Boda kapellförsamling före 1806

Version D – 2004

Tillbaka

 

 

Ovanmyra

Ovanmyra ligger söder om Boda. Det är en av de största byarna, 18 hushåll 1691, 40 hushåll 1784.

1541 fanns 4 skattelagda hushåll i byn. Den äldsta bebyggelsen är troligen den rad gårdar som ligger

efter den äldsta, västligaste vägen genom byn ("Uti gålom")

 

I längderna A och B är Lunden upptagen som särskild by, betecknas här som Ovanmyra LA1 och LB1 etc.

I längden F är nummer 2 dubblerat, i längden G är numren 28 och 29 dubblerade. Jag har kallat de senare

F2B, G28B och G29B.

 

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor:

1. Hustru Brita

3.2

 

2. Lunda Er Jönsson

2.2

Var Lund Hans Ersson, Lund Margeta Ersdotter och Lund Benkt Ersson i Ovanmyra LA1, LA2 och LA3 barn till honom?

3. Ifvar Pädersson

1.25

 

4. Hans Larsson

3.6

Säkerligen Biörck Hans Larsson, f 1591, Ovanmyra A6

5. ...ig Olof Ersson

4.12

Begr 1654-01-01

6. Olof Hansson

3.20

Se Ovanmyra A3

7. avl Olof Ersson

6.0

 

8. Elin änka

6.12

 

9. Hans Jönsson

3.28

 

10. Hans Mårtensson

3.2

Begr 1635-03-22. Hustrun var gudmor till Anders Larssons dotter Anna, f 1630-02-07, Västanå

 

1618 hade utgått:

hustru Brita

 

Lunda Er Jönsson

I Boda hade samtidigt tillkommit Lunds Erik. Lunden var en bydel som låg mellan Boda och Ovanmyra.

Ifvar Pädersson

 

Elin, änka

 

och tillkommit:

 

Erich Jonsson

 

Erich Matsson

 

Vid tinget 1608-01-05 i Utby i Rättvik var en Olof Ersson i Ovanmyra nämndeman.

 

 

Hushållsnumren

I längden F är nummer 2 dubblerat, i längden G är numren 28 och 29 dubblerade.

Jag har kallat de senare F2B, G28B och G29B.

 

> = avdelat eller utflyttat hushåll

< = två hushåll under samma rubrik

/ = numret ändrat i längden

 

 

1673-91

 

1692-99

 

1701-19

 

1722

 

1742-55

 

1760-67

 

1775-84

 

Namn

A1

 

 

 

 

 

 

Carl Jonsson

A1a

B2

C23

D23

E15

>E20

F18

<F21

<F22

G28

Anna Carlsdotter/Bunis

A1b

B3

C19

>C24

D22

E22

>E25

F29B

G35

<G36

Olof Carlsson/Bunis

A1c

B1

C15

D15

E15

---

 

Jon Carlsson/Bunis

A2

B12

C8

---

 

 

 

Lund

A3

B5

C17

D19

E19

<F26

F7

<G11

G10

<G32

Jöns

A4

B6

C16

D18

E18

F25

G31

Måg

A5

B8

---

 

 

 

 

Biörn

A6

B19

C10

D9

E8

F11

G15

Biörck

A7

B10

C13

D13

>D14

E12

F17

G25

Snickar

A8

B11

C11

>C12

D10

E9

>E10

F12

G17

Smårs

A9

B13

C9

D7

---

 

 

Huus

A10

B14

C6

D8

E7

F(-)

<F8

<F9

G12

<G13

<G14

Israel

A11

B15

C7

D5

E5

F5

G8

Pell/Jelk

A12

B17

C5

D3

E3

>E4

F3

G6

Långsveds

A13

B18

C21

D24

---

 

 

Arf Abraham

LA1

LB1

C2

D1

E1

F2A

G1

<G2

Lund

A2

LB2

---

 

 

 

 

Lund

LA3

LB3

C4

D2

E2

F2B

G4

<G5

Lund/Kaj

---

B4

C20

D21

E23

>E24

F30

G38

Laggar

---

B7

C22

D17

E17

F24

G30

Mitt

---

B9

---

 

 

 

 

Erik Jonsson

---

B16

C3

---

 

 

 

Gädda

---

B20

---

 

 

 

 

Erik Jöransson

---

B21

C18

D20

E21

F28

G33

Bälter

 

---

C1

---

 

 

 

Erik Hansson

 

(A8)

C12

D11

E11

F15

G21

Smårs

 

---

C14

D12

E14

F20

G27

Biörck

 

---

C23

---

 

 

 

se A1a

 

(B3)

C24

D16

E16

F23

G29

Bunis/Bränd

 

 

---

D4

---

 

 

Olofs Lisbet

 

 

---

D6

E6

F6

G9

Sparf

(A7)

 

 

D14

E13

F19

G24

<G26

Snickar

 

 

---

D15

---

 

 

Hans Ersson

 

 

(A15)

D25

---

 

 

Willstöt

 

 

 

(A12)

E4

F4

<F16

G7

<G22

Långsveds

 

 

 

(A8)

E10

F13

>F14

G20/19

<G19

Smårs

 

 

 

 

(A1a)

E20

F27

G37

Bunis

 

 

 

(C20)

E24

F28B

G34

Laggar

 

 

 

(A1b)

E25

F31

G39

Bunis

 

 

 

---

E26

F10

G12/14

Ohr

 

 

 

---

E27

F1

G3

Gullas

 

 

 

 

(E10)

F14

G23/21

Nygårds

 

 

 

 

---

F29

G16

Arf/Werkar

 

 

 

 

 

(A3)

G18

Jöns

 

 

 

 

 

(C21)

G31

Snickars

 

 

Ovanmyra A1

I)

Carl Jonsson, f 1591, begr 1674-07-12 (83 år), g m

Kerstin, f 1600, död i februari 1676 (76 år).

Brita var gudmor till Lars Perssons son Olof, f 1632-09-30, Ovanmyra A3.

Barn:

Jon Carlsson, f 1622, se nedan IIc Ovanmyra A1c - B1 - C15

Lars Carlsson, f 1631-01-06. Gudfar Erik Matsson, Ovanmyra,

gudmor Brita, Hans Jonssons, Ovanmyra

Anders Carlsson, f 1635-01-00. Gudfar Anders Jonsson, Ovanmyra,

gudmor Anna, hustru Annas, Ovanmyra.

Anna Carlsdotter, f 1636, se nedan IIa Ovanmyra A1a - B2 - C15

Olof Carlsson, f 1641, se nedan IIb Ovanmyra A1b - B3 - C19

 

I Gruvriset A1 finns en Brita, f 1651, Carls styvdotter från Ovanmyra. Det kan vara en styvdotter

till Carl Jonsson ovan.

 

1663 hade familjen fäbodar i Grunoberget, 15 km nordost om Ovanmyra.

Hushållen B1 och B2 slogs samman i 1701 - 1719 års husförhörslängd till ett hushåll under nr C15

med Daniel Olsson, f 1654, B1, som husbonde.

 

 

Ovanmyra A1a

B2 - C23 - D23 - E15 - F18 + F21 + F22 - G28 – H26 – J28. - Nytt hushåll E20

IIa)

Anna Carlsdotter, f 1636, från Ovanmyra A1 ovan, begr 1674-07-12, g m

Jon Hansson, död 1676 i Skåne

Barn:

Carl Jonsson, f 1659, han var först fosterson hos morbrodern Jon Carlssons styvdotter

Bunis Kerstin Carlsdotter och Daniel Olsson i Ovanmyra A1b, sedan hos Jon

Carlssons svägerska Brita Olsdotter och Hans Olsson i Ovanmyra A1c. Skrevs

där som "Carls dotterson, ifrån Daniel Olssons hus". Se nedan Ovanmyra C23 - D23

Hans Jonsson, f 1657

Jon Jonsson, f 1671-10-01, död före 1675.

 

Jon Hansson g 2 g 1674-12-28 m

Karin Eskilsdotter, f 1641 eller 1648, från Osmundsberg A9

Barn:

Jon Jonsson, f 1675

 

Carl Olsson, f 1671-12-28, son till Olof Carlsson, f 1641, Ovanmyra A1b.

 

 

Ovanmyra C23 - D23

III)

Bunis Carl Jonsson, f 1659, från Ovanmyra A1c - B1, g m

Kerstin Jonsdotter

Carl Jonsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Bunis Anna Carlsdotter, f 1696-06-04, begr 1696-07-26 (1 mån), kopporna

Bunis Kerstin Carlsdotter, f 1698-12-18, se nedan Ovanmyra E15

Bunis Anna Carlsdotter, f 1701-02-17, begr 1724-04-19 (23 år)

Bunis Brita Carlsdotter, f 1703-10-16, död 1704 (1 år)

Bunis Margeta Carlsdotter, f 1707-03-18

g 1726-12-04 till Johan Hansson, f 1701-10-16, Silverberg C3

Bunis Brita Carlsdotter, f 1709-12-11, se Ovanmyra E20 (nytt hushåll)

Bunis Lisbet Carlsdotter, f 1713-07-22

g till Sers Samuel Persson, f 1713, Born. Deras döttrar Brita, f 1749, och Lisbet,

f 1751-11-13, gifte sig med bröderna Jöns Hans Andersson, f 1749-01-27, och

Jöns Olof Andersson, f 1754-07-09, Ovanmyra A3 - E19.

 

Dödboken upptar ett barn, begr 1710-08-07 (30 veckor), kopporna. Det kan inte vara Brita,

f 1709-12-11, som bildade nytt hushåll. Det står tydligt 30 w i dödboken. Det finns ingen annan

Carl Jonsson i kapellförsamlingen som skulle kunna vara fadern.

 

Ej identifierade:

Kerstin, Silverberg

Kerstin Jonsdotters syster Brita.

 

 

Ovanmyra E15

IV)

Bunis Kerstin Carlsdotter, f 1698-12-18, död ca 1761 (ca 63 år), g 1 g 1720-11-27 m

Anders Olsson, från Boda. Ej identifierad.

Barn:

Bunis Hans Andersson, f 1729-04-17, se nedan Ovanmyra F22

Bunis Brita Andersdotter, f 1732-02-27,

g 1749-09-17 till Sifwards Erik Danielsson, Gruvriset E4, f 1726-03-10 av Daniel

Olsson och Lisbet Ersdotter, Gärdebyn 6, Rättvik. Modern kom från Boda D1.

Bunis Lisbet Andersdotter, f 1740-03-08

g 1755-04-02 till Jöns Hans Hansson, f 1735-05-12, Ovanmyra A3 - E19

 

Bunis Kerstin Carlsdotter g 2 g ca 1741 m

Daniel Persson, f 1718-08-14 av Per Danielsson, bergmästare, och Elisabet Persdotter i Falun,

nämndeman, begr 1773-08-22 (54 år)

Utan barn.

Hit flyttade änkemannen Callur Hans Carlsson, f 1672-05-27, från Ovanmyra A1c.

 

 

Ovanmyra F21

Calur Daniel Persson var g 2 g m

Margeta, f 1698, död 1761 (63 år)

De skrevs på Ovanmyra F21

 

Moder: Kerstin, f 1695, död 1746 (51 år), (inte Daniel Perssons)

 

 

Ovanmyra F18

Calur Daniel Persson g 3 g 1763-06-24 m

(Snickar) Brita Ersdotter, f 1731-04-18, änka från Ovanmyra A7 - D13.

Barn 1 son och 2 döttrar:

Calur Lisbet Danielsdotter, f 1764-08-29, död 1828-07-07

piga hos morbrodern Hans Persson Sohlvik, f 1723-09-05, Lenåsen D20 – F1a.

g 1791 till Jones Hans Olsson, f 1768-02-01 av Olof Jonsson och Karin Hansdotter,

Backa, död 1842-09-11.

Calur Erik Danielsson, f 1768-10-15

Calur Karin Danielsdotter, f 1771-03-06

 

Calur Brita Ersdotter var g 1 g 1747-05-11 m

Olof Ers Olof Jonsson, f 1723-05-21 av Jon Andersson, Östbjörka, död 1762 i feber (39 år)

Deras barn se Ovanmyra A7 - E15.

 

 

Ovanmyra F22 - G28

V)

Calur Hans Andersson, f 1729-04-17, (klen i läsning enligt längden 1760 - 1767),

död 1782-04-28 av bröstsjuka i 1½ år (53 år), g 1751-04-01 m

(Länsmans) Kerstin Olsdotter, f 1736 av Olof Andersson och Anna Andersdotter, Nedre Gärdsjö 37,

ofärdig, död 1808-08-08 av ålder.

Barn:

Calur Anna Hansdotter, f 1754-03-24, se nedan VI)

Calur Kerstin Hansdotter, f 1756-11-24

g 1777-12-26 m Gifvas Samuel Carlsson, f 1752-03-15, Lenåsen A15 - G14,

broder till Carl ovan (syskonbyte)

Calur Anders Hansson, f 1760-12-11, död 1763 i kopporna (3 år)

Calur Brita Hansdotter, f 1764-05-06 i Gruvriset

g april 1782 till Sivars Erik Ersson, f 1756-02-22, Gruvriset E4 - G7

 

Calur Kerstin Olsdotter g 2 g ca 1784 m

Anders Hansson, Born

 

 

VI)

Calur Anna Hansdotter, f 1754-03-24, g 1771-12-26 m

(Ivas eller Gifvas) Carl Carlsson, f 1749-01-21, Lenåsen A13 - F11

Efter giftermålet skrivs makarna Ingels, varför kan ej utläsas ur skrifterna.

Barn:

Ingels Hans Carlsson, f 1775-09-09, se nedan VII)

Ingels Anders Carlsson, f 1779-01-02,

g 1798-06-03 till Kus Kerstin Olsdotter, f 1777-10-22, Kärvsåsen E11

Ingels Kerstin Carlsdotter, f 1782-11-05

g 1798-06-03 till Erikanders Hans Hansson, f 1772-12-19, Kärvsåsen C19

Ingels Carl Carlsson, f 1789-01-17,

g 1810-06-11 till Ollas Brita Jonsdotter, f 1787-04-05, Lenåsen A12

 

 

VII)

Ingels Hans Carlsson, f 1775-09-09, g 1 g 1798-06-03 m

(Erikanders) Kerstin Hansdotter, f 1776-02-25, från Kärvsåsen C19, död 1799

Barn:

Ingels Hans Hansson, f 1799-05-25

 

Ingels Hans Carlsson g 2 g 1800-04-27 m

(Gifvanes) Brita Jonsdotter, f 1779, från Born

Barn:

Ingels Anders Hansson, f 1802-03-26

Ingels Anna Hansdotter, f 1804-02-12,

g 1823

Barn: Carl Hansson

 

 

Ovanmyra A1b

B3 - C19 - D22 - E22 - F29B - G35 – H33 – J35. Nya hushåll C24, E25 och G36.

IIb)

Olof Carlsson, f 1641, från Ovanmyra A1 ovan, begr 1686-08-22 (45 år), g 1671-01-01 m

Karin Ersdotter, f 1648, från Lenåsen, begr 1704-08-14 (56 år, 58 år enligt dödboken), sting.

Barn:

Carl Olsson, f 1671-12-28,

till fastern Anna Carlsdotter och Jon Hansson på Ovanmyra A1a

Erik Olsson, f 1677-07-29, se nedan Ovanmyra D22

Olof Olsson, f 1680-10-03

Karin Olsdotter, f 1684-06-08

Hans Olsson, f 1689, se Ovanmyra C24 (nytt hushåll)

 

 

Ovanmyra D22

III)

Bunis Erik Olsson, f 1677-07-29, g 1700-12-02 m

Margeta Olsdotter, f 1684, från Ovanmyra. Ej identifierad.

Erik Olsson skrevs som husbonde t o m 1736.

Barn:

Bunis Kerstin Ersdotter, f 1702-02-27

g 1736-11-01 till Stor Jon Olsson, f 1688-03-18, Boda D21

Bunis Olof Ersson, f 1703-09-23

g 1729-12-28 m Anna Larsdotter, f 1714-03-24 av Lars Hansson

och Anna Hansdotter, Sjurberg 2.

Bunis Anna Ersdotter, f 1706-08-13, död 1773-08-22 i rödsot (67 år), ogift

Bunis Per Ersson

Bunis Karin Ersdotter, f 1708-08-21, se nedan Ovanmyra E22

Bunis Hans Ersson, f 1712-06-22

Bunis Margeta Ersdotter, f 1716-12-05

Bunis Erik Ersson, f 1717, död 1743 (26 år)

Bunis Brita Ersdotter, f 1720-03-11, se Ovanmyra E25 (nytt hushåll)

 

 

Ovanmyra E22

IV)

Bunis Karin Ersdotter, f 1708-08-21, död 1773-08-08 i rödsot (65 år), g 1 g 1729-11-16 m

Anders Olsson, soldat nr 47 Oxe, från Tina i Rättvik, död ca 1739 i Finland

Anders Oxe skrevs som husbonde 1735 - 1739.

Barn 1 son:

Bunis Anders Andersson, f 1735-06-22, se nedan V) Ovanmyra F29b - G35

 

Bunis Karin Ersdotter g 2 g 1745-03-25 m

(Mitt) Lars Larsson, f 1717-11-26, soldat nr 13 Gosse, från Ovanmyra B7 - C22.

Finns i rullorna 1744 - 1748. Under Daltåget stucken i vänstra armen, kasserad.

Död ca 1751 (ca 34 år). Kan möjligen vara den Lars Larsson som fanns hos Bälter

Jon Larsson Soling, f 1692-11-13, Ovanmyra B21 - E21, men sambandet framgår ej.

Barn 1 dotter:

Bunis Anna Larsdotter, f 1746-07-03, se Ovanmyra G36 (nytt hushåll)

 

 

Ovanmyra F29b - G35

V)

Bunis Anders Andersson, f 1735-06-22, död 1797-08-23 i bröstsjuka (62 år), g 1757-11-27 m

Kerstin Olsdotter f 1726. Ofärdig. Ej identifierad.

Barn:

Bunis Kerstin Andersdotter, f 1764-10-15, död 1768-10-15 (4 år)

Bunis Karin Andersdotter, f 1769-04-11

 

Bränd Erik Ersson, f 1717, död 1743 (26 år). Kan vara f 1717-10-24, död 1742,

son till Bengts Erik Ersson, Gulleråsen D31.

 

 

Ovanmyra A1c

B1 - C15 - D15 - E15. Ej i F.

IIc)

Jon Carlsson, f 1622, från Ovanmyra A1 ovan, begr 1686-10-03 (64 år),

första hustrun begr 1671-03-25, namnet okänt.

Barn:

Kerstin Jonsdotter, f 1671-03-19, begr 1671-05-28 (2 mån)

 

Jon Carlsson g 2 g 1671-12-26 m

Ingäl Olsdotter, f 1623, från Boda, död 1704 (81 år)

Styvdöttrar:

Kerstin Carlsdotter, f 1657, se nedan Ovanmyra B1

Brita Carlsdotter, f 1657, gift, begr 1724-05-03, död av ålder (77 år)

 

Ingäl Olsdotters syster:

Brita Olsdotter, f 1651, från Boda, g m

Hans Olsson, Boda

Barn:

Kerstin

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 1 355 bdl r j.

Det vara den största gården i byn.

 

 

Ovanmyra B1 - C15

III)

Bunis Kerstin Carlsdotter, f 1657, g 1 g 1677-04-17 m

Daniel Olsson, f 1654, från Ovanmyra A8, död 1703-05-03 (49 år) av sting,

Fosterson enligt husförhörslängden 1692 - 1699:

Carl Jonsson, f 1659, föräldrar Kerstins styvfaders syster Anna Carlsdotter och

Jon Hansson, Ovanmyra A1a - B2 - C15. Enligt 1701 - 1719 års husförhörslängd

var han fosterson hos Ingäls syster Brita Olsdotter (se ovan).

Han flyttade till Ovanmyra A1a - C15 - D23

 

 

Ovanmyra D15 - E15

Bunis Kerstin Carlsdotter g 2 g 1704-06-06 m

Callur Hans Carlsson, f 1672-05-27, från Boda A3. Svåger med klockaren Gudmund Andersson

i Söderås, g m Hans Carlssons syster Lisbet, f 1675-08-22, Boda A3. Understödde Erikanders

Erik Andersson, Kärvsåsen A6, i hans kamp för att få egen präst och egen kyrkogård vid kapellet.

Tillsammans med Erik Andersson och Hans Olsson, Kärvsåsen A8, föreslog han 1737 hos

landshövdingen Gudmund Anderssons son Anders Colenius som lärare och predikant i fjärdingen.

Hans Carlsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Fosterson enligt husförhörslängden 1672 - 1699:

Israels Anders Olsson, f 1688, från Ovanmyra A10 - C6. Enligt kommunionlängden

1722 var han systerson, men släktskapen är ej identifierad. Han flyttade tillbaka till

Ovanmyra A10 - C6.

 

Efter hustruns död flyttade Callur Hans Carlsson till Daniel Persson, f 1718-08-14,

Ovanmyra A1a. Slogs gårdarna ihop igen?

 

Ej identifierade:

Erik, dräng

Brita, hustru

 

 

Ovanmyra A2

B12 - C8 (Ej i D)

I)

Lund Olof Matsson, f 1625, soldat, död 1676 i Skåne (51 år), g m

Marit Ersdotter, f 1613, begr 1690-08-31 (77 år)

Barn:

Lund Erik Olsson, f 1653, se nedan Ovanmyra B12 - C8

 

Marits syster: Anna Ersdotter, f 1615, g m

Hindrik

Barn:

Erik Hindersson

Barn: Karin Ersdotter, f 1673-07-02 i Boda

Margeta Hindersdotter, f 1643. "Tjänar borta."

Hans Hindersson, f 1645, begr 1685-11-22 (40 år)

g 1679-01-01 m Karin Larsdotter, Born

 

Hans Hansson, f 1622, död 1686 (64 år), g m

Malin, från Änderåsen.

 

Anna, f 1669

 

 

Ovanmyra B12 - C8

II)

Lund Erik Olsson, f 1653, död 1703 (50 år), g 1678-11-01 m

Karin Ersdotter, f 1654, från Ovanmyra A9, begr 1704-08-14 (50 år), sting

Barn:

Lund Olof Ersson, f 1679 eller 1680

g 1726-11-20 m Israels Brita Olsdotter, f 1683-10-21,

Ovanmyra A10 - C6. Död före 1742.

Lund Erik Ersson, f 1684-03-02

Lund Hans Ersson, f 1685, död 1704 (19 år)

Lund Margeta Ersdotter, f 1687-09-25

Lund Anders Ersson, f 1694, död 1701 - 1719

Lund Lars Ersson, f 1694-07-02, begr 1697-08-08 (3 år)

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 365 bdl r j.

 

 

Ovanmyra A3

B5 - C17 - D19 - E19 – F26 - G10>11 – H10 – J10. Nya hushåll F7 och G18.

I)

Olof Hansson, finns i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev. G m

Marit

Barn:

Ingäl Olsdotter, f 1606, se nedan II)

troligen även

Kerstin Olsdotter, begr 1634-06-28

Hans Olsson

g 1637-06-25 m Brita, Anders Anderssons, Sjurberg i Rättvik

Margeta Olsdotter

g 1636-06-26 m Hans Hansson, Västanå

Marit Olsdotter

g samma dag m Erik Hansson, Västanå

 

 

II)

Ingäl Olsdotter, f 1606, begr 1684-05-11, g 1632-05-23 m

Lars Persson, f 1613, från Ovanmyra A3, klockare och kyrkvärd till 1673, begr 1673-06-15 (60 år).

Han är troligen den Lars Persson som vittnade emot Skägg Kerstin Michilsdotter, f ca 1610,

från Västanå A2 i häxprocessen 1671. Gudfar till Jöns Larssons son Mats, f 1635-09-06, Ovanmyra.

Barn:

Olof Larsson, f 1632-09-30. Gudfar Jon Andersson, Lenåsen (Han fanns där 1613),

gudmor Carl Jonssons hustru Kerstin, Ovanmyra A1.

Hans Larsson, f 1641, se nedan Ovanmyra B5 - C17

Malin eller Marit Larsdotter

g 1671-11-12 till Krok Anders Persson, f 1645, Lenåsen A14, död 1673 (28 år).

 

Ingäl Olsdotter var gudmor till följande barn:

- Hans Larssons son Erik, f 1631-06-26, Ovanmyra A6

- Hans Larssons son Jon, f 1633-07-21, Ovanmyra A6

- Erik Perssons dotter Brita, f 1638-02-11, Ovanmyra A1

 

Karin Ersdotter

 

1663 hade familjen fäbodar i Ol Ersbodarna, 7 km nordost om Ovanmyra.

 

 

Ovanmyra B5 - C17

III)

Hans Larsson, f 1641, begr 1705-07-30, bensår (64 år), g (2 g?) 1670-12-04 m

Sigrid (Segren) Andersdotter, f 1643 eller 1648, från Blecket, begr 1711-12-24,

ålder 74 år enligt dödboken.

