Boda kapellförsamling före 1795

Version D - 2004

 Tillbaka

 

 

Kärvsåsen

Kärvsåsen ligger närmast söder om Gulleråsen. Namnet uttalas i dialekten "Kjörsåsen".

Det finns de som tror att det har med kyrka ("kjörtja") att göra och att det för länge sedan skulle

ha funnits en helgedom här. Språkforskarna förbigår detta med tystnad, man tvekar mellan ett forn-

svenskt mansnamn, som dock inte har kunnat beläggas på annat håll, och kjörvidh, som skulle betyda

ädelträvirke. Här har funnits ädlare trädslag, t ex lind. Under första hälften av 1700-talet talar böckerna

om "bruksfolket". Man har bränt kalk av kalksten från Silverberg, tydligen i ganska stor skala.

Byn hade 16 hushåll 1691 och 25 hushåll år 1784. I Kärvsåsströmmen, nu Bysjöån, fanns år 1663

15st kvarnar, ägda av hushåll i Kärvsåsen, Osmundsberg och Gulleråsen.

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Anders Erichsson

4.1

Se Kärvsåsen A6

2. Lars Nilsson

4.14

Troligen fader till Nils Larsson, död före 1673, Kärvsåsen A11

3. Olof Nilsson

1.30

 

4. Olof Andersson

3.6

Dotter Gislars Kerstin Olsdotter, gift 1632-06-17 m Anders Johansson eller Jonsson, Gulleråsen A17. De skrevs Gislars.

 

Olof Andersson var gudfar till denne Anders Johanssons dotter Brita, f 1630-02-01, Gulleråsen A17 i ett tidigare äktenskap. Anders första hustru död i Kärvsåsen, begr 1630-12-19.

 

Olof och hans hustru var gudföräldrar till soldaten Erik Matssons oäkta dotter Brita, f 1631-03-20, Kärvsåsen, och till Anders Hanssons dotter Kerstin, f 1635-03-08, Kärvsåsen.

 

Ytterligare barn:

Hans Olsson, g m Malin

Barn: Anna Hansdotter, f 1630-03-14. Gudmor Olof Knutssons hustru, Lenåsen A1.

 

Hans Olsson och hans hustru Malin var gudföräldrar till klockaren Anders Nilssons sonebarn Anna, f 1630-11-07, Kärvsåsen A8, och till Olof Larssons dotter Kerstin, f 1635-04-01, Kärvsåsen A11.

 

Hans Olsson var gudfar till Mats Pålssons son Erik, f 1631-03-06, Kärvsåsen A4, och till Per Bengtssons son Erik, f 1632-04-04, Gulleråsen. Han fanns där 1613.

 

Malin var gudmor till Mats Pålssons son Erik, f 1631-03-06, Kärvsåsen, till Olof Larssons dotter Kerstin, f 1635-04-01, Kärvsåsen A11, och till NN Jönssons dotter Brita, f

1635-10-04, Gulleråsen

5. Lars Joensson

3.11

Dotter Anna Larsdotter, gudmor till Anders Jonssons dotter Anna, f 1638-05-06, Gulleråsen A17

 

Son Hans Larsson, gudfar till Lars Nilssons sonebarn Jon,

f 1632-05-06, Kärvsåsen

 

Son NN Larsson, begr 1634-06-01

 

Sonen Hans barn: Hans Hansson, f 1638-05-06, gudfar Gislar Olof, Kärvsåsen, gudmor Elin, Jon Jonssons, Gulleråsen.

6. Hustru Kierstin

3.6

 

7. Påfwäl Påfwelsson

4.24

Se Kärvsåsen A4

1618 hade utgått:

 

 

hustru Kerstin

 

 

 

 

Hushållsnumren

  

> = avdelat eller utflyttat hushåll

< = två hushåll under samma rubrik

/ = numret ändrat i längden

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1760-67

1775-84

Namn

A1

B1

C9

D9

>D11

E20

F18

<F20

---

G22

Jöns Lars

A2

B2

C10

D10

E22

>E23

F22

G23

Marits/Jöns Lars

A3

B3

C7

D8

E18

F19

G8

Mats Pers/Pell

A4

---

 

 

 

 

 

Anna Pålsdotter

A5

B4

C14

D15

E3

<E4

<E5

F3

<F4

G3

<G5

Lars Larsson

A6

B6

C15

>C19

D16

<D17

E10

<E1

F24

G2

Erik Anders

A7

B7

C13

D14

E2

F2

G1

<G4/7

Flat

A8

B8

C1

>C18

D1

E10

>E11

F10

G15

Haga/Kus

A9

B9

C2

<C3

D2

>D3

E7

<E13

>E8

F7

G11

Tysk

A10

---

 

 

 

 

 

Stor

A11

B11

C5

D6

E15

>E16

F15

 

G20

Niss

A12

 

 

 

 

 

 

Marit Ersdotter

A12a

B12

 

 

 

 

 

Marits

A12b

---

 

 

 

 

 

Marits

A12c

---

 

 

 

 

 

Marits

A12d

B13

C6

D7

E17

F17

G21

Marits

A13

---

 

 

 

 

 

Anders Nilsson

---

B5

---

 

 

 

 

Erik Andersson

(A8)

B10

C4

D5

E14

F14

>F5

G13

<G18/20

Haga

---

B14

---

 

 

 

 

Margeta

 

---

C8

---

 

 

 

Lärka

 

(A2?)

C11

D12

---

 

 

Menlös

 

---

C12

---

 

 

 

Erik Jonsson

 

 

C16 saknas

 

 

 

 

 

 

---

C17

D4

---

 

 

Jöransson

 

(A8)

C18

---

 

 

 

Haga

 

(A6)

C19

D16

E6

F6

G6

Erik Anders

 

 

(A9)

D3

E9

F9

G10

Tysk/Annikas

 

 

(A1)

D11

E21

F21

---

Jöns Lars

 

 

---

D13

---

 

 

Pell Margeta

 

 

(A6)

D17

---

 

 

Erik Anders

 

 

---

D(-)

E24

---

 

Bruksfolket

 

 

 

(A9)

E8

F8

>F5

G7

<G9

Tysk

 

 

 

(A8)

E11

F11

G14

Kus

 

 

 

---

E12

F1

G12

<G26

Ferngren/Akerstein

 

 

 

(A11)

E16

F16

G19

Busk

 

 

 

---

E19

F13

G16/18

<G17

Åkare

 

 

 

(D10)

E23

F23

G24

Jöns Lars

 

 

Kärvsåsen A1

B1 - C9 - D9 - E 20 - F18 + F20 - G22. - Nytt hushåll D11

I)

Olof Larsson, död före 1673, g m

Kerstin, f 1610, begr 1676-09-03 (66 år)

Barn:

Kerstin Olsdotter, f 1648

troligen gift till Carl Jonsson, f 1649, Änderåsen A2

Olof Olsson, f 1651, död 1677 i Skåne (26 år)

Anders Olsson, f 1656, se nedan Kärvsåsen B1 - C9

Hans Olsson, f 1659, begr 1674-01-04 (15 år)

 

Vid fäbodinventeringen 1663 hade familjen (Olof Larsson var då tydligen fortfarande i livet)

fäbodar i Avladsberg (Avlassberg) vid sjön Avlassen 9 km öster om Kärvsåsen.

 

 

Kärvsåsen B1 - C9

II)

Anders Olsson, f 1656, död av stort armod, begr 1697-06-13 (42 år), g 1680-01-01 m

Kerstin Ersdotter, f 1660, från Gulleråsen A15, död 1744 (84 år)

Änkan skrevs som husbonde t o m 1733

Barn:

Olof Andersson, f 1680-12-28, död före 1682-09-20

Erik Andersson, f 1682-09-20, se nedan Kärvsåsen D9

Hans Andersson, f 1682-09-20, död 1710 (28 år)

Olof Andersson, f 1682-09-20 (trillingar!)

g 1703-11-01 till Marits Brita Andersdotter, f 1685-12-13, Kärvsåsen A2 - D10

Kerstin Andersdotter, f 1685-05-24

Anders Andersson, f 1688-08-19, se Kärvsåsen D11 (nytt hushåll)

Lars Andersson, f 1694, se Kärvsåsen D11 (nytt hushåll)

 

Ej identifierade:

Erik Larsson

Margeta, hustru

Karin, syster

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 442 bdl r j.

 

 

Kärvsåsen D9

III)

Jöns Lars Erik Andersson, f 1682-09-20, g 1712-04-21 m

Brita Andersdotter, f 1693-06-11, från Kärvsåsen C8

Erik Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Jöns Lars Lisbet Ersdotter, f 1714-02-19, se nedan IVa) Kärvsåsen E20

Jöns Lars Anders Ersson, f 1717-05-27, begr 1717-06-30 (5 veckor), "förkvävt"

Jöns Lars Anders Ersson, f 1719-07-23, flyttade till Kärvsåsen A6 - D17

Jöns Lars Erik Ersson, f 1724, se nedan IVb) Kärvsåsen F18

 

Kärvsåsen E20 - F20

IVa)

Jöns Lars Lisbet Ersdotter, f 1714-02-19, död 1795-02-02 av ålder (81 år), g 1 g 1738-02-17 m

Hans Hansson, f 1711-06-22, från Änderåsen A1 - D1, soldat nr 6 Stöt, antagen 1736-06-18, död

i november 1742 (31 år)

Barn 1 son:

Jöns Lars Hans Hansson, f 1740-04-08

 

Jöns Lars Lisbet Ersdotter g 2 g 1746 m

(Klockar) Olof Ersson, f 1725-03-09, från Gulleråsen C8, död 1773-03-03 i hetsig feber (48 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Jöns Lars Erik Olsson, f 1746-10-01, se nedan Kärvsåsen G22

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1748-12-05, död före 1757-02-16

Jöns Lars Olof Olsson, f 1751-08-11, död 1752 (1 år)

Jöns Lars Kerstin Olsdotter, f 1753-06-28

Jöns Lars Karin Olsdotter, f 1755, död 1763-06-12 i lungsot (8 år)

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1757-02-16,

g 1793-01-00 till Jöns Erik Hansson, f 1751-02-01, Osmundsberg A2 – H3

 

Anna, svärmor (vems?), f 1691, död 1765 i håll och sting (74 år). Ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen F18

IVb)

Gäl Erik Ersson, f 1724, död 1791-08-07 i rödsot (67 år), g 1746-12-28 till

Stöt Anna Olsdotter, f 1731-09-14, Gulleråsen E3.

Familjen bosatte sig först i Gulleråsen E3, men är i längden F (1760 - 1767)

tillbaka i Kärvsåsen. Alla barnen utom ett är födda i Gulleråsen.  I längden G

(1775  - 1784) finns de ånyo i Gulleråsen (G3), då med gårdsnamnet Stöt.

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Stöt Hans Ersson, f 1749-04-20

Stöt Brita Ersdotter, f 1752-01-10

Stöt Olof Ersson, f 1755-11-26

Stöt Anders Ersson, f 1758-03-12

Stöt Anna Ersdotter, f 1760-09-22

Stöt Kerstin Ersdotter, f 1769-02-01 i Kärvsåsen

 

Se vidare Gulleråsen E3.

 

 

Kärvsåsen G22 - H25 - J25

V)

Jelk (Jöns Lars) Erik Olsson, f 1746-07-29, g 1769-12-28 m

(Lisspers) Kerstin Hansdotter, f 1745-10-27, från Gulleråsen D26

Har gårdsnamnet Jelk uppkommit genom en sammandragning av Gäl Erik?

Barn:

Jelk Brita Ersdotter, f 1771-09-21, begr 1773-01-24, kopporna (2 år)

Jelk Olof Ersson, f 1774-08-04, död 1778-11-18 i kopporna (4 år)

Jelk Erik Ersson, f 1777-03-06

Jelk Kerstin Ersdotter, f 1779-11-16, död 1783-07-28 i rödsot (4 år)

Jelk Brita Ersdotter, f 1779, död 1783-07-28 (4 år)

Jelk Olof Ersson, f 1782-06-27

g till Änderåsen

Jelk Kerstin Ersdotter, f 1786-02-15

g 1809 till Änderåsen

 

 

VI)

Jelk Erik Ersson, f 1777-03-06, död 1854-11-17, g 1799 m

Kus Kerstin Hansdotter, f 1778-07-06, fr Kärvsåsen A8, död 1844-02-18

Barn:

Jelk Brita Ersdotter, f 1801-06-13, död 1816-04-27

Jelk Kerstin Ersdotter, f 1804-02-16, död 1824-08-17

g 1824-02-24 m Anders Andersson, f 1801-03-??,

från Kärvsåsen 17. De flyttade till Osmundsberg 7

Jelk Erik Ersson, f 1806-11-16, död före 1811-05-20

Jelk Anna Ersdotter, f 1808, död 1824-08-17 (16 år)

g 1824-02-24 m Olof Andersson, f 1804-06-07, från Kärvsåsen 17

Jelk Erik Ersson, f 1811-05-20, död 1818-04-22

Jelk Lisbet Ersdotter, f 1814-10-08, se nedan VIIa)

Jelk Brita Ersdotter, f 1819-11-18, se nedan VIIb

 

(2 systrar vigda samma dag med 2 bröder och döda samma dag enl HFL.

Vigselbok och dopbok saknas för denna period. I senare HFL står vigselåret

1824 för båda systrarna)

 

 

VIIa)

Jelk Lisbet Ersdotter, f 1814-10-08, död 1881-09-01, g 1830-12-05 m

(Liss) Anders Andersson, f 1805-12-03, död 1885-07-26, från Gruvriset B3

Barn:

Jelk Erik Andersson, f 1836-01-22, död 1837-08-12

Jelk Anders Andersson, f 1839-08-15, död 1883-03-31

g 1860-10-14 m Brita Hansdotter, f 1836-06-07 av

Sammils Hans Andersson och Kerstin Olsdotter, f 1808, Gulleråsen 11

Barn: Jelk Hans Andersson, f 1865-05-06. Till Gulleråsen.

Jelk Erik Andersson, f 1843-09-16

g 1870-11-07 till Gulleråsen 29

Jelk Olof Andersson, f 1846-09-18 i Kärvsåsen

g 1870-11-04 m (Samils) Anna Hansdotter, f 1849-09-20, från Gulleråsen A2. De var kusiner.

Barn: Jelk Anna Olsdotter, f 1876-12-06

g 1895-04-15 till Jelk Olof Olsson, f 1872-05-22, Kärvsåsen A8

Jelk Lisbet Andersdotter, f 1852-12-18, död 1852-12-31

 

 

VIIb)

Jelk Brita Ersdotter. f 1819-11-18, g 1837-02-01 m

(Samils) Hans Andersson, f 1814-10-01, död 1870-06-10, från Gulleråsen A2

Barn:

Jelk Erik Hansson, f 1838-02-28, se nedan VIII

Jelk Kerstin Hansdotter, f 1842-07-10, död 1876-01-26 (34 år)

Jelk Brita Hansdotter, f 1846-02-14

g 1870-11-04 till Haga Olof Olsson, f 1848-03-04, Kärvsåsen A8

De flyttade till Norra Boda 1871-11-11

Jelk Anna Hansdotter, f 1849-09-20

g 1870-11-04 till kusinen Jelk Olof Andersson, f 1846-09-18, Kärvsåsen A1

Barn: Anna Olsdotter, f 1876-12-06

Jelk Lisbet Hansdotter, f 1854-03-31

Jelk Hans Hansson, f 1860-05-15, död 1879-01-06

Jelk Anders Hansson, f 1864-05-02.

Till Norra Amerika 1882-06-04, avreste 1882-06-09

med ångfartyget Romeo för resa till North Branch, Minnesota.

 

 

VIII)

Jelk Erik Hansson, f 1838-02-28, död 1919-07-18 (81 år) i Norrie, Wisconsin,

g 1 g 1867-04-21 m

Stöt Brita Danielsdotter, f 1843-05-01, från Lenåsen C17

Barn:

Jelk Brita Ersdotter, f 1867-07-01, död 1867-07-07

Jelk Hans Ersson, f 1869-06-30, död 1944, emigrerade 1883

Jelk Brita Ersdotter, f 1872-05-01, se nedan IX)

Jelk Anna Ersdotter, f 1875-06-17, död 1899

 

Jelk Erik Hansson g 2 g m

Kerstin Jonsdotter, f 1832-04-07, änka, från Rättvik

 

Jelk Erik Hansson emigrerade till USA 1883-01-11 med sonen Hans. Hustrun flyttade tillbaka till Rättvik 1885.

 

 

IX)

Jelk Brita Ersdotter, f 1872-05-01, död 1943-07-03 (71 år) i Norrie, Wisconsin

g 1894-04-29 m

Olof Ersson, f 1871-08-04, från Osmundsberg, död 1907-06-06 i Birnamwood, Wisconsin.

Familjen emigrerade 1899.

Barn:

Erik Erickson, f 1894-06-30 i Sverige, död 1983-08-11

Clara Josephine Erickson, f 1902-07-22 i Norrie Township, Marathon County, se nedan X)

Annie Christine Erickson, f 1905-02-25 i Norrie Township

Andrew Erickson, f 1907-04-04 i Norrie Township

 

 

X)

Clara Josephine Erickson, f 1902-07-22, död 1987-04-04 i Norrie Township, g 1921-10-21 m

Carl ”Doc” Friedrick Johan Holtz, f 1901-05-04 i Appleton, Wisconsin, död 1972-01-29 i Marshfield, Wisconsin

Barn:

Marion Johanna Holtz, f 1929-10-13 i Norrie Township, se nedan

Alice Holtz

Gladys Ione Holtz

Dorothy Holtz

Carl Holtz, Junior

 

 

XI)

Marion Johanna Holtz, f 1929-10-23, g 1950-07-29 m

Arvin Lewis Schrank, f

Barn:

Pamela Joan Schrank, f 1951

Sherry Ann Schrank, f 1953

Debbie Kaye Schrank, f 1955

Candy Sue Schrank, f 1957

 

 

Kärvsåsen A2

B2 - C10 - D10 - E22 - F22 - G23 – H26. Nya hushåll E23 och H27.

I)

Mats Ersson, soldat, död före 1673, g m

Anna, f 1624, blind, begr 1696-04-05 (72 år)

Barn:

Anders Matsson, f 1651, se nedan Kärvsåsen B2 - C10

Anna Matsdotter, f 1653

Erik Matsson, f 1656, död 1679 i Skåne (23 år)

 

 

Kärvsåsen B2 - C10

II)

Marits Anders Matsson, f 1651, begr 1703-04-19 (52 år), bröstsjuka, g 1682-06-05 m

Brita Nilsdotter, f 1640 eller 1643, från Kärvsåsen A11, begr 1723-06-05 (83 år), långsam sjukdom.

Dödboken upptar ett barn, begravt 1683-08-12. De saknade vuxna bröstarvingar.

 

Fosterdotter, brorsdotter till Brita Nilsdotter:

Brita Andersdotter, f 1685-12-13, från Kärvsåsen A11 - C5, se nedan Kärvsåsen D10 - E22

 

 

Kärvsåsen D10 - E22

I)

(Marits) Brita Andersdotter, f 1685-12-13, g 1703-11-01 m

Jöns Lars Olof Andersson, f 1682-09-20, från Kärvsåsen A1 - C9, död 1743 (61 år)

De bosatte sig på Kärvsåsen A1 - C9

Olof Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Jöns Lars Kerstin Olsdotter, f 1705-03-09

g 1736-01-01 till Anders Hansson, f 1713-08-08, Änderåsen A1 - C1. i vigselboken står

 Anna Olsdotter, uppenbarligen fel.

