Boda kapellförsamling före 1868

Version D – 2004

Tillbaka

 

 

Västanå

 

Västanå är en långsträckt by som ligger väster om Solberga, väster om Styggforsån, som här slingrar sig

i många krökar. Möjligen har södra delen av byn från början räknats till Solberga (Ingemar Goliath).

Byn nämns första gången 1548. Den hade 6 hushåll 1691 och 16 hushåll 1784. Västanån från Styggforsen

väster om Boda by till Ensen på gränsen till Rättvik hade 1663 26 kvarnar ägda av hushåll i alla byarna

från Silverberg till Västanå.

 

 

Mantalslängden 1613 (Älvsborgs lösen) upptar följande personer och jordräntor

1. Mats Hansson

3.6

Begr 1656-11-09. Hans hustru Sigri var gudmor till Hans Hanssons dotter Anna, f 1637-05-07, Västanå B9.

Sigri var länsmansdotter, fanns i Västanå 1613. Länsman 1613 var Lasse Eriksson i Utby i Rättvik, 1637 Hans Larsson i Utby (troligen den förres son.)

2. Anna, änka

4.1

 

3. Erich Larsson

4.24

Se Västanå A4

4. Michel Andersson

3.6

Se Västanå A6

5. ??   änka

4.10

 

6. Hans Pädersson

2.21

Se Västanå A1

7. Anders Hansson

4.14

Anders hustru (dotter?) Anna var gudmor till Lars Erssons son Hans, f 1630-10-10, Västanå A4.

 

Anders sonhustru Karin var gudmor till Jon NN:s son Lasse,

f 1637-09-10, Västanå A4

8. Päder Nilsson

3.29

 

 

 

1618 hade utgått:

 

Päder Nilsson

 

Och tillkommit:

 

Anders Larsson, filius

Barn:

Anna Andersdotter, f 1630-02-07, gudfar Hans Persson,

Västanå A1, gudmor Hans Mårtenssons hustru, Ovanmyra

Karin Andersdotter, f 1633-04-24, gudfar Hans Persson,

Västanå A1, gudmor Hans Larssons hustru Malin, Östbjörka

Marit Andersdotter, f 1637-12-10, gudfar Hans Jonsson, Västanå,

gudmor Anders Hanssons hustru Anna (fanns där 1618)

 

Gudfar till Hans Hanssons dotter Anna, f 1637-05-07, Västanå B9

 

 

Hushållsnumren

Husförhörslängden för åren 1760 - 1767 (F) saknas.

 

> = avdelat eller utflyttat hushåll

< = två hushåll under samma rubrik

> = numret ändrat i längden

 

I sammandraget till storskiftet angavs fastighetsstorleken i tunnland om 32 kappland. 1 kappland var 12,15

bandland eller 154,26 kvm. Här nedan har jag angett det uppskattade värdet, d v s taxeringsvärdet, i kapp-

land reducerad jord. I Västanå totalt var förhållandet mellan uppmätt areal och areal reducerad jord 28,1 %

för åker och 6,2 % för slog.

 

 

1673-91

1692-99

1701-19

1722

1742-55

1775-84

Gårdsnamn

A1

B1

C3

D2

E1

G8/9

Pell

A2

B2

C2

D3

E6

G2

Skägg

A3

B3

C8

D10

---

 

Staffas

A4

B5

C5

D6

E7

G9/10

Sers

A5

---

 

 

 

 

Lars Mårtensson

A6

B6

C6

D5

E8

---

Mökjas

---

B4

C7

D8

E17

G17/18

Pell/Sohlberg

---

B7

---

 

 

 

Wåål

---

B8

---

 

 

 

Jon Larsson

---

B9

C10

---

 

 

Willstöt

---

B10

C4

D4

E5

>E9

G3/5

<G11

Grop/Grönings/

Annikas

Grop

---

B11

C11

D9

E13

>E14

G4/8

Wåhl

 

(A3)

C1

D1

E2

---

Mats

 

---

C9

D7

E12

<E16

>E15

G16/17

Lishans

 

---

C12

---

 

 

Anders Olsson

 

 

 

---

E3

G1

Målare

 

 

 

(A2)

E4

---

Skägg/Dahl

 

 

 

(B10)

E9

G10/11

Grop

 

 

 

---

E10

G12/13

Sers

 

 

 

(A3)

E11

G5/7

Staffas

 

 

 

(B11)

E14

G14/15

Wåhl

 

 

 

(C9)

E15

G15/16

Lishans

 

 

 

 

(A2)

G6/7

Skägg

 

 

 

 

---

G7

Mats Olsson

 

 

Västanå A1

B1 - C3 - D2 - E1 - G8>9 – H9 – J10 – K10 – L10 – M10 – Nsub10 – Osub10 – Psub10 – S8 – T8

I)

Hans Persson. Finns i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Gudfar till Anders Larssons döttrar Anna, f 1630-02-07, och Karin, f 1633-04-24 i Västanå

(Anders fanns där 1618) g m

Karin

Barn:

Hans Hansson se Västanå B9

Erik Hansson se nedan IIa Västanå C3

Lars Hansson f 1615 eller1617 se nedan IIb Västanå C3

 

 

IIa)

Erik Hansson, g 1636-06-26 m

Marit, Olof Hanssons dotter, Ovanmyra. Ej identifierad.

Barn:

Erik Ersson se nedan IIIa)

 

 

Västanå C3

IIIa)

Pell eller Jelk Erik Ersson, skrivs Pell i C3, g m

Kerstin Olsdotter, f 1661 eller 1665 i Lenåsen A6, änka efter Lars Olsson, f 1637 i Ovanmyra A11,

boende i Lenåsen B6, begr 1711-01-05 (46 - 50 år)

Barn:

Pell Karin Ersdotter

Pell Erik Ersson, f 1690-10-26, död före 1699-04-06

Pell Kerstin Ersdotter, f 1691-12-28

Pell Anna Ersdotter, f 1694-12-16, död 1700 (6 år)

Pell Erik Ersson, f 1699-04-06

Pell Olof Ersson, f 1701-12-28

g 1733-12-02 m Kerstin Andersdotter, f 1712, från Röjeråsen i Rättvik.

De bosatte sig på Ovanmyra A11 - E5.

Pell Anna Ersdotter, f 1704-05-22

 

I hushållet fanns även

Mårten Mårtensson, dräng?, f i Ovanmyra, ej identifierad där.

g 1711-01-01 m Brita Olsdotter, Östbjörka.

 

Familjen flyttade till Ovanmyra A11 - D5.

 

 

Västanå C3

IIb)

Pell Lars Hansson, f 1615 eller 1617, begr 1701-07-07 (ca 84 år), g 1 g m

NN

 

Pell Lars Hansson g 2 g m

Anna, f 1619, begr 1682-01-13 (63 år)

Barn:

Pell Hans Larsson, f 1647, soldat, död 1677 i Skåne (30 år)

g 1671-12-28 m Anna Olsdotter, f 1650, från Lenåsen. Ej identifierad där.

Pell Mats Larsson, f 1649, se nedan IIIb) Västanå C3

Pell Anders Larsson, f 1651, se nedan IIIc) Västanå C3

Pell Karin Larsdotter, f 1653,

g 1678-08-11 till Erik Hansson, Boda A8

Pell Erik Larsson

Pell Anna Larsdotter, f 1657,

g 1681-05-29 till Mitt Erik Ersson, f 1657, Ovanmyra B7

Pell Brita Larsdotter, f 1659, död 1698-08-07 i Västanå (39 år)

g 1677-12-26 till Måg Mats Matsson, Ovanmyra A4

 

Pell Lars Hansson g 3 g m

Margeta, f 1624, från Boda A12, begr 1687-01-27 (63 år)

 

 

Västanå C3

IIIb)

Pell Mats Larsson, f 1649, död i Solberga B4, begr 1720-02-18 (71 år), g m

Margeta Andersdotter, f 1652, död i Solberga B4, begr 1690-12-31 (38 år)

Barn:

Pell Anna Matsdotter, f 1672 eller 1673

g m Hans Hansson, f 1664, från Västanå A5 soldat nr 93 Wattuman.

De bosatte sig på Solberga D3 (nytt hushåll)

Pell Margeta Matsdotter, f 1676-05-28

g 1698-12-26 till Krok eller Kihl Erik Hansson, f 1668, Ovanmyra C1

Pell Brita Matsdotter, f 1680-02-18

g 1699-11-19 till Michels eller Mökjas Olof Olsson, f 1670-02-27,

Västanå A6 - D5

Pell Anders Matsson, f 1683-12-26 i Solberga

g 1711-12-26 m Iwars Kerstin Hansdotter, f 1686-06-24 i Änderåsen A3.

De bosatte sig i Solberga B4 - D2 1692

 

 

Västanå C3

IIIc)

Pell Anders Larsson, f 1651,begr 1691-04-19 (40 år), g m

Kerstin Olsdotter. Ej identifierad.

Barn:

Pell Anna Andersdotter, f 1690-04-13,begr 1690-07-13 (3 mån)

 

Hennes barn?

Karin Andersdotter, f 1692, se nedan Västanå D2 - E1

Kerstin Andersdotter, f 1694, död 1700 (6 år)

 

Dessa kan inte vara barn till Anders Larsson, eftersom han dog 1691.

Hade Kerstin Olsdotter gift om sig?

 

 

Västanå D2 - E1

IV)

Pell Karin Andersdotter, f 1692, bräcklig, g 1712-04-21 m

(Långsveds) Olof Olsson, f 1689 i Ovanmyra A12 - C5.I vigselboken står Olof Hansson, uppenbarligen fel.

De skrevs först Långsveds, som Pell någon gång mellan 1713 och 1717.

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Pell Kerstin Olsdotter, f 1713-06-11

g 1742 till Grop (Kihl) Anders Hansson, f 1703-10-29 i Solberga A10 - C6,

änkeman, boende Västanå B10 -E5

Pell Anna Olsdotter, f1714-09-24

Pell Olof Olsson, f 1716-03-04, död i Finland 1742 - 1755

Pell Anders Olsson, f 1716-03-04 (tvillingar)

Pell Brita Olsdotter, f 1718-11-01

Pell Erik Olsson, f 1720-03-20, begr 1720-04-24, sting (1 månad)

Pell Hans Olsson, f 1721-08-01, död 1743 (22 år) i Karlskrona

Pell Karin Olsdotter, f 1723-11-02, död 1742 - 1755

Pell Sara Olsdotter, f1726, död 1742 - 1755

Pell Margeta Olsdotter, f 1727

g 1764-11-19 till Kofla Mats Olsson, f 1741-02-30, soldat Sote,

Solberga A5 - C7

Pell Lars Olsson, f 1728-01-25

Pell Erik Olsson, f 1731-07-28, se nedan Västanå G9

troligen också

Lisbet Olsdotter, f 1730-01-31, begr 1830-08-30

 

Enligt dödboken hette Erik Olssons föräldrar Olof Olsson och Kerstin Olsdotter. Var Olof Olsson omgift?

 

 

Västanå G8>9

V)

Pell Erik Olsson, f 1731-07-28, död 1801-06-12 av håll och sting (70 år), g 1760-12-11 m

Brita Hansdotter, f 1733 av Hanses Hans Olsson och Karin Olsdotter, Östbjörka 30, död 1810-12-19

Barn 3 söner och 2 döttrar:

Pell Karin Ersdotter, f 1761-11-17, se nedan VI)

Pell Olof Ersson, f 1763-12-29,

g 1787-04-09 till Jöns Anna Andersdotter, f 1760-01-10, Ovanmyra G18

Pell Lisbet Ersdotter, f 1767-03-03

Pell Hans Ersson, f 1769-05-17, till Nedre Gärdsjö 1798

Pell Erik Ersson, f 1777-03-11, död 1786-01-04 (9 år)

 

 

VI)

Pell Karin Ersdotter, f 1761-11-17, död 1842-12-28 i rödsot (81 år), g 1788-03-25 m

Olof Hansson Hammare, f 1763-09-18, vicekorpral, frän Övre Gärdsjö, gratialist, död 1846-02-16 (83 år)

Barn:

Pell Hans Olsson, f 1792-04-03

Pell Erik Olsson, f 1794-01-13, se nedan VII) Västanå M10

Pell Olof Olsson, f 1796-04-12, soldat Hammare 1815, se Västanå L10 (nytt hushåll)

Pell Anna Olsdotter, f 1798-10-20

g 1827-12-26 till Pers (Kihl) Erik Hansson, f 1804-09-17, Solberga D5

Pell Brita Olsdotter, f 1802-01-08

Det är troligen hon som vid storskiftet står som ägare till fastigheten Västanå sub 8, Litt Ha,

som taxerades till 23,769 kappland. Den tycks då ha varit obebyggd.

Pell Lisbet Olsdotter, f 1806-07-03, död 1807

 

Olof Hansson Hammare hade tjänat kronan i 30 år. 1788 kommenderades han till finska kriget i 2½ år, 1794 var

han på kronoarbete i Stockholm, han var med i ”förra nordiska kriget” (den norska fronten i 1808 - 1809 års krig)

och var fånge i 1 år och 2 månader. Slutligen var han kommenderad till bygget av Göta kanal.

 

 

 

Västanå M10 - Osub10 - Psub10

VII)

Pell Erik Olsson, f 1794-01-13, död 1871-01-08, g 1820-12-26 m

Mårs Karin Larsdotter, f 1791-05-01, från Solberga A3, död 1849-05-28

Barn:

Pell Lisbet Ersdotter, f 1822-03-02, död 1852-04-03,

g 1850 m Tors Anders Jonsson, f 1824-01-17, från Västanå A2

barn: Pell Jon Andersson, f 1852-04-21, död 1852-06-26

Pell Anna Ersdotter, f 1824-07-10

NN, f 1826-03-02, död 1833-01-20

Pell Olof Ersson, f 1830-08-09, se nedan VIII) Västanå S8

Pell Erik Ersson, f 1833-11-29, död 1834

Pell Karin Ersdotter, f 1835-07-16

g till Grönings Göran Andersson, f 1829-04-83, Västanå E15

 

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 8, Litt H, och taxerades till 83,365 kappland.

Hushållet betecknades som fattigt.

 

 

Västanå S8 - T8

VIII)

Pell Olof Ersson, f 1830-08-09, hemmansägare, g 1853-01-06 m

Anna Olsdotter, f 1830-04-14, från Solberga 4

Barn:

Pell Erik Olsson, f 1854-03-18, död 1854-03-27

Pell Anna Olsdotter, f 1856-01-09

Pell Olof Olsson, f 1859-02-12, murare,

g m Kerstin Olsdotter, f 1862

Barn: Pell Anna Olsdotter, f 1885

Pell Olof Axel Bernhard Olsson, f 1890

Familjen skrevs på Västanå S utan jordenummer

Pell Erik Olsson, f 1860-12-29

Pell Hans Olsson, f 1862-03-20

Pell Anders Olsson, f 1866-04-17, soldat Snäll

Pell Anna Olsdotter, f 1870-05-21 se nedan IX)

Pell Jonas Olsson, f 1872-06-10

Pell Carl Olsson, f 1874-06-29

 

 

IX)

Pell Anna Olsdotter, f 1870-05-21, g m

Jon Ersson, f 1871, hemmansägare

Barn:

Pell Kristina Jonsdotter, f 1893-10-12

Pell Erik Jonsson, f 1896-03-17

Pell Anna Jonsdotter, f 1898-06-05

 

Hushållet betecknas 1856 som fattigt, 1859 som bergligt.

 

 

Västanå A2

B2 - C2 - D3 - E6 - G2 – H3 – J3 – K3 – L3 – M3 – N3 – N3 – O3 – S4 – T4

I)

Skägg Olof Andersson, f 1613, begr 1675-05-16 (62 år), g m

Kerstin Michilsdotter, f ca 1610, från Västanå A6, dömd som häxa 1671,

dog före avrättningen, begr 1671-02-02.

Barn:

Skägg Anders Olsson, f 1647, se nedan Västanå B2

Skägg Anna Olsdotter, f 1651, begr 1681-09-05 (30 år)

 

Syster: Sörbergs Anna Andersdotter, f 1610, död 1681? (71 år?)

g 1637-05-26 m Wåhl Nils Persson, Västanå B11.

 

1663 hade familjen fäbodar i Skälberget (Skålberget?) 10 km ostnordost om Västanå och del i kvarn i Västanån.

 

 

Västanå B2 - C2

II)

Skägg Anders Olsson, f 1647, död i brännsjuka, begr 1697-03-14 (50 år), g 1681-11-01 m

Karin Ersdotter, f 1652, från Västanå A3, begr 1687-01-30 (35 år)

Barn:

Skägg Erik Andersson, f 1684-06-08, se nedan Västanå D3

Skägg Brita Andersdotter,

 g 1712-11-16 till Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, Solberga A6 - D8.