Hans barn?:

Kerstin Hansdotter, f 1666, se nedan Ovanmyra D19

 

Bådas barn:

Brita Hansdotter, f 1673-07-25

Lisbet Hansdotter, f 1683, död av sting, begr 1698-03-20 (15 år)

Dödboken upptar tre barn, begravda 1673-09-21, 1674-12-21 och 1680-02-01.

 

1695 hörde gården till roten nr 16 Skarp och var taxerad till 618 bdl r j

 

 

Ovanmyra D19

IV)

Kerstin Hansdotter, f 1666, död 1742 (76 år), g 1699-05-29 m

Jöns Anders Andersson, f 1671-06-18, från Ovanmyra A5, nämndeman.

Understödde Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6, i hans kamp för att få egen präst

och egen kyrkogård vid kapellet.

I vigselboken anges Kerstin Hansdotter som skriven i Lenåsen.

Han skrevs som husbonde t o m 1734.

Barn:

Jöns Karin Andersdotter, f 1700-06-24, begr 1703-12-06 (3 år)

Jöns Hans Andersson, f 1703-08-11, se nedan Ovanmyra E19

Jöns Anders Andersson, f 1706-09-28

g 1726-12-26 till Byggils Anna Andersdotter, f 1710-07-24, Lenåsen A6 - D6

Jöns Anna Andersdotter, f 1709-12-24

g 1726-04-13 till Länsmans eller Carls Olof Andersson, f 1704-09-27

av Länsmans Anders Olsson och (Lussi) Brita Hansdotter, Nedre Gärdsjö 37

 

 

Ovanmyra E19

V)

Jöns Hans Andersson, f 1703-08-11, död 1744 (41 år), g 1726-04-13 m

(Huus) Brita Ersdotter, f 1705-12-26, från Ovanmyra A9, ofärdig, död 1756 - 1759

Hans Andersson skrevs som husbonde fr o m 1735.

Barn:

Jöns Anders Hansson, f 1727-09-07, se Ovanmyra F7 (nytt hushåll)

Jöns Hans Hansson, f 1729-10-03, begr 1731-03-25, sting (3 år)

Jöns Hans Hansson, f 1735-05-12, se nedan VI) Ovanmyra F26

Jöns Anna Hansdotter, f 1738-08-05

g 1755-12-04 m Olof Matsson, f 1731-07-30, Östbjörka 37

Jöns Erik Hansson, och

Jöns Kerstin Hansdotter, och

Jöns Brita Hansdotter, alla tre f 1744-03-29, trillingar

 

 

Ovanmyra F26

VI)

Jöns Hans Hansson, f 1735-05-12, död 1763-01-30 i lungsot (28 år), g 1755-04-02 m

(Bunis) Lisbet Andersdotter, f 1740-03-08, från Ovanmyra A1a - E15

Barn:

Jöns Anders Hansson, f 1759-08-07 i Ovanmyra, död 1763-04-15 i kopporna (4 år)

 

Jöns Lisbet Andersdotter, g 2 g 1764-01-05 m

(Bergs) Olof Olsson, f 1740-01-29, från Lenåsen A11 - E2, kyrkvärd till sin död 1783-11-16 (43 år)

Genom detta giftermål gick gården ur Jönssläkten.

Barn 5 döttrar:

Jöns Brita Olsdotter, f 1766-01-27, död 1766-08-19 i rödsot (7 mån)

Jöns Lisbet Olsdotter, f 1767-10-12, se nedan Ovanmyra H30

Jöns Kerstin Olsdotter, f 1771-06-04, död 1772 (1 år)

Jöns Anna Olsdotter, f 1775-11-08, "i Dådran", död 1778-10-30 i kopporna (3 år)

Jöns Brita Olsdotter, f 1779-11-27, död 1842-03-07

g till Jöns Hans Jonsson, f 1775-06-16, Lenåsen A3

 

Lisbet Andersdotters kusin:

Laggar Olof Ersson, f 1724-06-15, från Ovanmyra C20 - E23, g 1751-12-01 m

Mats Kerstin Andersdotter, f 1733-11-24, från Ovanmyra A1 - D23

De bosatte sig på Ovanmyra E20 - F27

Barn:

Laggar Erik Olsson

Laggar Anders Olsson

 

Brita Matsdotter, piga, f 1756, från Backa. Hon gifte sig 1785-01-00 till Snickars Lars Ersson,

f 1736-10-11, Boda C8 - G10/11, änkeman.

 

 

Ovanmyra H30

VII)

Jöns Lisbet Olsdotter, f 1767-10-12, död 1838-02-07, g 1784-04-18 m

(Calles) Erik Ersson, f 1748-04-20 av Erik Carlsson, Born, död 1820-01-10

Barn:

Jöns Erik Ersson, f 1789-09-04, se nedan Ovanmyra J32

Jöns Olof Ersson, f 1792-01-11

g 1822 m Kay Anna Ersdotter, f 1806-09-23, Ovanmyra

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra 3, Litt C

Jöns Hans Ersson, f 1795-07-30, soldat nr 3 Wikman, till Västanå 6.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra sub 21, Litt Va. Den ligger i

den äldsta delen av byn (”uti gålom”) och är troligen den ursprungliga Jönsgården.

Jöns Brita Ersdotter, f 1799-02-13,

g 1825-04-04 m Skägg Mats Hansson, f 1799-02-01, Västanå A2

Jöns Anders Ersson, f 1802-11-10 se nedan VIII) Ovanmyra J32 – R34

Jöns Lisbet Ersdotter, f 1806-11-23

 

Jöns Lisbet Olsdotter g 2 g 1826-02-01 m

Jöns (Pell) Olof Ersson, f 1763-12-29, i Västanå A1, änkeman, Ovanmyra G18. Han var g 1 g m

Jöns Anna Andersdotter, f 1760-01-10 i Ovanmyra G18, som är den Jönsgård som kallas Pellollas

 

Jöns (Pell) Olof Ersson var gift 2 g 1814-06-24 m

Bergs Brita Ersdotter, f 1765-12-13 i Lenåsen A11

 

 

Ovanmyra J32 – Osub29

VIII)

Jöns Erik Ersson Köpman, f 1789-09-04, soldat i lantvärnet 1808, ”legendarisk spelman”,

död 1863, g 1815-03-27 m

(Pehrs) Anna Ersdotter, f 1790 av Pehrs Erik Ersson, Övre Gärdsjö 32, Rättvik, ofärdig,

flyttat 1848, gift till Alfta.

Barn:

Jöns Erik Ersson, f 1816-04-23

g 1845-11-23 till (Back) Brita Olsdotter, f 1819-02-02, Boda D5

Barn: Jöns Anders Ersson, f 1857-09-09,

g 1884-10-26 till Nygårds Kerstin Ersdotter, f 1863-06-06,

Ovanmyra R18. De skrevs först Back, sedan Jöns.

Jöns Hans Ersson, f 1860-05-16

Jöns Olof Ersson, f 1820-07-16, död 1820-09-17

Jöns Brita Ersdotter, f 182?-06-09

Jöns Lisbet Ersdotter, f 1826

Barn u ä: Lisbet, f 1849-12-26 i Alfta

Anna, f1854-02-26 i Hanebo, död 1855-02-26 i Hanebo

Jöns Kerstin Ersdotter, f 1835

 

Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

Brodern (”inhyses”):

Ovanmyra R34

Jöns Anders Ersson, f 1802-11-10, död 1844-10-06, g 1831 m

Anna Ersdotter, f 1810-10-01, död 1895-12-30

Barn:

Jöns Lisbet Andersdotter, f 1831-06-19

Jöns Anna Andersdotter, f 1834-02-11

Jöns Brita Andersdotter, f 1839-09-09

Jöns Erik Andersson, f 1842-06-24, se nedan IX)

 

Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

IX)

Jöns Erik Andersson, f 1842-06-24, g 1869-02-06 m

Karin Olsdotter, f 1844-06-04, från Västanå 69

Barn:

Jöns Anders Ersson, f 1869-03-14

Jöns Anna Ersdotter, f 1871-11-18, i Stockholm

Jöns Olof Ersson, f 1874-09-19, Lenåsen 1898

Jöns Erik Ersson, f 1879-09-01

Jöns Brita Ersdotter, f 1884-06-30

 

”En oordentlig man, spelman” enligt husförhörslängden.

Fader till Willstöt Anna Olsdotters son Olof, f 1867-03-05 i Västanå H12

 

 

Ovanmyra A4

B6 - C16 - D18 - E18 - F25 - G31 – H29 – J31

I)

Mats Matsson

 

II)

Måg Mats Matsson, f 1658, död 1711 (53 år), g 1677-12-26 m

(Pell) Brita Larsdotter, f 1659, från Västanå A1, död där i brännsjuka (38 år), begr 1698-08-07.

Barn:

Måg Anna Matsdotter, f 1677-12-30, begr 1678-04-14 (4 mån)

Måg Erik Matsson, f 1679

Måg Lars Matsson, f 1681-02-20, död 1709 - 1719

g 1707-12-26 till Ollas Lisbet Hansdotter, f 1686-03-21, Lenåsen A13

Måg Mats Matsson, f 1683-04-09, död 1701 - 1719

Måg Anders Matsson, f 1686-01-11, död 1707 (21 år)

Måg Brita Matsdotter, f 1688-04-22

g 1712-12-07 till Långsveds Anders Olsson, f 1686-09-19, Ovanmyra A12 - D3

Måg Gudmund Matsson, f 1690-02-02

g 1713-12-27 till Ifwars Margeta Hansdotter, f 1681-12-18, Änderåsen A3 - C3

Måg Anna Matsdotter, f 1692-07-31

g 1723-11-17 till Anders Olsson, f 1670, soldat nr 5 Räf, Änderåsen E3

Måg Hans Matsson, f 1694-06-10

g 1718-12-26 till Kerstin Hansdotter, Lenåsen A3 - D5. Där skrevs de Jöns.

Måg Olof Matsson, f 1696-01-12, död 1701 (5 år)

 

Brita Matsdotter, faster, f 1611, död i juni 1675 (64 år)

Erik Larsson, morbror

 

Natten till den 4 maj 1688 brann hela gården genom vådeld.

Synenämnden uppskattade förlusten som följer:

 

Tvenne stuger medh allt innandöme för

daler 80:--

Ett loft med tu rum för

25:--

Twenne kornlador med loga för

40:--

Ett twebottnat stall för

20:--

Ett fårhus för

20:--

Sex stycken koor à 16 daler

96:--

Fyra stycken kwigor à 10 daler

40:--

Ellowfe stycken fåår à 2 daler 16 öre

26:16

Nitton getter à 2 daler 16 öre

40:16

I koppar och annat innandöme

100:--

Nijo tunnor miöhl à 16 daler

154:--

 

665:--

 

Några av ovanstående siffror är felaktiga (1 daler = 32 öre). Dylika räknefel är inte ovanliga i äldre handlingar.

(Rättviksboken del I:1, sid 81)

 

Måg Mats Matsson g 2 g 1699-05-29 m

Anna Olsdotter, från Silverberg A2b, f 1661 eller 1662, blind, begr 1724-10-11, 60 år enligt dödboken.

Barn:

Måg Olof Matsson, f 1701-02-15

 g 1722-03-28 till Arf Hans Kerstin Abrahamsdotter, f 1706-12-05, Änderåsen D7

Måg Carl Matsson, f 1703-04-15, se nedan Ovanmyra D18 - E18

Måg Kerstin Matsdotter, f 1706-09-22

g 1735-02-09 m Hans Andersson, Grav.

 

Dödboken upptar en dotter, begr 1718-02-02.

 

1695 hörde gården till roten nr 13 Goliath och var taxerad till 1 279 bdl r j.

Den var den näst största gården i byn.

 

 

Ovanmyra D18 - E18

III)

Måg Carl Matsson, f 1703-04-15 g 1724-12-28 m

Malin Persdotter, f 1693-04-02, från Lenåsen A15

Carl Matsson skrevs som husbonde t o m 1734, därefter änkan.

Barn:

Måg Olof Carlsson, f 1725-11-11, begr 1730-10-04, kopporna (5 år)

Måg Mats Carlsson, f 1730-04-04, se nedan Ovanmyra F25

 

 

Ovanmyra F25

IV)

Måg Mats Carlsson, f 1730-04-04, död 1773-02-02 (43 år), g 1759-04-16 m

(Laggar) Brita Andersdotter, f 1738-01-20, från Ovanmyra B4 - E23, död 1773 i feber (70 år)

Barn:

Måg Anna Matsdotter, f 1760-06-10

Måg Anders Matsson, f 1763-11-10, död 1768 i kopporna (5 år)

 

Ej identifierade:

Kerstin, moder, f 1693, död 1763-10-06 i feber (70 år)

Anna Matsdotter, gamla kullan, f 1693, död 1763-06-16 i feber (70 år)

 

Sambandet med följande personer framgår ej. Erik Ersson betecknas som måg i Ovanmyra F25,

men det är han inte. Är han fostermåg?

 

 

Ovanmyra G31

I)

Måg/Snickars Erik Ersson, måg (?), f 1741-09-19, från Boda B (-) – C (-), död 1792-03-21

av håll och sting (51 år), g 1 g 1770-17-26 m

Kerstin Carlsdotter, f 1748 i Änderåsen G10, död 1780-06-03 i moderpassion (32 år)

I vigselboken står att hennes hemby är Boda, förmodligen felskrivning. Hennes farfar var

Gudmund Matsson, f 1690-02-02 i Ovanmyra A4 - C16

Barn:

Snickars Lisbet Ersdotter, f 1771-12-28 i Boda

Måg (Snickars) Erik Ersson, f 1774-08-09 i Ovanmyra,

g 1804-12-09 m Lisbet Hansdotter, f 1774, från Boda

Barn: Måg Kerstin Ersdotter, f 1805-06-05

Snickars Carl Ersson, f 1776-10-25 i Ovanmyra

 

Snickars Erik Ersson g 2 g 1781-01-11 m

Susannas Lisbet Hansdotter, f 1740-01-13, från Boda A7 - E27

Barn 2 söner och 1 dotter. Ej identifierade.

 

 

Ovanmyra A5

B8 (Ej i C)

I)

Anders Andersson Biörn, f 1641, soldat, g m

Lisbet Jonsdotter, f 1626

Styvdotter:

Lisbet Larsdotter, f 1659 i Gulleråsen A13, till Osmundsberg A1

Barn:

Kerstin Andersdotter, f 1663

Anna Andersdotter, f 1667

g 1698-06-15 m Jon Hansson, f 1667, Lenåsen A13

Hans Andersson, f 1669

Anders Andersson, f 1671-06-18

g 1699-05-29 till Kerstin Hansdotter, f 1666, död 1742 (76 år),

Ovanmyra D19

 

Lisbet Jonsdotter flyttade efter makens död först till mågen Jon Hansson, Lenåsen A13,

sedan g 2 g till Olof Skarp, Lenåsen C12

 

 

Ovanmyra A6

B19 - C10 - D9 - E8 - F11 - G15 – H15 – J15

I)

Biörck Hans Larsson, f 1591, död augusti 1679 (88 år) Finns med i 1613 års mantalslängd

och 1618 års förpliktelsebrev. G m

Kerstin, f 1589, begr 1678-04-14 (79 år)

Barn:

Biörck Hans Hansson, f 1625, begr 1678-04-11 (53 år)

g m Anna, f 1634, begr 1680-01-04( 46 år)

Biörck Anders Hansson, f 1628, begr 1678-04-13 (50 år)

Biörck Margeta Hansdotter, g t Gärdsjö utan åkern 15

Biörck Erik Hansson, f 1631-06-26. Gudfar Lars Ersson, Ovanmyra,

gudmor Ingell, Marits dotter, Ovanmyra A3.

Biörck Jon Hansson, f 1633-07-21. Gudfar Lars Ersson, Ovanmyra,

gudmor Ingel, Olof Hanssons, Ovanmyra A3. (se nedan Ovanmyra B19)

 

Dödboken upptar ett barn begr 1636-08-21 och en liten dotter, begr 1638-07-15.

 

1663 hade familjen fäbodar i Norra Skålberget 8 km öster om Ovanmyra och del i kvarn i Västanån.

 

 

Ovanmyra B19 - C10

II)

Biörck Jon Hansson, f 1634 eller 1642, begr 1711-03-25 (77 år), ålder, g m

Margeta, f 1645, begr 1720-04-24, sting (75 år)

Barn:

Biörck Hans Jonsson, f 1681-06-12, se nedan Ovanmyra D9

 

1695 hörde gården till roten nr 13 Gosse och var taxerad till 1 101 bdl r j.

 

 

Ovanmyra D9

III)

Biörck Hans Jonsson, f 1681-06-12, soldat nr 24 Soling, död 1750 (69 år), g 1700-12-02 m

(Erik Hans) Malin Ersdotter, f 1671-03-25, från Boda A8, begr 1731-07-11 (60 år)

Hans Jonsson skrevs som husbonde t o m 1733.

Barn:

Biörck Margeta Hansdotter, f 1701-10-01

g 1724-05-25 till Smårs Daniel Ersson, f 1701-01-17, Ovanmyra E10

Biörck Kerstin Hansdotter, f 1704-12-18, begr 1710-07-10 (6 år), kopporna

Biörck Jon Hansson, f 1707-06-23, se nedan Ovanmyra E8

Biörck Brita Hansdotter, f 1710-05-18

g 1728-02-04 till Justinas eller Seffres Hans Ersson, f 1704-12-13, Gulleråsen A6 - E25

Biörck Karin Hansdotter, f 1713-02-28, begr 1732-11-26, långsam sjukdom (19 år)

Biörck Kerstin Hansdotter, f 1715-09-12, begr 1721-12-31 (6 år), sting.

 

Dräng: Hans Matsson

Piga: Anna Matsdotter

 

 

Ovanmyra E8 - F11

IV)

Björk Jon Hansson, f 1707-06-23, död 1763-07-18 i feber (56 år), g 1731-11-28 m

Karin Andersdotter, f 1714 av Anders Olsson och Anna Jonsdotter, Östbjörka, Rättvik,

död 1797-07-08 av slag (83 år).

Jon Hansson skrevs som husbonde fr o m 1734.

Barn 2 söner och 5 döttrar:

Biörck Malin Jonsdotter, f 1735-04-17

g 1756-12-26 till Carls Erik Ersson, f 1727-06-03, Boda A2 - F8

Biörck Anna Jonsdotter, f 1737-12-02, död före 1744-02-14

Biörck Margeta Jonsdotter, f 1740-08-06, död 1807-07-22 (67 år)

g 1762-12-28 till Lustigs eller Gifvas Anders Matsson, f 1730-11-20 av

Mats Andersson och Anna Samuelsdotter, Lerdal, Rättvik, död 1778-09-28 (48 år).

De bosatte sig i Boda G11a.

Biörck Anna Jonsdotter, f 1744-02-14

g 1765-12-26 till Örjas Mats Larsson, f 1741-12-25, Boda A9 - G26

Biörck Anders Jonsson, f 1746-12-20, se nedan Ovanmyra G15

Biörck Karin Jonsdotter, f 1749-01-17

g 1767-12-13 till Lustigs Daniel Matsson, f 1741, Lerdal. Han var bror till Anders ovan.

De bosatte sig i Boda G11b.

Biörck Jon Jonsson, f 1752-05-13

 

Biörck Karin Andersdotter var g 2 g 1770-01-01 m Erik Olsson, änkeman, Blecket

 

 

Ovanmyra G15

V)

Björck Anders Jonsson, f 1746-12-20, död 1815-03-14, g 1770-03-25 m

Erik Anders Kerstin Andersdotter, f 1748-04-13, Kärvsåsen A6 - D17, död 1817-08-07 i lungsot.

Barn:

Biörck Karin Andersdotter, f 1771-09-01, död 1773-08-10 i rödsot (2 år)

Biörck Jon Andersson, f 1774-08-07

g 1799-03-26 m Stöt Lisbet Ersdotter, f 1774-02-14.

År 1804 flyttade de till Lenåsen E16.

Biörck Kerstin Andersdotter, f 1776-01-12, se nedan VI)

Biörck Anders Andersson, f 1777-12-02, död 1778-09-06 i kopporna (9 mån)

Biörck Anders Andersson, f 1779-08-21, ”läsp, klen”, död 1807-03-19

Biörck Anna Andersdotter, f 1782-06-16

Biörck Hans Andersson, f 1784,

g 1810 m (Nygårds) Kerstin Hansdotter, f 1785-11-01, från Ovanmyra F14.

De övertog gården.

Biörck Brita Andersdotter, f 1784-12-12

Biörck Brita Andersdotter, f 1789-07-12. Flyttade till Dalstuga.

 

 

VI)

Biörck Kerstin Andersdotter, f 1776-01-26, död 1849-02-15 i Dalstuga, Rättvik, g 1802-10-24 till

Lassas Olof Jonsson, f 1777-10-13, död 1857-09-03, Dalstuga

Barn:

Lassas Jonas Olsson, f 1803-09-09, död 1807

Lassas Brita Olsdotter, f 1805-07-10,

g till Bränd Hans Jonsson Bodfors, f 1791-04-24 i Gruvriset G4.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 22, Litt W.

Lassas Kerstin Olsdotter, f 1807-12-01, död före 1857,

g m Kramp Mats Ersson, f 1799, Dalstuga, i hans andra gifte.

Lassas Margeta Olsdotter, f 1811-01-12,

g m Olof Olsson Ren, f 1820 i Ovanmyra, soldat i Dalstuga

Lassas Jonas Olsson, f 1813-12-15, död 1860-09-25, tvilling med Anders

g m Nilses Margeta Persdotter, f 1824, Finnbacka

Lassas Anders Olsson, f 1813-12-15, död 1899-10-08

g 1843-12-10 m Haga Lisbet Andersdotter, f 1819-12-06, Finnbacka

Lassas Olof Olsson, f 1817-06-08, död 1879-03-22 (självmord). Kallades ”Nylandsgubben”

g m Nylands Brita Ersdotter, f 1822, död 1897

Lassas/Knapp Erik Olsson, f 1821-03-24, död 1895-12-15

g 1849-01-24 m Knapp Anna Olsdotter, f 1820-05-07 i Finnbacka, död 1903-03-19

 

 

Ovanmyra A7

B10 - C13 - D13 - E12 - F17 - G25 – H23 – J23 + J24. Nya hushåll B7 och D14.

I)

Erik Persson, död före 1673, g 1636-06-08 m

Karin, Anders Jonssons, f 1613, från Lenåsen. Hon var syster till Malin Andersdotter, f 1611, gift till Boda A7.

Barn:

Brita Ersdotter, f 1638-02-11. Gudfar Jon Andersson, Lenåsen (Han fanns där 1613) Se nedan IIa

Kerstin Ersdotter, f 1651

g 1672-06-24 till Tämbris Erik Ersson, f 1650, Backa A5

Erik Ersson, f 1654

g 1681-05-29 m (Pell) Anna Larsdotter, f 1651, från Västanå A1.

Se Ovanmyra B7 nytt hushåll

Per Ersson, f 1659, se nedan IIb Ovanmyra B10 - C13

 

1663 hade familjen fäbodar i Ol Ersbodarna.

 

 

IIa)

Brita Ersdotter, f 1639, begr 1711-08-27, 74 år enligt dödboken = f ca 1637, g m

Erik Christophersson

Barn:

Erik Ersson, f 1672

 

 

Ovanmyra B10 - C13

IIb)

Per Ersson, f 1659, begr 1708-05-31 (49 år), bröstsjuka, g 1676-12-31 m

Margeta Andersdotter, f 1657, från Solberga A5

Barn:

Kerstin Persdotter, f 1678-07-07, död 1701-08-18 av invärtes sjukdom (23 år)

Karin Persdotter, f 1681-03-27

g 1703-11-15 till Ifwas Olof Jonsson, f 1679-08-03, Lenåsen C19

Erik Persson, f 1683-11-11, se nedan Ovanmyra D13

Anders Persson, f 1687-09-25

Per Persson, f 1691-12-13

Olof Persson, f 1694-06-10, se Ovanmyra D14 (nytt hushåll)

Kerstin Persdotter, f 1702-05-30

g 1723-04-15 m Lisselhans Erik Andersson, f 1699-09-30, Västanå E15.

 

Sonhustru: Margeta från Lenåsen, ej identifierad.

 

 

Ovanmyra D13

III)

Snickar Erik Persson, f 1683-11-11, död 1731, g 1 g 1713-05-25 m

(Huus) Margeta Ersdotter, f 1693-12-25, från Ovanmyra A9, begr 1723-09-08 (30 år)

Erik Persson skrevs som husbonde i varje fall 1719 - 1740

Barn:

Snickar Kerstin Ersdotter, f 1719-12-08, begr 1720-09-18 "hastigt död" (3/4 år)

Snickar Erik Ersson, f 1721-12-27, död 1743 (22 år), och

Snickar Per Ersson, f 1721-12-27, begr 1722-03-11, sting (2 månader), tvillingar

 

Dödboken upptar en dotter, begr 1722-07-08 (4 år), blodsot.

