, se nedan IIb Änderåsen F10 - G9

Anders Jonsson

 

 

Änderåsen F4 - G4

IIa)

Anna Jonsdotter, f 1729-09-29, död 1763 eller 1769 (34 - 40 år), g 1753-12-26 m

(Stöt) Anders Jonsson, f 1726-06-08, från Lenåsen A9 - D17

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Anna Andersdotter, f 1754-10-11, död 1762 (8 år)

Kerstin Andersdotter, f 1756-11-17

Jon Andersson, f 1759-03-04

Anders Andersson, f 1762-02-21

 

Efter Annas död återvände Anders Jonsson med barnen Kerstin och Jon till Lenåsen A9 - D17,

där han 1763-03-06 gifte sig med Kerstin Hansdotter från Born.

 

 

På Änderåsen G4 bodde en tid också:

Petter Olsson Ferngren, f 1734-01-06, från Kärvsåsen E12, död 1786-04-19 i rötfeber (52 år)

 g 1760-12-04 m

Brita Carlsdotter, f 1741-12-23, Änderåsen A3 - F6, död 1792-08-29 i rödsot (51 år).

De kom från Änderåsen A3 - F6. Han var rotemästare i 14 år. De bosatte sig senare på Änderåsen H2.

Sambandet med föregående familjer framgår ej.

 

 

Änderåsen F10 - G9

IIb)

Lars Ols Erik Jonsson, f 1732-09-05, död 1778-06-08 av håll och sting (46 år), g 1752-01-06 m

Brita Hansdotter, f 1721-08-03, från Änderåsen A1 - B1, död 1775-11-01 i bröstsjuka (54 år)

Barn 1 son och 2 döttrar:

Lars Ols Jon Ersson, f 1753-01-31

Lars Ols Brita Ersdotter, f 1755-04-27, död 1773-04-25 av feber (18 år), ogift

Lars Ols Kerstin Ersdotter, f 1757-08-18, se nedan III)

g 1774-01-02 m Jon Ersson, f 1749, från Boda. Ej identifierad.

Barn: Lars Ols Brita Jonsdotter, f 1775 "snäll"

Lars Ols Margeta Jonsdotter, f 1778-12-29, i dopboken står som moder

Kerstin Larsdotter, uppenbarligen fel.

Lars Ols Kerstin Jonsdotter, f 1782-03-28

Ett dödfött barn begr 1785-09-29

 

 

III)

Lars Ols Kerstin Ersdotter, f 1757-08-18, g 1774-01-02 m

Jon Ersson, f 1749, från Boda. Ej identifierad.

Barn:

Lars Ols Brita Jonsdotter, f 1775 "snäll"

Lars Ols Margeta Jonsdotter, f 1778-12-29

(i dopboken står som moder Kerstin Larsdotter, uppenbarligen fel)

Lars Ols Kerstin Jonsdotter, f 1782-03-28

Ett dödfött barn begr 1785-09-29

 

 

IV)

Änderåsen P8

Lars Ols Hans Jonsson, f 1795-08-27, död 1858-10-29, g 1824-10-19 m

(Klockar) Anna Andersdotter, f 1788-12-10, från Lenåsen D10

Barn:

Lars Ols Jon Hansson, f 1825, död 1825-08-02

Lars Ols Anders Hansson, f 1827-05-18, se nedan Va)

Lars Ols Jon Hansson, f 1831-01-02, se nedan Vb)

 

 

Va)

Lars Ols Anders Hansson, f 1827-05-18, död 1879-04-05, g 1852-12-12 m

Erikanders Kerstin Hansdotter, f 1815-01-29, från Kärvsåsen C19

Barn:

Lars Ols Anna Andersdotter, f 1855-08-29

Lars Ols Anders Andersson, f 1860-01-25, se nedan VIa)

 

 

Vb)

Lars Ols Jon Hansson, f 1831-01-02, g 1858-04-18 m

Erikanders Lisbet Hansdotter, f 1833-01-06, från Kärvsåsen C19

Barn:

Lars Ols Hans Jonsson, f 1859-04-29, se nedan VI)

 

 

VIa)

Lars Ols Anders Andersson, f 1860-01-25, död 1946-10-24, g 1884-11-02 m

(Erikers) Kerstin Jonsdotter, f 1858-07-06, från Kärvsåsen A3

Barn:

Lars Ols Kerstin Andersdotter, f 1885-01-01

Lars Ols Brita Andersdotter, f 1888

g 1910-06-24 till Gifvars Jonas Jonsson Lindqvist, Lenåsen

Lars Ols Anna Andersdotter, f 1888-12-24, död november 1968 i Chicago

Lars Ols Hanna Andersdotter, f 1891-01-01, död 1902-01-25 i Lars Ols, Kärvsåsen

Lars Ols Maria Andersdotter, f 1897-04-20, död i december 1953 i Boda som änka

Lars Ols Anders Andersson Guth, f 1898-08-15

Lars Ols Elisabet Andersdotter, f 1900-06-04, död 1974-09-02 i Sankt Göran (Uppl)

 

 

VIb)

Lars Ols Hans Jonsson, f 1859-04-29, g 1884 m

(Pöls) Kerstin Olsdotter, f 1855-08-18, från Gulleråsen H10

Barn:

Lars Ols Anna Hansdotter, f 1883-07-18

Lars Ols Kerstin Hansdotter, f 1886-04-29

g 1911-11-12 till Peres Olof Hansson, f 1884-10-25, Gulleråsen A17

Lars Ols Erik Hansson, f 1890-12-23, tvilling med

Lars Ols Jonas Hansson, f 1890-12-23, död odöpt 1890-12-26

Lars Ols Brita Hansdotter, f 1893-07-13

Lars Ols Lisbet Hansdotter, f 1897-05-12, tvilling med

Lars Ols Emma Hansdotter, f 1897-05-12,

 

 

Änderåsen E10

F9.  Ej i G.

I)

Tin Brita Andersdotter, f 1684 Gulleråsen, änka

Karin Andersdotter, f 1684

Anna Ersdotter, Vikarbyn, Kärvsåsen

Brita Ersdotter, död 1763-06-12 i feber

 

 

Änderåsen E11

F14 - G12 – H12

I)

Gisslar Margeta Olsdotter, f 1694 eller 1698, från Änderåsen A6 - C5, död 1743 (49 år), g 1717-12-26 m

(Pell) Anders Persson, från Gulleråsen C9. Han skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn

Gisslar Olof Andersson, f 1720-09-13 i Gulleråsen C9

g 1 g 1745 eller 1746 m änkan Anna Andersdotter, f 1695 i Osmundsberg A1 - E12,

boende i Osmundsberg D4.

Gisslar Kerstin Andersdotter, f 1724-04-20 i Gulleråsen

Gisslar Hans Andersson, f 1727-03-15 i Änderåsen, se nedan Änderåsen F14 - G12 – H12

Gisslar Anders Andersson, f 1732-01-27 i Änderåsen, död före 1736-09-27

Gisslar Anders Andersson, f 1736-09-27 i Änderåsen, se Änderåsen F13 - G13 (nytt hushåll)

Gisslar Per Andersson, f 1737, se Änderåsen F11 (nytt hushåll)

 

 

Änderåsen F14 - G12 – H12

II

Gisslar Hans Andersson, f 1727-03-15, från Änderåsen E11, död ca 1772 (ca 45 år), g 1757-12-26 m

Kerstin Jonsdotter, f 1731-11-18, från Silverberg C3, död 1795-06-25 (64 år)

Barn 1 son och 3 döttrar:

Gisslar Margeta Hansdotter, f 1758-12-02

g 1780-04-10 till Lans Olof Olsson, f 1744-03-24, Osmundsberg A7

Gisslar Kerstin Hansdotter, f 1761-01-07

g 1779-12-12 m Gisslar Hans Olsson, f 1752-08-23, från Änderåsen A6 - F5

Barn: Gisslar Margeta Hansdotter, f 1782-09-10, död 1784 (2 år)

Gisslar Anders Hansson, f 1786-07-30

Gisslar Lisbet Hansdotter, f 1764-04-21

Gisslar Hans Hansson, f 1765-06-14, död 1778-12-31 i magrev (13 år). I dopboken står som moder

Kerstin Persdotter, uppenbarligen fel. Personalieboken har Kerstin Jonsdotter.

