Boda kapellförsamling före 1795

Version (D) 2004

Tillbaka

 

 

Gulleråsen

 

Detta är den nordligaste byn och en av de största, 21 hushåll 1691 och 32 år 1784. Den nämns första gången 1541.

Sägnen säger att här bodde jättekvinnan Gulla. Språkforskarna håller för möjligt att namnet kan komma från kvinno-

namnet Gulla, men har också alternativet Gullarv i betydelsen mycket bördig slåttermark.

 

1613 års mantalslängd (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Päder NN

4.23

 

2. Sigfrid Olofsson

5.1

Se Gulleråsen A6

3. Joen Jonsson

4.1

Se Gulleråsen A1

4. Lasse Olofsson

3.19

 

5. Nils Olofsson

2.22

Se Gulleråsen A11

6. Lasse Matsson

3.2

Se Gulleråsen A5

7. Päder Bengtsson

3.15

Begr 1660-05-27

Barn:

Erik Persson, f 1632-04-04, gudfar Hans Olsson Kärvsåsen

(fanns där 1613), gudmor Lars Olssons hustru Anna,

Änderåsen A5.

8. Olof Larsson

3.15

Klockare. Begr 1665-03-12

Gudfar till:

- NN Halfvardssons barn, f 1634-09-07, Änderåsen

- Gisslar Anders son Kalle, f 1633-04-24, Gulleråsen A10

- Jon soldats dotter Kerstin, f 1632-09-30, Gulleråsen A16

 

Olof Larssons hustru Margeta var gudmor till:

- Mats Perssons dotter Kerstin, f 1638-03-11, Gulleråsen

 

Olof Larssons dotter var gudmor till:

- Lars Matssons son Lars, f 1629-04-02, Gulleråsen A5.

 

I förpliktelsebrevet 1618 tillkom:

Olof Sigfredsson

se Gulleråsen A6

Bengt Larsson

 

Anders Matsson

Barn:

ett barn f 1628

Brita Andersdotter, f 1636-08-21

Gudfar Mats Andersson, Östbjörka,

gudmor NN Larssons hustru Brita

Anna, Per Perssons hustru

 

Anders Sigfredsson

Se Gulleråsen A6

 

 

Hushållsnumren

Några sidor saknas i 1760 - 1767 års husförhörslängd (F). Hushållsnumren går endast till F26.

> = avdelat eller utflyttat hushåll

< = två hushåll under samma rubrik

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1760-67

1775-84

Namn

A1

B1

---

 

 

 

 

Joen Jonsson

A2

B2

>B3

>B4

C25

>C9

D27

E5

>E31

>E32

F5

G6

Samils

A3

B5

C24

D25

>D26

E28

>E29

---

G23

Lisbets

A4

---

 

 

 

 

 

Karin Matsdotter

A5

B6

---

 

 

 

 

Sigfreds

A6

B7

C20

D21

E25

>E26

F25

G18

<G21

Seffres/

Justinas

A7

---

 

 

 

 

 

Sigfreds

A8

B8

C19

D16

<D19

<D20

---

E23

F22

<F23

 

---

---

Sparf

A9

B9

C29

D32

>D31

>D33

E37

---

 

Gullas/

Bengts

A10

B10

C13

---

E17

F18

G16

Gisslar/ Maas

A11

B11

<B12

>B13

>B14

C14

<C17

D17

E22

---

 

Myrbock

A12

B15

C11

>C12

D11

<D12

E18

<E16

<E10

F19

<F11

---

G14

Tin/Finn

A13

---

 

 

 

 

 

Lars Larsson

A14

B16

C10

D9

E14

>E34

F15

G12

Klockar/

Domar

A15

---

 

 

 

 

 

Ingri

A16a

B17

C1

D1

>D2

E2

F2

G3

 

Stöt/

Ugelbergs

A16b

B(-)

C2

---

 

 

 

Stöt

A17

B18

C6

<C5

D7

E8

>E9

F9

<F16

G11

<G1

Goot/Gisslar/Tors

A18a

---

 

 

 

 

 

Olof Hansson

A18b

B20

C3

D3

E4

F4

G5

Röjerås/ Stöt/Erik Ers

A18c

B19

C4

D4

E7

F7

<F8

G8

<G25a

Röjerås

(A2)

B3

C26

D10

<D22

<D29

E34

F26

G19

<G31

Sööl/Åkers

(A2)

B4

C27

D28

E35

>E36

---

 

Laggar

(A11)

B13

C16

D14

E19

---

 

Pöös

(A11)

B14

C15

D15

---

 

 

Christophersson

---

B21

---

 

 

 

 

Finn

---

B22

C7

D5

E11

>E6

F12

---

Christoph-/

Maas

(A18)

B(-)a

C18

D18

E21

---

 

Ingebor/Gullas

---

B(-)b

C23

---

 

 

 

Knapp

---

B(-)c

---

 

 

 

 

Råbock

---

B(-)d

---

 

 

 

 

Åkare

 

---

C8

D6

E12

F13

---

Klockar

 

(A2)

C9

D8

E13

F14

---

Pell

 

(A12)

C12

D13

E15

F17

G13

Tin

 

---

C21

---

 

 

 

Hans Olsson

 

---

C22

D23

---

 

 

Råbock

 

---

C28

D30

E39

---

 

Bengts

 

---

C30

---

 

 

 

Reen

 

---

C31

D24

E27

---

G22

Got

 

 

(A16a)

D2

E1

>E3

F1

G2

Stöt

 

 

(A3)

D26

E30

---

G25b

<G26

Lisbets

 

 

(A9)

D31

E40

F20

G17

Bengts

 

 

(A9)

D33

E38

---

G34

Bengts

 

 

 

(D2)

E3

F3

G4

Stöt

 

 

 

(B22)

E6

F6

G7

Gambelstöt/ Röjerås

 

 

 

(C6)

E9

F10

---

Tors

 

 

 

---

E20

F21

---

Herrdal

 

 

 

---

E24

F24

G27

Lant

 

 

 

(A6)

E26

---

 

Sigfreds

 

 

 

(A3)

E29

---

G24

Lisbets

 

 

 

(A2)

E31

---

G28

Nissa

 

 

 

(A2)

E32

---

G29

Nissa

 

 

 

(A14)

E34

---

G30

Hans Ols

 

 

 

(B4)

E36

---

G32

Lisbets

 

 

 

---

E(-)

---

 

Pös

 

 

 

 

 

G9 saknas

 

 

 

 

 

 

G19 saknas

 

 

 

 

 

 

G15 saknas

 

 

 

 

 

 

G20 saknas

 

 

 

 

 

 

---

G33

Kropp

 

 

Gulleråsen A1

B1 (ej i C)

I)

Joen Jonsson. Finns i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Gudfar till Mats Finnes dotter Lisbet, f 1630-05-19, Gulleråsen,

och till Mats Perssons dotter Kerstin, f 1638-03-11, Gulleråsen

g m NN, begravd 1637-06-29

Barn:

Jon Jonsson, se nedan II)

Karin Jonsdotter,

g 1631-06-26 m Olof, Lars Nilssons från Kärvsåsen (ej identifierad)

 

 

II)

Jon Jonsson, f 1615, "ålderstigen", begr 1676-06-25 (61 år), g m

Margeta, f 1620, begr 1680-12-05 (60 år)

Barn:

Kerstin Jonsdotter, f 1647, se nedan Gulleråsen B1

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen (nu obekant).

 

 

Gulleråsen B1

III)

Kerstin Jonsdotter, f 1647, g m

Anders Jonsson, f 1647 i Gulleråsen, begr 1698-05-22 (51 år)

Barn:

Anders Andersson, f 1663, se IVa) nedan

Erik Andersson, f 1666, se IVb) nedan

 

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammelstöt och var taxerad till 468 bdl r j.

 

 

IVa)

Anders Andersson, f 1663, g m

Malin, f 1667

 

 

IVb)

Erik Andersson, f 1666, g (2 g?) m

Margeta, f 1681

Hans barn?:

Hans Ersson, f 1687

Anna Ersdotter, f 1693

 

 

Gulleråsen A2

B2 - C25 - D27 - E5 - F5 - G6 – H10 – J4.

Nya hushåll B3 och B4, C9, E31 och E32, H10, N10, Q29 och R13.

I)

Per Jöransson, död före 1673

Barn:

Nils Persson, f 1632-04-04 Gudfar Olof Matsson, Gulleråsen,

gudmor Lisbet, hustru. Se nedan Gulleråsen B2 - C25

Olof Persson, f 1635 eller 1638, se Gulleråsen B3 - C26 (nytt hushåll)

Hans Persson, f 1641, se Gulleråsen B4 - C27 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen B2 - C25

II)

Nils Persson (även Pedersson), f 1632-04-04, begr 1707-08-04, svullnad (74 år), g m

Brita, f 1631-03-20. (Faderns namn oläsligt i dopboken) Gudfar Mats Persson, Gulleråsen A2,

gudmor Påål Påålssons hustru, Ovanmyra A4.

Barn:

Kerstin Nilsdotter, f 1662, se Gulleråsen C9 (nytt hushåll)

Anders Nilsson, f 1664, begr 1676-08-20 (12 år)

Brita Nilsdotter, f 1667

g till Finn Olof Ersson, f 1655, Gulleråsen B21

Olof Nilsson, f 1670, se nedan Gulleråsen D27

 

1633 hade familjen fäbodar i Rackdalen.

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 400 bdl r j.

 

 

Gulleråsen D27

III)

Olof Nilsson, f 1670, g m

Anna Hansdotter, f 1669 eller l672, från Gulleråsen B14

Olof Nilsson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Nissa Anna Olsdotter, f 1686-03-21

Nissa Anders Olsson

Nissa Brita Olsdotter, f 1693-04-02, se nedan Gulleråsen E5

Nissa Anna Olsdotter, f 1699-12-24

Nissa Hans Olsson, f 1702-05-21, se Gulleråsen E31 (nytt hushåll)

Nissa Olof Olsson, f 1707-02-28, se Gulleråsen E32 (nytt hushåll)

 

Olof Nilsson var troligen omgift. Den andra hustrun begravdes i så fall

1725-08-29, död av ålder, 78 år = f ca 1647.

 

 

Gulleråsen E5

IV)

Brita Olsdotter, f 1693-04-02, bräcklig, död 1782-01-29 (89 år), g 1723-01-01 m

Samils Olof Andersson, soldat nr 21 Gambelstöt, från Boda D7. Finns i 1735 års

rulla. Död 1742-09-28

Barn 3 söner och 1 dotter:

Samils Anders Olsson, f 1724-07-08

Samils Anna Olsdotter, f 1725-06-21, se nedan V)

Samils Olof Olsson, f 1727-09-30

Samils Samuel Olsson, f 1730-10-06

 

 

V)

Samils Anna Olsdotter, f 1725-06-21, död 1796-11-15 av slag (71 år),

g 1743-12-26 m

(Lisbets) Olof Olsson, f 1720, från Gulleråsen E30, död 1795-04-14 i bröstsjuka

Barn 2 söner och 1 dotter:

Samils Olof Olsson, f 1745-06-07, se nedan Gulleråsen F5

Samils Brita Olsdotter, f 1748-12-17

g 1768-12-26 till Arf eller Gudmunds Mats Olsson,

f 1744-06-14, Änderåsen D7 - F8

Samils Anders Olsson, f 1756-02-08, se Gulleråsen H10 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen F5 - G6

VI)

Samils Olof Olsson, f 1745-06-07, död 1788 (41 år), g 1764-12-02 m

(Hans Ols) Anna Ersdotter, f 1746-09-12, från Gulleråsen E34, död 1784-01-31 (44 år).

Barn:

Samils Hans Olsson, f 1769-01-17, se nedan VII)

Samils Brita Olsdotter, f 1774-09-01, död 1784-01-19 (10 år)

Samils Kerstin Olsdotter, f 1777-06-06

g 1795-12-13 till Knuts Olof Jonsson, f 1775-01-01, Lenåsen A16 – H10

Samils Olof Olsson, f 1782-06-28, död 1784-01-17 i feber (2 år)

 

Samils Olof Olsson g 2 g 1784-07-00 m

(Gisslar) Kerstin Olsdotter, f 1764-01-09, från Änderåsen A6 - F3

Barn:

Samils Anna Olsdotter, f 1785-08-20, nöddöpt, begr 1785-09-04

Samils Olof Olsson, f 1787-08-05, se Gulleråsen L38 (nytt hushåll)

 

Kerstin Olsdotter var gift 2 g 1793 till

Tors Olof Andersson, f 1765-12-06, Gulleråsen A9 – H14.

Sonen Olof följde med dit.

 

 

Gulleråsen J4

VII)

Samils Hans Olsson, f 1769-01-17, g 1792-03-11 m

(Erik Anders) Kerstin Andersdotter, f 1769-01-15, från Kärvsåsen A6

Barn:

Samils Olof Hansson, f 1793-10-18, ofärdig

g 1814-12-26 till Sand Anna Andersdotter, f 1793-01-25, Gulleråsen 9.

I vigselboken skrivs hon Bäck.

Samils Anders Hansson, f 1795-09-22, se nedan VIII)

Samils Hans Hansson, f 1800-06-20, död 1810-03-30

Samils Erik Hansson, f 1810-00-03, död 1810-03-30

 

 

Gulleråsen L4 – M4 – N4 (motsvarande sida i längden O saknas)

VIII)

Samils Anders Hansson, f 1795-09-22, rotemästare, död 1854-04-29 i håll och sting,

 g 1813-11-28

Lars Lars Kerstin Ersdotter, f 1791-04-25, Kärvsåsen A5 - G5, död 1864-01-03

Barn:

Samils Hans Andersson, f 1814-10-01, se nedan IXa)

Samils Kerstin Andersdotter, 1816-08-26, död 1842-12-10

g 1835-05-24 till Tors Anders Olsson, f 1816-09-11, Gulleråsen 2

Samils Brita Andersdotter, f 1819-03-10

g 1844-06-02 till Uggelbergs Jon Andersson, f 1821-05-06, Gulleråsen 8

Samils Anders Andersson, f 1821-03-28, se nedan IXb)

Samils Olof Andersson, f 1822-04-13, se Gulleråsen R13 (nytt hushåll)

Samils Anna Andersdotter, f 1825-04-05, död 1841-12-09

Samils Lisbet Andersdotter, f 1828-08-20

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Gulleråsen 3, Litt C, och omfattade 1 tunnland

17,147 kappland reducerad jord.

 

 

IXa)

Samils Hans Andersson, f 1814-10-01, död 1870-06-10, g 1837-03-12 till

Jelk Brita Ersdotter, f 1819-11-18, Kärvsåsen A1 - N9

Barn:

Jelk Brita Hansdotter, f 1846-02-14

g till Haga (Kus) Olof Olsson, f 1848-03-04, Kärvsåsen A8

Jelk Anna Hansdotter, f 1849-09-29

g till Jelk Olof Andersson, f 1846-09-12,  Kärvsåsen A1

 

 

Gulleråsen P sub2 – R4

IXb)

(Samils) Anders Andersson, f 1821-03-28, döv, g 1845-05-01 m

Tors Anna Olsdotter, f 1810-12-09 av Tors Olof Hansson och Kerstin Andersdotter, Gulleråsen.

Hennes barn i första äktenskapet:

Anna Matsdotter, f 1836-09-07

Olof Matsson, f 1841-08-03

Bådas barn:

Tors Anders Andersson, f 1846-01-23

g 1874-12-27 m (Samils) Lisbet Olsdotter, f 1855-02-07, Gulleråsen 11

Barn:

Tors Anders Andersson, f 1878-06-15

Tors Olof Andersson, f 1880-08-24

Tors Anna Andersdotter, f 1883-08-24

Tors Erik Andersson, f 1885-11-12

Tors Kerstin Andersdotter, f 1889-04-26

Tors Hans Andersson, f 1849-10-10

Tors Kerstin Andersdotter, f 1854-09-30

 

Tors Anna Olsdotter var g 1 g 1828-06-15 m

(Kropp) Mats Ersson, f 1800-11-06, från Finnbacka 9, död 1843-07-29.

 

 

Gulleråsen A3

B5 - C24 - D25 - E28 - G23. Ej i F. Nya hushåll D26 och E29

I)

Elisabet, död före 1673, g m

Olof, död före 1673

Barn:

II)

Ingebor Olsdotter, f 1613, begr 1691-08-02 (78 år)

Anna Olsdotter, f 1615, död före 1701

Malin Olsdotter, f 1621, begr 1709-05-27 (88 år), sting

 

Barnbarn: (Det framgår inte vilka föräldrarna är)

Hans Hansson, f 1650, se nedan Gulleråsen B5 - C24

 

 

Gulleråsen B5 - C24

III)

Lisbets Hans Hansson, f 1650, begr 1709-06-20, sting (59 år), g 1671-06-12 m

Anna Olsdotter, f 1649, från Osmundsberg, troligen Osmundsberg A4, begr

1729-06-15, ålder (80 år)

Barn:

Lisbets Olof Hansson, f 1674-03-22, död före 1683

Lisbets Anders Hansson, f 1677-04-08, se nedan Gulleråsen D25

Lisbets Hans Hansson, f 1679-12-14, begr 1703-04-19, sting, (23 år)

Lisbets Olof Hansson, f 1683, se Gulleråsen D26 (nytt hushåll)

Lisbets Brita Hansdotter, f 1688

g till Erik Anders Erik Andersson, f 1677-04-08, Kärvsåsen

A6 - D17 (Syskonbyte, se Gulleråsen D25 nedan)

 

Fosterdotter: Malin, död före 1720

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp och var taxerad till 859 bdl r j. Det var då

den näst största gården i byn. Det är möjligen sonen, Hans Hansson, f 1679-12-14,

som står för 160 bdl i samma rote.

 

 

Gulleråsen D25

IV)

Lisbets Anders Hansson, f 1677-04-08, husbonde åtminstone 1729 - 1740,

bräcklig, g 1700-01-01 m

Erik Anders Margeta Andersdotter, f 1674-07-19, från Kärvsåsen A6 - C15

(Syskonbyte, se Gulleråsen B5 ovan)

Barn:

Lisbets Anders Andersson, f 1700-12-00, se nedan Gulleråsen E28

Lisbets Hans Andersson, f 1702-07-13, se Gulleråsen E29 (nytt hushåll)

Lisbets Kerstin Andersdotter

Lisbets Anna Andersdotter, f 1706-03-27

g 1727-12-26 till Stöt Olof Hansson, f 1703-11-20, Gulleråsen E3

 

 

Gulleråsen E28

V)

Lisbets Anders Andersson, f i december 1700, g 1721-12-26 m

(Klockar) Kerstin Olsdotter, f 1697, från Gulleråsen C8

Anders Andersson skrevs som husbonde fr o m 1738

Barn:

Lisbets Brita Andersdotter, f 1722-10-22, begr 1726-10-14, sting (4 år)

Lisbets Olof Andersson, f 1725-01-15, begr 1726-05-15, blodsot (1 år)

Lisbets Anna Andersdotter, f 1727-12-12, begr 1732-08-13, sting (5 år)

Lisbets Hans Andersson, f 1731-02-05, se nedan Gulleråsen G23

Anders Andersson, f 1734-02-12

Lisbets Olof Andersson, f 1738-01-24, död 1773-08-22 (35 år)

g 1762-01-06 m Bengts Anna Hansdotter, f 1722-10-22,

från Gulleråsen A9 - D32. De bosatte sig på Gulleråsen G33

Lisbets Lisbet Andersdotter, f 1749-11-24

 

 

Gulleråsen G23

VI)

Hans Andersson, f 1731-02-05, g 1757-12-26 m

(Nissa) Anna Hansdotter, f 1738, Gulleråsen E31

Barn:

Kerstin Hansdotter, f 1760-06-01

Anders Hansson, f 1765-07-24, död före 1779-08-26

Hans Hansson, f 1766-11-29, begr 1785-08-14, rödsot (19 år)

Brita Hansdotter, f 1770-07-04

Anna Hansdotter, f 1774-09-15

Anders Hansson, f 1777-02-02, nöddöpt, död samma dag

Lisbet Hansdotter, f 1778-03-17, död 1778-07-19 i kikhosta (4 mån)

Anders Hansson, f 1779-08-26

 

Hans Anderssons brorson:

Anders Olsson, f 1762-12-24, från Gulleråsen G37, g 1786-01-06 till

Lisbet Hansdotter, f 1754-08-13, Lenåsen D20.

 

 

Gulleråsen A4

Ej i B

I)

Karin Matsdotter, f 1615, från Gulleråsen A6, begr 1687-01-23.

1662-03-02 gav hon och hennes syster Kerstin 2 daler i penningar till Ore kyrka i

testamente efter deras moder Marit Sigfredsdotter.

dotter:

Kerstin Matsdotter, f 1634, begr 1684-09-21 (50 år)

 

 

Gulleråsen A5

B6, ej i C

I)

Lars Matsson, f 1578, begr 1675-12-28 (97 år). Finns med i 1613 års mantalslängd och

1618 års förpliktelsebrev. Trots att han hade undertecknat 1618 års förpliktelsebrev begav

han sig 1640 till Ore och frågade under gudstjänsttid kyrkoherden och menigheten om man

ville ta emot kapellborna i Ore kyrkogemenskap. Då han fick positivt svar uppsatte han med

hjälp av en skrivkunnig person i Stora Kopparberg en skrivelse med vilken han for till Västerås.

Det blev förlikning sedan kyrkoherden i Rättvik hade utlovat gudstjänst i kapellet var tredje söndag

och lindring i vissa avgifter. På grund av kyrkotvånget måste Bodaborna som tidigare gå till kyrkan i

Rättvik övriga söndagar.

 

Barn:

Malin Larsdotter, f 1624, begr 1690-02-23 (66 år)

Lars Larsson, f 1629-04-02. Gudfar Anders Sigfredsson, Gulleråsen A6,

gudmor Olof Larssons dotter, Röjeråsen. Se nedan Gulleråsen B6

Marit Larsdotter, f 1630, begr 1685-07-26 (55 år)

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Gulleråsen B6

II)

Lars Larsson, f 1629-04-02, begr 1697-01-31 (68 - 69 år), g m

Kerstin Olsdotter, f 1634, död före 1701

Barn

Olof Larsson, f 1661 eller 1667

Anna Larsdotter, f 1665, se nedan III)

Erik Larsson, f 1669

 

Erik Persson, f 1672

Margeta, sonhustru

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp och var taxerad till 596 bdl r j.

 

 

III)

Anna Larsdotter, f 1665, begr 1717-07-14 (53 år), sting, g m

Sigfreds Hans Andersson, f 1663, soldat nr 2 Åkare, från Gulleråsen A7

Barn:

Anders Hansson, f 1686-12-19, begr 1690-02-23 (4 år)

Kerstin Hansdotter, f 1691-05-07

Erik Hansson, f 1694-11-04

Anna Hansdotter, f 1699-01-01.

I dopboken anges faderns namn som Hans Hansson Åkare.

g 1721-02-02 till Niss Anders Andersson, f 1699-10-23,

Kärvsåsen A11 - E15

Troligen också:

Johan Hansson, f 1684-09-14

 

 

Gulleråsen A6

B7 - C20 - D21 - E25 - F25 - G18 – H25. Nya hushåll E26, G21 och H24.

I)

Sigfred Olsson. Finns i 1613 års mantalslängd.

Barn:

Anders Sigfredsson. Finns i 1618 års förpliktelsebrev. Se nedan II)

Olof Sigfredsson, död före 1630-05-19

Olof Sigfredssons änka var gudmor till Mats finnes dotter Lisbet, f 1630-05-19, Gulleråsen.

Marit Sigfredsdotter

g m Mats

Barn: Karin Matsdotter se Gulleråsen A4

Kerstin Matsdotter

1662-03-02 gav döttrarna Karin och Kerstin Matsdotter 2 daler i penningar till Ore

kyrka i testamente efter sin moder.          

 

 

II)

Anders Sigfredsson

Gudfar till Lars Matssons son Lars, f 1629-04-02, Gulleråsen A5

Barn:

Seffres Olof Andersson, f 1626, se nedan III)

Seffres Karin Andersdotter, f 1630-03-31

Sigfreds Anders Andersson, se Gulleråsen A7

 

 

III)

Seffres Olof Andersson, f 1626, begr 1676-04-16 (50 år), g m

Ingebor Matsdotter, f 1624

Barn:

Seffres Hans Olsson, f 1654, se nedan Gulleråsen B7 - C20

Seffres Anna Olsdotter, död feb 1674

g 1671-06-12 till Lars Hansson, f 1644, Gulleråsen A18c

Seffres Anders Olsson, f 1659, begr 1680-02-01 (21 år)

Seffres Kerstin Olsdotter, f 1662

g 1679-12-26 till Johan Olsson, f 1654, Änderåsen A5 - C7

Seffres Erik Olsson

 

Kerstin Persdotter, logpiga, från Arf på Ovanmyra (A13?), ej identifierad där.

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

Seffres Ingeborg Matsdotter g 2 g 1677-12-26 till

Lund Hans Andersson, f 1653, Ovanmyra Lunden LA2

 

 

Gulleråsen B7 - C20

IV)

Seffres eller Sigfres Hans Olsson, f 1654, begr 1702-09-21, bröstsjuka (48 år),

g 1 g 1682-06-25 m

Lisbet Matsdotter, f 1668, från Gruvriset A1 - B1, död före 1692

Barn:

Seffres Anders Hansson

Seffres Justina Hansdotter, f 1684 eller 1689, se nedan Gulleråsen D21

 

Seffres Hans Olsson g 2 g m

Brita Larsdotter

Barn:

Seffres Erik Hansson, f 1692

g 1727-01-06 till Domar Kerstin Jonsdotter, f1710-10-20,

Gulleråsen A14 -C10

Seffres Anna Hansdotter

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp och var taxerad till 774 bdl r j.