 

Snickar Erik Persson g 2 g 1724-04-06 m

(Bälter) Anna Larsdotter, f 1690 i Ovanmyra B21 - C18, änka efter Israels Hans Olsson, f 1681-05-01,

Ovanmyra A10 - C6, bräcklig, död 1762 (72 år)

Barn:

Snickar Lars Ersson, f 1727-10-01, se nedan IVa

Snickar Brita Ersdotter, f 1731-04-18, se nedan IVb

 

 

Ovanmyra E12 - F17 - G25

IVa)

Snickar, senare Ol Ers Lars Ersson, f 1727-10-01, död 1798-02-24 av ålder (71 år), g 1753-12-02 m

Lisbet Ersdotter, f 1732-10-05 av Erik Ersson, Boda, och Karin Hansdotter, Gärdebyn, (gifta 1731-11-01,

ej identifierade), död 1792-03-03 av håll och sting (60 år)

Barn 6 söner och 3 döttrar:

Ol Ers Jon Larsson, f 1754?, död före 1760-01-22

Ol Ers Anna Larsdotter, f 1754-11-09

g 1793-04-01 till Tors Olof Olsson, f 1764-12-28, Gulleråsen A17

Ol Ers Erik Larsson, f 1756-10-26, död 1790 i Finland

Ol Ers Jon Larsson, f 1760-01-22, död 1763-06-06 i kopporna (3 år)

Ol Ers Karin Larsdotter, f 1762-06-24, död 1772 (10 år)

Ol Ers Anders Larsson, f 1765-01-11, se nedan Va) Ovanmyra J23

Ol Ers Olof Larsson, f 1767-09-19, död 1770, bröstsjukdom (3 år)

Ol Ers Olof Larsson, f 1771-02-08, se nedan Vb) Ovanmyra J24

Ol Ers Brita Larsdotter, f 1777-03-03, död 1777-03-07 (4 dagar)

 

 

IVb)

Snickar Brita Ersdotter, f 1731-04-18, död 1775-01-06 (44 år), g 1 g 1747-05-11 m

Olof Ers Olof Jonsson, f 1723-05-21 av Jon Andersson, Östbjörka, död före 1763.

Barn:

Snickar Anna Olsdotter, f 1750-07-19

g 1777-12-26 till Snickars Olof Andersson, f 1745-06-01, Ovanmyra D14 - G24

Snickar Jon Olsson, f 1754-11-03

Snickar Brita Olsdotter, f 1758-10-21

g 1783-11-30 m Bunis Hans Ersson, f 1763-11-05, soldat Öhrn, Ovanmyra E25 - G39

Snickar Margeta Olsdotter, f 1763-01-14, död 1763-06-10 i kopporna (5 mån)

 

Snickar Brita Ersdotter g 2 g 1763-06-24 till

Daniel Persson, nämndeman, f 1718-08-14 i Falun, änkeman boende i Ovanmyra A1a - F18

Barn: se d:o.

 

 

Ovanmyra J23

Va)

Ol Ers Anders Larsson, f 1765-01-11, soldat nr 3 Wikman, f 1765-01-11, g nov 1792 m

Åkers Anna Ersdotter, f 1767-08-17, från Gulleråsen B3

Barn:

Ol Ers Lisbet Andersdotter, f 1793-02-27

g 1817 till Tors Olof Ersson Plog, f 1794-01-16, Lenåsen E16

Ol Ers Erik Andersson, f 1795-09-18 i Dalstuga

Ol Ers Anders Andersson, f 1797-11-03

Ol Ers Brita Andersdotter, f 1800-02-27

Ol Ers Lars Andersson, f 1802-01-04

Ol Ers Olof Andersson, f 1804-12-05

 

 

Ovanmyra J24

Vb)

Ol Ers Olof Larsson, f 1771-02-08, g 1793-04-01 m

Brita Samuelsdotter, f 1764-04-08, Boda D8

Barn:

Ol Ers Erik Olsson, f 1794-02-15

Ol Ers Lisbet Olsdotter, f 1795-12-20

g 1815-12-26 m Främmunds Anders Olsson, f 1786-04-03, Gulleråsen A17.

Vid storskiftet stod hon för fastigheten Ovanmyra sub 18, Litt Sa.

 

 

Ovanmyra A8

B11 - C11 - D10 - E9 - F12 - G17 – H17 – J17. Nya hushåll C12 och E10

I)

Olof Hansson, f 162?, begr 1683-12-23 (54 - 63 år), g m

Anna, f 1611, begr 1692-11-27 (81 år)

Barn:

Erik Olsson, f 1644, se nedan Ovanmyra B11 - C11

Kerstin Olsdotter, f 1648

g 1673-12-26 till Jon Hansson, f 1624, änkeman, Lenåsen A10

Daniel Olsson, f 1654,

g 1677-04-17 till Bunis Kerstin Carlsdotter, f 1657, Ovanmyra A1

Anna Olsdotter, f 1658, se Ovanmyra C12 (nytt hushåll)

 

1663 hade familjen fäbodar i Hållberget, 13 km ostnordost om Ovanmyra, och del i kvarn i Västanån.

 

 

Ovanmyra B11 - C11

II)

Smårts eller Smäl Erik Olsson, f 1644, begr 1726-01-22, ålder (82 år), g 1678-12-29 m systerns styvdotter

Brita Jonsdotter, f 1660, från Lenåsen A10, död 1725 - 1731

Barn:

Smårts Brita Ersdotter, f 1681

g 1703-01-01 till Klockar Jon Olsson, f 1677-07-15, Lenåsen A12 - D11.

De bodde till en början kvar i Ovanmyra. De första barnen är födda här.

Smårts Jon Ersson, f 1685, se nedan Ovanmyra D10

Smårts Daniel Ersson, f 1701-01-17, se Ovanmyra E10 (nytt hushåll)

 

I hushållet fanns också:

Kerstin

Jon Danielsson

ej identifierade

 

 

Ovanmyra D10

III)

Smårts Jon Ersson, f 1685, död 1762 (ca 75 år), g 1711-10-29 m

(Laggar) Lisbet Andersdotter, f 1693-02-12, från Solberga A1 - B1, ofärdig, död 1775-08-06 av ålder (82 år)

Jon Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 4 söner och 4 döttrar:

Smårts Brita Jonsdotter, f 1713-10-20

g 1745-04-08 m Lund Hans Hansson, f 1721-09-18, Ovanmyra LA1 - C2

Smårts Erik Jonsson, f 1719-02-02,

g 1741-12-28 till Grop Margeta Hansdotter, f 1725-05-24 i Västanå E9

Smårts Anna Jonsdotter, f 1722-03-17, död 1807-02-10,

g till Jut Hans Olsson, f 1721-01-07, Born 5, död 1773-04-18

Smårts Daniel Jonsson, f 1725-03-18, se nedan Ovanmyra E9 - F12

Smårts Lisbet Jonsdotter, f 1728-08-17, begr 1730-08-30, (2 år) kopporna

Smårts Kerstin Jonsdotter, f 1731-07-03

Smårts Anders Jonsson, f 1734-11-27, och

Smårts Jon Jonsson, f 1734-11-27, tvillingar

Smårts Margeta Jonsdotter, f 1738-03-09

 

 

Ovanmyra E9 - F12 - G17

IV)

Smårs Daniel Jonsson, f 1725-03-18, död 1796-06-18 (71 år), g 1751-05-20 m

Margeta Ersdotter, f 1732-12-28, av Erik Andersson och Margeta Andersdotter från Silverberg,

ej identifierade. Dopboken anger fadern som Erik Ersson. Död 1804-01-10 (71 år)

Barn:

Smårs Erik Danielsson, f 1755-01-18

Smårs Jon Danielsson, f 1757-04-16, död 1766 i feber (11 år)

Smårs Lisbet Danielsdotter, f 1761-03-31

g 1784-03-25 m Olof Ers Erik Andersson, f 1756-03-18, från Ovanmyra D14

Barn: Smårs Anna Ersdotter, f 1784-12-29

Smårs Brita Danielsdotter, f 1765-10-13, död 1770 (5 år)

Smårs Erik Danielsson, f 1770-06-13, se nedan Ovanmyra H17

Smårs Kerstin Danielsdotter, begr 1775-09-14, nöddöpt, (2 dygn)

Smårs Jon Danielsson, f 1777-01-12, död 1778 (1 år)

 

Anders Andersson, f 1758, dräng från Lenåsen. Ej identifierad.

 

Daniel Jonssons kusin:

Smårs Daniel Danielsson, f 1740-03-27, från Ovanmyra E10, död 1775-04-21 (35 år), g 1 g 1767-12-13 m

Karin Andersdotter, f 1741-09-14, från Boda A17 - E23, död ca 1771 (30 år). Utan barn.

 

Smårs Daniel Danielsson g 2 g 1772-04-20 m

(Lundmats) Brita Ersdotter, f 1754-02-03, från Boda A14 - F15

Barn 1 son enligt personalieboken. I dopboken finns två:

Smårs Erik Danielsson, f 1773-03-15, begr 1774-07-10 (1 år 4 mån)

Smårs Daniel Danielsson, f 1775-06-19, död 1778-10-05 i kopporna (3år)

 

Smårs Brita Ersdotter g 2 g i april 1776 till

Jöns Anders Andersson, f 1738-01-12, Lenåsen A6 - G7.

 

Anna Ersdotter, moder, f 1715, till Ovanmyra C14 - G27. Ej identifierad.

 

 

Ovanmyra H17 – J17 – K17>14

V)

Smårs Erik Danielsson, f 1770-06-13, död 1817-01-08, g 1 g 1792-03-25 m

(Jöns) Margeta Andersdotter, f 1775-01-03, Ovanmyra A3

Barn:

Smårs Anna Ersdotter, f 1794-09-24, se nedan VI)

Smårs Lisbet Ersdotter, f 1797-01-12

g till Änderåsen 10, ej identifierad där.

Smårs Daniel Ersson, f 1799-09-25

Smårs Kerstin Ersdotter, f 1801-05-12, död före 1802-09-02

Smårs Kerstin Ersdotter, f 1802-09-02

Smårs Daniel Ersson, f 1804-08-11

 

Smårs Erik Danielsson g 2 g 1808-12-26 m

Lisbet Jonsdotter, f 1772-09-20 i Ovanmyra A12, änka boende i Boda A12 (Erik Hans), död 1817-01-08

Barn:

Smårs Kerstin Ersdotter, f 1809-08-28

g 1829-12-13 till Fräs Olof Andersson, f 1808-02-18, Osmundsberg A1

Smårs Jon Ersson, f 1812-11-19

Smårs Erik Ersson, f 1814-02-17. Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 13, Litt N.

 

 

VI)

Smårs Anna Ersdotter, f 1794-09-23, g 1816 m

Jonas Jonsson, f 1794-09-20, från Gruvriset G4

Barn:

Smårs Jonas Jonsson, f 1819-04-16, se nedan VII)

Smårs Daniel Jonsson, f 1822-03-17

g 1849-09-19 till Jöns Brita Olsdotter, f 1831-04-13, Lenåsen A8 – H8.

I husförhörslängden står att han gifte sig till Ovanmyra 8, uppenbarligen fel.

Smårs Anna Jonsdotter, f 1824-12-24

g 1854 till Petters Olof Jonsson, Änderåsen 4

Barn: Petters Jonas Olsson, f 1852-08-16

g 1872-08-16 till Jöns Brita Hansdotter, f 1841-02-25, Ovanmyra G18

Smårs Lisbet Jonsdotter, f 1835-05-07

g m Annikas Olof Ersson, f 1836-02-21, Västanå A2.

De bosatte sig på Västanå Sss3.

 

 

VII)

Smårs Jon Jonsson, f 1819-04-21, död 1901-12-23 i Cambridge, Minnesota, g 1841-04-25 m

Jöns Anna Hansdotter, f 1815-05-15, från Lenåsen A3. De emigrerade 1866-06-18 till USA

och antog där namnet Bodfors. Vid storskiftet stod Jon Jonsson för fastigheten Ovanmyra 12, Litt M.

Barn:

Smårs Anna Jonsdotter Bodfors, f 1842-10-29, död 1909-02-29 i Cambridge, Minnesota

g m Erik Olsson

Smårs Brita Jonsdotter, f 1846-01-13, död 1846-07-30

Smårs Brita Jonsdotter Bodfors, f 1848-06-02

Smårs Lisbet Jonsdotter, f 1851-10-10, död 1852-03-01

Smårs Lisbet Jonsdotter, f 1853-04-25

Smårs Jonas Jonsson, f 1857-04-23

 

 

Ovanmyra A9

B13 - C9 - D7. - Ej i E.

I)

Erik Olsson, död före 1673, g m

Margeta Olsdotter, f 1625, begr 1675-09-26 (50 år)

Barn:

Olof Ersson, 1651, död 1678 (27 år)

Karin Ersdotter, f 1654

g 1678-11-01 m Lund Erik Olsson, f 1653, Ovanmyra A2

Hans Ersson, f 1656, begr 1675-12-19 (19 år)

Malin Ersdotter, troligen född 1657

g 1679-11-23 till Anders Persson, död 1680-10-31, Lenåsen. Ej identifierad där.

g 2 g 1681-12-28 till Anders Andersson, f 1647 i Östbjörka.

Kerstin Ersdotter, f 1659, g 1679-11-23 till Stöt Hans Hansson, f 1660, Lenåsen A9

Erik Ersson, f 1663, se nedan Ovanmyra B13

 

Margeta Olsdotter g 2 g 1673-11-02 m

Lars Danielsson, f 1653, soldat från Grytnäs socken. Död 1690 (37 år)

 

 

Ovanmyra B13 - C9 - D7

II)

Huus (Hälgärds?) Erik Ersson, f 1663, soldat, g m

Anna Hansdotter, f 1670 eller 1671, från Änderåsen A1.

Erik Ersson skrevs som husbonde t o m 1740.

Barn

Huus Margeta Ersdotter, f 1693-12-25

g 1713-05-25 till Snickar Erik Persson, f 1683-11-11, Ovanmyra A7 - C13

Huus Anna Ersdotter, f 1698-10-05

g 1719-12-27 till Biörck/Britas Olof Ersson, f 1693-07-30 i Ovanmyra C14

Huus Karin Ersdotter, f 1702-12-23, begr 1703-05-03 (6 mån)

Huus Brita Ersdotter, f 1705-12-26

g 1726-04-13 till Jöns Hans Andersson, f 1703-08-11, Ovanmyra A3 - E19

Huus Hans Ersson, f 1705-12-26 (tvillingar)

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 259 bdl r j.

I revningslängden skrivs Erik Ersson som Hälgärds (?).

 

 

Ovanmyra A10

B14 - C6 - D8 - E7 - F(-) + F8 + F9 - G12 + G13 + G14 – H13 – J13 + H12 – J12.

Nytt hushåll H11.

I)

Israel Hansson, död före 1673, g m

Margeta, f 1636, begr 1676-02-13 (40 år)

Hennes barn:

Anna Hansdotter, f 1658, se nedan

Karin Hansdotter, begr 1674-05-03

Brita Hansdotter, f 1662 eller 1663

g 1681-12-26 till Lund Anders Andersson, f 1653 eller 1657, Ovanmyra Lunden LA2

Margeta Hansdotter, f 1662 eller 1663, tvilling, begr 1730-11-22 (ca 68 år)

g 1681-11-13 till Anders Jonsson, f 1647, begr 1730-05-24 (83 år),

föräldrar: soldaten Jon Andersson och Karin, Östbjörka 16.

 

1663 hade en Hans Israelsson (fader till Israel Hansson?) fäbodar i Hållberget.

 

Margeta, oäkta, Karins dotter, f 1621 (?)

Hans, oäkta, f 1648

Per Andersson, f 1643

Son: Olof Persson, f 1674

Sambandet med föregående personer framgår ej.

 

 

Ovanmyra A10 - B14 - C6

II)

Israels Anna Hansdotter, f 1657 eller 1658, g 1673-12-26 m

(Krok) Olof Persson, f 1643 eller 1647, från Lenåsen A14, begr 1698-10-06 (51 - 55 år)

Barn:

Israels Karin Olsdotter, f 1675-03-28, g till Herrdal (Härjedalen?)

Israels Margeta Olsdotter, f 1677-03-04

Israels Anna Olsdotter, f 1679-03-16

g 1711-12-26 till Lund Hans Hansson, Ovanmyra LA1 - C2

Israels Hans Olsson, f 1681-05-01, död 1707 - 1719

g 1706-12-26 m (Bälter) Anna Larsdotter, f 1690, från Ovanmyra B21.

Hon var g 2 g 1724-04-06 till Snickar Erik Persson, f 1683-11-11, Ovanmyra A7 - D13.

Israels Brita Olsdotter, f 1683-10-21, bräcklig änka enligt E (1742 - 1755)

g 1726-11-20 m Lund Olof Ersson, från Ovanmyra A2 - B12, död före 1742.

Israels Olof Olsson, f 1686-03-21

Israels Anders Olsson, f 1688, se nedan Ovanmyra D8 - E7

Israels Kerstin Olsdotter, f 1691-01-18

Israels Israel Olsson, f 1696-01-12, begr 1696-06-03 (5 mån) kopporna.

 

Dödboken upptar två barn begr 1687-03-20 och 1692-04-03.

 

1695 hörde gården till roten nr 20 Myrbock och var taxerad till 758 bdl r j.

 

 

Ovanmyra D8 - E7

III)

Israels Anders Olsson, f 1688, död 1743 eller 1749 (55 eller 61 år), g 1717-12-26 m

Anna Jonsdotter, f 1698-10-05, från Gruvriset A2 - C2, utfattig änka, död 1772 av ålder (74 år)

Anders Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740.

Han var en tid fosterson hos Callur Hans Carlsson, f 1672-05-27, Ovanmyra A1c - C15.

Barn:

Israels Anna Andersdotter, f 1726-02-06

g 1745-02-27 till Långsveds Erik Hansson, f 1718-12-05, Ovanmyra E4

Israels Brita Andersdotter, f 1730-02-21, se nedan IVa Ovanmyra F9 - G14

Israels Jon Andersson, f 1731-06-14, se nedan IVb Ovanmyra F8 - G13

Israels Hans Andersson, f 1729-04-17, död 1746 (17 år)

Israels Margeta Andersdotter, f 1738-09-04, se nedan IVc Ovanmyra F(-0-)

 

Anders, död 1725 - 1731, ej identifierad.

 

 

Ovanmyra F9 - G14

IVa)

Israels Brita Andersdotter, f 1730-02-21, g m

Jon Olsson, f 1725-12-29 av Olof Andersson, Dalstuga, soldat nr 17 Tjäder.

Betecknas i längden E som måg i Israelsgården. Det framgår ej med vilken av döttrarna han hade gift sig.

 

Israels Jon Olsson g 2 g 1748-12-26 m

(Bälter) Anna Jonsdotter, f 1724-08-05, från Ovanmyra B21 - E21, död 1770-02-17 av värk (46 år)

Barn:

Israels Brita Jonsdotter, f 1750-05-01, flyttat

Israels Kerstin Jonsdotter, f 1757-10-04, död 1763-07-02 i kopporna (6 år)

Israels Jon Jonsson, f 1760-09-14, död 1763-07-24 i rödsot (3 år)

Israels Anders Jonsson, f 1764-06-17, se Ovanmyra H11 (nytt hushåll)

Israels Jon Jonsson, f 1768-07-19, död 1769-02-21 av bråck (1 år)

 

Israels Jon Olsson Tjäder g 3 g 1770-11-11 m

(Back) Malin Ersdotter, f 1735-02-04, från Boda B18 - E19, död 1783-10-28 i feber (48 år)

Barn:

Israels Lisbet Jonsdotter, f 1771-12-25

Israels Anna Jonsdotter, f 1776-02-02

 

Israels Jon Olsson g 4 g i april 1784 m

Brita Matsdotter, f 1737, Ovanmyra, ej identifierad.

 

 

Ovanmyra F8 - G13 – H13 – J13

IVb)

Israels Jon Andersson, f 1731-06-14, död 1799-12-11 (68 år), g 1754-11-24 m

(Ingels) Margeta Danielsdotter, f 1730 av Daniel Wilkensson och Brita Andersdotter,

Blecket 10, död 1797-11-09 i bröstsjuka (67 år). Brodern Anders, f 1744, gifte sig till Kaj

Anna Hansdotter, f 1746-06-23, Ovanmyra LA3.

Barn 2 söner och 4 döttrar:

Israels Anna Jonsdotter, f 1755-09-17

”till Blecket, senare till Gärdebyn”

Israels Anders Jonsson, f 1757, "ofärdig", död 1784-03-21 (27 år)

g 1783-03-02 m Kerstin Olsdotter, f 1760 eller 1761, från Östbjörka

1 dotter: Israels Kerstin Andersdotter, f 1783-12-27

Kerstin Olsdotter g 2 g 1787 till Gullas Olof Hansson, f 1774-08-18, Gulleråsen D31.

Israels Brita Jonsdotter, f 1760-04-03

Israels Kerstin Jonsdotter, f 1762-11-03, död 1763-06-12 i kopporna (1 år).

I dopboken anges moderns namn som Margeta Nilsdotter, uppenbarligen fel.

Israels Jon Jonsson, f 1764-09-20, ”enögd”, död 1796

Israels Margeta Jonsdotter, f 1775-03-09, död 1778-09-18 i kopporna (3 år)

 

 

Ovanmyra F utan nummer = F(-) - G12 – H12 – J12

IVc)

Israels Margeta Andersdotter, f 1738-09-04, ofärdig, död 1788-05-15 i feber (50 år), g 1766-12-20 m

Kramp Erik Olsson, f 1744, soldat Giers, från Dalstuga

Barn 1 son och 3 döttrar:

Israels Brita Ersdotter, f 1767-12-26, "svårmind"

Israels Anna Ersdotter, f 1770-06-01,

g 1801 m Wåhl Erik Olsson, f 1771-02-23, Västanå E14

Israels Kerstin Ersdotter, f 1777-04-12, ”fånig”, flyttade till systern Anna i Västanå E14

Israels Olof Ersson Giers, soldat, f 1783-04-07, till Hälsingland

 

Erik Olsson g 2 g 1791-03-25 m

Bunis Karin Ersdotter, f 1759-10-04, Ovanmyra E25, död 1804-05-23

Hennes ”oäkta” son:

Erik, f 1785-11-10, fader Hans Hansson, dräng, ej identifierad, ”till        Dalstuga 6, Bengts”

Bådas barn:

Karin Ersdotter, f 1793-12-11,

till Bunis Anders Andersson, Ovanmyra 35 (A1b - H33 - J35), som fosterdotter.

 

 

Ovanmyra A11

B15 - C7 - D5 - E5 - F5 - G8 – H8 – J8

Ovanmyra B15 - C7

I)

Olof Larsson, f 1625, begr 1692-04-17 (67 år), g m

Kerstin, f 1628, begr 1708-11-08 (80 år), ålder

Barn:

Anna Olsdotter, f 1654

Lars Olsson, f 1657, se nedan II)

Brita Olsdotter, f 1659

Anders Olsson, f 1660, död 1677 (17 år)

Karin Olsdotter, f 1662, död före 1677

Lisbet Olsdotter, f 1665, död före 1669

Lisbet Olsdotter, f 1669 (Ovanmyra D4?)

Marit Olsdotter, f 1669, tvillingar

Karin Olsdotter, f 1677

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 458 bdl r j.

 

 

II)

Lars Olsson, f 1657 eller 1661, soldat, g 1682-06-05 till

Kerstin Olsdotter, f 1661 eller 1665, Lenåsen A6, blind, begr 1711-01-15 (50 eller 46 år).

De bildade nytt hushåll på Lenåsen med nr B6. De flyttade senare tillbaka till Ovanmyra A12.

Barn:

Olof Larsson, f 1682 eller 1685

g 1703 till Örjas Malin Olsdotter, f 1681-02-20, Boda A9 - C1

Anders Larsson, f 1686-08-08. "bor i Bodbyn".

 

 

Ovanmyra D5

Kerstin Olsdotter g 2 g till

Pell eller Jelk Erik Ersson, från Västanå A1 - C3. Barnen är födda där.

Erik Ersson skrevs som husbonde t o m 1737.

Kvar i Ovanmyra blev

Pell Olof Ersson, f 1701, se nedan III) Ovanmyra E5

 

 

Ovanmyra E5 - F5

III)

Pell Olof Ersson, f 1701-12-23, från Västanå A1 - C3, död 1763-05-08 i feber (62 år), g 1733-12-02 m

Kerstin Andersdotter, f 1712, från Röjeråsen, Rättvik, död 1769 i håll och stygn (77 år)

Barn:

Pell Kerstin Olsdotter, f 1737-12-01, död före 1740

Pell Karin Olsdotter, f 1739-12-01

Pell Kerstin Olsdotter, f 1740, död 1742 - 1755

Pell Anna Olsdotter, f 1744-07-18, död 1772 i lungsot (28 år)

Pell Brita Olsdotter, f 1747-01-03, se nedan IV) Ovanmyra G8

Pell Kerstin Olsdotter, f 1749-04-22, flyttat till Bingsjö

Pell Anders Olsson, f 1754-09-10, död före 1755-09-27

Pell Anders Olsson, f 1755-09-27, till Hälsingland

 

Dotter (vems?) Brita Olsdotter, f 1774. Ej identifierad.