Jöns Lars Anna Olsdotter, f 1707-01-02,

g 1736-01-01 till Långsveds Erik Olsson, Änderåsen D6 – E12, f 1684-10-26 i Ovanmyra A12 - C5

Jöns Lars Lisbet Olsdotter, f 1709-12-24

g 1740-12-26 till Carl Gudmundsson, f 1716-09-18, Änderåsen A3 - E6

Jöns Lars Anders Olsson, f 1712-05-25, se Kärvsåsen E23 (nytt hushåll)

Jöns Lars Olof Olsson, f 1714-01-13, se nedan Kärvsåsen E22 - F22

Jöns Lars Hans Olsson, f 1716-06-01

g 1745 till Mas Anna Andersdotter, f 1730-09-02, Gulleråsen B22 - F12

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1719-12-28

g 1766-04-30 m änklingen Lispers Anders Olsson, f 1728-08-03, Gulleråsen D26 - G25b

Jöns Lars Erik Olsson, f 1723-03-16

Jöns Lars Samuel Olsson, f 1725-08-28

g 1746-12-28 till Brita Olsdotter, f 1727, Osmundsberg A3 - G5

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 292 bdl r j.

 

 

Kärvsåsen E22 - F22

II)

Jöns Lars Olof Olsson, f 1714-01-13, död 1766-04-11 i lungsot, (52 år).

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av

prästgården och gamla sockenstugan i Rättvik.

G 1745 m

Anna Hansdotter, f 1723-03-07, död 1799-06-01 av ålder (76 år), från Änderåsen A1 - D1

Barn 7 söner och 2 döttrar:

Jöns Lars Olof Olsson, f 1747-08-06, "tjänar i Hamrånge"

Jöns Lars Hans Olsson, f 1749-04-25, se nedan Kärvsåsen G23

Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1751-01-29

Jöns Lars Anders Olsson, f 1754-01-30, död före 1756-01-18

Jöns Lars Anders Olsson, f 1756-01-18, "tjänar i Hamrånge"

Jöns Lars Erik Olsson, f 1758-07-02, soldat nr 59 Lärka, se Kärvsåsen H27 (nytt hushåll)

Jöns Lars Anna Olsdotter, f 1760-10-06

Jöns Lars Samuel Olsson, f 1763-02-23, död 1763 (0 år)

Jöns Lars Samuel Olsson, f 1764-12-16 död 1773 (9 år)

 

 

Kärvsåsen G23

III)

Jöns Lars Hans Olsson, f 1749-04-29, g 1776-11-03 m

Kerstin Olsdotter, f 1744-04-30, från Ovanmyra A12 - E3, död 1779-07-04 (35 år)

Barn 1 son:

Jöns Lars Olof Hansson, f 1777-12-08, begr 1778-03-08, "förkvävd av modern"

(2 år 15 dygn = död ca 1778-02-23)

 

Jöns Lars Hans Olsson g 2 g i nov 1780 m

Anna Andersdotter, f i april 1742, ej identifierad.

Barn:

Jöns Lars Olof Hansson, f 1781-03-27, död 1783-08-02 i rödsot (2 år)

Jöns Lars Anders Hansson, f 1782

Jöns Lars Hans Hansson, f 1785-05-11

Jöns Lars Anna Hansdotter, f 1787-05-31

g m Tin Hans Ersson, f 1798-12-14, Gulleråsen A18b

Jöns Lars Brita Hansdotter, f 1789-11-08

Jöns Lars Olof Hansson, f 1793-07-27, se nedan H26

 

 

Kärvsåsen H26

IV)

Jönslars Olof Hansson, f 1793-07-27, g 1825 m

Brita Andersdotter, f 1791

Barn:

Jönslars Anna Olsdotter, f 1826-11-03

Jönslars Hans Olsson, f 1828-01-21, död före 1829-08-15

Jönslars Hans Olsson, f 1829-08-15, se nedan V)

Jönslars Anders Olsson, f 1832-01-13

g 1832-07-04 till Stenhuggar Anna Andersdotter, f 1832-07-04, Silverberg A1 - H1b

 

 

V)

Jönslars Hans Olsson, f 1829-08-15, g 1855 m

Anna Olsdotter, f 1824

Fosterbarn:

Stenhuggar Hans Andersson, brorson, f 1865, se nedan VI)

Kerstin Jonsdotter, f 1865

Dotter: Anna, f 1888

 

 

VI)

Jönslars/Stenhuggar Hans Andersson, f 1865 av Stenhuggar Anna Andersdotter,

f 1832-07-04, Silverberg A1 - H1, och Anders Olsson, f 1832, från Kärvsåsen,

g 1887 m

Brita Olsdotter, f 1865

Barn:

Jönslars Anna Hansdotter, f 1888

Jönslars Anders Hansson, f 1890

g m Kerstin Hansdotter, f 1892

Jönslars Kerstin Hansdotter, f 1894

Jönslars Brita Hansdotter, f 1895

Jönslars Maria Hansdotter, f 1898

Jönslars Elsa Albertina Hansdotter, f 1905

 

 

Kärvsåsen A3

B3 - C7 - D8 + D13 - E18 - F19 - G8 – H9.

I)

Mats Pers Anders Larsson, f 1637, soldat, g m

Anna, f 1624, begr 1675-07-04 (51 år)

Hennes barn:

Kerstin, f 1652, död 1675 i Hälsingland (23 år)

Gemensamma barn:

Mats Pers Margeta Andersdotter, f 1662,

g till Pål Pålsson, Kärvsåsen A4. Hon återkom som änka hit, se nedan

Mats Pers Olof Andersson, f 1663

Mats Pers Anders Andersson, f 1666, se nedan

Mats Pers Lars Andersson, f 1670-06-12, se nedan

 

1663 hade familjen fäbodar i Änderåsbodarna (nu obekanta) och del i kvarn i Kärvsåsströmmen (nu Bysjöån).

 

 

IIa)

Kärvsåsen B3 - D13

Påls Margeta Andersdotter, f 1662, död 1745

Bröder:

Anders Andersson, f 1666, "följde syster till Skåne" enligt A3, "i Orsa" enligt B3

Lars Andersson, f 1670-06-12, se nedan Kärvsåsen C7 - D8

 

I Kärvsåsen D13 står Margeta ensam, nu med gårdsnamnet Pell. Där skrevs hon som husbonde t o m 1733.

I längden (A5) - E4 står hon hos Lars Larsson, f 1680-11-21, som Påhls hustru Margeta, död 1745.

 

 

Kärvsåsen C7 - D8

IIb)

Pell Lars Andersson, f 1670-06-12, skröplig, död 1750 (80 år), g m

(Marits) Karin Jonsdotter, f 1675-07-11, från Kärvsåsen A12. "Ganska fattig och bräcklig".

I husbondeförteckningarna skrevs han Pellas

Barn:

Pell Anders Larsson, f 1694-09-16, se nedan

Pell Anna Larsdotter, f 1700-09-09

Pell Brita Larsdotter, f 1705-07-18

g 1733-11-18 till Lisbets Olof Hansson, f 1705-04-13, Gulleråsen E36

Pell Olof Larsson, f 1707?-01-01

g 1723-11-17 till Lund Brita Matsdotter, f 1694-09-16, Ovanmyra LA3 - C4

Pell Kerstin Larsdotter, f 1708-04-05, begr 1714-05-23 (6 år), sting

Pell Lars Larsson, f 1712-02-01

 

Måg: Olof Ersson, ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen E18

III)

Pell Anders Larsson, f 1694-09-16, "blind och eländig", död ca 1771 av sting (ca 77 år), g 1 g 1719-12-27 m

Brita Ersdotter, f 1674, från Gärdsjö. Ganska fattig och bräcklig.

 

 

Kärvsåsen F19 - G8

Pell Anders Larsson g 2 g 1757-03-20 m

Margeta Hansdotter, f 1705-10-22, från Silverberg C3 - D2, död 1773-04-09 i feber.(68 år)

Bröstarvingar saknades. Gården övertogs av Lisbets Olof Hanssons systers sonson:

 

 

Kärvsåsen F19 - G8

I)

Kus eller Erik Anders Erik Andersson, f 1741-12-11, från Kärvsåsen A6, död 1802-10-07 av värk (61 år),

g 1765-01-01 m

Tysk Anna Olsdotter, f 1744-04-01, från Kärvsåsen D3.

Barn 3 söner och 5 döttrar. Kända är:

Erik Anders Brita Ersdotter, f 1765-11-09, se nedanII)

Erik Anders Anna Ersdotter, f 1769-01-30, begr 1773-02-07, kopporna (4 år)

Erik Anders Kerstin Ersdotter, f 1772-04-23, begr 1773-01-24, kopporna (9 mån)

Erik Anders Anders Ersson, f 1775-09-30, död 1780-05-27 i feber (5 år)

Erik Anders Kerstin Ersdotter, f 1780-01-12, död 1783-07-12 i rödsot (3 år)

Erik Anders Anders Ersson, f 1782, död 1783-08-06 i rödsot (1 år)

Erik Anders Olof Ersson, f 1784-10-30, död 1785-07-25 i rödsot (1 år)

 

Sex barn av sju döda!

 

 

II)

Erik Anders Brita Ersdotter, f 1765-11-09, död 1848-10-15, g 1784 m

Gisslar Olof Olsson, f 1759-11-02, Änderåsen A6 - F5, död 1818-01-08

9 barn, kända är:

Erik Anders Kerstin Olsdotter, f i feb 1785

Erik Anders Anna Olsdotter, f 1786-11-00, död före 1793-10-00

Erik Anders Erik Olsson, f 1788-02-03, död 1789

Erik Anders Brita Olsdotter, f 1790-08-20

g till Gulleråsen

Erik Anders Anna Olsdotter, f 1793-10-22

g 1816

Erik Anders Lisbet Olsdotter, f 1796-06-06

Erik Anders Olof Olsson, f 1799-06-27, se nedan III)

Erik Anders Erik Olsson, f 1804-05-01, borta flera år i Roslagen, död 1851-02-18 i Almunge

Erik Anders Anders Olsson, f 1806-09-06, död enligt hfl 1806 - 1815

 

 

Kärvsåsen Q16

III)

Erik Anders Olof Olsson, f 1799-06-26, död 1877-01-11, g 1821-03-25 m

(Åkar) Kerstin Olsdotter, f  1795-12-06, från Gulleråsen D33

Barn:

Erik Anders Olof Olsson, f 1823-02-01

Erik Anders Erik Olsson, f 1825-10-29, se nedan IV)

Erik Anders Brita Olsdotter, f 1829-10-05

g 1854-04-09 till Erikers Jonas ”Jon” Hansson, f 1824-03-24, Gulleråsen D2

Barn: Erikers Kerstin Jonsdotter, f 1858-07-08

g 1884-11-02 m Lars Ols Anders Andersson, f 1860-01-25, från Änderåsen E4

 

 

IV)

Erik Anders Erik Olsson, f 1825-10-29, g 1849 m

Kerstin Ersdotter, f 1825-05-19, Änderåsen 6

Barn:

Erik Anders Kerstin Ersdotter, f 1851-07-21

Erik Anders Brita Ersdotter, f 1854-02-06

Erik Anders Olof Ersson, f 1859-10-13, se nedan V)

 

 

V)

Erik Anders Olof Ersson, f 1859-10-13, g 1882-04-30 m

Skarp Brita Hansdotter, f 1859-06-08, från Gulleråsen. Ej identifierad.

Barn:

Erik Anders Kerstin Olsdotter, f 1883-04-18

Erik Anders Erik Olsson, f 1885-09-22

Erik Anders Anna Olsdotter, f 1889-11-18

Erik Anders Olof Olsson, f 1892-07-10

Erik Anders Jonas Olsson, f 1893-07-10, död 1894-05-22

Erik Anders Brita Olsdotter, f 1897-03-02

Erik Anders Johanna Olsdotter, f 1898-11-14, död 1898-11-26

 

 

Kärvsåsen A4

Ej i B

I)

Påfwäl Påfwälsson, finns i mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen).

Hustrun NN var gudmor till NN:s dotter Brita, f 1631-03-20, Gulleråsen.

Barn:

Anna Pålsdotter, f 1621, "gammal jänta, på Ore hos barnbarnen (Påfwals?)", begr 1678-04-07 (57 år).

Pål Pålsson, f 1629-10-25, se nedan

Olof Pålsson, f 1632-12-26. Gudfar NN Larsson, Gulleråsen,

gudmor Kerstin, Lars Nilssons, Kärvsåsen A11.

 

Broder:

Mats Pålsson, begr 1656-03-23 (finns endast i dopboken och dödboken)

Mats Pålssons hustru, begr 1667-07-14 (finns endast i dödboken)

Barn:

Erik Matsson, f 1631-03-06. Gudfar Hans Olsson, Kärvsåsen A4,

gudmor Malin, Olof Anderssons sonhustru, Kärvsåsen. Han fanns där 1613.

1671-03-05 gav Erik Matsson en gåva till Ore kyrka för bröllop med

Karin NN i dalen, Ore

 

 

II)

Pål Pålsson f 1629-10-25

Barn:

Pål Pålsson, se nedan IIIa

Erik Pålsson (finns endast angiven som fader i dopboken), se nedan IIIb

Mats Pålsson (finns endast angiven som fader i dopboken), se nedan IIIc

 

 

IIIa)

Pål Pålsson (ej belagd i böckerna), g m

(Mats Pers) Margeta Andersdotter, f 1662, från Kärvsåsen A3, död 1745

 

Som änka flyttade Margeta Andersdotter tillbaka till Kärvsåsen A3 och skrevs då först Påls, sedan Pell.

I längden (A5) - E4 finns hon hos Lars Larsson, f 1680-11-21, som Påhls hustru Margeta, död 1745.

 

 

IIIb)

Erik Pålsson (finns endast angiven som fader i dopboken)

Barn:

Olof Ersson, f 1670-05-23, döpt i Ore

 

 

IIIc)

Mats Pålsson (finns endast angiven som fader i dopboken) g m

NN, begr 1667-07-14

Barn:

Jöns Matsson, f 1673-01-26, döpt i Ore

 

 

Kärvsåsen A5

B4 - C14 - D15 - E4 + E5 - F4 - G5 – H5. Nytt hushåll E3.

I)

Brita, f 1611, begr 1673-10-26 (62 år), g m

Lars Andersson, död före 1673

Barn:

(troligen) Anna Larsdotter, f 1654-04-16

Lars Larsson f 1656, se nedan Kärvsåsen B4 - C14

 

I fäbodinventeringen 1663 finns två änkor Brita, troligen i Kärvsåsen A5 och A6. Den ena familjen hade

fäbodar i Änderåsbodarna, den andra i Avladsberg. En av dem hade del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Kärvsåsen B4 - C14

II)

Lars Larsson, f 1651, 1656 eller 1657, död 1710-05-22 (53 - 59 år), g 1 g m

Lisbet, f 1648, begr 1673-08-31 (25 år)

Barn:

Brita Larsdotter, f 1671, död före 1674

Hans Larsson, f 1672, begr 1675-11-14 (3 år)

 

Lars Larsson g 2 g 1674-12-27 m

Brita Ersdotter, f 1652, från Lenåsen, ej identifierad där, död 1714-09-26 i bröstsjuka (62 år)

Barn:

Brita Larsdotter, f 1674

Hans Larsson, f 1676

g till Malin Gudmundsdotter, f 1673-01-12, Silverberg C3

Karin Larsdotter, f 1678, död 1754 (76 år)

Kerstin Larsdotter, f 1679

Lars Larsson, f 1680-11-21, se nedan IIIa Kärvsåsen D15 - E4

Margeta Larsdotter, f 1683-04-01

Anna Larsdotter, f 1685-08-16

g till bokhållaren Olof Carlsson, f 1678, Kärvsåsen E12.

Hon skrevs där "Madame Anna Lind".

Erik Larsson, f 1694-08-05, se nedan IIIb Kärvsåsen E5

 

Dödboken upptar fyra barn, begravda 1675-11-14 (Hans, se ovan), 1676-08-06, 1687-01-23 och 1689-02-24

 

Daniel Danielsson Lundberg, f 1684 av Daniel Danielsson och Kerstin, Gärdsjö, Rättvik, bruksskrivare.

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 800 bdl. Gården var då den näst största i byn.

 

 

Kärvsåsen D15 - E4

IIIa)

Lars Larsson, f 1680-11-21, g 1712-11-16 m

Brita Hansdotter, f 1695-03-19, från Osmundsberg B3 - C10

Lars Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Hans Larsson, f 1714-03-03, död 1714-11-21 av sting (7 månader)

Karin Larsdotter, f 1716-01-14, döpt i Ore, flyttade till systern Anna i Osmundsberg B10 - C2

Anna Larsdotter, f 1721-05-22

g 1743-12-18 till Tysk Hans Andersson, f 1712-10-11, Osmundsberg C2

Lars Larsson, f 1724-06-06, se Kärvsåsen E3 (nytt hushåll)

Erik Larsson, f 1728-10-02, död 1728-11-24 (2 mån)

Olof Larsson, f 1730-05-25 se nedan IV) Kärvsåsen E4 – F4 – G5

Brita Larsdotter, f 1732

 

 

Kärvsåsen E5

IIIb)

Erik Larsson, f 1694-08-05, bräcklig, g 1714-11-01 m

Margeta Hansdotter, f 1680-05-09, från Osmundsberg A2 - B2, död 1755 (75 år)

Erik Larsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Hans Ersson

 

 

Kärvsåsen E4 - F4 - G5

IV)

Lars Lars Olof Larsson, f 1730-05-25, g 1753-12-26 m

Stöt Anna Olsdotter, f 1719-01-26, från Gulleråsen A16a - D1, död 1791-01-26 (72 år)

Barn:

Lars Lars Brita Olsdotter, f 1755-01-04, se nedan V)

 

Karin Olsdotter, f 1715. "Satt ifrån nattvarden för sin okunnighet". Ej identifierad.

 

 

V)

Lars Lars Brita Olsdotter, f 1755-01-04, g 1774 m

(Erik Hans) Erik Olsson, f 1739-12-24, soldat nr 38 Aborre, från Silverberg E12, död 1814-02-01.

Barn:

Lars Lars Anna Ersdotter, f 1774-01-28

g 1804-06-10 till Sand Anders Hansson, f 1777, Gulleråsen D2 – H2

Lars Lars Brita Ersdotter, f 1776-10-07, död 1783-07-21 i rödsot (7 år)

Lars Lars Olof Ersson, f 1779-04-15

g 1798-05-13 m Tysk Anna Hansdotter, f 1772-01-02, Kärvsåsen F5.