 

 

Gulleråsen D21

V)

Seffres Justina Hansdotter, f 1684, död 1775-09-18 av ålder (91 år),

g 1702-09-29 m

(Marits) Erik Olsson, f 1681, från Kärvsåsen A12d - C6, död ca 1755 (ca 75 år).

Skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn 2 söner

Seffres Hans Ersson, f 1704-12-13, se nedan Gulleråsen E25

Seffres Olof Ersson, f 1708-12-14, se Gulleråsen E26 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen E25 - F25

VI)

Justinas eller Seffres Hans Ersson, f 1704-12-13, död 1773-06-20 (69 år), g 1728-02-04 m

(Björck) Brita Hansdotter, f 1710-05-18, från Ovanmyra A6 - D9, död ca 1771 i feber (ca 61 år)

I husbondeförteckningarna skrevs Hans Ersson med gårdsnamnet Seffres fr o m 1735

Barn 7 söner och 2 döttrar. Kända är:

Seffres Hans Hansson, f 1729-04-07, se nedan VII) Gulleråsen G18

Seffres Anna Hansdotter, f 1731-11-27

g ca 1756 till Tors Olof Olsson, f 1731-10-03, Gulleråsen A17 - B18

Seffres Erik Hansson, f 1735-02-25, ofärdig

g 1764-12-02 till Lund Brita Ersdotter, Ovanmyra LA1 - G2.

Seffres Olof Hansson, f 1741-08-12, se Gulleråsen H24 (nytt hushåll)

Seffres Anders Hansson, f 1746-09-26

Seffres Jon Hansson, f 1750-07-27

Seffres Brita Hansdotter, f 1755-05-28, se Gulleråsen G21 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen G18 – H25

VII)

Byggmästar "och konstförfarne" Hans Hansson, f 1729-04-07, g 1 g med

okänd hustru.

Barn:

Byggmästar Anders Hansson, f 1760-02-03, se nedan VIII) Gulleråsen G18

Byggmästar Hans Hansson, f 1762-07-26 "Eskilstuna"

De finns varken i Faluns eller Rättviks eller Eskilstuna dopböcker.

 

Byggmästar Hans Hansson g 2 g 1765 m

Christina (Stina) Ersdotter Forsman, f 1730 av Erik Forsman och Christina

Lundbeck, Falun, död 1785-07-29 (55 år)

Barn 1 son och 5 döttrar. Kända är:

Byggmästar Erik Hansson, f 1766-08-23

Byggmästar Greta Christina Hansdotter, f 1768-12-05

Byggmästar Brita Hansdotter, f 1774-05-29 i Gulleråsen

Byggmästar Anna Stina Hansdotter, f 1778-01-01 i Gulleråsen,

död 1780-10-22 (2 år)

 

 

VIII)

Byggmästar Anders Hansson, f 1760-02-03, g 1787-06-24 m

(Nissa) Lisbet Andersdotter, f 1770-02-11, från Gulleråsen E31.

Barn:

Byggmästar Kerstin Andersdotter, f 1789-08-21

Byggmästar Hans Andersson, f 1793-12-02, se nedan IX)

 

 

IX)

Gulleråsen L- P27 (hfl 1816 - 1825, 1826 - 1835, 1836 - 1846, 1847 - 1856 och 1858 - 1867)

Byggmästar Hans Andersson, f 1793-12-01, död 1870-04-24 av ålderdomsbräcklighet, (77 år), g 1813-11-20 m

(Lars Lars) Brita Ersdotter, f 1787-01-17, från Kärvsåsen A5. Död 1866-11-07 av ålderdomsbräcklighet (79 år)

"Fattigt" enligt husförhörslängden 1847 - 1856.

Barn:

Anders Hansson, f 1815-04-08

g 1839-04-21 till Kus Kerstin Olsdotter, f 1822-07-26, Kärvsåsen E11.

Brita Hansdotter, f 1819-07-12, till Ovanåker 1847

Erik Hansson, f 1823-01-21. Varit borta över 12 år, överflyttad till obefintliga enl hf 1858 - 1867

Kerstin Hansdotter, f 1826-05-05, död 1826-08-00 (3 månader)

Kerstin Hansdotter, f 1827-10-29. Dömd till ansvar för 1 resan lägersmål 1858-11-15 i Hudiksvall.

Till Ljusdal 1868-12-11.

Hennes oäkta son: Hans Hansson, f 1853-05-18.

Tysk Hans Olsson har erkänt sig som barnafadern.

 

 

Gulleråsen Q39 och R47 (hf 1868 - 1877 och 1877 - 1888)

I husförhörslängden för 1868 - 1877 står Byggmästar Hans Andersson till en början ensam kvar.

1869-05-07 flyttade hans sonson Kus Hans Andersson med familj hit från Kärvsåsen.

De övertog gårdsnamnet Byggmästar:

 

 

I)

Byggmästar Hans Andersson, f 1840-09-03, död 1903-02-13 (63 år), g 1866-04-15 m

(Anders Pers) Brita Hansdotter, f 1839-09-18, från Änderåsen 9

Barn:

Anders Hansson, f 1867-11-02 i Kärvsåsen

Kerstin Hansdotter, f 1871-07-17 i Gulleråsen, död 1879-04-03 (8 år)

Hans Hansson, f 1878-04-09

 

 

Gulleråsen A7

Ej i B

I)

Sigfreds Anders Andersson, f 1634, g 1 g m

Kerstin, från Kärvsåsen, begr 1673-11-09

Anders Andersson är troligen bror till Seffres Olof Andersson, f1626,

Gulleråsen A6.

Barn:

Sigfreds Kerstin Andersdotter, f 1660

Sigfreds Anders Andersson, f 1661

Sigfreds Hans Andersson, f 1663

g till Anna Larsdotter, f 1665, Gulleråsen A5

Sigfreds Olof Andersson, f 1665

Sigfreds Anna Andersdotter, f 1671

 

I dödboken finns tre barn begravda 1674-01-11, 1675-08-01 och 1681-04-24

 

Sigfreds Anders Andersson g 2 g 1674-12-27 m

(Marits) Kerstin Olsdotter, f 1635, från Kärvsåsen A12, begr 1682-07-23 (47 år)

Anders Anderssons styvdotter. Ej identifierad.

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen.

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp och var taxerad till 1 020 bdl r j.

Det var då den största gården i byn.

 

Karin Olsdotter, f 1677. Hon kan inte vara Anders Anderssons styvdotter.

Hon är född under hans pågående äktenskap med (Marits) Kerstin Olsdotter.

 

I förteckningen i 1692 - 1699 års husförhörslängd över "hushåll förresta till

Pommern och annorstädes" finns Sigfreds Anders Anderssons hustru Kerstin,

där angiven som född 1648, och styvdottern Karin, f 1678.

 

 

Gulleråsen A8

B8 - C19 - D16 + D19 + D20 - E23 - F22 + F23. Ej i G

I)

Per Hansson, fjärdingsman. Endast hustrun finns i dopboken. G m

Kerstin. Gudmor till soldaten Jon Hanssons son Hans, f 1635-09-27, Gulleråsen A16.

Barn:

Hans Persson, se nedan II)

 

 

II)

Hans Persson, begr 1674-03-15, g m

Marit eller Margeta Jonsdotter, f 1637, begr 1684-12-21 (47 år)

Barn:

Hans Hansson

Petter Hansson, f 1660,

troligen g till Kerstin Nilsdotter, f 1662, Gulleråsen C9. De skrevs Pell.

Anna Hansdotter, f 1664, troligen begravd 1720-03-25, sting (56 år)

Brita Hansdotter, f 1666

Anders Hansson, f 1669, se nedan IIIa Gulleråsen C19 - D16

Erik Hansson, f 1672-06-16, döpt i Ore, se nedan IIIb Gulleråsen D19

 

 

Gulleråsen C19 - D16

IIIa)

Anders Hansson, f 1669, soldat nr 30 Sparf, g m

Lisbet Matsdotter, från Östbjörka 4. Skrevs som husbonde t o m 1732

Barn:

Anders Andersson

Anna Andersdotter, f 1693-12-10

g 1721-12-10 till Tysk Anders Ersson, f 1696-06-26, Kärvsåsen E8

Hans Andersson, f 1699-06-04

 

 

Broder:

Gulleråsen D19

IIIb)

Sparf Erik Hansson, f 1672-06-16, g 1703-12-28 m

Kerstin Ersdotter, f 1689-07-07 av Tämbris Erik Ersson och Margit, Backa 18

Sparf Erik Hansson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Sparf Anna Ersdotter, f 1705-03-10, begr 1726-11-11 (21 år)

Sparf Hans Ersson, f 1711-04-12, se nedan Gulleråsen D20 - E23

Sparf Brita Ersdotter, också f 1711-04-12 (tvillingar)

g 1733-03-28 till Gatu Anders Matsson, f 1706-01-15,

Boda B15 - C19

 

Sparf Kerstin Ersdotter var g 2 g 1741-04-05 till

Laggar Anders Andersson, f 1700 i Gärdebyn i Rättvik, änkeman,

boende i Ovanmyra E24.

 

 

Gulleråsen D20 - E23 - F23

IV)

Sparf Hans Ersson, f 1711-04-12, död 1743 (32 år), g 1734-11-17 m

(Lundmats) Lisbet Olsdotter, f 1708-08-09, från Boda A14 - C13

Barn:

Sparf Kerstin Hansdotter, f 1735-12-00,

g 1779 eller 1780 till änkemannen Fräs Olof Andersson,

f 1720-09-13 i Änderåsen E11, boende i Osmundsberg A1 - G7.

Efter makens död flyttade hon till brodern Erik Hansson,

Gulleråsen A10 - F18

Sparf Brita Hansdotter, f 1737-04-09

g 1762-11-28 till Urwärs Anders Andersson, f 1738-11-22,

Kärvsåsen E19

Sparf Erik Hansson, f 1738-10-22

g 1762-12-20 till Mas Anna Hansdotter, Gulleråsen A10 - F18

Sparf Olof Hansson, f 1741-04-29, se nedan Gulleråsen F22

Sparf Hans Hansson, f 1743-07-16, död i dec 1780 (37 år)

g 1765-12-26 m Margeta Ersdotter, f 1745, från Gärdebyn i

Rättvik, död 1770 (35 år)

Barn: Sparf Hans Hansson, f 1767-04-11

Sparf Anna Hansdotter, f 1770-09-13

 

 

Gulleråsen F22,ej i G

V)

Sparf Olof Hansson, f 1741-04-29, ("g t Hälsingland"), g m

Margeta Andersdotter, f 1740, ej identifierad.

 

Anders Jonsson, f 1690, död 1770-08-02 av ålder (80 år),

hustrun f 1687

Ej identifierade. Margetas föräldrar? Från Hälsingland?

 

 

Gulleråsen A9

B9 - C29 - D32 - E37. Ej i F. Nya hushåll D31 och D33.

I)

Mats Persson, g 1631-12-25 m

Gulla Larsdotter, f 1607 från Änderåsen A5, död 1675 (68 år).

Gudmor till Jon soldats dotter Kerstin, f 1632-09-30, Gulleråsen.

Barn:

Gullas Anna Matsdotter, f 1635-08-30

Gullas Kerstin Matsdotter, f 1638-03-11

Gullas Brita Matsdotter, f 1646, se nedan Gulleråsen B9

Gullas Ingebor Matsdotter, f 1657

g m Jon Andersson, f 1653, ej identifierad. Paret finns med på

förteckningen i 1692 - 1699 års husförhörslängd över "hushåll

förresta till Pommern och annorstädes".

Gullas Mats Matsson, f 1658

g till Brita Jönsdotter, f 1654, Gulleråsen A11

 

Johan Danielsson, f 1663, fosterson

Jon Olofsson Capt?

 

1663 hade familjen fäbodar i Vattberget, nu Våtberget med Björkbodarnas fäbod,

22 km ONO om Gulleråsen.

 

 

Gulleråsen B9

II)

Gullas Brita Matsdotter, f 1646, död före 1701, g m

Hans

Barn:

Gullas Malin Hansdotter, f 1667, se nedan Gulleråsen C29

Gullas Brita Hansdotter

 

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 264 bdl r j.

 

 

Gulleråsen C29

III)

(Gullas) Malin Hansdotter, f 1667, g m

Bengts Erik Hansson, f 1666, soldat nr 24 Soling, död före 1720, från Gulleråsen C28

Barn:

Bengts Hans Ersson, f 1688-01-29, se nedan Gulleråsen D32 - E37

Bengts Anna Ersdotter, f 1692-04-17

g 1713-05-25 till Stöt Olof Andersson, f 1687-03-29,

Gulleråsen A16a- D1

Bengts Erik Ersson, f 1696-01-09, döpt i Ore,

se Gulleråsen D31 (nytt hushåll)

Bengts Anders Ersson, se Gulleråsen D33 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen D32 - E37

IV)

Bengts Hans Ersson, f 1688-01-29, begr 1743-04-15 (55 år), g 1717-12-29 m

Anna Andersdotter, begr 1743-03-20 ej identifierad

Hans Ersson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Bengts Erik Hansson, f 1720-02-18, döpt i Ore, begr 1723-06-23 (3 år)

Bengts Kerstin Hansdotter, f 1722-10-22

g 1739-01-01 m Olof Andersson, Lenåsen. Ej identifierad.

De bosatte sig på Gulleråsen G33

Bengts Anna Hansdotter, f 1722-10-22, död 1773-08-22 i rödsot (51 år)

g 1762-01-06 m Lisbets Olof Andersson, f 1738-01-24, från

Gulleråsen A3 - E28. De bosatte sig också på Gulleråsen G33.

 

Bengts Hans Ersson, hustrun och dottern Anna bosatte sig på Jones-, senare

Knippelsgården, Boda E22. Sambandet med denna familj framgår ej.

 

 

Gulleråsen A10

B10 - C13 –ej i D - E17 - F18 - G16 – H40

I)

Gisslar Mats Andersson, f 1634, begr 1675-06-13 (41 år), g m

Anna Ersdotter, f 1634, begr 1708-07-19, bröstsjuka (74 år)

Barn:

Gisslar Anders Matsson, f 1670-06-24, se nedan Gulleråsen C13

Gisslar Erik Matsson, f 1673-10-12, döpt i Ore.

 

1663 hade familjen fäbodar i Vattberget.

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp. Mats Anderssons änka Anna Ersdotter

stod som husbonde för gården, som var taxerad till 329 bdl r j.

 

 

Gulleråsen C13

II)

Gisslar Anders Matsson, f 1670-06-24, döpt i Ore, död före 1720, g 1698-12-26 m

(Stöt) Anna Andersdotter, f 1673-03-09, från Gulleråsen A16, död 1743 eller

1747 (70 - 76 år)

Änkan skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Gisslar Brita Andersdotter, f 1700-04-08, begr 1704-01-31, kopporna (4 år)

Gisslar Anders Andersson, f 1704-01-01,

g 1728-04-22 m Brita Olsdotter, f 1709-09-06, Gulleråsen B22 - C7

Gisslar Hans Andersson, f 1706-05-11, se nedan Gulleråsen E17

 

1663 hade familjen fäbodar i Vattberget, nu Våtberget-Björkbodarna,

och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Gulleråsen E17 - F18

III)

Maas eller Mats Hans Andersson, f 1706-05-11, död 1744 (35 år), g m

Lisbet, f 1700

Hans Andersson skrevs som husbonde 1737 - 1740.

Barn:

Maas Anna Hansdotter, f 1735-08-06, se nedan Gulleråsen G16

Maas Erik Hansson, f 1736

Maas Brita Hansdotter, f 1743-06-04

 

 

Gulleråsen G16

IV)

Maas Anna Hansdotter, f 1735-08-06, g 1762-12-20 m

(Sparf) Erik Hansson, f 1738-10-22, från Gulleråsen A8 - D20, död 1805-02-26

(67 år)

Barn:

Maas Hans Ersson, f 1763-10-26

Maas Anders Ersson, f 1765-12-29, "tjänar i Woxna"

Maas Brita Ersdotter, f 1767-07-26, se nedan VI

Maas Hans Ersson, f 1772-01-01, död 1803,

g 1802 m Brita Hansdotter, f 1777-08-24 i Östbjörka

 

Kerstin Hansdotter, Erik Hanssons syster, f 1735-12-00, från Gulleråsen

A8 - D20, änka efter Marits Olof Andersson, f 1720 i Änderåsen E11,

boende i Osmundsberg A1

 

 

Gulleråsen H40

V)

Maas/Masi Brita Ersdotter, f 1767-07-26, g 1799-04-14 till

Sparf (Kropp) Erik Hansson, f 1776-06-07, Gulleråsen G33

 

 

Gulleråsen A11

B11 + B12 - C14 + C17 - D17 - E22. Ej i F. Nya hushåll B13 + B14

Gulleråsen A11 - B11 - C14

I)

Nils Olsson, begr 1631-06-19. Finns i 1613 års mantalslängd och i förpliktelsebrevet från 1618.

Barn:

Jöns Nilsson, f 1626, se nedan II)

 

 

II)

Jöns Nilsson, f 1626, begr 1704-07-27, ålder (78 år) g 1 g m

Kerstin, f 1624, begr 1688-09-02 (64 år)

Barn:

Brita Jönsdotter, f 1654, se nedan Gulleråsen B12 - C17

Anders Jönsson, f 1658, se Gulleråsen B13 - C16 (nytt hushåll)

Olof Jönsson, f 1663, se Gulleråsen B14 - C15 (nytt hushåll)

 

Jöns Nilsson g 2 g m

Karin, f 1646, begr 1709-04-11, sting (63 år)

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp och var taxerad till 333 bdl r j.

 

 

Gulleråsen B12 - C17

III)

Brita Jönsdotter, f 1654, begr 1727-01-29, bröstsjuka (73 år), g m

(Gullas) Mats Matsson, f 1656 eller 1658, från Gulleråsen A9,

begr 1703-05-20, sting (47 år)

Barn:

Brita Matsdotter, f 1685, ofärdig

Anders Matsson, f 1689, se nedan Gulleråsen D17 - E22

Anna Matsdotter, f 1691, ogift, bräcklig

troligen också

Lars Matsson, f 1690-09-09, döpt i Ore

 

1695 hörde Mats Matssons del av gården till roten nr 24 Soling och var taxerad

till 98 bdl r j. Det var då den minsta gården i byn. Efter makens död flyttade Brita

Jönsdotter till sin bror Olof Jönsson, Gulleråsen B14.

 

 

Gulleråsen D17 - E22

IV)

Anders Matsson, f 1689, soldat nr 20 Myrbock, "bräcklig",

g 1 g, hustrun okänd,

Barn:

Kerstin Andersdotter, f 1708

Anna Andersdotter, f 1710

g 1750  m Jon Ersson, änkeman, Finnbacka.

Han var g 3 g  m Anna Andersdotter, f 1681-02-20, Boda A18.

 

Anders Myrbock skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

 

Anders Matsson g 2 g 1713-12-27 m

Lisbet Andersdotter, f ca 1694, från Boda (ej identifierad), begr 1723-04-28 (ca 29 år)

Barn:

Brita Andersdotter, f 1723-03-20, död före 1724-07-11

 

Anders Matsson g 3 g 1723-11-01 m

(Tors) Kerstin Olsdotter, f 1670-10-09, död 1743 eller 1745 (73 - 75 år),

från Gulleråsen A17 - B18. I vigselboken kallas hon Ersdotter, uppenbarligen fel.

Barn:

Brita Andersdotter, f 1724-07-11

g 1752, troligen 1751-12-29 m Erik Jonsson, Sjurberg.

Lisbet Andersdotter, f 1727-01-20, död 1788-10-05 (61 år)

g 1745 till Stöt Anders Olsson, f 1723-03-11,

Gulleråsen A16a - E2.

 

 

Gulleråsen A12

B15 - C11 - D11 + D12 - E10 + E16 + E18 - F11 + F19 - G14 – H20. Nytt hushåll C12.

Gulleråsen A12 - B15

I)

Tijn Anders Andersson, f 1626 eller 1628, död före 1701,

Barn:

Tin Anders Andersson, f 1666, se Gulleråsen C12 (nytt hushåll)

Tin Anna Andersdotter, f 1668

g 1703-01-01 till Arf Abraham Andersson, f 1674-04-12,

Ovanmyra A13. Efter makens död bosatte sig Anna på

Änderåsen D7 - E9

Tin Erik Andersson, f 1669, död 1678 (9 år)

 

Tin Anders Andersson g 2 g 1672-12-26 m

Brita Andersdotter, f 1645 eller 1646, från Änderåsen A7

Barn:

Tin Jon Andersson, f 1677-04-29, "tjänar på landet"

Tin Kerstin Andersdotter, f 1680-08-01, död före 1686.

Tin Brita Andersdotter, f 1681, se nedan IIa Gulleråsen C11 – D12

Tin Malin Andersdotter, f 1685, ogift

Tin Kerstin Andersdotter, f 1686, se nedan IIb Gulleråsen D11

Tin Margeta Andersdotter, f 1686-09-19

 

Malin och Margeta skrevs i E under eget hushållsnummer, Gulleråsen E16.

 

I dödboken finns ett barn begravt 1681-04-24

 

Systrar:

Tin Kerstin Andersdotter, f 1620, begr 1686-03-28 (66 år)

g m Olof Johansson, f 1624, död 1679 i Falun (55 år), ej identifierad.

Tin Brita Andersdotter, f 1626

 

Kerstin, f 1656, dotter (till vem?)

Margeta, dotter

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen.

 

 

Gulleråsen C11 - D12

IIa)

Tin Brita Andersdotter, f 1681, död 1749 (68 år), g m

Anders Hansson, änkeman? död före 1701

Änkan skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

 

Sonhustru Brita

 

 

Gulleråsen D11

IIb)

Tin Kerstin Andersdotter, f 1686, ofärdig, g 1712-11-16 m

(Finn) Anders Jöransson, f 1653 i Bingsjö, död 1754 (101 år?),

husbonde åtminstone 1729 - 1740.

Barn:

Tin Jon Andersson, f 1713-07-05, begravd 1713-08-16 (3 veckor)

Tin Olof Andersson, f 1727, se nedan IIIa Gulleråsen E18 - F19

Tin Anders Andersson, se nedan IIIb Gulleråsen E10

 

Tin Anders Jöransson var g 1 g m

Brita Matsdotter, Bingsjö, begr 1706-02-25.

Ett dödfött barn 1704

 

Oäkta dotter till Anders Göransson och Karin Hansdotter, f 1679 i Bingsjö,

död troligen omkring 1710:

Walborg Andersdotter, f 1708-02-16 i Svärdsjö, död 1742 - 1755

g 1734-02-03 m Erik Hindriksson, soldat Sote, by obekant,

möjligen Solberga (ej rote i Rättviks kompani, så vitt jag kan

se ej i Dalregementet i övrigt)

Barn troligen:

Kerstin Ersdotter, f 1732 (fel uppgift?)

Anna Ersdotter, f 1739

Brita Ersdotter, f 1741

 

Walborgs mormor hette Kerstin.

 

 

Gulleråsen E18 - F19 ej i G

IIIa)

Tin Olof Andersson, f 1727, soldat nr 21 Gambelstöt, antagen 1747-09-25,

finns i rullorna t o m 1757, död 1760 (33 år), g 1750-01-01 m

Lisbet (i Ore Lisa) Olsdotter, f 1727-02-18, från Silverberg C2

Barn:

Tin Hans Olsson, f 1748 (?), död 1749 (?) (1 år)

Tin Kerstin Olsdotter, f 1751-02-18, död före 1756

Tin Brita Olsdotter, f 1753-04-30 i Gruvriset, död 1787-01-02 i Ore av Svullnad (34 år)

Tin Anders Olsson, f 1757-07-23, död 1796-02-12 (39 år)

skrevs på Furudals Bruk som ”konsterfarne Anders Fernström”

g 1785 m Babba Koht (?) från Falun, 1 son och 2 döttrar

Tin Olof Olsson, f 1760-10-19. Skrivs i husförhörslängden Olle.

 

Familjen flyttade till Furudals bruk i Ore 1766.

 

 

Gulleråsen E10

IIIb)

Finn Anders Andersson, soldat nr 10 Råbock, antagen 1736-01-18.

Saknas i aktion vid Villmansstrand i december 1741, g 1738-06-25 m

Marit Larsdotter, f 1714 av Lars Göransson och Anna Larsdotter, Gärdebyn,

död 1773-05-16 (59 år)

Barn:

Finn Kerstin Andersdotter, f 1738-09-07, död 1806-04-29 (68 år)

g 1763-06-24 till Domar Olof Andersson, f 1730-10-27,

soldat nr 21 Gambelstöt, Gulleråsen A14 - G12

Finn Anna Andersdotter, f 1740-12-11, se nedan IV)

 

Finn Marit Larsdotter var g 2 g 1767-04-09 m

Domar Anders Olsson, f 1706-12-07, Gulleråsen F15

 

 

Gulleråsen F11 - G14

IV)

Finn Anna Andersdotter, f 1740-12-11 eller 1740-03-28 (jämför Gulleråsen B13),

g 1756-12-26 m

Erik Olsson, f 1730-10-08 i Boda C5, soldat nr 17 Tjäder, änkling, från Änderåsen

D7, död 1800-04-27 (70 år)

Barn:

Finn Hans Ersson f 1757-12-17, soldat nr 48 Some. Antagen 1778-05-07,

5 fot 9 tum = 1,71 m. Enligt husförhörslängden "Spö för tjuvnad i

Göteborg". Enligt 1783 års rulla "Avstraffad för tjuvnad. Rotebönderna

återfår munderingen".

g 1782 m Kerstin Andersdotter, f 1751, ej identifierad.