 

1695 hörde gården till roten nr 14 Goliath och var taxerad till 483 bdl r j. Det var då den näst minsta gården i byn.

 

 

Västanå D3 - E6

III)

Skägg eller Skinnar Erik Andersson, f 1684-06-08, korpral Knapp. Undertecknade 1755 brev till landshövdingen

med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården och gamla sockenstugan i Rättvik.

G 1 g 1711-11-01 m

Margeta Jonsdotter, f 1685-03-08, från Ovanmyra B16 - C3

Skägg Erik Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740.

Han blev befordrad till korpral 1711-08-06 från roten nr 12 Solvik, finns i generalmönstringsrullorna 1714 och 1719.

Fången i Danmark. "Dess gevär och mundering blev borta med karlen i fångenskapen".

Barn:

Skägg Anders Ersson, f 1712-08-01, se Västanå E4 (nytt hushåll)

Skägg Brita Ersdotter, f 1720-05-27, se Västanå G6 (nytt hushåll)

Skägg Erik Ersson, f 1723-05-17,

g 1742-11-07 till Anna Andersdotter, Backa

Skägg Hans Ersson, f 1723,

g till Gärdsjö

 

Skägg Erik Andersson g 2 g 1724-11-08 m

Margeta Hansdotter, f 1685, från Östbjörka

Barn:

Skägg Daniel Ersson, f 1725-04-15, g t Gärdsjö 1750

Skägg Jon Ersson, f 1730-04-23, soldat nr 12 Sohlvik, se nedan Västanå G3

 

Skägg Erik Andersson g 3 g 1752-01-26 m

(Mårs/Laggar) Brita Andersdotter, f 1691 i Solberga A1 -B1,

änka efter Dalstu eller Mårs Anders Andersson, f 1699-09-05 i Solberga A3 - E5.

 

 

Västanå G2

IV)

Skägg Jon Ersson. f 1730-04-23, soldat nr 12 Sohlvik, död 1805-05-11 (75 år), g 1752-01-01 m

(Wåhl) Kerstin Ersdotter, f 1730, från Västanå E14

Jon Sohlvik hade 4 1/4 tjänsteår 1778=antagen ca 1774. 5 fot, 11 tum=1,76 m.

Sjuklig, begär och får avsked enligt 1788-89 års rulla.

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Skägg Margeta Jonsdotter, f 1753-07-10

g i april 1779 till Mökjas Olof Andersson, f 1744-05-26, soldat nr 3 Wikman,

Boda E31 - G30

Skägg Kerstin Jonsdotter, f 1758-07-07, se Västanå H14 (nytt hushåll)

Skägg Brita Jonsdotter, f 1763-06-16, se Västanå H6 (nytt hushåll)

Skägg Erik Jonsson, f 1767-01-04, skomakare i Falun

Skägg Jon Jonsson, f 1771-06-12, se nedan V)

 

 

V)

Skägg Jon Jonsson, f 1771-06-12, död 1805-08-30, g 1791-01-26 m

Tors Brita Olsdotter, f 1768-04-28, från Gulleråsen A17, död 1849-92-16

Barn bl a:

Skägg/Tors Kerstin Jonsdotter, f 1792-09-05, död 1804-01-26

Skägg/Tors Anna Jonsdotter, f 1795-09-01, död 1806-1815

Skägg/Tors Jon Jonsson, f 1797-06-26, se nedan VIb)

Skägg/Tors Olof Jonsson, f 1801-04-21

g 1826-12-?? till Lis Hans Brita Jonsdotter, f 1797-01-01 i Västanå C9

Skägg/Tors Erik Jonsson, f 1804-10-28, se nedan VIa)

 

 

VIa)

Skägg/Tors Erik Jonsson, f 1804-10-28, g 1828 m

Annikas Anna Hansdotter, f 1804-01-17, Västanå E10

Barn bl a:

Annikas Jon Ersson, f 1829,

g till Back Anna Hansdotter, f 1830, Boda

Barn: Back Anna Jonsdotter, f 1859-12-30, död före 1862

Back Erik Jonsson, f 1859-12-31 (tvilling), nöddöpt

Back Anna Jonsdotter, f 1862,

g 1888 m Märis Anders Hansson, f 1866, Kärvsåsen

Annikas Olof Ersson, f 1836-02-21, se Västanå Sss3, (nytt hushåll)

 

 

Västanå N3

VIb)

Skägg/Tors Jonas Jonsson, f 1797-06-26, soldat nr 3 Sparf, död 1884-06-19, g 1821-02-18 m

Grop Lisbet Andersdotter, f 1787-01-13, från Västanå H4, död 1855-08-25

Barn:

Tors Jon Jonsson, f 1822-10-31, se nedan VII)

Tors Anders Jonsson, f 1824-01-17

g 1 g 1850-12-26 till Pell Lisbet Ersdotter, f 1822-03-02, Västanå A1, änka

g 2 g 1859 m Willstöt Lisbet Olsdotter, f 1835-04-06, Västanå H12

Barn: Tors Anders Andersson, f 1862-02-27

g 3 g 1866-09-17 m Mökjas Kerstin Hansdotter, f 1824-02-12 i Västanå H20

Vid vigseln var hon skriven i Ovanmyra.

Tors Erik Jonsson, f 1827-11-19, se Västanå Sss1 (nytt hushåll)

Tors Brita Jonsdotter, f 1831-01-20, hemmansägare

 

 

Erik Ersson, f 1857, hemmansägare

Erik, f 1884

Anna Elisabet, f 1887

Brita Maria, f 1892

Anders, f 1898

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 1, Litt Ac, och taxerades till 21,570 kappland.

Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå S4

VII)

Tors Jon Jonsson, f 1822-10-31, död 1893-03-08, g 1844 m

Jut Brita Olsdotter, f 1818-12-31, från Born 17, Rättvik, död 1898-02-19

Barn:

Tors Lisbet Jonsdotter, f 1846-06-30

Tors Jon Jonsson, f 1847-11-08

Tors Erik Jonsson, f 1849-09-28

Tors Anna Jonsdotter, f 1852-05-17

g 1877-04-29 m Pell Anders Andersson, f 1833-06-03, Solberga B4

Tors Brita Jonsdotter, f 1855-04-29, död 1857-05-??

Tors Olof Jonsson, f 1857-08-22

Tors Anders Jonsson, f 1861-06-17, se nedan VIII)

Tors Karl Jonsson, f 1864

 

Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå T4

VIII)

Tors Anders Jonsson, f 1861-06-17, soldat nr 14 Goliath, död 1933-02-09, g 1886-03-25 m

Pell (Pellmats) Brita Andersdotter, f 1864-03-26, från Solberga B4 (syskonbyte), död 1937-10-24

Barn:

Tors Brita Andersdotter, f 1887-04-08, död 1887-07-14

Tors Anders Edvard Andersson, f 1888-08-06, korpral

Tors Anna Andersdotter, f 1892-05-11

Tors Kristina Andersdotter, f 1895-01-02

Tors Maria Andersdotter, f 1897-03-17

Tors Erik Gustaf Andersson Goliath, f 1900-08-19

Tors John Albert Andersson Goliath, f 1905-08-12. Till Stockholm

 

 

Västanå A3

B3 - C8 - D10. Ej i E.

I)

Erik Matsson, f 1625, begr 1691-05-17 (66 år), g m

Brita, f 1626, begr 1686-02-07 (60 år)

Barn:

Hans Ersson, f 1650, död 1677 i Skåne (27 år)

Karin Ersdotter, f 1652,

g 1681-11-01 till Skägg Anders Olsson, f 1647, Västanå A2 - B2

Kerstin Ersdotter, f 1654

Mats Ersson, f 1658 eller 1660, se nedan Västanå C8

Erik Ersson, f 1663, se Västanå C1 (nytt hushåll)

 

1695 hörde gården till roten nr 14 Goliath och var taxerad till 862 bdl r j.

 

 

Västanå C8

II)

Mats Ersson, f 1658 eller 1660, begr 1707-07-21 (37 - 39 år), g m

Lisbet Ersdotter, f 1662 eller 1665, död 1750 (85 - 88 år)

Barn:

Erik Matsson, f 1694-08-05, död 1701 - 1719

Hans Matsson, f 1697-04-13, se nedan Västanå D7

Erik Matsson, f 1700, begr 1703-10-04, kopporna (3 år)

Brita Matsdotter, f 1701-12-24, död 1773-02-28 (72 år), ogift

Mats Matsson, f 1704-05-08, soldat nr 59 Lärkia

g 1738-11-12 m (Back) Karin Olsdotter, f 1713-04-15, från Boda D5.

De bosatte sig på Västanå E11 och skrevs Staffas.

 

 

Västanå D10

III)

Staffas Hans Matsson, f 1697-04-13, soldat nr 14 Goliath, husbonde 1738 - 1739, g 1724-11-08 m

Lisl Margeta Andersdotter, f 1698, från Västanå C9 - D7

 

 

Västanå A4

B5 - C5 - D6 - E7 - G9>10 – H10, ej i J

I)

Erik Larsson, begr 1634-08-24

Barn:

Lars Ersson se nedan II)

 

 

II)

Lars Ersson, begr 1676-06-25, g 1629-11-15 m

Anna Jonsdotter, f 1628, av Jon Andersson, Lenåsen. (Han fanns där 1613).

Begr 1684-04-07 (56 år)

Barn:

Hans Larsson, f 1630-10-10. Gudfar Erik i Solberga,

gudmor Anders Hanssons dotter Anna, Västanå (Anders fanns där 1618)

g till Anna Larsdotter, f 1639, Västanå A5

Lasse Larsson, f 1637-09-10, gudfar Jon, gudmor Anders Hanssons sonhustru Karin

Karin Larsdotter, f 1645, se nedan III)

 

1663 hade familjen fäbodar i Skälberget och del i kvarn i Västanån.

 

 

III)

Karin Larsdotter, f 1645, g m

Olof, f 1640, begr 1676-02-27 (36 år)

Barn:

Malin Olsdotter, f 1663, se nedan Västanå B5 - C5

Anna Olsdotter, f 1668

Dotter, f 1669-12-12

Kerstin Olsdotter, f 1673

 

 

Västanå B5 - C5

IV)

Malin Olsdotter, f 1663, begr 1721-04-02, sting (58 år), g m

Sers Olof Hansson, f 1662 eller 1666

Olof Hansson var antecknad som husbonde t o m 1733.

Barn:

Sers Jon Olsson, f 1681, död1703 - 1719

Sers Hans Olsson. f 1684, se nedan Västanå D6 - E7

Sers Brita Olsdotter, f 1691-01-18, död 1701 - 1719

Sers Olof Olsson, f 1693-10-29

Sers Erik Olsson, f 1696-08-10

Sers Anna Olsdotter, f 1701-01-28.Kan vara Anna Olsdotter på Västanå E3.

Sers Anders Olsson, f 1703-10-29

g 1729-12-26 till Anna Hansdotter, f 1703-08-23, Silverberg B1 - E6

 

 

Västanå D6 - E7

V)

Sers Hans Olsson, f 1684,husbonde fr o m 1734

Barn:

Sers Olof Hansson, f 1710-01-05

g 1736-01-01 till Långsveds Brita Andersdotter, f 1713-09-04,

Ovanmyra A12 - E3

Sers Hans Hansson, f 1712-09-11

g 1736-10-24 till Susannas Lisbet Hansdotter, änka, f 1705-09-16, Boda A7

Sers Karin Hansdotter, f 1715-03-12, begr 1724-07-12, kopporna (9 år)

Sers Jon Hansson, f 1718-03-26, se nedan Västanå E7

Sers Erik Hansson (troligen), f 1721-09-13, begr 1722-07-00, blodsot (1 år)

Sers Anders Hansson, f 1723-05-03

g 1743-12-28 till Nygårds Brita Olsdotter, f 1717-04-17, Gruvriset B3 -E2

Sers Kerstin Hansdotter, f 1728

 

 

Västanå E7

VI)

Sers Jon Hansson, f 1718-03-26, soldat nr 16 Skarp, antagen 1742-02-02.

Har fel i benet, kasseras 1757. G 1745-03-25 m

Anna Olsdotter, f 1721, från Boda (ej identifierad).Möjligen Anna Olsdotter, f 1721-06-08, Gruvriset B3

Barn:

Sers Hans Jonsson, f 1746-01-11

Sers Anna Jonsdotter, f 1747-06-01, se nedan Västanå G10

Sers Brita Jonsdotter, f 1750-11-16, gift till Nedre Gärdsjö

Sers Olof Jonsson, f 1754-05-11

Sers Jon Jonsson, f 1755-07-04

Sers Margeta Jonsdotter, f 1761-04-14

 

 

Västanå G9/10

VII)

Anna Jonsdotter, f 1747-06-01, g 1772-11-08 m

(Torrångs) Jon Andersson, f 1748-01-28, soldat nr 36 Plog, från Solberga A4 -D6

Barn:

Plog Anna Jonsdotter, f 1773-09-15, ”ovålig”

g 1795-08-13 till Busk Erik Göransson, f 1770-08-06, Västanå E15

Plog Brita Jonsdotter, f 1777-02-27

 

 

Västanå A5

Ej i B

I)

Hans Ersson

Barn:

Marit Hansdotter, f 1601 se nedan II)

 

 

II)

Marit Hansdotter, f 1601, begr 1676-01-16 (75 år), g 1631-06-26 m

Lars Mårtensson, från Sjurberg

Barn:

Anna Larsdotter, f 1639, se nedan III)

 

 

III)

Anna Larsdotter, f 1639, begr 1676-05-17 (37 år), g m

Hans Larsson, f 1630-10-10, från Västanå A4, död 1677 i Skåne (42 år)

Barn:

Brita Hansdotter, f ca 1661.Hon vittnade mot Skägg Kerstin Michilsdotter,

Västanå A2, i häxprocessen 1671 och var då 10 år.

Anna Hansdotter, f 1662

Hans Hansson, f 1664

g m Pell Anna Matsdotter, f 1672, Västanå A1 – C3.

De bosatte sig på Solberga D3 (nytt hushåll)

Karin Hansdotter

Sigfred Hansson, f 1670-06-26

 

Dödboken upptar tre barn begravda 1665-11-12, 1666-01-22 och 1678-06-22

 

”Utfattiga”

 

 

Västanå A6

B6 - C6 - D5 - E8. Ej i G.

I)

Michel Andersson, finns i jordeboken 1613 (Älvsborgs lösen), troligen far till:

Kerstin Michilsdotter, f ca 1610, se Västanå A2

Olof Michilsson, f 1622 eller 1632, se nedan II)

Anna Michilsdotter, f1624 eller 1628, begr 1701-07-19 (ca 77 år)

Lisbet Michilsdotter, hustru, f 1629-11-22 eller ca 1635, död i blodsot,

begr 1697-06-27 (ca 62 år). Gudfar: Olof Matsson, Boda,

gudmor Anders Matssons hustru, Östbjörka.

 

 

II)

Olof Michelsson, f 1622 eller 1632, begr 1708-05-03, brännsjuka (86 år), g m

Anna Hansdotter

Barn:

Hans Olsson, f 1668

g till Anna, f ca 1664, Gulleråsen C21

Olof Olsson, f 1670-02-27, se nedan Västanå D5 - E8

 

Karin, brorsdotter, f 1652, g t Gärdsjö

Lisbet, brorsdotter, f 1670

Olof Michilssons bror är ej identifierad.

 

1695 hörde gården till roten nr 12 Solvik och var taxerad till 1 001 bdl r j.

 

 

Västanå D5

III)

Michels eller Mökjas Olof Olsson, f 1670-02-27, död 1750 (80 år), g 1699-11-19 m

(Pell) Brita Matsdotter, f 1680-02-08 i Västanå A1 - C3, död 1750 (70 år), från Solberga B4 - C2

I vigselboken står felaktigt Olof Michelsson.