De skrevs på Kärvsåsen H8

Lars Lars Hans Ersson, f 1781-11-24, se nedan VI)

Lars Lars Erik Ersson, f 1784-03-11, död 1804

Lars Lars Brita Ersdotter, f 1787-01-17 i Lenåsen

g 1813-11-20 till Byggmästar Hans Andersson, f 1793-12-01, Gulleråsen A6 - H25

Lars Lars Anders Ersson, f 1789-05-29, död 1804

Lars Lars Kerstin Ersdotter, f 1791-05-03

g 1813-11-28 till Samils Anders Hansson, f 1795-09-22, Gulleråsen A2

Lars Lars Jonas Ersson, f 1794-03-13, död 1797 eller 1794

 

troligen också Daniel Ersson, f 1774-12-28

 

 

VI)

Abbor eller Lars Lars Hans Ersson, f 1781-11-24, död 1844-06-30, g 1804-12-02 m

(Erik Anders) Anna Ersdotter, f 1785-11-29, från Kärvsåsen A5, död 1870-04-06,

Barn:

Erik Anders Anna Hansdotter, f 1806-02-28 ,

g 1827-11-25 till Kropp/Sparf Hans Ersson, f 1803-01-03, Gulleråsen G33

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1808-10-02,

g 1828-12-07 med Tysk Olof Andersson, f 1802-10-21, Osmundsberg. Ej identifierad.

Erik Anders Anders Hansson, f 1812-05-25,

g 1836-01-03 med Bengts Lisbet Ersdotter, f 1796 i Boda 30,

ej identifierad där, boende i Gulleråsen D33

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1817-01-18,

g 1841 med Hansols Olof Olsson, f 1787, Gulleråsen. Ej identifierad.

(Samils Olof Olsson, Gulleråsen A2, eller Tors Olof Olsson, Gulleråsen E9?)

Erik Anders Erik Hansson, f 1825-09-02, se nedan VII)

 

 

VII)

Erik Anders Erik Hansson, f 1825-09-02, g 1848-06-01 m

Anna Hansdotter, f 1826-08-17, från Kärvsåsen

Barn:

Erik Anders Hans Ersson, f 1849-02-02

Erik Anders Kerstin Ersdotter, f 1851-09-22

Erik Anders Anna Ersdotter, f 1854-02-23

g 1883-06-24 m Daniel Danielsson, f 1854-11-12, från Ovanmyra 48

till N Amerika 1884

Erik Anders Erik Ersson, f 1856-11-15

g 1884-06-24 m Kerstin Hansdotter, f 1857-12-08, Kärvsåsen 19

Barn:Erik Ersson, f 1885-10-28

Anna Ersdotter, f 1888-06-19

Erik Anders Anders Ersson, f 1859-08-09, se nedan VIII)

Erik Anders Brita Ersdotter, f 1862-05-15

Erik Anders Lisbet Ersdotter, f 1865-01-12

Erik Anders Margeta Ersdotter, f 1867-12-28

Erik Anders Olof Ersson, f 1872-01-31

 

Svärmor:

Calur Kerstin Carlsdotter, f 1782-11-05 i Ovanmyra A1a, död 1847-01-21

änka efter Erik Anders Hans Hansson, f 1772-12-19, Kärvsåsen C19

 

 

VIII)

Erik Anders Anders Ersson, f 1859-08-09, död 1940-12-14, emigrerade 1880-06-28,

gift 1880-09-03 m

Bäck Kerstin Andersdotter, f 1859-01-26, död 1950-04-28, emigrerade 1880-04-05

till Cambridge, Minn, och antog namnet Christine Beckline.

Barn:

Arvid Theodor Ericsson, f 1883-05-01

Edwin Emmanuel Ericsson, f 1886-06-05

Artur Gottfred Ericsson, f 1889-07-25,

g m Julia Norberg

Maria V Ericsson, f 1892-04-23

Victor Elmer Ericsson, f 1895-11-03

Ester Regina Ericsson, f 1900-02-05

Elsa? Ericsson

 

 

Kärvsåsen A6

B6 - C15 - D17 - E1 + E10 - F24 - G2 – H2. Nya hushåll C8 och C19.

I)

Anders Ersson. Finns med i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Anders Ersson var gudfar till Mats Perssons dotter Anna, f 1635-08-30. Gulleråsen.

Barn:

Brita Andersdotter

g 1636-07-10 m Anders Olsson, Osmundsberg A6

NN Andersdotter, begr 1631-07-10

Erik Andersson, f 1613 se nedan II)

 

En dotters ett oäkta barn, begr 1636-03-27

 

 

II)

Erik Andersson, f 1613, g m

Brita, f 1613, död 1689-09-29 (76 år)

Barn:

Anders Ersson, f 1640, se nedan Kärvsåsen B6 - C15

 

1663 hade familjen fäbodar i Avladsberg.

 

Efter hustruns död gifte Erik Andersson troligen om sig med

Anna, f 1634, från Lenåsen, och bosatte sig på Kärvsåsen B5.

 

 

Kärvsåsen B6 - C15

III)

Erik Anders Anders Ersson, f 1640, död före 1701, g m

Karin, f 1641, begr 1720-02-11 (79 år), ålder

Barn:

Erik Anders Anders Andersson, f 1667, se Kärvsåsen C8 (nytt hushåll)

Erik Anders Brita Andersdotter, f 1666 eller 1669

g 1697-12-26 till Joens Mats Jonsson, f 1673-04-27, Boda A17

Erik Anders Lisbet Andersdotter, f 1671-09-03

g 1701-12-26 till Ifwars Anders Hansson, f 1678, Änderåsen A3 - C3

Erik Anders Margeta Andersdotter, f 1674-07-19

g 1700-01-01 till Lisbets Anders Hansson, f 1677-04-08, Gulleråsen A3 - D25

Erik Anders Erik Andersson, f 1677-04-08, se nedan IV) Kärvsåsen D17 - E1

Erik Anders Hans Andersson, f 1679-08-03, se Kärvsåsen C19 (nytt hushåll)

 

Piga: Kerstin Olsdotter

 

1695 hörde gården till roten nr 59 Lärkia och var taxerad till 1 124 bdl r j.

Den var då den största gården i byn.

 

 

Kärvsåsen D17 - E1

IV)

Erik Anders Erik Andersson, f 1677-04-08, död 1752 (75 år), g m

(Lisbets) Brita Hansdotter, f 1688, från Gulleråsen A3 - C24, bräcklig

Erik Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Erik Anders Anna Ersdotter, f 1706-03-14, se Kärvsåsen E11 (nytt hushåll)

Erik Anders Anders Ersson, f 1711-12-18, se nedan Kärvsåsen D17 - E10

Erik Anders Lisbet Ersdotter, f 1713-09-19

Erik Anders Hans Ersson, f 1714-12-27, begr 1715-05-29 (20 veckor)

 

Jöns Lars Anders Ersson, f 1719-07-23, från Kärvsåsen A1 - D9

Hustru Margeta Hansdotter, död 1701 - 1719

Dotter Margeta, gift till Tina i Rättvik

 

Logpiga: Anna

 

Erik Anders Erik Andersson f  1677 betecknas som icke fullsutten bonde, en gång (1745) som krögare

och möjligen en tid fjärdingsman. Bedrev ett antal år med sällsynt energi den separatistiska politiken.

 

Kyrkoherde Olof Kumblaeus hade 1719-08-15 utnämnts till kyrkoherde i Rättvik. Redan dessförinnan

hade Erik Andersson och Lars Olsson, Änderåsen A5, hos drottning Ulrika Eleonora ansökt om egen

präst och egen kyrkogård, men tinget i Rättvik satte sig bestämt emot.

 

1727 gjorde Erik Andersson ett nytt försök vid riksdagen, nu understödd av klockaren i Rättvik Gudmund

Andersson, Söderås, som ville få sin dotter gift med en präst, helst vid kapellet. Gudmund Andersson var

gift med en syster till Hans Carlsson, Ovanmyra A1c. Han var känd som en anmärkningsvärt rik man, men

ansågs av Kumblaeus missköta sina undervisningsplikter.

 

1732 deltog Erik Andersson och Hans Olsson, Boda by, i ett möte på landskansliet i Falun, där kapell-

församlingen fick begravningsrätt. Kyrkogården invigdes 1734.

 

1734 blev Erik Andersson bötfälld för fiffel med mantalslängden och skattebedrägeri.

 

1735-06-04 inlämnade Erik Andersson och Hans Olsson, Kärvsåsen A8, en skrivelse till landshövdingen där man

begärde egen präst och gudstjänst varje söndag. Jämte Hans Carlsson, Ovanmyra A1c, föreslog de 1737 till lärare

i fjärdingen Gudmund Anderssons son Anders Collenius. Kyrkoherde Kumblaeus underkände honom eftertryckligt.

 

1745 anhöll Erik Andersson hos landshövdingen om egen präst och gudstjänst varje söndag. Nu var dock opinionen

i kapellförsamlingen splittrad och vid sockenstämma 1746 blev det avslag. Det blev sedan inte tal om egen församling

förrän in på 1800-talet.

 

 

Kärvsåsen D17 - E10

V)

Erik Anders Anders Ersson, f 1711-12-18, döpt i Ore, "drunknat i älven 1760" (Oreälven?) 49 år, g 1730-12-28 m

(Kus) Kerstin Hansdotter, f 1714-02-15, från Kärvsåsen A8 - D1, död 1791-09-20 i håll och sting (77 år)

Barn:

Erik Anders Olof Andersson, f 1731-08-29, döpt i Ore

Erik Anders Brita Andersdotter, f 1732, död före 1738-10-31

Erik Anders Hans Andersson, f 1735-03-12

Erik Anders Brita Andersdotter, f 1738-10-31

Erik Anders Erik Andersson, f 1741-12-11

g 1765-01-01 m Tysk Anna Olsdotter, f 1744-04-01, från Kärvsåsen D3.

De bosatte sig på Kärvsåsen A3 - F19.

Erik Anders Anders Andersson, f 1744-11-30, se nedan Kärvsåsen F24 - G2

Erik Anders Kerstin Andersdotter, f 1748-04-13

g 1770-03-25 till Björck Anders Jonsson, f 1746-12-20, Ovanmyra A6 - G15

 

Erik Anders Kerstin Hansdotter g 2 g 1753-07-08 m

(Werkar) Erik Hansson, f 1727-09-19, från Änderåsen A2 - D8, död 1799-01-27 av bröstsjuka

och håll och sting (71 år). De flyttade till hennes föräldrahem, Kärvsåsen A8. Son: se dito. (Syskonbyte)

 

 

Kärvsåsen F 24 - G2

VI)

Erik Anders Anders Andersson, f 1744-11-30, g 1768-02-02 m

(Tysk) Kerstin Olsdotter, f 1747-04-15, från Kärvsåsen D3 - E9 (syskonbyte)

Barn:

Erik Anders Kerstin Andersdotter, f 1769-01-15

g 1792-03-11 m Samils Hans Olsson, f 1769-01-15, Gulleråsen A2 – H3.

Erik Anders Anders Andersson, f 1772-09-29, död före 1778-04-30

Erik Anders Olof Andersson, f 1775-04-27, död 1775-07-21 i rödsot (3 mån)

Erik Anders Anders Andersson, f 1778-04-30, läsp, se nedan VII)

Erik Anders Brita Andersdotter, f 1783, död 1785-07-07 i rödsot ((2 år)

Erik Anders Olof Andersson, f 1786-08-23, död 1790

 

 

VII)

Erik Anders eller Kus Anders Andersson, f 1778-04-30, läsp, död 1818-05-27, g 1802 m

Margeta Andersdotter, f 1783, från Östbjörka, död 1842-06-28

Barn:

Kus Kerstin Andersdotter, f 1808-01-05

g 1823-06-24 m Olof Olsson, f 1800-04-15, från Gulleråsen 26, död 1838-06-26

Barn: Kerstin Olsdotter, f 1830-12-20, död 1831

Gården fick vid storskiftet beteckningen Kärvsåsen 2, Litt B. Det är troligen

den gård som ägdes av fogden Jacob Pigot i början av 1700-talet.

Kus Kerstin Andersdotter g 2 g 1840-12-06 m

Erkers Anders Hansson, f 1809-10-23, från Gulleråsen A18c.

Kus Brita Andersdotter, f 1811-12-15, se nedan VIII)

 

 

Kärvsåsen L2 - M2

VIII)

Kus Brita Andersdotter, f 1811-12-15. g 1829 m

Lant Erik Jonsson, f 1806-03-21, från Kärvsåsen

Barn:

Landt Anders Ersson, f 1833-11-11, se nedan IX)

Landt Erik Ersson, f 1838-03-05

Landt Kerstin Ersdotter, f 1841-12-27

 

 

Kärvsåsen Q4

IX)

Landt Anders Ersson, f 1833-11-11, g 1876-11-19 m

Kerstin Olsdotter, f 1849-12-13

Barn:

Landt Anders Andersson, f 1878-03-03

 

 

Kärvsåsen A7

B7 - C13 - D14 - E2 - F2 - G1 – H1. Nya hushåll G4/7 och H7.

I)

Ingebor, soldatänka

Sambandet med följande person framgår ej. Moder eller svärmor?

 

 

II)

Anders Hindersson, f 1645, begr 1673-11-09 (28 år), g m

Brita, f 1642

Barn:

Anders Andersson, f 1669, se nedan Kärvsåsen B7 - C13

Brita Andersdotter, f 1670-08-21

Hans Andersson, f 1672-01-28

 

Ulrika Jons (Jöns?) dotter

Svärfar, f 1647

Kerstin Jönsdotter, f 1680, dotter (vems?)

 

 

Kärvsåsen B7 - C13 - D14

III)

Flat Anders Andersson, f 1669, g 1 g m

Kerstin, f 1657

Anders Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Flat Anders Andersson, f 1691-12-28, död i blodsot, begr 1697-06-13 (6 år)

Flat Karin Andersdotter

 

Flat Anders Andersson g 2 g 1713-05-25 m

(Stöt) Ingebor Andersdotter, f 1683-12-23, från Gulleråsen A16a - C1

Barn:

Flat Olof Andersson, f 1714-05-01, se nedan Kärvsåsen D14 - E2 - F2

Flat Anders Andersson, f 1715-09-07

 

1695 hörde gården till roten nr 59 Lärkia och var taxerad till 153 bdl r j. Den var då den näst minsta gården i byn.

 

 

Kärvsåsen D14 -E2 - F2

IV)

Flat Olof Andersson, f 1714-05-01, död 1794-12-08 (80 år), g 1736-12-26 m

(Gisslar) Anna Hansdotter, f 1719-03-27 från Änderåsen A6 - C5, död 1797-02-21 i svullnad (78 år)

Barn 5 söner och 2 döttrar:

Flat Anna Olsdotter, f 1737-12-14, "flyttat till Gulleråsen "

g 1762-01-06 till Niss Olof Andersson, f 1738-10-12, Kärvsåsen A11 - G20

Flat Anders Olsson, f 1741-10-07, se nedan Va) Kärvsåsen G1 – H1

Flat Hans Olsson, f 1744-12-29

g 1765

Flat Olof Olsson, f 1747-08-27, se Kärvsåsen G4/7 – H7 (nytt hushåll)

Flat Jon Olsson, f 1750-04-19, död 1773 (23 år) i feber

Flat Kerstin Olsdotter, f 1753-11-30

g 1785-06-05 m Stenhuggar Erik Ersson, f 1763-08-31, Silverberg A1 - D1

Flat Erik Olsson, f 1760-02-20-19, se Kärvsåsen H4 (nytt hushåll)

 

 

Kärvsåsen G1

V)

Flat Anders Olsson, f 1741-10-07, g 1764-12-26 m

(Tysk) Anna Andersdotter, f 1743-03-03, Osmundsberg E9

Barn:

Flat Olof Andersson, f 1769-01-16, begr 1773-08-08, rödsot.(4 år)

Flat Anders Andersson, f 1772-02-26, död 1772 (0 år)

Flat Anna Andersdotter, f 1774-12-31, "i Lunden", se nedan Kärvsåsen H1

Flat Brita Andersdotter, f 1778-02-13, död 1778-10-15 i kopporna (8 mån)

Flat Kerstin Andersdotter, f 1780-01-18

Flat Brita Andersdotter, f 1782-10-26

 

 

Kärvsåsen H1

VI)

Flat Anna Andersdotter, f 1774-12-31, g 1799-04-14 m

(Kropp) Olof Hansson, f 1779-02-24, Gulleråsen G33.  Döpt i Ore.

De bosatte sig i Kärvsåsen och skrevs också Flat.

Barn:

Flat Anders Olsson, f 1800-02-07, död före 1802-04-16

Flat Anders Olsson, f 1802-04-16

Flat Olof Olsson, f 1805-09-12, se nedan VII)

 

Anna Andersdotter g 2 g 1809-01-22 m

(Påls) Hans Andersson, f 1777-11-05, änkeman, från Gulleråsen E36.

Barn:

Hans Hansson, f 1814-12-02.

 

Påls Hans Andersson var första gången gift 1797-12-26 med

(Tjeder/Finn) Kerstin Ersdotter, f 1760-03-06, från Gulleråsen A12. De tycks inte ha fått några barn.

 

 

VII)

Flat Olof Olsson, f 1805-09-12, död 1860-05-14 (55 år), i vattusot, g1824-06-24 m

(Främmunds) Brita Olsdotter, f 1800-08-15 i Gulleråsen A17, död 1860-08-25 (60 år) i bröstsjukdom.

Olof blev fosterson hos sin moster Kerstin och kom på så sätt att överta den ursprungliga Flatgården.

Barn:

Flat Olof Olsson, f 1826-02-22, död 1866-06-09 (40 år) i okänd sjukdom,

g 1853-02-01 m (Marits) Anna Matsdotter, f 1824-12-30, från Kärvsåsen A12

Flat Anders Olsson, f 1828-09-12,

g 1859-05-01 m Lisspers Kerstin Hansdotter, Gulleråsen. Ej identifierad.

Flat Kerstin Olsdotter, f 1831-06-17, låghalt. 1849 till Ovanåker.

Flat Hans Olsson, f 1833-09-21, se nedan VIII)

Flat Erik Olsson, f 1836-09-02. 1864 till Ragunda, Jämtland.

Flat Jonas Olsson, f 1841-04-30. 1867-05-25 till Fors, Jämtland.

Flat Anna Olsdotter, f 1844-09-29. 1861 till Fors.

 

Flat Olof Olsson betecknas som backstugusittare och, i 1847-1856 års husförhörslängd, som fattighjon.

 

 

VIII)

Flat Hans Olsson, f 1833-09-21, död 1880-10-21 i spetälska? (det står frågetecken i dödboken)

g 1861-05-05 m

(Marits) Lisbet Matsdotter, f 1834-03-07, från Kärvsåsen A11.

I 1868-1877 års husförhörslängd skrivs mannen Flat Hans Olsson, men i husförhörslängden för

1877-1888 står han som Hed Hans Olsson. Man kan inte se varifrån det nya gårdsnamnet kommer.

Barn:

Olof Hansson, f 1862-11-07, senare Hedberg se nedan IX)

Hans Hansson, f 1865-08-22, död 1866-02-25 (6 mån) av okänd sjukdom

Anders Hansson, f 1867-09-10, senare Hedberg. 1886 till Tärna.

Hans Hansson, f 1873-10-30, död 1876-11-26 (3 år) i scharlakansfeber

Kerstin Hansdotter, f 1878-01-23, död 1878-05-10 (4 mån).

 

 

IX)

Olof Hansson Hedberg, f 1862-11-07 i Kärvsåsen, småskollärare i Ovanmyra, g 1887-12-18 m

(Sparf) Brita Andersdotter, f 1861-08-13, från Västanå A2.