Barn: Finn Brita Hansdotter, f 1782-09-10

Finn Kerstin Ersdotter, f 1760-03-06

Finn Anna Ersdotter, f 1762-09-04, "tjänar i Alfta"

Finn Brita Ersdotter, f 1767-01-04, död före 1778-04-21

Finn Erik Ersson, f 1769-08-06, ”ovålig”, se nedan V)

Finn Anders Ersson, f 1775-11-11, död 1778-10-28 i kopporna (3 år)

Finn Brita Ersdotter, f 1778-04-21, död 1778-08-24 i kikhosta (4 mån)

Finn Anders Ersson, f 1780-12-11, död 1783-07-20 i rödsot (3 år)

Finn Anders Ersson, f 1783-11-19

 

Erik Olsson var g 1 g ca 1751 m

Arf Brita Olsdotter, f 1724, Änderåsen D7, död ca 1754.

 

Brita Hansdotter, dotter? f 1762-08-09

Brita, mor, f 1684. Ej identifierad.

 

 

V)

Finn/Tjäder Erik Ersson, f 1769-08-06, g 1790-12-12 m

Knuts Kerstin Jonsdotter, f 1769-02-07, från Lenåsen A16, död 1837-07-06

Barn:

Finn Anna Ersdotter, f 1792-04-26, död före 1794-02-19

Finn Anna Ersdotter, f 1794-02-09

Finn Brita Ersdotter, f 1799-01-16, död före 1803-07-19

Finn Brita Ersdotter, f 1803-07-19

Finn Kerstin Ersdotter, f 1806-07-18

g 1830 m Tjäder Olof Olsson, f 1807-09-27, Gulleråsen. Ej identifierad.

Finn Lisbet Ersdotter, f 1809-06-11

g 1833-06-04 m Jon Olsson, f 1808-09-06, Gulleråsen. Ej identifierad.

 

 

Gulleråsen A13

Ej i B

I)

Lars Larsson, f 1614, död 1676 i Lindberg (Leksand?)

Barn:

Hans Larsson, f 1637, soldat 1677, död 1681 (44 år)               

Anna Larsdotter, f 1650

g 1674-12-27 till Erik Jonsson, f 1649, Osmundsberg A3

Anders Larsson

Lisbet Larsdotter, f ca 1659, "vid nya Kopparberget"

g till Lars Ersson, f 1644

Lars Larsson, f 1651 eller 1660, soldat nr 19 Spåman, antagen 1680, död i fält 1702-02-06.

 Han var g före 1686 m Susanna Simonsdotter (Hack), f 1638, änka, Boda A7 - B13

Olof Larsson, f 1667, "vid nya Kopparberget"

g till Tors Margeta Olsdotter, f ca 1671, Gulleråsen A17 - C6

 

En Anna Larsdotter, född i Gulleråsen men boende i Nya Kopparberget

gav 1654-05-14  4 öre till Ore kyrka (hustru till Lars Larsson den äldre?)

 

 

 

Gulleråsen A14

B16 - C10 - D9 - E14 - F15 - G12 – H18. Nytt hushåll E34.

I)

Hans, död före 1673, g m

Brita, f 1614, begr 1679-03-30

Barn:

Anders Hansson, f 1637 eller 1639, se nedan IIa Gulleråsen B16 - C10

Hans Hansson, f 1641, se nedan IIb Gulleråsen A14

 

 

Gulleråsen B16 - C10

IIa)

Klockar eller Domar Anders Hansson, f 1637 eller 1639, begr 1708-12-27 (69 år),

g m

Kerstin, f 1636, begr 1706-05-20, sting (70 år)

Styvsöner:

Anders, f 1658, från Gulleråsen A17 - C6. Föräldrarna ej identifierade.

Olof, f 1664, "på landet", begr 1674-04-22. Står i dödboken som Anders

Hanssons barn.

 

Bådas barn:

Domar Brita Andersdotter, f 1660. Står ej som styvdotter, men borde vara

det om födelseåret är riktigt.

Domar Hans Andersson, f 1668 eller 1669

g 1700-12-26 m Brita Ersdotter, Sätra, Rättvik

Domar Kerstin Andersdotter, f 1671 eller 1674, begr 1708-12-27 (69 år),

g m Jon Persson, f 1677

Domar Jon Andersson, f 1674, se nedan III Gulleråsen C10

Domar Anna Andersdotter, f 1678-01-23, döpt i Ore

Domar Olof Andersson, f 1683-12-23, se Gulleråsen E14 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen A14

IIb)

Domar Hans Hansson, f 1641, död 1677 i Skåne (36 år), g m

Malin Hansdotter, f 1646, begr 1720-07-10 (73 år enligt dödboken)

Barn:

Domar Brita Hansdotter, f 1670, begr 1687-06-19 (17 år)

Domar Anna Hansdotter, f 1672

 

Domar Malin Hansdotter g 2 g 1681-12-26 till

Olof Jönsson, f 1663, Gulleråsen A11

 

 

Gulleråsen C10 - D9

IIIa)

Domar Jon Andersson, f 1674, soldat nr 24 Soling, död före 1720,

g 1705-12-28 m

(Erikhans) Brita Ersdotter, f 1670, från Boda A8 - C12, begr 1715-05-01,

sting (45 år)

Änkan skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740.

Barn:

Domar Kerstin Jonsdotter, f 1710-10-20, se Gulleråsen E34 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen E14

IIIb)

Domar Olof Andersson, f 1683-12-23, soldat nr 19 Spåman, antagen 1711-07-24

"Kan intet hantverk." 1714 års rulla: "Kommenderad i Wismar. Karlen har sitt gamla

gevär och mundering med sig hit. Den är alldeles för sliten. Avsked i Wismar. Av 1714

års upphandling bekommit hatt, väst, kappa, byxor, handskar ... halsduk, gula strumpor,

knäremmar. Efterblefven på Tyska Botten ca 1716"

Ersatt i 1718 års rulla. G m

Tors Kerstin Olsdotter, f 1670-10-09, från Gulleråsen A17

Änkan skrevs som husbonde t o m 1732.

Barn:

Domar Anders Olsson, f 1706-11-07, se nedan Gulleråsen E14 - F15, och

Domar Hans Olsson, också f 1706-11-07, begr 1707-04-21, kopporna

(40 veckor), tvillingar

Domar Kerstin Olsdotter, f 1708-07-29, död 1772 (64 år)

Domar Anna Olsdotter, f 1710-09-28

Domar Olof Olsson, f 1712-07-20

 

(Tors) Kerstin Olsdotter g 2 g 1723-11-01 till

Anders Matsson Myrbock, f 1689, soldat nr 20 Myrbock, änkeman, Gulleråsen A11.

Barn: Se d:o

 

I vigselboken kallas hon Ersdotter, uppenbarligen fel.

 

 

Gulleråsen E14 - F15

IV)

Domar Anders Olsson, f 1706-12-07, död 1773 (67 år) i feber,

g 1 g 1729-12-28 m

(Sööl) Anna Hansdotter, f 1702-12-22, från Gulleråsen B3, död 1766

Barn:

Domar Olof Andersson, f 1730-10-27, se nedan Gulleråsen G12

Domar Hans Andersson, f 1733-09-10, död 1792-01-10 (59 år)

g 1754-12-26 till Tin Brita Hansdotter, f 1739-11-20,

Gulleråsen C12

Domar Brita Andersdotter, f 1737-04-27, begr 1740-09-07

Domar Jon Andersson, f 1740-08-25, död 1766-01-20 av sting (26 år)

Domar Kerstin Andersdotter, f 1745-06-22

g 1774-12-26 till Påls Anders Olsson, f 1749-06-01,

Gulleråsen E36

Domar Anders Andersson, f 1747-09-17, begr 1749-11-19 (2 år)

 

Domar Anders Olsson g 2 g 1767-04-02 m

Finn Hans Marit Larsdotter, f 1713 av Lars Göransson och Anna Larsdotter,

Gärdebyn, Rättvik, död 1773-05-16 av svullnad (59 år), änka efter Finn Anders

Andersson, soldat nr 10 Råbock, Gulleråsen E10.

 

 

Gulleråsen G12

V)

Domar Olof Andersson, f 1730-10-27, döpt i Ore, soldat nr 21 Gambelstöt,

antagen 1757, finns i rullorna t o m 1773. Död 1782-07-02 av bröstsjuka (52 år).

Har enligt personalieboken tjänat i 16 år, bl a i Pommerska kriget. Enligt 1773 års

rulla: "Orklös, sjuklig, bevistat Pommerska kampanjen och vid fientligheterna vid

Malakin (?) och Neu-Kalen. Begär och får avsked med anmälan till dubbelt

underhåll".

g 1763-06-24 m sin fars styvdotter

Kerstin Andersdotter, f 1738-09-07, från Gulleråsen E10. Död 1806-04-29 (68 år).

Barn:

Domar Anders Olsson, f 1763-12-10, fått spö för tjuvnad 1783, se nedan VI)

Domar Anna Olsdotter, f 1767-06-24, död 1831-02-03 i Östbjörka 2

g 1791 till Lustigs Anders Olsson, f 1771-06-04 i Östbjörka 2

av Olof Andersson och Karin Hansdotter.

Domar Jon Olsson, f 1769-09-25

Domar Hans Olsson, f 1772-02-12, död 1783-07-20 i rödsot (11 år)

Domar Brita Olsdotter, f 1777-06-02, död 1778-08-19 i mässling (1 år)

Domar Brita Olsdotter, f 1779-09-07, död 1780-07-24 (1 år)

Domar Kerstin Olsdotter, f 1781-07-24

 

 

VI)

Domar Anders Olsson, f 1763-12-10, fått spö för tjuvnad 1783, g 1787-06-24 m

(Stenhuggar) Margeta Ersdotter, f 1752-04-29, från Silverberg A1

Barn:

Domar Olof Andersson, f 1791-11-10

 

 

Gulleråsen A15

Ej i B

I)

Ingri, f 1621, död 1684-03-16, g m

Erik, död före 1673

Barn:

Erik Ersson, soldat, död i Skåne

Samuel Ersson

Anna Ersdotter f 1651,

g 1670-12-26 till Marits Olof Olsson, f 1641, Kärvsåsen A12

Olof Ersson, f 1655

Kerstin Ersdotter, f 1660

g 1680-01-01 till Jöns Lars Anders Olsson, f 1656, Kärvsåsen A1

Margeta Ersdotter, f 1663

g till Olof Olsson, f 1653, Osmundsberg A4

 

 

Gulleråsen A16

I)

Jon Hansson, soldat i Gulleråsen, gissningsvis med namnet Stöt, g 1630-04-18 m

Anna, dotter till hustru Anna, Gulleråsen.

Barn:

Stöt Kerstin Jonsdotter, f 1632-09-30. Gudfar Olof Larsson, Gulleråsen (Han fanns där 1613),

gudmor Mats Erssons hustru, Gulleråsen A9. Begr 1698-06-27 (64 år 6 mån)

Stöt Anders Jonsson, f 1634, se nedan Gulleråsen A16a

Stöt Per Jonsson, f 1636 eller 1638, se nedan Gulleråsen A16b

Stöt Hans Jonsson, f 1635-09-27. Gudfar Anders Olsson, Osmundsberg A6,

gudmor Per Hanssons hustru Kerstin, Gulleråsen A8.

g till Kerstin, f 1619 eller 1629, Lenåsen A9

 

Det är troligen ovannämnda Kerstin, jänta, som 1663 hade fäbodar i Rackdalen.

 

 

Gulleråsen A16a

B17 - C1 - D1 - E2 - F2 - G3 – H7. Nya hushåll D2 och H1.

Gulleråsen A16a - B17 - C1

IIa)

Stöt Anders Jonsson, f 1634 i Gulleråsen, begr 1712-04-13 (78 år), död av sting

g 1671-12-26 m

Lisbet Olsdotter, f 1654, från Gulleråsen, begr 1714-03-14 (60 år)

I B17 (1699) står som husbonde Nils Andersson, f 1634, med hustru Lisbet,

f 1654, men Stöt Anders Jonsson står åter som husbonde i C1.

Barn:

Stöt Anna Andersdotter, f 1673-03-09

g 1698-12-26 till Gisslar Anders Matsson, f 1670-06-24,

Gulleråsen A10

Stöt Hans Andersson, f 1677-06-06, se Gulleråsen D2 (nytt hushåll)

Stöt Karin Andersdotter, f 1680-06-02

g 1702-12-26 till Laggar Hans Hansson, f 1672,

Gulleråsen B4 - C27

Stöt Ingebor Andersdotter, f 1683-12-23

g 1713-05-25 till Flat Anders Andersson, f 1669, änkeman,

Kärvsåsen A7 - C13

Stöt Olof Andersson, f 1687, se nedan III Gulleråsen D1 - E2

Stöt Kerstin Andersdotter

 

Syster: Kerstin Jonsdotter, f 1631, begr 1698-06-27, svullnad.

64 år enligt dödboken.

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 389 bdl r j.

 

 

Gulleråsen D1 - E2

III)

Stöt Olof Andersson, f 1687-03-29, död 1725-01-31 (38 år) av häftigt rev,

g 1713-05-25 m

(Bengts) Anna Ersdotter, f 1692-04-17, från Gulleråsen A9 - C29

"Svagsint änka".

 

Trots att Olof Andersson är antecknad som död 1725 står han som husbonde

t o m 1730, därefter änkan.

Barn:

Stöt Lisbet Olsdotter, f 1714-03-28, begr 1718-04-06, kopporna (4 år)

Stöt Anna Olsdotter, f 1719-01-26

g 1753-12-26 till Lars Lars Olof Larsson, f 1730-05-25,

Kärvsåsen A5 - E4

Stöt Olof Olsson, f 1720, död 1795

g 1743-12-26 till Samils Anna Olsdotter, f 1725-06-21,

Gulleråsen A2 - F5

Stöt Anders Olsson, f 1723-03-11, se nedan Gulleråsen E2

 

 

Gulleråsen E2 - F2 - G3

IV)

Stöt, senare Ugelbergs Anders Olsson, f 1723-03-11, död 1793-12-04 (70 år),

g 1745 m

Lisbet Andersdotter, f 1727-01-20, från Gulleråsen A11 - D17, död 1788-10-05 (61 år)

Barn 6 söner och 3 döttrar:

Ugelbergs Olof Andersson, f 1747

g 1777-12-26 m Anna Andersdotter, från Östbjörka

Ugelbergs Kerstin Andersdotter, f 1751-11-30, död senast 1757

Ugelbergs Anders Andersson, f 1755-10-22, se Gulleråsen H1 (nytt hushåll)

Ugelbergs Kerstin Andersdotter, f 1757

Ugelbergs Hans Andersson, f 1759-10-05

Ugelbergs Jon/Jonas Andersson, f 1762-04-08, se nedan V)

Ugelbergs Erik Andersson, f 1765-03-27. död 1766 av sting (1 år) tvilling med

Ugelbergs Anna Andersdotter, f 1765-03-27, sedermera ”ofärdig änka”,

g 1799-03-25 m (Knäpp) Olof Ersson, f 1752-04-16, änkeman,

från Sörboda 4 i Ore.

Barn: Ugelbergs Kerstin Olsdotter, f 1802-07-19

 

Fosterdotter:

Finn Brita Hansdotter, f 1782-09-10, från Gulleråsen A12, hårdmint, g 1802 (1822?) till Ore

 

 

Gulleråsen H7

V)

Ugelbergs Jon/Jonas Andersson, f 1762-04-08, förstärkningskarl, g 1785-12-26 m

Got Lisbet Hansdotter, f 1756-05-23, död 1801, från Gulleråsen C31

Barn:

Ugelbergs Brita Jonsdotter, f 1789-03-11, död 1789

Ugelbergs Brita Jonsdotter, f 1790-07-16

Ugelbergs Anders Jonsson, f 1793-03-30, se nedan VI)

 

Jon Andersson g 2 g 1802-03-25 m

(Gisslar) Kerstin Olsdotter, f 1764-01-09, död 1819-04-17. Änka efter Tors Olof Andersson, Gulleråsen E9.

I hushållet fanns också hennes söner:

(Samils) Olof Olsson, f 1787-08-05, g till Osmundsberg 4

(Tors) Anders Olsson, f 1793-10-31, tjänat i Finnbacka och Dalstuga

 

 

VI)

Ugelbergs Anders Jonsson, f 1793-03-30, g 1818-12-27 m

(Olars) Brita Olsdotter, f 1786-10-12,  från Osmundsberg 1A3

Barn:

Ugelbergs Lisbet Andersdotter, f 1819-09-22

g 1847-09-11 till Hansols/Åker Hans Olsson, f 1821-02-19, Gulleråsen E34 – O28

Ugelbergs Jon Andersson, f 1821-05-06

 

 

Gulleråsen A16b

B utan nummer _ B (-) - C2 (ej i D)

IIb)

Stöt Per Jonsson, f 1636 eller 1638, soldat, begr 1716-11-04 (78 år), ålder, g m

Lisbet, f ca 1646, begr 1719-09-27, bröstsjuka (ca 73 år)

Barn:

Stöt Hans Persson, f 1668

Stöt Anna Persdotter, f 1671-10-29

Barn: Margeta Andersdotter, född utom äktenskapet 1704-08-09.

"Fadern är herr överstens (Gustaf) Hedenfälts skrivare, modern

Stöt Anna Persdotter från Gulleråsen". Enligt protokoll från tinget i

Rättvik 1704-12-12 dömdes Anna till böter och "att stånda en

söndag på pliktpallen". Drängen Anders (rätten kallar honom inte

skrivare) hade redan fått avsked från sin herre och avvikit från

orten, men rätten ville "så snart drängen bringats till rätta beflita

sig om något visst av honom förvänta till barnets uppfostring".

I dödboken för Norrala socken, Hälsingland, finns under rubriken

Husfolk: "1749 d 24 Juli dödde Hans Olssons änka å Kattön, hust

Anna Persdotter, född i Rättvik och Gulleråsen av Stöt slägta

därstädes. (Som) ung piga med flera ifrån den orten reste till

Pommern uti Gouverneur Bielkes tid, kom sedan hem och därpå hit

hos Befallningsman Hall på nygården, (otydligt ord) äntel. gift med

berörde avskedade Båtsman, med honom en dotter, som är död

njutit på slutet fattigdel, älskat Guds ord och levt ärl. i sine 80 år,

begrofs d. 26 Juli 1749".

Stöt Jon Persson, f 1675-12-28, död före 1720

g m Domar Kerstin Andersdotter, f 1671 eller 1674, Gulleråsen A14 – B16.

Stöt Anders Persson, f 1679-10-05, död före 1720

Stöt Brita Persdotter, f 1683-04-09. Skrevs som husbonde t o m 1732.

Finns i längden E (1742 - 1755) som piga hos Stöt (Jöns Lars) Erik

Ersson, Gulleråsen E3 - F3. Om henne finns i dödboken för

Norrala följande notering: "1756 d.30 Januari dödde Brita

Persdotter, född i Rättviks socken och Gulleråsen, har tjänt en tid

här i socknen, och som utgammal vistades i prästgården, har älskat

och övat Guds ord, det hon väl kunnat läsa både innan och utan.

Begrofs d. 31 Jan 77 år gl. uppå ett ärl. leverne uti ogift stånd."

Stöt Lisbet Persdotter, f 1685-11-08

Stöt Erik Persson, f ca 1691, soldat nr 21 Gambelstöt

g 1724-12-06 till Anna Christophersdotter, f 1704-04-05, Gulleråsen E6

Stöt Kerstin Persdotter

Stöt Anna Persdotter

Stöt Anders Persson

Dödboken upptar två barn begravda 1682-05-14

 

Olof Andersson

Familjen återkommer ej i nästa husförhörslängd (D). Per, Lisbet och barnen Hans

och Anna finns upptagna på förteckningen i 1692 - 1699 års husförhörslängd (B)

över "hushåll förresta till Pommern och annorstädes".

 

 

Gulleråsen A17

B18 - C5 + C6 - D7 - E8 - F9 - G1 – H5a-d. Nya hushåll E9 och F16.

"Gulleråsen C5 och C6 äro ett" enligt husförhörslängden.

I)

Goot Anders Johansson eller Jonsson, f 1607, begr 1674-03-01 (67 år), g 1 g m

NN, död i Kärvsåsen, begr 1630-12-19.

Barn:

Brita Andersdotter, f 1630-02-01. Gudfar Gislars Olof Andersson, Kärvsåsen.

Han fanns där 1613.

 

Anders Jonsson g 2 g 1632-06-17 m

Kerstin Olsdotter, f 1607, dotter till ovanstående Gislars Olof Andersson, Kärvsåsen,

begr 1675-08-29 (68 år). De skrevs Gislars.

Barn:

Gislars Kalle Andersson, f 1633-04-24. Gudfar Olof Larsson, Gulleråsen,

gudmor Lars Matssons hustru Kerstin, Gulleråsen A5

Gislars Mats Andersson, f ca 1634, se Gulleråsen A10

Gislars Kerstin Andersdotter, 1635-03-08. Gudfäder Olof Andersson och

Mats, gudmor Hans Olssons hustru Malin, Kärvsåsen

g till Erik Larsson, f 1621, Änderåsen A6

Gislars Anna Andersdotter, f 1638-05-06. Gudfar Hans Hansson,

Gulleråsen A18, gudmor Anna, Lars Jonssons, Kärvsåsen. Familjen fanns där 1613.

Gislars Olof Andersson, f 1642, se nedan II)

 

Anders Jonsson var gudfar till Hans Erssons dotter Kerstin, f 1633-08-11, Kärvsåsen.

 

Gislars eller Gisslar är ett av de äldsta kända gårdsnamnen i Boda. Namnet Gislars

kan eventuellt härstamma från det medeltida helgonnamnet Gislarius.

 

1663 hade familjen fäbodar i Rackdalen och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Gulleråsen B18 - C5

II)

Tors Olof Andersson, f 1642, begr 1697-06-13 (55 år), g m

Brita, f 1642, begr 1688-10-28 (46 år)

Barn:

Tors Margeta Olsdotter, f 1669 eller 1671, se nedan Gulleråsen C6

Tors Kerstin Olsdotter, f 1670-10-09

g 1 g till Domar Olof Andersson, f 1683-12-23, Gulleråsen A14 – E14

g 2 g 1723-11-01 till änkemannen Anders Matsson Myrbock, f 1689,

Gulleråsen A11 - D17

Tors Anna Olsdotter, f 1675-12-28

g 1700-12-30 till Anders Samuelsson, f 1668-02-02, Boda A15

Tors Brita Olsdotter, f 1678-09-29

g till Pöös Olof Andersson, f ca 1687, Gulleråsen B13 - D14

Tors Anders Olsson, f 1681-10-02

Tors Ingebor Olsdotter

troligen också

Hans Olsson, f 1673-06-08

 

Tors Olof Andersson var gudfar till Lars Perssons sonebarn Karin, f 1633-05-05, Kärvsåsen.

 

Anders, dotterson (?), f 1658

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammalstöt och var taxerad till 383 bdl r j.

 

Gulleråsen C6

III)

Tors Margeta Olsdotter, f 1669 eller 1671, begr 1717-04-14, huvudsot (ca 46 år),

g m

Olof Larsson Släggia, f 1667, från Gulleråsen A13, död före 1720

Barn:

Tors Hans Olsson, f 1693-10-29, se Gulleråsen E9 (nytt hushåll)

Tors Olof Olsson, f 1695-11-20, se nedan Gulleråsen D7 - E8

 

 

Gulleråsen D7 - E8 - F9

IV)

Tors Olof Olsson, f 1695-11-20, död 1766 (71 år), g 1717-12-29 m

(Röjerås) Margeta Andersdotter, f 1690-08-17, död 1763 (73 år), från Gulleråsen

A18c - C4

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Tors Brita Olsdotter, f 1718-12-06, döpt i Ore, begr 1722-07-08, blodsot

(4 år). I längden C fanns hon hos Olof Olsson Råbock och Brita i

Gulleråsen C22.

Tors Anders Olsson, f 1722-02-18, se nedan Va Gulleråsen F16 - G11

Tors Brita Olsdotter, f 1725-01-21

g 1762-04-15 till änkemannen Stöt Olof Hansson, f 1703-11-20,

Gulleråsen E3

Tors Anna Olsdotter, f 1728-10-03, begr 1730-08-30, kopporna (2 år)

Tors Olof Olsson, f 1731-10-03, se nedan Vb Gulleråsen G1

Tors Anna Olsdotter, också f 1731-10-03 (tvillingar), begr 1731-11-16

(1 dygn)

 

 

Gulleråsen F16 - G11

Va)

Tors Anders Olsson, f 1722-02-18, död 1773-04-04 (51 år), g 1753-12-26 m

Kerstin Olsdotter, f 1722-10-23, från Osmundsberg A3 - E6, död 1788-07-21

i feber (66 år)

Barn 3 eller 4 söner (personaliebokens uppgifter skiljer sig åt).