 

I G12 står Kerstin Jonsdotter som änka efter Anders Persson (ej identifierad, död före 1775?). Omgift?

 

Margeta Andersdotter, f 1736

 

 

Änderåsen F2

G2 - H4

I)

Skarp (Werkar) Olof Hansson, f 1736-09-19, från Änderåsen A2, död 1786-12-22 (50 år), g 1762-01-06 m

(Pell) Kerstin Hansdotter, f 1744-06-15, från Gulleråsen C9, död 1806-02-05 av bröstsjuka.

Barn:

Skarp Kerstin Olsdotter, f 1763-04-02

g 1783-03-23 m Tors Anders Olsson, f 1759-04-28, Gulleråsen A17 - G1

Skarp Karin Olsdotter, f 1766-02-16, se nedan

Skarp Brita Olsdotter, f 1769-02-20

g 1791-11-27 till Långsveds Hans Olsson, f 1769-09-04, Änderåsen D6

Skarp Anna Olsdotter, f 1772 (moder Brita Hansdotter? I så fall f 1772-03-03.

Var Olof Hansson omgift eller är det felskrivning i dopboken?)

g 1792-12-16 till Britas svåger Långsveds Erik Olsson

 

(Pell) Kerstin Hansdotters far:

Pell Hans Persson, f 1690-11-23, från Gulleråsen C9, sängliggande, död 1772 eller 1773 i feber

 

 

II)

Skarp Karin Olsdotter, f 1766-02-16, död 1820-02-14, g 1783-03-26 m

(Päls) Per Olsson, soldat nnr 6 Stöt, f 1752, från Sunnanhed i Ore. Antagen 1779-10-16.

Längd 5 fot 8 tum = 1,68 m. Sjuklig och svag, får avsked enligt 1783 års rulla,

men står kvar i rullorna t o m 1785 - 1789. Död 1820-02-01.

Barn:

Skarp Anna Persdotter, f 1784-08-08

g 1807 till Erkes Hans Andersson, f 1784-09-11, Gulleråsen A18B

Skarp Kerstin Persdotter, f 1787-07-22

g 1807 m Erkes Hans tvillingbror, (Erkes) Anders Andersson, f 1784-09-11, Gulleråsen A18B

Skarp/Stöt Brita Persdotter, f 1791-12-26

g 1814 till Tjäder Olof Andersson, f 1788-09-29, Ovanmyra A10

Skarp Olof Persson, f 1795-08-11, död 1799

Skarp Hans Persson, f 1797-10-14

g 1819 till Sigfrids/Seffres Anna Hansdotter, f 1793-04-10, Gulleråsen A6

Skarp Karin Persdotter, f 1801-10-20

g 1827-04-14 till Knuts Jon Jonsson, f 1804, Lenåsen A16. De flyttade senare till Änderåsen.

 

 

Änderåsen F11

1)

Gisslar Per Andersson, f 1737, död 1774-04-01 av feber (37 år), g 1760-12-15 m

(Dof) Anna Andersdotter, f 1734 eller 1736, från Gruvriset E1

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Gisslar Anders Persson, f 1761-12-23, se nedan II)

Gisslar Anna Persdotter, f 1764-04-23

g 1789-12-27 till Olof Olsson, Bingsjö

Gisslar Hans Persson, f 1768-03-29,

g 1793 m Uhrwärs Brita Andersdotter, f 1775-08-22, Kärvsåsen E19.