Vid giftermålet står han som skollärare i Kärvsåsen.

Barn:

Anders Johan Hedberg, f 1888-12-20

Anna Karolina Hedberg, f 1894-01-20

 

 

Kärvsåsen A8

B8 - C1 - D1 - E10 - F10 - G15 – H17 – J17 – K17. Nya hushåll B10, C18 och E11

I)

Anders Nilsson, klockare, begr 1664-12-28. Undertecknar 1651-06-08 tillsammans med

Hans Hansson, Västanå B9, ett kontrakt med kyrkoherden Petrus Schottenius om betalning

för en utökning av gudstjänsterna i kapellet till två per månad.  G m

Kerstin, f 1600, död 1680 (80 år)

Barn:

NN Andersson

Barn: Anna. Gudföräldrar Hans Olsson och hans hustru,

Kärvsåsen. Han fanns där 1613.

Kerstin Andersdotter, f 1627, se nedan Kärvsåsen B8

 

Anders Nilsson var gudfar till NN Jönssons dotter Brita, f 1635-10-04, Gulleråsen.

Kerstin var gudmor till NN:s dotter Margeta, f 1633-06-02, Kärvsåsen.

 

1663 hade familjen del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

Kärvsåsen B8

II)

Kerstin Andersdotter, f 1627, död 1713 (86 år), g m

Kuus Hans Andersson, f 1627, död i blodsot, begr 1699-06-04 (72 år)

Barn:

Hans Hansson, f 1655, se Kärvsåsen B10 (nytt hushåll)

Kerstin Hansdotter, f 1654, begr 1673-09-14 (19 år)

Anna Hansdotter, f 1657, begr 1673-10-05 (16 år)

Margeta Hansdotter, f 1663, se nedan Kärvsåsen C1 - D1

Erik Hansson, se Kärvsåsen C18 (nytt hushåll)

Dödboken upptar ytterligare en dotter, begr 1673-10-28

 

1695 hörde gården till roten nr 59 Lärkia och var taxerad till 427 bdl.

 

 

Kärvsåsen C1 - D1

III)

Haga Margeta Hansdotter, f 1663, g 1680-12-26 m

Olof Hansson, f 1644

Olof Hansson skrevs som husbonde t o m 1733

Barn:

Haga Brita Olsdotter, f 1681-07-17, döpt i Ore

g 1728-04-22 m Tin Anders Andersson, f 1702-07-13, Gulleråsen C12

Haga Hans Olsson, f 1684-09-14, se nedan Kärvsåsen D1 - E10

Haga Margeta Olsdotter, f 1687-11-27

g 1705-12-26 till Erik Anders Hans Andersson, f 1679-08-03, Kärvsåsen C19

Haga Olof Olsson, f 1703-04-02, se Kärvsåsen E11 (nytt hushåll)

 

Svärmor: Kerstin Swänsdotter, f 1627, död 1713 (86 år) Systern Brita, f 1619, fanns i Kärvsåsen A11

 

 

Kärvsåsen D1 - E10

IV)

Haga eller Kus Hans Olsson, f 1684-09-14, död 1762-12-21 av ålder (78 år). Lämnade 1735-06-04

tillsammans med Erik Andersson, Kärvsåsen A6, en skrivelse till landshövdingen där de begärde egen

präst och gudstjänst varje söndag. Jämte Hans Carlsson, Ovanmyra A1c, föreslog de 1737 hos lands-

hövdingen Gudmund Anderssons son Anders Collenius till lärare och predikant i fjärdingen.

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården

och gamla sockenstugan i Rättvik.

g 1708-12-27 m

(Gatu) Kerstin Andersdotter, f 1688, från Boda B15 - C19, död 1762-05-12 av ålder (74 år)

Hans Olsson skrevs som husbonde fr o m 1738. De flyttade senare till dottern Kerstin, Kärvsåsen A6 - E10.

Barn:

Kus Margeta Hansdotter, f 1710-10-05, begr 1714-12-05 av sting (4 år)

Kus Kerstin Hansdotter, f 1714-02-15

g 1730-12-28 till Erik Anders Anders Ersson, f 1711-12-18, Kärvsåsen A6 - E10. Barn se d:o.

Kus Kerstin Hansdotter flyttade som änka tillbaka till Kärvsåsen F10. Se nedan F10.

 

 

Kärvsåsen F10

V)

Kus Kerstin Hansdotter, f 1714-02-15, död 1791-09-20.

g 2 g 1753-07-08 m

(Werkar) Erik Hansson, f 1727-09-19, från Änderåsen A2 - D8, död 1799-01-27 av bröstsjuka och håll och sting (71 år).

Barn 1 son:

Kus Hans Ersson, f 1754, se nedan Kärvsåsen G15

 

 

Kärvsåsen G15 – H17

VI)

Kus Hans Ersson, f 1754-05, g 1774-03-25 m

(Jöns) Brita Andersdotter, f påsk 1757, från Ovanmyra A3 - F7

Barn:

Kus Kerstin Hansdotter, f 1778-07-06

g 1799 till Jelk Erik Ersson, f  1777-03-06, Kärvsåsen A1

Kus Anna Hansdotter, f 1781-03-10, död 1783-09-27 i rödsot (2 år)

Kus Anna Hansdotter, f 1785-10-26, död 1789, tvilling med

Kus Brita Hansdotter, f 1785-10-26, död före 1789-10-26

Kus Brita Hansdotter, f 1789-10-26

g 1809

Kus Anders Hansson, f 1790-06-13, se nedan VII)

Kus Hans Hansson, f 1795-04-14, död 1797

 

 

Kärvsåsen J17 - K17

VII)

Kus Anders Hansson, f 1790-08-13, död 1834-09-10, g 1 g 1809 m

Kerstin Olsdotter, f 1777-10-22, från Kärvsåsen E11 - 16, död jan

 

Kerstin Olsdotter var g 1 g m

Anders Carlsson, ej identifierad, död 1807

Barn:

Anders Andersson, f 1801-03-15

g m Jelk Kerstin Ersdotter, f 1804-02-16, Kärvsåsen A1

Hans Andersson, f 1803-03-  , ”till Kärvsåsen 7”

Olof Andersson, f 1804-06-29, ”till Kärvsåsen 7” (A8?), se Kärvsåsen N24

Anna Andersdotter, f 1807-07-30, 1824 till   ?  i byn

 

 

Kus Anders Hansson var g 2 g 1811 m

(Calles, Callur) Lisbet Andersdotter, f 1781-10-10, från Gulleråsen A18b

Barn:

Kus Kerstin Andersdotter, f 1812-03-15, se nedan VIIIa)

Kus Hans Andersson, f 1813-12-18, se nedan VIIIb)

Kus Anders Andersson, f 1816-05-05

g 1843-04-16 m Långsvens Anna Olsdotter, Änderåsen 10

Kus Anna Andersdotter, f 1819-05-08, död 1819

Kus Olof Andersson, f 1820-06-07, se nedan VIIc)

Kus Erik Andersson, f 1823-09-23

 

”Styvbarn” (fosterbarn?)

Brita Jonsdotter, f 1809-12-22, gift i Gulleråsen

 

 

VIIIa)

Kus Kerstin Andersdotter, f 1812-03-15, g 1829 m

Olof Andersson, f 1804-06-29, från Kärvsåsen 24

Barn:

Kus Anders Olsson, f 1833-09-20

g 1854 m Lisbet Jonsdotter, f 1836-04-14, från Änderåsen 4

Kus Kerstin Olsdotter, f 1838-01-29

flyttade 1841 till Kärvsåsen 24

Kus Anna Olsdotter, f 1842-03-02, se Kärvsåsen Q32 (nytt hushåll)

Kus Lisbet Olsdotter, f 1845-02-04

 

 

Kärvsåsen Q26

VIIIb)

Kus Hans Andersson, f 1813-12-18, gift 1835-01-18 med

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1815-11-23 i Kärvsåsen C19

Familjen hade det "bergligt" enligt husförhörslängden 1847 - 1856.

Barn:

Lisbet Hansdotter, f 1836-09-10 

g 1859-05-01 m Sparf Anders Jonsson, f 1837-05-22, från Västanå G6/7

Kerstin Hansdotter, f 1838-11-25, död 1847-06-05 (9 år) i huvudsot

Anna Hansdotter, f 1841-04-14, död 1852-10-16 (11 år), sjuk en vecka, slag?

Brita Hansdotter, f 1846-04-28

Kerstin Hansdotter, f 1849-03-05

Anders Hansson, f 1853-01-26, död 1861-10-21 (8 år) i nervfeber

Anna Hansdotter, f 1856-01-28,

g 1875-12-12 m Erkers Anders Ersson, f 1851-01-16, Gulleråsen.

Barn: Anders Andersson, f 1877-06-27

 

 

VIIIc)

Kus/Haga Olof Andersson, f 1820-08-07, g 1843-04-16 m

(Långsvens/Erikanders) Lisbet Hansdotter, f 1820-03-13, från Kärvsåsen C19

Barn:

Kus Kerstin Olsdotter, f 1843-11-11 eller 1843-08-10

Kus Anders Olsson, f 1845-12-08

Kus/Haga Olof Olsson, f 1848-03-04, se nedan IV)

Kus Hans Olsson, f 1850-06-02

Kus Lisbet Olsdotter, f 1854-01-05

Kus Erik Olsson, f 1857-01-04

Kus Jon Olsson, f 1859-06-28

g till Jöns Lars Anna Andersdotter, f ca 1860, Kärvsåsen E23

 

 

IV)

Haga Olof Olsson, f 1848-03-04, g m

Jelk Brita Hansdotter, f 1846-02-17, från Gulleråsen A2

Barn:

Jelk Olof Olsson, f 1872-05-22, se nedan X)

 

 

X)

Jelk Olof Olsson, f 1872-05-22, g 1895-04-15 m

Jelk Anna Olsdotter, f 1876-12-06, Kärvsåsen A1

Barn:

 

 

Kärvsåsen A9

B9 - C2 + C3 - D2 - E7 + E13 - F7 - G11 – H12 + H13. Nya hushåll D3 och E8

Kärvsåsen A9 - B9 - C3

I)

Tysk Erik Matsson, f 1641, soldat, begr 1702-08-03 (61 år), bröstsjuka, g m

Brita Ersdotter, f 1641, död 1721-06-18 av ålder (85 år)

Barn:

Tysk Hans Ersson, f 1664

Tysk Erik Ersson, f 1666, se nedan IIa Kärvsåsen C2 - D2

Tysk Brita Ersdotter, f 1670-05-18

g m Olof, f 1665

Tysk Olof Ersson, f 1680-10-03, se nedan IIb Kärvsåsen E13

Tysk Margeta Ersdotter, f 1684

g 1707-12-29 till Olof Christoffersson, f 1683, Gulleråsen B22 - C7

Dödboken upptar ett barn begr 1678-02-24

 

Margeta, f 1605, styvmor, begr 1675-07-04 (70 år)

 

1695 hörde gården till roten nr 10 Råbock och var taxerad till 463 bdl.

 

 

Kärvsåsen C2 - D2

IIa)

Tysk Erik Ersson, f 1666, begr 1720-06-24 (54 år), bröstsjuka, g m

Anna eller Annika Hansdotter, f 1671, död 1749 (78 år) (ej identifierad)

Barn:

Tysk Hans Ersson, f 1691, se nedan Kärvsåsen E7 - F7

Tysk Anders Ersson, f 1696-06-26, se Kärvsåsen E8 (nytt hushåll)

Tysk Olof Ersson, f 1708-12-19, se Kärvsåsen D3 (nytt hushåll)

 

Erik Erssons hustru Margeta, ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen E13

IIb)

Tysk eller Kaj Olof Ersson, f 1680-10-03, död 1749 (69 år), g 1 g 1705-12-28 m

Brita Andersdotter, f 1672-12-08 i Solberga A8

 

Tysk Olof Ersson g 2 g m

Kerstin Andersdotter, f 1691 i Boda 12, ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen E7 - F7

III)

Tysk Hans Ersson, f 1691, död 1773-07-25 av ålder (82 år), g 1719-06-07 m

Kerstin Ersdotter, f 1696-07-08 av Erik Göransson och Kerstin Andersdotter,

Östbjörka, död 1776-04-08 av ålder (80 år)

Hans Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn: 3 söner och 3 döttrar. Kända är:

Tysk Anna Hansdotter, f 1720-11-23

g 1743-12-26 till Lisbets Hans Olsson, f 1717-11-12, Gulleråsen D26

Tysk Anders Hansson

Tysk Hans Hansson, f 1728-10-28, död 1730-07-25 i kopporna (2 år)

Tysk Erik Hansson, f 1729-02-13, se nedan Kärvsåsen E7 - F7 - G11

Tysk Hans Hansson, f 1734-10-11

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1738-10-20

g 1759-06-04 m Bergs Erik Olsson, f 1736-10-02, Lenåsen A11 - F12

 

Sonhustru Brita, f 1720, ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen E7 - F7 - G11

IV)

Tysk Erik Hansson, f 1729-02-13, död 1800-04-25 av ålder (71 år), g 1751-05-20 m

Kerstin Hansdotter, f 1729-04-24 av Hans Persson och Brita Olsdotter, Östbjörka D7, död 1781-11-23 (53 år)

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Tysk Hans Ersson, f 1752-09-07, död före 1754-05-22

Tysk Hans Ersson, f 1754-05-22, se nedan Va) Kärvsåsen H13

Tysk Olof Ersson, f 1755-09-30, se nedan Vb) Kärvsåsen H12

Tysk Brita Ersdotter, f 1758-03-15

Tysk Erik Ersson, f 1763-12-10, död 1768-09-10 i kopporna (5 år)

Tysk Kerstin Ersdotter, f 1766-08-18

 

Kerstin Ersdotter, f 1782-03-06. Ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen H13

Va)

Tysk Hans Ersson, f 1754-05-22, g 1774-04-04 m

Sigfreds Anna Olsdotter, f 1753-03-25, från Gulleråsen E26

Barn:

Tysk Erik Hansson, f 1775-12-25, död 1778-11-02 i kopporna (3 år)

Tysk Olof Hansson, f 1778-02-18, död 1778-11-13 i kopporna (9 mån)

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1779-12-12

 

 

Kärvsåsen H12

Vb)

Tysk Olof Ersson, f 1755-09-30, död 1790-01-05, g 1776-12-08 m

Klockar Kerstin Hansdotter, f 1752-04-06, från Lenåsen D10 - E13

Barn:

Tysk Hans Olsson, f 1777-12-23, se nedan VI)

Tysk Brita Olsdotter, f 1780-07-13

g 1805 till Samuels Olof Andersson, f 1783-02-27, Gulleråsen H10

Tysk Kerstin Olsdotter, f 1783-03-06

g 1801-12-27 till Fräs Anders Olsson, f 1774-08-11, Osmundsberg A1

Tysk Anna Olsdotter, 1787-01-09,

g 1812 till Peres Olof Andersson, f 1791-08-03, Gulleråsen A17

Tysk Olof Olsson, f 1790-01-05

 

 

VI)

Tysk Hans Olsson, f 1777-12-23, g 1801 m

(Fräs) Kerstin Olsdotter, f 1780-04-17, från Osmundsberg A1

Barn:

Tysk Olof Hansson, f 1804-09-06, se nedan VII

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1804

Tysk Hans Hansson, f 1811-07-09

Tysk Kerstin Hansdotter, f 1815?-09-10

Tysk Anna Hansdotter, f 1819-11-18

 

 

VII)

Tysk Olof Hansson, f 1804-09-06, g 1828-07-00 m

(Sparf) Brita Ersdotter, f 1808-09-13, från Gulleråsen G33

Barn:

Tysk Hans Olsson, f 1829-12-13

Tysk Olof Olsson, f 1833-12-08

Tysk Erik Olsson, f 1839-04-05, se nedan VIII)

Tysk Anders Olsson, f 1844-10-01

 

 

VIII)

Kus (Tysk) Erik Olsson, f 1839-04-05, g 1877-06-01 m

Lisbet Olsdotter, f 1849-03-28

Barn:

Kus Anders Ersson, f 1883-10-13

 

 

Kärvsåsen A10

Ej i B

I)

Stor Hans Andersson, f 1606, begr 1677-09-16 (71 år), g m

Margeta, f 1619, död 1682 (63 år)

Barn:

Stor Brita Hansdotter, f 1642

Stor Anders Hansson, f 1644, domare, "i Falun", begr 1705-03-05 (60 år)

Stor Anna Hansdotter, f 1646

Stor Kerstin Hansdotter, f 1652, död i oktober 1673 (21 år)

Stor Hans Hansson, f 1655

Stor Olof Hansson, f 1657

 

Brita Hansdotter, f 1639

Ingela, hustru, i Falun (Anders Hanssons?)

Margeta, f 1680, dotter (vems?), "till nr 4"

Hans, måg

 

1663 hade familjen fäbodar i Avladsberg.

 

 

Kärvsåsen A11

B11 - C5 - D6 - E15 - F15 - G20 – H22. Nytt hushåll E16.

I)

Lars Nilsson, g m

Brita. Gudmor till Anders Matssons dotter Brita, f 1636-08-21, Gulleråsen. Han fanns där 1613.

Barn:

Olof Larsson, se Kärvsåsen A12

Anna Larsdotter

Hon och fadern var gudföräldrar till Eskil Finnes son Johannes,

f 1632-04-04, Osmundsberg A9

Kerstin Larsdotter

g 1636-02-28 till Jon Halfvardsson, Änderåsen A2.

Hon var gudmor till Pål Pålssons son Olof, f 1632-12-26, Ovanmyra A4.

Nils Larsson, se nedan II)

 

Lars Nilsson var gudfar till Eskil Finnes son Johannes, f 1632-04-04, Osmundsberg A9.

 

Lars Nilssons sonebarn Jon, f 1632-05-06, gudfar Lars Jönssons son Hans, Kärvsåsen

(fanns där 1613), gudmor Anders Hanssons hustru Marit, Osmundsberg.

 

 

II)

Nils Larsson, död före 1673, g m

Brita Swänsdotter f 1619. Hon levde fortfarande i längden C (1700 - 1719).

Barn:

Brita Nilsdotter, f 1643

g 1682-06-05 till Marits Anders Matsson, f 1651, Kärvsåsen A2

Anna Nilsdotter, f 1645, änka

Hennes dotter Anna, f 1670

Kerstin Nilsdotter, f 1649, död 1674 ((25 år)

Anders Nilsson, f 1651, se nedan Kärvsåsen B11 - C5

 

 

Kärvsåsen B11 - C5 - D6

III)

Anders Nilsson, f 1651-01-11, begr 1705-02-26 (54 år), sting, g 1679-06-09 m

Lisbet Simonsdotter, f 1657-02-08, från Boda A16 (dotter till stenhuggarmästaren Simon Jöransson Hack).