 

 

Ovanmyra G8

IV)

Pell Brita Olsdotter, f 1747-01-03, g 1767-03-25 m

Sörskogs Mats Matsson, f 1744 av Mats Danielsson och Kerstin, från Blecket 27, Rättvik.

Soldat Gucku. Gucku var inte en rote i Rättviks kompani. I dopboken 1768 skrevs han Gatu.

Barn:

Gucku Olof Matsson, f 1768-05-29, död 1787-07-26

Gucku Kerstin Matsdotter, f 1771-10-06, död 1772 i lungsot (1 år)

Gucku Brita Matsdotter, f 1774-09-21

Gucku Anna Matsdotter, f 1779-05-19

g 1802 m Hans Olsson

Barn: Olof Hansson f 1803-06-25, död före 1805-06-25

Olof Hansson f 1805-06-25

Gucku Anders Matsson, f 1785-04-23 se nedan V)

 

 

V)

Gucku (Pell) Anders Matsson, f 1785-04-23, g 1802-03-01 m

(Dunkhols) Anna Andersdotter, f 1782-09-17, Gulleråsen A16a

Barn:

Pell Olof Andersson, f 1803-07-16

 

 

Ovanmyra A12

B17 - C5 - D3 - E3 - F3 - G6 – H6 – J6. Nytt hushåll E4

I)

Lisbet Andersdotter, från Ovanmyra, änka, g 2 g 1670-12-04 m

Hans Simonsson, f 1644, från Boda, begr 1677-04-11 (33 år)

Hennes barn i tidigare gifte:

Olof Ersson, f 1661, se nedan Ovanmyra C5 - D3

Brita Ersdotter, f 1664, död i januari 1687 (33 år)

 

 

Ovanmyra C5 - D3

II)

Långsveds Olof Ersson, f 1661, g m

Kerstin, f 1654, begr 1723-11-10, sting (69 år)

Olof Ersson skrevs som husbonde t o m 1737.

Barn:

Långsveds Erik Olsson, f 1684-10-26

g 1 g 1714-12-26 m (Sigfreds) Kerstin Olsdotter, f 1662, änka, från Gulleråsen A6,

boende i Änderåsen A5 - C7, begr 1733-06-30, långsam sjukdom (71 år)

g 2 g 1736-01-01 m (Jöns Lars) Anna Olsdotter, f 1707-01-02 i Kärvsåsen A2 - D10.

De bosatte sig i Änderåsen D6 (se d:o)

Långsveds Anders Olsson, f 1686-09-19, se nedan Ovanmyra D3 - E3

Långsveds Olof Olsson, f 1689

g 1712-04-21 till Pell Karin Andersdotter, f 1692, Västanå A1 - C3

Långsveds Hans Olsson, f 1691-12-13, se Ovanmyra E4 (nytt hushåll)

Långsveds Brita Olsdotter, f 1693-12-25

Långsveds Lisbet Olsdotter, f 1696-08-12, död i blodsot, begr 1697-06-27

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 532 bdl r j.

 

Enligt Åke Petters, Kärvsåsen, kommer namnet Långsveds

troligen från ett stycke mark mellan Ovanmyra och Lenåsen.

 

 

Ovanmyra D3 - E3

III)

Långsveds Anders Olsson, f 1686-09-19, g 1712-12-07 m

(Måg) Brita Matsdotter, f 1688-04-22, från Ovanmyra A4 - C16

Barn:

Långsveds Brita Andersdotter, f 1713-09-04, se nedan Ovanmyra E3

Långsveds Olof Andersson, f 1715-05-21

 

 

Ovanmyra E3

IV)

Långsveds eller Långsvends Brita Andersdotter, f 1713-09-04, död 1785-09-04 av ålder (72 år),

g 1736-01-01 m Sers Olof Hansson, f 1710-01-05, från Västanå A4 - C 5, död 1767-04-26 i lungsot (57 år)

Olof Hansson skrevs som husbonde fr o m 1738. I den första längden efter giftermålet skrevs han

Långsveds, i längden 1742 - 1755 (E) Långsvends, sedan Sers.

Barn 7 söner och 2 döttrar:

Långsvends Anders Olsson, f 1737-02-09, död före 1748-01-06

Långsvends Anna Olsdotter, f 1738-01-20, död före 1752-02-21

Långsvends Olof Olsson, f 1740-01-04, död före 1749-11-15

Långsvends Brita Olsdotter, f 1741, se nedan Ovanmyra F3

Långsvends Kerstin Olsdotter, f 1744-04-30, död 1779-07-04 (35 år)

g 1776-11-03 till Jöns Lars Hans Olsson, f 1749-04-29, Kärvsåsen A2 - G23

Långsvends Erik Olsson, f 1745-11-09, död 1754 (9 år)

Långsvends Anders Olsson, f 1748-01-06, död 1766 på vägen till ? (18 år)

Långsvends Olof Olsson, f 1749-11-15, död före 1756

Långsvends Hans Olsson, f 1752-02-21, död 1777 i feber (25 år)

Sju barn av nio döda i unga år!

 

 

Ovanmyra F3 - G6

V)

Långsveds Brita Olsdotter, f 1741-05-03, död 1784-01-11 (43 år), g 1771-12-01 m

(Erik Hans) Jon Jonsson, f 1746-02-03, kyrkvärd, död 1814-03-27 (68 år), från Boda E13

Barn:

Långsveds Brita Jonsdotter, f 1772-09-20, begr 1773-08-22, rödsot (1 år)

Långsveds Lisbet Jonsdotter, f 1772-09-20, tvillingar

g 1 g 1792-12-26 till Erik Hans Hans Jonsson, f 1765-03-06, Boda A8, död 1807-07-06

g 2 g 1808-12-26 m Smårs Erik Danielsson, f 1770-06-13, Ovanmyra A8

Långsveds Olof Jonsson, f 1776-01-19 se nedan VI)

Långsveds Kerstin Jonsdotter, f 1780-07-29

 

Långsveds Jon Jonsson g 2 g juni 1784 m

Margeta Jonsdotter, f 1740-08-06 i Ovanmyra A6 - E8, änka boende i Boda G11a.

Barn:

Långsveds Jon Jonsson, f 1785-12-19

 

 

VI)

Långsveds Olof Jonsson, f 1776-01-19, död 1841-06-09 (65 år), g 1800-04-14 m

Kerstin Hansdotter, f 1779-07-23 av Hans Hansson Sparf och Anna Jonsdotter,

Östbjörka, Rättvik, död 1858-03-02 av ålderdomsbräcklighet (79 år).

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra 4, Litt D.

Barn:

Långsveds Brita Olsdotter, f 1802-03-08, ”till nr 10 i byn”

Långsveds Jon Olsson, f 1804-12-26, död 1807

Långsveds Anna Olsdotter, f 1807

Långsveds Kerstin Olsdotter, f 1810-01-09

g till Haga Jon Ersson, f 1810-03-09, Lenåsen E6

Långsveds Jon Olsson, f 1812

Långsveds Lisbet Olsdotter, f 1816-12-06

Långsveds Margeta Olsdotter, f 1817-12-13

 

 

Ovanmyra A13

B18 - C21 - D24 Ej i E.

I)

Bond Per

Barn:

Abraham Persson, se nedan II)

Margeta Persdotter, f 1611, begr 1687-05-22 (76 år)

 

 

II)

Abraham Persson, g m

Anna Andersdotter, f 1621, ofärdig, begr 1681-01-23 (60 år)

Barn:

Anders Abrahamsson, f 1650, se nedan III)

 

 

III)

Arf Anders Abrahamsson, f 1650, död 1680 (30 år), g m

Brita, f ca 1639 eller 1648, begr 1705-05-28, bröstsjuka (ca 66 år)

Barn:

Arf Olof Andersson, f 1671-02-19

Arf Abraham Andersson, f 1674-04-12, se nedan IV)

 

 

Ovanmyra D24

IV)

Arf Abraham Andersson, f 1674-04-12, g 1703-01-01 m

(Tin) Anna Andersdotter, f 1668, från Gulleråsen A12 - C11

Abraham Andersson skrevs som husbonde t o m 1729. Efter moderns död flyttade Anna med familjen

till Änderåsen C7 (se d:o). En dotterdotter till Abraham, Kerstin Olsdotter, f 1741-08-27, och hennes

man (Werkar) Hans Hansson, f 1733-10-23, flyttade från Änderåsen D7 - E8 till Ovanmyra F29

(gamla Arfgården Ovanmyra A13?)

 

 

Ovanmyra - Lunden LA1

LB1 - C2 - D1 - E1 - F2A - G1 + G2 – H1 – J1 + H2 – J2

I)

Lund Hans Ersson, begr 1669-08-15, g m

Karin, f 1600 eller 1601, död före 1700

Lund Hans Ersson var troligen bror till Lund Margeta Ersdotter, Ovanmyra LA2, och Lund Benkt Ersson,

Ovanmyra LA3. Fadern hette troligen Lund Erik Jönsson och fanns i jordeboken 1613 (Älvsborgs lösen).

Barn:

Lund Erik Hansson, f 1641 eller 1644, se nedan IIa Ovanmyra LB1

Lund Karin Hansdotter, f 1644, "tjänar på landet", se nedan IIb Ovanmyra C2

Lund Hans Hansson, troligen född 1645 – 1652, "tjänar på landet".

se nedan IIc Ovanmyra C2 - D1

Lund Mats Hansson, f 1653, död 1677 (24 år)

 

1663 hade familjen fäbodar i Ländeboda, nu obekant, och del i kvarn i Västanån.

 

 

Ovanmyra LB1

IIa)

Lund Erik Hansson, f 1640 eller 1641, död före 1700, g 1 g 1672-04-10 m

Karin Hansdotter, från Östbjörka, begr 1690-05-18

 

Lund Erik Hansson g 2 g m

Margeta, f 1662

 

1695 hörde gården till roten nr 19 Spåman och var taxerad till 829 bdl r j.

 

 

Ovanmyra C2

IIb)

Lund Karin Hansdotter, f 1644, död före 1703-12-27, g m

Olof Samuelsson, f 1673-01-01, från Boda D8, död 1708-04-19 (35 år) av brännsjuka.

 

Olof Samuelsson g 2 g 1703-12-27 m

(Gädd) Kerstin Jonsdotter, f 1683-04-01, från Ovanmyra B16 - C3

Barn:

Lund Erik Olsson, f 1704-04-15, begr 1705-10-01 (1 år), sting

Lund Olof Olsson, f 1705-10-10

g 1730-12-28 m (Tårrångs) Lisbet Andersdotter, f 1701-02-22, från Solberga A4.

De bosatte sig på Boda D8.

Lund Brita Olsdotter, f 1707-01-27

g 1727-06-11 till Callur Hans Olsson, f 1707-07-26, Boda A3

 

 

Ovanmyra C2 - D1

IIc)

Lund Hans Hansson, troligen född 1645 - 1652, död 1686-08-29

Barn:

Lund Hans Hansson - hypotetisk person

 

 

III)

Lund Hans Hansson, hypotetisk person

Barn:

Lund Hans Hansson, f ca 1690, se nedan IV)

 

 

IV)

Lund Hans Hansson, f ca 1690, död 1726-05-29 (36 år), g 1711-12-26 m

(Israels) Anna Olsdotter, f 1679-03-16, från Ovanmyra A10 - B14, bräcklig änka, död 1754 (75 år)

Hans Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Lund Hans Hansson, död före 1721-09-18

Lund Karin Hansdotter, f 1712-10-30, begr 1724-11-29, sting (12 år)

Lund Brita Hansdotter, f 1714-04-28, se nedan Ovanmyra E1

Lund Anna Hansdotter, f 1716-10-25, begr 1717-05-05 (6 mån), sting

Lund Erik Hansson, f 1719-04-23, begr 1722-06-10, blodsot (3 år)

Lund Hans Hansson, f 1721-09-18

g 1745-04-08 m Smårts Brita Jonsdotter, f 1713-10-20, Ovanmyra A8 - D10

 

 

Ovanmyra E1 - F2A

V

Lund Brita Hansdotter, f 1714-04-28, blind, död 1804-07-01 (90 år), g 1729-12-26 m

Erik Ersson, f 1704-04-02, från Boda A15, (brorson till Olof Samuelsson), död 1773-04-04 (69 år)

Barn 1 son och 9 döttrar. Kända är:

Lund Anna Ersdotter, f 1731-09-15

g 1770-01-01 till Erik Ersson, f 1737 eller 1739, soldat nr 16 Skarp, Silverberg A5 - G13

Lund Brita Ersdotter, f 1733-09-23, se nedan VIa Ovanmyra G2

Lund Kerstin Ersdotter, f 1736-03-26

g 1758-12-10 till Spring Olof Ersson, f 1732-02-04, Lenåsen E9 – F9

Lund Karin Ersdotter, f 1738-04-06

g 1761 till Jälk Jon Ersson, f 1741-02-01, Boda A4 - G18

Lund Lisbet Ersdotter, f 1740-11-28, död 1793-08-20 (53 år)

g 1764-12-02 till Seffres Olof Hansson, f 1741-08-12, Gulleråsen A6 - F28

Lund Margeta Ersdotter, f 1743-01-01 eller 1743-10-13 (jämför Ovanmyra C15)

g 1770 m Erik Hansson, Gulleråsen. Ej identifierad där.

Lund Sigri Ersdotter, f 1745-05-01, död före 1750-01-29

Lund Sigri Ersdotter, f 1750-01-29

Lund Malin Ersdotter, f 1753-06-30, se nedan VIb) Ovanmyra G1

 

 

Ovanmyra G2

VIa)

Lund Brita Ersdotter, f 1733-09-23, död 1784-12-25 (51 år), g 1764-12-02 m

(Seffres) Erik Hansson, f 1735-02-25, från Gulleråsen A6 - F23, död 1785-03-11 i bröstsjuka (50 år)

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Lund Hans Ersson , f 1765-09-13, död 1766 i rödsot (1 år)

Lund Hans Ersson, f 1767-05-09, död 1768 i kopporna (1 år)

Lund Erik Ersson, f 1770-02-02, begr 1773-02-07, kopporna (3 år)

Lund Anna Ersdotter, f 1776-07-15, låghalt,

flyttat till Gulleråsen GA6 - 18, ej identifierad där. Återkom från Gruvriset?

g 1798 m Anders Persson, f 1749, ej identifierad. De skrevs på Ovanmyra H2 – J2

Barn: Lund Erik Andersson, f 1801

Lund Brita Ersdotter, f 1776-07-15, död 1783-11-04 i håll och stygn (7 år), tvillingar

 

 

Ovanmyra G1

VIb)

Lund Malin Ersdotter, f 1753-06-30, g 1774-04-04 m

Sigfreds Olof Olsson, f 1748-01-22, från Gulleråsen E26

Barn:

Lund Anna Olsdotter, f 1775-07-06

g 1799-04-07 till Susannas/Finn Hans Hansson, f 1772-12-18, Boda A7

Lund Hans Olsson, f 1777-02-14, död 1778 (1 år), kopporna

Lund Hans Olsson, f 1779-06-17

Lund Lisbet Olsdotter, f 1781 i sept

g 1799-04-07 m Anders Samuelsson, f 1772-01-02, änkeman från Silverberg F12.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 20, Litt U. Han skrevs då Ingels.

Barn: Kerstin Andersdotter, f 1801-01-01

Olof Andersson, f 1803-10-28.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra sub 1, Litt Ab.

Lund Karin Olsdotter, f 1783-09-12

Lund Erik Olsson, f 1786-07-18, död 1788

Lund Erik Olsson, f 1789-01-13

Lund Brita Olsdotter, f 1791-05-06

 

Sigfreds Olof Olsson g 2 g 1784-02-22 till

Spring Brita Ersdotter, f 1728-02-14, änka, Ovanmyra E10 - G19.

 

Sigrid Ersdotter, 1750, svägerska

 

 

Ovanmyra - Lunden LA2

LB2 (Ej i C)

I)

Lund Margeta Ersdotter, f 1621, g m

Anders, död före 1673

Barn:

Lund Hans Andersson, f 1653, begr 1692-06-25 (39 år)

g 1677-12-26 m Ingebor Matsdotter, f 1624, änka efter Sigfres Olof Andersson

 f 1626, från Gulleråsen A6

Lund Anders Andersson, f 1653 eller 1657, se nedan II)

 

 

II)

Lund Anders Andersson, f 1653 eller 1657, soldat nr 6 Stöt, antagen 1687, g 1681-12-26 m

(Israels )Brita Hansdotter, f 1662 eller 1663, från Ovanmyra A10, död före 1700

Barn:

Lund Anders Andersson

troligen också

Margeta Andersdotter, f 1684-10-26, död före 1691-03-29

Anna Andersdotter, f 1687-03-29

Brita Andersdotter, f 1689-10-13, död före 1693-04-30

Margeta Andersdotter, f 1691-03-29

Brita Andersdotter, f 1693-04-30

 

I dödboken finns tre barn, som troligen är denne Anders Anderssons, födda 1690-06-29, 1691-05-03

och 1696-02-09.

 

 

Ovanmyra - Lunden LA3

LB3 - C4 - D2 - E2 - F2B - G4 + G5 – H4 – J4 + H5 – J5

I)

Lund Benkt Ersson, död före 1673, g m

Brita, f 1627, död före 1673

Hennes barn:

Marit Andersdotter, f 1659, oäkta

Bådas barn:

Lund Mats Benktsson, f 1669, se nedan Ovanmyra C4 - D2

Lund Anna Benktsdotter

 

Marit Hindersdotter eller Margeta Hindriksdotter, f 1629, från Långtora socken

Sambandet med ovanstående personer framgår ej.

 

 

Ovanmyra C4 - D2

II)

Lund Mats Benktsson, f 1669, g m

Anna Hansdotter, död 1725 - 1731

Lund Mats Benktsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740.

Barn:

Lund Brita Matsdotter, f 1694-09-16, se nedan IIIa Ovanmyra D2

Lund Anna Matsdotter, f 1697-03-28

Lund Kerstin Matsdotter, f 1704-07-29, se nedan IIIb Ovanmyra E2

Lund Hans Matsson, f 1708-04-22, begr 1711-06-04 (3 år), sting

 

Olof Ersson, måg, "vide Osmundsberg", ej identifierad

 

 

Ovanmyra D2

IIIa)

Lund Brita Matsdotter, f 1694-09-16, g 1723-11-17 m

(Pell) Olof Larsson, från Kärvsåsen A3 - C7

Barn:

Lund Kerstin Olsdotter, död 1725 - 1731

Lund Hans Olsson

Lund Erik Olsson

 

Ej identifierade:

Brita, hustru

Kerstin, hustru

Hans Hansson

Kerstin, dotter

 

 

Ovanmyra E2

IIIb)

Lund Kerstin Matsdotter, f 1704-07-29, död 1784-01-01 i feber (80 år). g 1735-02-09 m

Kaj Hans Andersson, f 1711-11-24? av Anders Andersson och Ingri Andersdotter, Västanå,

(ej identifierade), död 1792-08-08 i håll och sting (83 år)

Barn 1 son och 1 dotter:

Kaj Hans Hansson, f 1741-01-12, se nedan IVa Ovanmyra F2 - G4

Kaj Anna Hansdotter, f 1746-06-28, se Ovanmyra G5 (nytt hushåll)

 

 

Ovanmyra F2B- G4

IV)

Kaj Hans Hansson, f 1741-01-12, död 1784-02-28, feber (43 år), g 1762-12-26 m

(Callur) Lisbet Hansdotter, f 1741-04-05, Boda A3 - F3, död 1795-05-30

Barn:

Kaj Hans Hansson, f 1764-09-13, se nedan Ovanmyra H4 – J4

Kaj Anders Hansson, f 1764-09-13, begr 1778-08-09 (14 år), tvillingar

Kaj Kerstin Hansdotter, f 1767-12-10, död 1768 i kopporna (1 år)

Kaj Olof Hansson, f 1770-02-23, död 1773 i rödsot (3 år)

Kaj Olof Hansson, f 1775-06-25

Kaj Brita Hansdotter, f 1775-06-25, tvillingar

Kaj Anders Hansson, f 1779-10-15, död 1784-01-01 i feber (4 år)

Kaj Lisbet Hansdotter, f 1784-10-09 (fadern avliden)

 

 

V)

Kaj eller Kajs Hans Hansson, f 1764-09-13, ”ofärdig”, g i maj 1786 m

(Långsveds) Sara Ersdotter, f 1746-01-28 i Ovanmyra E4, död 1805-04-09,

änka efter Grop Jon eller Jonas Ersson, f 1746-02-22, Västanå E9 - G10/11

Barn:

Kaj Erik Hansson, f 1788-08-29 (endast i dopboken)

 

 

Ovanmyra B4

C20 - D21 - E23 - F30 - G38 – H36 – J36. Nytt hushåll E24

I)

Hans Hansson, troligen begr 1713-04-08, sting (68 år = f ca 1645), g m

Malin, f ca 1642, begr 1729-04-09, sting (87 år)

Barn:

Brita Hansdotter, f 1684-09-14, se nedan II) Ovanmyra D21 - E23

 

 

Ovanmyra D21 - E23

II)

Brita Hansdotter, f 1684-09-14, g 1705-12-28 m

Laggar Erik Andersson, f 1675-07-11, från Solberga A1 - C1, död 1758 (83 år),husbonde åtminstone 1729 - 1740.

I vigselboken kallas hustrun Brita Andersdotter, uppenbarligen fel.

Barn:

Laggar Anna Ersdotter, f 1707-01-09 i Solberga, tidigt död

Laggar Anders Ersson, f 1710-02-07, se nedan III) Ovanmyra E23

Laggar Hans Ersson, f 1713-12-08, begr 1722-06-17, blodsot (9 år)

Laggar Anna Ersdotter, se Ovanmyra E24 (nytt hushåll)

Laggar Erik Ersson, f 1718-09-19

Laggar Brita Ersdotter, f 1716, begr 1721-01-15, bröstsjuka (5 år)

Laggar Brita Ersdotter, f 1721-08-30

Laggar Olof Ersson, f 1724-06-15

g 1751-12-01 till Mats Kerstin Andersdotter, f 1733-11-24, Ovanmyra E20

 

Ej identifierade:

Kerstin, moder, död 1725 - 1731

Margeta Andersdotter

 

 

Ovanmyra E23 - F30

III)

Laggar Anders Ersson, f 1710-02-07, rotemästare, död 1785-07-19 av ålder (74 år), g 1 g 1735-12-26 m

Brita Ersdotter, f 1705-03-22, från Västanå B4 - C7, död 1763-06-05 i feber (58 år)

Barn 1 son och 5 döttrar enligt personalieboken. I längderna finns 2 söner och 5 döttrar:

Laggar Anna Andersdotter, f 1737-01-04, död före 1744-12-30.

Laggar Brita Andersdotter, f 1738-01-20,

g 1759-04-16 till Måg Mats Carlsson, f 1730-04-04, Ovanmyra A4 - E18

Laggar Kerstin Andersdotter, f 1739-09-04

g 1763-03-06 till Knuts Daniel Larsson, f 1735-10-26, soldat nr 18 Sohlberg,

Lenåsen A16 - G6

Laggar Hans Andersson, f 1743-05-29, "klen", död 1767 i feber (24 år)

Laggar Anna Andersdotter, f 1744-12-30, "klen", död 1809-03-09 (65 år),

g 1768-04-04 till Hanses Hans Hansson, f 1747, Östbjörka.35

Laggar Jon Andersson, f 1744-12-30, tvillingar

Laggar Malin Andersdotter, f 1747-01-19, se nedan IV) Ovanmyra G38

 

Laggar Anders Ersson g 2 g 1765-01-01 m

Anna Olsdotter, f 1723-10-22 i Silverberg C2, änka, boende i Osmundsberg A2 - D1, död i Boda G28/27

1807-05-16 (84 år)

Utan barn

 

 

Ovanmyra G38 – H36 – J38

IV)

Malin Andersdotter, f 1747-01-19, g 1771-01-01 m

(Stöt) Jon Hansson, f 1730-01-30, från Lenåsen A2 - E1. Död 1778-05-02 i håll och sting (41 år).

De skrevs Bunis.

Barn 2 söner:

Bunis Hans Jonsson, f i dec 1772, begr 1773-02-07, okänd barnsjukdom (7 veckor)

Bunis Anders Jonsson, f 1774-09-18, se nedan Va)

 

Bunis Malin Andersdotter g 2 g 1779-04-05 m

Erik Ersson, f 1746-08-23, avskedade soldaten Hvit, från Born. Hvit var inte en rote i Rättviks kompani.