Tors Olof Andersson, f 1755-08-27, död före 1757-05-23

Tors Olof Andersson, f 1757-05-23, se Gulleråsen F16 (nytt hushåll)

Tors Anders Andersson, f 1760-03-06

Tors Erik Andersson, f 1764-07-02

 

 

Gulleråsen G1 – H5

Vb)

Tors Olof Olsson, f 1731-10-03, död 1788-07-21 av rev (57 år),

g ca 1756 eller 1757 m

(Justinas) Anna Hansdotter, f 1731-11-27, från Gulleråsen A6 - E25,

död 1808-07-18 (77 år)

Barn:

Tors Anders Olsson, f 1759-04-28, se nedan VI)

Tors Hans Olsson, f 1761-09-18

g 1785-03-29 m Bengts Anna Ersdotter, f 1753-09-14, Ovanmyra E25

Barn: Tors Hans Hansson, f 1786-10-28, död före 1796-12-28

Tors Anna Hansdotter, f 1787-12-28

Tors Olof Hansson, f 1790-12-01

Tors Hans Hansson, f 1793-06-07

Tors Olof Olsson, f 1764-12-28

g 1 g 1791-11-26 m (Stöt) Kerstin Ersdotter, f 1769-02-01, död 1792, från Kärvsåsen A1

Barn: Tors Erik Olsson, f 1791(?)

g till Lenåsen

g 2 g 1793-04-01 m Ol Ers Anna Larsdotter, f 1754-11-09, Ovanmyra A7

Tors Brita Olsdotter, f 1768-04-28, död 1849-02-16

g till Skägg Jon Jonsson, f 1771-06-12, Västanå A2

Tors Erik Olsson, f 1771-05-06

En dödfödd son, begr 1775-02-19

 

 

VI)

Tors Anders Olsson, f 1759-04-28, ”i Woxna”, g 1783-03-23 m

(Skarp) Kerstin Olsdotter, f 1763-04-02, från Änderåsen A2 - G2

Barn bl a:

Tors Olof Andersson, f 1791-02-03, se nedan VII)

 

 

VII)

Peres (Tors) Olof Andersson, f 1791-02-03, g 1812 m

(Tysk) Anna Olsdotter, f 1789, från Kärvsåsen A9

Barn bl a:

Peres Kerstin Olsdotter, f 1813-09-21, se nedan VIII)

Peres Anders Olsson, f 1816-03-05

 

 

VIII)

Peres Kerstin Olsdotter, f 1813-09-21, g 1829-05-19 m

(Röjerås) Anders Andersson, f 1806-05-29, Gulleråsen A18c

Barn bl a:

Peres Anna Andersdotter, f 1834-04-11

g 1854-05-21 m Långsvens Hans Ersson/Swenson, f 1833-03-27,

Kärvsåsen C19.   Han emigrerade till Morganville, Kansas, USA.

Peres Hans Andersson, f 1849-09-03, se nedan IX)

 

 

IX)

Peres Hans Andersson, f 1849-09-03, g 1870-06-11 m

Erikanders Brita Ersdotter, f 1845-06-07, från Kärvsåsen C19

Barn bl a:

Peres Olof Hansson, f 1884-10-25, se nedan X)

 

 

X)

Peres Olof Hansson. f 1884-10-25, död 1953-01-29, g 1911-11-12 m

Larsols Kerstin Hansdotter, f 1886-04-29, Änderåsen E4

Barn bl a:

(Peres) Gunhild Olsson, f 1921-09-17

g 1946-06-15 till Jelk Sven Olsson, f 1915-12-24, Kärvsåsen A8

 

 

Gulleråsen A18

I)

Hans Hansson, f ca 1606, begr 1673-05-08 (67 år)

Gudfar till Anders Jonssons dotter Anna, f 1638-05-06, Gulleråsen A17.

Barn:

Olof Hansson, f 1636, se nedan IIa Gulleråsen A18a

Erik Hansson, f 1637, se nedan IIb Gulleråsen A18b

Lars Hansson, f 1644, se nedan IIc Gulleråsen A18c

Anders Hansson, f 1650, se nedan IId Gulleråsen A18c

 

Anders Hansson, broder

1663 hade familjen fäbodar i Vattberget.

 

 

Gulleråsen A18a

Ej i B

Gulleråsen A18b - B20 - C3 - D3

IIa)

Olof Hansson, f 1636, begr 1680-04-14 (44 år), g 1676-11-12 m

Karin Carlsdotter, f 1648 i Änderåsen. Hon kan vara en oredovisad dotter till

Carl Halfvardsson, Änderåsen A3.

 

1695 hörde gården till roten nr 1 Knapp. Olof Hanssons änka Karin Carlsdotter

stod som husbonde. Gården var taxerad till 300 bdl r j.

 

 

Gulleråsen A18b

B20 - C3 - D3 - E4 - F4 - G5 – H9 – P21

IIb)

Röjerås Erik Hansson, f 1632 eller 1637, från Gulleråsen A18a, begr 1701-11-01,

bröstsjuka (69 år), g m

Margeta, f 1644, begr 1729-11-16, ålder (85 år)

Änkan (dödsboet) skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Röjerås Anna Ersdotter, f 1666, död 1696-06-11

möjligen g 1687-12-26 till Varg Erik Larsson, Sunnanhed, Ore

Röjerås Kerstin Ersdotter, f 1669

Barn: Röjerås Hans Hansson, f utom äktenskap 1703-05-14,

fader Hans Hansson, se nedan Gulleråsen E4

Röjerås Margeta Ersdotter, f 1670-01-01,

möjligen g t till Anders Hansson, Gulleråsen C28

Röjerås Brita Ersdotter, f 1673

Röjerås Karin Ersdotter, f 1680-02-22

g 1702 12-26 till Stöt Hans Andersson, f 1677-06-06, Gulleråsen D2

 

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammalstöt och var taxerad till 381 bdl.

 

 

Gulleråsen E4 - F4

III)

Stöt eller Erik Ers Hans Hansson, f 1703-05-14, död 1773-04-09 i feber (70 år),

g 1734-12-01 m

Anna Andersdotter, f 1712 av Anders Andersson och Brita Olsdotter, Gulleråsen,

död 1776-04-21 (64 år). Ej identifierad.

Barn 2 söner och 1 dotter:

Erik Ers Anders Hansson, f 1737-04-30,

g 1 g 1759 till Röjerås Anna Hansdotter, f 1731-04-30, Gulleråsen A18c – F7 (syskonbyte)

Erik Ers Brita Hansdotter, f 1742-12-04

g 1767-12-21 till Röjerås Hans Hansson, f 1742-12-10, Gulleråsen A18c - F7 (syskonbyte)

Erik Ers Hans Hansson, f 1749-03-04, se nedan Gulleråsen G5 (nytt hushåll)

 

 

Gulleråsen G5 - H9

IV)

Erkers Hans Hansson, f 1749-03-04, död 1831-07-06, g i april 1776 m

(Hans Ols) Kerstin Hansdotter, f 1752-12-14, från Gulleråsen E34 - G30, död 1822-09-27

Barn:

Erkers Anna Hansdotter, f 1776-07-18, död 1778-12-07 i kopporna (2 år)

Erkers Hans Hansson, f 1778-04-21, död 1778-08-18 i kopporna (4 mån)

Erkers Anna Hansdotter, f 1779-09-23

Erkers Hans Hansson, f 1782-01-18

Erkers Anders Hansson, f 1785-03-03

Erkers Olof Hansson, f 1788-02-17

Erkers Erik Hansson, f 1791-03-08, död 1793

Erkers Brita Hansdotter, f 1794-01-30,

g 1 g 1815-12-26 m Främmunds Olof Olsson, f 1790-11-16, Gulleråsen A17

g 2 g 1820 till Långsveds Anders Olsson, f 1791-09-21, Ovanmyra E4

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1797-04-25, se nedan V)

 

 

V)

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1797-04-25, död 1878-08-31, g 1823-03-30 m

(Gisslar) Hans Ersson, f 1794-10-24 i Änderåsen A6, död 1839-01-28

Barn:

Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, se nedan VIa) Gulleråsen P21

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1828-04-08

g 1880-08-01 till Tysk Erik Anders Andersson, f 1824-11-13, Osmundsberg E9

Erkers Anders Hansson, f 1834-12-17, se nedan VIb

 

 

Gulleråsen P21

VIa)

Tin/Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, g 1854-04-17 m

Knapp Margeta Ersdotter, f 1827-02-07, från Ovanmyra A1b

Barn:

Tin Anna Ersdotter, f 1859-10-31

Tin Kerstin Ersdotter, f 1866-01-11

Tin Brita Ersdotter, f 1867-10-31

 

Margeta Ersdotters mor:

Knapp (Mitt) Anna Ersdotter, f 1795-08-28 i Ovanmyra B7, från Ovanmyra A1b

 

De flyttade till Silverberg Q9

 

 

VIb)

Erkers Anders Hansson, f 1834-12-17, ”Sjungar Anders”, försångare i kyrkan 1857 - 1867,

lärare och dalmålare, död 1869-11-19, g 1859 m

Klockar Lisbet Jonsdotter, f 1839-04-12, Boda, död 1896-06-20. Ej identifierad.

 

 

Gulleråsen A18c

B19 - C4 - D4 - E7 - F7 - G8 - H12. Nya hushåll F8 och G25a.

IIc)

Lars Hansson, f 1644, begr 1680-01-18, g 1671-06-12 m

(Seffres) Anna Olsdotter, från Gulleråsen A6, död feb 1674.

Barn:

Anna Larsdotter, f 1673-06-15

 

 

IId)

Röjerås Anders Hansson, f 1650, död före 1720, g 1679-06-09 m

Brita Carlsdotter (Larsdotter enligt vigselboken, uppenbarligen fel), f 1653,

från Osmundsberg A5

Barn

Röjerås Anna (Annika) Andersdotter, f 1680-06-05

g 1705-12-28 till Sööl Hans Olsson, f 1670, soldat nr 24 Soling,

änkling, Gulleråsen B3 - C26

Röjerås Ingrid Andersdotter, f 1683-04-01

g 1710-11-01 m Anders Hansson från Grav, Rättvik

Röjerås Brita Andersdotter, f 1686-01-10

möjligen g till Olof Olsson, soldat nr 10 Råbock, Gulleråsen C22.

Röjerås Margeta Andersdotter, f 1690-08-17

g 1717-12-29 till Tors Olof Olsson, f 1695-11-20, Gulleråsen A17 - C6

Röjerås Kerstin Andersdotter, också f 1690-08-17, död 1742 (52 år) (tvillingar)

Röjerås Hans Andersson, f 1692-11-13, se nedan Gulleråsen D4 - E7 - F7 - G8

Troligen också:

Röjerås Anders Andersson, f 1697-04-15

 

 

Gulleråsen D4 - E7 - F7 - G8

III)

Röjerås Hans Andersson, f 1692-11-13, död 1782-06-20 av ålder (90 år),

g 1716-12-26 m

Kerstin Christophersdotter, f 1695-09-11, döpt i Ore, från Gulleråsen B22 - C7,

död 1767-07-04, (72 år)

Hans Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 4 söner och 2 döttrar:

Röjerås Brita Hansdotter, f 1717-09-05

g 1733-11-25 till Nissa Olof Olsson, f 1707-02-28, Gulleråsen E32

Röjerås Anders Hansson, f 1719

g 1745 m Anna, f 1725, ej identifierad.

Röjerås Olof Hansson, f 1722-09-21, se Gulleråsen F8 (nytt hushåll)

Röjerås Erik Hansson, f 1726-10-02

g 1753-12-26 till Pell Anna Hansdotter, f 1735-05-03,

Gulleråsen A2 - C9

Röjerås Anna Hansdotter, f 1731-05-09, se nedan IV) Gulleråsen G8

Röjerås Hans Hansson, f 1742-12-10

g 1767-12-21 m Erik Ers Brita Hansdotter, f 1742-12-04,

från Gulleråsen A18b - E4

Barn: Röjerås Kerstin Hansdotter, f 1770-07-20,

begr 1773-02-21 (3 år), kopporna

Röjerås Anders Hansson, f 1774-09-04, se nedan V) Gulleråsen H12

Röjerås Kerstin Hansdotter, f 1776-12-05

Röjerås Anna Hansdotter, f 1781-07-12, död före 1784

Röjerås Anna Hansdotter, f 1784

 

Röjerås Kerstin Hansdotter, f 1748, "på Osmundsberg". Ej identifierad.

 

Moder: Brita Hansdotter, ej identifierad.

 

 

Gulleråsen G8

IV)

Röjerås Anna Hansdotter, f 1731-05-09, död 1772 i feber, g 1759 m

Erkers Anders Hansson, f 1737-04-30, Gulleråsen A18b.

Barn:

Röjerås Brita Andersdotter, f 1760

Röjerås Anna Andersdotter, f 1764-10-01

Röjerås Anders Andersson, f 1772

 

Efter hustruns död gifte Anders Hansson om sig med (Stöt) Anna Andersdotter, f 1751-05-01

från Gulleråsen D2. De bosatte sig med hans barn på Gulleråsen G25a (nytt hushåll).

Där skrevs han Calles.

 

 

Gulleråsen H12

V)

Röjerås Anders Hansson, f 1774-09-04, g 1801-12-27 m

Lisbet Hansdotter, f 1780-06-24, från Östbjörka, Rättvik

Barn:

Röjerås Anders Andersson, f 1806-05-29,

g till Peres Kerstin Olsdotter, f 1813-09-21, Gulleråsen A17

Röjerås Olof Andersson, f 1810

g m Margeta Olsdotter, ej identifierad

Röjerås Erik Andersson, f 1814

 

 

Gulleråsen B3

C26 - D10 + D22 + D29 - E34 - F26 - G19. – H26 + G31 – H38

I)

Olof Persson, f 1635 eller 1638, från Gulleråsen A2, korpral nr 24 Soling,

antagen 1690, g 1 g m

Anna, f 1648

Barn:

Hans Olsson, f 1670, se nedan Gulleråsen C26 - D29

Brita Olsdotter, f 1671-07-30

Olof Olsson, f 1683

Anna Olsdotter, f 1685-03-01

g 1714-10-31 till Olof Ersson, f 1683-03-18, Osmundsberg A3 - E6

Kerstin Olsdotter, f 1689-11-01

 

 

Gulleråsen D10

Olof Persson g 2 g m

Kerstin

Barn:

Anders Olsson

 

 

Gulleråsen C26 - D29 - E34

II)

Sööl Hans Olsson, f 1670, soldat nr 24 Soling, död 1744 (74 år) g 1 g m

Brita Larsdotter, f 1679

Barn:

Sööl Erik Hansson, f 1694-11-03, se nedan Gulleråsen D22 - E34

Sööl Anna Hansdotter, f 1702-12-22

g 1729-12-28 till Domar Anders Olsson, f 1706-12-07,

Gulleråsen A14 - E14

Sööl Lisbet Hansdotter, f 1705-03-07,

g 1729-12-28 till Nissa Hans Olsson, f 1702-05-21,

Gulleråsen E31. De var tremänningar.

 

Sööl Hans Olsson g 2 g 1705-12-28 m

(Röjerås) Anna Andersdotter, f 1680-06-05, från Gulleråsen A18c

Hon flyttade efter makens död till dottern Kerstin.

Barn:

Sööl Kerstin Hansdotter, f 1710-12-15

g 1729 till Pell Hans Persson, f 1690-11-23, Gulleråsen A2 - C9.

De var tremänningar.

 

 

Gulleråsen D22 - E34 - F26

III)

Sööl Erik Hansson, f 1694-11-03, soldat nr 2 Åkare, enögd, svag, död 1773-01-06

i feber (79 år), antagen som soldat 1714-04-08. "Kan intet hantverk." Kasserad

1735. G 1717-12-26 m

Kerstin Andersdotter, f 1689-08-10, från Kärvsåsen A11 - C5, död 1742 (53 år)

Barn:

Sööl Anna Ersdotter, f 1718-10-10

g 1756-04-19 till Grop Erik Jonsson, f 1719-02-02 i Lenåsen,

änkeman efter Grop Margeta Hansdotter, f 1725-05-24, Västanå E9

Sööl Kerstin Ersdotter, f 1721-09-21, begr 1731-12-05, sting (10 år)

Sööl Anders Ersson, f 1723-08-31, död 1804-04-16 av andtäppa (81 år)

g 1750-03-25 m (Mökjas) Anna Olsdotter, f 1731-07-12,

från Västanå A6 - E8. De bosatte sig på Boda A6 - D17,

där Anna var fosterdotter

Sööl Brita Ersdotter, f 1726-11-15, se nedan IVa Gulleråsen G31

Sööl Hans Ersson, f 1729-11-11, "tjänar på landet"

Sööl Erik Ersson, f 1732-11-14, se nedan IVb Gulleråsen G19

Sööl Olof Ersson, f 1735-03-04

g 1758-12-26 till Bengts Anna Andersdotter, f 1737-04-10,

Gulleråsen D33

 

Erik Åkare skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

 

 

Gulleråsen G31 – H38

IVa)

Haga (Sööl) Brita Ersdotter, f 1726-11-15, ”byns skola”, död 1802-07-26 (76 år),

g 1760-01-01 m

Hans Andersson, Gulleråsen, död ca 1783. Ej identifierad.

Barn:

Haga Kerstin Hansdotter, f 1760-10-29

Haga Anders Hansson, f 1763-12-30

Haga Anna Hansdotter, f 1766-09-01,

g 1795-12-27 m Olof Hansson, Gulleråsen, ej identifierad

Barn: Haga Brita Olsdotter, f 1797-12-21

Haga Brita Hansdotter, f 1771, död 1773-02-11, (2 år), sjuklig från födseln

 

 

Gulleråsen G19 – H26

IVb)

Åkar Erik Ersson, f 1732-11-14, död 1792-01-02 av håll och sting (60 år)

g 1760-01-01 m

(Torsångs) Brita Andersdotter, f 1736-12-11, från Solberga A4 - D6

Barn:

Åkar Kerstin Ersdotter, f 1760-10-15

Åkar Anders Ersson, f 1763-09-29

g 1786-12-03 m Lans Lisbet Olsdotter, f 1755-01-01, Osmundsberg A7

Barn: Åkar Brita Andersdotter, f 1789-03-10

Åkar Anna Ersdotter, f 1767-08-17

g 1792 i nov till Ol Ers Anders Larsson, f 1765-01-11,

Soldat nr 3 Wikman, Ovanmyra A7

Åkar Hans Ersson, f 1775-07-29

 

 

Gulleråsen B4

C27 - D28 - E35. Ej i F. Nytt hushåll E36.

I)

Nils Hans Persson, f 1641, från Gulleråsen A2 - C27, begr 1706-03-18,

stämma (65 år) g m

Lisbet Andersdotter, f 1647, begr 1700-10-28

Barn:

Nils Anders Hansson, f 1669

Nils Erik Hansson, f 1671-05-07, död före 1684-04-06

Nils Hans Hansson, f 1672, se nedan Gulleråsen D28

Nils Anna Hansdotter, f 1673-03-09 "i Hälsingland"

Nils Olof Hansson, f 1677-04-08, "i Sundborn". Klockare där från 1705, nämndeman från 1713,

död 1759, g 1705 m Kerstin Ersdotter, f 1680 i Sundbornsbyn, död 1747. De bosatte sig

i Klockaregården. 8 barn som skrev sig Dahlberg. Det var en ättling som sålde Spadarvet

till Carl Larsson. (Karl Erik Forsslund, Sundbornsdelen).

Nils Nils Hansson, f 1681-10-02

Nils Erik Hansson, f 1684-04-06

Nils Per Hansson, f 1688-04-22

troligen också

Per Hansson, f 1679-06-01, död före 1688-04-22

 

Dödboken upptar två barn begr 1676-07-30 och 1680-12-19

 

Familjen hade del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

1695 hörde gården till roten nr 24 Soling och var taxerad till 173 bdl r j.

 

 

Gulleråsen D28

II)

Laggar Hans Hansson, f 1672, g 1702-12-26 m

(Stöt) Karin Andersdotter, f 1680-06-02, från Gulleråsen A16a - C1,

död 1743 (63 år)

Hans Hansson skrevs som husbonde t o m 1735, därefter änkan.

Barn:

Laggar Anders Hansson, f 1703-07-21, se nedan Gulleråsen E35

Laggar Olof Hansson, f 1705-04-13, se Gulleråsen E36 (nytt hushåll)

Laggar Lisbet Hansdotter, f 1707-12-07

g 1727-11-05 till Gäl Anders Ersson, f 1704-10-19,

Lenåsen A7 - D13

Laggar Anna Hansdotter, f 1710-10-19

Laggar Karin Hansdotter, f 1713-04-27

Laggar Brita Hansdotter, f 1716-04-03, döpt i Ore

g 1742-10-17 till Ollas Anders Jonsson, f 1716-03-27,

Lenåsen A12 - D11

Laggar Kerstin Hansdotter, f 1718-10-17

Laggar Margeta Hansdotter, f 1721-07-22

g 1750-06-29 till Hans Ersson, f 1728, Osmundsberg A2 - E3

Laggar Ingebor Hansdotter, f 1724-05-29, döpt i Ore

 

 

Gulleråsen E35

III)

Laggar Anders Hansson, f 1703-07-21, g 1733-11-25 m

Margeta Ersdotter, f 1701, Gulleråsen, bräcklig och fattig änka, död 1743 (42 år).

Ej identifierad.

Barn:

Laggar Hans Andersson, f 1734-10-08

Laggar Anna Andersdotter, f 1739-12-25

Laggar Anders Andersson, f 1741-04-12

 

 

Gulleråsen B13

C16 - D14 - E19. Ej i F.

I)

Anders Jönsson, f 1658, från Gulleråsen A11, död före 1720, g 1679-11-02 m

Kerstin Persdotter, f 1654, från Ore, begr 1727-06-04, ålder (73 år)

Barn:

Anna Andersdotter, f 1680-08-01

g 1709-12-05 till ”Recruit Sold” Peder Pedersson, Bondarvet i Järvsö

Anders Andersson, f 1683-05-20, "i Helsingland"

Olof Andersson, f  1687-03-29, se nedan II) Gulleråsen D14. Tvilling med:

Kerstin Andersdotter, f 1687-03-29,

piga hos Herrdal Erik Ersson, f 1706, Gulleråsen E20 - F21.

                     

 

Gulleråsen D14

II)

Olof Andersson, f  1687-03-29, femmänningssoldat med namnet Gullman, soldat

nr 4 Willstöt, g 1 g 1715-03-27 till

(Erik Hans) Brita Larsdotter, f 1680-05-16, änka, Boda A8. Barn se Boda A8.

 

Hans dotter före äktenskapet:

Kerstin Olsdotter, f 1712, se nedan III) Gulleråsen E19

 

Olof Andersson g 2 g 1723-01-01 m

Tors Brita Olsdotter, f 1678-09-29 från Gulleråsen A17, död 1742 - 1755 

 

 

Gulleråsen E19

III)

(Stööt) Kerstin Olsdotter, f 1712, g 1734-06-05 m

Carls Anders Andersson, f 1712, från Östbjörka, Rättvik. Ej identifierad där.

Barn:

Carls Anna Andersdotter, f 1734-11-05, död före 1740-12-11

Carls Olof Andersson, f 1739-05-02

Carls Anna Andersdotter, f 1740-03-28 eller 1740-12-11

(jämför Gulleråsen E10), död 1752

Carls Brita Andersdotter, f 1745-01-28

Carls Kerstin Andersdotter, f 1747-05-30

Carls Lisbet Andersdotter, f 1749, död 1750 (1 år)

Carls Lisbet Andersdotter, f 1751-09-01, död 1752 (1 år)

 

 

Gulleråsen B14

C15 - D15. Ej i E

I)

Olof Jönsson, f 1663, från Gulleråsen A11, begr 1733-11-24, ålder (70 år),

g 2 g 1681-12-26 m

Malin Hansdotter, f 1646, änka, från Gulleråsen A14

Olof Jönsson (och dödsboet) skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Malins barn:

Anna Hansdotter, f 1669 eller 1672

g till Olof Nilsson, f 1670, Gulleråsen A2 - D27

 

Bådas barn:

Kerstin Olsdotter, f 1684-09-14, se nedan Gulleråsen D15

Hans Olsson, f 1685, död före 1720

Brita Olsdotter, f 1688-06-10

 

Dödboken upptar ett barn begr 1682-11-05

 

Syster: Brita Jönsdotter, f 1654, änka efter Mats Matsson, f 1656 eller 1658,

Gulleråsen A11

 

 

Gulleråsen D15

II)

Kerstin Olsdotter, f 1684-09-14, g 1720-12-26 m

Anders Christophersson, f 1701-04-25, från Gulleråsen B22 - C7,

begr 1727-06-24 (26 år),

Barn:

Anna Andersdotter, f 1723-01-05, döpt i Ore, begr 1723-01-20 (15 dagar)

Olof Andersson, också f 1723-01-05, döpt i Ore, begr 1723-01-20

(15 dagar) (tvillingar)

Margeta Andersdotter, f 1724-03-20, döpt i Ore

g 1746-12-28 till Röjerås Olof Hansson, f 1722-09-21,

Gulleråsen A18c - E7

Olof Andersson, f 1727-10-04, döpt i Ore ("Fader salig Anders

Christophersson")

 

 

Gulleråsen B21

(ej i C)

I)

Finn Olof Ersson, f 1655, begr 1697-06-13 (42 år), död i stort armod, g m

Brita Nilsdotter f 1660, död 1732 (72 år), från Gulleråsen A2 - B2

Barn

Finn Lisbet Olsdotter, f 1681

Finn Jacob Olsson, korpral

Finn Anna Olsdotter, 1688

 

Moder: Lisbet, f 1630

Olofs broder: Jacob Ersson, f 1667

 

Finn Olof Ersson och Brita Nilsdotter flyttade till Britas syster Kerstin Nilsdotter

på Gulleråsen C9.

 

 

Gulleråsen B22

C7 - D5 - E11 - F12. Ej i G. Nytt hushåll E6.