Hon dog troligen ca 1713 (ca 56 år), men skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Anna Andersdotter, f 1681-02-20, begr 1711-04-09 (30 år), sting

Brita Andersdotter, f 1683-10-21, död före 1685-12-13

Brita Andersdotter, f 1685-12-13, fosterdotter hos Marits Anders Matsson, f 1654, Kärvsåsen A2

g 1703-11-01 till Jöns Lars Olof Andersson, f 1682-09-20, Kärvsåsen A2 - D10

Lisbet Andersdotter, f 1685-12-13, döpt i Ore, död 1775-07-23 i Stora Kopparberg (90 år)

g 1 g 1709-11-28 med Christopher Olsson Timbergh, f ca 1678 i Efriksgården, Stora Kopparberg, av

Olof Jostsson, bisittare i gruvrätten, och Elisabeth Christophersdotter (Depken) från Folkarbyn i Vika

socken. Christopher Olsson Timbergh var sergeant vid Orsa kompani, blev föravskedad 1707-05-15

i Saxen, och återkom till hemorten i september samma år. Familjen bosatte sig i Efriksgården. Under

senhösten 1709 tog han tjänst vid det under nyuppsättning varande Dalregementet och Mora kompani,

för soldatroten nr 21 Frisk i Bonäs, Mora. 1709-11-12 blev han korpral för roten nr 49 Ryttare i

Kyrkbyn, Venjans socken. Regementet bröt upp från rotarna i början av juni 1712 och utskeppades 13

september från Karlshamn till Wittmund på Rügen. Christopher var sjuk i Wismar 1715-04-02 och blev

senare fången vid Stralsunds "övergång". Han dog ca 1716 i fiendeland (38 år). (Sture Norbergs

utredning om Simon Hack).

g 2 g ca 1717 m Jöran Jöransson, f 1693, bergsman, Falun, död 1767-06-10 (74 år)

Kerstin Andersdotter, f 1689-08-10, döpt i Ore

g 1717-12-26 till Sööl Erik Hansson, f 1694-11-03, soldat nr 2 Åkare, Gulleråsen B3 - C26

Margeta Andersdotter, f 1693-04-02, se Kärvsåsen E16 (nytt hushåll)

Karin Andersdotter, f 1699

Anders Andersson, f 1699-10-23, döpt i Ore, se nedan Kärvsåsen E15 - F15

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 447 bdl r j.

 

 

Kärvsåsen E15 - F15

IV)

Niss Anders Andersson, f 1699-10-23, död 1772 i feber (73 år), g 1721-02-02 m

(Åkers) Anna Hansdotter, f 1699-07-01, från Gulleråsen A5 - B6, död 1773-09-26 (74 år)

Anders Andersson skrevs som husbonde fr o m 1734

Barn 4 söner och 1 dotter. Kända är:

Niss Anders Andersson, f 1725-01-02

g 1 g 1748-12-28 till Wåhl Kerstin Olsdotter, f 1713-09-15, Västanå B11 - G8

Niss Anna Andersdotter, f 1728-07-29

g 1753-11-25 till Hans Andersson Stöt, f 1733-12-13, Änderåsen E3

Niss Hans Andersson, f 1732-12-26

g 1761-01-01 till Kerstin Andersdotter, Osmundsberg, ej identifierad.

Barn: Niss Anders Hansson, f 1762-10-05

Niss Olof Andersson, f 1738-10-12, se nedan Kärvsåsen G20

 

 

Kärvsåsen G20

V)

Niss Olof Andersson, f 1738-10-12, död 1794-01-13 (56 år) av bröstsjuka en lång tid

, g 1762-01-06 m

(Flat) Anna Olsdotter, f 1737-12-14, från Kärvsåsen A7 - E2, död 1817-12-24

Barn:

Niss Olof Olsson, f 1763-01-06, begr 1773-02-02, feber (10 år)

Niss Anders Olsson, f 1764-12-14, se nedan VIa)

Niss Anna Olsdotter, f 1769-05-10, se nedan VIb)

Niss Kerstin Olsdotter, f 1772-05-14.

g 1799-12-01 m Gädd Olof Samuelsson, f 1774-10-11, Boda D8

Niss Brita Olsdotter, f 1775-12-19

Niss Lisbet Olsdotter, f 1779-02-14

g 1810-12-25 till Nygårds Anders Olsson, f 1781-11-19, Gruvriset F1

 

 

VIa)

Niss Anders Olsson, f 1764-12-14, g 1791-12-26 m

(Smed) Lisbet Jonsdotter, f 1769-09-03 i Änderåsen A5, änka,

g 1 g m 1785-03-22 m Anderspärs Anders Persson, f 1761-12-22, Änderåsen E11, död 1790

 

 

VIb)

Niss Anna Olsdotter, f 1769-05-10, g 1792-12-26 m

Jöns Lars Anders Andersson, f 1759-03-17, från Kärvsåsen E23.

 

Anders Andersson var g 1 g 1780-12-28 m

Stöt Anna Ersdotter, f 1760-09-22, Gulleråsen E3, död 1792

 

 

Kärvsåsen A12a - d

B13 – C6 – D7 – E17 – F17 – G21 – H23

I)

Olof Larsson från Kärvsåsen A11 g 2 g m

Marit Ersdotter,

Barn:

Jon Olsson, f 1633, se nedan Kärvsåsen A12a)

Kerstin Olsdotter, f 1635, se nedan Kärvsåsen A12b)

Anders Olsson, f 1638, se nedan Kärvsåsen A12c)

Olof Olsson, f 1641, se nedan Kärvsåsen A12d)

 

1663 hade familjen fäbodar i Änderåsbodarna.

Olof Larsson var gudfar till Eskil Finnes son Erik, f 1638-04-22, Osmundsberg A9.

 

 

Kärvsåsen A12a

B12 Ej i C

IIa)

Marits Jon Olsson, f 1633, begr 1675-07-11 (42 år), g m

Brita Carlsdotter, f 1641, död av sting, begr 1697-07-11 (56 år)

Barn:

Marits Brita Jonsdotter, f 1663

Marits Kerstin Jonsdotter, f 1666

Marits Karin Jonsdotter, f 1675-07-11

g till Pell Lars Andersson, f 1670-06-12, Kärvsåsen A3

 

? från ?by nr 7, död 1690

 

1695 hörde gården troligen till roten nr 21 Gammalstöt och var taxerad till 162 bdl r j.

Hustrun Brita Carlsdotter stod som husbonde.

 

 

Kärvsåsen A12b

Ej i B

IIb)

Marits Kerstin Olsdotter, f 1635, begr 1682-07-23 (47 år), g 1674-12-27 till

Sigfreds Anders Andersson, f 1634, änkeman, Gulleråsen A7

Barn:

Sigfreds Brita Andersdotter, f 1679.

Hon flyttade till sin morbror Olof Olsson, f 1641, Kärvsåsen A12:d

 

 

Kärvsåsen A12c

Ej i B

IIc)

Marits Anders Olsson, f 1638, begr 1673-12-07 (35 år), g m

Margeta, f 1641

 

Moster: Malin, f 1616, från Sjurberg, död i november 1673 (47 år)

 

 

Kärvsåsen A12d

B13 - C6 - D7 - E17 - F17 - G21

IId)

Olof Olsson, f 1641, begr 1711-08-27 (70 år), bröstsjuka, g 1670-12-26 m

Anna Ersdotter, f 1651, från Gulleråsen A15, död 1715 (64 år)

Barn:

Olof Olsson, f 1672-02-04

g 1700-05-21 till Brita Olsdotter, f 1672-10-20, Osmundsberg A1

Anders Olsson, f 1678-04-14, död före 1682-08-27

Erik Olsson, f 1681

g 1702-09-29 till Seffres (Sigfres) Justina Hansdotter, f 1684, Gulleråsen A6 - C20

Anders Olsson, f 1682-08-27, se nedan Kärvsåsen D7

 

Brita Andersdotter, f 1679, dotter till Olof Olssons syster Marits Kerstin Olsdotter, f 1635, Kärvsåsen A12:b.

Lisbet Larsdotter

Fosterdotter: Anna Olsdotter, f 1687-01-06, från Osmundsberg A4

g till Anders Ersson, f 1680-09-05, Osmundsberg A7 - C3

 

1695 hörde gården till roten nr 21 Gammalstöt och var taxerad till 635 bdl r j.

 

 

Kärvsåsen D7

III)

Marits Anders Olsson, f 1682-08-27, begr 1728-03-17 (46 år), bröstsjuka, g m

Margeta Hansdotter, f ca 1686, begr 1713-12-06 (27 år enligt dödboken), bröstsjuka.

Barn:

Marits Olof Andersson, f 1705,

g till Margeta Andersdotter, f 1717-03-13, Osmundsberg A7 - E10.

De skrevs Lans.

Marits Erik Andersson, f 1711-10-27. Se nedan Kärvsåsen E17

 

Marits Anders Olsson g 2 g 1714-10-31 m

Brita Ersdotter, f 1686-05-26, från Osmundsberg A3 - B4

Barn:

Marits Anna Andersdotter, f 1715-10-02

g 1737-05-06 till Stöt Anders Hansson, f 1714-03-09, Gulleråsen D2 - E1

Marits Brita Andersdotter, f 1720

g 1737-05-08 till Anders Olsson, f 1716-04-03, soldat nr 2 Åkare från Boda A8 – C12.

 De bosatte sig på Kärvsåsen E19

 

Marits Anders Olsson stod som husbonde t o m 1733, därefter Marits Olof Andersson till 1739,

sedan Marits Erik Andersson.

 

Logpiga Margeta

 

 

Kärvsåsen E17

IV)

Marits Erik Andersson, f 1711-10-27, soldat nr 24 Soling, död 1742 - 1755, g 1732-11-01 m

(Gisslar) Karin Hansdotter, f 1715-01-10, från Änderåsen A6, fosterbarn hos Hans Hansson, f 1684,

och Brita Jonsdotter, f 1682, Änderåsen A1.

Barn:

Marits Anders Ersson, f 1733-06-30 i Änderåsen C1, se nedan Kärvsåsen E17 - F17 - G21

Marits Hans Ersson, f 1736-04-28

g 1756-12-26 till Nalle Anna Hansdotter, f 1728, Sätra E14

Marits Anna Ersdotter, f 1738-12-09

g 1763-11-27 till Tysk Anders Andersson, f 1736-03-09, Osmundsberg E9 - G2

Marits Kerstin Ersdotter, f 1742-11-29

 

Marits Karin Hansdotter var g 2 g 1756-04-19 m

Hans Ersson, soldat nr 24 Soling, Gulleråsen. Ej identifierad.

Barn:

Marits Olof Hansson, f 1757-01-17

 

 

Kärvsåsen E17 - F17 - G21

V)

Marits Anders Ersson, f 1733-06-30 i Änderåsen A1 - C1, död 1795-05-13 i bröstsjuka (62 år), g 1753-01-01 m

Brita Olsdotter, f 1729-02-13, från Osmundsberg D14

Barn 1 son och 4 döttrar:

Marits Erik Andersson, f 1753-12-17 i Osmundsberg, död 1773 i feber (20 år)

Marits Anna Andersdotter, f 1759-04-20 i Kärvsåsen, flyttat till Gästrikland enligt F (1760-1767)

och till Hälsingland enligt G (1775-1784). Se nedan VI) Kärvsåsen H23

Marits Brita Andersdotter, f 1762-04-09

Marits Karin Andersdotter, f 1767-05-10, "svag till förståndet"

Marits Kerstin Andersdotter, f 1771-09-24

 

Anna Ersdotter, ej identifierad. Kanske Marits Anna Ersdotter, syster till Marits Anders Ersson.

Kerstin Andersdotter, f 1742, "tjänar i Alfta", ej identifierad.

 

 

VI)

Marits Anna Andersdotter, f 1759-04-20, g 1789-12-21 m

(Smed eller Haga) Anders Olsson, f 1758-01-03, från Silverberg B1

Barn:

Kerstin Andersdotter, f 1791-06-02 se nedan VIIa)

Brita Andersdotter, f 1794-12-18, se nedan VIIb)

 

 

VIIa)

Marits Kerstin Andersdotter, f 1791-06-02 i Kärvsåsen, död 1867-06-11 (76 år)

av ålderdomsbräcklighet, gifte sig 1819-12-31 med

(Gatu) Mats Matsson, f 1791-04-25, från Boda B15.

Familjen beskrivs som fattig i 1836 - 1846 års husförhörslängd.

Barn:

Marits Anna Matsdotter, f 1821-01-22, död 1821 (under året).

Marits Anders Matsson, f 1822-05-13,

g 1846-12-27 Bäck Anna Olsdotter, f 1814-12-09, Gulleråsen

Marits Anna Matsdotter, f 1824-12-30,

g 1853-02-01 m Flat Olof Olsson, f 1826-02-22, från Kärvsåsen A7

Marits Brita Matsdotter, f 1827-09-06, krympling, död 1866-11-16 (39 år)

Marits Kerstin Matsdotter, f 1830-02-20,

g 1861-05-05 m Knapp Hans Hansson, f 1838-06-20, Gulleråsen

Marits Lisbet Matsdotter, f 1834-03-07

g 1861-05-05 m Hed (Flat) Hans Olsson, f 1833-09-21, Kärvsåsen A7

 

 

VIIb)

Marits Brita Andersdotter, f 1794-12-18, gift 1819-12-31 med

Lund Olof Olsson, f 1796-02-05, Kärvsåsen A5

Barn:

Lund Anna Olsdotter, f 1824-09-15

 

 

Kärvsåsen A13

Ej i B

I)

Anders Nilsson, f 1639, soldat i Skåne, död 1679 (40 år), g m

Marina, f 1640, död i februari 1674 (34 år)

Eventuellt barn:

Anders Andersson, f 1672-07-21

 

 

Kärvsåsen B5

Ej i C

I)

Erik Andersson, f 1613, troligen från Kärvsåsen A6, död före 1700, g m

Anna, f 1634, från Lenåsen

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 797 bdl r j. Den var då den näst största gården i byn.

 

 

Kärvsåsen B10

C4 - D5 - E14 - F14 - G18/20 + G13 – H20. Nytt hushåll F5

I)

Haga Hans Hansson, f 1655, från Kärvsåsen A8, g 1679-01-01 m

Lisbet Olsdotter, f 1648, från Osmundsberg A4, begr 1711-05-28 (63 år), sting

Barn:

Haga Anders Hansson, f 1679-12-28

Haga Margeta Hansdotter, f 1680, begr 1730-11-08 (50 år), bröstsjuka

Haga Olof Hansson, f 1684, begr 1697-09-12 (13 år)

Haga Brita Hansdotter, f 1686-06-24

Haga Anna Hansdotter, f 1688 eller 1689

g 1712-12-26 till Erik Hansson, f 1681, Osmundsberg A2 - D1

Haga Hans Hansson, f 1690-12-28, se nedan Kärvsåsen D5

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 508 bdl r j.

 

I längden C4 finns också hustru Helena, dotter Margeta och moder Karin som flyttade till Kärvsåsen C18.

Där finns också Haga Erik Hansson som husbonde, men han är inte antecknad i Kärvsåsen B10 - C4.

 

 

Kärvsåsen D5

II)

Haga Hans Hansson, f 1690-12-28, död ca 1770 (ca 80 år), g 1712-12-26 m

Kerstin Hansdotter, f 1690 eller 1691 av Hans Larsson och Anna Andersdotter, Gulleråsen (ej identifierade),

död 1774-04-17 av ålder (84 år)

Hans Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Haga Anders Hansson, f 1715-08-18, se nedan Kärvsåsen E14 III)

Haga Anna Hansdotter, f 1721-06-13, begr 1722-08-05 (1 år), blodsot

Haga Hans Hansson, f 1723-10-14, begr 1724-06-28 (8 månader), kopporna

Haga Kerstin Hansdotter, f 1726-09-21

g 1747-12-28 till Erik Anders Hans Hansson, f 1724-02-26, Kärvsåsen C19

 

 

Kärvsåsen E14

III)

Haga Anders Hansson, f 1715-08-18, död ca 1762 (ca 57 år), g ca 1730 m

Brita Andersdotter, f 1714-07-10, från Osmundsberg A7 - D7, död 1795-12-22 av ålder (79 år).

Hon flyttade som änka till dottern Brita i Osmundsberg G11.

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Haga Hans Andersson, f 1735-05-12, se Kärvsåsen F5 (nytt hushåll)

Haga Anna Andersdotter, f 1737-10-24

Haga Anders Andersson, f 1742-09-00, se nedan IV Kärvsåsen G18/20

Haga Brita Andersdotter, f 1742

g 1770-12-26 till Lans Olof Olsson, f 1744-03-24, Osmundsberg A7 – G9

Haga Anna Andersdotter, f 1751

 

Kerstin Andersdotter, f 1760, "flyttat till nr 5". Ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen G18/20

IV)

Haga Anders Andersson, f 1742-09-00, "i Stockholm", gardessoldat Dahlman. G 1770-12-26 m

(Jöns Lars) Kerstin Andersdotter, f 1747-01-20, Kärvsåsen E23 - F23

Barn:

Haga Brita Andersdotter, f 1771-10-06

Haga Anders Andersson, f 1775-04-23

Haga Anna Andersdotter, f 1782-04-29, se nedan V)

 

Brita Andersdotter, moder

 

Anders Dahlman flyttade sedan till Kärvsåsen E19 (Uhrwärs).

 

 

Kärvsåsen H20

V)

Haga Anna Andersdotter, f 1782-04-29, g 1807 till

Seffres (Andreas) Olof Olsson, f 1771-04-14, Gulleråsen A6 - H24

 

Alla strukna i H.

 

 

Kärvsåsen B14

Ej i C

I)

Margeta Hansdotter, änka, "simplicia" (enfaldig)

Barn:

Margeta

 

1695 hörde gården till roten nr 2 Åkare och var taxerad till 42 bdl r j. Den var då den minsta gården i byn.

 

 

Kärvsåsen C8

Ej i D

I)

Erik Anders Anders Andersson, f 1667, soldat nr 59 Lärka, från Kärvsåsen A6, g 1690 m

Lisbet Samuelsdotter, f ca 1663, begr 1732-08-27 (ca 69 år), ej identifierad

Barn:

Erik Anders Brita Andersdotter, f 1693-06-11

g 1712-04-21 till Jöns Lars Erik Andersson, f 1682-09-20, Kärvsåsen A1 - C9

Erik Anders Karin Andersdotter, f 1699

g 1721-02-02 till Pös Hans Ersson, f 1692-12-04, Boda A10 - D24

Anders Andersson, f 1700-07-22, döpt i Ore, begr 1707-08-25, kopporna (7 år)

 

 

Kärvsåsen C11

D12. Ej i E.

I)

Anna Matsdotter, f i Kärvsåsen, g 1699-12-26 m

Daniel Danielsson, soldat nr 29 Menlös, från Gärdsjö, Rättvik

Barn:

Brita Danielsdotter, "i Hälsingland"

Daniel Danielsson

Erik Danielsson

 

"Detta hushåll är boende i Gärdsjö till den där skrivet är"

 

 

Kärvsåsen C12

Ej i D

I)

Erik Jonsson eller Hansson, g m

Margeta

Erik Hanssons erkända dotter Anna, f 1718-10-10

 

 

Kärvsåsen C16

Saknas

 

 

Kärvsåsen C17

D4. Ej i E

I)

”Herr befallningsmans hus --- hos sina föräldrar”

Befallningsman i Österdalarnes fögderi var vid denna tid Jacob Pigot, son till en till Falun invandrad

skotte med samma namn, och hans hustru Margareta Winter. Jacob Pigot den äldre betecknas som

handelsman, borgare och ålderman. Sonen bodde på en gård intill Bysjön, senare Kusgården. Han

förblev ogift, så småningom med sin ogifta syster Katharina som hushållerska.

