Bouppteckning för Anna Jonsdotter i Boda 1817-08-03

 

1817 den 3 augusti förrättades Laga Bouppteckning efter Hustrun Anna Jonsdotter i Boda, som den föregångna 3 Maj aflidit och efterlämnat jämte Mannen Hans Hansson finne och 3:ne barn Jon Hansson, Dottern Elisabet

och Dottern Anna, alla myndiga, och afledna Hustruns Gångkläder uppgafs

af Mannen och upptecknades och wärderades på följande sätt:

 

Afledna Hustruns Gångkläder

Banco

 

Banco

 

2 Wallmarströgor

2

32

 

 

2 Skin Trögor, bättre och sämre

2

16

 

 

4 svarta Tjortlar

5

16

 

 

1 Grönt Raskförkläde

 

16

 

 

1 Röd Randit Ullförkläde

 

24

 

 

2 Snör Lifstycken

 

32

 

 

5 Qvins Hattar

1

 

 

 

3 Hals Dukar

 

24

 

 

1 Målat Bokkläde

 

8

 

 

3 Öfdelar af Blångarn

1

 

 

 

3 Underdelar af grof Wäfnad

 

32

 

 

1 par Half Wantar

 

12

 

 

1 par dito Hanskar

 

16

 

 

2 par Strumpor, wita och röda

1

16

 

 

1 par Skor gamla

 

24

 

 

                                         Summa

 

 

17

28

 

 

De fattigas andel 1 skill Banco

Förrättningsman Dräng Hans Olsson

De fattigas andel är lämnad till Boda Capells Fattig Cassa 1 s Banco,

som Qvit:s d 1/11 1818

Hans Bodfors

Jon Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 11 oktober 2003

 

Tillbaka