Olof Olsson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Mökjas Hans Olsson, f 1700-08-13

g 1726-05-30 till Lisbet Jonsdotter, f 1710-08-30, Boda A6 - E11

Mökjas Anna Olsdotter, f 1701-11-09, tvilling med

Mökjas Olof Olsson, f 1701-11-09, se nedan Västanå E8

Mökjas Anders Olsson, f 1705-07-09

g 1733-03-25 till (Gatu) Kerstin Matsdotter, f 1712-07-09, Boda B15 - C19

Mökjas Brita Olsdotter, f 1708-06-06

Mökjas Margeta Olsdotter, f 1717-05-01

g 1741-05-31 till Olof Ers Anders Olsson, f 1719-10-06, Ovanmyra D14

 

Logpigan Anna

 

 

Västanå E8

IV)

Mökjas Olof Olsson, f 1701-12-00, död 1780-06-18 i håll och sting (79 år), g 1 g 1726-12-26 m

(Länsmans) Margeta Jonsdotter, f 1712-04-17, från Nedre Gärdsjö, Rättvik

Barn:

Olof Olsson, f mellan 1727 och 1729

 

Mökjas Olof Olsson g 2 g 1730-04-01 m

Margeta Andersdotter, f 1712 av Anders Olsson och Brita Hansdotter, Nedre Gärdsjö,

död 1794-03-27 av ålder (82 år)

Barn 1 son och 5 döttrar. Kända är:

Mökjas Anna Olsdotter, f 1731-07-12, fosterdotter hos Mökjas Hans Olsson,

Boda A6 - D17

g 1750-03-25 till Åkers Anders Ersson, f 1723-08-31, Gulleråsen B3 - C26.

De bosatte sig på Boda A6 - D17

Mökjas Brita Olsdotter, f 1733-08-01

g 1751-12-26 m Erik Persson, Nedre Gärdsjö

Mökjas Margeta Olsdotter, f 1736-10-17

g 1759-12-26 till Långsveds Olof Ersson, f 1736-09-23, Änderåsen D6 - E12

Mökjas Olof Olsson, f 1739

Mökjas Kerstin Olsdotter, f 1747-04-17

 

Moder (vems?): Kerstin, f 1679, död 1750

 

Någon gång mellan 1756 och 1774 flyttade Mökjas Olof Olsson och Margeta Andersdotter till Västanå B4 - G18.

 

 

Västanå B4

C7 - D8 - E17 - G17>18 – h18 – j20 – Ksub20 – Lsub20 – M19 – N20 – Nsub20 – O20 – P19>20.

Nya hushåll E10, H20 och Psub20.

I)

Jon Larsson (angiven som änkeman i längden 1690-1699), g 1657-12-28 m

Brita Persdotter, f 1636, död före 1690, från Glistjärna i Rättvik

Barn:

Anna Jonsdotter, f 1668

troligen g 1703-11-15 m Hans Larsson, änkeman, f 1676 i Kärvsåsen A5,

boende i Silverberg C3 - D2

Erik Jonsson, f 1671, se nedan Västanå C7

Kerstin Jonsdotter, f 1673

Per Jonsson, f 1678

 

 

Västanå C7

II)

Pell Erik Jonsson, f 1671, begr 1724-04-08 i bröstsjukdom (53 år), g m

Anna Olsdotter, f 1671, från Lenåsen A6.

Barn:

Pell Jon Ersson, f 1694-02-04, död 1703-04-19 (9 år) bröstsjuka.

Pell Anna Ersdotter, f 1696-07-12, se nedan Västanå D8

Pell Margeta Ersdotter, f 1702-05-03, begr 1722-06-17, blodsot (20 år)

Pell Brita Ersdotter, f 1705-03-22

g 1735-12-26 till Laggar Anders Ersson, f 1710-02-07, Ovanmyra B4 - E23

Pell Erik Ersson, f 1707-09-27, Se Västanå E10 (nytt hushåll)

Pell Lars Ersson, f 1707-09-27 (tvillingar), "ofärdig", död 1782-07-01 (75 år),

håll och sting

g 1736-01-01 m (Kihl) Brita Hansdotter, f 1709-04-20, från Solberga A10 - D7.

De skrevs Annikas. Inga barn.

Pell Olof Ersson, f 1710-08-25

g 1741-12-28 till Malin Hansdotter, f 1726 av Hans Hansson och Kerstin,

Ängsåkern i Rättvik. Ängsåkern var en mycket liten by, som försvann ur

husförhörslängderna på 1700-talet. Den står i längderna mellan Glistjärna/

Nedanhol och Backa och ingår nu troligen i någon av dessa.

 

 

Västanå D8

III)

Pell Anna Ersdotter, f 1696-07-12, g 1721-12-26 m

Per/Peter Gudmundsson Blixberg, f ca 1698 i Sanne församling, Västergötland, Göteborgs och Bohus län,

trumslagare vid Bullarens kompani, Bohusläns kavalleri- och dragonregemente, tillhörde Kittelröds rote,

bosatt på torpet Kasen under Toröd, avsked 1711-08-18, anställd vid Dalregementet ca 1717, slagen vid

Willmansstrand 1741-08-23. Per Blixberg skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Pell Brita Persdotter, f 1722-08-25, begr 1722-09-16, blodsot (3 veckor)

Pell Margeta Persdotter, f 1724-05-08, se nedan Västanå E17

g 1743-01-23 m Stor Olof Ersson Klockare, f 1718, från Boda C5.

Pell Erik Persson, f 1726-06-03, begr 1727-07-02, sting (1 år)

Pell Kerstin Persdotter, f 1731-06-25

 

 

Västanå E17 – G17>18

IV)

(Pell) Margeta Persdotter, f 1724-05-08, g 1743-01-23 m

Hol (Stor) Olof Ersson, f 1718 i Boda, soldat nr 15 Klockare. Kommenderad till Djurgården. Enligt 1744 års

generalmönstringsrulla sjuk och skadad i höger axel och höger lår. Avsked 1748-06-06. Död 1776-02-05 i

bröstsjuka (58 år). Olof Klockare hade tjänstgjort i 15 år och bevistat åtskilliga kampanjer.

Barn 1 son och 6 döttrar. Kända är:

Hol Anna Olsdotter, f 1746-11-03

Hol Kerstin Olsdotter, f 1749-10-22

Hol Lisbet Olsdotter, f 1752-11-07

Hol Erik Olsson, f 1756-02-28, till Falun och Gävle

Hol Margeta Olsdotter, f 1759-08-10

g till Sers Erik Ersson, f 1740-01-29 i Västanå E10, änkeman

Hol Brita Olsdotter, f 1762-04-10

 

Hol Olof Ersson g 2 g 1765-01-01 m

(Långsveds) Anna Hansdotter, f 1734-07-25, från Ovanmyra E4, död 1802-02-13 (68 år)

Barn 2 söner och 1 dotter:

Hol Karin Olsdotter, f 1765-07-29 ”Quinnsperson”, död 1838

Barn: Hol Olof Ersson, f 1794-02-08, u ä se nedan VIb) Västanå L20- M20 – N20

Hol Hans Olsson, f 1767-10-14, död före 1770-05-23

Hol Hans Olsson, f 1770-05-23, se nedan V)

 

 

Någon gång mellan 1756 och 1774 flyttade Mökjas Olof Olsson, f 1701-12-00, och Margeta Andersdotter,

f 1712, hit från Västanå A6 - E8.

Hit flyttade även Mas Hans Hansson, f 1770-08-08 i Västanå C1 - E2, fosterson hos Annikas Olof Hansson,

f 1749-07-25, och Anna Ersdotter, f 1744-05-15, Västanå E10 - G12/13.

De flyttade senare till Västanå H20 (nytt hushåll)

 

 

V)

Hol Hans Olsson, f 1770-05-23, död 1742, g 1794-12-07 m

Grop Kerstin Ersdotter, f 1770-09-21, Västanå B10, död 1812-06-13

Barn:

Hol Anna Hansdotter, f 1797-12-29

Hennes son: Hans Olsson, f 1827-09-02, till Östbjörka 14

Hol Olof Hansson, f 1803-08-30, se nedan VIa) Västanå Nsub20

Hol Karin Hansdotter, f 1808-01-31, död 1808

 

 

Västanå Nsub20

VIa)

Hol Olof Hansson, f 1803-08-30, ”drängen”, g 1839-03-21 m

Margeta Hansdotter, f 1802-03-31, från Västanå 16

Barn:

Hol Anna Olsdotter, f 1840-11-23, död 1843

Hol Kerstin Olsdotter, f 1842-02-09

Hol Hans Olsson, f 1844-05-26

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen sub 4, Litt Db, och taxerades till 16,578 kappland.

Det var då den minsta bebyggda fastigheten i byn.

 

 

Västanå L20 - M19 - N20 - O20 - P20>21

VIb)

Hol Olof Ersson, f 1794-02-08, Soldat Some, död på Falu Lasarett 1826 - 1835, g m

Lisbet Ersdotter, f 1791, från Blecket 14, död 1847-09-23

Barn:

Hol Erik Olsson, f 1820-12-18, till Östbjörka 1840, se nedan VII) Västanå N20

Hol Hans Olsson, f 1825-10-22

g 1855 till Ovanmyra 12

Hol Anna Olsdotter, f 1830-05-03, se Västanå Psub20 (nytt hushåll)

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 4, Litt Da, och taxerades till 25,847 kappland.

Ägare var då soldaten Somes änka.

 

 

Västanå N20 - O20 - Psub20

VII)

Hol Erik Olsson, f 1820-12-18, g 1841-01-03 m

Anna Hansdotter, f 1820-03-27, från Östbjörka 18

Barn:

Hol Lisbet Ersdotter, f 1841-09-06, död 1847-12-26

Hol Anna Ersdotter, f 1843-09-23

Hol Lisbet Ersdotter, f 1846-04-20, död 1847-07-15

Hol Olof Ersson, f 1848-07-14. I dopboken anges fadern som Stöt Erik Olsson.

Hol Hans Ersson, f 1851-01-29

Hol Erik Ersson, f 1854-08-20

Hol Jon Ersson, f 1858-04-13, död 1859-04-30

 

Hol Erik Olsson var byuppsyningsman 1850.

Hushållet betecknas som fattigt.                           

Alla till Östbjörka 1859

 

 

Västanå B7

Ej i C

I)

Wååls hustru Margeta Nilsdotter, f 1641, "i Hälsingland"

Barn:

Wåål Margeta, f 1668, död före 1701

Wåål Olof, f 1671,död före 1701

Wåål Anders, f 1673, död före 1701

Wåål Lisbet

 

1695 hörde gården till roten nr 16 Skarp och var taxerad till 260 bdl r j. Det var då den minsta gården i byn.

 

 

Västanå B8

Ej i C

I)

Jon Larsson. död före 1673, g m

Margeta, f 1626, död 1691-06-03 (65 år)

Barn:

Anders Jonsson, f 1663

Mats Jonsson, f 1666

 

 

Västanå B9

C10. Ej i D.

I)

Hans Hansson, från Västanå AI. Undertecknar 1651-06-08 tillsammans med Anders Nilsson,

Kärvsåsen A8, ett kontrakt med kyrkoherden Petrus Schottenius om betalning för en utökning

av gudstjänsterna i kapellet till två per månad.

g 1636-06-26 m

Margeta, Olof Hanssons dotter, Ovanmyra

Barn:

Anna Hansdotter, f 1637-05-07, gudfar Anders Larsson, Västanå (han fanns där 1618)

gudmor Mats Hanssons hustru Sigri, länsmannens dotter, Västanå (han fanns där 1613)

g till Olof Michilsson, f 1622 eller 1632, Västanå A6

Olof Hansson, f 1639, se nedan II)

 

1663 hade familjen fäbodar i Hållberget och del i kvarn i Västanån och Vinterån.

 

Brodern Erik Hansson g 1636-06-26 m

Marit, Olof Hanssons dotter, Ovanmyra. Ej identifierad.

 

 

II)

Olof Hansson, f 1639, död i ryggvärk, begr 1697-07-02 (58 år), g 1671-11-12 m

Brita Larsdotter, f 1643, från Sätra

Barn:

Margeta Olsdotter, f 1672-10-26, se nedan Västanå C10

Hans Olsson, f 1680-09-05

 

 

Västanå C10

III)

Margeta Olsdotter, f 1672-10-26, begr 1707-09-29 i bröstsjuka (ca 34 år), g 1698-12-26 m

Anders Carlsson, f 1660 i Osmundsberg A5, soldat nr 4 Willstöt, änkeman från Lenåsen

A16 - B17, begr 1716-05-23 i Osmundsberg, sting, enligt dödboken 60 år.

Barn:

Anna Andersdotter, f 1699-10-19. begr 1699-10-29, sting (10 dygn)

Olof Andersson, f 1700-08-17, död 1701 - 1719

 

 

Västanå B10

C4 - D4 - E5 - G3/5 + G11 – H5 – J5 – K5 – L5 – M5 – N5 – O5 – Psub5 – Ssss2 – Tsss2.

Nytt hushåll E9

I)

Grop Erik Andersson, f 1620, död i blodsot, begr 1697-07-02 (77 år), g m

Kerstin, f 1640, död 1712-12-21 av rev (72 år)

Barn:

Ett barn, begr 1664-06-19

En dotter, f ca 1659, begr 1672-02-11 (13 år)

Grop Hans Ersson, f 1666, se nedan Västanå D4

Grop Lisbet Ersdotter, f 1672-05-27, död före 1674

Grop Lisbet Ersdotter, f 1674

g till Dalstu Anders Andersson, f 1670, Solberga A3 - C3

 

Anna Larsdotter, brorsdotter, f 1675.Hon kan vara dotter till Lars Andersson, begr 1675-11-07 och

hans hustru, begr 1676-04-03, som bara finns upptagna i dödboken, och som inte är identifierade.

 

1663 hade familjen fäbodar i Hållberget och del i kvarn i Västanån.

 

1695 hörde gården till roten nr 12 Solvik och var taxerad till 1 268 bdl r j

Det var då den näst största gården i byn.

 

 

Västanå D4

II)

Grop Hans Ersson, f 1666, g m

Kerstin, f 1661, begr 1729-08-03, sting (68 år)

Hans Ersson (dödsboet) skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Grop Anders Hansson, f 1693-01-06

Grop Erik Hansson, f 1696-06-26, död 1703 (7 år)

Grop Anna Hansdotter, f 1700, se nedan Västanå E5

Grop Margeta Hansdotter, begr 1701-01-20 (5 veckor)

Grop Hans Hansson, f 1701-12-25, se Västanå E9(nytt hushåll)

Grop Margeta Hansdotter, f 1704-07-18

g 1724-12-28 till Stöt Jon Jonsson, f 1697-04-11, Lenåsen E16

 

 

Västanå E5

III)

Grop Anna Hansdotter, f 1700, död före 1742, g 1719-05-18 m

(Kihl) Anders Hansson, f 1701, från Solberga A10 -D7, soldat nr 18 Sohlberg, död ca 1769

(ca 68 år). "Slagen vid Villmansstrand" enligt E17 (?).Husbonde fr o m 1733.Makarna skrevs

till en början på Västanå B4 -E17.

Barn:

Grop Sara Andersdotter, f 1719

Grop Brita Andersdotter, f 1721-08-07,

g 1 g 1761-11-15 till Stöt Olof Olsson, Lenåsen E21, död 1766-05-11 i feber,

utan barn

g 2 g 1767-05-28 till änklingen Niss/Wåhl Anders Andersson, f 1725-01-02 i

Kärvsåsen A11 - E16, boende Västanå B11 - G8

Grop Margeta Andersdotter, f 1724

Grop Anna Andersdotter, f 1724-12-22

g 1753-07-08 till Gäl Erik Andersson, f 1728-06-15, Lenåsen A7 - D13

Grop Kerstin Andersdotter, f 1728-08-28, begr 1728-09-15 (3 veckor)

Grop Margeta Andersdotter, f 1731-02-05, död 1794-07-05 (63 år)

g 1779-12-05 till änklingen Laggar Olof Olsson, f 1725-08-12 , Solberga A1 -E1

Grop Kerstin Andersdotter, f 1737-12-03

 

Grop Anders Hansson g 2 g 1742 m

(Pell) Kerstin Olsdotter, f 1713-06-11, från Västanå A1 - D2, död i januari 1793 av rev (80 år)

Barn 1 son och 7 döttrar:

Grop Karin Andersdotter, f 1743-10-13, död före 1751-10-21

Grop Hans Andersson, f 1746-01-11, se nedan IV Västanå G3/5

Grop Lisbet Andersdotter, f 1748-09-11

Grop Kerstin Andersdotter, f 1750-05-28, död före 1754-05-26

Grop Karin Andersdotter, f 1751-10-21, se Västanå H4 (nytt hushåll)

Grop Kerstin Andersdotter, f 1754-05-26

Grop Sara Andersdotter, f 1757-06-09

 

 

Västanå G3/5

IV)

Grop eller Grönings Hans Andersson, f 1746-01-11, död 1796-05-02 (50 år), g 1777-11-30 m

(Annikas) Karin Andersdotter, f 1744 eller 1745 i Boda, änka, ej identifierad.