 

År 1708 försökte Jacob Pigot begå självmord genom att sporra sin häst ut på vad som nu heter Fogde-

klippan vid Styggforsen, men hästen stegrade sig och bar hem sin husbonde. Den 26 augusti 1711 dränkte

sig Pigot i Bysjön. Det var känt att han hade varit deprimerad, och Kungl Maj:t medgav att han skulle få

läggas i sin inköpta grav i kyrkan. 1762 flyttades dock Pigots lik ut på kyrkogården och graven i kyrkan

togs i anspråk av officersfamiljen Duncan (se kapitlet om familjen von Möhlen i Boda B20).

 

Det ansågs efter självmordet att fögderiet var för stort för en man, och det delades i Nedan Siljans och

Ovan Siljans fögderier.

 

Jacob Pigot och hans syster bekostade en stor del av en ny barockuppsats till altaret i Ore kyrka och

även kyrksilver till Boda kapell.

 

Jacob Pigot hade ärvt egendomen Lilla Klingsbo i Stora Skedvi. Efter hans död övertog kronan

egendomen som pant för skuld och auktionerade bort den.

 

Källor bl a professor Georg Landbergs artikel ”Länsmännen” i Rättviksboken, del I:1, och Leif Olofsson,

Säter, ”Klingsbo i Stora Skedvi från medeltid till nutid”.

 

 

På gården skrevs också:

Anders Jöransson, soldat nr 16 Skarp, antagen 1689, möjligen g 1710-04-13 m

Brita Olsdotter, Boda C5, död 1712

Barn:

Anders Andersson, f 1710-10-11

 

Anders Jöransson Skarp g 2 g m

Kerstin Ersdotter, från Boda

 

Hans (oläsligt namn), befallningsman

 

 

II)

Måg:

Jon Ersson, landbonde (= arrendator)

Barn:

Kerstin Jonsdotter, f 1717-01-04

Anna Jonsdotter, f 1719-11-02

g m Jon

 

 

Ej identifierade:

Hans, måg

Margeta Andersdotter, änka

Margeta Jonsdotter

Anders Hanssons son Anders

dess dotter Kerstin

 

Olof Larsson, bokhållare

Dotter: Brita

 

Bruksskrivaren Per Lundberg

 

 

Kärvsåsen C18

Ej i D

I)

Haga Erik Hansson, från Kärvsåsen A8 - B8, g m

Helena

Barn:

Haga Margeta Ersdotter, f 1706, "i Hälsingland"

Haga Helena Ersdotter, f 1710-01-03, begr 1710-06-26 (6 månader), kopporna

 

Hustru Helenas oäkta barn begr 1718-12-26 (2 veckor)

 

Hustru: Karin Matsdotter, ej identifierad.

 

 

Kärvsåsen C19

D16 - E6 - F6 - G6 – H6 - J6 – K6 – L6

I)

Erik Anders Hans Andersson, f 1679-08-03, från Kärvsåsen A6 - B6, död 1757 (78 år),

g 1 g 1705-12-26 m

(Haga) Margeta Olsdotter, f 1687-11-27, från Kärvsåsen A8 - C1, begr 1706-05-10 (19 år), bröstsjuka

Hans Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1708-11-24, oäkta, begr 1719-10-04 (11 år), blodsot.

en dotter, f ca 1710, begr 1722-07-08 (12 år), blodsot

 

Erik Anders Hans Andersson g 2 g 1711-12-26 m

Lisbet Ersdotter, f 1692-11-01, från Osmundsberg A7, död 1757 (65 år)

Barn:

Erik Anders Anna Hansdotter, f 1712-12-24

Erik Anders Anders Hansson, f 1715-07-10

g 1733-01-01 till Brita Andersdotter, Osmundsberg. Ej identifierad.

Erik Anders Hans Hansson, f 1715-07-10, tvilling, död före 1724-02-26

en son, f ca 1718, begr 1722-07-08 (ca 4 år), blodsot

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1720-07-11, begr 1722-06-24 (2 år), blodsot

ett barn, f 1723, begr 1723-01-20 (14 dagar)

ett barn, f 1723, begr 1723-11-10 (0 år)

Erik Anders Hans Hansson, f 1724-02-26, se nedan Kärvsåsen E6 - F6

Erik Anders Olof Hansson, f 1726-10-01, begr 1727-05-28 (7 månader), sting

Erik Anders Lisbet Hansdotter, f 1729-01-14

Erik Anders Jon Hansson, f 1731-11-09

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1734

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1735, död ca 1767 (ca 32 år)

g 1753-01-01 till Lisbets Anders Olsson, f 1728-08-03, Gulleråsen D26

 

Sex barn av tretton tidigt döda!

 

Logpiga: Anna, se Kärvsåsen A6 - C15

 

 

Kärvsåsen E6 - F6

II)

Erik Anders Hans Hansson, f 1724-02-26, nämndeman, klockare 1792 - 1800.

Nämnd som kyrkvärd 1792. Död 1804-07-15 (80 år), g 1747-12-28 m

(Haga) Kerstin Hansdotter, f 1726-09-21, från Kärvsåsen B10, död 1783-07-17 (57 år)

Barn:

Erik Anders Hans Hansson, f 1749-12-05, se nedan Kärvsåsen G6

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1751-02-10

g 1771-12-26 till Kus Olof Andersson, f 1753-10-27, Kärvsåsen E11 - G14

Erik Anders Anders Hansson, f 1754-06-17

Erik Anders Anna Hansdotter, f 1756-07-24

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1760-06-14

g 1780-01-30 till Samils Anders Olsson, f 1756-02-08, Gulleråsen A2 - E5

 

 

Erik Anders Hans Hansson g 2 g 1784-04-12 m

(Gisslar) Kerstin Hansdotter, f 1726-03-24, från Änderåsen A6 - C5.

 

(Gisslar) Kerstin Hansdotter var g 1 g m Olof Ersson från Östbjörka, död 1778-10-17.

 

 

Kärvsåsen G6

III)

Erik Anders Hans Hansson, f 1749-02-05, kyrkvärd och nämndeman, död 1801, g 1771 m

(Tysk) Brita Olsdotter, f 1750-06-20, från Kärvsåsen D3 - F9

Barn:

Erik Anders Hans Hansson, f 1772-12-13 se nedan IV)

Erik Anders Kerstin Hansdotter, f 1776-02-25

g 1798-06-03 till Ingels Hans Carlsson, f 1775-09-09, Ovanmyra A1a

Erik Anders Olof Hansson, f 1779-10-04, död 1783-07-09 i rödsot (4 år)

Erik Anders Brita Hansdotter, f 1783-01-05, död 1785-04-29 (2 år)

Erik Anders Olof Hansson, f 1786-01-18, död 1799-03-06

Erik Anders Anders Hansson, f 1790-01-13, död 1792

Erik Anders Olof Hansson, f 1793-05-09, se nedan IVb)

 

Systerson:

Ingels Hans Hansson, f 1799-06-00, från Ovanmyra A1a

 

 

IV)

Erikanders Hans Hansson, f 1772-12-13, död 1839-10-09, g 1798-06-03 m

Calur Kerstin Carlsdotter, f 1782-11-05, från Ovanmyra A1a

Barn:

Erikanders Hans Hansson, f 1802-04-05, se nedan Va)

Erikanders Brita Hansdotter, f 1807-05-03

g 1823-08-06 till Tysk Olof Andersson, f 1795-01-11, Kärvsåsen E8

Erikanders Anna Hansdotter, f 1811-03-21, se nedan Vb)

Erikanders Kerstin Hansdotter, f 1815-01-29

g 1835-01-18 till Kus Hans Andersson, f 1813-12-18, Kärvsåsen A8 (syskonbyte)

Barn: Haga Olof Olsson, f 1848-03-04

g m Jelk Brita Hansdotter, f 1846-02-17, Gulleråsen A2

Erikanders Lisbet Hansdotter, f 1820-03-16,

g 1843-04-16 till Haga/Kus Olof Andersson, f 1820-08-07, Kärvsåsen A8

 

Kerstin Carlsdotter g 2 g 1840-04-26 m

soldaten Olof Carlsson Ehn, f 1811-05-04, Osmundsberg.  Ej identifierad där.

 

 

Va)

Erikanders Hans Hansson, f 1802-04-05, g 1823-06-08 m

Långsveds Kerstin Olsdotter, f 1795-11-29, från Ovanmyra E4

Barn:

Erikanders Brita Hansdotter, f 1824-11-30

Erikanders Anna Hansdotter, f 1826-12-17

Erikanders Kerstin Hansdotter, f 1830-07-23

g 1852-12-12 till Lars Ols Anders Hansson, f 1827-05-18, Änderåsen E4

Erikanders Lisbet Hansdotter, f 1833-01-06

g 1858-04-18 till Lars Ols Jon Hansson, f 1831-01-02, Änderåsen E4

Erikanders Margit Hansdotter, f 1835-12-24

 

 

Vb)

Kärvsåsen M18

Erikanders Anna Hansdotter, f 1811-03-21, död 1885-04-28, g 1829-01-01 m

Långsvens Erik Olsson, f 1803-09-25 från Ovanmyra E4, död 1847

Barn:

Långsvens Hans Ersson, f 1833-03-, se nedan VIa)

Långsvens Anna Ersdotter, f 1837-10-19

Långsvens Kerstin Ersdotter, f 1841-08-28

g 1869-06-18 m (Peres) Olof Andersson, f 1843-10-20, från Gulleråsen A17

Barn: Anders Olsson, f 1872-01-21

Kerstin Olsdotter, f 1876-06-08, se nedan VIb)

Långsvens Brita Ersdotter, f 1845-06-07

 

 

VIa)

Långsvens Hans Ersson, f 1833-03-, död 1898-03-10 i Morganville, Kansas,

under namnet Hans E Swenson, g 1 g 1854-05-21 m

Peres Anna Andersdotter, f 1834-04-11, Gulleråsen A17, död 1865-06-10 i Sverige

Barn:

Erik Hansson, f 1854-06-29, emigrerade 1869-05-18,

död 1933-06-18 i Clay Center, Kansas, under namnet Erc Hans Swenson

Kerstin Hansdotter, f 1857-08-30, till Gulleråsen 10 1871-04-13,

död 1934-04-28 i Porum, Oklahoma, under namnet Christina Swenson

Anna Hansdotter, f 1860-11-01, till Gulleråsen 22 1871-04-13

Brita Hansdotter, f 1863-12-25,

död 1924-04-04 i Topeka, Kansas, under namnet Brita Hansdotter Swenson

 

Långsvens Hans Ersson var g 2 g 1869-05- m

Arf Lisbet Olsdotter, f 1834-10-06, från Änderåsen D7, död 1915-07-29 i Morganville, Kansas

De emigrerade 1869-05-18.

 

 

VIb)

Långsvens Kerstin Olsdotter, f 1876-06-18, g m

Anders Ersson Lindh, f 1875-09-04, från Gäl, senare Nygårds, Lenåsen 35,

soldat nr 20. Antagen 1892-12-17, avsked 1904-09-08, död 1943-02-21.

Barn:

Kerstin Lindh, f 1896

Johan Alfred Lindh, f 1897-03-13, i Amerika

Anders Wilhelm Lindh, f 1901-04-08, i Amerika

Erik Lindh, f 1903-01-22

Axel Lindh, f 1906-06-30, död 1906-07-08

Axel Lindh, f 1909-04-13

Gustaf Lindh, f 1910-10-20

Anna Lindh, f 1913-04-21

Gottfrid Lindh, f 1914-06-19

 

 

Kärvsåsen D3

E9 - F9 - G10 – H11

I)

Tysk eller Annikas Olof Ersson, f 1708-12-19, från Kärvsåsen A9 - C2, död 1757-12-10 av sting (59 år),

g 1732-11-01 m

(Gisslar) Brita Hansdotter, f 1712-10-02, från Änderåsen A6 - C5, död 1794-07-30 av ålder (82 år)

Olof Ersson skrevs som husbonde fr o m 1734. I Kärvsåsen F9 skrevs han Tysk.

Barn 1 son och 6 döttrar:

Tysk Anna Olsdotter, f 1733-12-05, död före 1744-04-01

Tysk Brita Olsdotter, f 1737-03-31, död före 1750-05-26

Tysk Erik Olsson, f 1740-05-25, se nedan Kärvsåsen G10

Tysk Anna Olsdotter, f 1744-04-01

g 1765-01-01 m Erik Anders Erik Andersson, f 1741-12-11, Kärvsåsen A6 - D17

Tysk Kerstin Olsdotter, f 1747-04-15

g 1768-02-02 till Erik Anders Anders Andersson, f 1744-11-30, Kärvsåsen A6 - F24

Tysk Brita Olsdotter, f 1750-05-26

g 1771 till Erik Anders Hans Hansson, f 1749-02-05, Kärvsåsen C19 - G6

Tysk Margeta Olsdotter, f 1754-01-04

 

Ej identifierade:

Erik Olsson, son, f 1767-06-28, död 1768 i kopporna (1 år).

Erik Olsson, f 1769-06-28, död 1770 i sting (1 år)

 

 

Kärvsåsen G 10

II)

Tysk Erik Olsson, f 1740-05-25. g 1762-01-31 m

(Klockar) Karin Olsdotter, f 1745-10-23, från Lenåsen D10

Barn:

Tysk Olof Ersson, f 1763-11-09

g 1787-12-26 m Tysk Kerstin Ersdotter, f 1766-08-18, från Kärvsåsen A9

Barn:Tysk Brita Olsdotter, f 1790-02-13

Tysk Olof Olsson,

Tysk Kerstin Olsdotter, f 1794-03-13 (endast i dopboken)

Tysk Karin Olsdotter, f 1797-09-22

Tysk Erik Ersson, f 1769-02-19 eller 1769-06-28

Tysk Brita Ersdotter, f 1771-05-11

Tysk Anna Ersdotter, f 1774-10-01

g 1800 till Gifvanes Hans Samuelsson, f 1778-02-19, Lenåsen A13

Tysk Kerstin Ersdotter, f 1777-04-07, död 1778-11-15 i kopporna (1 år)

Tysk Anders Ersson, f 1780-01-14

Tysk Hans Ersson, f 1782-11-27

Tysk Kerstin Ersdotter, f 1785-07-16

Tysk Karin Ersdotter, f 1789-02-01

g m Nygårds Erik Olsson, f 1794-01-21, Kärvsåsen F5.

 

 

Kärvsåsen D11

E 21 - F21.  Ej i G.

Ia)

Jöns Lars Anders Andersson, f 1688-08-19, från Kärvsåsen A1 - C9

 

 

Ib)

Broder:

Jöns Lars Lars Andersson, f 1694, g 1 g 1716-05-21 m

(Erik Anders/Ivars) Lisbet Andersdotter, f 1671-09-03 i Kärvsåsen A6 - B6,

änka boende i Änderåsen A3 - C3, begr 1717-04-24 (46 år), sting

Lars Andersson skrevs som husbonde fr o m 1733

 

Lars Andersson g 2 g 1760-11-30 m

Kerstin Olsdotter, f 1714 eller 1715, änka, Osmundsberg G10, död 1792-05-27 av sting (78 år).

Utan barn.

 

 

Kärvsåsen D17

Ej i E

I)

Erik Anders Anders Ersson, ej identifierad, g m

Brita Andersdotter, ej identifierad

Barn:

Erik Anders Anders Andersson

Erik Anders Anna Andersdotter

 

 

Kärvsåsen D utan nummer D = (-)

(1725 - 1731 års förteckning över hushållens böcker)

E24.  Ej i F

"Bruksfolket"

Ej identifierade:

Erik Persson

Hindrik Hindriksson

Anna Johansdotter, dess hustru

Elisabet Jacobsdotter, f 1671, se nedan

Kristina, dess dotter, f 1708   -"-

Erik, son                                  -"-

Johan Ersson, måg

Olof Olsson

Sara Larsdotter

Anna, bosatt i Ore

Erik

Olof Eriksson

Kerstin

 

 

Kärvsåsen E24

I)

Herrdal Erik Ersson, f 1706-02-14 i Östansjö, Lillhärdal, av bonden Erik Persson i Östansjö,

död 1742, och Karin Jonsdotter, f ca 1675 i Rättvik (inkl Boda?), död 1758-06-25.

”Uti 10 à 11 år svag till förståndet så att hon ej kände sina barn och husfolk, blev allt

bräckligare och sista åren sängliggande”. (Agneta Öberg, Stockholm). Bruksförvaltare, g i Ore m

Margeta Nilsdotter, f 1712, från Boda eller Ore

 

Lisbet Jacobsdotter, hustru, f 1671

Dotter Stina, f 1708

Son Erik Ersson, f 1741

 

Herrdal Erik Ersson och hans hustru flyttade ca 1745 till Gulleråsen E20 - F21.

De flesta av barnen är födda där. Se d:o.

 

 

Kärvsåsen E3

Kärvsåsen F3 - G3 – H3

I)

Lars Larsson, f 1724-06-06, från Kärvsåsen A5, soldat nr 5 Räf. "Kan intet läsa och förstå."

Död, slagen på Peenemünde i Pommern 1758-08-03 (34 år), g 1748-12-26 m

(Pöls) Anna Olsdotter, f 1724-11-16, från Osmundsberg D14, död enl hfl 1806-1815.

Som änka skrevs Anna i G3 som Lund.

Barn:

Brita Larsdotter, f 1749-10-13, till Ovanåker

Anna Larsdotter, f 1751-11-18, till Svärdsjö

Kerstin Larsdotter, f 1754-05-21, till Ovanåker

Olof Larsson, f 1756-09-03, se nedan II)

 

 

II)

Lund (Lars Lars) Olof Larsson, f 1756-09-03, död 1834, g 1779-01-03 m

Röjås Anna Andersdotter, f  1751-12-28, från Osmundsberg A9 - E8, död 1788.

Barn:

Lund Anna Olsdotter, f 1779-12-01, död 1782-08-04 i rödsot (3 år)

Lund Kerstin Olsdotter, f 1782-12-22, död före 1789-11-29

Lund Anders Olsson, f 1784-02-04, död 1785-07-13 i rödsot (1 år)

Lund Anna Olsdotter, f 1786-04-19, tjänar i Dahlbyn

g till Gärdebyn 22

 

 

Olof Larsson var g 2 g 1788-12-07 m

Jones Karin Andersdotter, f 1762-01-21, Boda A17 - G23, ur mantal, död 1841-03-21

Barn:

Lund Kerstin Olsdotter, f 1789-11-29, till Ore och Dahlfors 1824-10-24

Lund Brita Olsdotter, f 1792-03-12

Lund Anders Olsson, f 1793-02-12, förstärkningskarl 1811-1815

Lund Olof Olsson, f 1796-02-05, se nedan III)

Lund Erik Olsson, f 1799-01-19, besked till Hälsingland 1817-10-05

Lund Lars Olsson, f 1801-06-28, död i januari 1810

Lund Hans Olsson, f 1805-09-27, död 1809

 

 

III)

Lund Olof Olsson, f 1796-02-05, död 1840-02-08, g 1819-12-31 m

Marits Brita Andersdotter, f 1794-12-18, Kärvsåsen A12. Kom 1819 från Prästgården.

”Njuter fattigdel, ur mantal” enl hfl 1836 – 1846.