I)

Brita Jonsdotter, f 1663 i Gulleråsen, begr 1732-01-30, ålder (70 år),

g 1681-12-26 m

Christopher Olsson, f i juni 1654, från Solberga A9, begr 1732-01-30, sting

(77 år 9 månader)

Christopher Olsson (och dödsboet) skrevs som husbonde t o m 1735

Barn:

Olof Christophersson, f 1683 eller 1687, se nedan Gulleråsen C7

Hans Christophersson, f 1685-04-12, döpt i Ore, död före 1720

Anna Christophersdotter, f 1687-04-24

Brita Christophersdotter, f 1691-06-01, begr 1706-03-11,

"bränt sig själv" (15 år)

Margeta Christophersdotter, f 1692 eller 1693, enligt personalieboken var

hon född 1682

g 1716-12-26 till Bengts Erik Ersson, f 1696-01-09,

Gulleråsen D31

Kerstin Christophersdotter, f 1695-09-11, döpt i Ore

g 1716-12-26 till Röjerås Hans Andersson, f 1692-11-13,

Gulleråsen A18c - D4

Anders Christophersson, f 1701-04-25

g 1720-12-26 till Kerstin Olsdotter, f 1684-09-14,

Gulleråsen A11 - C14

Anna Christophersdotter, f 1703-04-07, begr 1703-04-19 (12 dagar)

Anna Christophersdotter, f 1704-04-05, se Gulleråsen E6 (nytt hushåll)

Karin Christophersdotter, f 1706-09-28

g 1724-12-06 till Bengts Anders Ersson, Gulleråsen D33

 

 

Gulleråsen C7

II)

Olof Christophersson, f 1683, död före 1720, g 1707-12-29 m

(Tysk) Margeta Ersdotter, f 1684, från Kärvsåsen A9. "Bräcklig änka",

död 1765 av ålder (81 år)

Barn:

Brita Olsdotter, f 1709-04-06, se nedan Gulleråsen E11

 

 

Gulleråsen E11

III)

Brita Olsdotter, f 1709-04-06, begr 1786-08-27, ålder (77 år), g 1728-04-22 m

Mats Anders Andersson, från Gulleråsen A10 - C13, död 1742. Han skrevs som

husbonde 1741.

Barn 1 dotter:

Mats Anna Andersdotter, f 1730-09-02, se nedan

 

 

Gulleråsen F12 - ej i G

IV)

Mats Anna Andersdotter, f 1730-09-02, död 1773-02-02 i feber (43 år), g 1745 m

(Jöns Lars) Hans Olsson, f 1716-06-01, från Kärvsåsen A2 - D10, död 1773 i

feber (57 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Mats Olof Hansson, f 1748-10-11, död före 1764

Mats Anders Hansson, f 1750-05-10

Mats Anna Hansdotter, f 1753-01-16, död 1762, (9 år)

Mats Kerstin Hansdotter, f 1757-04-21

g 1774-08-14 till Sand Anders Andersson, f 1741 eller 1742,

Gulleråsen D2 - G2

Mats Brita Hansdotter, f 1761-06-13. Hon flyttade tillsammans med

modern Brita Olsdotter till sin syster Kerstin, Gulleråsen D2 -G2,

senare g 1778 feb till Hans Ols Erik Hansson, f 1755-11-29, Gulleråsen

B3 - G30

Mats Olof Hansson, f 1764, död 1768 (4 år)

 

 

Gulleråsen B utan nummer _ B(-) a)

C18 - D18 - E21. - Ej i F

I)

Ingebor, f 1657

Ingebor skrevs som husbonde t o m 1730, därefter döttrarna

Barn:

Margeta Hansdotter, f 1673

Kerstin Hansdotter

Hans Hansson

Anna Hansdotter, f 1689-10-04, döpt i Ore

Ingebor Hansdotter, f 1688, se nedan Gulleråsen E21

Anders Hansson, f 1691 eller 1698, död före 1720

 

 

Gulleråsen E21

II)

Ingebor Hansdotter, f 1688, "bräcklig och usel änka", g 1733-08-12 m

Gullas Olof Hansson, från Söderås, död 1743

 

 

Gulleråsen B(-) b)

C23 (ej i D)

I)

Anders Matsson, från Boda A18, soldat nr 1 Knapp (korpralsrote)

Opponerade 1745 mot Erik Anderssons begäran om egen präst vid kapellet.

g 2 g 1698-12-26 m

Anna Andersdotter, f ca 1648 i Gulleråsen, begr 1726-01-08, ålder (ca 78 år)

Han var g 1 g m Anna Jacobsdotter, f i Kalmar stad

Uppgifter från Dalregementets Personhistoria och barn i första äktenskapet,

se Boda A18

 

 

Gulleråsen B(-) c)

(ej i C)

I)

Erik, soldat nr 10 Råbock, g m

Brita

 

 

Gulleråsen B(-) d)

(ej i C)

I)

Anders, soldat nr 2 Åkare, g m

Anna

 

 

Gulleråsen C8

D6 - E12 - F13. - Ej i G.

I)

Klockar Olof Ersson, g m

Brita Nilsdotter, f 1665 från Gulleråsen

Barn:

Klockar Anders Olsson, f 1685

Klockar Erik Olsson, f 1685, se nedan Gulleråsen D6

Klockar Brita Olsdotter, f 1693, blind 4 år, död 1786-09-25

g 1720-01-06 till Ablus Daniel Persson, Lerdal 13, död 1738-07-??

Barn: 4 sönder och 3 döttrar

Klockar Kerstin Olsdotter, f 1697

g 1721-12-26 till Lisbets Anders Andersson, f i dec 1700,

Gulleråsen A3 - E28

 

 

Gulleråsen D6 - E12

II)

Klockar Erik Olsson, troligen f 1689-01-27, g 1715-12-26 m

Brita Hansdotter, död 1745, från Änderåsen, troligen f 1684-03-02 från

Änderåsen A3 (i så fall 61 år). I nattvardslängden för 1722 anges hustruns

namn som Margeta

Erik Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Klockar Anna Ersdotter, f 1718-04-24, se nedan Gulleråsen F13

Klockar Olof Ersson, f 1725-03-09

g 1746 till Jöns Lars Lisbet Ersdotter, f 1714-02-17, änka,

Kärvsåsen A1 - E20

 

 

Gulleråsen F13

III)

(Klockar) Anna Ersdotter, f 1718-04-24, död 1807-05-17 (89 år), g 1737-04-11 till

(Pell) Olof Hansson, f 1711-02-13, Solberga E12, död 1788-08-07 i bröstsjuka (77 år)

De flyttade från Solberga till Gulleråsen mellan 1740 och 1741. Här skrevs de Pell.

Barn 5 söner och 5 döttrar. Kända är:

Pell Erik Olsson f 1741-09-28, troligen död före 1742

Pell Kerstin Olsdotter, f 1745-09-29

Pell Anders Olsson, f 1750-03-29, se nedan IV)

Pell Anna Olsdotter, f 1757-10-24

Pell Erik Olsson, 1761-09-22

g 1785-12-26 m Christophers Anna Hansdotter, f 1764-12-19,

Gulleråsen E6

och möjligen (endast i dopboken):

Brita Olsdotter, f 1743-02-01

Hans Olsson, f 1744-06-02

Hans Olsson, f 1748-03-17

Olof Olsson, f 1749-03-11

 

Något eller några av barnen kan tillhöra Lisbetsfamiljen, Gulleråsen D26.

Moderns namn anges inte i dopboken före november 1749. Dödbok

saknas för perioden.

 

Piga: Brita

 

 

IV)

Pell Anders Olsson, f 1750-03-29, soldat. tjänat roten nr 15 Klockare i 11 år,

Korpral nr 1 Knapp i 5 år. Död 1785-06-17 i bröstsjuka (35 år),

g 1776-12-26 m

Stöt Brita Ersdotter, f 1752-01-10, Gulleråsen E3

Barn 1 son och 2 döttrar. Kända är:

Anna Andersdotter, f 1780-12-26

Brita Andersdotter, f 1784-06-08

 

 

Gulleråsen C9

D8 - E13 - F14. Ej i G.

Ia)

Kerstin Nilsdotter, f 1662, från Gulleråsen A2 - B2, död före 1701, g m

Pell Per Hansson, f 1660, troligen från Gulleråsen A8, begr 1732-01-30, sting (72 år)

Per Hansson (dödsboet) skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Pell Hans Persson, f 1690-11-23, se nedan Gulleråsen E13

Pell Anders Persson

g 1717-12-26 till Gisslar Margeta Olsdotter, f 1694, Änderåsen E11

 

 

Gulleråsen E13

Ib)

Kerstin Nilsdotters syster:

Brita Nilsdotter, f ca 1660 eller 1667 i Gulleråsen A2, död 1732 (ca 72 år),

och maken Finn Olof Ersson, f 1655, flyttade hit från Gulleråsen B21.

 

 

 II)

Pell Hans Persson, f 1690-11-23, död 1772 eller 1773 i feber (82 - 83 år),

g 1729-00-00 m

(Sööl) Kerstin Hansdotter, f 1710-12-15, ofärdig, död 1754 (44 år), från

Gulleråsen B3 - C26. De var tremänningar.

Barn:

Pell Anders Hansson, f 1730

Pell Hans Hansson, f 1733-04-19

Pell Anna Hansdotter, f 1735-05-03, se nedan III)

Pell Kerstin Hansdotter, f 1744-06-15

g 1762-01-06 till Skarp Olof Hansson, f 1736-09-19,

Änderåsen A2 - D2

 

Svärmor till Pell Hans Persson:

Röjerås Anna Andersdotter, f 1680-06-05, från Gulleråsen A18 - C4, död 1754

(74 år), änka efter Sööl Hans Olsson, f 1670, Gulleråsen B3 - C26.

 

Pell Hans Persson dog hos dottern Kerstin i Änderåsen A2.

 

 

Gulleråsen F14 ej i G

III)

(Pell) Anna Hansdotter, f 1735-05-03, död ca 1768 (ca 33 år), g 1753-12-26 m

Röjerås Erik Hansson, f 1726-10-02, från Gulleråsen A18c - D4

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Röjerås Hans Ersson, f 1755-06-15, själssjuk

Röjerås Anders Ersson, f 1758-02-11

Röjerås Anna Ersdotter, f 1761-02-25, "flyttat" enligt F

Röjerås Kerstin Ersdotter, f 1763-09-17

Röjerås Brita Ersdotter, f 1767-07-26, död 1768 (1 år)

 

Röjerås Erik Hansson var g 2 g 1769-01-01 till

Margeta Ersdotter, f 1729-08-08, Gulleråsen E6

 

Anna Andersdotter, f 1755, flyttat till Gulleråsen A18c - F8. Ej identifierad där.

 

 

Gulleråsen C12

D13 - E15 - F17 - G13 – H19

I)

Tin Anders Andersson, f 1666, från Gulleråsen A12 - C11, soldat Tiger?,

g 1701-06-10 m

Kerstin Hansdotter, "från Änderåsen 1". Ej identifierad.

Änkan skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Tin Anders Andersson, f 1702-07-13, blind, död 1762 (60 år)

g 1728-04-22 m (Haga) Brita Olsdotter, f 1681-07-17,

Kärvsåsen A8 - C1, död 1749 (68 år)

Tin Brita Andersdotter, f 1705-09-28

Tin Hans Andersson, f 1709-03-28, se nedan Gulleråsen E15

 

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammelstöt och var taxerad till 375 bdl r j.

 

 

Gulleråsen E15

II)

Tin Hans Andersson, f 1709-03-28, soldat nr 4 Willstöt, död 1742 i Finland

(33 år), g 1738-12-03 m

Karin Hansdotter, f 1715-12-28, från Änderåsen C1, död 1773-04-18 av feber

(56 år)

Barn 1 dotter:

Tin Brita Hansdotter, f 1739-11-26, se nedan III)

 

 

Gulleråsen F17 - G13

III)

Tin Brita Hansdotter, f 1739-11-26, död 1773-08-29 i rödsot (34 år),

g 1754-12-26 m

(Domar) Hans Andersson, f 1733-09-10, från Gulleråsen A14 - E14,

död 1792-01-10 i bröstsjuka (59 år)

Barn 3 söner och 2 döttrar enligt personalieboken. I längderna finns 6 barn:

Tin Hans Hansson, f 1758-09-13

Tin Anders Hansson, också f 1758-09-13 (tvillingar), död före 1764-07-05

Tin Anna Hansdotter, f 1761-03-14, död 1766 (5 år) av håll och sting

Tin Anders Hansson, f 1764-07-05, blind

g 1787-06-24 m Röjerås Brita Andersdotter, f 1760, Gulleråsen G25a

Tin Erik Hansson, f 1767-07-16

Tin Anna Hansdotter, f 1770-02-18, se nedan IV

 

Tin Hans Andersson var g 2 g 1774-11-27 m

Anna Olsdotter, änka från Gulleråsen, utan barn i detta äktenskap.

Hon var g 1 g 1763-11-24 m Olof Ersson Ropare, soldat, Dalfors, Ore?

 

Moder (vems?): Anna, f 1681, död 1749 (68 år)

 

 

Gulleråsen H19

IV)

Tin Anna Hansdotter, f 1770-02-18, g 1792-01-01 m

(Byggmästar/Tysk) Erik Hansson, f 1766-08-23, Gulleråsen A6

Barn:

Tin Brita Ersdotter, f 1793-07-10

Tin Anna Ersdotter, f 1796-03-11

Tin Hans Ersson, f 1798-12-10, se nedan V)

Tin Brita Ersdotter, f 1802-03-14

 

 

V)

Tin Hans Ersson, f 1798-12-12, g m

(Jöns Lars) Anna Hansdotter, f 1787-05-31, från Kärvsåsen A2

Barn:

Tin Hans Hansson, f 1822-04-20

g m Anna Hansdotter, f 1828-09-03

Barn: Tin Hans Hansson, f 1850-07-08

 

 

Gulleråsen C21

(Ej i D)

I)

Anna, f ca 1664, begr 1702-05-18 (ca 38 år), g m

Hans Olsson, f ca 1668, från Västanå A6, begr 1705-05-07, sting (ca 37 år)

Barn:

Anders Hansson, död före 1720

Kerstin Hansdotter

Erik Hansson

Anna Hansdotter, f 1683-12-09, döpt i Ore

 

 

Gulleråsen C22

D23. Ej i E.

I)

Olof Olsson, soldat nr 10 Råbock, g m

Brita

Olof Råbock skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Anders Olsson

Justina Olsdotter, död 1704

Olof Olsson, f 1700-10-16, döpt i Ore, soldat nr 10 Råbock,

begr 1727-06-24 (27 år)

 

Brita Olsdotter, f 1718-12-06 av Tors Olof Olsson och (Röjerås) Margeta

Andersdotter, Gulleråsen A17, död 1722-07-08 (4 år). Var Olof Olsson

Råbocks hustru Brita syster, f 1686-01-10, till (Röjerås) Margeta Andersdotter,

född i Gulleråsen A18c?

 

Moder: Brita

 

 

Gulleråsen C28

D30 - E39. Ej i F.

I)

Bengts Kerstin, änka, g m

Hans

Barn:

Bengts Erik Hansson, f 1666, soldat nr 24 Soling,

g till Gullas Malin Hansdotter, f 1667, Gulleråsen A9 - C29

Bengts Anders Hansson, se nedan II)

 

 

II)

Bengts Anders Hansson, död 1703,

g m Margeta, f 1670, "sängliggande". Möjligen Röjerås Margeta Ersdotter,

f 1670-01-01, från Gulleråsen A18b.

Barn:

Bengts Kerstin Andersdotter, f 1693-04-02, krympling

Bengts Hans Andersson, f 1697, se nedan Gulleråsen D30 - E39

Bengts Margeta Andersdotter, f 1701-11-07

 

Pöls Anders Ersson, död 1703, ej identifierad.

 

 

Gulleråsen D30 - E39

III)

Bengts Hans Andersson, f 1697, bräcklig, g 1717-12-29 m

Kerstin Andersdotter, f 1697 i Gulleråsen, bräcklig, begr 1747-09-10

(31 år), sting. Ej identifierad.

Hans Andersson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Bengts Brita Hansdotter, f 1718-09-05

troligen g 1733-11-28 m Lisbets Hans Olsson,

f 1717-11-12, Gulleråsen D26

 

 

Gulleråsen C30

(Ej i D)

I)

Olof Jacobsson Reen, korpral i roten nr 1 i Orsa kompani, g m

Brita

Barn:

Brita Olsdotter, f 1683-12-23

Jacob Olsson, f 1686-03-21, "i Hälsingland"

Margeta Olsdotter, f 1688-12-23

Lisbet Olsdotter, "i Hälsingland"

Kerstin Olsdotter, f 1692-07-31

Hans Olsson, f 1696-09-05

Anna Olsdotter, f i maj 1697, begr 1697-06-24 (1 mån)

Anders Olsson, f 1698-00-00

Anna Olsdotter, f 1699-11-00

Karin Olsdotter, f 1704-03-12

 

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammalstöt och var taxerad till 237 bdl r j.

 

 

Gulleråsen C31

D24 - E27 – Ej i F – G22

I)

Got Erik Hansson, död 1742, från Ore, g 1709-11-28 m

(Back) Lisbet Olsdotter, f 1677-12-30 i Gruvriset A1 - B1, från Boda B18,

bräcklig änka.

Erik Hansson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Got Hans Ersson, f 1712-08-03 i Änderåsen, se nedan Gulleråsen E27

Got Anna Ersdotter, f 1715-02-27 i Gulleråsen

g 1731-12-26 till Sigfreds Olof Ersson, f 1708-12-14,

Gulleråsen E26

Got Anders Ersson, f 1717-07-27 i Gulleråsen, döpt i Ore,

begr 1722-06-24 (5 år), blodsot

 

Familjen flyttade från Änderåsen A5 - C7 mellan Hans och Annas födelse.

 

 

Gulleråsen E27 ej i F

II)

Got Hans Ersson, f 1712-08-02, död 1780-07-13 av bröstsjuka (70 år),

g 1734-02-10 m

(Lisbets) Brita Olsdotter, f 1714-07-22, från Gulleråsen D26, död 1787-01-19

(73 år)

Barn 5 söner och 2 döttrar:

Got Erik Hansson, f 1737-09-30, död före 1741-02-13

Got Olof Hansson, f 1739-04-28, död före 1745

Got Erik Hansson, f 1741-02-13

Got Olof Hansson, f 1745

g m Smed Kerstin Jonsdotter, f 1748-08-19, Änderåsen A5 - F7

Got Hans Hansson, f 1748-08-29, se nedan Gulleråsen G22

Got Anna Hansdotter, f 1751-12-29

g 1775-03-25

Got Lisbet Hansdotter, f 1756-05-23

g 1785-12-26 m Ugelbergs Jon Andersson, f 1762-04-08,

Gulleråsen A16a

Got Anders Hansson, f 1761. "Annandag jul 1781 på aftonen begav han

sig till Åls gruvor, men återvände fjärdedag jul (28 dec) ... och drunknade

i Siljan utanför Laknäs på 83 alnars djup".

 

 

Gulleråsen G22

III)

Got Hans Hansson, f 1748-08-29, g 1775 m

Karin Danielsdotter, f dec 1749, ej identifierad.

Barn:

Got Anna Hansdotter, f 1776

Got Daniel Hansson, f 1778-05-02, död 1778-11-12 (6 mån)

Got Brita Hansdotter, f 1779-10-23

Got Hans Hansson, f 1782-05-07

Got Daniel Hansson, f 1784-09-30

Got Karin Hansdotter, f 1787-08-14

 

 

Gulleråsen D2

E1 - F1 - G2 – H2. Nytt hushåll E3

I)

Stöt Hans Andersson, f 1677-06-06, från Gulleråsen A16a - C1, husbonde i varje

fall 1729 - 1740, g 1702-12-26 m

(Röjerås) Karin Ersdotter, f 1680-02-22, från Gulleråsen A18a - C3, död 1766

(86 år)

Barn:

Stöt Olof Hansson, f 1703-11-20, se Gulleråsen E3 (nytt hushåll)

Stöt Anna Hansdotter, f 1707-02-24,

g 1727-12-26 till Lisbets Hans Andersson, f 1702-07-13,

Gulleråsen E29

Stöt Lisbet Hansdotter, f 1712.04-17, begr 1712-10-03 (6 månader)

Stöt Anders Hansson, f 1714-03-09, se nedan Gulleråsen E1

Stöt Brita Hansdotter, f 1718-11-30

Stöt Hans Hansson, f 1721-03-17, begr 1721-10-01 (7 mån), och

Stöt Brita Hansdotter, också f 1721-03-17, begr 1722-07-22 (1 år)

(tvillingar)

 

 

Gulleråsen E1 - F1 - G2

II)

Stöt Anders Hansson, f 1714-03-09, död 1793-02-23 av ålder (79 år),

g 1737-05-08 m

(Marits) Anna Andersdotter, f 1715-10-02, från Kärvsåsen A12d - D7,

död 1792 (77 år)

Barn 5 söner och 2 döttrar:

Stöt Hans Andersson, f 1739-07-03, död före 1756-04-18

Stöt Anders Andersson, f 1741 eller 1742, se nedan Gulleråsen G2

Stöt Olof Andersson, f 1744-09-15

1760 till Lenåsen

Stöt Erik Andersson, f 1747-02-09

Stöt Anna Andersdotter, f 1751-05-01, se Gulleråsen G25a (nytt hushåll)

Stöt Brita Andersdotter, f 1753-09-26

g 1781-12-13 till Nises Hans Andersson, f 1757-05-26,

soldat nr 34 Lilja, Gulleråsen E31

Stöt Hans Andersson, f 1756-04-18, död 1760

 

 

Gulleråsen G2

III)

Bäck (Sand) Anders Andersson, f 1741 eller 1742, smed, g 1774-08-14 m

(Mats eller Mas) Kerstin Hansdotter, f 1757-04-21, från Gulleråsen B22

Barn:

Bäck Anders Andersson, f 1776-06-29, död 1776-07-16 (2 veckor)

Bäck Hans Andersson, f 1777, se nedan IVa)

Bäck Anders Andersson, f 1781-05-12

Bäck Olof Andersson, f 1785-05-28, se nedan IVb)

Bäck Anna Andersdotter, f 1790-01-00

Bäck Anna Andersdotter, f 1793-01-25

g 1814-01-11 m Olof Hansson, Gulleråsen. Ej identifierad.

Nygårds (Bäck) Erik Andersson, f 1797-07-26, se nedan IVc)

 

 

Mats Brita Olsdotter, f 1709-04-06 i Gulleråsen B22 - E11, mormor till Kerstin.

Mas Brita Hansdotter, f 1761-06-13, syster till Kerstin.

g 1778-02-00 m Hans Ols Erik Hansson, f 1755-11-29,

Gulleråsen B3 - G30.

 

 

IVa)

Bäck Hans Andersson, f 1777, död 1833-05-05, g 1804-06-10 m

Lars Lars Anna Ersdotter, f 1774-01-28, från Kärvsåsen A5

Barn:

Bäck Erik Hansson, f 1808, g 1828-04-26

Bäck Anders Hansson, f 1810-04-25

Bäck Hans Hansson, f 1815-02-00

 

 

IVb)

Christophers eller Bäck Olof Andersson, f 1785-05-28, g 1813-12-26 m

Christophers Anna Ersdotter, f 1789-12-29 Gulleråsen E6

Barn:

Bäck Anna Olsdotter, f 1814-12-09

g 1846-12-27 m Marits Anders Matsson, f 1822-05-13, Kärvsåsen A12

Bäck Kerstin Olsdotter, f 1818-09-24

 

 

IVc)

Bäck/Nygårds Erik Andersson, f 1797-07-26, g m

Jöns Lars Kerstin Andersdotter, f 1800-05-30, Kärvsåsen E23

Bäck Erik skrevs som dräng hos brodern Hans innan han gifte sig till Kärvsåsen E23.

Familjen återkom till Gulleråsen D2 och skrevs då först in som Bäck,

vilket prästen sedan ändrade till Nygårds.

Barn:

Nygårds Anders Ersson, f 1823-11-17

Nygårds Erik Ersson, f 1826-06-28

Nygårds Hans Ersson, f 1828-10-04

Nygårds Olof Ersson, f 1831-08-03

Nygårds Kerstin Ersdotter, f 1834-08-31

Nygårds Jon Ersson, f 1838-05-25

 

 

Gulleråsen D26

E30 – Ej i F - G26 – H31. Nytt hushåll G25b.

I)

Lisbets Olof Hansson, f 1683, från Gulleråsen A3 - C24, sjuklig, g 1708-05-25 m

(Gisslar) Kerstin Olsdotter, f 1689-01-20, från Änderåsen A6 - D4

Olof Hansson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn:

Lisbets Brita Olsdotter, f 1714-07-22

g 1734-02-10 till Got Hans Ersson, f 1712-08-03, Gulleråsen C31

Lisbets Hans Olsson, f 1717-11-12, se nedan IIa Gulleråsen G26

Lisbets Olof Olsson, f 1719,

g 1743-12-26 till Samils Anna Olsdotter, f 1725-06-21, Gulleråsen A2

Lisbets Anders Olsson, f 1723-11-22, begravd 1724-07-12 (8 månader)

Lisbets Anna Olsdotter, f 1725-06-15, döpt i Ore

Lisbets Anders Olsson, f 1728-08-03, se nedan IIb Gulleråsen G25b

 

 

Gulleråsen G26

II)

Lisbets, senare Lispers Hans Olsson, f 1717-11-12, "ofärdig", g 1 g 1733-11-25 m

Brita Hansdotter, från Gulleråsen, troligen f 1718-09-05 i Gulleråsen C28 - D30

 

Lispers Hans Olsson g 2 g 1743-12-26 m

Tysk Anna Hansdotter, f 1720-11-23, från Kärvsåsen A9 - E7

Barn:

Lispers Kerstin Hansdotter, f 1745-10-27

g 1769-12-28 till Jelk Erik Olsson, f 1746-07-29,

Kärvsåsen A1 - G22

Lispers Olof Hansson, f 1748-09-15, död 1749 (1 år)

Lispers Olof Hansson, död 1752

Lispers Anna Hansdotter, f 1751-05-20, se nedan III)

Lispers Brita Hansdotter, f 1754-06-10

Lispers Lisbet Hansdotter, f 1758-12-16

Lispers Margeta Hansdotter, f 1761-12-09

g 1780-12-26 till Stöt Olof Ersson, f 1755-11-26 i Gulleråsen E3,

soldat nr 24 Soling.