Barn:

Grönings Brita Hansdotter, f 1778-09-29, gift

Grop Anders Hansson, f 1780-05-19, soldat Goliath, se nedan V)

 

 

Västanå G11

Annikas Karin Andersdotter var g 1 g 1764 med

Erik Ersson, ej identifierad.

Hon beskrivs i G11 som ”Annikas änka Karin Ersdotter (ska uppenbarligen vara

Andersdotter) född 1744, gift 1777 med Gröningen”.

Barn:

Erik Ersson, f 1768-12-15

Kerstin Ersdotter, f 1770-09-21, fosterdotter hos styvfaderns föräldrar

Grop Anders Hansson och Kerstin Olsdotter, Västanå B10 - E5 ovan

 

 

V)

Grönings Anders Hansson, f 1780-05-19, soldat Goliath, död 1835, g 1 g 1803 m

(Lasses) Kerstin Hansdotter, f 1778-06-30, från Ovanmyra B21, död 1820-07-29

Barn:

Grönings Hans Andersson, f 1804-09-12

Grönings Brita Andersdotter, f 1806-09-11, död 1807

Grönings Anders Andersson, f 1808-08-19

g till Ovanmyra 34

Grönings Karin Andersdotter, f 1811-03-01

g 1844-10-06 till Pell Olof Olsson, f 1796-04-12, Västanå A1

Grönings Erik Andersson, f 1815-10-30, 1835 till Boda/Ovanmyra

Grönings Olof Andersson, f 1818-01-23, död 1856-10-19

 

Grönings Anders Hansson g 2 g 1822-09-01 till

Lishans Margeta Ersdotter, f 1792-06-19, från Västanå E15

Barn:

Grönings Anna Andersdotter, f 1824-08-03, se nedan VI) Västanå O5 - Psub5

Grönings Jon Andersson, f 1825-12-07, död före 1827-07-27

Grönings Jon Andersson, f 1827-07-27

Grönings Brita Andersdotter, f 1831-04-20, död 1835-07-03

Grönings Jöran Andersson, f 1829-04-09

Grönings Margeta Andersdotter, f 1833-10-31, död 1837-03-21

Grönings Lisbet Andersdotter, f 1836-12-25, fått Nya Testamentet 1853

Skriven under Västanå S utan jordenummer.

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 2, Litt Ba, och taxerades till 48,311 kappland.

 

 

Västanå O5 - Psub5 - Ssss2 - Tsss2

VI)

Grönings Anna Andersdotter, f 1824-08-03, g 1851-03-06 m

Anders Andersson, f 1825-10-14, från Gärdebyn 46, Rättvik

Barn:

Grönings Hans Andersson, f 1852-10-14

Grönings Brita Andersdotter, f 1853-10-20

Grönings Anna Andersdotter, f 1856-11-09

Grönings Margeta Andersdotter, f 1859-05-19

Grönings Hans Andersson, f 1863-06-13

Grönings Erik Andersson, f 1867-07-31, död 1867-11-01

 

Hushållet betecknas som ”knappt”.

 

 

Västanå B11

C11 - D9 - E13 - G4>8 – H8 – J8 – K8 – L8 – M8 – N8 –O8 – S3 – T3.

Nya hushåll E14 och Nsub8.

I)

Per Nilsson, ”Wåhl Pelle i Solberga” g m

Brita, begr 1633-04-07

Barn:

Nils Persson, se nedan II)

 

 

II)

Wåhl Nils Persson, begr 1675-05-26, g 1637-06-25 m

(Sörbergs) Anna Andersdotter, begr 1675-05-30

I vigselboken står han skriven i Solberga.

Barn:

Wåhl Erik Nilsson, f 1644, se nedan III)

Wåhl Lisbet Nilsdotter, begr 1680-04-04

troligen även

Wåhl Anders Nilsson

hustrun begr 1674-03-19

Barn: Wåhl Anna Andersdotter, f 1668-05-17

Wåhl Nils Andersson, f 1670-06-12

 

Dödboken upptar 2 barn begr 1675-05-26 och 1675-06-13.

 

1663 hade familjen fäbodar i Skälberget och del i kvarn i Västanån.

 

 

III)

Wåhl Erik Nilsson, f 1644, begr 1728-10-27, ålder (84 år), g 1679-11-02 m

Kerstin Jonsdotter, f 1653 av Jon och Brita, Stumsnäs, död 1720-04-20 i bröstsjuka (67 år)

Familjen bodde minst 10 år i Stumsnäs

Barn:

Wåhl Brita Ersdotter, f 1680, "bräcklig"

Wåhl Karin Ersdotter, f 1683, se nedan Västanå D9 - E13

Wåhl Nils Ersson, f 1685

g 1710-05-30 m Finn Anna Larsdotter, f 1690, från Silverberg A6 - D6

Wåhl Anna Ersdotter, f 1691-05-17 i Stumsnäs

Wåhl Erik Ersson, f 1699-09-29 i Västanå, se Västanå E14 (nytt hushåll)

Wåhl Kerstin Ersdotter

 

 

Västanå D9 - E13

IV)

Wåhl Karin Ersdotter, f 1683, g 1713-06-21 m

Olof Ersson, f 1680, från Gärdsjö. Han skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Wåhl Kerstin Olsdotter, f 1713-09-15, se nedan Västanå G8

Wåhl Margeta Olsdotter, f 1716-01-02

g 1756-12-26 till Hans Andersson, f 1723-04-05, soldat nr 4 Willstöt,

Osmundsberg G13

Wåhl Karin Olsdotter, f 1718-11-29, död 1775-02-19 i feber (57 år)

Wåhl Erik Olsson, f 1722-04-05, död ogift 1773-03-14 (51 år)

Wåhl Brita Olsdotter, f 1726-01-26

 

 

Västanå G4/8

V)

Wåhl Kerstin Olsdotter, f 1713-09-15, död ca 1762 (ca 49 år), g 1748-12-28 m

(Niss) Anders Andersson, f 1725-01-02, från Kärvsåsen A11 - E16, död 1779-02-16

av håll och sting (54 år)

Barn 2 söner och 1 dotter:

Wåhl Anders Andersson, f 1749, död 1750-10-15 (1 år)

Wåhl Olof Andersson, f 1751-02-04, se nedan Västanå G8

Wåhl Anna Andersdotter, f 1753-05-30

 

Wåhl Anders Andersson g 2 g 1767-05-28 m

(Grop) Brita Andersdotter, f 1721-08-07, från Västanå B10 - E5, änka, död 1775-02-19 (54 år)

 

 

Västanå G8

VI)

Wåhl Olof Andersson, f 1751-02-04, död 1790, g 1777-11-30 m

Lisbet Andersdotter, f 1756 (1753?), från Bjursås, död 1835-09-15

Barn

Wåhl Kerstin Olsdotter, f 1778-09-12, död 1800 (22 år)

Wåhl Anders Olsson, f 1781-02-11, död 1783-08-02 i rödsot (2 år)

Wåhl Lisbet Olsdotter, f 1784-11-12, se nedan VII) Västanå K8

Wåhl Anna Olsdotter, f 1788-12-17, död 1790

 

 

Västanå K8 - L8 - M8 - N8

VII)

Wåhl Lisbet Olsdotter, f 1784-11-12, död 1810-08-??, g 1804-01-08 m

Målar Olof Jonsson, f 1775, i Backa 28, soldat Lärka, sedan soldat Giös eller Gosse,

fånge i Norge, kyrkovaktmästare, död 1841

Barn:

Målar Olof Olsson, f 1807-02-10, död 1807

Målar/Wål Jon Olsson, f 1808-07-31, se nedan VIIIa) Västanå Nsub8

 

Olof Jonsson g 2 g 1811 m

Karin Jonsdotter, f 1773, från Boda 16, död 1819-01-01

Barn:

Målar/Wål Olof Olsson, f 1813-09-26, se nedan VIIIb Västanå N8

Målar Brita Olsdotter, f 1817-01-03

 

Olof Jonsson g 3 g 1819 m

Brita Andersdotter, f 1777, från Backa 50, död 1854-01-27

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 3, Litt C, och taxerades till 55,988 kappland.

 

 

Västanå Nsub8 - Osub8 - Psub8

VIIIa)

Wål Jon Olsson, f 1808-07-31, g 1836-02-08 m

Brita Larsdotter, f 1807-08-03, från Gärdebyn 12

Barn:

Wål Olof Jonsson, f 1836-10-08

Wål Lisbet Jonsdotter, f 1837-05-12

Wål Jon Jonsson, f 1839-09-08

Wål Anna Jonsdotter, f 1842-01-14

Wål Lars Jonsson, f 1844-12-04

Wål Brita Jonsdotter, f 1851-10-31 i Hammerdal

 

Hushållet betecknas som fattigt. Alla till Hammerdal i Jämtland 1856.

 

 

Västanå N8 - O8

VIIIb)

Wål Olof Olsson, f 1813-09-20, g 1840-05-31 m

Anna Hansdotter, f 1811-02-15, från Born 22

Barn:

Wål Karin Olsdotter, f 1844-04-06

Wål Olof Olsson, f 1846-11-06, se IX) Västanå S3

Wål Hans Olsson, f 1849-03-31, dövstum. I dopboken skrivs fadern Stöt Olof Olsson.

Wål Anna Olsdotter, f 1851-09-07

 

Hushållet betecknas som fattigt.

 

Västanå S3 - T3

IX)

Wål Olof Olsson, f 1846-11-06, hemmansägare, g m

Brita Danielsdotter, f 1848

Barn:

Wål Anna Olsdotter, f 1879

Wål Anders Olsson, f 1881

Wål Brita Olsdotter, f 1884

Wål Elisabet Olsdotter, f 1888

 

 

Västanå C1

D1 - E2 – (F saknas, ej i G) – J9 – K9 – L9 – M9 – N9 – O9 – P9. Nytt hushåll Nsub9.

I)

Mats Erik Ersson, f 1662, från Västanå A3, soldat, begr 1721-04-16 (53 år enligt dödboken), sting, g 1680-12-26 m

Brita Hansdotter, f 1666 i Västanå, ej identifierad.

I vigselboken står Erik Ersson skriven i Ovanmyra.

Barn:

Mats Brita Ersdotter, f 1684, troligen död före 1688-06-04

Mats Hans Ersson, f 1686-05-24, död 1701 - 1719

Mats Kerstin Ersdotter, f 1694-02-18

Mats Margeta Ersdotter, f 1695

g till Lisl eller Kihl Hans Andersson, f 1693-04-02, Västanå C9 – E16

Mats Anna Ersdotter, f 1695

Mats Erik Ersson, f 1698-11-17, död före 1702-06-29

Mats Karin Ersdotter, f 1700-02-02

g 1729-11-16 till Ingebors Erik Persson, f 1704-07-20, Solberga A7 - D10

Mats Erik Ersson, f 1702-06-29, begr 1703-11-08 (1½ år), kopporna

Mats Anders Ersson, f 1704-09-17Husbonde i Västanå C1 - D1 t o m 1733.

g 1726-12-04 till (Bunis) Brita Carlsdotter, f 1709-12-11,Ovanmyra E20

Mats Lisbet Ersdotter, f 1707-06-13, se nedan Västanå E2

troligen också

Brita Ersdotter, f 1688-06-04

 

 

Västanå E2

II)

Mats Lisbet Ersdotter, f 1707-06-13, g 1731-01-06 m

(Pellmats) Lars Hansson, f 1708-02-27, från Solberga D3. Husbonde fr o m 1734

Barn:

Mats Hans Larsson, f 1732-01-13, se nedan Västanå E2

Mats Erik Larsson, f 1733-12-24

Mats Anna Larsdotter, f 1736-03-29

 

Mats Lars Hansson g 2 g 1738-11-12 m

Anna Ersdotter, Ovanmyra. Ej identifierad.

Barn:

Mats Anders Larsson, f 1739-09-23

 

 

Västanå E2

III)

Mats Hans Larsson, f 1732-01-13, död 1773-02-02 (41 år), g 1754-12-26 m

(Skägg) Margeta Andersdotter, f 1737-04-10, från Västanå A2 - E4, död 1775-01-01 (38 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Mats Lisbet Hansdotter, f 1758-11-29

Mats Anna Hansdotter, f1762-01-05, till sin morfars syster och svåger, Skägg Brita

Ersdotter och Olof Hansson, Västanå G6/7, som fosterdotter, död 1784-09-02 (22 år), sjuklig lång tid.

g 1780-12-03 m (Sparf) Erik Jonsson, f 1756-12-25, från Ovanmyra D6 - G9

Mats Anders Hansson, f 1765-06-12, se nedan IV)

Mats Kerstin Hansdotter, f 1768-06-21

Mats Hans Hansson, f 1770-08-08,

Han blev först fosterson hos Annikas Olof Hansson, f 1749-07-25, och Anna Ersdotter, f 1744-05-15,

Västanå E10, flyttade sedan till änkan Mökjas Margeta Andersdotter, f 1712, Västanå B4 - G18.

 

 

Västanå J9 - K9 - L9

IV)

Mats Anders Hansson, f 1765-06-12, g 1785-12-26 till

Kofla Anna Larsdotter, f 1769-01-06, Solberga A5 - G10

De flyttade sedan tillbaka till Västanå C1 och skrevs först Wåhl, sedan Mats (i L)

Barn:

Wåhl Hans Andersson, f 1787-01-14

Wåhl Margeta Andersdotter, f 1792-02-28 i Solberga, se nedan Va) Västanå N9

Wåhl Anders Andersson, f 1794-03-12

Wåhl Anna Andersdotter, f 1796 pingst, uttagit besked till? 1819, se nedan Västanå Nsub9 (nytt hushåll)

Wåhl Lars Andersson, f 1800-04-01, död 1801

Wåhl Lars Andersson, f 1806-03-25

 

Mats Anders Hansson var vargeringskarl 1784. ”Varit borta i flera år, antagligen död” enl hfl 1816 - 1825 (L)

 

 

Västanå N9 - O9 - P9

Va)

Mats Margeta Andersdotter, f 1792-02-28 i Solberga A5, död 1838-03-28, g 1821 m

(Tin Ollas) Olof Andersson, f 1798-12-04, från Nittsjö 6, död 1870-02-10

Barn:

Mats Anna Olsdotter, f 1822-11-12

g 1852 till Gulleråsen 12

Mats Anders Olsson, f 1824-08-07, se Västanå Psub9 (nytt hushåll)

Mats Olof Olsson, f 1827-09-28, död 1828-04-27

Mats Olof Olsson, f 1829-08-07, död 1845-05-09

Mats Olof Olsson, f 1831-06-20, död 1837-03-19

Mats Kerstin Olsdotter, f 1833-08-30, se nedan VI) Västanå P9

Mats Anna Olsdotter, f 1835-12-28

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 1, Litt Ab, och taxerades till 35,657 kappland.

Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

Västanå Nsub9 - Osub9 - Psub9

Vb)

(Wåhl) Anna Andersdotter, f 1796 pingst, uttagit besked till ? 1819, död 1845, g 1829-04-29 m

Olof Olsson Blank, f 1805, soldat, från Grimsåker, Malung. De skrevs Mats.

Hennes son:

Anders Olsson, f 1829-02-02, uttagit besked 1846

Bådas barn:

Mats Anna Olsdotter, f 1835-12-22, flyttat 1846

 

 

Västanå P9

VI)

Mats Kerstin Olsdotter, f 1833-08-30, g 1869-05-03 m

Erik Ersson, soldat nr 6 Stöt, f 1846-06-02 från Solberga.

Barn:

Anders Ersson, f 1870-12-24

Olof Ersson, f 1872-07-22

Anna Ersdotter, f 1874-05-09, död 1874-11-20

Erik Ersson, f 1876-07-11

 

 

Västanå C9

D7 - E12 + E16 - G16>17 – H17 – J19 – K19 – L19 – M19 – N19 – O19 – O19>20.

Nytt hushåll E15

I)

Anders Hansson, soldat nr 46 Grabb, antagen 1683, g m

Malin Andersdotter

Barn:

Hans Andersson, f 1693-04-02, se nedan IIa Västanå E16

Anders Andersson, f 1693-04-02

troligen gift m Ingry Andersdotter (ej identifierad)

Barn: Hans Andersson f 1711-11-24

g till Lund Kerstin Matsdotter, f 1704-07-29, Ovanmyra LA3.

Erik Andersson, f 1694-12-09, begr 1698-10-30 (4 år), bröstsjuka

Margeta Andersdotter, f 1698, se nedan IIb Västanå D7 - E12

Erik Andersson, f 1699-09-30.Se Västanå E15 (nytt hushåll).