Barn:

Lund Olof Olsson, f 1822-01-20, flyttade 1840  till Ore

Lund Anna Olsdotter, f 1824-04-15 (?)

Lund Anders Olsson, f 1827-01-26

Lund Kerstin Olsdotter, f 1830-01-26, flyttade 1845 till Svärdsjö

Lund Erik Olsson, f 1833-01-02, död enl hfl 1826 – 1835

Lund Brita Olsdotter, f 1834-10-05

Lund Lisbet Olsdotter, f 1837-02-25, död 1837-04-25

 

 

Kärvsåsen E8

F8 - G7 + G9 – H10 – K10. Nytt hushåll F5

I)

Tysk Anders Ersson, f 1696-06-26, från Kärvsåsen A9 - C2, död 1773 i feber (77 år), g 1721-12-10 m

(Sparf) Anna Andersdotter, f 1693-12-10, från Gulleråsen A8

Anders Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Tysk Olof Andersson, död före 1738-03-25

Tysk Erik Andersson, f 1725-01-20

g 1750-11-25 till Stöt Anna Jonsdotter, f 1733-09-25, Lenåsen E16

Tysk Anna Andersdotter, f 1728-02-07, död 1806-08-03 (78 år)

g 1 g 1750-11-18 till Callur Olof Carlsson, f 1728-02-10, Boda D12 - E6

g 2 g 1763-06-24 m Lissbritts Olof Jonsson, f 1741-02-24, Boda B(-) - E21

Tysk Anders Andersson, f 1730-03-06, döpt i Ore

g 1753-11-18 till Nissa Brita Hansdotter, f 1732-07-22, Gulleråsen E31

Tysk Hans Andersson, f 1732-10-25, soldat nr 24 Soling, se Kärvsåsen F5 (nytt hushåll)

Tysk Brita Andersdotter, f 1735-04-07, död 1773-03-14 (38 år)

g 1761-05-11 m Bränd Olof Larsson, f 1730 eller 1738, Kärvsåsen E12 - G12

Tysk Olof Andersson, f 1738-03-25, se nedan II Kärvsåsen G9

 

 

Kärvsåsen G9

II)

Tysk Olof Andersson, f 1738-03-25, g 1759-03-25 m

(Stöt) Margeta Jonsdotter, f 1739-07-30, från Lenåsen E16 - F16, död 1806-02-14 (67 år)

Barn:

Tysk Anders Olsson, f 1761-02-18, se nedan III)

Tysk Anna Olsdotter, 1763-10-04

Tysk Brita Olsdotter, f 1767-08-19, död 1768 i kopporna (1 år)

Tysk Brita Olsdotter, f 1769-09-18, död före 1775-11-30

Tysk Margeta Olsdotter, f 1771-05-21, begr 1773-08-08, rödsot (2 år)

Tysk Brita Olsdotter, f 1775-11-30

Tysk Kerstin Olsdotter, f 1779-12-08, begr 1783-07-20, rödsot (4 år)

Tysk Jon Olsson, f 1785

 

 

III)

Tysk Anders Olsson, f 1761-02-18, g 1791-12-16 m

Brita Andersdotter,f 1760, änka från Gulleråsen, troligen Röjerås Brita Andersdotter, f 1760, Gulleråsen A18c

Barn:

Tysk Olof Andersson, f 1795-01-11 i Gulleråsen, se nedan IV)

Tysk Anders Andersson, f 1798-05-18

Tysk Anna Andersdotter, f 1801, död 1817-08-07

 

 

IV)

Tysk Olof Andersson, f 1795-01-11 i Gulleråsen, g 1823-06-06 m

Brita Hansdotter, f 1807-05-03, från Kärvsåsen C19

Barn:

Tysk Kerstin Olsdotter, f 1829-09-11

Tysk Brita Olsdotter, f 1834-03-10

 

 

Kärvsåsen E11

F11 - G14 – H16

I)

Kus (Haga) Olof Olsson, f 1703-04-02, från Kärvsåsen A8, död 1763-03-25 i brännsjuka (60 år), g 1727-01-15 m

(Erik Anders) Anna Ersdotter, f 1706-03-14, från Kärvsåsen A6 - D17, sjuklig, blind, död 1800-04-27 (94 år)

Olof Olsson skrevs som husbonde fr o m 1733

Barn 2 söner och 1 dotter. Kända är:

Kus Anna Olsdotter, f 1728-08-24

g 1747-11-22 till Jöns Anders Hansson, f 1727-09-07, Ovanmyra A3 - E19

Kus Anders Olsson, f 1731-02-15, se nedan Kärvsåsen F11

 

 

Kärvsåsen F11

II)

Kus Anders Olsson, f 1731-02-15, död 1767-01-11 i bröstsjuka (36 år), g 1752-03-25 m

(Björck) Margeta Olsdotter, f 1731-11-25, från Ovanmyra C14, död 1767 (36 år)

Barn:

Kus Olof Andersson, f 1753-10-27, se nedan Kärvsåsen G14

Kus Anders Andersson, f 1756-02-03

Kus Anna Andersdotter, f 1758-04-25, död före 1761-02-05

Kus Anna Andersdotter, f 1761-02-05, död 1762 i håll och sting (1 år)

Kus Brita Andersdotter, f 1763-10-16, död 1765 i tvinsjuka (2 år)

Kus Brita Andersdotter, f 1766-06-06, död 1766 i okänd barnsjukdom (0 år)

 

 

Kärvsåsen G14

III)

Kus Olof Andersson, f 1753-10-27, g 1771-12-26 m

(Erik Anders) Kerstin Hansdotter, f 1751-02-10, Kärvsåsen C19 - E6

Barn:

Kus Anna Olsdotter, f 1773, begr 1773-01-24 (5 dygn enligt dödboken)

Kus Anders Olsson, f 1774-08-31

Kus Kerstin Olsdotter, f 1777-10-22. I dopboken står som fader Olof Olsson, uppenbarligen fel.

g 1798-06-03 m Ingels Anders Carlsson, f 1779-01-02, från Ovanmyra A1a

Kus Anna Olsdotter, f 1782-02-09, död 1783-07-19 (1 år)

troligen även Jon Olsson, f 1785-08-17

 

Anders Andersson, f 1758-09-00 , dräng, stum. 1776 till Woxna

 

 

*IV)

Kus Olof Olsson, f 1788-01-05, g 1809-04-03 m

(Kus) Brita Hansdotter, f 1785-10-26, från Kärvsåsen A8

"Förmöget"

Barn:

Kerstin Olsdotter, f 1822-07-26, se nedan V)

 

 

Kärvsåsen O16 - P16

(hfl 1847 - 1856 och 1858 - 1867)

V)

Kus Kerstin Olsdotter, f 1822-07-26, g 1839-04-21 m

(Byggmästar) Anders Hansson, f 1815-04-07, från Gulleråsen A6, död 1863-11-06 (48 år)

Barn:

Hans Andersson, f 1840-09-03, se nedan VI)

Olof Andersson, f 1844-02-15

Anders Andersson, f 1847-12-10

Erik Andersson, f 1852-03-20

Jon Andersson, f 1856-08-03

Brita Andersdotter, f 1861-07-24

 

 

Kärvsåsen Qsub16 (hfl 1868 - 1877)

VI)

Kus, sedan Haga Hans Andersson, f 1840-09-03, g 1866-04-15 m

(Anders Pers) Brita Hansdotter, f 1839-09-18, från Änderåsen 9

De flyttade 1869-05-07 till hans farfars gård på Gulleråsen A6 och skrevs då Byggmästar.

 

 

Kärvsåsen E12

F1 + F12 - G12 + G26 – H14

I)

Olof Carlsson, f 1678, bokhållare

Anna Lind, "madame", f 1685-08-16 som Anna Larsdotter, från Kärvsåsen A5.

"Bägge ganska bräckliga" enligt husförhörslängden

Barn:

Brita Olsdotter, f 1710, se nedan

 

 

II)

Brita Olsdotter, f 1710, troligen död 1758 (48 år), g 1 g 1730-11-22 m

Olof Ferngren, sergeant

 

Dalregementets Personhistoria skriver:

"Ferngrahn, Olof, född ca 1692 i Västmanland, död 1740-08-25. Sekundförare vid Gagnefs kompani,

antagen 1716-09-28, hade vid antagningen tjänat i fyra år, sannolikt vid något annat förband.

Sekundförare vid Majorens kompani (Leksands) 1717-05-30.

Furir vid Livkompaniet 1719-06-29.

Förare vid Västerdals kompani 1719-10-25.

Sergeant vid Rättviks kompani 1720-10-14.

F., som under fyra år tjänstgjorde på inte mindre än fem kompanier, blev efter fredsslutet 1721 liksom

så många andra placerad på indelningar under sin grad, när övertaligt befäl från indragna förband och

hemvändande krigsfångar måste löneplaceras. Han återfick sin sergeantsindelning först 1728-08-08.

F. antogs vid regementet under det första fälttåget i Norge, sannolikt var han med även 1718. Vid sin

död var F. troligen med regementet i Finland i kriget mot Ryssland 1741 - 1742."

 

Barn:

Anna Margareta Ferngren, f 1732-02-20

Petrus (Peter) Olsson Ferngren eller Ferngran, f 1734-01-06, se nedan IIIb)

Anna Brigita Olsdotter Ferngren, f 1736-06-27

g 1774-12-26 m Callur Olof Hansson, f 1728-07-25, Boda A1 – F5.

Olof Olsson Ferngren, f 1738-06-25

Brita Olsdotter Ferngren, f 1740 (ej angiven i Personhistorian)

 

Brita Olsdotter g 2 g 1746-01-06 m

Adolph Petter Akerstein, f 1714-05-01 i Pommern, förare, sedan fältväbel vid Rättviks kompani,

3½ tjänsteår enligt 1744 års rulla (= antagen ca 1741).

De bosatte sig på Kärvsåsen G26

 

Dalregementets Personhistoria skriver:

"Akerstein, Adolf Petter, född 1714-05-01 i Stralsund, död 1800-03-30 i Kärfsåsen, Rättviks socken (86 år).

Föräldrar: Överstelöjtnant A. vid "Dragon regementet" och Anna Elisabeth Meijer.

Mönsterskrivare på extra stat.

Förare vid Rättviks kompani 1743-02-03.

Var enligt generalmönstringsrullan 1759-02-09 (Wendorf i Pommern) sergeant vid kompaniet.

Var enligt rullan 1759-11-21 (Passow) fältväbel, fortfarande vid Rättviks kompani, 1761

"kommenderad vid fältlasarettet." Han var 1763-01-17 fortfarande "kommenderad i Stralsund".

Erhöll 1773-04-15 fältväbelsindelningen vid Västerdals kompani, "men står kvar till tjänstgöring",

d v s vid Rättviks kompani, "Adolph Petter Åkersten".

Avsked 1774-01-31.

A:s hustru avled under hans deltagande i Pommerska kriget 1758 - 1762."

Adolph Petters far hette Nils Akerstein. Adolph Petter hade en syster som hette Anna

Catharina Akerstein, f 1715-10-15 i Jakob och Johannes församling i Stockholm.

 

Barn:

Christina Maria Adolphsdotter, f 1746-12-25 se nedan Kärvsåsen IIIa)

Elisabeth Catharina Adolphsdotter, f 1748-11-29, flyttat 1761

Adolph Walentin Adolphsson, f 1751-02-10 (1750-12-30 enligt Personhistorian), flyttat 1761

Andreas (Anders) Adolphsson, f 1754-06-17, tvilling

g 1781-01-04 m Callur Kerstin Olsdotter, f 1757-03-27, Boda D12, flyttat 1771 till

Änderåsen E4 - G9. Vid vigseln var han skriven i Änderåsen

Barn: Brita Andersdotter, f 1782-12-11.

Margareta Adolphsdotter, f 1754-06-17, tvilling, flyttat 1765 till Woxna

Peter Adolphsson, f 1758-04-21, flyttat 1772, och

Olof Adolphsson, f 1758-04-21, tvillingar (Personhistorian har Petter Olof, f 1758-04-21)

 

Ej identifierade:

Soldat Gucku.

Anders Hansson, flyttat 1765 till Gulleråsen.

Chatarina, juli

Anna Siljedahl

 

Lisa Ersdotter, hushållerska, från Stora H----?

 

 

 

Kärvsåsen G26

IIIa)

Christina Maria Adolphsdotter, f 1746-12-25, g 1770 m

Peder Pedersen, sedan skriven Fältväbels Per Persson Apelqvist, 1747 "till Stockholm"

Barn:

Olof Persson, f 1777-10-26 i Änderåsen, "till Stockholm"

 

 

Kärvsåsen F12

III)b

Petrus (Peter) Olsson Ferngren eller Ferngran, f 1734-01-06, från Kärvsåsen E12,

död 1786-04-19 i rötfeber (52 år), g 1760-12-04 m

Brita Carlsdotter, f 1741-12-23, Änderåsen A3 - F6, död 1792-08-29 i rödsot (51 år).

Han var rotemästare i 14 år.

De flyttade först till hennes föräldrahem, sedan till Änderåsen E4 - G4.

 

I hushållet fanns också:

Anna Olsdotter, f 1736-06-27, Peters syster,

Olof Larsson, f 1730 eller 1738, ej identifierad, se nedan Kärvsåsen G12

Brita Olsdotter, f 1740, Peters syster

 

 

Kärvsåsen G12 – H14

I)

Bränd Olof Larsson (Ferngran?), f 1738-06-00, ej identifierad, g 1 g 1761-05-11 m

(Tysk) Brita Andersdotter, f 1735-04-07, Kärvsåsen E8, död 1773-03-14 i feber (38 år)

Han står som Olof Larsson Ferngran i vigselboken 1761 men ingen annanstans. Jag hittar

ingen anknytning till sergeanten Olof Ferngrens familj ovan.

Barn:

Bränd Hans Olsson, f 1762-12-06, död i kopporna

Bränd Olof Olsson, f 1766-12-05, "tjänar i Hälsingland"

till Gulleråsen, ej identifierad där.

Bränd Anders Olsson, f 1771-12-21, död 1778-09-11 av svullnad, (8 år)

Bränd Kerstin Olsdotter

 

Bränd Olof Larsson g 2 g 1774-01-02 m

(Lans) Kerstin Olsdotter, f 1742-02-00 i Osmundsberg A7 - G9, död 1777-10-26 i barnsbörd (35 år)

Barn:

Bränd Erik Olsson, f 1777-10-16

 

Bränd Olof Larsson g 3 g 1778-04-20 m

Brita Andersdotter, änka, f 1742, i Osmundsberg. I vigselboken står Brita Hansdotter,

uppenbarligen fel. I dopbok och personaliebok står Andersdotter. Möjligen dotter, f

1741-07-11 till Anders Olsson, Osmundsberg. Ej identifierad.

Barn:

Bränd Hans Olsson, f 1779-05-24, död 1779-07-10 av håll och sting (2 mån)

 

Callur Brita Olsdotter, f 1769-09-04 i Änderåsen A3, änka efter (Lans) Anders Olsson,

f 1772-01-16, Osmundsberg B10 (han var brorson till ovanstående (Lans) Kerstin Olsdotter)

Barn:

Callur Brita Andersdotter, f 1794-01-24, död 1794

Callur Olof Andersson, f 1795-03-20.

 

 

Kärvsåsen E16

F16 - G19 – H21

I)

Margeta Andersdotter, f 1693-04-02, från Kärvsåsen A11 - C5, död 1769 (76 år) av ålder, g 1728-11-03 m

Olof Ersson, f 1706-11-19, soldat Busk, från Boda A8 - C12, enligt vigselboken från Tina i Rättvik, ej

identifierad där, död 1769 (62 år)

Olof Ersson skrevs som husbonde fr o m 1733

Barn:

Brita Olsdotter, f 1733-11-10, se nedan Kärvsåsen F16 - G19

 

 

Kärvsåsen F16 - G19

II)

Busk Brita Olsdotter, f 1733-11-10, döpt i Ore, g 1756 (fel vigselår?) m

Erik Hansson, f 1734-11-03, från Boda A16 - E16, soldat nr 10 Råbock, antagen 1757-10-18, längd 5 1/2 fot = 1,63 m

Barn:

Busk Hans Ersson, f 1754-12-02, död 1777-04-23 av håll och sting (23 år), ogift

Busk Olof Ersson, f 1756-09-03, se nedan III)

 

 

III)

Busk Olof Ersson, f 1756-09-03, soldat nr 24 Soling.  "i Hälsingland". Antagen 1778-06-12, då ogift.

Längd 5 fot 10 tum = 1,73 m. Död 1788. Gift 1781-12-26 m

Kerstin Larsdotter, f 1754-05-21, från Kärvsåsen A5 - E4. I vigselboken står båda som hemmahörande i Lenåsen.

Barn:

Busk Olof Olsson, f 1783-03-09, död 1783-05-15 (2 mån)

Busk Brita Olsdotter, f 1786-03-01, tvilling med

Busk Erik Olsson, f 1786-03-01

Busk Olof Olsson, f 1787-11-19

Busk Kerstin Olsdotter, f 1802-04-00

 

Familjen tog ut besked till Timrå i Medelpad 1818-04-04

 

 

Kärvsåsen E19

F13 - G17 – H19. Nytt hushåll G16/18.

I)

Anders Olsson, f 1716-04-07, från Boda A8 – C12. Soldat nr 2 Åkare, antagen 1736-06-18,

1741-12-28 korpral vid roten nr 49 Uhrwäder, drunknade 1749-10-22 (35år) i Bysjön tillsammans

med soldaten Erik Ersson Soling, f 1721-12-05 i Osmundsberg A2. Begr 1749-11-05. Arvode för

båda var 2 daler till testamente och 1 daler till de fattiga. G 1737-05-08 m

Brita Andersdotter, f 1720, Kärvsåsen A12d

Barn:

Anders Andersson, f 1738-11-22, se nedan Kärvsåsen F13 - G17

Ett odöpt barn begravt 1743-12-26

Olof Andersson, f 1745-09-23

g 1768-12-28 till Margeta Carlsdotter, f 1743-12-06, Änderåsen A3

Hans Andersson, f 1749-03-05, se nedan Kärvsåsen G16>18 (nytt hushåll)

 

Svärmor: Brita Ersdotter, f 1686-05-30, från Kärvsåsen A12d, död 1753 (64 år)

 

Brita Andersdotter g 2 g 1768-04-04 till änklingen Erik Hans Jon Ersson, f 1709-09-22, Boda E13.

Hennes mor, Brita Ersdotter, flyttade med dit.

 

 

Kärvsåsen F13 - G17

II)

Urwärs Anders Andersson, f 1738-11-22, soldat nr 12 Sohlvik, 4 1/2 års tjänst enligt 1778 års rulla = antagen

ca 1773, längd 6 fot 1/2 tum = 1,79 m, enligt personalieboken tjänstgjort i 19 år, bevistat arbetskommenderingar

såväl som under finska kriget åtskilliga kampanjer. Död 1792-09-29 i bröstsjuka (54 år). G 1762-11-28 m

Sparf Brita Hansdotter, f 1737-04-09 i Gulleråsen A8 - D20

Barn 4 söner och 4 döttrar:

Urwärs Anders Andersson, f 1763-10-18

g 1785-03-28 m Maris Anna Persdotter, f 1768-10-17, Osmundsberg G10

Urwärs Hans Andersson, f 1766-02-07 "tjänar i Woxna", se nedan H19 III)

Urwärs Lisbet Andersdotter, f 1768-01-06, död 1768 i kopporna (0 år)

Urwärs Olof Andersson, f 1770-01-21 "tjänar i Hälsingland"

Urwärs Brita Andersdotter, f 1772-06-07, död 1773 (1 år) i rödsot i Gävle

Urwärs Brita Andersdotter, f 1775-08-22

g 1793 m Gisslar/AnderspersHans Persson, f 1768-03-29, från Änderåsen F11.