Barn:

Bunis Erik Ersson, f 1780-07-13, se nedan Vb)

Bunis Anna Ersdotter, f 1783-12-07

 

Britas Hans Jonsson, f 1763-08-18, från Ovanmyra C14

Krok/Kihl Anna Ersdotter, Hans farmor, f 1697-02-02, död 1778-08-11 (80 år)

 

 

Va)

Bunis Anders Jonsson, f 1774-09-18, ofärdig, död 1796, g 1793 jan m

(Knuts) Anna Jöns/Jonsdotter, f 1762-02-07, Lenåsen A16

Barn:

Bunis Jon Andersson, f 1792-11-22.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra sub 26, Litt Ab.

Bunis Anders Andersson, f 1794-03-28, död 1805-02-24

Bunis Anna Andersdotter, f 1796-07-08

 

 

Vb)

Nygårds/Bunis Erik Ersson, f 1780-07-13, g 1815-03-27 m

(Petrus) Anna Ersdotter, från Övre Gärdsjö

Barn:

Nygårds Hans Ersson, f 1816-01-05

Nygårds Jonas Ersson, f 1817-12-26,

g 1850-05-05 m Jöns Anna Hansdotter, f 1827-04-06, från Boda K16

Nygårds Erik Ersson, f 1820-03-18, se nedan VI)

Nygårds Daniel Ersson, f 1822-04-19

Nygårds Anders Ersson, f 1825-01-14

Nygårds Lisbet Ersdotter, f 1827-08-19

Barn u ä: Erik Andersson, f 1853-09-17

Kerstin, f 1863-06-06

Nygårds Anna Ersdotter, f 1830-03-03

Nygårds Kerstin Ersdotter, f 1833

 

 

VI)

Nygårds Erik Ersson, f 1820-03-18, g 1845-06-01 m

Lisbet Olsdotter, f 1822-04-01

Barn:

Nygårds Kerstin Ersdotter, f 1850-09-19,

g 1874-05-10 m Jöns Hans Hansson, f 1836-07-02, Ovanmyra F7

Nygårds Hans Ersson, f 1863-02-18, se nedan VII)

 

 

VII)

Nygårds Hans Ersson, f 1863-02-18, g m

Sparf Kerstin Andersdotter, f 1867-03-08, från Västanå A2.

Barn:

Nygårds Kerstin Hansdotter, f 1893

Nygårds Erik Hansson, f 1897-08-17, till Stockholm 1921-11-28, död 1928-10-13

g 1922-10-29 m Anna Teresia Karlsson, f 1899-03-16 i Härlunda (Kronoberg)

Nygårds Anders Hansson, f 1900-01-01, utvandrat 1923

 

 

Ovanmyra B7

C22 - D17 - E17 - F24 - G30 – H28 – J30

I)

Mitt Erik Ersson, f 1657, från Ovanmyra A7, död av sting, begr 1698-03-27 (41 år), g 1681-05-29 m

(Pell) Anna Larsdotter, f 1657, från Västanå A1, död i brännsjuka, begr 1698-07-23 (41 år)

Barn

Mitt Erik Ersson, f 1684, "i Hälsingland"

Mitt Lars Ersson, f 1686-09-19, se nedan Ovanmyra D17 - E17

Mitt Brita Ersdotter, f 1690-02-02, död 1770 av värk

 

1695 hörde gården till roten nr 13 Gosse och var taxerad till 466 bdl r j.

 

 

Ovanmyra D17 - E17

II)

Mitt Lars Ersson, f 1686-09-19, soldat nr 13 Gosse, död 1766 i rödsot (80 år), g 1 g 1712-12-28 m

(Stöt) Anna Hansdotter, f 1689-04-21, från Lenåsen A9 - C16, död 1730-02-08 i bröstsjuka (41 år)

I längden B skrevs Lars hos sin morbror Pell Mats Larsson, f 1649, Solberga B4.

Lars Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Mitt Erik Larsson, f 1714-03-15 i Kärvsåsen

Mitt Hans Larsson, f 1715-09-23, begr 1722-04-15, långsam sjukdom (7 år)

Mitt Lars Larsson, f 1717-11-26, soldat nr 13 Gosse

g 1745-03-25 till Bunis Karin Ersdotter, f 1708-08-21, änka, Ovanmyra A1b

Mitt Anna Larsdotter, f 1720-02-16, begr 1722-06-17, blodsot (2 år)

Mitt Brita Larsdotter, f 1722-01-04

troligen också

Anders Larsson, f 1725-04-05.

 

Dödboken upptar ett barn begr 1730-10-04 (3 år), kopporna

Kerstin Hansdotter, styvmor, f 1696

 

Mitt Lars Ersson g 2 g 1730-11-22 m

(Knuts) Kerstin Hansdotter, f 1694-05-06, från Lenåsen A16 - C4, död 1782-06-08 av ålder (88 år)

Barn 1 son och 4 döttrar. Kända är:

Bunis Margeta Larsdotter, f 1731-10-18, död 1788-01-17 (57 år)

g ca 1763 till Stöt Anders Andersson, f 1745-12-02, Lenåsen A2 - E1

Bunis Olof Larsson, f 1733-06-19, se nedan Ovanmyra F24 - G30

 

 

Ovanmyra F24 - G30

III)

Mitt Olof Larsson, f 1733-06-19, g 1762-12-26 m

Anna Ersdotter, f 1730 eller 1731 av Erik Larsson och Brita Ersdotter, Nittsjö, död 1793-12-11

(63 år), bröstsjuka.

Barn 3 söner och 2 döttrar. Kända är:

Mitt Kerstin Olsdotter, f 1765-01-23

g 1787-12-26 till Erik Andersson, f 1762, Östbjörka

Barn: Kerstin Ersdotter, f 1789-01-03, död 1790

Anders Ersson, f 1791-01-30

Mitt Erik Olsson, f 1768-10-18, se nedan IV)

Mitt Olof Olsson, f 1772-05-01, död 1777-01-19 (5 år)

Mitt Hans Olsson, f 1776-12-12

 

 

IV)

Mitt Erik Olsson, f 1768-10-18, död 1828-08-06, g 1793 m

Anna Danielsdotter, f 1763, från Östbjörka

Barn:

Mitt Daniel Ersson

Mitt Anna Ersdotter, f 1795-08-27,

g 1821 till Knapp Erik Andersson, f 1798-09-09, Ovanmyra A1b,

Mitt Olof Ersson, f 1797-09-28

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 21, Litt V.

Mitt Hans Ersson, f 1801-01-13, död 1801

Mitt Kerstin Hansdotter, f 1802-10-08

 

 

Ovanmyra B9

(Ej i C)

I)

Erik Jonsson, f 1654, änkling

Barn:

Erik Ersson, f 1672

Margeta Ersdotter, f 1683

 

Brita Jonsdotter, f 1639, syster

Brita, hustru, f 1660

 

 

Ovanmyra B16

C3 (Ej i D)

I)

Brita Olsdotter, f 1665, från Ovanmyra, begr 1729-12-14 (död i Västanå, 70 år enligt DB)

g 1681-06-24 m

Johan Matsson, soldat nr 86 Gädda, från Tällberg, Leksand, död 1702

Barn:

Kerstin Jonsdotter, f 1683-04-01

g 1703-12-27 till Lund Olof Samuelsson, f 1673-01-01 i Boda D8, boende i Ovanmyra C2

Margeta Jonsdotter, f 1685-03-08

g 1711-11-01 till Skägg eller Skinnar Erik Andersson, f 1684-06-08, korpral Knapp,

Västanå A2 - C2

Mats Jonsson, f 1687-06-12, begr 1697-08-23 (10 år)

Olof Jonsson, f 1690-12-07, död före 1697-03-28

Brita Jonsdotter, f 1694-03-04

Olof Jonsson, f 1697-03-28, död i blodsot, begr 1697-09-05 (6 mån)

Olof Jonsson, död 1703

 

Dessutom finns i dopboken Kerstin, f 1685-05-24, fader Johan Matsson, Ovanmyra. Jag hittar ingen annan

Johan Matsson i hela kapellförsamlingen under denna tid. Det måste röra sig om en förväxling.

 

1695 hörde gården till roten nr 4 Willstöt och var taxerad till 140 bdl r j. Det var den näst minsta gården i byn.

 

Familjen flyttade till Västanå. Ej identifierad där. I dödboken finns Johan Matssons änka i Västanå,

begr 1729-12-19 (70 år)

 

Lisbet Olsdotter, ej identifierad

 

 

Ovanmyra B20

(Ej i C)

I)

Erik Jöransson, g m

Margeta

Barn:

Erik Ersson, f 1682

Familjen flyttade till Hälsingland.

 

Erik Jöransson var möjligen son till Jöran, f 1630-06-27 av Hindrik finne.

 

 

Ovanmyra B21

C18 - D20 - E21 - F28 - G33 – H31 – J33.

I)

Bälter Lars Jonsson, död 1703, g m

Brita Jönsdotter

Barn:

Bälter Anna Larsdotter, f 1690

g 1 g 1706-12-26 till Israels Hans Olsson, f 1681-05-01, Ovanmyra A10 - C6,

g 2 g 1724-04-06 till Snickar Erik Persson, f 1683-11-11, Ovanmyra A7 - D13

Bälter Jon Larsson, f 1692-11-13, se nedan II) Ovanmyra D20 - E21

Bälter Brita Larsdotter, f 1697, död 1773-07-11 (76 år), rödsot

g 1737-04-11 till Mats Ersson, från Boda. Ej identifierad där. Död ca 1772. 2 söner.

 

Hans Jonsson

Erik Ersson

 

 

Ovanmyra D20 - E21 - F28

II)

Bälter Jon Larsson, f 1692-11-13, soldat nr 24 Soling, död 1768-12-01 av ålderdom (76 år), g 1720-05-24 m

Brita Hansdotter, f 1697-08-29 av Hans Hansson och Anna, Born 18, död 1773-08-08 av rödsot (75 år)

Jon Soling skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn 2 söner och 2 döttrar enligt personalieboken. I dopboken finns 2 söner och 4 döttrar. I längderna finns:

En son, f 1723, begr 1723-07-25 (1½ dag)

Bälter Anna Jonsdotter, f 1724-08-05

g 1748-12-26 till Israels Jon Olsson, f 1725-12-29, änkeman, Ovanmyra A10 - F9

Bälter Brita Jonsdotter, f 1727-02-18, död 1765 i lungsot (38 år)

Bälter Kerstin Jonsdotter, f 1729-03-10, begr 1730-08-30, kopporna (1 år)

Bälter Kerstin Jonsdotter, f 1731-01-22, död 1763-04-15 i feber (32 år)

Bälter Hans Jonsson, f 1733-10-21, se nedan III) Ovanmyra F28

Bälter Karin Jonsdotter, f 1737 eller 1738, "i Hälsingland"

Bälter Jonas Jonsson, f 1742-09-01

Sju barn av tio tidigt döda!

 

Lars Larsson, f 1716, död 1742 - 1755. Kan möjligen vara Mitt Lars Larsson, f 1717-11-26, soldat nr 13 Gosse,

från Ovanmyra B7 - D17, g m Bunis Karin Ersdotter, f 1708-08-21, Ovanmyra A1b - E22, men sambandet med

Bältersläkten framgår ej.

 

 

Ovanmyra F28 - G33

III)

Lasses Hans Jonsson, f 1733-10-21, g 1761-01-01 m

Brita Jonsdotter, f 1735-12-28 av Jon Olsson, Backa

Barn:

Lasses Brita Hansdotter, f 1761-12-23, död 1768 av svullnad (7 år)

Lasses Karin Hansdotter, f 1764, död 1768 i kopporna (4 år)

Lasses Jon Hansson, f 1764-09-01

Lasses Hans Hansson, f 1767-01-27, död 1768 i kopporna (1 år)

Lasses Olof Hansson, f 1769-07-03, begr 1773-08-08, rödsot (4 år)

Lasses Anna Hansdotter, f 1772-01-13, begr 1773-08-08, rödsot (17 mån)

Lasses Anders Hansson, f 1772, död 1773 i rödsot (1 år)

Lasses Erik Hansson, f 1774-10-18, se nedan IV)

Lasses Anders Hansson, f 1776-09-06, död 1778-10-23 i kopporna (2 år)

Lasses Kerstin Hansdotter, f 1778-06-30,

g 1803-05-15 m Grönings Anders Hansson, f 1780-05-19, soldat Goliath, Västanå B10

Sju barn av tio döda inom en tioårsperiod!

 

 

IV)

Lasses Erik Hansson, f 1774-10-18, död 1838-05-19, g 1 g m

NN

g 2 g 1807 m

Smårs Margeta Ersdotter, f 1785-11-10, död 1838-07-30, från Ovanmyra E10.

Vid storskiftet stod Erik Hansson för fastigheten Ovanmyra 24, Litt Y.

Barn:

Lasses Hans Ersson, f 1813-12-19, se nedan V)

g 1838-03-25 m Dahls Brita Jonsdotter, f 1814-01-26, från Solberga A4

Lasses Erik Ersson, f 1816-08-12

g 1839-10-13 m Nygårds Anna Andersdotter, f 1818-03-07,

från Gruvriset F1. De flyttade till Boda 1840

Lasses Olof Ersson, f 1820-09-07, soldat Ren,

g 1840-04-26 m Margeta Ersdotter, f 1811-01-12, från Dalstuga 2

Barn: Erik och Kerstin, födda 1840-07-12

Margeta och Olof, födda 1843-07-08

 

 

V)

Lassas Hans Ersson, f 1813-12-19, död 1868-08-27 i lungsot, g 1838-03-25 m

(Dahls) Brita Jonsdotter, f 1814-01-26, från Solberga A4, död 1889-11-23

Barn:

Lassas Kerstin Hansdotter, f 1838-06-09, död 1887-11-12

g 1869-01-13 m Bunis Hans Hansson, Ovanmyra 45, svagsint. Boskillnad 1879-11-15.

Lassas Erik Hansson, f 1840-09-01

g 1868-12-24 till Nylands Anna Olsdotter, f 1846-05-01, Bingsjö 14, Rättvik. De skrevs Jones.

Barn: Hans Ersson, f 1870-08-05

Olof Ersson, f 1875-09-26

Brita Ersdotter, f 1877-04-06

Lassas Hans Hansson, f 1842-06-07, se nedan VI)

Lassas Jon Hansson, f 1844-09-25, död 1888-12-20 i tarmvred

g 1874-05-03 till (Stöt) Brita Andersdotter, f 1846-01-17, Änderåsen 2. De skrevs Lasses.

Barn: Brita Jonsdotter, f 1874-08-13, död 1875-02-07

Brita Jonsdotter, f 1876-11-14

Anna Jonsdotter, f 1880-02-07

Lassas Olof Hansson, f 1847-07-12, död 1848-02-22

Lassas Olof Hansson, f 1849-01-11, sockenbyggmästare

g 1871-04-28 m (Loman) Brita Andersdotter, f 1851-04-24, från Lenåsen 34

De skrevs på Ovanmyra S4

Barn: Anders Olsson, f 1871-12-15, död före 1884-10-10

Brita Olsdotter, f 1876-08-10

Anna Olsdotter, f 1881-05-27

Anders Olsson, f 1884-10-10

Kristina Olsdotter, f 1887-04-17

 

 

Ovanmyra S24

VI)

Lassas Hans Hansson, f 1842-06-07, död 1897-05-20 i lunginflammation, g 1869-01-03 m

(Goliaths) Brita Hansdotter, f 1844-07-06, från Lenåsen A13, död 1889-05-23

Barn:

Lassas Brita Hansdotter, f 1870-01-28, död 1884-05-12 i lunginflammation

Lassas Hans Hansson, f 1871-12-29

Lassas Anna Hansdotter, f 1874-02-04

Lassas Erik Hansson, f 1878-02-15

Lassas Anders Hansson, f 1880-08-21, se nedan VII)

Lassas Brita Hansdotter, f 1885-06-30

Lassas Stina Hansdotter, f 1887-10-23

 

 

VII)

Lassas Anders Hansson, f 1880-08-21, g m

Erkers Kerstin Johansdotter, f 1876-06-21, från Östra Rönnäs 15, Leksand, frånskild.

De bosatte sig i Stockholm.

 

 

Ovanmyra C1

(Ej i D)

I)

Erik Hansson, f 1668, död 1711 (43 år), g 1698-12-26 m

(Pell) Margeta Matsdotter, f 1676-05-28 i Västanå A1 - C3, boende i Solberga B4 - C2

I längden B skrevs de under Ovanmyra - Lunden LA3. Sambandet med övriga personer där framgår ej.

Änkan och barnen flyttade till Solberga D5 (se d:o) och skrevs där Krok eller Kihl. Barnen är födda i Ovanmyra.

Barn:

Krok Anna Ersdotter, f 1700-02-02

g 1738 till änklingen Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, änkling, Solberga A6

Krok Margeta Ersdotter, f 1702-05-30

Krok Brita Ersdotter, f 1705-07-07, se Solberga D5 - E8.

Krok Mats Ersson, f 1708-02-07. Blev husbonde i Solberga D5 - E7. Se d:o.

 

 

Ovanmyra C12

D11 - E11 - F15 - G21 – H20 – J20

I)

Anna Olsdotter, f 1658, från Ovanmyra A8 - B11, begr 1729-09-14 (ca 77 år), ålder, g 1678-12-29 m

Hans Jonsson, f 1658, från Lenåsen A10

Barn:

Jon Hansson, f 1680-02-08

Anna Hansdotter, f ca 1685, se nedan IIa

Hans Hansson, f 1688-03-17, se nedan IIb Ovanmyra D11 - E11

Kerstin Hansdotter, f 1691-11-08

Daniel Hansson, f 1694-04-29, död 1701 - 1719

 

1695 hörde gården till roten nr 12 Solvik och var taxerad till 381 bdl r j.

 

 

IIa)

Anna Hansdotter, f ca 1685, g 1707-12-26 m

Lars Olsson, f 1687, från Lenåsen, död före 1712-12-00, ej identifierad.

Barn:

Olof Larsson, f 1708-10-02, begr 1710-07-10, kopporna (2 år)

 

Anna Hansdotter g 2 g 1712-12-26 till

Lis Anders Mats Ersson, f 1684-10-05, Gruvriset A1 - E3

 

 

Ovanmyra D11 - E11

IIb)

Smårs Hans Hansson, f 1688-03-17, g 1712-12-26 m svägerskan

Anna Ersdotter, f 1691, från Gruvriset A1 - E3, död 1754 (63 år)

Hans Hansson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Smårs Anna Hansdotter, f 1715-05-14, begr 1715-06-19 (3 veckor)

Smårs Kerstin Hansdotter, f 1718, död 1767 i feber (49 år)

Smårs Brita Hansdotter, f 1723-07-06

g 1755-12-26 till Långsveds Hans Hansson, f 1722-01-18, Ovanmyra E4

Smårs Hans Hansson, f 1725-06-27, se nedan III)Ovanmyra F15

Smårs Anna Hansdotter, f 1729-09-12

g 1750-12-26 till Bränd Anders Hansson, f 1725-05-23, Ovanmyra C24

Smårs Karin Hansdotter, f 1732-01-15

g 1756-12-26 till Smårs/Nygårds Jon Danielsson, f 1730-01-02, Ovanmyra F14.

Hans mormor Brita Jonsdotter, f 1660, var syster till Hans Jonsson, f 1658, ovan.

 

troligen också

Anna Hansdotter, f 1720-12-06, död före 1729-09-12

 

 

Ovanmyra F15 - G21

III)

Smårs Hans Hansson, f 1725-06-27, död ca 1799 (ca 74 år), g 1755-12-26 m

Ifwas/Gifvas Brita Hansdotter, f 1734-06-01, från Lenåsen C12

Barn:

Smårs Anna Hansdotter, f 1758-03-01, se nedan IV)

Smårs Hans Hansson, f 1761-08-17, död 1763 i kopporna (2 år)

Smårs Jon Hansson, f 1766-09-25, begr 1775-04-30 (9 år)

Smårs Brita Hansdotter, f 1769-03-21, död 1786 i kopporna (17 år)

Smårs Kerstin Hansdotter, f 1775-08-08

 

Hans Danielsson, fader, f 1688, död 1764 (76 år). Ej identifierad.

 

 

IV)

Smårs Anna Hansdotter, f 1758-03-01, död 1788-06-24 (30 år), g 1783 eller 1784 m

(Lis Anders) Hans Carlsson, f 1756-05-04, Gruvriset A1 - E3, kyrkvärd till 1800

Barn:

Smårs Lisbet Hansdotter, f 1784-08-01, död 1784-10-21 i håll och stygn

Smårs Jon Hansson, f 1785-12-08, död 1799

 

Hans Carlsson g 2 g 1789-06-21 m

Mårs Kerstin Hansdotter, f 1769-11-26, från Solberga A3

Barn:

Smårs Anna Hansdotter, f 1790-12-26, död 1792

Smårs Hans Hansson, f 1793-01-06

Smårs Anna Hansdotter, f 1795-01-18, död 1800

Smårs Carl Hansson, f 1797-03-12

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 17, Litt R

Smårs Lisbet Hansdotter, f 1799-12-26, död 1801

Smårs Jon Hansson, f 1802-02-26

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra 15, Litt P

Smårs Erik Hansson, f 1805-03-11

 

Anna Hansdotters syster:

Smårs Kerstin Hansdotter, f 1775-08-08,

g 1797-06-25 till Callur Jon Olson, f 1774-12-23, Boda D12

 

 

Ovanmyra C14

D12 - E14 - F20 - G27 – H25 – J26

I)

Erik Ersson, f ca 1651, begr 1708-02-16, bröstsjuka ("57 år"), g m

Brita, död 1742 - 1755

Barn:

Margeta Ersdotter, f 1680, död 1763-03-27 i febern (83 år)

g 1711-12-26 m Lars Olsson, f 1692, soldat nr 16 Skarp, från Silverberg A5 - C10.

Antagen 1711-07-24. Slagen vid bataljen vid Gadebusch 1712-12-20.

Barn: Kerstin Larsdotter, f 1712-10-29, begr 1718-02-02 (6 år), kopporna

Margeta Ersdotter var g 2 g 1722-12-02 m Olof Hansson, soldat Solberg, Born.

Hans Ersson, f 1685-02-01, död 1701 - 1719

Olof Ersson, f 1693-07-30, se nedan II) Ovanmyra D12 - E14

 

 

Ovanmyra D12 - E14

II)

Biörck eller Britas Olof Ersson, f 1693-07-30, död 1760 av ålder (67 år), g 1719-12-27 m

(Huus) Anna Ersdotter, f 1698-10-05, från Ovanmyra A9, död 1763-03-27 av feber (66 år)

Olof Ersson skrevs som husbonde, med gårdsnamnet Biörck, fr o m 1735.

Barn:

Britas Brita Olsdotter, f 1721-04-25, begr 1723-02-18, sting (2 år)

Britas Erik Olsson, f 1723-08-26, begr 1723-09-22, sting (1 månad)

Britas Anna Olsdotter, f 1724-09-17

g 1744 till Olof Ers Anders Olsson, f 1719-10-06, Ovanmyra D14

Britas Brita Olsdotter, f 1727-09-08, död 1791-04-16 i bröstsjuka (64 år)

g 1749-12-03 till Callur Samuel Carlsson, f 1725-11-13, Boda D12.

De bosatte sig på Lenåsen A3 - F5.

Britas Margeta Olsdotter, f 1731-11-25,

g 1752-03-25 till Kus Anders Olsson, f 1731-02-15, Kärvsåsen E5

Britas Kerstin Olsdotter, f 1735-04-26, se nedan III)

 

Anna, moder, ej identifierad

 

 

Ovanmyra F20

III)

Britas Kerstin Olsdotter, f 1735-04-26, död 1775-08-10 i bröstsjuka (40 år), g 1753-06-13 m

Jon Hansson, f 1728 av Carls Hans Olsson och Lisbet Andersdotter, Blecket 21, död 1773-04-12 i bröstsjuka (51 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar, bl a:

Britas Anna Jonsdotter, f 1754-11-06, se nedan IV) Ovanmyra G27

Britas Lisbet Jonsdotter, f 1757-05-11

g 1779 till Nygårds Hans Jonsson, f 1759-09-16, Ovanmyra F14

Britas Brita Jonsdotter, f 1760-01-10

g 1783

Britas Hans Jonsson, f 1763-08-18, och modern flyttade till Ovanmyra B4 - C20.