 

 

Västanå E16

IIa)

Lisl eller Kihl Hans Andersson, f 1693-04-02, troligen g 1 g m

Kerstin Andersdotter, f ca 1673, begr 1721-07-16 av ålder (ca 87 år), från Solberga A8.

 

Lisl eller Kihl Hans Andersson var gift 2 g m

Mats Margeta Ersdotter, f 1695 från Västanå C1

Hans Andersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Lisl Anders Hansson, f 1730-11-19, begr 1731-01-31, sting (2 mån)

Lisl Margeta Hansdotter, f 1732-09-02

g 1753-04-25 m Olof Hansson, f 1730, Nedre Gärdsjö, Rättvik

Barn: Jon Olsson f 1755-08-24

 

 

Västanå D7 - E12

IIb)

Lisl Margeta Andersdotter, f 1698, död 1776-01-23 (86 år) efter lång tids sjukdom i andtäppa,

g 1724-11-08 m

Staffas Hans Matsson Goliath, f 1697-04-13, från Västanå A3 - D10, död ca 1766 (ca 69 år),

husbonde 1734 - 1735.

Barn 1 son och 2 döttrar:

Lisl Mats Hansson, f 1724-12-03, död 1743 (19 år)

Lisl Brita Hansdotter, f 1726-05-13, se nedan Västanå G17

Lisl Margeta Hansdotter, f 1732, se Västanå E15 (nytt hushåll)

 

Föräldrarna skrevs senare på Västanå A3 - D10.

 

 

Västanå G16/17

III)

Brita Hansdotter, f 1726-05-13, död 1798-11-04 av svullnad (72 år), g 1752-11-29 m

Lishans Hans Jonsson, f 1721-09-15 från Lenåsen A9 - C16, död 1778-05-11 (57 år)

Insjuknade under arbete på Mårtanbergs koppargruva.

Barn 2 söner och 2 döttrar:

Lis Hans Jon Hansson, f 1753-12-04, soldat nr 18 Sohlberg, se nedan IV)

Lis Hans Anna Hansdotter, f 1755-10-02

Lis Hans Hans Hansson, f 1759-05-04, "till Uppsala 1772"

Lis Hans Margeta Hansdotter, f 1761-06-11

 

 

IV)

Lis Hans Jon Hansson, f 1753-12-04, soldat nr 18 Sohlberg, död 1826-08-24, g 1 g 1779 m

(Laggar) Kerstin Matsdotter, f 1741-02-14, från Solberga E2

Barn:

Lis Hans Brita Jonsdotter, f 1782-01-14, död 1782-08-12 i håll och stygn (7 mån)

Lis Hans Anna Jonsdotter, f 1783-11-02

g 1804-12-26 till Grop Jon Jonsson, f 1780-04-12, Västanå E9

 

Lis Hans Jon Hansson g 2 g 1791-02-07 m

(Pell) Karin Matsdotter, f 1752-12-05, från Solberga B4 - E4

Barn:

Lis Hans Hans Jonsson, f 1794-04-01, soldat Wikman, död i Fredrikshald 1814

Lis Hans Brita Jonsdotter, f 1797-01-01, g 1826, se nedan V)

 

 

Västanå N19 - O19 - P19>20

V)

Lis Hans Brita Jonsdotter, f 1797-01-01, död 1866-11-03, g 1826-12-?? m

Skägg Olof Jonsson, f 1801-04-21, från Västanå A2, död 1861-06-13

Barn:

Lishans Brita Olsdotter, f 1827-08-21, 1855 till Hedin i Utby, Rättvik

Lishans Jon Olsson, f 1830-01-10, 1843 till Delsbo, Hälsingland

Lishans Lisbet Olsdotter, f 1833-09-28

Barn: Brita, f 1869-09-21

Lishans Kerstin Olsdotter, f 1836-09-20, död 1837

Lishans Anna Olsdotter, f 1841-01-07, 1849 till Järvsö, Hälsingland

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 4, Litt D, och taxerades till 52,472 kappland.

Hushållet beskrivs som fattigt.

 

 

Västanå C12

Ej i D

I)

Anders Olsson, g m

Margeta

Barn:

Lisbet

 

 

Västanå E3

G1 – H2, ej i J

I)

Anna Olsdotter, f 1700, möjligen från Västanå A4 - B5, död ca 1765 (ca 65 år), g 1732-07-16 m

Olof Olsson, f 1713 av Olof Olsson och Anna Matsdotter, Gärde i Leksand, soldat nr 3 Wikman,

antagen 1730, död 1776-02-02 av häftig feber (63 år)."Olof Olsson tjänstgjorde för Wikmans rote

i 33 år och bevistade under denna tid åtskilliga kampanjer."

Olof Olsson stod som husbonde 1734 - 1741.

Barn 3 söner och 1 dotter

Anders Olsson, f 1732-09-02

Olof Olsson, f 1734-07-22, se nedan II)

Anna Olsdotter, f 1737-04-23

Hans Olsson, f 1739-09-13, soldat Wikman

g 1760-05-20 m Byggils Brita Olsdotter, f 1728-09-16, från Boda B7 -D15

Barn: Anna Hansdotter, f 1760-09-19.De bosatte sig på Silverberg F13.

 

Syster: Anna Olsdotter

 

 

Västanå G1

II)

Olof Olsson, f 1734-07-22, soldat Målare, död 1788-02-26 i bröstsjuka, g 1753-08-26 m

(Pellmats) Anna Hansdotter, f 1732-08-03, från Solberga D3

Det tycks inte ha funnits någon rote Målare i Rättviks kompani.

Barn:

Anna Olsdotter, f 1753-11-21, död före 1763-07-26

Karin Olsdotter, f 1755-05-22 i Solberga enligt dopboken.

Felskrivning eller bodde de tillfälligt i hustruns föräldrahem?

Anna Olsdotter, f 1763-07-26

Olof Olsson, f 1765-03-02

Lisbet Olsdotter, f 1767-04-22, död före 1772-10-16

Hans Olsson, f 1768-12-23

Brita Olsdotter, f 1770-12-11

Lisbet Olsdotter, f 1772-10-16, krympling

Erik Olsson, f 1775-07-29, soldat Spåman, se Västanå J2 (nytt hushåll)

Anders Olsson, f 1775-07-29, begr 1775-09-17

(5 veckor enligt personalieboken), tvillingar

 

 

Västanå E4

Ej i G

I)

Skägg Anders Ersson, f 1712-08-01, soldat nr 44 Dahl, från Västanå A2 - D3,

död 1740 i Finland (28 år), g 1734-12-01 m

Anna Ersdotter, f 1693 av Erik Larsson och Anna Olsdotter, Västanå, (ej identifierade),

död 1778-01-28 av ålder (85 år)

Anders Dahl är antecknad som husbonde fr o m 1736.

Barn 1 son och 1 dotter. Känd är:

Skägg Margeta Andersdotter, f 1737-04-10,

g 1754-12-26 till Mats Hans Larsson, f 1732-01-13, Västanå C1 - E2

 

 

Västanå E9

G10>11 – H11 – J12 – K13 – L13 – M13 – N13 – O13. Ej i P.

I)

Grop Hans Hansson, f 1701-12-25, från Västanå B10 - D4, död 1742 - 1755, g 1723-12-01 m

Brita Danielsdotter, f 1701-03-29, död 1746 (45 år), från Lenåsen A10 - C18

Hans Hansson är antecknad som husbonde fr o m 1735.

Barn:

Grop Margeta Hansdotter, f 1725-05-24, se nedan II)

Grop Kerstin Hansdotter, f 1726-12-17

Grop Anders Hansson, f 1732-08-04

 

 

Västanå G10/11

II)

Grop Margeta Hansdotter, f 1725-05-24, död ca 1755 (ca 30 år), (i barnsbörd?), g 1741-12-28 m

(Smårts) Erik Jonsson, f1719-02-02 i Lenåsen, från Ovanmyra A8 - D10, död 1776-09-08 (57 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar (?):

Grop Kerstin Ersdotter, död 1742

Grop Hans Ersson, f 1744-11-04

Grop Jon eller Jonas Ersson, f 1746-02-22, se nedan III) Västanå G11

Grop Brita Ersdotter, f 1750-03-31

g 1775-02-19 till Staffas Erik Matsson, f 1748-02-27, Västanå A5 - E11

Grop Lisbet Ersdotter, f 1752-03-09

g 1775-02-12 m Staffas Olof Matsson, f 1746-04-06, soldat nr 4 Willstöt,

också Västanå A5 - E11

Grop Margeta Ersdotter, f 1755-05-22

 

Grop Erik Jonsson g 2 g 1756-04-19 m

(Sööl) Anna Ersdotter, f 1718-10-10, från Gulleråsen B3 - D22, död 1803-06-28 (86 år)

Barn 1 son:

Grop Erik Ersson, f 1760-01-15

 

 

Västanå G10/11

III)

Grop Jon eller Jonas Ersson, f 1746-02-22, g 1773 m

(Långsveds eller Långsvends) Sara Ersdotter, f 1746-01-28, från Ovanmyra E4 - G7,

"i Uppland 1774" enl G10/11

Barn:

Grop Maria Elisabet (Maja Lisa) Jonsdotter, f 1774, (Svärdsjö?)

g 1806 till Nedre Gärdsjö

Grop Erik Jonsson, f 1778-02-16, död 1778-12-02 (10 mån)

Grop Jonas Jonsson, f 1780-04-12, se nedan IV)

Grop Hans Jonsson, f 1783-05-06, död före 1784-03-25 i kopporna (10 mån)

Grop Brita Jonsdotter, f 1788-11-19 (struken i H = 1787 - 1795)

 

Grop Sara Ersdotter gifte sig 2 g i maj 1786 till Kaj Hans Hansson, f 1764-09-13,

Ovanmyra LA3 - G4.

 

 

Västanå K13 - L13 - M13 - N13 - O13

IV)

Grop Jon Jonsson, f 1780-04-12, soldat, död 1832, g 1804-12-26 m

Lis Hans Anna Jonsdotter, f 1783-11-02, från Västanå C9, död 1852-04-27.

I 1847 - 1856 års husförhörslängd (O13) står hon ensam kvar.

Barn:

Grop Kerstin Jonsdotter, f 1806-05-28

Grop Margeta Jonsdotter, f 1809-11-16, till Gästrikland 1825

Grop Jon Jonsson, f 1813-11-21, död 1816

Grop Lisbet Jonsdotter, f 1817-01-10

Grop Brita Jonsdotter, f 1820-10-03, till Valbo 1839

Grop Anna Jonsdotter, f 1822-03-29, död före 1824-03-29

Grop Anna Jonsdotter, f 1824-03-29, till Ångermanland

Grop Sara Jonsdotter, f 1827-04-10, till Valbo 1840

 

 

Västanå E10

G12>13 – H13 – J15 – K15 – L15 – M15 – N15 – O15 – Ssub1 – Tsub1

I)

Sers (Pell) Erik Ersson, f 1707-09-27, från Västanå B4, begr 1768-06-10,

g 1 g 1737-11-20 m

Kerstin Hansdotter, f 1714-07-11 av Hans Rasmusson, f 1679, Viken ovan gattu nr 4,

och Margeta från Västbjörka, begr 1742-01-01

Barn:

Sers Erik Ersson, f 1740-01-29, se nedan IIa)

 

Sers (Pell) Erik Ersson var g 2 g m

Anna Hansdotter, f 1708

Erik Ersson skrevs som husbonde fr o m 1734

Barn

Sers Lars Ersson, f 1743

Sers Anna Ersdotter, f 1744-05-15, se nedan IIb)

Sers Brita Ersdotter, f 1747-09-00

g 1775-03-20 till Mas Erik Olsson, f 1753, Ovanmyra E20 - F27

Sers Anders Ersson, f 1750-04-15

 

Sers Erik Erssons moder Anna, f 1671 eller 1678, död 1749.

 

 

Sunnanåker, Alfta

IIa)

Sers Erik Ersson, f 1740-01-29, soldat nr 148 Rehn vid Hälsinge regemente,

begr 1800-02-07 i Sunnanåker i Alfta, g 1 g m

Kristina Persdotter, f 1738, från Ore, begr 1792-05-31, rödsot. De bosatte sig i Sunnanåker, Alfta.

Barn födda i Sunnanåker, Alfta:

Kristina Ersdotter, f 1764-03-04, död 1764-03-04

Kristina Ersdotter, f 1765-10-03

Erik Ersson, f 1768-07-10

 

Sers Erik Ersson g 2 g m

(Hol) Margeta Olsdotter, f 1759-08-10 i Västanå B4, begr 1839-11-18

Barn födda i Sunnanåker, Alfta:

Olof Ersson, f 1793-08-18, död 1794-04-24

Olof Ersson, f 1794-03-27

Brita Ersdotter, f 1797-09-26

Per Ersson, f 1800-03-17

 

 

Västanå G12>13

IIb)

(Sers) Anna Ersdotter, f 1744-05-15, g 1774-12-26 m

Annikas Olof Hansson, f 1749-07-25 i Ovanmyra E27, död 1787-06-28 (38 år).

Barn:

Annikas Hans Olsson, f 1776-01-28, se nedan III) Västanå J15

Annikas Erik Olsson, f1779-06-08

Annikas Anna Olsdotter, f 1780-12-20, till Lamborn i Svärdsjö

Annikas Margeta Olsdotter, f 1783-06-02, död 1783-07-11 (6 veckor)

 

Fosterson: Mas Hans Hansson, f 1770-08-08 av Mas Hans Larsson, f 1732-01-13, och Margeta

Andersdotter, f 1737-04-10, Västanå C1 - E2. Han flyttade senare till änkan Mökjas Margeta

Andersdotter, f 1712, Västanå B4 - G17/18

 

 

Västanå J15 - K15 - L15

III)

Annikas Hans Olsson, f 1776-01-28, död 1835-04-11, g 1801-12-06 m

Anna Andersdotter, f 1769-08-29, från Öja, död 1835-??-31

Barn:

Annikas Olof Hansson, f 1802-05-28?

Annikas Anna Hansdotter, f 1804-01-17, se nedan IV)

Annikas Brita Hansdotter, f 1808-01-08, död 1808-05-14

 

 

Västanå M15 - N15 - O15

IV)

Annikas Anna Hansdotter, f 1804-01-17, g 1828-12-06 m

Skägg/Tors Erik Jonsson, f 1804-10-21, från Västanå A2

Barn:

Annikas Jon Ersson, f 1829-09-21

Annikas Hans Ersson, f 1831-05-16

Annikas Brita Ersdotter, f 1833-06-03

g 1854-01-30 till Mats Anders Olsson, f 1824-08-07, Västanå C1

Som änka flyttade Brita Ersdotter tillbaka till Västanå. Se nedan V) Västanå Ss1

Annikas Olof Ersson, f 1836-02-21

Annikas Anna Ersdotter, f 1838-04-19

Annikas Erik Ersson, f 1841-07-07, fått Nya Testamentet

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 6, Litt F, och taxerades till 48,867 kappland.

 

 

Västanå Ssub1 - Tsub1

V)

Matts Brita Ersdotter, f 1833-06-03, hemmansägare

Barn:

Matts Anna Andersdotter, f 1856

Matts Brita Andersdotter, f 1860

Matts Kerstin Andersdotter, f 1864

Matts Margreta Andersdotter, f 1867

Matts Lisbet Andersdotter, f 1871

Matts Karin Andersdotter, f 1876

 

 

Västanå E11

G5>7 – H7 – J7 – K7 – L7 – M7 – N7 – O7 – P7 – S2 – T2

I)

Staffas Mats Matsson, f 1704-05-08, soldat nr 14 Goliath, från 1734 nr 59 Lärkia,

från Västanå A3, g 1738-11-12 m

(Back) Karin Olsdotter, f 1713-04-15, från Boda D5

Mats Lärkia skrevs som husbonde 1734 - 1736 och 1739.