De bosatte sig först i Kärvsåsen E19, sedan i Osmundsberg. Se d:o

Gisslar Olof Persson, f 1772-01-27

Gisslar Kerstin Persdotter, f 1774-02-10, död 1774-05-01 (10 veckor)

 

I G10 står Anna Andersdotter som änka efter Anders Persson (ej identifierad, död före 1775?). Omgift?

Margeta, brors hustru, död 1760

 

 

II)

Anderspers (Gisslar) Anders Persson, f 1761-12-23, död 1790, g 1785-03-22 m

(Smed) Lisbet Jonsdotter, f 1769-08-28, från Änderåsen A5 - G7

Lisbet Jonsdotter g 2 g 1791-12-26 m

Niss Anders Olsson, f 1764-12-14, Kärvsåsen A11

 

 

Änderåsen F13

G13, ej i H

Anders Jöns, senare Anders Pers Anders Andersson, f 1736-09-27, från Änderåsen E11, g 1753-12-02 m

Kerstin Ersdotter, f 1726, från Tina i Rättvik

Barn:

Anders Pers Margeta Andersdotter, f 1756-04-12

Anders Pers Kerstin Andersdotter, f 1758-01-28

g 1780-05-15 till Tysk Hans Hansson, f 1758-05-22, Osmundsberg B10 - E2.

De skrevs till en början på Änderåsen E11 - G13.

Anders Pers Brita Andersdotter, f 1759-11-30

Anders Pers Anders Andersson, f 1762-02-02

Anders Pers Anna Andersdotter, f 1764-05-18

Anders Pers Lisbet Andersdotter, f 1767-05-04, död 1772 i feber (5 år)

 

 

Änderåsen G4

H2

I)

Petter Olsson Ferngren (även Färengran), f 1734-01-06, från Kärvsåsen E12,

död 1786-04-19 i rötfeber (52 år) g 1760-12-04 m

(Måg) Brita Carlsdotter, f 1741-12-23, från Änderåsen A3 - F6, död 1792-08-29 i rödsot (51 år).

De bodde till en början hos Lars Ols Jon Ersson, Änderåsen E4 - F4. Ferngren var rotmästare i 14 år.

 

Halvbroder:

Andreas (Anders) Adolphsson, f 1754-06-17, tvilling, g 1781-01-04 m

Callur Kerstin Olsdotter, f 1757-03-27, Boda D12. Han flyttade 1771 till Änderåsen E4.

Vid vigseln var han skriven i Änderåsen.

Barn:

Brita Andersdotter, f 1782-12-11.

 

 

Oidentifierade poster:

 

I dopboken:

1688-12-13

Olof

Anders Matsson

 

1698-12-21

Anders

Lars Ersson

Margeta Persdotter

1729-11-05

Anna

Jon Ersson

Kerstin Hansdotter

 

I vigselboken:

Mannen:

 

 

 

 

1715-03-27

Anders Carlsson

Änderåsen

Brita Nilsdotter

Gulleråsen

Hustrun:

 

 

 

 

1726-01-01

Anders Olsson Eckorn

Gärdsjö

Anna Larsdotter

Änderåsen

 

I dödboken:

1681-05-29

Annas (hustru) dotter

 

 

1715-01-23

Hans Olssons barn

 

1 vecka

1703-01-18

Jon Erssons son Anders

sting

3 veckor

 

I personalieboken:

1773-03-25

Anders Ersson

f 1706-00-00

OA KeA

Ände

ogift

 

I 1695 års revning:

Roten nr 5 Rääf

Carl Jonsson

417 bdl r j

Roten nr 24 Soling

Hans Andersson

80 bdl r j Det var då den minsta gården i byn.

Roten nr 24 Soling

Bengtsgården (?) Anders Jonsson

1 342 bdl r j

 

1663 hade en Hans Larsson fäbodar i Östervattberg och del i kvarn i Änderåsströmmen.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 10 oktober 2004.

 

Tillbaka