Britas Olof Jonsson, f 1769-02-06

 

 

Ovanmyra G27

IV)

Britas Anna Jonsdotter, f 1754-11-06, död 1809-03-26 (53 år), g 1774-01-02 m

(Lundmats) Olof Ersson, f 1747-01-27, från Boda A14 - F15, död 1804-04-04 (47 år)

Barn:

Britas Kerstin Olsdotter, f 1777-12-03, död 1783-10-28 i rödsot (6 år)

Britas Anna Olsdotter, f 1782-01-08

Britas Erik Olsson, f 1787-01-30, död 1804-02-26

Britas Lisbet Olsdotter, f 1791-06-10

Britas Lisbet Olsdotter, f 1795-12-23

Britas Jon Olsson, f 1801-03-16, se nedan V)

 

Olofs moder:

Margeta Larsdotter, f 1715

 

 

V)

Britas Jon Olsson, f 1801-03-16, död 1851-11-16 (50 år), g 1826-05-04 m

(Klockar) Lisbet Jonsdotter, f 1809-01-12 i Gruvriset G4, död 1884-05-04 (75 år)

Barn:

Klockar Lisbet Jonsdotter, f 1839-04-12, se nedan VI)

 

 

VI)

Klockar Lisbet Jonsdotter, f 1839-04-12, död 1896-06-20 (57 år), g 1859 till

Erkers Anders Hansson, f 1834-12-17 i Gulleråsen A18b

 

 

Ovanmyra C23

Ej i D

I)

Bunis Carl Jonsson

se Ovanmyra A1a - C15

 

 

Ovanmyra C24

D16 - E16 - F23 - G29 – H27 – J29

I)

Bunis eller Bränd Hans Olsson, f 1689, från Ovanmyra A1b, bräcklig änkling, g 1 g 1708-11-08 m

Lisbet Matsdotter, från Born.

Hans Olsson skrevs som husbonde t o m 1734.

Barn:

Bränd Erik Hansson, f 1711-02-02

Bränd Anna Hansdotter, f 1713-12-17

Bränd Brita Hansdotter, f 1716-06-15

Bränd Olof Hansson

troligen g 1733-12-30 m Lisbet Olsdotter, Born

 

Svärmor Lisbet

 

Bränd Hans Olsson g 2 g m

Lisbet, f 1680, död 1751 (71 år)

I husbondeförteckningarna skrevs Hans Olsson som Bunis t o m 1734, därefter som Bränd

Barn:

Bränd Anders Hansson, f 1725-05-23, se nedan II) Ovanmyra F23 - G29

Bränd Jon Hansson, f 1729-11-11, död 1750 (21 år)

 

 

Ovanmyra F23 - G29

II)

Bränd Anders Hansson, f 1725-05-23, g 1 g 1750-12-26 m

(Smårs) Anna Hansdotter, f 1729-09-12, från Ovanmyra C12, död 1763-08-28 i feber (34 år)

Barn:

Bränd Hans Andersson, f 1754-04-24

Bränd Anders Andersson, f 11758-10-09, se nedan III)

 

Bränd Anders Hansson g 2 g 1764-04-23 m

(Gifvas) Lisbet Hansdotter, f 1739-08-04, från Lenåsen C12 - F12, död 1803-05-31 (64 år)

 

 

III)

Bränd Anders Andersson, f 1758-10-09, g 1780-01-02 m

Jöns Anna Samuelsdotter, f 1755-12-26, från Lenåsen A3 - F5

Barn:

Bränd Lisbet Andersdotter, f 1781-03-04

g 1799-03-26 till Arf/Gudmunds Olof Matsson, f 1775-08-20, Änderåsen D7

Bränd Anna Andersdotter, f 1785-01-04

g 1802-03-25 till Bergs Hans Ersson, f 1780-02-24, Lenåsen A11

Bränd Brita Andersdotter, f 1790-01-04, död 1790

Bränd Brita Andersdotter, f 1792-02-12, se nedan IV)

Bränd Anders Andersson, f 1796 dec

 

 

IV)

Bränd Brita Andersdotter, f 1792-02-12, död 1831-04-28, g 1811 m

Hans Jonsson Bodfors, f 1791-04-24 i Gruvriset G4

Barn:

Anna Hansdotter, f 1816-01-24

g 1834-05-04 till Måg Anders Hansson, f 1815-01-03, Ovanmyra

Jon Hansson, f 1820-02-06

g 1845-05-04 m Jöns Kerstin Hansdotter, f 1823-12-27, från Boda.

De övertog södra delen av Brändgården.

Anders Hansson, f 1823-04-20, död 1844-03-18

Hans Hansson, f 1828-09-07

g 1855-06-03 till Thors Brita Andersdotter, f 1834-04-12, Gulleråsen

Olof Hansson, f 1831-08-29. Ogift. ”Talar icke, mindre vetande”

 

Bränd Hans Jonsson Bodfors g 2 g 1834-05-03 m

(Lasses) Brita Olsdotter, f 1805-07-10, från Dalstuga

Barn:

Bränd Kerstin Hansdotter, f 1837-11-01

g 1857-04-19 m (Bäck) Carl Ersson, f 1834-05-11, från Boda.

De övertog norra delen av Brändgården

Barn: Anders, far till Kristina Kvist, Lenåsen, och musikläraren Erik Brände

Bränd Brita Hansdotter, f 1841-02-25

g till Jöns Anders Andersson, f 1836-09-13, Ovanmyra A3

 

 

Ovanmyra D4

Ej i E

I)

Olofs Lisbet Olsdotter (från Ovanmyra A11?)

Lisbet skrevs som husbonde t o m 1733.

 

 

Ovanmyra D6

E6 - F6 - G9 – H9 – J9

I)

Erik Jonsson Sparf, f 1693, från Östbjörka, död 1742 - 1755, g 1 g 1721-03-05:m

Margeta Ersdotter, Ovanmyra, ej identifierad.

Erik Sparf skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Kerstin Ersdotter, f 1722-06-01, se nedan Ovanmyra E6 - F6 - G9

Brita Ersdotter, f 1725-12-09, död 1726-04-17 (5 mån)

Karin Ersdotter och

Brita Ersdotter, f 1727-10-02, tvillingar

 

Erik Jonsson Sparf g 2 g m

Brita Olsdotter, f 1686, ej identifierad.

 

 

Ovanmyra E6 - F6 - G9

II)

Sparf Kerstin Ersdotter, f 1722-06-01, död 1804-10-25 (82 år), g 1743-12-28 m

Jon Jonsson, f 1718 eller 1719, från Lerdal, Rättvik, död 1763-05-15 i feber (ca 44 år)

Barn 2 söner och 4 döttrar:

Sparf Jon Jonsson, f 1746-03-20

Sparf Margeta Jonsdotter, f 1747-05-10, se nedan III)

Sparf Kerstin Jonsdotter, f 1750-98-30, "i Hälsingland"

Sparf Brita Jonsdotter, f 1754-01-05

g 1769-04-23 till Hans Andersson, Lumsheden, Svärdsjö

Sparf Erik Jonsson, f 1756-12-25

g 1780-12-03 m Skägg Anna Hansdotter, f 1762-01-05, Västanå G6/7

Sparf Anna Jonsdotter, f 1760-09-29, död 1763-06-17 i kopporna (3 år)

 

Enligt 1760 - 1767 års längd (F) flyttade Kerstin Ersdotter 1775 till Svärdsjö, men är tillbaka i längden G.

 

 

III)

Sparf Margeta Jonsdotter, f 1747-05-10, död 1803, g 1770-11-11 m

Staffas Mats Matsson, f 1743-11-16, soldat nr 14 Goliath, Västanå E11 - G5/7, död 1793 i blodsjukdom

 

Sparf Margeta Jonsdotter g 2 g 1794-06-09 m

Gatu Olof Olsson, f 1774-04-11, Lenåsen E6

 

 

Ovanmyra D14

E13 - F19 – G26 – H24 – J27. Nya hushåll G24 och J25.

I)

Snickar Olof Persson, f 1694-06-10, från Ovanmyra A7 - C13, död 1763-05-05 i feber (72 år), g 1717-12-26 m

Anna Persdotter, f 1680-12-05, från Lenåsen A15, bräcklig, död 1762-06-02 i håll och sting (82 år)

Olof Persson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Snickar Anders Olsson, f 1719-10-06, se nedan Ovanmyra F19

Snickar Brita Olsdotter, f 1722-01-26, begr 1722-07-00, blodsot (6 månader)

Snickar Olof Olsson, f 1723-10-27, begr 1726-03-12, sting (3 år)

 

Kerstin, sonhustru, död 1725 - 1731, ej identifierad.

 

 

Ovanmyra F19 – G26

II)

Olof Ers, senare Ollas Anders Olsson, f 1719-10-06, död 1784-05-07 (65 år) av feber i 12 dagars tid,

g 1 g 1741-05-31 m

(Mökjas) Margeta Olsdotter, f 1717-05-01, död 1743 (24 år), från Västanå A6 - D5

Barn 1 son och 1 dotter:

Ollas Anna Andersdotter, f 1742, död 1746 (4 år)

troligen också

Ollas Anders Andersson, f 1741-12-03

 

Ollas Anders Olsson g 2 g ca 1744 m

(Björck) Anna Olsdotter, f 1724-09-17, död 1763-04-04 i feber, (38 år), från Ovanmyra C14

Barn 2 söner och 2 döttrar enligt dödboken. Längden upptar 5 barn:

Ollas Olof Andersson, f 1745-06-01, se Ovanmyra G24 (nytt hushåll)

Ollas Anders Andersson, f 1749-02-21, se nedan Ovanmyra J27

Ollas Anna Andersdotter, f 1752

g 1784-12-26 m Ollas Jon Andersson, f 1747-04-28, Lenåsen A12 - G17

Ollas Erik Andersson, f 1756-03-18, se Ovanmyra J25 (nytt hushåll)

Ollas Brita Andersdotter, f 1760, död 1763-06-24 i kopporna (3 år)

 

Ollas Anders Olsson g 3 g 1764-04-23 m

(Jones) Karin Larsdotter, f 1712 i Sjurberg, död 1798-05-15 av ålder (86 år). De hade inga barn.

Hon var änka efter Krok Mats Ersson, soldat nr 6 Stöt, f 1708-02-07 i Ovanmyra C1, boende Solberga E7.

 

Olof Ers Anders Olsson förestod Ovanmyra bymagasin från dess början till sin död.

 

 

Ovanmyra J27

III)

Ollas/Olers Anders Andersson, f 1749-02-21, g 1779-01-01 m

Mökjas Kerstin Andersdotter, f 1752-08-09, från Boda A6 - D17

Barn:

Ollas Anders Andersson, f 1779-08-27

g t Ångermanland

Ollas Olof Andersson, f 1781-08-27, död 1784 (3 år)

Ollas Anna Andersdotter, f 1784-01-09

till Ovanmyra 16, ej identifierad där

Ollas Kerstin Andersdotter, f 1787-05-19

Ollas Erik Andersson, f 1790-09-24

Ollas Hans Andersson, f 1795-10-18

(Moderns namn i dopboken Kerstin Ersdotter 40 år)

 

 

Ovanmyra D15

Ej i E

I)

Hans Ersson? g m

Kerstin

Systerson: Anders Olsson

g 1720-11-27 till Bunis Kerstin Carlsdotter, f 1698-12-18, Ovanmyra A1c - C15

 

 

Ovanmyra D25

Ej i E

I)

Samuel Ersson, f 1698, soldat nr 4 Willstöt, från Boda A15 - D6, g 1718-01-01 m änkan

Margeta Olsdotter, f 1688, från Gärdsjö.

Samuel Willstöt skrevs som husbonde i Ovanmyra D25 t o m 1733.

Familjen flyttade till Boda E32, där Samuel Willstöt skrevs som husbonde fr o m 1735.

 

 

Ovanmyra E4

F4 - G7 + F16 - G22 – H7 – J7

I)

Långsveds Hans Olsson, f 1691-12-13, från Ovanmyra A12 - D3, g 1714-12-26 m

(Stenhuggar) Malin Jöransdotter, f 1692-04-17, från Boda A16 - B19

Hans Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Långsveds Kerstin Hansdotter, f 1715-10-11

g 1741-06-07 till Dof Anders Andersson, f 1702-05-03, änkeman, Gruvriset E1

Långsveds Erik Hansson, f 1718-12-05, se nedan IIb Ovanmyra E4 - F4 - G7

Långsveds Hans Hansson, f 1722-01-18, se nedan IIa Ovanmyra F16 - G22

Långsveds Olof Hansson, f 1725-01-02, soldat Långsveds

g 1750 till Skägg Brita Ersdotter, f 1720-05-27, Västanå G6/7

Långsveds Jöran Hansson, f 1729-09-24

g 1751-11-10 till Margeta Hansdotter, f 1732, Västanå G16/17. Där skrevs de Lishans.

Långsveds Anna Hansdotter, f 1734-07-25, död 1802-02-13 (68 år)

g 1765-01-01 till Stor Olof Ersson, f 1718 i Boda C5 - D11, soldat nr 15 Klockare, änkeman

efter Pell Margeta Ersdotter, Västanå B14 - E17. Han var g 1 g 1743-01-23 m Pell Margeta

Ersdotter, f 1724-05-08, Västanå B4 - E17.

 

Malins halvbror:

Stenhuggar Hans Göransson, f 1713-11-08, från Boda A16 - E16. Han återvände dit och gifte sig där

1732- 02.20 m (Torrångs) Kerstin Andersdotter, f 1703-11-12, från Solberga A4 - C4.

 

 

Ovanmyra F16 - G22 (ej i H)

IIa)

Långsveds Hans Hansson, f 1722-01-18, blind, död 1795-08-09 i bröstsjuka (73 år), g 1 g 1755-12-26 m

(Smårs) Brita Hansdotter, f 1723-07-08, från Ovanmyra C12, död 1764-03-19 i lungsot (41 år)

Utan barn

 

Långsveds Hans Hansson g 2 g 1765-01-01 m

(Gäl) Anna Ersdotter, f 1734-04-16, från Lenåsen E9, död 1808-04-23 (74 år),

Utan barn

 

Fosterson: Anders Olsson, f 1751, till Gulleråsen. Ej identifierad där.

 

 

Ovanmyra E4 - F4 - G7

IIb)

Långsveds eller Långsvends Erik Hansson, f 1718-12-05, död ca 1758 (ca 40 år), g 1745-02-27 m

(Israels) Anna Andersdotter, f 1726-02-06, från Ovanmyra A10, död 1796-04-13 av slag (70 år).

Barn 1 son och 1 dotter:

Långsvends Sara Ersdotter, f 1746-01-28, flyttat till Hälsingland 1773,

g 1773 till Jon eller Jonas Ersson, f 1746-02-22, Västanå E9 - G10/11

Långsvends Jon Ersson, f 1752-01-17 Hälsingland

 

Långsvends Anna Andersdotter g 2 g 1761-12-28 m

Hans Persson, f 1729-02-02 av Per Olsson och Brita Ersdotter, Torrberg, Leksand, död 1799-06-30 i feber (70 år)

Barn 4 söner:

Långsvends Anders Hansson, f 1763-05-09, död 1763-12-22 av håll och sting (7 mån).

I dopboken står att modern hette Anna Matsdotter, uppenbarligen fel.

Långsvends Hans Hansson, f 1764-07-19

Långsvends Anders Hansson, f 1766-10-20, död 1771 i feber (5 år)

Långsvends Olof Hansson, f 1771-11-16 se nedan III) Ovanmyra H7

 

En broder till Hans Persson, Per, f 1727, gifte sig till Ingebors Karin Ersdotter, f 1700-02-02, Solberga A7 - E13.

 

 

Ovanmyra H7

III)

Långsveds Olof Hansson, f 1771-11-16 , död 1831, g 1791 m

Bengts Anna Olsdotter, f 1770-04-18, från Gulleråsen G33, död 1822-04-26

Barn:

Långsveds Anders Olsson, f 1791-09-21, se nedan IV)

Långsveds Kerstin Olsdotter, f 1795-04-22

g 1823 till Erikanders Hans Hansson, f 1802-04-05, Kärvsåsen C19

Långsveds Olof Olsson, f 1798-08-20, död enligt J7

Långsveds Hans Olsson, f 1802-04-22

Långsveds Erik Olsson, f 1803-09-25, död 1847

g 1829-01-01 till Erikanders Anna Hansdotter, f 1811-03-21, Kärvsåsen C19

Långsveds Olof Olsson, f 1807-03-19, död 1807-07-21

Långsveds Olof Olsson, f 1809-06-12

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra sub 6, Litt Fa

Långsveds Hans Olsson, f 1813-12-24, död 1815

 

 

IV)

Långsveds Anders Olsson, f 1791-09-21, g 1820 m

(Erkers) Brita Hansdotter, f 1794-01-30, Gulleråsen A18b, död 1873

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra 6, Litt F.

Barn:

Långsveds Anna Andersdotter, f 1821

g 1849 till Lenåsen 22

Långsveds Hans Andersson, f 1826, se nedan V)

Långsveds Kerstin Andersdotter, f 1827, död 1843

Långsveds Brita Andersdotter, f 1833, död 1836

 

Brita Hansdotter var g 1 g 1815-12-26 m

Främmunds Olof Olsson, f 1790-11-16, Gulleråsen A17

Hennes son i första giftet:

Olof Olsson, f 1816-10-09,

g 1841-05-31 till Dahls Lisbet Jonsdotter, f 1815-05-28, Solberga A4

 

 

V)

Långsveds Hans Andersson, f 1826, g 1848 m

Margeta Matsdotter, f 1822, Dalstuga 6

Barn:

Långsveds Anders Hansson, f 1850, död 1850

Långsveds Anders Hansson, f 1852

g 1873 m Brita Andersdotter, f 1849 i Stockholm

Långsveds Brita Hansdotter, 1859, se nedan VI)

 

Fr o m 1857 skrevs familjen Långsvens.

 

 

VI)

Långsvens Brita Hansdotter, f 1859, g 1880 m

Olof Ersson, f 1857, från Östra Boda 6

Barn:

Långsvens Anna Olsdotter, f 1884

Långsvens Brita Olsdotter, f 1891

Långsvens Erik Olsson, f 1894

 

 

Ovanmyra E10

F13 - G19 + G20/19 – H19 – J19. Nytt hushåll F14

I)

Smårs Daniel Ersson, f 1701-01-17, från Ovanmyra A8 - B11, död 1743 (42 år), g 1724-05-25 m

(Biörck) Margeta Hansdotter, f 1701-10-01, från Ovanmyra A6 - C10, död 1771 i lungsot (70 år) som blind änka.

(I vigselboken anges hans namn som Olof Ersson, uppenbarligen fel)

Daniel Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Smårs Hans Danielsson, f 1725-12-11, se nedan Ovanmyra F13

Smårs Jon Danielsson, f 1730-01-02, se Ovanmyra F14 (nytt hushåll)

Smårs Erik Danielsson, f 1734-02-16

Smårs Daniel Danielsson, f 1740-03-27, död 1775-04-21 i lungsot och bröstsjuka (35 år)

g 1767-12-13 m Jones Karin Andersdotter, f 1741-09-14, Boda A17 - E23

 

 

Ovanmyra F13

II)

Smårs Hans Danielsson, f 1725-12-11, död 1760 (35 år), g 1749-05-15 m

(Gäl) Brita Ersdotter, f 1728-02-14, död 1808-03-02 (80 år), från Lenåsen E9. "Änka 48 år och under den tiden

försökt (= hemsökts av?) åtskilliga vedervärdigheter". Som änka skrivs hon i Ovanmyra G19 som Spring med

barnen Daniel och Margeta.

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Smårs Erik Hansson, f 1751-04-11, se nedan Ovanmyra G20/19

Smårs Daniel Hansson, f 1753-09-20

g 1775-11-14 m (Slunk) Anna Ersdotter, f 1755-12-30 av Erik Ersson och Brita Larsdotter,

Vikarbyn. De flyttade till Bingsjö.

Smårs Karin Hansdotter, f 1756-10-21

Smårs Margeta Hansdotter, f 1758-11-06. Flyttat med modern till Ovanmyra G19.

g 1781-01-04 till Pös Hans Ersson, f 1750-11-25, Boda. A10 - G24/27.

 

 

Ovanmyra G19

Spring Brita Ersdotter g 2 g 1784-02-22 m

Lund/Sigfreds Olof Olsson, f 1748-01-22 i Gulleråsen E26, från Ovanmyra C2 - G1

 

 

Ovanmyra G20/19

III)

Smårs Erik Hansson, f 1751-04-11, soldat Giers, sedan soldat nr 27 Hjorth. I dopboken står Erik Hansson

som Giers 1774 och 1776, som Hjorth 1782. 4½ års tjänst enligt 1778 års rulla = antagen ca 1774.

Längd 5 fot 9 tum = ca 171cm. "Ett svagt bröst, står till bättring". Död 1791 (40 år), g 1770-10-26 m

(Krok) Brita Matsdotter, f 1743-03-17, från Solberga E7, död omkring 1806 (ca 63 år).

Erik Hansson var soldat Giers 1774, nr 27 Hiort 1782 och Tors 1785.

Barn:

Hjorth Hans Ersson, f 1771-09-13, död 1773 i Gävle (2 år)

Hjorth Brita Ersdotter, f 1774-08-23

g 1808-02-07 till Hans Danielsson, f 1761-03-31 i Nedre Gärdsjö,

änkling efter Tomt Anna Olsdotter, f 1769-04-08, boende i Ovanmyra E24.

Hjorth Erik Ersson, f 1776-11-04, se nedan IVa)

Hjorth Hans Ersson, f 1780-01-08, d 1829 (ca 49 år) Han var ofärdig.

Han kom till en annan Smårsgård som dräng.

Hjorth Daniel Ersson, f 1782-10-20, se nedan IVb)

Hjorth Margeta Ersdotter, f 1785-11-10. I längden G20/19 står ”Solberg Margeta Ersdotter”

g 1807-12-03 till änklingen Lasses Erik Hansson, f 1774-10-18, Ovanmyra B21.

 

 

IVa)

Hjorth Erik Ersson, f 1776-11-04, död 1811-08-10 (35 år), g 1795-10-25 m

(Elfdals) Karin Persdotter, f 1770-10-28 i Backa.

Barn:

Hjorth Erik Ersson, f 1796-12-01

Hjorth Hans Ersson, f 1801-01-01

Hjorth Daniel Ersson, f 1804-06-20

 

Efter Eriks död övertog brodern Daniel gården. Se nedan IVb)

 

IVb)

Hjorth Daniel Ersson, f 1782-10-20, soldat nr 18 Sohlberg, död 1866-03-01 (84 år)

av ålderdomsbräcklighet, g 1807-12-03 m

(Gatu) Brita Matsdotter, f 1779-12-12, från Silverberg A2a, död 1856-03-02 (77 år).

Barn:

Hjorth Brita Danielsdotter, f 1808-05-04, död 1876-03-2 (68 år).  Hon var ofärdig.

Hjorth Erik Danielsson, f 1811-04-22, se nedan V)

Hjorth Daniel Danielsson, f 1815-02-10,

g 1843-03-19 till Stöt Brita Olsdotter, f 1815-10-18, Lenåsen C17.

Hjorth Hans Danielsson, f 1822-04-22, död 1844-04-05 (22 år) efter feber i 15 dygn.

 

Vid storskiftet stod Hjorth Daniel Ersson Sohlberg för fastigheten Ovanmyra sub 13, Litt Na.

 

 

V)

Hjort Erik Danielsson, f 1811-04-22, död 1864-08-07, g 1839-04-01 m

(Loman) Brita Jonsdotter, f 1815-04-17, från Lenåsen C19

Hushållet betecknades som bergligt (=välbeställt).

Barn:

Hjort Brita Ersdotter, f 1840-02-07, död 1840

Hjort Erik Ersson, f 1841-10-18, se nedan VI)

Hjorth Daniel Ersson, f 1845-02-01, död 1861-11-18 (16 år)

Hjort Brita Ersdotter, f 1848-01-28, till Ovanmyra 12 1871-10-13

Hjort Kerstin Ersdotter, f 1850-06-29,

g 1871-04-23 till Loman Hans Hansson, f 1849-10-16, soldat Sohlberg, Lenåsen A13

Hjort Hans Ersson, f 1852-11-17

Hjort Jon Ersson, f 1856-06-28

 

 

VI)

Hjort Erik Ersson, f 1841-10-12, g 1871-04-23 m

(Brittas) Kerstin Jonsdotter, f 1842-05-05, från Ovanmyra

Barn:

Hjort Erik Ersson, f 1873-02-20

Hjort Hans Ersson, f 1876-07-16

Hjort Jonas Ersson, f 1879-12-18, se nedan VII)

Hjort Anders Ersson, f 1884-05-18

 

 

VII)

Hjort Jonas Ersson, f 1879-12-18, g 1913-12-21 m

Brita Helena Dalin, f 1890-06-05, från Osmundsberg

Barn:

Kerstin Hjorth, f 1916-06-17

Erik Hjorth, f 1918-01-22

 

 

Ovanmyra E20

F27 - G37 – H35 – J37

I)

(Bunis) Brita Carlsdotter, f 1709-12-11, från Ovanmyra A1 - D23, (som änka boende i Gärdsjö?),

död 1776-06-20 i feber (67 år), g 1726-12-04 m

Mats Anders Ersson, f 1704-09-17, från Västanå C1, död 1767-02-17 av sting (ca 62 år)

Barn 4 söner och 2 döttrar. Kända är:

Mats Anders Andersson, f 1730-05-24

Mats Kerstin Andersdotter, f 1733-11-24, se nedan Ovanmyra F27

Mats Brita Andersdotter, f 1739-01-12

g 1768-03-13 m Lasses Lars Ersson, f 1738 av Erik Larsson och Kerstin, Övre Gärdsjö 14

 

 

Ovanmyra F27

II)

Mats Kerstin Andersdotter, f 1733-11-24, död i Gärdsjö 1773-06-13 i feber (40 år), g 1751-12-01 m

(Laggar) Olof Ersson, f 1724-06-15, från Ovanmyra B4 - E23, död ca 1772 (47 år)

Barn 5 söner och 2 döttrar, bl a:

Mats Erik Olsson, f 1753, se nedan Ovanmyra G37

Mats Anders Olsson, f 1755, stam, läsp

g 1793, kom 1793 från Hälsingland.