Barn:

Staffas Lisbet Matsdotter, f 1739-09-13, död före 1750

Staffas Mats Matsson, f 1743-11-16, soldat nr 14 Goliath

g 1770-11-11 m Sparf Margeta Jonsdotter, f 1747-05-10, Ovanmyra D6 - F6

Staffas Olof Matsson, f 1746-04-06, soldat nr 4 Willstöt

g 1775-02-12 m Grop Lisbet Ersdotter, f 1752-03-09, Västanå E9

Barn: Staffas Erik Olsson, f 1782-08-24

Staffas Erik Matsson, f 1748-02-27, se nedan Västanå G7

Staffas Lisbet Matsdotter, f 1750, till Tuna, ”gamla pigan”, 1815 från Falun, död 1821-12-12

Staffas Margeta Matsdotter, f 1754-09-22

g till Blecket

Staffas Hans Matsson, f 1757-09-24

 

Svärmor (vems?): Lisbet, f 1662, död 1750 (88 år)

 

 

Västanå G5/7

II)

Staffas Erik Matsson, f 1748-02-27, g 1775-02-19 m svägerskan

(Grop) Brita Ersdotter, f 1750-03-31, från Västanå E9

Barn:

Staffas Margeta Ersdotter, f 1776-12-18, till Tina, Rättvik

Staffas Erik Ersson, f 1778-10-22, se nedan III)

Staffas Mats Ersson, f 1780-04-16, till Lerdal, Rättvik

Staffas Karin Ersdotter, f 1782-02-28

Staffas Hans Ersson, f 1784-05-22, ”tjänar i Prostgården” enl J

Staffas Olof Ersson, f 1788-04-05

Staffas Jon Ersson, f 1790-09-14, död 1791

 

 

Västanå M7

III)

Staffas Erik Ersson, f 1778-10-22, extra roteringssoldat Snäll, ofärdig, död 1841-11-??, g 1805 m

Brita Persdotter, f 1785-09-19, från Solberga, död 1863-08-01

Barn:

Staffas Brita Ersdotter, f 1806-09-18, se nedan IV) Västanå N7

Staffas Lisbet Ersdotter, f 1811-07-31, död 1862-03-29

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 2, Litt B, och taxerades till 51,466 kappland.

Den ägdes då av Staffas Brita Persdotter.

 

 

Västanå N7

IV)

Staffas Brita Ersdotter, f 1806-09-18, g 1831-03-25 m

Daniel Ersson, f 1808-04-03, från Ovanmyra

Barn:

Staffas Lisbet Danielsdotter, f 1836-08-27, se nedan V) Västanå S2

Staffas Anna Danielsdotter, f 1840-11-29, till Stockholm 1862

Staffas Erik Danielsson, f 1844-02-22, se nedan V) Västanå S2

Staffas Brita Danielsdotter, f 1848-04-14

 

Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

Västanå S2 - T2

V)

Staffas Erik Danielsson, f 1844-02-22, hemmansägare. g m

Lisbet Olsdotter, f 1849

 

Lisbet Danielsdotter, f 1836-08-27, hemmansägare

Jon Andersson, f 1864.

 

 

Västanå E14

G14>15 – H15 – J17 – K17 – L17 – M17 – N17 – O17 – P17 – S(-) – Tsub5

I)

Wåhl Erik Ersson, f 1699-09-29, från Västanå B11 - C11, begr 1768-06-10 (69 år). Soldat Some

i Övre Gärdsjö t o m september 1728 då han improberades (underkändes) g 1 g m

Gubbas Kerstin Larsdotter, f 1701-03-28, Övre Gärdsjö, begr 1738-05-28 (37 år)

Erik Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Wåhl Erik Ersson, f 1726-04-24, begr 1726-05-08

Wåhl Erik Ersson, f 1728-02-26

Wåhl Kerstin Ersdotter, f 1730

g 1752-01-01 till Skägg Jon Ersson, f 1730-04-23, soldat nr 12 Sohlvik,

Västanå A2 - G3

 

Familjen flyttade från Övre Gärdsjö till Västanå.

 

Wåhl Erik Ersson g 2 g 1738-12-15 m

(Gäl) Margeta Ersdotter, f 1700-07-03, från Lenåsen A7 - C15, död 1782-09-23 av ålder (82 år)

Barn 1 dotter:

Wåhl Margeta Ersdotter, f1740-11-16, se nedan Västanå G15

 

 

Västanå G14/15

II)

Wåhl Margeta Ersdotter, f 1740-11-16, död 1816-04-06 (76 år), g 1 g 1761-03-23 m

(Lishans) Olof Jonsson, f 1731-11-09, från Lenåsen A9 - D17, död 1773-04-18 (42 år)

Barn 2 söner och 3 döttrar:

Wåhl Anna Olsdotter, f 1762-06-20 i Lenåsen, nöddöpt, död

Wåhl Jon Olsson, f 1763-08-03

Wåhl Anna Olsdotter, f 1766-04-18, se nedan III)

Wåhl Margeta Olsdotter, f 1768-09-04

Wåhl Erik Olsson, f 1771-02-23

g 1801 m Israels Anna Ersdotter, f 1770-06-01, Ovanmyra A10

 

 

Margeta Ersdotter g 2 g 1805-12-08 m

(Kofla) Mats Olsson Sote, f 1741-01-30, avskedad soldat från Solberga,

änkling efter Pell Margeta Olsdotter, f 1727 i Solberga, bosatt i Västanå, död 1815-09-16

 

 

III)

Wåhl Anna Olsdotter, f 1766-04-18, g 1793-12-18 till

Kofla Olof Larsson, f 1771-12-18, Solberga A5 - G10

Barn:

Kofla Olof Olsson, f 1794-11-29

 

Broder:

Wåhl Erik Olsson, f 1771-02-23, vargeringskarl, död 1808, g 1801 m

Israels Anna Ersdotter, f 1770-06-01, Ovanmyra A10. Ofärdig, håller skola. Död 1834-01-02

Barn:

Wåhl Jonas Ersson, f 1802-02-26, till Dalstuga 2 år 1823, åter 1824, se nedan IV)

Wåhl Erik Ersson, f 1804-08-12, till Prostgården 1825

Wåhl Margeta Ersdotter, f 1807-11-16, död 1812-07-12

 

Svägerska: (Israels) Kerstin Ersdotter, f 1777-04-12 i Ovanmyra A10, ”fånig”, död 1821-11-17

 

 

Västanå M17 - N17 - O17 - P17 - S(-)

IV)

Wåhl Jonas Ersson, f 1802-02-26, soldat Östberg, död 1865-11-24, g 1828-11-29 m

(Haga) Margeta Ersdotter, f 1799-03-01, från Lenåsen E6, död 1857-01-31

Barn:

Östbergs Anna Jonsdotter, f 1831-06-12, se nedan V) Västanå Ts5

Östbergs Erik Jonsson, f 1832-08-23, död 1832

Östbergs Margeta Jonsdotter, f 1834-04-11, fått Nya Testamentet

Barn: Jonas, f 1869-05-21

Östbergs Erik Jonsson, f 1836-04-25, fått psalmbok

Östbergs Jon Jonsson, f 1840-12-23, soldat Östberg

g 1867-04-19 till Gröning Karin Ersdotter, f 1835-07-16, Västanå E14

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 5, Litt Ea, och taxerades till 20,077 kappland.

Den tycks inte ha varit bebyggd. Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

Västanå Tsub5

V)

Östbergs Anna Jonsdotter, f 1831, hemmansägare

 

 

Västanå E15

G15>16 – H16 – J18 – K16 – L18 – M18 – N18 – O18 – P5 – Ssub2 – Tsub2

I)

Lisselhans Erik Andersson, f 1699-09-30, från Västanå C9, död 1750 (51 år), g 1723-04-15 m

Kerstin Persdotter, f 1702-05-30, från Ovanmyra A7

 

Lisselhans Erik Andersson g 2 g 1742-08-29 m

Mats, senare Ingebors Karin Ersdotter, f 1700-02-02 i Västanå C1, boende i Solberga A7 - C10.

De skrevs Lisselhans. Utan barn. .Erik Andersson skrevs som husbonde fr o m 1734.

 

Efter Lisselhans Erik Anderssons död gifte Karin Ersdotter sig m Per Persson, f 1727,

från Torrberg i Leksand. De bosatte sig på Solberga A7 - E13.

 

 

Västanå G15>16

II)

Gården synes ha övertagits av Erik Anderssons systerdotter:

Lisl Margeta Hansdotter, f 1732, från Västanå C9 - E12, död 1804-04-05 av andtäppa (72 år),

g 1751-11-10 m

Jöran Hansson, f 1729-09-24, från Ovanmyra E4.Fr om dopet av Lisbet 1767 stavades hans

namn Göran i dopboken. De skrevs Lishans.

Barn 6 söner och 2 döttrar:

Lishans Hans Jöransson, f 1755-12-21, död före 1762-10-22

Lishans Anders Jöransson, f 1757-05-30, soldat nr 10 Råbock

g 1783-01-26 m Anna Hansdotter, f 1766-07-15, Solberga D3 - G4.

I vigselboken står Anna Andersdotter, uppenbarligen fel.

Lishans Anna Jöransdotter, f 1760-01-26, se nedan III)

Lishans Hans Jöransson, f 1762-10-22, död före 1764-08-21

Lishans Hans Jöransson, f 1764-08-21, död före 1774-12-29

Lishans Lisbet Jöransdotter, f 1767-07-05

g 1788 till Backa (Finnbacka?)

Lishans Erik Jöransson, f 1770-08-06, se Västanå J11 (nytt hushåll)

Lishans Hans Jöransson, f 1774-12-29, död 1779-12-30 i kopporna (5 år)

 

 

III)

Lishans Anna Jöransdotter, f 1760-01-26, död 1817-07-24 (57 år), g 1788-03-25 m

Erik Hansson nr 15 Klåckare, korpral, f 1769-03-01 i Finnstuga i Voxna av mästersvennen

Hans Nilsson Westling, f i Nedre Hammaren, Voxna och Magdalena Eriksdotter. Fånge i Norge,

död 1814-11-23 (45 år). 1813 står han i rullan som förste korpralen Erik Västling, 26 tjänsteår,

längd 6 fot 0 tum (= 1,78 m). "Bär medaille för trogen tjänst." "Sjuklig, men står kvar på förbättring."

I en senare rulla samma år finns ingen anteckning om sjuklighet.

Barn:

Lishans Margeta Ersdotter, f 1792-06-19, se nedan IV)

Lishans Anna Ersdotter, f 1795-12-11, till Solberga 6 år 1816

Lishans Lisbet Ersdotter, f 1797-04-24, död 1800

Lishans Hans Ersson, f 1801-01-05, se Solberga M18 (nytt hushåll)

 

 

IV)

(Lishans) Margeta Ersdotter, f 1792-06-19, död 1844-05-29, g 1822-09-01 m

Grop Anders Hansson, f 1780-05-19, änkeman, från Västanå B10, soldat Goliath,

sedan Gröning, död 1839-07-24

Barn:

Gröning Anna Andersdotter, f 1824-08-03, se Västanå Psub5, (nytt hushåll)

Gröning Jon Andersson, f 1825-12-07, död 1826-03-29

Gröning Jon Andersson, f 1827-07-24

Gröning Göran Andersson, f 1829-04-09, se nedan V)

Gröning Brita Andersdotter, f 1831-04-25, död 1835-07-03

Gröning Margeta Andersdotter, f 1833-10-31, död 1837-03-21

Gröning Lisbet Andersdotter, f 1836-12-24, senare Västanå S utan jordenummer

Barn: Brita, f 1865-12-16, uä, död 1866-08-20 av dragsjuka

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 2, Litt Ba, och var taxerad till 45,311 kappland.

 

 

Västanå P5

V)

Gröning (Nygårds) Göran Andersson, f 1829-04-09, död 1865-01-19, g m

(Pell) Karin Ersdotter, f 1835-07-16, från Västanå A1

Barn:

Gröning Anna Göransdotter, f 1859-08-25, se Västanå Ssss1 (nytt hushåll)

Gröning Brita Göransdotter, f 1859-08-25, död 1860-04-30

Gröning Anders Göransson Svedberg, f 1861-12-09

Gröning Brita Göransdotter, f 1864-02-08, utflyttat 1866 till Lidingö, Stockholm

 g 1886-11-23 m Carl Eric Eriksson, trädgårdsmästare från Tranholmen, Lidingö

Barn: Karin, f 1887

Ingeborg, f 1898

Brita Göransdotter återvände med döttrarna till Boda 1899-1900 efter makens död 1899 i Julita.

 

 

Gröning Karin Ersdotter, g 2 g 1867-04-19 m

Jon Jonsson Östberg, f 1840-12-23, från Västanå 5, soldat 1860

Barn:

Gröning Jon Jonsson, f 1867-09-05, död 1867-09-10

Gröning Erik Jonsson, f 1869-05-04

 

 

Västanå G6>7

H6 – J1 – K1 – L1 – M1 – N1 – O1 – S7- T7

I)

Skägg Brita Ersdotter, f 1720-05-27, från Västanå A2 - C2, g 1750 m

Olof Hansson, f 1725-01-02, från Ovanmyra E4, soldat Gucku, sedan Långsveds.

Ingendera är en rote i Rättviks kompani.

Fosterdotter:

(Skägg/Mats) Anna Hansdotter, f 1762-01-05, död 1784-09-02, se nedan II)

föräldrar Mats Hans Larsson och (Skägg) Margeta Andersdotter, Västanå C1 - E2,

 

 

II)

*Skägg/Mats Anna Hansdotter, f 1762-01-05 i Västanå C1, död 1784-09-02 (22 år), sjuklig lång tid.

G 1780-12-03 m

Sparfs Erik Jonsson, f 1756-12-25, från Ovanmyra D6 - G9

Barn:

Sparf Hans Ersson. f 1781-02-04, soldat Willstöt

Sparf Jon/Jonas Ersson, f 1784-01-29. ”Dumbe, fånig”

 

Sparf Erik Jonsson g 2 g i mars 1785 m

(Pell) Kerstin Matsdotter, f 1749-12-23, Solberga B4 - C2, död 1823-12-08

Barn:

Sparf Kerstin Ersdotter, f 1786-03-22

g 1808-03-25  m Ingels Daniel Andersson, f 1778-08-19, Ovanmyra G5

Sparf Lisbet Ersdotter, f 1792-01-20, se nedan III)

 

 

III)

Sparf Lisbet Ersdotter, f 1792-01-20, död 1867-03-17 (75 år), g 1813-12-12 m

(Sjons) Olof Andersson, f 1787-07-02, från Östbjörka 8, död 1850-07-21 (63 år) av svullnad.

De hade två döttrar. I husförhörslängden finns bara den ena (den andra är förmodligen tidigt död):

Sparf Brita Olsdotter, f 1817-04-06, död 1863-06-21 se nedan IV)

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 7, Litt G, och taxerades till 97,760 kappland.

Det var då den näst största gården i byn. Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

IV)

Sparf Brita Olsdotter, f 1817-04-26, död 1863-06-21 (46 år) i vattusot, g 1836-05-29 med

(Lars Lars) Jon Andersson, f 1815-09-10, från Silverberg C3, byuppsyningsman 1856, död 1879-05-30 (64 år) av lunginflammation.

Barn:

Sparf Anders Jonsson, f 1837-05-22, se nedan V)

Sparf Olof Jonsson, f 1840-04-30,

gift 1870-04-17 med Skägg Lisbet Matsdotter, f 1842-07-05, Västanå A2

Sparf Jon Jonsson, f 1842-09-07,

gift 1868-04-13 med Örjas Lisbet Jonsdotter, f 1844-03-27, Västra Boda

Sparf Brita Jonsdotter, f 1845-05-04,

gift 1875-07-25 med Permats Erik Andersson, f 1843, Söderås

Sparf Lisbet Jonsdotter, f 1848-02-09, död 1864-03-04 (16 år) i lungsot

Sparf Anna Jonsdotter, f 1851-03-03, död 1854-12-25 (3 år) av bröstsjuka i tre veckor

Sparf Kerstin Jonsdotter, f 1854-03-25, död 1855-01-29

Sparf Anna Jonsdotter, f 1855-12-17

Sparf Kerstin Jonsdotter, f 1859-02-19, död 1866-03-05 (7 år) av okänd sjukdom.

 

Svåger: Jon Ersson, f 1784-01-29 i Ovanmyra, död 1839-01-23

 

Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå S7 - T7

V)

Sparf Anders Jonsson, f 1837-05-22, död 1915-04-26, g 1859-05-01 med

(Kus) Lisbet Hansdotter, f 1836-09-10, från Kärvsåsen A8.

De bosatte sig till en början på Kusgården i Kärvsåsen.

Barn:

Sparf Brita Andersdotter, f 1861-08-13, se nedan VI)

 

Sparf Anders Jonsson g 2 g 1864-05-15 med

(Bunis) Kerstin Hansdotter, f 1839-03-25, från Ovanmyra, död 1917-02-24 i Västanå

Barn:

Sparf Jon Andersson, f 1865-02-01, 1880 till Bunisgården i Ovanmyra

Sparf Kerstin Andersdotter, f 1867-03-08

g till Nygårds Hans Ersson, f 1863-02-18, Ovanmyra B4

Sparf Anna Andersdotter, f 1868-05-15

Sparf Hans Andersson, f 1871-09-26

 

 

VI)

Sparf Brita Andersdotter, f 1861-08-13, g 1887-12-18 med småskolläraren

Olof Hansson Hedberg, f 1862-11-07 i Kärvsåsen A7

 

 

Västanå G7

I)

Mats Olsson, till Solberga. Ej identifierad.