Lispers Olof Hansson, f 1767-04-11

 

För (Lispers) Margeta Hansdotter står i husförhörslängden H8 "gift till Kärvsåsen", men i

vigselboken står under 1780-12-26 "Olof Ersson, Gulleråsen och Margeta Hansdotter,

Gulleråsen". Olof Erssons företrädare i Solings rote hette också Olof Ersson och var från

Kärvsåsen, men var bara 5 fot 10 tum. Han var son till Busk Brita Olsdotter och Erik Hansson

på Kärvsåsen E16 - F16. I Kärvsåsen G19 står han som gift med Kerstin Larsdotter. I vigsel-

boken står under 1781-12-26 "Soldaten Olof Ersson Soling, Lenåsen, och Kerstin Larsdotter,

Lenåsen," men jag hittar ingen av dem i Lenåsens längder. Jag hittar ingen annan förklaring än att

prästen har skrivit fel.

 

 

Gulleråsen H31

III)

Lispers Anna Hansdotter, f 1751-05-20, g 1 g 1774-12-26 m

(Stöt) Erik Andersson, f 1747-02-09, Gulleråsen D2 - E1

Barn:

Lispers Olof Ersson, f 1776-09-10, död 1777-05-31 i håll och sting, (1år)

Lispers Anna Ersdotter, f 1778-06-23

Lispers Brita Ersdotter, f 1780-09-10, död 1795-09-25

Lispers Hans Ersson, f 1783-02-04

Lispers Kerstin Ersdotter, f 1785-11-06

Lispers Lisbet Ersdotter, f 1790-10-05, död 1791

 

Lispers Anna Hansdotter g 2 g 1792-05-06 m

Erik Andersson, änkling, från Gnarp.

Kom till socknen 1798. Har förlupit hustrun enligt längden H.

 

 

Gulleråsen D31

E40 - F20 - G17 – H22

I)

Bengts Erik Ersson, f 1696-01-09, från Gulleråsen A9 - C29, döpt i Ore, enögd,

g 1716-12-26 m

Margeta Christophersdotter, f 1682, från Gulleråsen B22, död 1773-01-06 (91 år)

Erik Ersson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Bengts Erik Ersson, f 1717-10-24

g 1741 till Bunis Brita Ersdotter, f 1720-03 11, Ovanmyra E25

Bengts Anna Ersdotter, f 1722-07-16

g 1756-12-28 till Jöns Olof Danielsson, f 1731, Östbjörka 17

Bengts Kerstin Ersdotter, f 1726-10-01, döpt i Ore,

begr 1732-06-11, sting (6 år)

Bengts Margeta Ersdotter, f 1729-05-30, se nedan II)

Bengts Hans Ersson, f 1731-04-01, döpt i Ore

Bengts Olof Ersson, f 1734

 

 

Gulleråsen F20 - G17

II)

(Bengts) Margeta Ersdotter, f 1729-05-30, döpt i Ore, död 1783-08-13 i kolik och

rödsot (54 år),

g 1 g 1754-12-26 m

(Tors) Olof Hansson, f 1736-04-28, från Gulleråsen E9, död 1766-05-05 i håll och

sting (35 år)

De skrevs Gullas. Han var rotemästare.

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Gullas Hans Olsson, f 1756-11-17

Gullas Anna Olsdotter, f 1758-12-05

g 1783-01-06 m Hans Hansson, f 1755-08-22, Änderåsen E3 - F3

Gullas Brita Olsdotter, f 1761-11-22

g 1781-12-09 till Lisbets Erik Hansson, f 1751-09-16, soldat nr 21

Gambelstöt, Gulleråsen E29

Gullas Hans Olsson, f 1764-05-29, "tjänar i Gåviken?"

 

Gullas Margeta Ersdotter g 2 g 1771-04-02 m

(Laggar) Hans Olsson, f 1734-07-01, från Gulleråsen D26, död 1791-03-21

av fallsjuka (57 år)

De skrevs Pell i F, Gullas i G. Han var rotemästare.

Barn:

Gullas Olof Hansson, f 1774-08-18,

g 1787 m Kerstin Olsdotter, f 1760 eller 1761 i Östbjörka

(Änka efter Israels Anders Jonsson, d 1784-03-21 i Ovanmyra A10)

Deras dotter: Israels Kerstin Andersdotter, f 1783-12-27 i Ovanmyra A10

Gullas Anna Hansdotter, f 1774?, död 1785 (11 år)

Gullas Hans Hansson, f 1786-12-09

 

 

Gullas Hans Olsson g 2 g 1784-02-15 m

Kerstin Olsdotter, f ca 1744, från Gulleråsen. Ej identifierad.

Barn:

Gullas Anna Hansdotter, f 1784-11-03,

död 1785-08-23 i bröstsjuka (1 år)

  

 

Gulleråsen D33

E38 – Ej i F - G34 – H41

I)

Bengts Anders Ersson, från Gulleråsen A9 - C29, död 1742, g 1724-12-06 m

Karin Christophersdotter, f 1706-09-28, från Gulleråsen B22 - C7,

död 1777-10-26 av ålder (71 år)

Anders Ersson skrevs som husbonde åtminstone 1729 - 1740

Barn 2 döttrar:

Bengts Anna Andersdotter, f 1726-03-29, döpt i Ore, död före 1737-04-10

Bengts Anna Andersdotter, f 1737-04-10, se nedan Gulleråsen G34

 

Moder: namn oläsligt, f 1689, bräcklig, fattig

 

 

Gulleråsen G34

II)

(Bengts) Anna Andersdotter, f 1737-04-10, död 1807-10-04 (70 år)

g 1758-12-26 m

Åkar Olof Ersson, f 1735-03-04, från Gulleråsen B3 - D22, död 1792-10-21,

(57 år)

Barn:

Åkar Erik Olsson, f 1761-01-01, se nedan III)

Åkar Kerstin Olsdotter , f 1764-10-19

g 1783-01-12 till Lispers Hans Andersson, f 1759-01-14,

Gulleråsen D26. ("Syskonbyte" och dubbelbröllop).

Åkar Brita Olsdotter, f 1767-03-14

 

Olof Olsson, f 1764-12-16, fader- och moderlös, Dalfors, Ore. Föräldrarna var Olof

Ersson Ropare, soldat, g 1763-11-24 m Anna Olsdotter, Gulleråsen. Ej identifierade.

I personalieboken finns ännu ett barn, utan namn, f 1755, död 1773-09-08 i rödsot (18 år)

 

 

Gulleråsen G34

III)

Åkar Erik Olsson, f 1760-12-01, g 1783-01-12 m

Lispers Anna Andersdotter, f 1756-11-04, från Gulleråsen D26 - G25b

Barn:

Åkar Kerstin Ersdotter, f 1786-03-25, död 1788

Åkar Anna Ersdotter, f 1789-10-27

g 1814 till Boda 3

Åkar Olof Ersson, f 1792-12-26

Åkar Kerstin Ersdotter, f 1795-12-01

g 1821-03-25 m Erik Anders Olof Olsson, f 1799-06-27,  Kärvsåsen A3

Åkar Anders Ersson, f 1797, se nedan IV)

Åkar Hans Ersson, f 1803

g 1824 till Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1793-08-29,  Kärvsåsen E23

  

  

IV)

Åkar/Bengts Anders Ersson, f 1797-12-08, död 1835-01-13, g 1821 m

(Gatu) Lisbet Ersdotter, f 1796-04-07, från Boda B15, död 1869-10-08

Vid storskiftet betecknades fastigheten Gulleråsen sub29, Litt Ae.

Barn:

Bengts Anna Andersdotter, f 1824

g 1852-12-26 till Sparf Erik Hansson, f 1831-12-06, Gulleråsen G33

Bengts Erik Andersson, f 1827

Bengts Kerstin Andersdotter, f 1830,

g 1858 till Kärvsåsen 2

 

Lisbet Ersdotter var g 2 g 1836-01-03  m Erik Anders Anders Hansson, f 1812-05-25, Kärvsåsen A5

 

 

Gulleråsen E3

F3 - G4 – H8

I)

Stöt Olof Hansson, f 1703-11-20, från Gulleråsen D2, död 1773-05-30 av svullnad

och ålder (70 år), g 1727-12-26 m

(Lisbets) Anna Andersdotter, f 1706-03-27, från Gulleråsen A3 - D25, "bräcklig",

död 1760 (54 år)

Barn 1 son och 1 dotter:

Stöt Hans Olsson, f 1729-08-22, döpt i Ore, död 1744

Stöt Anna Olsdotter, f 1731-09-14, se nedan II)

 

Stöt Olof Hansson g 2 g 1762-04-15 m

(Tors) Brita Olsdotter, f 1725-01-21, från Gulleråsen A17 - B18,

död 1773-04-04 i feber (48 år)

Barn 1 son och 1 dotter:

Stöt Hans Olsson, f 1764-01-04

Stöt Anna Olsdotter, f 1768-01-02

 

Barnen var fosterbarn hos halvsystern Stöt Anna Olsdotter och (Jöns Lars)

Erik Ersson (se nedan)

 

 

Gulleråsen F3 - G4

II)

Stöt Anna Olsdotter, f 1731-09-14, g 1746-12-28 m

(Jöns Lars) Erik Ersson, f 1724, från Kärvsåsen A1 - D9, död 1791-08-07

av rödsot (67 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Stöt Hans Ersson, f 1749-04-20

g i febr 1778 m (Hans Ols) Anna Hansdotter, f 1759-03-02,

från Gulleråsen E34 - G30

Barn: Stöt Brita Hansdotter, f 1779-12-15

Stöt Anna Hansdotter, f 1784-01-05

Stöt Brita Ersdotter, f 1752-01-10

g 1776-12-26 till Pell Anders Olsson Klockare, f 1750-03-29

Gulleråsen C8

Barn: Stöt Olof Andersson, f 1777-08-14. I dopboken anges

faderns namn som Anders Ersson Klockare.

Stöt Olof Ersson, f 1755-11-26, se nedan Gulleråsen H8

Stöt Anders Ersson, f 1758-03-12

g 1783-01-15 m Anna Hansdotter, f 1761-02-23 av Hans Hansson

och Karin Hansdotter, Altsarbyn 31 i Rättvik

Stöt Anna Ersdotter, f 1760-09-22

g 1780-12-26 m Jöns Lars Anders Andersson, f 1759-03-17,

Kärvsåsen E23 - G24

Stöt Kerstin Ersdotter, f 1769-02-01 i Kärvsåsen, död 1792

g 1791-11-26 m Tors Olof Olsson, f 1764-12-28, Gulleråsen A17 – H5

 

Familjen bodde en tid i Kärvsåsen A1 - F18 och skrevs Gäl,

men var i längden G (1775 - 1784) tillbaka i Gulleråsen.

 

Piga: Brita Persdotter, f 1683

 

Fosterbarn: Stöt Olofs barn:

Stöt Hans Olsson, f 1764-01-24, (se E3 ovan), i Gävle. I Söderhamn 1772-02-09.

Stöt Anna Olsdotter, f 1768-01-02

 

 

Gulleråsen H8

III)

Stöt Olof Ersson, f 1755-11-26, soldat nr 24 Soling, antagen ca 1778, 6 fot och ½ tum

(= 179 cm), g 1780-12-26 m

Lispers Margeta Hansdotter, f 1761-12-09, Gulleråsen D26 - G26

Barn:

Stöt Hans Olsson, f 1786-03-04  ”Till Ovanåker med besked”. Senaste nattvard 1806.

Stöt Anna Olsdotter, f 1790-12-06,  ”Uttagit besked” (svårläst)

Stöt Brita Olsdotter, f 1794-09-30. Uttagit besked”... enligt bevis” (svårläst)

Stöt Erik Olsson, f 1798-03-20, död 1800

Stöt Kerstin Olsdotter, f 1802-04-00

 

Anna Olsdotter, fosterdotter, f 17??-01-23, till Ovanåker med besked

 

Makarna tog ut besked till Timrå i Medelpad 1818-04-04 enligt K45

 

 

Gulleråsen E6

F6 - G7 – H11

I)

Anna Christophersdotter, f 1704-04-05, från Gulleråsen B22 - C7, död 1747,

g 1724-12-06 m

Stöt Erik Persson, f ca 1690, från Gulleråsen A16b, soldat nr 21 Gambelstöt,

antagen 1714-04-08, då 23 år. Finns i rullorna t o m 1728. Begr 1731-01-24,

sting (ca 41 år)

Anna Christophersdotter skrevs som husbonde fr o m 1738.

Barn:

Christophers Kerstin Ersdotter, f 1725-04-19, se nedan Gulleråsen F6

Christophers Anna Ersdotter, f 1727-02-26

Christophers Margeta Ersdotter, f 1729-08-08, död 1791-02-13 i

bröstsjuka (62 år)

g 1769-01-01 m Röjerås/Pell Erik Hansson, f 1726-10-02 i

Gulleråsen A18c, änkeman, boende i Gulleråsen C9 - E14,

död 1775 - 1784.

 

Erik Hanssons svåger

Christophers Hans Hansson, f 1733-04-19, från Gulleråsen C9 - E13.

Broder till Röjås Erik Hanssons första hustru Pell Anna Hansdotter, f 1735-05-03

 

 

Gulleråsen F6 - G7

II)

Christophers Kerstin Ersdotter, f 1725-04-19, död 1778-07-12 (73 år),

g 1762-11-01 m

(Nall) Hans Hansson, f 1735 av Hans Ersson och Anna Matsdotter, Sätra, Rättvik

Barn:

Christophers Anna Hansdotter, f 1764-12-19, se nedan Gulleråsen H11

 

 

Gulleråsen H11

III)

Christophers Anna Hansdotter, f 1764-12-19, g 1785-12-26 m

(Pell) Erik Olsson, f 1761-09-22, från Gulleråsen C8

Barn:

Christophers Anna Ersdotter, f 1789-12-29

g 1813-12-26 m Christophers eller Bäck Olof Andersson,

f 1786-06-05, Gulleråsen D2

Christophers Olof Ersson, f 1794-12-20

Christophers Hans Ersson, f 1797-07-10

Christophers Kerstin Ersdotter, f 1799-05-26

 

 

Gulleråsen E9

F10 – G1 – H14

I)

Tors Hans Olsson, f 1693-10-29, från Gulleråsen C6 - D7, död före 1742,

g 1730-04-26 m

(Stenhuggar) Anna Jöransdotter, f 1703-06-25, från Boda A16 - B19

 bräcklig, död 1762 (59 år)

Hans Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Tors Olof Hansson, f 1731-06-05, död före 1736-04-28

Tors Anders Hansson, f 1734-10-25, se nedan IIa)

Tors Olof Hansson, f 1736-04-28, se nedan IIb)

Tors Anna Hansdotter, f 1738-06-19

 

 

Gulleråsen F10 – G1 – H14

IIa)

Tors Anders Hansson, f 1734-10-25, död 1784-06-13 i feber (50 år),

g 1758-12-26 m

(Lisbets) Brita Hansdotter, f 1734-09-08, från Gulleråsen A3 - C24,

död 1784-04-11 (50 år).

Barn 4 söner och 3 döttrar, kända är:

Tors Anna Andersdotter, f 1760-01-23

Tors Hans Andersson, f 1762-08-06, begr 1773-03-14 (11 år)

Tors Olof Andersson, f 1765-12-06

g 1793 m (Gisslars) Kerstin Olsdotter, f 1764-01-09, Änderåsen A6-F5,

änka efter Samils Olof Olsson, f 1745-06-07, Gulleråsen A2-H3.

De skrevs på Gulleråsen H14.

Barn: Tors Anders Olsson, f 1793-10-31

Tors Brita Olsdotter, f 1796-10-06

I hushållet fanns även hennes son (Samils) Olof Olsson, f 1787-08-05

Kerstin Olsdotter g 3 g 1802-03-25 till

Ugelbergs Jon Andersson, f 1762-04-08, Gulleråsen A16a.

Tors Brita Andersdotter, f 1768-09-19

Tors Kerstin Andersdotter, f 1771

Tors Hans Andersson, f 1776-04-03, död 1783-07-24 i rödsot (7 år)

 

 

Gulleråsen G1

IIb)

Tors Olof Hansson, f 1736-04-28, g 1 g 1754-12-26 till

Bengts Margeta Ersdotter, f 1729-05-30, Gulleråsen D31

 

Tors Olof Hansson g 2 g m

Brita Olsdotter, f 1761, död 1842

 

Brita Olsdotter g 2 g 1789 m

Dahl Anders Olsson, f 1765 i Östbjörka, död 1825

Barn:

Dal Olof Andersson,

g m Lant Anna Ersdotter, f 1787-04-09, från Gulleråsen E24, död 1828

 

 

Gulleråsen E20

F21. Ej i G.

Gulleråsen F21

I)

Herrdal Erik Ersson, f 1706-02-14 i Östansjö, Lillhärdal, bruksförvaltare,

flyttade hit omkring 1745 från Kärvsåsen D(-) - E24, g m

Margeta Nilsdotter, f 1712 i Rättvik.

Barn:

Herrdal Magdalena (Malena) Ersdotter, f 1740 eller 1742

g 1762-11-14 till mästersmeden Hans Nilsson Westling, Furudal.

En av deras söner, Erik Hansson, f 1769-03-01 i Nedre Hammaren,

Voxna, korpral nr 1 Klockare, gifte sig 1788-03-25 till Lishans

Anna Jöransdotter, f 1760-01-26, Västanå E15 - G15/16.

Herrdal Karin Ersdotter, f 1743-08-04 i Kärvsåsen

Herrdal Erik Ersson, f 1745-04-12 i Gulleråsen, död 1752 (7 år)

Herrdal Kerstin Ersdotter, f 1747-04-05

Herrdal Anna Ersdotter, f 1750-11-21

Herrdal Per eller Peter Ersson, f 1754-02-08

Herrdal Erik Ersson, f 1756-10-01

 

 

År 1765 ansökte Herrdal Erik Ersson och en Olof Persson om lov till anläggande av nybygge

på kronans mark i Fjätdalen, sex mil väster om Herrdahls kyrka, på gränsen mellan Dalarna

och Härjedalen, inom Lillhärdals kommun. De flyttade dit följande år. Vid syn 1769 ansågs

att ”ehuru åkerbruket ej synes något godt hopp om, så är dock däremot Boskapsskiötseln så

mycket säkrare”, och de båda beviljades skattefrihet i 15 år, varefter de skulle draga 2 trög

(tunnor) skatt vardera.

 

Erik Ersson dog 1793-11-22 i Storfjäten.

Margeta Nilsdotter flyttade 1784-12-16 till dottern Magdalena i Fredshammar i Orsa.

Hon dog 1794, oklart var. Hon hade ”enträget” bett att få bli begravd i Särna.

(Agneta Öberg, Stockholm)

 

Piga: Kerstin Andersdotter, f 1687-03-29, från Gulleråsen B13, ogift, bräcklig,

död 1762.(74 år)

 

Gullas Ingebor Hansdotter, f 1688 i Krokgården, Gulleråsen B(-)a - C18,

död 1760 (72 år), g 1733-08-12 m

Olof Hansson från Söderås, Rättvik.

 

 

Gulleråsen E24

F24 - G27 – H34

I)

Olof Olsson, från Gulleråsen, död före 1742, g 1723-01-01 m

Anna Olsdotter, från Gulleråsen, död 1743

Barn:

Anna Olsdotter, f 1727-02-01, se nedan II)

 

Fostermoder: Brita, död 1743

 

 

Gulleråsen F24

II)

Anna Olsdotter, f 1727-02-01, död 1787-04-12 i feber (60 år),

g 1 g 1749 m

Lant Olof Olsson, f 1719-09-14 av Olof Andersson (Gulleråsen)och Brita

Larsdotter (änka från Boda A8). Ej identifierade men gifta 1715-03-27.

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Lant Olof Olsson, f 1747-05-30, död 1764-05-27 i lungsot

Lant Anders Olsson, f 1751-01-23, död 1773-01-24 i lungsot, ogift

Lant Brita Olsdotter, f 1755-11-28, se nedan Gulleråsen G27

Lant Anna Olsdotter, f 1760-04-04

Lant Kerstin Olsdotter, f 1764-11-15, död 1768 (4 år)

 

Lant Olof Olsson g 2 g 1792-05-06 m

(Juts) Anna Hansdotter, f 1740-12-21 i Solberga A8,

boende i Silverberg C3 - G2 - H2.

 

 

Gulleråsen G27 – H34

Lant Brita Olsdotter, f 1755-11-28, g 1776 m

Erik Jonsson, f 1742, från Norrboda, Ore, död 1790 eller 1798.

Barn:

Lant Olof Ersson, f 1777-08-29

Lant Jonas Ersson, f 1780-01-30

Lant Anders Ersson, f 1783-06-22

Lant Anna Ersdotter, f 1787-04-09

g m Dahl Olof Andersson, f 1765, Gulleråsen E9

Barn: Lant Kerstin Olsdotter, f 1795-09-16

Lant Daniel Olsson,

 

 

Gulleråsen E26

Ej i F.

I)

Sigfreds Olof Ersson, f 1708-12-14, från Gulleråsen A6 - C20, död 1779-03-25

av stenpassion (71 år), g 1731-12-26 m

(Got) Anna Ersdotter, f 1715-02-27, från Gulleråsen C31, död 1799-06-06

av ålder (84 år)

Barn 7 söner och 2 döttrar:

Sigfreds Anna Olsdotter, f 1737-03-23, död före 1753-04-03

Sigfreds Erik Olsson, f 1739-09-22, död före 1745-10-26

Sigfreds Hans Olsson, f 1741-08-12, död före 1743-04-22

Sigfreds Hans Olsson, f 1743-04-22

g 1774-04-04 till Justinas Brita Hansdotter, f 1758-05-28,

Gulleråsen A6 - G21. De var kusiner.

Sigfreds Erik Olsson, f 1745-10-26

g 1768-04-04 m Haga Brita Andersdotter, f 1738-09-07,

Kärvsåsen B10 - F14

Sigfreds Olof Olsson, f 1748-01-22

g 1 g 1774-04-04 till Lund Malin Ersdotter, f 1753-06-30,

Ovanmyra LA1 - G1

g 2 g till Spring Brita Ersdotter, f 1728-02-14 i Lenåsen E9, änka

boende i Ovanmyra E10 - G19.

Sigfreds Anders Olsson, f 1750-11-21. Flyttade till brodern Hans,

Gulleråsen A6 - G21.

Sigfreds Anna Olsdotter, f 1753-04-13

g 1774-04-04 till Tysk Hans Ersson, f 1754-05-22,

Kärvsåsen A9 - G11

Sigfreds Mats Olsson, f 1755-11-08, begr 1776-08-11 (21 år)

 

 

Gulleråsen E29

Ej i F – G24 – H33

I)

Lisbets Hans Andersson, f 1702-07-13, från Gulleråsen A3 - C24, död 1773-04-18

av feber (71 år), g 1727-12-26 m

(Stöt) Anna Hansdotter, f 1707-02-24 från Gulleråsen D2, död 1784-09-15 i feber

(77 år)

Barn 6 söner och 1 dotter (?)

Lisbets Anna Hansdotter, f 1729-11-19

Lisbets Olof Hansson, f 1731-04-05, döpt i Ore

Lisbets Brita Hansdotter, f 1734-09-08

g 1758-12-26 till Tors Anders Hansson, f 1734-10-25,

Gulleråsen A17 - C6

Lisbets Hans Hansson, f 1740-12-29

Lisbets Anders Hansson, f 1747-07-02, se nedan Gulleråsen G24

Lisbets Erik Hansson, f 1751-09-16, soldat nr 21 Gammelstöt, antagen 1776-02-26,

längd 5 fot 9 tum = 1,71 m. 8 års tjänst, död 1784-03-28 i feber (33 år)

g 1781-12-09 m Gullas Brita Olsdotter, f 1761-11-22, från Gulleråsen D31

Barn: Lisbets Hans Ersson, f 1782-08-??, död 1783-08-08 i rödsot (1 år)

Lisbets Anna Ersdotter, f 1784-05-28

 

(Gullas Brita Olsdotter var g 2 g 1795-01-25 med Hans Hansson, Gulleråsen. Ej identifierad)

 

Jonas Nilsson, f 1719, från Skinnskatteberg, g 1743 m

Margeta Gustafsdotter, f 1720, från Nora.

Båda kom 1779 från Woxna. Sambandet med föregående familj framgår ej.

 

 

Gulleråsen G24

II)

Hampus Anders Hansson, f 1747-07-02, g 1774 m

Christina Mejor, f 1753-04-06 i Ore. I dopboken 1778 och 1781 skrivs hon Stina

Jonsdotter.

