Bouppteckning efter Anna Carlsdotter i Boda 1818-11-04

 

1818 den 4 November förrättades Laga Bouppteckning efter Enkan Anna

Carlsdotter, Boda, som aflidit d 1 Februari 1816 och Efter Lämnat följande

arfvingar: 3:ne myndiga Söner Hans Olsson, Olof Olsson, Carl Olsson, vilka

derstädes voro personligen där vid antecknades och wärderades på följande sätt:

 

 

    Rdr

  sk

    Rdr

  sk

Koppar

 

 

 

 

Kittel om 11 mark

3

 

 

 

Dito om 5½ dito

1

26

 

 

Kruka

 

32

 

 

Skopa

 

29

 

 

Ljusflaka

 

4

 

 

Skål

_____

__4

5

43

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

Kannbutel

 

8

 

 

Stopbutel

 

6

 

 

2 Half stop buteler

 

8

 

 

Fikflaska

 

2

 

 

2 Supglas

_____

__8

 

27

 

 

 

 

 

Stenkjäril

 

 

 

 

6 Supanfat

 

16

 

 

2 Flaka

_____

__5

 

21

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

2 Driktunnor

 

24

 

 

2 Stanfat, större och mindre

 

32

 

 

Kar om 3 Sårum

 

24

 

 

3 Ämbar

 

8

 

 

2 Lokbyttor

 

6

 

 

Stop

 

2

 

 

3 Mjölkstäfvor

_____

__8

2

20

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

Grita om 5 kannrum

 

40

 

 

Dito, gammal

 

12

 

 

Stekepanna

 

8

 

 

Dito, sämre

 

4

 

 

Tälgyxa

 

16

 

 

3 Huggyxor

 

24

 

 

1 gång Tjädjor

1

 

 

 

Skräddare sax

 

12

 

 

Ull sax

 

4

 

 

Hoftig

 

6

 

 

Skiffel

 

4

 

 

Gräfva

 

2

 

 

2 Takvednafvare

 

4

 

 

2 Skjällor

_____

__8

1

40

 

 

 

 

 

Kjörredskap

 

 

 

 

Ladnings Kjära

4

 

 

 

Lång Släda

2

 

 

 

Dito, sämre

1

 

 

 

Kafveldrög

2

 

 

 

Stor Skrenda

 

16

 

 

Dito, mindre

 

12

 

 

Bräd Skrenda

1

 

 

 

2 Djunge Korgar

 

8

 

 

Drög

 

4

 

 

Slep Drög

 

4

 

 

Plog

1

 

 

 

Åll

 

32

 

 

Åker Harfva

1

 

 

 

Dito Harfva

 

32

 

 

1 par Winter Skaklar

 

32

 

 

2 Selar

1

32

 

 

Sadel

 

8

 

 

Bettsel

_____

_12

17

16

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

Wäggur med foder

1

16

 

 

Soffa

 

40

 

 

Hörnskåp

 

40

 

 

Färd span

1

 

 

 

Dito, sämre

 

32

 

 

Karmstol

 

8

 

 

1 gång Wäfstolar

 

24

 

 

1 gång Wäfskafter

 

8

 

 

2 Wäfskedar

 

8

 

 

Slip sten

 

8

 

 

3 Skin säkar

1

12

 

 

4 Garn säkar

1

16

 

 

2 Hand sågar

 

8

 

 

Risel

 

4

 

 

2 Såll

 

8

 

 

2 Höflar

_____

__8

6

 

 

 

 

 

 

Efterkommit

 

 

 

 

Grita

1

 

 

 

6 Sil tråg

 

12

 

 

2 Mjölk stäfvor

_____

__4

1

16

 

 

 

 

 

Boskap

 

 

 

 

2 Kor

12

 

 

 

1 Qviga

4

 

 

 

1 Kalf

3

 

 

 

6 Getter

4

 

 

 

6 Får

3

 

 

 

1 Häst

12

 

 

 

1 Svin

____4

 

42

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda hus

 

 

 

 

Klädstuga

8

 

 

 

Stålp Härbärge

___ 7

 

15

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda hus

 

 

 

 

Wardagsstuga

12

 

 

 

Bod i Gården

1

24

 

 

Wedleder

_____

_32

14

8

 

 

 

 

 

Aflingshus

 

 

 

 

Kornlada

3

16

 

 

Stallet

4

24

 

 

Foderhuset

3

24

 

 

Fähuset

1

24

 

 

Badstuga

1

24

 

 

Skrindlider

_____

16

14

32

 

 

 

 

 

Fäbodehus

 

 

 

 

Stes

1

 

 

 

Fähus

2

 

 

 

Härbärge

_____

_32

3

32

 

 

 

 

 

Mannens ärfda åker

Snesl

Bdl

 

 

Grufrisåkren

5

2

 

 

Söder om Grufris

3

 

 

 

Vargbråttningen

3

5

 

 

Grufris Svedjan

4

4

 

 

Kjäring högen

3

 

 

 

Nor uti högen

5

1

 

 

Dito fyrkanten

2

 

 

 

Gatu Lislåkren

4

5

 

 

Bakåkren

2

 

 

 

Erik Hans Sveden

8

2

 

 

2 stycken på Kalurheden

___3

__5

 

 

 

52

8

88

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda åker

 

 

 

 

Stenhuggarbacken

2

1

 

 

Bodåkren

3

9

 

 

Hansåkren

3

6

 

 

Lislåkren

5

 

 

 

Budgifvas bråttning

4

4

 

 

Bakarna

2

9

 

 

Högen

2

8

 

 

Grufrisåkren

 ___1

 

 

 

 

26

 

44

20

 

 

 

 

 

Aflingsåker

 

 

 

 

Gräfningen

19

 

 

 

Stötbergsbaken

__ 16

 

35

33

 

 

 

 

 

Pant

 

 

 

 

Hansåkren

2

8

 

 

Änderåsänget                          hässjeland

4

 

 

 

Bergsängarna

1

 

 

 

Mickelänget

2

 

 

 

Hägg Sveden

2

 

 

 

Grufristäckten

1

 

 

 

Stenbröttningen

1

 

 

 

Silfverbergs Fäboan

1

 

 

 

Silfverbergs Änget

__ _2

 

 

 

                                              hässjeland

14

 

25

16

 

 

 

 

 

Aflinge Sloga

 

 

 

 

Drängänget                            hässjeland

1

 

 

 

Silfverbergs Änget

__ _1

 

 

 

                                              hässjeland

2

 

6

32

 

 

 

 

 

Lindjord

Snesl

bdl

 

 

Stormyran

12

 

 

 

Gårdsplatsen

7

 

 

 

Humbelgård

 

2

 

 

2 Kålsängar

_____

__1

12

 

 

 

 

 

 

En half Qvarndel

3

 

 

 

En liten uti Långsvens

1

 

_____

___

                                Summa summarum

 

 

367

28

 

 

 

De fattigas andel är 22 sk Banco

Och Då något widare var ej att anmärka Denna förrättning afslutades att ej något

med vilja och vettskap är vid bouppgiften Dölgdt och utelämnat utan att Rigtigt

upgifvet intygar under Ederlig förpligtigelse

Budgifvas Hans (bom) Olsson

Olof (bom) Olsson i Boda

Carl Olsson i Osmundsberg

 

Förrättningsmän:

Carl Ersson i Ovanmyra

Korporalen Olof Jonsson Öst

 

Boupptecknings Penningen är lämnad till Boda Capells Fattig Cassa 22 s Banco som Qvit:s 29 Nov 1818

Hans Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 11 oktober 2003

 

Tillbaka