Mats Olof Olsson, f 1758-06-09. I dopboken anges moderns namn som Brita Andersdotter,

uppenbarligen fel.

Mats Hans Olsson, f 1760-05-09, död 1763-05-?? i kopporna (3 år)

Mats Brita Olsdotter, f 1763-05-13, död 1772 (9 år)

Mats Kerstin Olsdotter, f 1766-06-11, "hårdmint, döv", begr 1785-09-29 (19 år),

"sjuklig från första stunden."

Mats Carl Olsson, f 1771-02-09, begr 1773-01-24, kopporna (2 år)

 

 

Ovanmyra G37

III)

Mas Erik Olsson, f 1753-06-11, soldat Myrbock, g 1775-03-26 m

(Pers) Brita Ersdotter, f 1747-09-00, från Västanå E10 - G13

Barn:

Mas Anna Ersdotter, f 1775-12-20, ”klen, till Dalstuga” se nedan IV)

Mas Kerstin Ersdotter, f 1777-09-04, död 1778-10-12 i kopporna (1 år)

Mas Olof Ersson, f 1779-03-07

Mas Anders Ersson, f 1781-04-12

Mas Erik Ersson, f 1783-05-05, död 1783-09-07 i håll och stygn (4 mån)

Mas Brita Ersdotter, f 1785-06-17

Mas Erik Ersson, f 1788-06-07, död 1790

Mas Kerstin Ersdotter, f 1792-04-29, död 1800

 

 

IV)

Mas Anna Ersdotter, f 1775-12-20, g 1805-08-25 m

Lisserkers Hans Ersson, f 1783-05-15, från Gruvriset H7.  De skrevs Carles.

Barn:

Carles Brita Hansdotter, f 1808,

g m Anders Andersson Snäll, f 1808-09-14

 

 

Ovanmyra E24

F28B - G34 – H32 – J34

I)

Laggar Anna Ersdotter, från Ovanmyra B4 - D21, död ca 1740, g 1731-06-07 m

Anders Andersson, f 1700 av Anders Jonsson och Anna Olsdotter, Gärdebyn, död 1773-06-20 i feber (73 år)

Barn:

Laggar Erik Andersson, f 1732-10-19

Laggar Olof Andersson, f 1738-04-28, se nedan Ovanmyra F28b

 

Laggar Anders Andersson g 2 g 1741-04-05 m

Kerstin Ersdotter, f 1689-07-07 av Tämbris Erik Ersson och Margit, Backa 18 i Rättvik, änka efter

Sparf Erik Hansson, f 1672-06-16, Gulleråsen A8 - D19. Död 1771 eller 1772 (ca 81 år)

I längden F skrevs de Tomt.

Barn 1 son och 1 dotter. Känd är:

Laggar Erik Andersson, f 1742, död 1746 (4 år)

 

 

Ovanmyra F28b - G34

II)

Tomt Olof Andersson, f 1728-04-28, soldat nr 4 Willstöt, död 1786-09-03 (48 år), g 1759-12-26 m

Margeta Ersdotter, f 1733 eller 1735 av Erik Larsson och Anna Ersdotter, Övre Gärdsjö, död 1795-10-20

(58 år) i bröstsjuka.

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Tomt Anders Olsson, f 1761-01-29, död 1766-06-026 av sting (5 år)

Tomt Erik Olsson, f 1763-04-03, död 1773-08-11 av rödsot (10 år)

Tomt Anna Olsdotter, f 1769-04-08, se nedan III)

Tomt Kerstin Olsdotter, f 1774-08-21, läsp

Tomt Margeta Olsdotter, f 1779-06-09

 

 

III)

Tomt Anna Olsdotter, f 1769-04-08, g 1787-12-26 m

Hans Danielsson, f 1761-03-31, från Nedre Gärdsjö

Barn:

Tomt Olof Hansson, f 1790-10-08, död 1791

Tomt Anna Hansdotter, f 1793-03-03

Tomt Margeta Hansdotter, f 1796-10-04

Tomt Olof Hansson, f 1802-08-12

 

Tomt Hans Danielsson g 2 g 1808-02-07 m

Hjorth Brita Ersdotter, f 1774-08-28, från Ovanmyra E10

Vid storskiftet stod Tomt Hans Danielssons änka för fastigheten Ovanmyra 25, Litt Z

 

 

Ovanmyra E25

F31 - G39 – H37. Ej i J.

I)

Bunis Brita Ersdotter, f 1720-03-11, från Ovanmyra A1b - B3 - D22, död 1783-12-09 (63 år), g 1741 m

(Bengts) Erik Ersson, f 1717-10-24, från Gulleråsen D31, död 1771 eller 1774 av värk. (54 - 57 år)

Barn:

Bunis Margeta Ersdotter, f 1743-01-01 eller 1743-10-13 (jfr Ovanmyra C2)

" tjänar i Alfta, Hälsingland"

Bunis Brita Ersdotter, f 1745 "i Finnmarken"

g 1784-12-26 till Reen Jonas Ersson, f 1742, änkeman, Finnbacka 5.

(Han var tidigare g 1764 m Anna Andersdotter, f 1743, Svärdsjö)

Bunis Erik Ersson, f 1748-07-22 eller 1748-08-20,

soldat nr 39 Håfman (skrivs oftare Homman), död 1771 (23 år)

g 1770-03-25 till Kerstin Ersdotter, Övre Gärdsjö.

Bunis Olof Ersson, f 1751-01-26, husbonde i Ovanmyra G39

Bunis Anna Ersdotter, f 1753-09-14, "tjänar i Hälsingland"

g 1785-03-29 m Tors Hans Olsson, f 1761-09-18, Gulleråsen A17 - G1

Bunis Kerstin Ersdotter, f 1756-08-07, "tjänar i Hälsingland"

Bunis Karin Ersdotter, f 1759-10-04, se nedan IIa)

g 1791-03-25 till Israels/Kramp Erik Olsson, f 1744, soldat Giers, Ovanmyra A10

Bunis Hans Ersson, f 1763-11-05, soldat Öhrn, se nedan II)

 

 

 

II)

Bengts Hans Ersson, f 1763-11-05, soldat Öhrn, död 1787, g 1783-11-30 m

(Snickar) Brita Olsdotter, f 1758-10-21, Ovanmyra A7 - E12

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra sub 17, Litt Ra.

Barn:

Bunis Anna Hansdotter, f 1784-07-04

Bunis Brita Hansdotter, f 1787-09-26

 

Bengts Brita Olsdotter g 2 g 1791-02-07 m

Jon Olsson, f 1766-01-00, från Backa 39, död 1801

Barn:

Bengts Olof Jonsson, f 1791-12-11, död 1804

Bengts Karin Jonsdotter, f 1796-06-17

Bengts Kerstin Jonsdotter, f 1799-05-??

 

Piga: Kerstin Matsdotter, f 1764, Silverberg, 1786 från Älvdalen

 

 

Ovanmyra E26

F10 - G12/14 – H14 – J14

I)

Erik Ersson, död före 1742, g m

Brita Ersdotter, f 1690, utfattig änka, död 1768 (78 år)

Barn:

Kerstin Ersdotter, f 1712 eller 1723, se nedan II)

 

 

Ovanmyra F10 - G12/14

II)

Ohr Kerstin Ersdotter, f 1712 eller 1723, död 1792-10-26 (69 år), g 1756-02-29 m

(Juts) Per Hansson, f 1734-06-12, från Solberga A8 - E8, död 1783-04-23 av håll och sting (79 år)

Barn 3 söner och 3 döttrar:

Ohr Anna Persdotter, f 1757-05-24, död 1772 (15 år)

Ohr Kerstin Persdotter, f 1760-01-07. "I Hälsingland"

Ohr Brita Persdotter, f 1761-08-28, "I Hälsingland 1780"

g 1805-01-13 till Hans Ersson, Östbjörka

Ohr Hans Persson, f 1763-12-24, se nedan III)

Ohr Olof Persson, f 1767-10-14, död 1768 i kopporna (1 år)

Ohr Olof Persson, f 1771-03-26

 

"Ovåliga föräldrar emot sin son Hans" enligt 1775 - 1784 års längd (G).

 

 

III)

Ovanmyra H14 - J 14

Ohr eller Juts Hans Persson, f 1763-12-24, g 1 g 1786 m

Margeta Hansdotter, f 1752

 

Ohr Hans Persson g 2 g 1795 m

Margeta Ersdotter, f 1764, från Östbjörka

Barn:

Ohr Kerstin Hansdotter, f 1796-10-01

g 1822-12-26 m Ol Lars Erik Andersson, f 1798-02-??, från Osmundsberg A3

Ohr Margeta Hansdotter, f 1802-08-05

Ohr Anna Hansdotter, f 1805-06-16, död enl 1806 - 1815 års längd (J11)

 

 

Ovanmyra E27

F1 - G3 – H3 – J3

I)

Gullas Hans Olsson, f 1722-07-20 av Kaj Olof Andersson och Anna Olsdotter, Röjeråsen 41, Rättvik,

bosatt i Ovanmyra, död 1803-04-11 (81 år), g 1 g 1748-12-26 m

(Krops) Margeta Olsdotter, f 1721-04-20, från Silverberg A4 - E7, död 1795-04-09 (74 år)

efter att ha varit sjuk lång tid i bröstsjuka.

Barn 5 söner och 2 döttrar:

Gullas Olof Hansson, f 1749-07-25, "i Prostgården"

g 1774-12-26 till Pers Anna Ersdotter, f 1744-05-15, Västanå E10 - G13

Gullas Anna Hansdotter, f 1750-10-26, "i Hälsingland"

Gullas Margeta Hansdotter, f 1752-11-01, "till Finnbacka"

g 1786-05-00 till Israels/Bälter Anders Jonsson, f 1764-06-17, Ovanmyra B21 - F9

Gullas Hans Hansson, f 1754-05-22

Gullas Anders Hansson, f 1756-02-17

g i december 1785 m Kerstin Olsdotter, f 1752-01-29 av Olof Ersson

och Brita Hansdotter, Övre Gärdsjö i Rättvik. De flyttade till Born.

Gullas Erik Hansson, f 1760-02-17, död 1762 (2 år)

Gullas Erik Hansson, f 1762-10-27

g 1794-12-07 till Byggils Lisbet Andersdotter, f 1764-11-26, Boda B7.

 

Gullas Hans Olsson g 2 g 1795-12-13 m

(Dof) Anna Andersdotter, f 1751-10-26, från Gruvriset E1

 

 

Ovanmyra F7

G10>11 – H10 – J10

I)

Jöns Anders Hansson, f 1727-09-07, från Ovanmyra A3, död 1763-10-07 (36 år) i lungsot, g 1747-11-22 m

(Kus) Anna Olsdotter, f 1728-08-24, från Kärvsåsen E11, död 1818-11-09 (90 år)

Barn:

Jöns Hans Andersson, f 1749-01-27, se nedan Ovanmyra G10

Jöns Anders Andersson, f 1753-04-08, död före 1765-05-29

Jöns Olof Andersson, f 1754-07-09

g 1775-01-15 till Sers Lisbet Samuelsdotter, f 1751-11-13 av Samuel Persson

och Lisbet Carlsdotter, Born 9. Modern kom från Ovanmyra A1a – D23. Lisbet

Samuelsdotters syster Brita Samuelsdotter, f 1749, gifte sig med Olofs broder Hans (syskonbyte)

Jöns Brita Andersdotter, f 1757-04-25

g 1774-03-25 till Kus Hans Ersson, f 1754-05-00, Kärvsåsen A8 - G15

Jöns Anna Andersdotter, f 1760-01-10, se nedan Ovanmyra G18

Jöns Kerstin Andersdotter, f 1762-10-17, död 1763-09-06 i kopporna (1 år)

 

 

Ovanmyra G11

Jöns Anna Olsdotter g 2 g 1764-06-20 m

(Susannas) Anders Matsson, f 1734-01-18 från Boda A7 - D26, död 1804-03-02 av ålder och stark

bröstsjuka. (70 år)

Barn 2 söner och 6 döttrar. Kända är:

Jöns Anders Andersson, f 1765-05-29, död 1767-04-04 i håll och sting (2 år)

Jöns Lisbet Andersdotter, också f 1765-05-29, tvillingar, död före 1772-02-20

Jöns Kerstin Andersdotter, f 1768-01-30, död 1773-09-23 i rödsot, (5 år)

Jöns Mats Andersson, f 1772-02-20, död 1772 i stygn (0 år), och

Jöns Lisbet Andersdotter, f 1772-02-20, (tvillingar), begr 1773-01-24, okänd barnsjukdom, (1 år)

Jöns Margeta Andersdotter, f 1775-01-03, och

Jöns Karin Andersdotter, f 1775-01-03, (tvillingar)

 

De hade alltså tvillingar tre gånger.

 

I längden G (1775 - 1784) står under nr 10 endast ”Jöns Hans vide nr 11”. Under nr 11

står styvfadern Anders Matsson med hustrun, styvsonen Olof och dottern Margeta, jämte

anteckningen ”Alla till nr 18 i byn”. Se Ovanmyra G18 (nytt hushåll). Nedanför, efter ett par

blankrader, står Hans Andersson med hustrun och barnen Anders, f 1775, och Lisbet, f 1777.

 

Det är inte klart vad som har hänt.  I G18 finns Margeta med, men inte Olof. I stället har

styvdottern Anna tillkommit.  Flytten har antagligen skett omkring 1775, eftersom nr 18 inte

står sist i längden.  Möjligen har prästen 1775 reserverat utrymme för Jöns Hans och hans hustru, som

då kan ha varit gravid med deras första barn, men sedan fört in dem under det ledigblivna numret 11.

 

 

Ovanmyra G10, sedan G11 - H10 - J10

II)

Jöns Hans Andersson, f 1749-01-27, död 1792, g 1 g 1767-11-22 m

Sers Brita Samuelsdotter, f 1749-10-16 av Samuel Persson och Lisbet Carlsdotter, Born 9.

Död 1783 i feber. Modern kom från Ovanmyra A1a - D23. Systern Lisbet gifte sig med Hans

broder Olof (syskonbyte).

Barn:

Jöns Anders Hansson, f 1775, se nedan III)

Jöns Lisbet Hansdotter, f 1777-09-06 i Ovanmyra, död 1785-01-29

 

Jöns Hans Andersson g 2 g 1784 m

Margeta Ersdotter, f 1750, från Altsarbyn, Rättvik, död 1802

Barn:

Jöns Olof Hansson, f 1786-03-15, död 1790

Jöns Anna Hansdotter, f 1791-06-15, död 1817-03-13

g 1809-12-31 m Nygårds Jonas Hansson, f 1782-01-15 i Ovanmyra E10,

död 1848-07-10. Familjen bosatte sig i Ovanmyra F14 och skrevs Nygårds.

Jöns Brita Hansdotter, f 1796

Jöns Hans Hansson, f 1798-05-21

 

”Fosterfolk”:

Långsveds Hans Hansson, f 1722-01-18, från Ovanmyra E4, blind, död 1795-08-09

 i bröstsjuka (73 år), g  2 g 1765-01-01 m

(Gäl) Anna Ersdotter, f 1734-04-16, från Lenåsen E9, död 1808-04-23 (74 år)

Utan barn

 

 

III)

Jöns Anders Hansson, f 1775, död 1818-09-23, g 1795 m

Örjas Anna Matsdotter, f 1775-04-24 från Boda A9

Barn:

Jöns Brita Andersdotter, f 1796-05-20

g 1824-10-14 till Pers Olof Hansson, Övre Gärdsjö 31

Jöns Hans Andersson, f 1798-03-22, se nedan IV) Ovanmyra N10

Jöns Anders Andersson, f 1801-06-08

Jöns Olof Andersson, f 1804-12-25, död 1832-01-24 i Alfta

Jöns Anna Andersdotter, f 1807-10-23

g 1836-04-04 till Ol Ers Erik Ersson, f 1814-08-17, Ovanmyra N22

Jöns Mats Andersson, f 1810-10-01, död 1812-10-03

Jöns Mats Andersson, f 1813-12-07, död 1834 i Stockholm

g 1829-12-23 m Anna Andersdotter, f 1806-12-31, Ovanmyra 7

Jöns Lisbet Andersdotter, f 1817-01-22

g 1850-12-15 till Sparf Jon Ersson Bodfors, f 1824-04-18, Ovanmyra 9

 

 

Ovanmyra N10 - O10 - P10

IV)

Jöns Hans Andersson, f 1798-03-18, död 1880-04-11, g 1829-12-13 m

Anna Andersdotter, f 1806-07-30 av Fräs Anders Olsson, f 1774, och Kerstin Olsdotter,

f 1783, Osmundsberg 7, död 1882-07-18

Barn:

Jöns Anders Hansson, f 1833-06-07, död 1905--07-20

Jöns Hans Hansson, f 1836-07-02, se nedan Va) Ovanmyra R19 (”Sturjöns”)

Jöns Olof Hansson, f 1840-12-31, se nedan Vb) Ovanmyra R18 (”Lissjöns”)

 

Vid storskiftet stod Jöns Hans Andersson för fastigheten Ovanmyra nr 9, Litt I.

 

 

Ovanmyra R19

Va)

Jöns Hans Hansson, f 1836-07-02 (1836-04-10?), g 1874-05-10, m

(Nygårds) Kerstin Ersdotter, f 1850-09-19, från Ovanmyra B4

Barn:

Jöns Hans Hansson, f 1874-10-14, soldat nr 14 Goliath, avsked 1900-08-23

Jöns Erik Hansson, f 1876-08-13, husbonde i S9

Jöns Lisbet Hansdotter, f 1879-01-18

Jöns Anna Hansdotter, f 1882-05-22

Barn u ä: ett gossebarn, f 1905-05-21

Jöns Anders Hansson, f 1884-01-05

Jöns Kerstin Hansdotter, f 1886-12-02

Jöns Brita Hansdotter, f 1889-10-10

Barn: Albin Edvard, f 1901-06-13 u ä

 

Jöns Erik Hansson köpte 1901-10-22 en del av fastigheten, 675 70/80 bdl red j, från sina föräldrar.

Han sålde 1903-12-15 sin del till Ovanmyra Ångsågs AB, återköpte gårdsplatsen och sålde den 1909-07-30

till sergeant Olof Nordin, Ovanmyra R27. Sturjönsgården är nu riven. Alla till Sundborn 1909-08-27

 

 

Ovanmyra Q14 - S9 - T9

Vb)

Jöns Olof Hansson, f 1840-12-31, död 1910-02-27, g 1868-10-04 m

Lisbet Andersdotter, f 1842-05-07 av Pell Hans Anders Jonsson, f 1810-12-12,

och Lisbet Ersdotter, f 1806-07-30, Lenåsen P15.

Barn:

Jöns Anders Olsson, f 1868-11-28

Jöns Anna Olsdotter, f 1870-03-14

Jöns Hans Olsson, f 1873-04-17, soldat nr 13 Östberg, till Östra Boda

Jöns Olof Olsson, f 1875-05-14

Jöns Jonas Olsson, f 1877-08-27

g 1907-04-28 m (Ingels) Anna Andersdotter, f 1886-02-19, Ovanmyra S29

 

 

Ovanmyra F14

G23/21 – H21 – J21. Nya hushåll R?a och R?b.

I)

Nygårds Jon Danielsson, f 1730-01-02, från Ovanmyra E10, död 1791-04-29

av håll och sting eller kräfta i munnen(61 år), g 1756-12-26 m

(Smårs) Karin Hansdotter, f 1732-01-15, från Ovanmyra C12, död 1793-08-13 i bröstsjuka (61 år).

7 söner och 1 dotter. Kända är:

Nygårds Hans Jonsson, f 1759-09-16, se nedan II)

Nygårds Anna Jonsdotter, f 1763-04-17, död 1765 (2 år)

Nygårds Kerstin Jonsdotter

Nygårds Erik Jonsson, f 1766-03-13, begr 1773-07-04 (7 år)

Nygårds Daniel Jonsson, f 1770-01-02, begr 1773-01-24, kopporna (3 år)

Nygårds Jon Jonsson, f 1774-11-15, död samma dag

 

Brita Persdotter, moder, f 1693, död 1768 (75 år). Ej identifierad.

 

 

II)

Nygårds Hans Jonsson, f 1759-09-16, g 1779 m

Britas Lisbet Jonsdotter, f 1757-05-11, Ovanmyra C14

Barn:

Nygårds Jon Hansson, f 1782-01-15, se nedan III)

Nygårds Kerstin Hansdotter, f 1785-11-01

g 1810 till Biörck Hans Andersson, f 1784, Ovanmyra A6

Nygårds Erik Hansson, f 1788-01-10.

Vid storskiftet stod han för fastigheten Ovanmyra sub 16, Litt Qa.

g 1815-04-09 m Sved Karin Hansdotter, f 1790-03-07, Boda E13

Nygårds Lisbet Hansdotter, f 1790-11-18

Nygårds Anna Hansdotter, f 1793-03-20,

g till Mökjas Hans Andersson, f 1797-10-09, Lenåsen A2

Nygårds Daniel Hansson, f 1797-02-12

 

 

III)

Nygårds Jonas Hansson, f 1782-01-15, död 1848-07-10, g 1809-12-31 m

(Jöns) Anna Hansdotter, f 1791-06-15, från Ovanmyra F14

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra 16, Litt Q.

Barn:

Nygårds Lisbet Jonsdotter, f 1812-01-26, se nedan IV)

Nygårds Anna Jonsdotter, f 1815-10-03, död 1818-05-21

 

 

IV)

Nygårds Lisbet Jonsdotter, f 1812-01-26, g 1833-04-15 m

(Jöns) Anders Andersson, f 1810-04-14, från Lenåsen A6.

Jönssläkten i Lenåsen är så vitt jag kan se inte släkt med Jönssläkten i Ovanmyra.

Barn:

Nygårds Anna Andersdotter, f 1835-01-29, se nedan V)

Nygårds Lisbet Andersdotter, f 1840-09-07

Nygårds Anders Andersson, f 1844-09-15

 

 

V)

Nygårds Anna Andersdotter, f 1835-01-24, g 1857-05-03 m

Jones Erik Andersson, f 1836-02-16, från Boda A17,

Familjen bosatte sig i Ovanmyra och skrevs Jones

Barn:

Jones/Ollas Anders Ericsson, f 1858-03-09, se nedan VI)

Erik Ericsson Jones, f 1860-01-27, se Ovanmyra R?a), (nytt hushåll)

Jones Kerstin Ersdotter, f 1862-07-25, se Ovanmyra R?b), (nytt hushåll)

 

 

VI)

(Jones) Anders Ericsson, f 1858-03-09, riksdagsman, första kammarens ålderspresident,

död 1929-11-20, g 1879-06-22 m

Ollas Brita Carlsdotter, f 1861-03-08, Lenåsen A12.  Familjen bosatte sig på Ollasgården

i Ovanmyra S1 och skrevs Ollas.

Barn:

Ollas/Jones Erik Andersson, f 1881-10-22, se nedan VII)

Ollas Anna Andersdotter, f 1884-01-10

g m riksdagsmannen Ernst Aronsson, Hedemora

Ollas Brita Andersdotter, f 1887-06-30

g m hemmansägaren Werkmäster Hans Hansson, Rättvik

Ollas Karl Andreas Andersson, f 1898-08-01

g m Elisabeth Goliath, bosatta i Ovanmyra

 

 

VII)

Jones Erik Andersson, f 1881-10-28 i Ovanmyra, riksdagsman, död 1957-09-01,

g 1905-12-24 m

(Torrångs) Brita Olsdotter, f 1879-09-07, från Solberga

Familjen bosatte sig på farfaderns gård och skrevs Jones.

Barn:

Bränd Anna Larsson, f 1906-06-03, Ovanmyra

Brita Olsson, f 1908-01-25, Boda Kyrkby

Kerstin, f 1910-04-24

g m Valdemar Bergman, Rättvik

Karin, f 1912-04-27

g m Sven Wistrand, Västerby, Hedemora

Maria, f 1916-03-03

g m Börje Berglund, Västerfärnebo

Elisabet (Lisa) Hedberg, f 1917-08-16, Ovanmyra

Greta, f 1920-04-25

g m kyrkoherde Åke Wiström, Tällberg

 

 

Ovanmyra F29

G16 – H16 – J16

I)

Arf Kerstin Olsdotter, f 1741-08-23 i Änderåsen D7 - E8, död 1791-09-30 i rödsot (50 år),

g 1756-12-26 m

(Werkar) Hans Hansson, f 1733-10-20 i Silverberg A2a - C11, boende i Änderåsen A2 - F2,

död 1763-06-17 i feber (30 år). De flyttade hit från Änderåsen A2 - F2 1761

Barn:

Arf Hans Hansson, f 1761-06-10

g 1790-01-21 till änkan (Pellmats) Anna Hansdotter, f 1766-07-15 i Solberga D3.