Barn:

Hampus Anna Andersdotter, f 1778-10-21

Hampus Jonas Andersson, 1779-12-04

Hampus Hans Andersson, f 1781-12-18

 

Stina Jonsdotters barn (”fader onämnd”):

Anders, f 1793-12-09

 

Lisbets (Gullas) Brita Olsdotter, f 1761-11-22 i Gulleråsen D31, svägerska, änka efter

Lisbets Erik Hansson, f 1751-09-16, (bror till Hampus Anders) var g 2 g 1795-01-25 m

Hans Hansson, Gulleråsen, ej identifierad.

Barn:

Lisbets Kerstin Hansdotter, f 1795-09-12

Lisbets Olof Hansson, f 1798-10-02

 

 

Gulleråsen E31

Ej i F – G28 – H6 + H36

I)

Nissa Hans Olsson, f 1702-05-21, från Gulleråsen A2 - C25, död 1773-02-02

Av ålder (71 år), g 1729-12-28 m

(Sööl) Lisbet Hansdotter, f 1705-03-07, från Gulleråsen B3 - C26,

död 1773-01-24 av feber (68 år). De var tremänningar.

Barn 1 son och 2 döttrar. Kända är:

Nissa Brita Hansdotter, f 1732-07-22, se nedan II)

Nissa Anna Hansdotter, f 1738, död 1800-03-01 (62 år)

g 1757-12-26 m Lisbets Hans Andersson, f 1731-02-05,

från Gulleråsen A3 - G23, död 1808-03-27 (77 år)

 

 

Gulleråsen G28

II)

Nissa Brita Hansdotter, f 1732-07-22, död 1802-10-10 av slag (70 år)

g 1753-11-18 m

(Tysk) Anders Andersson, f 1730-03-06, från Kärvsåsen E8

Barn 5 söner och 4 döttrar:

Nissa Anna Andersdotter, f 1755-02-04

g 1781-12-30 till Hans Ols Hans Hansson, f 1762-01-31,

Gulleråsen E34 - G30

Nissa Hans Andersson, f 1757-05-26, se nedan Gulleråsen H6

Nissa Brita Andersdotter, f 1760-05-06

g 1780-09-24 till Anders Nilsson Westling, smedsdräng, f 1757 av

mästersmeden Nils Johansson Westling och Kerstin Hansdotter,

Nedre Hammaren i Woxna

Nissa Lisbet Andersdotter, f 1763-02-15, död före 1770-02-11

Nissa Olof Andersson, f 1764-07-13, död före 1765-09-27

Nissa Olof Andersson, f 1765-09-27

Nissa Anders Andersson, f 1767-06-05, död före 1776-06-12

Nissa Lisbet Andersdotter, f 1770-02-11,

g 1787-06-24 m (Byggmästar) Anders Hansson, f 1760-02-03,

Gulleråsen A6. De skrevs på Gulleråsen H36

Nissa Anders Andersson, f 1776-06-12

 

 

Gulleråsen  H6

III)

Sand (Nissa) Hans Andersson, f 1757-05-26, soldat nr 34 Lilja, g 1781-12-30 m

(Stöt) Brita Andersdotter, f 1753-09-26, från Gulleråsen D2 - G2

Barn:

Sand Anna Hansdotter, f 1787-12-28 (endast i dopboken)

Sand Brita Hansdotter, f 1798-01-30

 

 

Gulleråsen E32

Ej i F – G29 – H35

I)

Nissa Olof Olsson, f 1707-02-28, från Gulleråsen A2 - C25, g 1733-11-25 m

(Röjerås) Brita Hansdotter, f 1717-09-05, från Gulleråsen A18c - C4,

död 1773-10-10 i rödsot (56 år)

Barn 3 söner och 6 döttrar. Kända är:

Nissa Anna Olsdotter, f 1736-09-02

Nissa Kerstin Olsdotter, f 1739-01-18

Nissa Olof Olsson, f 1741

Nissa Brita Olsdotter, f 1746-04-11, till Hälsingland 1775 med besked

Gift 1767-03-25 med Olof Andersson, Gulleråsen. Ej identifierad.

Barn: Nissa Hans Olsson, 1769-08-16. Till Hälsingland 1775

Nissa Hans Olsson, f 1750-08-15, se nedan Gulleråsen G29 – H35

Nissa Anders Olsson, f 1760-10-30

 

 

Gulleråsen G29 – H35

II)

Nisses Hans Olsson, f 1750-08-15, g 1774-05-23 m

Margeta Olsdotter, f 1750-05-02, Osmundsberg A7 - E10

Barn:

Nisses Brita Hansdotter, f 1775-03-19

Nisses Olof Hansson, f 1776-09-21

Nisses Anna Hansdotter, f 1778-11-18

Nisses Margeta Hansdotter, f 1781-07-01 och

Nisses Kerstin Hansdotter, f 1781-07-01, död 1781-07-16 (15 dygn)

tvillingar

Nisses Lisbet Hansdotter, f 1788-04-04, död 1792

Nisses Hans Hansson, f 1791-03-12

 

 

Gulleråsen E34

Ej i F. G30 – H15 + H37

I)

Domar Kerstin Jonsdotter, f 1710-10-20, från Gulleråsen A14 - E34,

död 1781-05-13 i bröstsjuka (71 år), g 1727-01-06 m

(Sigfreds) Erik Hansson, f 1692, från Gulleråsen A6 - B7, enögd, svag,

död 1773-01-06 (81 år)

De skrevs Hans Ols.

Barn 1 son och 2 döttrar:

Hans Ols Hans Ersson, f 1728-11-14, se nedan Gulleråsen G30

Hans Ols Brita Ersdotter, f 1732-08-18

Hans Ols Anna Ersdotter, f 1746-09-12, död 1784-01-18

g 1764-12-02 m Samils Olof Olsson, f 1745-06-07, Gulleråsen A2

 

 

Gulleråsen G30

II)

Hans Ols Hans Ersson, f 1728-11-14, död 1782-11-12 i bröstsjuka (53 år),

g 1 g 1751-12-26 m

(Finn) Malin Andersdotter, f 1731-01-09, från Silverberg C9 - D7

Barn 3 söner och 3 döttrar, bl a:

Hans Ols Kerstin Hansdotter, f 1752-12-14

g i april 1776 till Erkers Hans Hansson, f 1749-03-04,

Gulleråsen A18b - G5

Hans Ols Erik Hansson, f 1755-11-29, se nedan IIIa)

Hans Ols Anna Hansdotter, f 1759-03-02

g i feb 1778 till Stöt Hans Ersson, f 1749-04-20, Gulleråsen E3

Hans Ols Hans Hansson, f 1762-01-31, se nedan IIIb)

Hans Ols Brita Hansdotter, f 1766-04-06

Hans Ols Anders Hansson, f 1770-09-11

 

Hans Ols Hans Ersson g 2 g 1779-12-05 m

Pös Brita Hansdotter, f 1734-11-12, från Boda A10 - C15, död 1781-02-17 (46 år)

Barn 1 dotter:

Hans Ols Lisbet Hansdotter, f 1781-01-09, död 1781-04-12 i bröstsjukdom

(3 mån)

 

Back Brita Hansdotter, hustru, f 1767-08-06, från Boda D5 - G19,

maken ej identifierad.

 

 

Gulleråsen H15

IIIa

Tysk (Hans Ols) Erik Hansson, f 1755-11-29, g 1778 feb m

(Mats) Brita Hansdotter, f 1761-06-13, Gulleråsen B22 - F12. ”Svagsint” enl H.

Barn:

Tysk Anna Ersdotter, f 1780-01-02, död samma dag

Tysk Hans Ersson, f 1782-01-12, död före 1789-03-24

Tysk Erik Ersson, f 1785-04-29

Tysk Hans Ersson, f 1789-03-24

Tysk Anna Ersdotter, f 1792-07-06

Tysk Kerstin Ersdotter, f 1796-02-20

Tysk Brita Ersdotter, f 1798-09-16

 

 

Gulleråsen H37

IIIb)

Hans Ols Hans Hansson, f 1762-01-31, soldat nr 21 Gammalstöt, g 1781-12-30 m

Nissa Anna Andersdotter, f 1755-02-04, från Gulleråsen E31

Barn:

Hans Ols Lisbet Hansdotter, f 1781, död före 1791-10-23

Hans Ols Brita Hansdotter, f 1782-10-16, död 1783-11-07 i rödsot (1 år)

Hans Ols Brita Hansdotter, f 1784-12-25, död 1807-05-28 (23 år)

Hans Ols Anna Hansdotter, f 1788-06-22

Hans Ols Lisbet Hansdotter, f 1791-10-23, hör illa, fånig, död 1823-10-12

Hans Ols Kerstin Hansdotter, f 1793-09-13, se nedan IV)

Hans Ols Margeta Hansdotter, f 1797-06-10, flyttat till nr 37

Hans Ols Malin Hansdotter, f 1799-05-18

 

 

Gulleråsen N38 – O38

IV)

Hans Ols Kerstin Hansdotter, f 1793-09-13, g 1812 m

(Samils) Olof Olsson, f 1787-08-05, från Gulleråsen A2

Barn:

Hans Ols Olof Olsson, f 1813-11-28, se nedan Va)

Hans Ols Anna Olsdotter, f 1817-06-01

g 1847-04-05 till Samils Anders Hansson, Gulleråsen 9

Hans Ols Hans Olsson, f 1821-02-19, se nedan Vb)

Hans Ols Erik Olsson, f 1824-03-07

g 1850-04-04 m (Främmunds) Kerstin Andersdotter, f 1821-09-19, från Gulleråsen

Barn: Hans Ols Olof Ersson, f 1853-02-06

Hans Ols Anders Ersson, f 1856-05-15

Hans Ols Anders Olsson, f 1827-12-02

Hans Ols Kerstin Olsdotter, f 1830-08-23

Hans Ols Brita Olsdotter, f 1835-02-05

 

 

Gulleråsen L sub38, M38, N38

Va)

Hans Ols Olof Olsson, f 1813-11-28, g 1840-05-03 m

(Aborr) Kerstin Hansdotter, f 1817-01-12, från Kärvsåsen 5

Barn:

Hans Ols Olof Olsson, f 1840-09-24

Hans Ols Kerstin Olsdotter, f 1844-08-25, död 1844-12-23

Hans Ols Anna Olsdotter, f 1845-12-15

Hans Ols Hans Olsson, f 1851-08-16. död 1854-05-28

Hans Ols Kerstin Olsdotter, f 1852-02-25 i Fors, Jämtlands län, död 1852-10-22

Hans Ols Hans Olsson, f 1854-06-05

 

 

Gulleråsen O28

Vb)

Hansols/Åker Hans Olsson, f 1821-02-19, g 1847-09-11 m

(Ugelbergs) Lisbet Andersdotter, f 1819-09-22, från Gulleråsen A16a

Barn:

Åker Kerstin Hansdotter, f 1848-01-12, död 1856-05-02

Åker Brita Hansdotter, f 1848-01-12, tvillingar

Åker Olof Hansson, f 1849-03-20

Åker Brita Hansdotter, f 1851-10-05, död 1854-10-18

Åker Anders Hansson, f 1854-01-03

Åker Hans Hansson, f 1856-04-05

 

I dopboken skrivs fadern Hans Ols till och med Britas födelse 1851, därefter Åker

 

 

Gulleråsen E36

Ej i F – G32 – H39

I)

Laggar Olof Hansson, f 1705-04-13, från Gulleråsen B4 - C27, död ca 1754

(ca 49 år), g 1733-11-18 m

(Pell) Brita Larsdotter, f 1705-07-18, från Kärvsåsen A3 - C7, fattig änka,

död 1774-12-26 av håll och sting (69 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar. Kända är:

Laggar Hans Olsson, f 1734-07-01

g 1771-04-02 m (Bengts) Margeta Ersdotter, f 1729-05-30,

änka, Gulleråsen D31 - F20

Laggar Anna Olsdotter, f 1738-10-12 i Kärvsåsen

Laggar Olof Olsson, f 1742

Laggar Anders Olsson, f 1749-06-01, se nedan Gulleråsen G32

 

 

Gulleråsen G32

II)

Påls Anders Olsson, f 1749-06-01, g 1774-12-26 m

(Domar) Kerstin Andersdotter, f 1745-06-22, från Gulleråsen A14 - E14

Barn:

Påls Brita Andersdotter, f 1775-12-04, död 1778-11-12 i kopporna (3 år)

Påls Hans Andersson, f 1777-11-05

Påls Anna Andersdotter, f 1779-12-00

Påls Brita Andersdotter, f 1782-02-08, död 1792

Påls Olof Andersson, f 1784-06-18

Påls Brita Andersdotter, f 1792-11-10 (endast i dopboken)

 

 

Gulleråsen E utan nummer - E(-)

I)

Pös Hans Matsson, f 1731-04-28 i Boda E28, död 1792-09-04 av håll och sting

(61 år), g 1755-02-09 m

Brita Ersdotter, f 1724-11-07, från Boda A2 - E8, död 1797-11-15 (73 år)

Familjen flyttade hit från Boda E28

Barn: se Boda E28

 

 

Gulleråsen F8

Ej i G – H14

I)

Röjerås Olof Hansson, f 1722-09-21, g 1746-12-28 m

Margeta Andersdotter, f 1724-03-20, döpt i Ore, från Gulleråsen B14 - D15,

död 1773-05-02 (49 år)

Barn 4 söner och 3 döttrar, bl a:

Röjerås Kerstin Olsdotter, f 1750-05-08

Röjerås Anders Olsson, f 1752-03-25, död 1773-02-28 av svullnad (19 år)

Röjerås Hans Olsson, f 1755-04-04, se nedan Gulleråsen H14

Röjerås Olof Olsson f 1758-10-14

Röjerås Anna Olsdotter, f 1761-05-28

Röjerås Brita Olsdotter, f 1765-05-06

 

Hela hushållet flyttade till Ålands socken i Uppland 1767 "och givit sig till Jacob

Edenstierna därstädes".

 

 

Gulleråsen H14

II)

Röjerås Hans Olsson, f 1755-04-04.  Återkommen från Ålands socken i Uppland.

G 1779 m Brita Andersdotter, f 1756. Till Hälsingland 1789. Ej identifierad.

Barn:

Röjerås Anna Hansdotter, f 1784

 

 

Gulleråsen F16

G11 - H17

Främmunds (Tors) Olof Andersson, 1757-05-23, från Gulleråsen A17, död nov 1815 (64 år), g 1784-03-25 m

(Lispers) Kerstin Andersdotter, f 1761-03-21, från Gulleråsen D26, död 1823-04-06 (62 år)

Barn:

Främmunds Anders Olsson, f 1786-04-03, uttagen till lantvärnet 1808,

g 1815-12-26 m Olers Lisbet Olsdotter, f 1795-12-20, Ovanmyra A8

Främmunds Olof Olsson, f 1790-11-16, död 1818-01-11(28 år),

g 1815-12-26 m Erikes Brita Hansdotter, f 1794-01-30, Gulleråsen A18b

Hon var g 2 g 1820 till Långsveds Anders Olsson, f 1791-09-21, Ovanmyra E4

Främmunds Erik Olsson, f 1793-01-27, död 1793 (< 1 år)

Främmunds Kerstin Olsdotter, f 1795-09-16, död 1818-02-19 (23 år)

Främmunds Brita Olsdotter, f 1800-08-15,

g 1824-06-24 till Flat Olof Olsson, f 1805-09-12, Kärvsåsen A7

 

 

Gulleråsen G21

H21

I)

Sigfreds Brita Hansdotter, f 1755-05-28, g 1774-04-04 m

Sigfreds Hans Olsson, f 1743-04-22, från Gulleråsen E26. De var kusiner.

Barn:

Sigfreds Olof Hansson, f 1777-01-09, död 1783-08-01 i rödsot (6 år)

Sigfreds Hans Hansson, f 1780-06-16, död 1782-06-14 i håll och stygn (2 år)

Sigfreds Olof Hansson, f 1783-08-16

Sigfreds Hans Hansson, f 1786-09-23

Sigfreds Anna Hansdotter, f 1790-06-01

g 1843-03-19 m Stöt Olof Olsson, f 1796-05-15, Lenåsen C17

Sigfreds Brita Hansdotter, f 1793-04-13

Sigfreds Anders Hansson, f 1796-01-18

 

Hit flyttade:

Sigfreds Anders Olsson, svåger (Hans bror), f 1750-11-21, från Gulleråsen E26, g 1777-12-26 m

(Haga) Kerstin Hansdotter, f 1760-02-02, från Kärvsåsen F5 - F14

Barn:

Sigfreds Anna Andersdotter, f 1779-12-29

Sigfreds Brita Andersdotter, f 1782-02-20 i Kärvsåsen.

Sigfreds Olof Andersson, f 1785-04-09

Sigfreds Hans Andersson, f 1788-02-21

Sigfreds Lisbet Andersdotter, f 1796-04-09

 

Familjen flyttade sedan till Gulleråsen H27 och skrevs Justinas.

 

 

Gulleråsen G25a

H4

I)

(Stöt) Anna Andersdotter, f 1751-05-01, från Gulleråsen D2, g 1776-12-26 m

Calles (Röjerås) Anders Hansson, f 1737-04-30 i Gulleråsen A18b, änkeman efter

Röjerås Anna Hansdotter, f 1731-05-09 i Gulleråsen A18c.

Barn från första äktenskapet:

Röjerås Brita Andersdotter, f 1760

g 1 g 1787-06-24 till Tin Anders Hansson, f 1764-07-05, Gulleråsen C12

g 2 g 1792-12-16 till Tysk Anders Olsson, f 1761-02-18, Kärvsåsen E8

Röjerås Anna Andersdotter, f 1764-10-01 till Östbjörka

 

Barn i andra äktenskapet:

Calles/Erkers Kerstin Andersdotter, f 1778-11-04

Calles/Erkers Lisbet Andersdotter, f 1781-10-10

g 1811 m Kus Anders Hansson, f 1790-06-13, Kärvsåsen A8

Calles/Erkers Hans Andersson, f 1784-09-11, se nedan II)

Calles/Erkers Anders Andersson, f 1784-09-11, tvillingar

g 1807 m Skarp Kerstin Persdotter, f 1787-07-22, Änderåsen A2

 

Ej identifierad:

Brita Hansdotter, f 1789-11-02 av Hans Hansson och Brita Andersdotter, Gulleråsen.

 

I H4 skrivs familjen med faderns ursprungliga gårdsnamn Erkes.

 

 

II)

Erkers Hans Andersson, f 1784-09-11, död 1842, g 1 g 1807 m

Skarp Anna Persdotter, f 1784-08-07, från Änderåsen A2, död 1816-06-14

Barn:

Erkers Anna Hansdotter, f 1807-11-11

Erkers Anders Hansson, f 1809-10-22

Erkers Hans Hansson, f 1811-12-06

Erkers Olof Hansson, f 1814-09-17

g 1836-05-20 m Anna Olsdotter, f 1804-10-26, ej identifierad.

De bosatte sig på Kärvsåsen Q11

 

 

Erkers Hans Andersson g 2 g 1816 m

Gatu Brita Matsdotter, f 1779-02-18, Boda B-

Barn:

Erkers Erik Hansson, f 1819-07-11

Erkers Lisbet Hansdotter, f 1822-07-06

Erkers Jonas (Jon) Hansson, f 1824-03-24 se nedan III)

 

 

III)

Erkers Jonas (Jon) Hansson, f 1824-03-24, död 1907-12-25, g till

Erikanders Brita Olsdotter, f 1829-10-05, Kärvsåsen A6.

 

 

 

Gulleråsen G25b

H32

Lisbets, senare Lispers Anders Olsson, f 1728-08-03, död 1799-04-15 (71 år)

g 1 g 1753-01-01 m

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1735, från Kärvsåsen C19, död före 1766-04-30

Barn 2 söner och 3 döttrar, bl a:

Lispers Olof Andersson, f 1754-08-05

Lispers Anna Andersdotter, f 1756-11-04

g 1783-01-12 till Åkar Erik Olsson, f 1761-01-01,

Gulleråsen D33 - G34

Lispers Hans Andersson, f 1759-01-14, se nedan II)

Lispers Kerstin Andersdotter, f 1761-03-21,

g 1784-03-25 till Tors Olof Andersson, f 1757-05-23,

Gulleråsen A17 - G11

Lispers Brita Andersdotter, f 1763-10-31

 

Lispers Anders Olsson g 2 g 1766-04-30 m

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1719-12-28, från Kärvsåsen A2 - E22.

Utan barn

 

 

Gulleråsen H32

II)

Lispers Hans Andersson, f 1759-01-14, g 1783-01-12 m

Åkar Kerstin Olsdotter, f 1764-10-19, Gulleråsen D33 - G34 ("syskonbyte" och dubbelbröllop)

Barn:

Lispers Anna Hansdotter, f 1789-01-29, död 1790

Lispers Anders Hansson, f 1791-03-02, död 1794

Lispers Olof Hansson, f 1794-06-05

g 1819 m Justinas Kerstin Hansdotter, f 1792 nov, från Gulleråsen

Lispers Anders Hansson, f 1797-03-10

g 1830-12-26 till Koffla Lisbet Olsdotter, f 1797-11-01, Solberga A5

Lispers Hans Hansson, f 1800-03-09

g 1827-11-14 till Jöns Lars Lisbet Andersdotter, f 1804-10-15, Kärvsåsen E23

Lispers Kerstin Hansdotter, f 1802-09-08

 

 

Gulleråsen G33

Ej i H

I)

Kropp Hans Ersson, f 1754, från Gulleråsen, ej identifierad,

g 1774-04-04 m

(Smed) Anna Jonsdotter, f 1753-06-07, från Änderåsen A5 - F7

Barn:

Kropp Kerstin Hansdotter, f 1774-08-09, död 1778-12-13 i kopporna (4 år)

Kropp Erik Hansson, f 1776-06-07, se nedan II)

Kropp Olof Hansson, f 1779-02-24

g 1799-04-14 till Flat Anna Andersdotter, f 1774-12-31, Kärvsåsen A7

Kropp Anders Hansson, f 1782-04-09

Kropp Brita Hansdotter, f 1785-05-25, död 1790

Kropp Kerstin Hansdotter, f 1789-11-17

Kropp Anna Hansdotter, f 1793-07-05

 

Anna Ersdotter, syster, f 1748, 1777 till Åland (i Uppland)

Barn: Johan Ersson, f 1770, 1777 med modern till Åland. Ej identifierade.

 

Sambandet med följande familjer framgår ej.

Bengts Kerstin Hansdotter, f 1722-10-22, från Gulleråsen A9 - D32

g 1739-01-01 m Olof Andersson, från Lenåsen (ej identifierad)

 

Bengts Anna Hansdotter, f 1722-10-22, från Gulleråsen A9 - D32,

g 1762-01-06 m

(Lisbets) Olof Andersson, f 1738-01-24, från Gulleråsen A3 - E28.

Barn 1 son och 3 döttrar:

Bengts Anders Olsson, f 1762-12-24, enögd. Han bodde en tid hos sin

farbror Hans Andersson, f 1731-02-05, Gulleråsen A3 - G23

g 1786-01-06 till Lisbet Hansdotter, f 1754-08-13, Lenåsen D20

Barn: Bengts Anna Andersdotter, f 1788-04-16

Bengts Brita Andersdotter, f 1792-02-07

Bengts Lisbet Andersdotter, f 1795-12-29

(samtliga endast i dopboken)

Bengts Anna Olsdotter, f 1765-11-03, död före 1770-04-18

Bengts Anna Olsdotter, f 1770-04-18

 

Anna Düsing, f 1689 i Linde stad, änka, "har varit gift med en i nämnda stad",

död 1778-04-26 (89 år enligt personalieboken). Hon kan vara oäkta dotter,

f 1689-07-15, till "tysken Georgius Hergius, studentis", och Margeta Nilsdotter

i Linde.

 

 

II)

Sparf (Kropp) Erik Hansson, f 1776-06-07, g 1 g 1799-04-14 m

Masi eller Maas Brita Ersdotter, f 1767-07-26, Gulleråsen A10, död 1832

Barn:

Sparf Hans Ersson, f 1803-01-03 (se nedan III))

Sparf Anders Ersson, f 1804-01-29, död 1807

Sparf  Anna Ersdotter, f 1805-03-10,

g 1827-12-26 m Sifwars Erik Danielsson, Gruvriset E4

Sparf Brita Ersdotter, f 1808-09-13,

g 1828 m Tysk Olof Hansson, Kärvsåsen A9

 

Sparf Erik Hansson g 2 g 1835-08-16 m

Brita Andersdotter, f 1796-07-06, från Gulleråsen. Ej identifierad.

Barn:

Brita Hansdotter, f 1836-04-20, död 1836

 

 

III)

Sparf eller Masi Hans Ersson, f 1803-01-03, död 1879-10-03, g 1827-12-26 m

(Abbor) Anna Hansdotter, f 1806-02-08, från Kärvsåsen A5

Barn:

Sparf Brita Hansdotter, f 1828-12-01

g 1849-02-11 till Finn Jon Samuelsson, f 1822-02-25, Osmundsberg A1.

Sparf Erik Hansson, f 1831-12-06,

g 1852-12-26 med Bengts Anna Andersdotter, f 1824-06-23, Gulleråsen D33

Sparf Anna Hansdotter, f 1835-06-27,

g 1865-02-05 med Lants Olof Andersson, f 1841-06-04, Gulleråsen. Ej identifierad.

Sparf Hans Hansson, f 1838-09-14,

g 1861-05-05 m Bäck Kerstin Andersdotter, f 1839-01-13, Gulleråsen. Ej identifierad.

Sparf Kerstin Hansdotter, f 1842-01-20

Sparf Anders Hansson, f 1845-10-13

Sparf Lisbet Hansdotter, f 1852-06-09, död 1853-01-01.