De flyttade sedan till Osmundsberg A1, därefter till Osmundsberg J?

Urwärs Erik Andersson, f 1778-08-22, död 1779-01-20 i kopporna (5 mån)

Urwärs Kerstin Andersdotter, f 1780-03-24, begr 1783-07-29, rödsot (3 år)

 

Hit flyttade Haga Anders Andersson, f 1742-09-00, gardessoldat Dahlman, från Kärvsåsen B10.

 

 

Kärvsåsen H19

III)

Urwärs Hans Andersson, f 1766-02-07 "tjänar i Woxna", g jan 1788 m

Jöns Lars Anna Olsdotter, f 1760-10-06, Kärvsåsen A2

Barn:

Uhrwärs Anders Hansson, f 1789-12-24, ofärdig

Uhrwärs Olof Hansson, f 1792-01-19, död 1793

Uhrwärs (Sohlviks) Brita Hansdotter, f 1794-03-24

g 1839-11-30 till Kihl Hans Hansson, f 1780-08-10 i Born, änkeman boende i Solberga D5

 

 

Kärvsåsen E23

F23 - G24 – H28 – H30

I)

Jöns Lars Anders Olsson, f 1712-05-25, soldat nr 5 Räf, från Kärvsåsen D10. Enligt rullan förkommen

i aktion vid Villmansstrand i augusti 1741. Enligt kyrkböckerna död i Boda 1768-11-23 (56 år) av lungsot.

Blev han borta och kom tillrätta omgående? G 1739-04-23 m

Tysk Anna Andersdotter, f 1718-09-13, från Osmundsberg B10 - D6, död 1778-08-08 (60 år)

Barn 2 söner och 6 döttrar:

Jöns Lars Kerstin Andersdotter, f 1740-03-04, död före 1747-01-20

Jöns Lars Brita Andersdotter, f 1741-07-11, död ogift 1801-10-13 av rev (60 år)

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1742-12-03, död före 1744-02-03

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1744-02-03

g 1783-01-26 till Mar Hans Andersson, f 1757-12-17, Osmundsberg E4 - G4

Jöns Lars Kerstin Andersdotter, f 1747-01-20

g 1770-12-26 m Haga Anders Andersson, Kärvsåsen B10 - F14

Jöns Lars Olof Andersson, f 1749-10-31

Jöns Lars Lisbet Andersdotter, f 1752-04-08

g till Osmundsberg

Jöns Lars Margeta Andersdotter, f 1755-08-18

g 1787-12-26 m Röjås Olof Andersson, f 1764-06-24, från Osmundsberg A9.

De skrevs på Kärvsåsen H30.

Barn: Jöns Lars Brita Olsdotter, f 1789-11-12 i Osmundsberg

Jöns Lars Anders Olsson, f 1794-01-19 i Kärvsåsen

Jöns Lars Anders Andersson, f 1759-03-17, se nedan Kärvsåsen H28

 

Sedan (Tysk) Anna Andersdotter blivit änka flyttade hon tillbaka till Osmundsberg där hon och

hennes syster Brita fick eget hushållsnummer, D 13.

 

 

Kärvsåsen H28

II)

Jöns Lars Anders Andersson, f 1759-03-17, g 1 g 1780-12-26 m

(Stöt) Anna Ersdotter, f 1760-09-22, från Gulleråsen E3, död 1792

Barn:

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1782-10-18, död före 1793-09-00

Jöns Lars Brita Andersdotter, f 1792-03-03, död 1795 (3 år)

 

Anders Andersson g 2 g 1792-12-26 m

(Nis) Anna Olsdotter, f 1769-05-10, från Kärvsåsen H 22

Barn:

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1793-08-29, se nedan III)

Jöns Lars Brita Andersdotter, f 1797-01-25

g 1833-02-03 till Anders Andersson Lans, f 1801 i Gulleråsen 46,

soldat boende Gulleråsen sub 22

Jöns Lars Kerstin Andersdotter, f 1800-05-30

g 1833 till Nygårds (Sand/Bäck) Erik Andersson, f 1797-07-26, Gulleråsen D2 - J3

Jöns Lars Lisbet Andersdotter, f 1804-10-15,

g 1827 till Lisspers Hans Hansson, f 1800-03-09, Gulleråsen D26

Jöns Lars Anders Andersson, f 1809-10-05

g 1833-04-24 m (Tysk) Anna Hansdotter, f 1804-04-24, från Gulleråsen 13

 

 

III)

Jöns Lars Anna Andersdotter, f 1793-08-29, g 1824 m

Åker Hans Ersson, f 1803, från Gulleråsen D33

Barn:

Jöns Lars Anders Hansson, se nedan IV)

 

 

IV)

Jöns Lars Anders Hansson, g m

Laggar Anna Hansdotter

Barn:

Jöns Lars Anna Andersdotter, f ca 1860, se nedan V)

 

 

V)

Jöns Lars Anna Andersdotter, f ca 1860, g m

Haga Jon Olsson, f 1859-06-28, från Kärvsåsen A8

Barn bl a:

Jöns Lars Anders Jonsson, se nedan VI)

Jöns Lars Jonas Jonsson (John Johnson), till Minnesota, USA

Jöns Lars Kerstin Jonsdotter

g m Jonas Andersson Gruvris

Jöns Lars Erik Jonsson (Erick Johnson), till USA

 

 

VI)

Jöns Lars Anders Jonsson, (Andrew Johnson), g 1 g 1911-09-23 m

Gerda (Yarda) Kristina Andersson, f 1893-04-01 i Sandarne, Hälsingland, död 1928-07-04

Barn:

Marion Edith Johnson, se nedan VII)

Margaret Johnson,

g Sundin, bosatt i Michigan

Henry Johnson, bosatt i Clarkston, Michigan

Walt Johnson, bosatt i Michigan

 

Andrew Johnson g 2 g 1940-06-22 m

Hulda Johnson, f Englund 1890-05-13 i Le Roy, Osceola County, Michigan, änka.

 

 

VII)

Marion Edith Johnson, g m

Leslie Gerald Johnson

Barn:

Kristine (Kris) Gail Johnson

g m Ronald Dale Burrill

Karen Johnson

gift Simmons

 

 

Kärvsåsen F5

G7 – H15

I)

Tysk Hans Andersson, f 1732-10-25, soldat nr 24 Soling, från Kärvsåsen E8, död 1795-11-15 av slag (63 år),

g 1762-12-26 m

Lisbet Andersdotter, f 1728-11-13, från Osmundsberg D2

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Tysk Brita Hansdotter, f 1763-12-01, "flyttat till Osmundsberg 5", ej identifierad där.

Tysk Anders Hansson, f 1768-04-12, död 1773-09-25 i feber (5 år)

Tysk Anna Hansdotter, f 1772-01-12

g 1798-05-13 m Lars Lars Olof Ersson, f 1779-04-15, Kärvsåsen A5 – G5.

De skrevs på Kärvsåsen H8.

Tysk Anders Hansson, f 1774-08-18, död 1783-07-24 i rödsot (9 år)

 

Hit flyttade också följande familj:

 

 

Kärvsåsen F14 - G18/20

II)

Haga Hans Andersson, f 1735-05-12, död 1766-10-21 av halsvärk (31 år), från Kärvsåsen B10,

g 1758-12-26 m

Brita Andersdotter, f 1738-09-00, Kärvsåsen, ej identifierad

Barn:

Haga Kerstin Hansdotter, f 1760-02-02

g 1777-12-26 till Sigfreds Anders Olsson, f 1750-11-21, Gulleråsen A6 - G21

 

 

Kärvsåsen G13 - H15

Haga Brita Andersdotter g 2 g 1767 m

Nygårds Erik Olsson, f 1745-10-26, från Gulleråsen E26

Barn:

Nygårds Olof Ersson, f 1768-09-23

g 1791-11-27 m Mar Anna Andersdotter, f 1763-12-28, Osmundsberg E4

Barn: Nygårds Erik Olsson, f 1794-01-21

g m Tysk Karin Ersdotter, f 1789-01-01, Kärvsåsen D3

Nygårds Anna Ersdotter, f 1771-06-02

Nygårds Brita Ersdotter, f 1775-04-11

Nygårds Anders Ersson, f 1778-05-01

Nygårds Margeta Ersdotter, f 1781-01-06

 

 

Kärvsåsen G4>7

H7

I)

Flat Olof Olsson, f 1747-08-27, från Kärvsåsen A7, g 1772-01-01 m

Karin Ersdotter, f 1747-02-28 av Erik Danielsson och Anna Ersdotter, Tina 8 i Rättvik

Barn:

Flat Olof Olsson, f 1774-09-06, död 1783-07-05 i rödsot (9 år)

Flat Anna Olsdotter, f 1777-11-10

Flat Kerstin Olsdotter, f 1780-11-19, död 1783-07-07 i rödsot (3 år)

Flat Olof Olsson, f 1784-03-20

 

 

Kärvsåsen G16>18

H18

I)

Uhrwäder Hans Andersson, f 1749-03-05, från Kärvsåsen E19, "till Alfta", död 1784-02-11 (35 år),

g 1776-11-12 m

Anna Hansdotter, f 1751-01-16 av Per Kus Hans Hansson och Anna Israelsdotter, Sätra, Rättvik

Barn 2 söner och 1 dotter.

Uhrwäder Anders Hansson, f 1777-04-17,

g 1795-12-27 m Tysk Anna Andersdotter, f 1765-02-18, Osmundsberg E9

Barn: Uhrwäder Hans Andersson, f 1796-07-25

Uhrwäder Brita Andersdotter, f 1797-11-07

Uhrwäder Hans Hansson, f 1780-06-22, död 1783-07-24 i rödsot (3 år)

Uhrwäder Anna Hansdotter, f 1783

 

 

Kärvsåsen H4

I)

Flat Erik Olsson, f 1760-02-20, från Kärvsåsen A7, g i jan 1785 m

(Ugelbergs eller Gruvris) Margeta Andersdotter, f 1756-03-26, från Gruvriset B3 - E2

Barn:

Flat Anna Ersdotter, f 1785-12-19

Flat Brita Ersdotter, f 1788-06-10.  I dopboken skrivs fadern Jemt.

Flat Kerstin Ersdotter, f 1790-11-28 i Lenåsen

Flat Olof Ersson, f 1793-07-10

Flat Anders Ersson, f 1796-04-25

 

 

Kärvsåsen H27

I)

Jönslars Erik Olsson, f 1758-07-02, från Kärvsåsen A2, soldat nr 59 Lärka, g 1784-12-26 m

Anna Olsdotter, f 1760, från Östbjörka

Barn:

Lärkas Anna Ersdotter, f 1785-09-01

Lärkas Brita Ersdotter, f 1785-09-01, tvillingar

Lärkas Olof Ersson, f 1792-10-13, se nedan II)

Lärkas Anders Ersson, f 1796-10-13

 

 

II)

Lärkas Olof Ersson, f 1792-10-13, g m

Brita Andersdotter, f 1789

Barn:

Lärkas Erik Olsson, f 1813-10-12, död 1837

Lärkas Anna Olsdotter, f 1821-10-12, se nedan III)

 

 

III)

Lärkas Anna Olsdotter, f 1821-10-12, g  m

Carl Hansson, död 1882-06-21

Barn:

Lärkas Olof Carlsson, f 1852, se nedan IV)

Lärkas Kerstin Carlsdotter,

g m C F von Knorring, Heden, Orsa

Lärkas Brita Carlsdotter, f ca 1855

Lärkas Anna Carlsdotter,

g m Jannes Jonas Jonsson, Silverberg

 

 

IV)

Lärk Olof Carlsson, f 1852, g 1877 m

Kerstin Olsdotter, f 1858, från Gulleråsen sub 23

Barn:

Lärk Olof Olsson, f 1878, död 1878

Lärk Anna Olsdotter, f 1879

Lärk Kerstin Olsdotter, f 1882

Lärk Brita Olsdotter, f 1885

 

 

Kärvsåsen Osub14

S21

I)

Dräng Anders Hansson Nord, f 1819-??-26, g 1843-05-14 m

Margeta Andersdotter, f 1815-04-18 av Jöns Lars Anders Andersson och Anna Olsdotter, Kärvsåsen A11.

Barn:

Dräng Kerstin Andersdotter, f 1844-04-11

Dräng Anders Andersson, f 1847, död 1847-08-05

Dräng Anders Andersson, f 1848-09-08

Dräng Hans Andersson, f 1851-11-07

Dräng Olof Andersson, f 1855-03-13

g 1876-12-31 till (Tjäder) Kerstin Olsdotter, f 1858-08-14, Ovanmyra R27

 

Broder:

Dräng Carl Hansson, f 1822-04-29

g 1854 till Kärvsåsen 29

 

Syster:

Dräng Kerstin Hansdotter, f 1829-04-11

g 1856-04-20 m Bränd Hans Jonsson, f 1829-11-01, från Kärvsåsen 4

 

Moder: änkan Bränd Kerstin Ersdotter, f 1785, g 1805

 

 

Kärvsåsen Q11

Erkers Olof Hansson, f 1814-09-13, från Gulleråsen A18b, g 1836-05-20 m

Anna Olsdotter, f 1804-10-26, ej identifierad.

Barn:

Erkers Brita Olsdotter, f 1844-04-26,

g 1884-12-07 m Anders Andersson, f 1862-06-14, från Gulleråsen 61

Barn: Erkers Anders Andersson, f 1887-01-22

 

 

Kärvsåsen Q32

I)

Kus Anna Olsdotter, f 1842-03-02, från Kärvsåsen A8, g 1859-04-25 m

(Röjås) Hans Andersson, f 1834-03-05, död 1890 (66 år)

4 barn bl a:

Anders Hansson, f 1866-06-28

Olof Hansson, f 1870, se nedan

 

 

II)

Olof Hansson, f 1870, död 1952, g 1893-12-10 m

(Torrångs) Anna Ersdotter, från Solberga

Barn bl a:

Emma Kristina Hansson, f 1898-12-24

 

I mars 1899 flyttade Olof och brodern Anders till Norrbäck utanför Sala.

 

 

 

Oidentifierade poster:

 

I dopboken:

1696-04-05

Erik

Anders Andersson

 

1737-12-13

Anna

Anders Andersson

 

1629-08-24

Erik

Anders Larsson

Gudfäder Anders Salomonsson och Nils klockare. Gudmor Lars sonhustru, Röjeråsen.

1630-11-07

Anna

Anders Nilssons,

Gudföräldrar Hans Olsson, klockarens son och hans hustru Malin, Kärvsåsen.

1672-07-21

Anna

Anders Olsson

döpt i Ore

1691-06-01

Olof

Anders Olsson

 

1679-09-29

Kerstin

Erik Andersson

 

1740-11-15

Olof

Erik Andersson Stark

 

1674-03-22

Erik

Erik Ersson

 

1679-09-21

Carl

Erik Ersson

 

1631-03-20

Brita, oä

Erik Matsson, soldat

Gudföräldrar Olof Andersson och hans hustru, Kärvsåsen. Han fanns där 1613.

1719-05-26

Daniel

Hans Danielsson

 

1722-11-13

Anders

Hans Danielsson

 

1633-08-11

Kerstin

Hans Ersson

Gudfar Anders, Jon Jonssons son, Gulleråsen A17. Gudmor NN:s hustru Margeta.

1632-02-12

Erik

Hans Jonsson

Gudfar Hindrich Joensson, gudmor NN Johanssons dotter hustru Brita.

1684-08-08

Lisbet

Jon Sigfridsson

döpt i Ore

1694-06-10

Lars

Lars Larsson

 

1780-08-08

Hans

Lars Olsson

Brita Hansdotter 30 år

1633-05-05

Karin

Lars Perssons son

Gudfar Gislars Olof, Gulleråsen, gudmor Lars Matssons hustru Anna, Gulleråsen A5.

1674-09-06

Anna

Mats Matsson

 

1672-01-06

Margeta

Mats Olsson

 

1697-04-21

Lars

Mårten Matsson

Anna Larsdotter

1760-10-06

Anna

Olof Andersson

Anna Hansdotter

1729-08-30

Lisbet

Olof Ersson

 

1736-04-06

Anna

Olof Jonsson

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1632-07-01

Anders, Erik Olssons

Kärvsåsen

Margeta, hustru Margetas,

 

1661-12-28

Erik Ersson

Kärvsåsen

Margeta Carlsdotter

 

1632-06-24

Hans Larsson

Kärvsåsen

Brita, Anders Erssons

Österbyn

1771-01-01

Hans Olsson

Kärvsåsen

Brita Ersdotter

 

1631-06-26

Olof Larsson

Kärvsåsen

Karin, Jon Jonssons

Gulleråsen

Hustrun:

1636-06-19

Erik Andersson

Osmundsberg

Anna, Anders Erssons

Kärvsåsen

1637-01-22

Hans, Anders Erssons

Osmundsberg

Karin, Olof Larssons,

 

1767-10-11

Hans Olsson

Gulleråsen

Margeta Olsdotter

Kärvsåsen

 

I dödboken:

1697-06-27

Anders Anderssons son Erik

blodsot

2 år 12 veckor

1712-12-21

Anders Anderssons hustru

bröstsjuka

62 år

1722-06-17

Anders Anderssons dotter

blodsot

4

1723-11-10

Anders Anderssons barn

 

36 dagar

1680-03-28

Carl Carlssons barn

 

 

1722-07-08

Hans Danielssons dotter

blodsot

3 år

1724-12-13

Hans Erssons dotter

sting

1 år

1709-02-28

Hans Hanssons hustru Margeta

ålder

70 år

1633-03-24

Hans lilla dotter

 

 

1630-08-08

Jon, soldat

 

 

1690-07-20

Kerstin, hustru

 

 

1691-05-03

Kerstin, hustru

 

 

1634-06-01

Lars Jonssons son

 

 

1687-02-06

Margeta, hustru

 

 

1678-12-08

Mats Åkares oäkta barn

 

 

1690-10-26

Olof Andersson

 

 

1691-04-19

Olof Anderssons barn

 

 

1722-07-15

Olof Erssons dotter

blodsot

3

1706-05-06

Olof Nilssons hustru Brita

ålder

92

 

I personalieboken:

1784-01-18

Brita

f 1774

Olof Olsson och Anna Ersdotter

1773-04-12

Karin

f i Ovanmyra

Anders Ersson och Brita Ersdotter, g m Daniel Ls Solberg

1773-08-29

Samuel

f 1764-07-12

Olof Ersson och Anna Hansdotter

 

I 1695 års revning:

Roten nr 2 Åkare

Röjerås Anders Hansson

340 bdl r j

Roten nr 21 Gammelstöt

Joen Joensson

541 bdl r j

 

1663 hade en Anders Hansson fäbodar i Änderåsbodarna och del i kvarn i Kärvsåsströmmen.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 8 november 2004

Tillbaka