 

Arf Kerstin Olsdotter g 2 g 1764-09-26 m

(Torsångs) Anders Andersson, f 1733-09-26, från Solberga A4, död 1789-05-11 av bröstsjuka (56 år)

Barn:

Arf Anders Andersson, f 1766-10-23 se nedan II)

Arf Anna Andersdotter, f 1770-09-26

g 1793-01-01 till Mökjas Hans Hansson, f 1769-06-01, Lenåsen A2 – H2

Arf Olof Andersson, f 1774-08-04, död 1778-10-09 i kopporna (4 år)

Arf Mats Andersson, f 1778-03-11, död 1778-03-28 (17 dygn)

Arf Olof Andersson, f 1780-12-06

g 1807 m Carls Anna Ersdotter, f 1785, Boda A2

Arf Mats Andersson, f 1786-05-31, död 1808-05-12

 

 

 

II)

Arf Anders Andersson, f 1766-10-23, g 1793-01-01 m

Mökjas Brita Hansdotter, f 1764-03-23, från Lenåsen A2

Barn:

Arf Olof Andersson, f 1794-03-13, död 1795-05-13

Arf Kerstin Andersdotter, f 1796-07-25

Arf Anders Andersson, f 1799-07-14

Arf Anna Andersdotter, f 1802-05-27

g m Erik Jonsson Bodfors, f 1796-01-06, från Gruvriset G4

 

 

Ovanmyra G5

H5 – J5

I)

(Kaj) Anna Hansdotter, f 1746-06-29, från Ovanmyra LA3, död 1783-09-04, rödsot (37 år) g 1766-12-26 m

Ingels Anders Danielsson, f 1744-04-05 av Daniel Wilkensson och Brita Andersdotter, Blecket 11,

soldat nr 113 Bleckhorn. Tjänstgjort i 19 år, deltagit i två arbetskommenderingar. Begr 1780-04-02 (36 år).

Systern Margeta, f 1730, gifte sig till Israels Jon Andersson, f 1731-06-14, Ovanmyra A10.

Barn 3 söner:

Ingels Anders Andersson, f 1768-09-09, se nedan II)

I dopboken står fadern som Anders Nilsson Bleckhorn, uppenbarligen fel.

Bleckhorns (Ingels) Hans Andersson, f 1773-09-20

till Hälsingland med besked 1784-01-05 enligt längden G

g till Uppland enligt längden H

Ingels Daniel Andersson, f 1778-08-19

g 1808-03-25 m (Sparf) Kerstin Ersdotter, f 176-03-22, Västanå G6>7

 

 

II)

Bleckhorns (Ingels) Anders Andersson, f 1768-09-09, g 1786-12-03 m

Brita Jonsdotter, från Ovanmyra

Barn:

Bleckhorns Anders Andersson, f 1787-08-22, död före 1789-12-11

Bleckhorns Anders Andersson, f 1789-12-11, död 1792

 

 

Ovanmyra G18

I)

Flyttat från Ovanmyra A3 - G11:

Jöns Anders Matsson, f 1734-01-18, g 1764-06-20 m

(Kus) Anna Olsdotter, f 1728-08-24 i Kärvsåsen E11, änka boende i Ovanmyra A3 - E19

Annas dotter med Jöns Anders Hansson, f 1727-09-07, död 1763-10-07 (36 år):

Jöns Anna Andersdotter, f 1760-01-10, se nedan II)

Bådas barn:

Jöns Margeta Andersdotter, f 1775-01-03

 

 

II)

Jöns Anna Andersdotter, f 1760-01-10, enögd, död 1807-05-19 (47 år), g 1787 m

(Pell) Olof Ersson, f 1763-12-29, från Västanå A1.

Det är uppenbarligen efter honom som gården kallas Pellollas i dagligt tal.

Barn:

Jöns Anders Olsson, f 1789-01-20, se nedan III)

Jöns Erik Olsson, f 1798-08-31

g 1825-09-02 till Stenhuggar Brita Andersdotter,

f 1801-05-10, Boda A16, död 1829-05-19 (28 år)

 

Jöns Olof Ersson g 2 g 1814 m

(Bergs) Brita Ersdotter, f 1765-02-13 i Lenåsen A11,

änka efter Utbys Olof Andersson, f 1766-11-01, Blecket, död 1820.  De fick inga barn.

 

Jöns Olof Ersson g 3 g 1826-02-01 m

(Jöns) Lisbet Olsdotter, f 1767-10-12 i Ovanmyra A3 - H30 - I32, död 1838-02-07,

änka efter Calles Erik Ersson, f 1748-04-20, från Born, död 1820-01-10

 

 

III)

Jöns Anders Olsson, f 1789-01-20, död 1867-03-29 (78 år), g 1813 m

(Stöt) Brita Olsdotter, f 1787-10-04, från Lenåsen C17, död 1864-10-27 (77 år)

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra 14, Litt O

Barn:

Jöns Anna Andersdotter, f 1815-10-04, se nedan IV)

Jöns Lisbet Andersdotter, f 1825-09-27

g 1847-06-06 till Ollas Carl Carlsson, f 1821-01-19, Lenåsen A12

 

 

IV)

Jöns Anna Andersdotter, f 1815-10-04, död 1902-01-18 (87 år), g 1834-04-13 m

(Ollas) Anders Carlsson, f 1813-10-20, från Lenåsen A12, död 1867-04-10 i lungsot.

Han var bror till svägerskan Lisbets man.

Barn:

Jöns Anders Andersson, f 1836-09-13, se nedan

Jöns Brita Andersdotter, f 1842-06-18

g 1867-06-06 till Måg Hans Andersson, f 1840-05-27, Ovanmyra

Måg Hans Andersson g 2 g m

Ollas Anna Samuelsdotter, f 1849-11-16, från Lenåsen A12

 

 

V)

Jöns Anders Andersson, f 1836-09-13, död 1871-02-14 av ”akutisk lungsot”, g 1859-04-17 m

(Bränd) Brita Hansdotter, f 1841-02-25, från Ovanmyra C24, död 1910-06-29 (69 år)

Barn:

Jöns Anna Andersdotter, f 1862-03-13, död 1935-10-28

g 1882-01-29 m Öst Olof Hansson, senare Östling, f 1859-06-04, från Lenåsen A2,

död 1944-05-23, frikyrkopredikant, senare hovfotograf i Uppsala. 13 barn.

Jöns Brita Andersdotter, f 1870-07-28

g 1890-04-07 m (Pell) Hans Andersson, f 1867-11-25, från Solberga B4

 

Jöns Brita Hansdotter g 2 g 1872-04-14 m

(Petters) Jonas Olsson, f 1852-08-16 från Änderåsen, död 1942-11-15 (90 år).

Hans mor kom från en Smårsgård i Ovanmyra, som ar närmaste granne ill Jönsgården.

Han hade ärvt jord i Ovanmyra.

Barn:

Jöns Kerstin Jonsdotter, f 1881-05-10, död 1882-03-27 (10 månader)

 

 

Ovanmyra G24

H22 – J22

Ollas Olof Andersson, f 1745-06-01, från Ovanmyra  D14, g 1 g 1765 m

(Krok) Margeta Matsdotter, f 1738-12-27, från Solberga E7, död 1768-11-23 i feber (30 år).

Barn:

Ollas Anders Olsson, f 1765-11-01, död 1766 av håll och sting (1 år)

Ollas/Snickar Olof Olsson, f 1767-02-02

 

(Ollas) Olof Andersson g 2 g 1777-12-26 m

Snickar Anna Olsdotter, f 1750-07-19, från Ovanmyra A7 - F17

Barn:

Snickar Margeta Olsdotter, f 1779-08-09, flyttat till ?? nr 26

Snickar Anders Olsson, f 1782-01-30, död 1784-01-09 i kopporna (2 år)

Snickar Jon Olsson, f 1791-07-03, död 1793

Snickar Brita Olsdotter, f 1793-10-24, död 1804-04-04

 

 

Ovanmyra G31

Ej i H

I)

Snickars Erik Ersson, f 1741-09-19, från Boda C21, död 1792-03-21 i Ovanmyra av håll och sting (51 år),

g 1 g 1770-12-26 m

Kerstin Carlsdotter, f 1747 eller 1748 i Änderåsen A3 - F6, död 1780-06-04 i Ovanmyra i moderpassion (32 år)

I vigselboken står att hennes hemby är Boda, förmodligen felskrivning.

De skrevs Måg.

Barn:

Måg Lisbet Ersdotter, f 1771-12-28 i Boda

Måg Erik Ersson, f 1774-08-09 i Ovanmyra

Måg Carl Ersson, f 1776-10-25 i Ovanmyra

 

Måg Erik Ersson g 2 g 1781-01-11 m

(Susannas) Lisbet Hansdotter, f 1740-01-13, från Boda A7 - E27

Barn 2 söner och 1 dotter

 

 

Ovanmyra G36

H34 – J36

I)

Bunis Anna Larsdotter, f 1746-07-03, från Ovanmyra A1b, g 1775-03-19 m

Michel Ersson, f 1749 av Erik Ersson och Kerstin Michelsdotter, Ore,  korpral nr 1 Knapp.

Vid giftermålet skrevs han som soldat nr 13 Gåsse.

Barn:

Bunis Erik Michelsson, f 1776-12-22, död 1777-04-15 (4 mån)

Bunis Anders Michelsson, f 1778-11-02, se nedan II)

 

 

II)

Knapp/Bunis Anders Michelsson, f 1778-11-02, död i Stockholm 1818-12-01, g 1800-02-  m

(Långsveds) Kerstin Jonsdotter, f 1780, från Ovanmyra A12.

Vid storskiftet stod änkan Knapp Kerstin Jonsdotter för fastigheten Ovanmyra sub 25, Litt Zb.

Barn:

Knapp Anna Andersdotter, f 1801-04-11

Knapp Kerstin Andersdotter, f 1805-07-05, död 1895-07-07, tvilling med

Knapp Lisbet Andersdotter, f 1805-07-05

Knapp Anders Andersson, f 1809-08-10

Knapp Erik Andersson, f 1813-11-13

 

 

Hit flyttade 1824:

I)

Pers Erik Andersson, f 1798-09-09 i Altsarbyn 35, död 1836-05-05 i Stockholm, g 1821-04-23 m

(Mitt) Anna Ersdotter, f 1795-08-27 i Ovanmyra B7. Familjen skrevs Knapp.

Vid storskiftet stod familjen för fastigheten Ovanmyra sub 25, Litt Za.

Barn:

Knapp Anna Ersdotter, f 1823-12-14, död i Stockholm 1838-09-13

Knapp Margeta Ersdotter, f 1827-02-07,

g 1854-04-17 till Erkers Erik Hansson, f 1825-10-26, Gulleråsen A18b

 

Knapp Anna Ersdotter g 2 g 1844 m Back Erik Ersson, från Boda

 

 

Ovanmyra H11

J11

I)

Israels/Tjäder Anders Jonsson, f 1764-06-17, från Ovanmyra A10, förstärkningskarl,

vargeringskarl, död 1813-03-28 i Stockholm, g 1786-05-00 m

(Gullas) Margeta Hansdotter, f 1752-11-01, Ovanmyra E27, död 1832-09-24

Barn:

Tjäder Olof Andersson, f 1788-08-29, se nedan II)

Tjäder Margeta Andersdotter, f 1793-10-16

g 1817 till Marits (Ol Lars) Samuel Andersson, f 1797-08-11, Osmundsberg A3

 

 

II)

Tjäder Olof Andersson, f 1788-08-29, död 1827-01-29, g 1814 m

(Stöt) Brita Persdotter, f 1791-12-26, från Änderåsen A2, död 1853-02-07

Vid storskiftet stod änkan för fastigheten Ovanmyra sub 3, Litt Ca.

Barn:

Tjäder Olof Olsson, f 1815-05-15, soldat nr 17 Tjäder,

g 1845-06-08 m Larses Anna Ersdotter, f 1816-05-22, från Övre Gärdsjö

Tjäder Anders Olsson, f 1818-08-24, soldat nr 19 Spåman

g 1842-05-29 m  (Långsveds) Lisbet Olsdotter, f 1816-12-06, från Ovanmyra.

Ej identifierad. De övertog gården.

Tjäder Hans Olsson, f 1823-09-22

g 1845-01-01 till Gäl Brita Ersdotter, f 1817-09-03, Lenåsen A7

 

 

Ovanmyra J25

I)

Ol Ers Erik Andersson, f 1756-03-18, från Ovanmyra D14, g 1784-03-25 m

(Smårs) Lisbet Danielsdotter, f 1761-03-31, från Ovanmyra A8.

De bodde till en början på Ovanmyra A8, men flyttade senare till Ovanmyra D14.

Barn:

Smårs Anna Ersdotter, f 1784-12-29, död 1804

Smårs Anders Ersson, f 1789-01-18, död 1809

Smårs Hans Ersson, f 1792-08-23

Smårs Daniel Ersson, f 1792-08-23, tvillingar

Smårs Lisbet Ersdotter, f 1795-10-29

Smårs Brita Ersdotter, f 1799-02-10

 

 

Ovanmyra R18

S31

Jöns Anders Ersson, f 1857-09-09 av Back Erik Ersson och Brita Olsdotter, Boda D5, g 1884-10-26 m

(Nygårds) Kerstin Ersdotter, f 1863-06-06 i Ovanmyra

Jöns Anders Erssons fader kom från Ovanmyra A3.

Barn:

Jöns Erik Andersson - Backlin, f 1885-10-25

Jöns Anna Andersdotter, f 1889-09-21

Jöns Anders Andersson, f 1893-08-05

Jöns Kristina Andersdotter, f 1899-09-29

 

 

Ovanmyra R27

S29

Olof Andersson Öst, volontär, senare sergeant Nordin, f 1855-03-03, från Kärvsåsen S21.

Till Söderhamn 1885, åter 1886, g 1876-12-31 m

(Tjäder) Kerstin Olsdotter, f 1858-08-14 av Tjäder Olof Hansson och Anna Ersdotter, Ovanmyra 1

Barn:

Anna Nordin, f 1878-08-03

g m Erik Andersson Almer, f 1878-10-02, Solberga B4

Barn: Erik Albin Almer, f 1901-03-01

Anders Ferdinand Almer, f 1902-04-30

Anders Theodor Nordin, f 1880-09-10. murare

Emma Kristina Nordin, f 1889-08-13 i Borgsjö, Västernorrlands län

 

Olof Nordin ägde fastigheten Ovanmyra 12, Litt M, som vid storskiftet ägdes av Smårs Jon Jonsson,

Ovanmyra A8, och som var närmaste granne till Pellollasgården. 1909-07-30 köpte Olof Nordin

gårdsplatsen del av Ovanmyra 9, Litt I (”Sturjöns”), från Jöns Erik Hansson.

 

 

Ovanmyra R?a

I)

Erik Ericsson Jones, f 1860-01-27 från Ovanmyra F14.

I sin bok "Med Dalälven från källorna till havet" skriver Karl-Erik Forsslund år 1920:

"... en ungdomlig 60-åring och mångfrestare, lärare, lantmätare, snickare, fotograf, förr

kommunalstämmans vice ordförande, nämndeman, sockenbyggmästare, klockare,

slimsklädd nykterhetspamp och Gud vet allt vad han varit eller är. Redan vid 11 års ålder

lär han ha bildat första sångföreningen här och är alltjämt ledare för Ovanmyra sångkör."

g 1881-01-30 m

(Tin) Anna Ersdotter, f 1859-10-31, från Silverberg 9

Familjen bosatte sig först i Gulleråsen, men flyttade 1882 till Ovanmyra.

Barn:

Anna Eriksdotter, f 1882-03-20 i Gulleråsen, död 1882-07-21

Erik Eriksson Stehn, f 1883-09-03, se nedan II)

Anders Eriksson Jones, f 1885-09-19, anställd vid I 13 i Falun,

g m Karin Jonsson

Jonas Arvid Eriksson Jones, f 1887-11-10, bosatt i Iowa, USA

g m Kerstin Eriksson

Anna Maria Eriksson Jones, f 1889-11-30, bosatt i Stockholm

g m Nils Lindström, taxichaufför. Medlemmar i Dalaföreningen i Stockholm,

initiativtagare till nystart av Dalaföreningens Folkdanslag 1936.

Emma Kristina Eriksson Jones, f 1893-01-21, bosatt i Kärvsåsen, Boda

g m Kus Anders Eriksson

Karl Edvard Jones, f 1895-02-17, bosatt i Chicago

g m Kerstin Andersson

Maria Elisabet Eriksson Jones, f 1897-04-07, bosatt i Sorunda

g m Emanuel Jansson

 

 

Ovanmyra R?b

I)

Jones Kerstin Ersdotter, f 1862-07-25, från Ovanmyra F14, g 1883-01-28 m

(Pell) Anders Andersson, f 1862-01-08, från Solberga B4, skogvaktare, död 1911-03-01 i lungsot.

Familjen bosatte sig till en början på Jonesgården i Ovanmyra, men flyttade senare till Solberga.

Barn:

Anna Andersdotter, f 1883-12-10

g 1918-06-09 m änkemannen Gifvars (Lissåkers) Karl Jonsson, f 1887-09-20, Lenåsen

Anders Andersson, f 1885-09-12

Erik Andersson, f 1888-03-08, död 1889-05-05

Erik Albin Andersson, f 1890-02-13, död 1890-02-22 på Falu Lasarett

efter operation för bristande öppning för ändtarmen.

Emma Kristina Andersdotter, född 1891-02-17

g 1918-03-28 m Skägg Erik Andersson, f 1894-05-03, Ovanmyra.

Erik Reinhold Andersson, f 1893-07-16

 

 

Ovanmyra Ss1

I)

Olof Jonsson Snäll, f 1841, f d soldat

Brita Olsdotter, f 1836

Olof, f 1867

Anna, f 1869

Jon, f 1873

 

 

Ovanmyra Sss1

I)

Lund Jon Ersson, f 1856, hemmansägare

Anna Olsdotter, f 1859

Erik, f 1878

Brita, f 1880

Jonas, f 1882

Anna, f 1884

Kerstin, f 1887

Maria, f 1889

Anna Carlsdotter, f 1835

 

 

Ovanmyra S2

I)

Anders Dalin, f 1861, småskollärare

Brita Olsdotter, f 1855

Hanna Elisabet, f 1888

Brita Helena, f 1890

 

 

I)

Gisslar Erik Hansson, f 1850, hemmansägare

Kerstin Jonsdotter, f 1844

Erik, f 1877

Anders, f 1881

Jonas, f 1883

Anna Hansdotter, f 1819

 

 

I)

Gäl Hans Ersson, f 1859, bonde

Anna Ersdotter, f 1859

Anna, f 1882

Kerstin, f 1885

Brita, f 1887

Erik, f 1888

Lisbet, f 1889

 

 

Ovanmyra S3

I)

Dorothea Källman, f 1825, hemmansägare

Gustaf Fredrik Vinblad, f 1855

Walter Vinblad, f 1855

Dettlof Napoleon Vinblad, f 1826

Walter Vinblad, f 1826

 

 

Ovanmyra Ss3

I)

Jonas Eriksson, f 1863, hemmansägare

Kerstin Andersdotter, f 1864

Erik, f 1887

Anna, f 1890

Lisbet Jonsdotter, f 1839

 

 

Ovanmyra S4

I)

Tjäder Anders Olsson, f 1860, hemmansägare

Kerstin Jonsdotter, f 1865

Anders, f 1887

Anna, f 1889

Olof Olsson, f 1815

Anna Ersdotter, f 1816

 

 

I)

Bleckur Olof Olsson, f 1847, hemmansägare

Anna Olsdotter, f 1840

Olof, f 1869

Kerstin, f 1872

Anders, f 1874

Anna, f 1878

Jonas, f 1882

 

 

Oidentifierade poster:

 

I dopboken:

1628-00-00

Erik

Anders Jonsson

 

1632-05-23

Brita

Anders Jönsson

Gudfar Lars, Olof Jönssons, Silverberg A5, gudmor Margeta, Jon Larssons, Born i Rättvik

1673-06-08

Per

Anders Olsson

 

1723-10-07

Kerstin

Anders Olsson

 

1726-06-09

Olof

Anders Olsson

 

1729-01-16

Anders

Anders Olsson

 

1735-12-08

Olof

Anders Olsson

 

1736-12-08

Anders

Anders Olsson

 

1738-03-01

Kerstin

Anders Olsson

 

1691-02-29

Margeta

Erik Ersson

 

1727-07-14

Kerstin

Erik Ersson

 

1697-02-02

Anna

Erik Hansson

 

1678-04-14

Margeta

Hans Andersson

 

1680-02-22

Kerstin

Hans Andersson

 

1723-09-10

Margeta

Hans Jonsson Stöt

 

1629-11-22

Hans

Hans Persson

Gudfar Anders Jonsson, Lenåsen A13, gudmor Olof Erssons dotter, Ovanmyra

1630-06-27

Jöran

Hindrik Finne

 

1685-05-24

Kerstin

Johan Matsson

 

1637-02-26

Margeta, oä

Jon Andersson

Gudfar Erik Matsson, gudmor Erik Matssons sonhustru Anna

1671-12-10

Carl

Jon Hansson

 

1635-09-06

Mats

Jöns Larsson

Gudfar Lars Persson, Ovanmyra A3, gudmor Margeta Larsdotter, hustru till kaplanen Daniel Dalekarlus, son till kyrkoherden Andreae i Rättvik.

1678-03-24

Jon oä

Lars? Hansson

 

1679-02-10

Erik

Mats Gudmundsson

 

1638-01-21

Brita

NN Ersson

Gudfar Olof NN, Solberga, gudmor Olof Nilssons hustru, Silverberg A2

1734-05-29

Erik

Olof Ersson

 

1736-05-02

Jon

Olof Hansson

 

1684-03-02

Hans

Olof Olsson

 

1740-09-22

Kerstin

Olof Olsson

 

1631-07-24

Anna

Per Hindersson

Gudfar Anders Matsson, Boda, gudmor Hans Jonssons änka, Ovanmyra

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1758-12-10

Anders Andersson

Ovanmyra

Anna Olsdotter

Östbjörka

1700-12-02

Erik Ersson

Ovanmyra

Brita Hansdotter

Lenåsen

1637-07-02

Hans, Anders Erssons

Ovanmyra

Karin, Olof Larssons

Lenåsen

1736-11-01

Hans Ersson

Ovanmyra

Anna Matsdotter

Boda

1738-05-11

Hans Olsson

Ovanmyra

Margeta Ersdotter änka

Boda

1769-11-11

Mats Matsson

Ovanmyra

Margeta Hindrichsdotter*

Finnbacka

1761-06-04

Olof Ersson

Ovanmyra

Karin Olsdotter

Blecket

1733-12-30

Olof Hansson

Ovanmyra

Lisbet Olsdotter

Born

*Margeta Hindrichsdotter, f 1747 av Hindrich Samuelsson och Anna Ersdotter, Finnbacka

Hustrun:

1757-06-05

Anders Hansson änkl

Gärdsjö nedre

Anna Andersdotter

Ovanmyra

1738-11-12

Lars Hansson

Västanå

Anna Ersdotter

Ovanmyra

1745-04-08

Hans Olsson

Born

Anna Jonsdotter

Ovanmyra

1679-03-09

Mårten Mårtensson

Blecket

Anna Olsdotter

Ovanmyra

1637-06-25

Nils, Wåhlpelles son (Västanå B11)

Solberga

Anna, Sörbergs Anders dotter

Ovanmyra

1730-02-02

Anders Andersson

Gärdsjö

Brita Johansdotter

Ovanmyra

1755-11-16

Olof Jonsson

Dalstuga

Brita Larsdotter

Ovanmyra

1628-00-00

Hans Larsson

Gulleråsen

Ingell, Olof Erssons

Ovanmyra

1637-07-02

Lars Olsson

Silverberg A5

Kerstin, Olof Erssons

Ovanmyra

1755-04-02

Anders Hansson

Born

Kerstin Jonsdotter

Ovanmyra

1776-03-04

Olof Hansson**

Bingsjö

Kerstin Olsdotter

Ovanmyra

1781-06-24

Erik Hansson

Gärdebyn

Kerstin Olsdotter

Ovanmyra

**Nygårds Olof Hansson, f 1753 av Hans Persson och Karin Jonsdotter, Bingsjö

 

 

I dödboken:

1719-04-19

Anders Hanssons änka

sting

76 år

1635-07-00

Anders Jönssons dödfödda barn

 

 

1635-08-16

Anders Jönssons hustru

 

 

1722-06-17

Anders Olssons son

blodsot

2

1728-02-02

Anders Olssons dotter

sting

4

1729-04-09

Anders Olssons barn

sting

14 dagar

1730-07-25

Anders Olssons barn

sting

28 dagar