 

 

Gulleråsen H1

I)

Dunkhols Anders Andersson, f 1755-10-22, från Gulleråsen A16a, död 1820-05-30,

g 1782 i Gävle m

Anna Ersdotter, f 1759-11-03 av Pers Erik Andersson och Anna Andersdotter,

Östbjörka 15. Hennes mor kom från Lenåsen A6 - E4.

Barn:

Dunkhols Anna Andersdotter, f 1782-09-17

g 1802-03-07 m Gucku Anders Matsson, f 1785-04-23, från Ovanmyra A11

Barn: Dunkhols Olof Andersson, f 1803-07-16

Dunkhols Lisbet Andersdotter, f 1786-04-17

g 1803-12-26 m Seffres Anders Olsson, f 1782-11-12 I Gulleråsen H24

Barn: Dunkhols Lisbet Andersdotter, f 1804-11-19

Dunkhols Brita Andersdotter, f 1790-03-20, död

Dunkhols Brita Andersdotter, f 1791-11-22

g 1812 till Wikmans Anders Olsson, f 1781, Boda E31

Dunkhols Kerstin Andersdotter, f 1796-05-17, se nedan II)

Dunkhols Anders Andersson, f 1799-01-04. Moderns namn anges som Anna Hansdotter.

Dunkhols Erik Andersson, f 1803-05-27

 

 

II)

Dunkhols Kerstin Andersdotter, f 1796-05-17, död 1885-01-16, g 1820 m

Fräs Olof Hansson, f 1797-01-23 i Osmundsberg, död 1847

Barn:

Dunkhols Brita Olsdotter, f 1821-12-14 i Osmundsberg, se nedan IIIa)

Dunkhols Anna Olsdotter, f 1826-05-22 i Gulleråsen

Dunkhols Anders Olsson, f 1829-02-28, se nedan IIIb)

Dunkhols Kerstin Olsdotter, f 1832-09-25

 

 

IIIa)

Dunkhols Brita Olsdotter, f 1821-12-14 i Osmundsberg, g 1846-04-04 m

Gyris Erik Hansson, f 1821-06-21 i Kumbelnäs, Våmhus, död 1892-07-31

Barn:

Dunkhols Brita Ersdotter, f 1847-08-27, flyttade 1872-11-15 till Forsa, Hälsingland

Dunkhols Karin Ersdotter, f 1853-02-10, flyttade 1869-10-15 till Hudiksvall

Dunkhols Anna Ersdotter, f 1855-12-19, flyttade 1875-03-27 till Bogsta, Lästringe (Söderm)

Gyris Hans Ersson, f 1859-02-11

Dunkhols Lisbet Ersdotter, f 1862-04-15. Bodde en tid hos släktingarna Frisk i Hudiksvall.

 

 

IIIb)

Dunkhols Anders Olsson, f 1829-02-28, g 1852-12-19 m

Kropp Karin Ersdotter, f 1821-04-10, från Silverberg 10. Föräldrarna var Kropp Erik Andersson och Anna Ersdotter.

Barn:

Dunkhols Olof Andersson, f 1853-02-07, död 1885-06-21

g 1879-11-05 m (Thorn) Anna Jonsdotter, f 1849-01-08 i Orsa,

boende i Fjehle nr 1, Bollnäs

Barn: Kristina Olsdotter, f 1880-02-19

Anna Jonsdotter gifte om sig med Olofs bror Erik, se nedan

Dunkhols Kerstin Andersdotter, f 1855-01-12

Dunkhols Anna Andersdotter, f 1858-07-26, död 1865-06-04

Dunkhols Erik Andersson, f 1860-09-19

g 1889-05-28 m Anna Jonsdotter, f 1849-01-08

odöpt son: Albin Anders, f 1889-06-12 (baptister).

Dunkhols Anders Andersson, f 1863-05-21, död 1875-03-04 i Bollnäs

Dunkhols Anders Andersson, f 1866-12-18 i Alfta. Till Nordamerika 1889-03-23. Synes ha återvänt.

 

Familjen flyttade 1868-10-04 till Sörbo i Bollnäs.

 

 

Gulleråsen H9

I)

Erkers Hans Hansson, f 1749-03-04, från Gulleråsen A18b, död 1831-07-06, g i april 1776 m

(Hans Ols) Kerstin Hansdotter, f 1752-12-14, från Gulleråsen E34 - G30, död 1822-09-27

Barn:

Erkers Anna Hansdotter, f 1776-07-18, död 1778-12-07 i kopporna (2 år)

Erkers Hans Hansson, f 1778-04-21, död 1778-08-18 i kopporna (4 mån)

Erkers Anna Hansdotter, f 1779-09-23

Erkers Hans Hansson, f 1782-01-18, till Alfta

Erkers Anders Hansson, f 1785-03-03, till Dalstuga

Erkers Olof Hansson, f 1788-02-17, soldat Gammelstöt

Erkers Erik Hansson, f 1791-03-08, död 1793

Erkers Brita Hansdotter, f 1794-01-30,

g 1 g 1815-12-26 m Främmunds Olof Olsson, f 1790-11-16, Gulleråsen A17

g 2 g 1820 till Långsveds Anders Olsson, f 1791-09-21, Ovanmyra E4

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1797-04-25, se nedan II)

Erkers Hans Hansson, f 1801-10-05

 

 

II)

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1797-04-25, död 1878-08-31, g 1823-03-30 m

(Gisslar) Hans Ersson, f 1794-10-24 i Änderåsen A6, död 1839-01-28

Barn:

Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, se nedan IIIa) Gulleråsen P21

Erkers Kerstin Hansdotter, f 1828-04-08

g 1880-08-01 till Tysk Erik Anders Andersson, f 1824-11-13, Osmundsberg E9

Erkers Anders Hansson, f 1834-12-17, se nedan IIIb

 

 

Gulleråsen P21

IIIa)

Tin/Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, g 1854-04-17 m

Knapp Margeta Ersdotter, f 1827-02-07, från Ovanmyra A1b

Barn:

Tin Anna Ersdotter, f 1859-10-31

Tin Kerstin Ersdotter, f 1866-01-11

Tin Brita Ersdotter, f 1867-10-31

 

Margeta Ersdotters mor:

Knapp (Mitt) Anna Ersdotter, f 1795-08-28 i Ovanmyra B7, från Ovanmyra A1b

 

De flyttade till Silverberg Q9

 

 

IIIb)

Erkers Anders Hansson, f 1834-12-17, ”Sjungar Anders”, försångare i kyrkan 1857 – 1867.

Lärare och dalmålare, död 1869-11-19, g 1859 m

Klockar Lisbet Jonsdotter, f 1839-04-12, Boda, död 1896-06-20. Ej identifierad.

Barn:

Erkers Hans Andersson, f 1860-02-19, död 1901-09-16,

g 1881-10-09 m Kerstin Halvarsson, f 1853-10-14 i Rullbo, Fågelsjö,

Hamra kapellförsamling (i Orsa finnmark). De bosatte sig i Mora.

 

 

Gulleråsen H10

I)

Samils Anders Olsson, f 1756-03-08, från Gulleråsen A2, nämndeman, g 1 g 1780-01-30 m

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1760-06-23, från Kärvsåsen C19, död 1789

Barn:

Samils Anna Andersdotter, f 1781-01-12, död 1782-09-27 av okänd barnsjukdom (1 år)

Samils Olof Andersson, f 1783-02-27, se nedan II)

Samils Hans Andersson, f 1785-03-15, död 1790

Samils Anna Andersdotter, f 1788-01-06

 

Samils Anders Olsson g 2 g  1792-01-01 m

(Hans Ols) Brita Hansdotter, f 1766-04-06, från Gulleråsen E34

Barn:

Samils Hans Andersson, f 1792-11-05

Samils Brita Andersdotter, f 1796-02-17

Samils Jon Andersson, f 1796-10-12(?), död 1796 - 1805

Samils Anders Andersson, f 1800-02-11, död 1800 - 1805

  

 

II)

Sammils Olof Andersson, f 1783-02-27, g 1805 m

Tysk Brita Olsdotter, f 1780-07-13, från Kärvsåsen A9

Barn:

Sammils Anders Olsson, f 1807-02-11, död före 1803-03-24

Sammils Kerstin Olsdotter, f 1808-05-13, se nedan IIIa)

Sammils Anna Olsdotter, f 1811-01-27, tvilling med

Sammils Brita Olsdotter, f 1811-01-27, död

Sammils Anders Olsson, f 1813-03-24, se nedan IIIb)

Sammils Olof Olsson, f 1815-04-22, se Gulleråsen N10 (nytt hushåll)

Sammils Hans Olsson, f 1817-05-25,

g 1840-10-18 till Brita Hansdotter, Gulleråsen 14

Sammils Erik Olsson, f 1820-03-19,

g 1841-10-24 till Finn Anna Hansdotter, Boda A7. Där skrevs de Pöls.

 

 

IIIa)

Sammils Kerstin Olsdotter, f 1808-05-15, g 1827-06-04 m

(Röjås) Hans Andersson, f 1803-05-19, från Gulleråsen 13, död 1870-09-02

Barn:

Sammils Olof Hansson, f 1832-08-19

g 1858-05-09 m (Bäck) Anna Andersdotter, f 1835-05-16, Gulleråsen 3

Barn: Sammils Kerstin Olsdotter, f 1859-01-31

Sammils Hans Olsson, f 1863-07-26

Sammils Anna Olsdotter, f 1867-01-10

Sammils Brita Hansdotter, f 1836-06-07

Sammils Lisbet Hansdotter, f 1840-01-03

Sammils Kerstin Hansdotter, f 1844-10-07, se Gulleråsen G29 (nytt hushåll)

 

 

IIIb)

Sammils Anders Olsson, f 1813-03-24, g 1834-04-27 m

Anna Andersdotter, f 1810-08-16, från Dalstuga

Barn:

Sammils Brita Andersdotter, död 1837-08-12

Sammils Olof Andersson, f 1839-02-27

Sammils Anna Andersdotter, f 1840-12-23, död 1841-08-01

Sammils Anders Andersson, f 1843-10-16, se nedan Gulleråsen S9

Sammils Brita Andersdotter, f 1846-06-11

 

 

IV)

Gulleråsen S9

Sammils Anders Andersson, f 1843-10-16, g 1871-07-23 m

Lisbet Andersdotter, f 1841-11-28, från Bingsjö

Barn:

Sammils Anders Andersson, f 1872-04-24

Sammils Olof Andersson, f 1873-07-04

Sammils Anna Andersdotter, f 1874-12-22

Sammils Brita Andersdotter, f 1879-06-09, till Bingsjö 1898-01-17

 

 

Gulleråsen H24

Seffres Olof Hansson, f 1741-08-12, från Gulleråsen A6, död 1788-02-25 i kolik (47 år)

g 1764-12-02 m

(Lund) Lisbet Ersdotter, f 1740-11-28, från Ovanmyra LA1 - E1, död

1793-08-20 av håll och sting (53 år)

Barn 6 söner och 3 döttrar:

Seffres Hans Olsson, f 1766-04-16, död 1768 (2 år)

Seffres Hans Olsson, f 1768-10-26

Seffres Olof Olsson, f 1771-04-14

Seffres Anders Olsson, f 1775, död 1778-10-09 i kopporna (3 år)

Seffres Erik Olsson, f 1778-10-29, död 1778-11-06 (8 dygn)

Seffres Anders Olsson, f 1782-11-12,

g 1803-12-26 m Dunkhols Lisbet Andersdotter, f 1786-04-17, Gulleråsen H1

 

 

Gulleråsen N10

I)

Pöls eller Perols Olof Olsson Qvist, f 1815-04-22, från Gulleråsen H10,  g 1841-01-07 m

Marits Anna Samuelsdotter, f 1819-12-08, Osmundsberg A3

Barn:

Pöls Olof Olsson, f 1842-01-19

Pöls Samuel Olsson, f 1845-05-15

Pöls Anders Olsson, f 1848-04-13

Pöls Brita Olsdotter, f 1852-02-13

Pöls Kerstin Olsdotter, f 1855-08-18,

g 1883-05-14 till Lars Ols Hans Jonsson, f 1859-04-29, Änderåsen E4

 

 

Gulleråsen Q29

I)

Sammils Kerstin Hansdotter, f 1844-10-07, från Gulleråsen H10, g 1870-11-07 m

(Jelk) Erik Andersson, f 1843-09-16, från Kärvsåsen A1.

I 1868 - 1877 års husförhörslängd står Jelk Erik Andersson som ny ägare.

Det framgår inte vart den gamle ägaren, Masi Erik Hansson, f 1831-08-06, tog vägen.

 

 

Fosterfolk:

Brorson

Hans Andersson, f 1865-05-06 av Jelk Anders Andersson, f 1839-08-15, Kärvsåsen A1,

och Brita Hansdotter, f 1836-06-07 i Gulleråsen.

g 1888-06-17 m

Anna Olsdotter, f 1867-01-10

Barn:

Anders Hansson, f 1889-03-10

Anna Hansdotter, f 1893-06-09

Kerstin Hansdotter, f 1897-08-20

Brita Hansdotter, f 1902-09-16

Erik Hansson, f 1907-09-10

 

 

Gulleråsen R13

I)

Samils Olof Andersson, f 1822-04-13, från Gulleråsen A2, död 1888-06-23, g 1847-04-11 m

(Uggelbergs) Anna Andersdotter, f 1826-12-07. från Gulleråsen 8

Barn:

Samils Kerstin Olsdotter, f 1848-01-22

g 1867-05-12 m (Fräs) Olof Olsson, f 1844-10-07, från Osmundsberg

Barn: Samils Olof Olsson, f 1868-03-31

Alla tre emigrerade till St Paul, Minnesota, med s/s Plato 1869-05-28.

I sällskap hade de Olof Olssons föräldrar och brodern Jonas från Osmundsberg A1,

och deras piga Bäck Brita Ersdotter, f 1839-05-01, från Gulleråsen sub 10

Samils Brita Olsdotter, f 1849-08-14

Samils Anna Olsdotter, f 1853-02-21, se nedan II)

Samils Lisbet Olsdotter, f 1855-02-07

Samils Margeta Olsdotter, f 1857-12-02, döpt i Ore

g 1879-05-25 m (Röjås) Hans Olsson, f 1853-01-04, från Gulleråsen 24

Barn: Samils Anna Hansdotter, f 1880-03-07

Samils Carolina Olsdotter, f 1863-07-27

 

 

Gulleråsen S3

II)

Samils Anna Olsdotter, f 1853-02-21, g 1872-06-02 m

(Erik Anders) Hans Ersson, f 1849-02-02, från Kärvsåsen A5

Barn:

Samils Olof Hansson, f 1874-03-04, död 1890-04-20

Samils Anna Hansdotter, f 1879-09-24 (Kärvsåsen 16, fol 464)

g 1901-09-08 m (Bäck) Hans Hansson, f 1877-04-11, skomakare, från Gulleråsen

Samils Erik Hansson, f 1882-06-09

Samils Anders Hansson, f 1887-11-20

Samils Hans Hansson, f 1894-06-24

 

 

 

Oidentifierade poster

 

I dopboken:

1689-04-21

Lisbet

Anders

 

1680-10-17

Kerstin

Anders Andersson

 

1673-12-14

Jon

Anders Andersson

 

1675-02-07

Anna

Anders Andersson

 

1676-08-20

Brita

Anders Andersson

 

1684-03-16

Sigfrid

Anders Andersson

döpt i Ore

1684-09-14

Johan

Anders Andersson

 

1689-06-23

Anders

Anders Andersson

 

1788-09-12

Erik

Anders Andersson

Kerstin Hansdotter 35 år

1790-04-16

Erik

Anders Andersson

Kerstin Hansdotter 35 år

1680-06-29

Simund?

Anders Andersson Tysk

döpt i Ore

1670-09-18

Ingiäl

Anders Hansson

 

1674-01-06

Anna

Anders Hansson

 

1678-02-10

Anna

Anders Hansson

döpt i Ore

1680-04-25

Anna

Anders Hansson

döpt i Ore

1680-10-17

Kerstin

Anders Hansson

 

1694-02-04

Hans

Anders Hansson

 

1697-04-15

Anders

Anders Hansson

 

1697-02-28

Anders

Anders Hansson

 

1699-07-27

Anna

Anders Hansson

 

1671-11-05

Jon

Anders Jonsson

 

1696-09-30

Erik

Anders Jonsson

 

1628-00-00

NN

Anders Matsson

 

1697-04-18

Brita

Anders Matsson

 

1680-09-05

Margeta

Anders Olsson

döpt i Ore

1696-08-24

Anna

Anders Olsson

 

1750-01-03

Anders

Anders Olsson

Lisbet Larsdotter

1672-04-10

Brita

Bengt Hansson

 

1771-12-30

Anna

Erik Andersson

Anna Ersdotter

1672-11-24

Anna

Erik Hansson

 

1696-01-12

Hans

Erik Hansson

 

1746-09-12

Anna

Erik Hansson

 

1778-04-08

Hans

Erik Hansson

Brita Hansdotter 28 år

1746-09-10

Olof

Erik Olsson

 

1748-12-26

Anna

Erik Olsson

 

1757-02-16

Margeta

Erik Olsson

Kerstin Hansdotter

1684-09-14

Karin

Hans Andersson

 

1684-11-30

Brita

Hans Andersson

 

1687-01-23

Anders

Hans Andersson

 

1687-09-25

Brita

Hans Andersson

 

1738-10-28

Brita

Hans Andersson

 

1744-12-09

Anders

Hans Andersson

 

1739-11-27

Hans

Hans Andersson

 

1745-04-16

Anders

Hans Ersson

 

1761-01-18

Hans

Hans Ersson

Anna Olsdotter

1789-11-02

Brita

Hans Hansson

Brita Andersdotter 25 år

1685-05-24

Anna

Hans Olsson

 

1688-03-17

Kerstin

Hans Olsson

 

1784-11-21

Anna

Hans Olsson

Brita Olsdotter 28 år

1684-05-11

Anders

Hans Persson

 

1738-04-15

Brita

Jon Jonsson

 

1745-12-18

Samuel

Jon Jonsson

 

1799-09-18

Kerstin

Jonas Andersson

Brita Hansdotter 20 år

1630-05-19

Lisbet

Mats Finne

Gudfar Jon Jonsson, Gulleråsen, gudmor Anders Gudmundssons hustru Lisbet

1630-12-19

Marit

Michel Jonsson

Gudfar Lars Ersson

1635-10-04

Brita

NN Jönsson

Gudfar Anders Nilsson, Kärvsåsen A8, gudmor hustru Malin, Kärvsåsen (Anders fanns där 1613)

1699-12-24

Olof

Nils

 

1712-12-10

Kerstin

Olof Andersson

1679-02-09

Carl

Olof Ersson

döpt i Ore

1673-07-25

Hans

Olof Hansson

 

1675-08-22

Karin

Olof Hansson

 

1679-03-16

Carl

Olof Hansson

 

1732-09-26

Hans

Olof Hansson

 

1738-08-07

Hans

Olof Hansson

 

1744-06-02

Hans

Olof Hansson

 

1748-03-17

Hans

Olof Hansson

 

1749-03-11

Olof

Olof Hansson

 

1762-05-01

Erik

Olof Hansson

Kerstin Ersdotter

1764-09-18

Brita

Olof Hansson

Kerstin Ersdotter

1771-08-14

Kerstin

Olof Hansson

Brita Hansdotter

1746-02-25

Brita

Olof Larsson

 

1702-05-30

Hans

Olof Matsson

 

1692-11-01

Hans

Olof Nilsson

 

1723-10-04

Brita

Olof Olsson

Brita Olsdotter

1725-12-17

Anders

Olof Olsson

 

1749-07-21

Hans

Olof Olsson

 

1795-10-13

Lisbet

Olof Olsson

Brita Hansdotter 25 år

1799-09-14

Olof

Olof Olsson

Brita Hansdotter 25 år

1746-02-25

Brita

Olof Larsson

 

1673-04-27

Hans

Per Andersson

döpt i Ore

1791-08-11

Olof

Per Persson Åkare

Anna Olsdotter 31 år

1794-11-27

Anna

Per Persson Åkare

Anna Olsdotter 34 år

 

 I vigselboken:

Mannen:

1703-12-27

Anders Olsson

Gulleråsen

Anna Nilsdotter

Gärdsjö

1728-02-04

Hans Andersson

Gulleråsen

Kerstin Andersdotter

Söderås

1711-11-01

Hans Olsson

Gulleråsen

Kerstin Jonsdotter änka

Boda

1767-10-11

Hans Olsson

Gulleråsen

Margeta Olsdotter

Kärvsåsen

1628-06-29

Hans Larsson

Gulleråsen

Ingell, Olof Erssons

Ovanmyra

1671-06-14

Olof Hansson, f 1644

Gulleråsen

Lisbet Ersdotter

Östbjörka 18

1758-12-26

Olof Hansson

Gulleråsen

Kerstin Ersdotter

Boda

Hustrun:

1750-09-30

Jon Olsson änkling

Vikarbyn

Anna Olsdotter

Gulleråsen

1782-07-00

Per Persson Kask

Ore

Anna Olsdotter

Gulleråsen

1728-11-10

Olof Hansson

Östbjörka

Brita Andersdotter

Gulleråsen

1703-12-27

Anders Andersson

Gulleråsen

Brita Olsdotter

Gulleråsen

1636-06-26

Olof, Lars Nilssons

Kärvsåsen

Karin, Jon Jonssons

Gulleråsen

 

 I dödboken:

1674-01-11

Anders Anderssons barn

 

 

1675-08-01

Anders Anderssons barn

 

 

1681-04-24

Anders Anderssons barn

 

 

1697-07-11

Anders Anderssons dotter Lisbet

blodsot

8½ år

1703-06-28

Anders Anderssons hustru

sting

26 år

1674-04-22

Anders Hanssons barn

 

 

1675-03-28

Anders Jonssons barn

 

 

1677-08-12

Anders Jonssons barn

 

 

1682-12-10

Anders Jonssons barn

 

 

1697-03-07

Anders Jonssons lilla son

sting

20 d

1693-07-16

Anders Jönssons (soldat) barn

 

 

1733-07-07

Erik Anderssons änka

 

86 år

1633-04-11

Främmands Kerstin

 

 

1688-06-10

Hans Anderssons oäkta barn

 

 

1719-10-04

Hans Anderssons dotter

blodsot

3 år

1730-04-12

Hans Anderssons änka

ålder

80 år

1730-07-12

Hans Anderssons barn

sting

28 d

1674-09-27

Hans Hanssons barn

 

 

1684-03-16

Hans Olssons barn

 

 

1687-05-29

Hans Olssons barn

 

 

1688-03-25

Hans Olssons dotter

 

 

1730-08-02

Hans Olssons barn

kopporna

2 år

1702-03-09

Ingebor Hansdotter hustru

ålder

87 år

1688-04-01

Ingiäl, hustru

 

 

1634-07-00

Klockar Marit

 

 

1635-11-00

Klockar Olofs dotter

 

 

1676-08-06

Lars Hanssons barn

 

 

1674-02-08

Lars Hanssons son

 

 

1697-10-03

Mats Erssons son Erik

rev

22 år

1680-02-01

Olof Anderssons (avliden) son

 

 

1676-08-13

Olof Anderssons barn

 

 

1724-07-26

Olof Anderssons son

 

2 d

1731-01-01

Olof Anderssons barn

sting

3 år

1729-09-28

Olof Erssons barn

 

2 d

1674-02-01

Olof Hanssons barn

 

 

1719-01-01

Olof Nilssons änka

Ålder

94 år

1703-12-06

Råbocks son Anders

Blodsot

7 år

1703-12-06

Råbocks son Olof

Blodsot

12 år

 

 I personalieboken:

1784-01-18

Anna

f 1745

Erik Hansson och Kerstin Jönsdotter

1773-06-06

Brita

f 1680-00-00

Anders Andersson och Brita Andersdotter

1773-08-29

Erik

f 1765-07-14

Anders Olsson och Kerstin Ersdotter

1773-05-02

Olof

f 1765

Olof Hansson och Margeta Andersdotter

 

 I 1695 års revning:

Roten nr 2 Åkare

hustrun Brita Andersdotter

96 bdl

Roten nr 21 Gammalstöt

Hans Perssons änka

288 bdl

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Jon Jonssons sonhustru Kerstin, gudmor till NN Halfvardssons barn, f 1634-09-07, i Änderåsen

Kerstin, Lars Matssons dotter, gudmor till Gisslar Anders son Kalle, f 1633-04-24, Gulleråsen A10

Lisbet, hustru, gudmor till Olof Nilssons son Erik, f 1635-06-07, Silverberg A2

Malin, Per Jönssons, gudmor till Hans Jönssons son Olof, f 1636-03-06, Lenåsen

NN Jönsson, gudfar till Hans Erssons dotter Anna, f 1633-02-17, Boda A7

NN Larsson, gudfar till Pål Pålssons son Olof, f 1632-12-26, Kärvsåsen A4

Olof Matsson, gudfar till Per Jöranssons son Nils, f 1632-04-04, Gulleråsen A2

 

I nattvardslängderna ("husbondeförteckningarna") finns följande oidentifierade poster:

1729 - 1741Soling Hans Olsson (Sööl Hans Olsson, f 1670?)

1737 - Olof Andersson

1738 - 1741 Lustig Anders Andersson

 

En Olof Larsson hade del i kvarn i Kärvsåsströmmen, och en Anders Jonsson/Jönsson hade fäbodar i

Rackdalen och del i kvarn i Kärvsåsströmmen. Det kan vara Gulleråsen A16a eller A17, troligen det senare,

då Anders Jonsson på A16a gifte sig först 1671.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 14 november 2004

 

Tillbaka