 

 

Västanå H4

J4 - K4 - L4 - M4 - N4 - O4

I)

Grop Karin Andersdotter, f 1751-10-21, från Västanå B10 - G3>5, död 1820-03-24, g 1782 m

(Mär) Anders Hansson, soldat Qvick, senare nr 1 Knapp, nr 15 Klockare och nr 13 Gosse,

f 1758-05-16 av Hans Hansson och Kerstin Larsdotter, Nittsjö 17. Död 1809.

Barn:

Grop Kerstin Andersdotter, f 1781-12-08,

gift

Grop Hans Andersson, f 1784-08-14

Grop Lisbet Andersdotter, f 1787-01-13, död 1855-08-25

g till Tors Jon Jonsson Sparf, f 1797-06-26, Västanå A2

Grop Anders Andersson, f 1791-10-22, ”snäll” enligt J, husbonde enligt K, se nedan II) Västanå L4

Grop Hans Andersson, f 1794-11-01, till Finnbacka 1825

 

Hennes moder.

Pell Kerstin Olsdotter, f 1713-06-11, död 1793-01-00

 

 

Västanå L4 - M4 - N4

II)

Grop Anders Andersson, f 1791-10-22, soldat Löf, gratialist, g 1821 m

(Skägg) Lisbet Hansdotter, f 1799-06-03, från Västanå A2, död 1833

Barn:

Skägg Karin Andersdotter, f 1823-06-06, till Söderhamn 1867, från Söderala 1852

Barn: Jon Andersson, f 1859-01-19 i Söderhamn, u ä, död i Söderhamn

Skägg Kerstin Andersdotter, f 1826-07-15

g 1859 m Knapp Olof Andersson, f 1827-09-23 av

Knapp Anders Olsson och Kerstin Olsdotter, Gulleråsen 45

Skägg Brita Andersdotter, f 18??-11-04, död 1830

Skägg Anna Andersdotter, f 1832-01-08

g 1884 till Backa 41

 

Anders Andersson g 2 g 1835-04-05 m

Brita Danielsdotter, f 1806-08-18, från Gärdebyn 38

Barn:

Grop Brita Andersdotter, f 1836-06-14

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 1, Litt A, och taxerades till 34,591 kappland.

 

 

Västanå H6

J6 - K6 - L6 - M6 - N6 - O6 - P6 - Ssub7 - Tsub7

I)

Skägg Brita Jonsdotter, f 1763-06-16, från Västanå A2 - G2 - H6, död 1810, g 1787-03-25 m

(Pell) Hans Matsson, f 1755-08-26, från Solberga B4 - E4, enögd, död 1833-12-20

Barn:

Skägg Lisbet Hansdotter, f 1788-03-08

Skägg Jon Hansson, f 1791-03-30

Skägg Kerstin Hansdotter, f 1792-12-31, till Prostgården, sedan till Västanå H14

Skägg Brita Hansdotter, f 1795-12-08

till Berg, Jämtland

till Överhogdal, Härjedalen, 1811 som piga

g 1823-11-20 m Esbjörn Svensson, Överhogdal.

Död 1882-10-10 i Överhogdal

Skägg Mats Hansson, f 1799-02-01, se nedan II) Västanå M6

Skägg Lisbet Hansdotter, f 1803

g 1823 till Lenåsen 16

Skägg Kerstin Hansdotter

g 1823 till Västanå 16

 

 

Västanå M6

II)

Skägg Mats Hansson, f 1799-02-01, nämndeman, häradsdomare, g 1825-04-04 m

(Smårs) Brita Ersdotter, f 1799-02-13, från Ovanmyra A8

Barn:

Skägg Anders Matsson, f 1826-02-22

Skägg Hans Matsson, f 1829-10-01, död 1829

Skägg Erik Matsson, f 1831-01-02

Skägg Olof Matsson, f 1834-07-06, se nedan III) Västanå Ss7

Skägg Brita Matsdotter, f 1838-04-27

g 1863-05-03 m Pell Mats Andersson, f 1835-09-22, från Solberga B4, sockenskrivare

Barn: Skägg Brita Matsdotter, f 1864-10-09

Skägg Anna Matsdotter, f 1868-09-23

Skägg Lisbet Matsdotter, f 1842-07-09

g 1870-04-17 m Sparf Olof Jonsson, f 1840-04-30, Västanå G6>7

 

 

Svåger: Hans Ersson Wikman, f 1795-07-30, från Ovanmyra 29, soldat

Svägerska: Kerstin Hansdotter, f 1783-10-??, till Västanå H14

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 7, Litt Ga,

och taxerades till 73,171 kappland. Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå Ssub7 - Tsub7

III)

Skägg Olof Matsson, f 1834-07-06, hemmansägare

Kerstin Jonsdotter, f 1837

Barn:

Skägg Anders Olsson, f 1871

Skägg Olof Olsson, f 1877

 

Skägg Anders Matsson, f 1826

Skägg Erik Matsson, f 1831

Anna Ersdotter, f 1871

Anders, f 1896

Kristina, f 1897

Erik Albin, f 1899

 

 

Västanå H12

J14 - K14 - L14 - M14 - N14 - O14 - S9 - T9

I)

Staffas Olof Matsson, f 1746-04-06, från Västanå E11 - G5>7, soldat nr 4 Willstöt, död 1808-05-15,

g 1775-02-12 m

Grop Lisbet Ersdotter, f 1752-03-09, Västanå E9, död 1834

Barn:

Willstöt Erik Olsson, f 1782-08-24, se nedan II)

 

 

II)

Willstöt Erik Olsson, f 1782-08-24, död 1840, g 1805-03-25 m

Lisbet Larsdotter, f 1780-04-29 i Solberga, död 1855-08-13 ej identifierad

Barn:

Willstöt Lisbet Ersdotter, f 1808-12-25, se nedan III)

Willstöt Olof Ersson, f 1812-09-04, död 1884

g m Lisbets Sara Jonsdotter, f 1812, död 1893, Dalstuga

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 9, Litt I, och taxerades till 106,427 kappland. Det var då den största gården i byn.

 

 

Västanå M14 - N14 - O14

III)

Willstöt Lisbet Ersdotter, f 1808-12-25, g 1833-03-25 m

Olof Jonsson, f 1816-08-13, från Solberga 5

Barn:

Willstöt Kerstin Olsdotter, f 1833-11-27

Willstöt Lisbet Olsdotter, f 1835-04-06

g 1859 till Tors Anders Jonsson, f 1824-01-17, Västanå A2

Willstöt Erik Olsson, f 1837-10-08, död 1866-12-31

Willstöt Olof Olsson, f 1840-01-20, se nedan IV) Västanå S9

Willstöt Anna Olsdotter, f 1843-04-09

Barn: Olof Olsson Loman, f 1867-03-05, soldat, senare i S utan jordenummer

Willstöt Brita Olsdotter, f 1847-07-02

 

Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå S9 - T9

IV)

Grop (Willstöt) Olof Olsson, f 1840-01-20, hemmansägare, g 1869-04-25 m

(Pell) Brita Andersdotter, f 1840-12-19, Solberga B4

Barn:

Grop Anders Olsson, f 1870

Grop Olof Olsson, f 1873

Grop Erik Olsson, f 1877

Grop Anna Olsdotter, f 1880

 

Olof Hansson Hurtig, f 1830, f d soldat, hemmansägare

Kerstin Olsdotter, f 1833

Brita, f 1872

Anna Hansdotter, f 1876

Anna, f 1897

Erik Oskar, f 1899

Kristina, f 1900

 

 

Västanå H14

J16 - K16 - L16 - M16 - N16 - O16

I)

Skägg Kerstin Jonsdotter, f 1758-07-07, från Västanå A2 - G2 - H3, död 1834-06-13, g 1783-01-26 m

Mökjas Hans Andersson, f 1754-05-08, soldat nr 16 Skarp, från Boda E31 - G30, död 1819-12-29

Barn:

Skägg Anders Hansson, f 1783-10-22, död 1783-11-10 (3 veckor)

Skägg Kerstin Hansdotter, f 1783-10-22, tvillingar.

Skägg Margeta Hansdotter, f 1787-03-20, död 1787

Skägg Jon Hansson, f 1788-09-20, död 1790

Skägg Brita Hansdotter, f 1792-02-18, se nedan II) Västanå L16

Skägg Anna Hansdotter, f 1796-09-09

Skägg Lisbet Hansdotter, f 1799-07-21

g 1821 till Grop Anders Andersson, f 1791-10-22, Västanå B10

 

Systerdotter: Kerstin Hansdotter, f 1783-01-??, från Västanå H6, g 1822, från Prostgården till Västanå 6

Vid storskiftet stod änkan Kerstin Hansdotter som ägare till fastigheten Västanå sub 5, Litt Eb,

som taxerades till 18,837 kappland. Den tycks då inte ha varit bebyggd.

 

 

Västanå L16 - M16 - N16

II)

Skägg Brita Hansdotter, f 1792-02-18, död 1845, g 1815 m

Olof Hansson, f 1789-10-30, från Backa 57, soldat Gosse, sedan Blank. Lantvärn 1808

Barn:

Skägg Hans Olsson, f 1817-10-04, till Hansta, Södermanland 1859

Skägg Jon Olsson, f 1822-05-13, död

Skägg Kerstin Olsdotter, f 1823-04-13, till Rättvik 1862

Skägg Olof Olsson, f 1826-04-22, död 1847-12-22

 

Skägg Olof Hansson g 2 g 1847-02-25 m

Kerstin Olsdotter, f 1822-09-01, från Lenåsen 10, död 1862-04-19

Hennes son u ä

Olof, f 1843-08-13

Hfl 1858-1867: ”Sängliggande, ur mantal, 1867 såsom återställd bör han ingå i mantalet”.

g m Anna Andersdotter, f 1825-11-01 av Pell Anders Larsson och Brita Andersdotter, Solberga 4

Gemensamma barn:

Skägg Jon Olsson, f 1847-08-27, död 1848-01-10

Skägg Brita Olsdotter, f 1849-09-26, död 1855-08-26

Skägg Anders Olsson, f 1852-08-17

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå 5, Litt E, och taxerades till 49,521 kappland.

Hushållet betecknas till en början som fattigt, 1847 som bergligt., 1852 åter som fattigt.

 

 

Västanå H20

J13 - K13>12 - L12 - M12 - N12 - O11 + Osub12 - Psub12

I)

Någon gång mellan 1756 och 1774 flyttade Mökjas Olof Olsson, f 1701-12-00, och Margeta Andersdotter,

f 1712, hit från Västanå A6 - E8. Olof dog 1780-06-18 i håll och sting (79 år). Margeta dog 1794-03-27 (82 år).

 

Hit flyttade även:

(Mas) Hans Hansson, f 1770-08-08 i Västanå C1 - E2, fosterson hos Annikas Olof Hansson, f 1749-07-25,

och Anna Ersdotter, f 1744-05-15, Västanå E10 - G12/13.

G 1789 m

Mökjas Margeta Andersdotter, f 1761-01-07, från Boda A6, död 1826 - 1835

Barn:

Mökjas Hans Hansson, f 1791-03-24. I dopboken anges moderns namn som Kerstin Andersdotter,

uppenbarligen fel. Se nedan II) Västanå L12

Mökjas Anders Hansson, f 1794-08-23, död 1810-09-09

Mökjas Anna Hansdotter, f 1798-04-13

g 1824 till Backa 13

 

 

Västanå L12 - M12 - N12 - O11

II)

Mökjas Hans Hansson, f 1791-03-24, soldat Löf, senare soldat Ehn, död 1839, g 1815 m

Wikmans Kerstin Olsdotter, f 1788-01-??, från Boda E31

Barn:

Mökjas Brita Hansdotter, f 1816-10-30, se nedan IIIa) Västanå O11

Mökjas Margeta Hansdotter, f 1820-10-25

g 1849 t Boda 19

Mökjas Kerstin Hansdotter, f 1824-02-12, till Rättvik 1860

g 1866-09-17 till Tors Anders Jonsson, f 1824-01-17, änkeman, Västanå A2

Vid vigseln var hon skriven i Ovanmyra.

Mökjas Hans Hansson, f 1829-09-25, se nedan IIIb) Västanå Osub10

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 3, Litt Cb,

och taxerades till 22,809 kappland.

 

 

Västanå O11 - Psub 12

IIIa)

Mökjas Brita Hansdotter, f 1816-10-30, g 1847 m

Daniel Ersson, f 1820-04-24, från Boda

Barn:

Mökjas Erik Danielsson, f 1847-08-13

Mökjas Hans Danielsson, f 1850-10-22

Mökjas Daniel Danielsson, f 1856-05-26 i Ramsele, död 1857-06-16

Mökjas Daniel Danielsson, f 1859-02-26, död 1859-03-04

 

Hushållet betecknas som fattigt. Alla till Rättvik 1859-03-04

 

 

Västanå Osub10

IIIb)

Mökjas Hans Hansson, f 1829-09-25, g 1854-05-08 m

Pell Anna Olsdotter, f 1831-01-01, från Västanå H20

Barn:

Mökjas Hans Hansson, f 1855-03-05

Mökjas Kerstin Hansdotter, f 1857-02-27

Mökjas Brita Hansdotter, f 1859-07-06

Mökjas Olof Hansson, f 1861-07-20

Mökjas Anna Hansdotter, f 1864-03-14, till USA 1865

 

Hushållet betecknas som bergligt.

 

 

Västanå J2

K2 - L2 - M2 - N2 - O2 - P2 - S(-)

I)

Målar Erik Olsson, f 1775-07-29, från Västanå E3, soldat Lärka, sedan Spåman,

fången i Fredrikshald, död före 1812, g 1801-12-06 m

Brita Andersdotter, f 1781, från Öja, Rättvik, döv, död 1829

Barn:

Spåmans Nils (?) Ersson, f 1801-11-29

Spåmans Anders Ersson, f 1802-08-28, soldat, se nedan II)

Spåmans Anna Ersdotter, f 1804-09-16, talar illa, hör illa

Spåmans Olof Ersson, f 1807-09-23, soldat Dam, till Svärdsjö 1824-10-16, åter 1827

Spåmans Erik Ersson, f 1812-04-26, oäkta, död 1842

 

Systrar:

Målar Brita Olsdotter, f 1770-12-11, död 1837-09-11

Målar Lisbet Olsdotter, f 1772-10-16, krympling, död 1817

 

 

Västanå N2

II)

Spåmans/Målar Anders Ersson, f 1802-08-28, soldat Tjäder, g 1826 m

Kerstin Hansdotter, f 1799, från Västbjörka

Barn:

Tjäder Erik Andersson, f 1826-07-23, till Ovanåker 1855

Tjäder Brita Andersdotter, f 1829-08-28

Tjäder Hans Andersson, f 1837-12-11, död 1838

Tjäder Anders Andersson, f 1837-12-11, tvillingar, se nedan III)

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 1, Litt Ad, och taxerades till 17,044 kappland.

Den tycks inte ha varit bebyggd. Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

III)

Tjäder Anders Andersson Goliath, f 1837-12-11, g 1858-12-08 m

Brita Andersdotter, f 1833-03-20, från Rättvik

Barn:

Goliaths Kerstin Andersdotter, f 1858-02-01, se nedan IV)

 

 

Västanå S(-)

IV)

Goliaths Kerstin Andersdotter, f 1858-02-01, g m

Olof Andersson, f 1855, arbetare

Barn:

Goliaths Brita Andersdotter, f 1877

Goliaths Anna Andersdotter, f 1880

Goliaths Anders Andersson, f 1886

Goliaths Lisbet Andersdotter, f 1889

 

 

Västanå J11

K11 - L11 - M11 - N11 - O11 - P11 + Psub11 - S4 - T4

I)

Busk/Lishans Erik Jöransson, f 1770-08-06, från Västanå E15 - H16, soldat Busk,

död 1816-04-09 på Falu Lasarett, g 1795-08-13 m

Plog Anna Jonsdotter, f 1773-09-15, från Västanå A4, ”ovålig”, död 1817-07-24

Barn:

Busk Jonas Ersson, f 1796-05-18, se nedan IIa) Västanå N11

Busk Anna Ersdotter, f 1799-02-02, död 1852-04-28

Busk Erik Ersson, f 1801-12-29, till Svärdsjö 1821-03-??

g 1835-07-07 m Kerstin Hansdotter, f 1818-09-07, Östbjörka 30

Busk Göran Ersson, f 1804-07-23, till Svärdsjö 1821-03-??

Busk Brita Ersdotter, f 1808-07-11

g 1853-11-06 till Erik Markusson, f 1815-11-12, dövstum,

Ovanmyra 36, se Västanå S4

Busk Margeta Ersdotter, f 1811-08-09, se nedan IIb) Västanå Psub11

 

 

Västanå N11

IIa)

Busk Jonas Ersson, f 1796-05-18, soldat Busk, sedan Hvit, korpral, därpå West. Död 1867-02-??

Hushållet betecknas som fattigt.

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 6, Litt Fa, och var taxerad till 45,464 kappland.

 

 

Västanå Psub11

IIb)

Busk Margeta Ersdotter, f 1811-08-09, g 1850-12-29 m

Lars Hansson, f 1825-10-30, från Solberga 7

Barn:

Busk Hans Larsson, f 1852-02-23, se nedan III) Västanå S4

 

 

Västanå S4 - T4

III)

(Sers Busk) Hans Larsson, f 1852-02-23, hemmansägare, g m

Kerstin Andersdotter, f 1850

Barn:

Busk Lars Hansson, f 1873

Busk Anders Hansson, f 1875

 

Erik Markusson, f 1815-11-11

 

 

Västanå L10

Msub10 - Nsub10 - Osub10 - Psub10

I)

Pell Olof Olsson, f 1796-04-12, soldat Hammare, g 1 g 1820 m

Brita Olsdotter, f 1802-03-11, från Ovanmyra 6, död 1843-07-11

Barn:

Pell Olof Olsson, f 1822-11-10, död 1838-06-21

Pell Anna Olsdotter, f 1825-08-31, död före 1831-01-01

Pell Kerstin Olsdotter, f 1825-11-30?

g 1860 till Boda 19

Pell Brita Olsdotter, f 1828-08-19

Barn: Brita, f 1857-05-29, u ä, död 1857-10-18 i Hälsingland

Pell Anna Olsdotter, f 1831-01-01,

g 1854-05-08 till Mökjas Hans Hansson, f 1829-09-25, Västanå H20

Pell Anders Olsson, f 1834-01-14

Pell Karin Olsdotter, f 1837-06-06, till Hudiksvall 1857

Pell Lisbet Olsdotter, f 1840-09-12, till Hudiksvall 1854

Pell Margeta Olsdotter, f 1848-07-15, i Hudiksvall

 

Pell Olof Olsson g 2 g 1844-10-06 m

(Grönings) Karin Andersdotter, f 1811-03-01, från Västanå B10

Barn:

Pell Margeta Olsdotter, f 1846-07-15

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 8, Litt Hb,

och taxerades till 68,531 kappland. Hemmet betecknas som fattigt.

 

 

Västanå M18

N18 - O18 - Psub18>19 - Ssss5 - Tsss5

I)

Lishans Hans Ersson, f 1801-01-05, från Västanå E15, soldat Sträng, senare vicekorpral Hvit,

g 1 g 1823-04-16 m

Brita Olsdotter, f 1791-12-28 från Nittsjö 15, död 1828-04-08

Barn:

Lishans/Göras Hans Hansson, f 1824-05-06, se nedan IIa) Västanå Psub18>P19

Lishans Erik Hansson, f 1826-10-21, död 1826 – 1835. Fadern var då soldat Sträng.

 

Hans Ersson g 2 g 1828-11-29 m

Kerstin Olsdotter, f 1801-03-11, från Lisselskog, Rättvik

Barn:

Lishans Anna Hansdotter, f 1830-02-11

Lishans Erik Hansson, f 1826-10-21, död 1826 - 1835. Fadern var soldat Sträng

Lishans Erik Hansson, f 1833-09-22.

g 1856-12-23 m Anna Jonsdotter, f 1830-01-17, från Ovanmyra 35. Se nedan IIb) Västanå Ssss5

Lishans Kerstin Hansdotter, f 1840-04-19

 

Vid storskiftet fick fastigheten beteckningen Västanå sub 5, Litt Ec, och taxerades till 17,285 kappland.

Det var då den näst minsta bebyggda fastigheten i byn.

Hans Ersson Hvit var byuppsyningsman 1846.

Hushållet betecknas som fattigt.

 

 

Västanå Psub18 >P19

IIa)

Göras Hans Hansson, f 1824-05-06, död 1858-06-22 i Söderhamn, g 1848-09-29 m

Brita Ersdotter, f 1819-02-26, från Övre Gärdsjö 18

Barn:

Göras Hans Hansson, f 1849-08-09, konfirmerad i Arbrå 1869

Göras Erik Hansson, f 1851-03-02, uttagit bevis till Norrbärke

Göras Olof Hansson, f 1853-02-01 i Arbrå, konfirmerad där

Göras Brita Hansdotter, f 1855-06-24 i Arbrå, död 1863-02-26

Göras Anders Hansson, f 1857-09-05, död 1858-02-01 i Arbrå

 

 

Västanå Ssss5 - Tsss5

IIb)

Lishans/Hvit/Göras Erik Hansson, f 1833-09-22, g 1856-12-23 m

Anna Jonsdotter, f 1830-01-17, från Ovanmyra 35

Barn:

Hvit Hans Ersson, f 1859-??-23

Hvit Brita Ersdotter, f 1860

Hvit Kerstin Ersdotter, f 1862-07-06

Hvit Erik Ersson, f 1867-03-11

Hvit Jon Ersson, f 1869-12-02

 

Hvit Anna. f 1882

Erik, f 1886

Hvit Anna Elisabet, f 1892

 

 

Västanå Nsub8

Osub8 - Psub8

I)

Wål Jon Olsson, f 1808-07-31, från Västanå B11, g 1836-02-08 m

Brita Larsdotter, f 1807-08-03, från Gärdebyn 12

Barn:

Wål Olof Jonsson, f 1836-10-08

Wål Lisbet Jonsdotter, f 1837-05-12

Wål Jon Jonsson, f 1839-09-08

Wål Anna Jonsdotter, f 1842-01-14

Wål Lars Jonsson, f 1844-12-04

Wål Brita Jonsdotter, f 1851-10-31 i Hammerdal

 

Hushållet betecknas som fattigt. Alla till Hammerdal i Jämtland 1856.

 

 

Västanå O5

P21>22

I)

Bunis/Liss Anders Hansson, f 1813-08-19, från Ovanmyra 42?, byuppsyningsman 1853, g 1835-03-25 m

Lisbet Andersdotter, f 1809, från Born 9

Familjen flyttade hit från Ovanmyra A1b 1850

Barn:

Bunis Anna Andersdotter, f 1838-03-11

Bunis Hans Andersson, f 1842-02-08

Bunis Anders Andersson, f 1844-04-07, se nedan IIa) Västanå Sss8

Bunis Erik Andersson, f 1847-09-24, död 1848-06-24

Bunis Brita Andersdotter, f 1849-04-10, se nedan IIb) Västanå S5

 

Moder:

Anna Ersdotter, f 1779, från Born 14, g 1817, änka 1829, död 1854

 

 

Västanå Sss8 - Tss8

IIa)

Liss/Bunis Anders Andersson, f 1844-04-07, hemmansägare, g 1870-05-01 m

(Pell) Lisbet Andersdotter, f 1845-03-14, från Solberga B4

Barn:

Liss Hans Andersson, f 1873

Liss Brita Andersdotter, f 1875

Liss Anna Andersdotter, f 1878

Liss Elisabet Andersdotter, f 1881

 

 

Västanå S5 - T5

IIb)

Bunis Brita Andersdotter, f 1849-04-10, g m

Per Johan Norstedt, f 1850 i Ore, smed. Dövstum. Kom från Söderala (Gävleborg) 1885

Barn:

Hulda Charlotta Norstedt, f 1877 i Ore

Johan Paul Norstedt, f 1879 i Ore

Johanna Katrina Norstedt, f 1882 i Ore

Karl Konrad Norstedt, f 1884 i Söderala (Gävleborg)

Emma Elisabet Norstedt, f 1888 i Boda

g 1909-08-30 m Tors Anders Edvard Andersson Goliath, f 1888-08-06, korpral, Västanå A2.

 

 

Västanå Psub20

Ssub4 - Tsub4

Hol Anna Olsdotter, f 1830-05-03, från Västanå B4, g 1855-04-22 m

Hans Andersson, f 1826-10-01, från Solberga 4

Barn:

Hol Lisbet Hansdotter, f 1858-09-27

Hol Anders Hansson, f 1861-05-31, hemmansägare

Hol Olof Hansson, f 1863-01-26

Hol Erik Hansson, f 1865-09-09

 

Brita Jonsdotter, f 1862

Anders, f 1892

Jonas, f 1895

Erik, f 1898

Johan Fredrik, f 1900

 

 

Västanå S1

T1

I)

Löf Kerstin Andersdotter, f 1841, hemmansägare

Hans Hansson Hammare, f 1837, f d soldat

Brita Andersdotter, f 1836

Kerstin f 1876

Kerstin Andersdotter, f 1826

 

 

Västanå Sss1

Tss1

I)

Tors Erik Jonsson, f 1827, från Västanå A2, hemmansägare

Anna Ersdotter, f 1831

Barn:

Tors Brita Ersdotter, f 1865

Tors Erik Ersson, f 1872

 

Tors Brita Jonsdotter, f 1831, hemmansägare

 

Tors Erik Ersson, f 1857, hemmansägare, g m

Lisbet Ersdotter, f 1861

Barn:

Tors Erik Ersson, f 1884

Tors Anna Elisabet Ersdotter, f 1887

Tors Brita Maria Ersdotter, f 1892

Tors Anders Ersson, f 1898

 

 

Västanå Ssss1

Tsss1

I)

Nygårds (Gröning) Anna Göransdotter, f 1859-08-25, från Västanå E15, g m

Hans Andersson Skarp, f 1859, hemmansägare

Barn:

Anders Hansson, f 1884

Anna Hansdotter, f 1886

Erik Hansson, f 1888

Brita Hansdotter, f 1890

Jonas Hansson, f 1893

Karin Hansdotter, f 1895

Kristina Hansdotter, f 1898

 

Anders Svedberg, f 1861, murare

Anna Olsdotter, f 1857

Barn:

Anders Georg Andersson, f 1890

Karl Oskar Andersson, f 1892

Anna Andersdotter, f 1895

Brita Andersdotter, f 1896

 

 

Västanå Sss3

Ej i T

I)

Annikas Olof Ersson, f 1836-02-21, från Västanå A2, g m

Smårs Lisbet Jonsdotter, f 1835-05-07, Ovanmyra A8

Barn:

Annikas Erik Olsson, f 1862, se nedan Västanå S6 (nytt hushåll)

Annikas Kerstin Olsdotter, f 1861

Annikas Anna Olsdotter, f 1865-10-24

 

Lisbet, f 1888

Anna. f 1898

 

 

Västanå S6

T6

I)

Annikas Erik Olsson, f 1862, handlande, från Västanå Sss3

Kerstin Olsdotter, f 1861

Lisbet, f 1888

 

 

Västanå Sss8

Tss8

I)

Liss Anders Andersson, f 1844, från Västanå O5, hemmansägare

Lisbet Andersdotter, f 1845

Barn:

Liss Hans Andersson, f 1873

Liss Brita Andersdotter, f 1875

Liss Anna Andersdotter, f 1878

Liss Elisabet Andersdotter, f 1881

 

Anna Andersdotter, f 1838

 

 

Västanå S utan jordenummer

I)

Lissel Hans Mats Matsson, 1838, arbetare

Brita, f 1869

Anna, f 1873

 

 

I)

Anna Danielsdotter, f 1851, piga

Barn:

Daniel, f 1880

 

 

I)

Grafsjö Anders Andersson, f 1862, arbetare, g m

Karin Jonsdotter, f 1854

Barn:

Grafsjö Anders Andersson, f 1885

Grafsjö Jonas Andersson, f 1889

 

 

I)

Anna Olsdotter, f 1813

 

 

 Oidentifierade poster:

I Födelseboken:

1630-02-07

Anna

Anders Larsson

Gudföräldrar Hans Persson, Västanå, och Hans Mårtenssons hustru, Ovanmyra

1638-03-11

Brita

Anna, hustru

Gudföräldrar Olof Gudmundsson och hans hustru, Silverberg A1

1731-03-07

Margeta

Erik Hansson

 

1747-09-09

Anders

Hans Andersson

 

1703-12-16

Hans

Hans Hansson

 

1703-12-16

Jon

Hans Hansson

 

1791-03-24

Hans

Hans Hansson

Kerstin Andersdotter 25 år

1750-11-29

Brita

Hans Matsson

Karin Olsdotter

1758-12-20

Olof

Jon Hansson

Anna Ersdotter

1737-11-30

Kerstin

Jöns Andersson

 

1670-12-18

Anders

Lars Hansson

 

1732-03-30

Margeta

Mats Hansson

 

1713-06-06

Anders

Olof Andersson Gammal

 

1672-12-26

Olof

Olof Ersson

 

1759-12-30

Hans

Olof Hansson

Kerstin Ersdotter

1755-08-24

Jon

Olof Jonsson

Margeta Hansdotter

1745-02-05

Kerstin

Olof Olsson

 

 

 

I vigselboken:

Mannen:

1638-0624

Erik Ersson

Västanå

Per Matssons Brita

Born

1721-06-11

Erik Matsson

Västanå

Kerstin Andersdotter

Västanå

1655-06-17

Hans Andersson

Västanå

Kerstin Hansdotter

Gärdsjö

1721-04-10

Hans Andersson

Västanå

Kerstin Andersdotter

Solb?

1730-04-26

Hans Andersson

Västanå

Kerstin Ersdotter

Boda

1738-11-12

Lars Hansson

Västanå

Anna Ersdotter

Ovan

1741-12-28

Olof Ersson

Västanå

Malin Hansdotter

 

Hustrun:

1630-11-09

Lars Nilsson

Lerdal

Anders Anderssons dotter

 

1727-12-26

Mats Olsson

Östbjörka

Brita Olsdotter

Västanå

1753-12-28

Anders Hansson

Boda

Anna Hansdotter

Västanå

1759-04-16

Hans Andersson änkl

Altsarbyn

Brita Larsdotter änka

Västanå

 

 

I dödboken:

1721-05-14

Anders Olssons änka

ålder

86

1678-10-20

Anders Perssons barn

 

 

1680-01-01

Anna, hustru

 

 

1730-02-01

Brita Jöransdotter, hustru

bröstsjuka

64

1731-09-12

Erik Anderssons dotter

sting

5 3/4 år

1729-10-05

Hans Anderssons hustru

invarit(?)

56

1684-09-21

Hans Christopherssons hustru

 

 

1731-03-25

Hans Hanssons dotter

 

1 dag

1703-04-19

Hans Jonssons son Jon

bröstsjuka

8 år

1729-12-14

Johan Matssons änka

ålder

70

1675-12-19

Karin Andersdotter

 

 

1675-11-07

Lars Andersson

 

 

1676-04-02

Lars Anderssons hustru

 

 

1682-01-06

Lars Perssons hustru

 

 

1725-05-02

Lisbet Andersdotter

 

73

1698-05-08

Olof Andersson

svält

28 år

1696-10-11

Olof Hindrichssons son Hindrich

 

 

1701-01-01

Olof Olssons dotter Anna

 

2 veckor

 

 

 

Oidentifierade gudföräldrar:

Erik, Gudfar till Lars Erssons son Hans, f 1630-10-10, Västanå A4

”Hustru Anna”, Gudmor till Olof Hanssons son Olof, f 1636-03-13, Solberga

Hans Jonsson, Gudfar till Anders Larssons dotter Marit, f 1637-12-10, Västanå

(han fanns där 1618)

Hindrich Joensson, Gudfar till Hans Jonssons son Erik, f 1623-02-12, Västanå

 

 

I 1695 års revning:

För föraren Thomas von Möhlen

Mats Hansson

årliga räntan 3 daler 21 öre 18 penningar

För roten nr 14 Goliath

Lars Jansson

1 027 bdl r j

För roten nr 16 Skarp

Lars Erssons änka

1 437 bdl r j. Det var den största av de jämförbara gårdarna i byn.

 

 

Övrigt:

I "husbondeförteckningarna" för åren 1729 - 1733 finns en Sers Erik Jonssons änka, som jag inte kan hitta i

någon annan handling. Troligen är det modern till Sers Erik Ersson på Västanå E10, som finns som husbonde

fr o m 1734. Familjen har i så fall troligen flyttat till byn något av åren 1720 - 1728, varifrån framgår ej.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius den 1 November 2004

 

Tillbaka