Bouppteckning för Brita Andersdotter i Boda 1818-06-19

 

1818 den 19 juni förrättades Laga Bouppteckning efter hustrun Brita Andersdotter i Boda,

som den föregångna 14 Martius aflidit och efterlämnat jämte enklingen Lars Larsson och 4

deras barn, Son Anders 39 år, Son Lars Larsson, 36 år, Son Hans Larsson 27 år och

Dottern Catarina, 33 år, och dotterns rätt bevakades af fadern, vilken boet uppgaf och

samt antecknades och värderades på följande sätt:

 

 

 

 

  Bco

 

Fastighet:

 

 

 

 

Hans arfåker:

   snl

  bdl

 

 

Gatubröttningen

10

 

 

 

Wimkan?

5

 

 

 

Nybröttningen

4

7

 

 

Brunnsmyråkren

5

6

 

 

Calurheden

3

5

 

 

Storbryttningen

2

7

 

 

Wäster om Sanbäcken

5

6

 

 

Högen

2

6

 

 

Bodbacken

3

 

 

 

Klackarn

9

 

 

 

Hansåkren

6

 

 

 

Långåkren

5

___9

 

 

Summa

62

9

126

 

 

 

 

 

 

Hustruns arfåker

 

 

 

 

Solsåkren

5

6

 

 

Gälåkren

10

 

 

 

Storåkren

2

6

 

 

Bodåkren

1

8

 

 

Holbacken

3

____

 

 

Summa

23

 

46

 

 

 

 

 

 

Aflingsåker

 

 

 

 

Norra Holen

7

2

 

 

Gatubrytningen

5

4

 

 

Löfåsbrytningen

3

7

 

 

Silfverberg

 

 

 

 

Marckbrytningen

2

___7

 

 

Summa

19

 

33

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda sloga

 

 

 

 

Gårdstägten                                      hässjeland

9

 

 

 

Wattumyran

2

 

 

 

Lisselänget

4

 

 

 

Långänget

2

 

 

 

Silfverbergsänget

4

 

 

 

Summa                                             hässjeland

21

 

215

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns ärfda sloga

 

 

 

 

Gatutäckten                                      hässjeland

1

 

 

 

Kalkugnsmyran

2

 

 

 

Blåbergsåsen

4

 

 

 

Stormyran

4

 

 

 

Summa                                             hässjeland

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsplatsen innehåller                              bdl

5

 

 

 

2 kålsängar

2

 

 

 

Hummelgården

2

 

216

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda hus

 

 

 

 

En Wardagsstuga i gården

 

 

 

 

En Trösklada i gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns ärfda hus

 

 

 

 

En Lisstuga i gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflingehus

 

 

 

 

En Uterstuga utan mur och litet sters

 

 

 

 

En gammal Bod i gården

 

 

 

 

Ett Stall i gården

 

 

 

 

Ett Foderhus i gården

 

 

 

 

Ett Stålphärbre i gården

 

 

 

 

Ett Fähus i gården

 

 

 

 

En Bastugu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattenwerk

 

 

 

 

En halfdel uti en qvarn i Styggforsen

 

 

3

 

En fjortondedel uti en qvarn i Hyttänget

 

 

2

 

En halfdel uti Ängebergssågen, 4 kabbar

 

 

1

16

 

 

 

222

16

Lösören:

 

 

 

 

1 Kruka

1

16

 

 

 

 

 

 

 

Koppar:

 

 

 

 

1 Limplåt af Mässing

 

16

 

 

1 gammal Metallkopp

                ___

4

1

36

 

 

 

 

 

Postlin:

 

 

 

 

3 Taldrikar

 

18

 

 

3 Taldrikar

1

____

1

18

 

 

 

 

 

Glaskjäril:

 

 

 

 

1 Kannboutelier

 

16

 

 

3 Stopboutelier

 

24

 

 

1 Halfstopflaska

 

6

 

 

1 liten Fickkflaska

 

___2

1

 

 

 

 

 

 

Krukkjäril:

 

 

 

 

4 behållna Fat

 

12

 

 

2 Taldrikar

                  __

___4

 

16

 

 

 

 

 

Järnsaker:

 

 

 

 

1 Gryta af 6 kannrum

1

 

 

 

1 dito af 4 kannrum

1

 

 

 

1 Stekpanna

 

16

 

 

1 Järnspett

 

16

 

 

1 Hoftyg

 

12

 

 

1 Tälgyxa

 

32

 

 

2 Huggyxor

 

36

 

 

1 Dragjärn och hållhakar

 

6

 

 

1 Skräddaresax

 

12

 

 

1 Hjalte(?)

 

8

 

 

1 Slipås

 

12

 

 

1 Dragekrok

               ___

___4

5

10

 

 

 

 

 

Laggkjäril:

 

 

 

 

1 Liggetunna af 2 sårum

 

24

 

 

1 Standfat af 1 sårum

 

12

 

 

1 Car af 3 sårum

 

36

 

 

1 Örtina

 

8

 

 

2 Såar

 

16

 

 

2 Ämbar

 

8

 

 

2 Låckbyttor

 

8

 

 

2 Mjölkflaskor

 

8

 

 

2 Tjärnor

 

12

 

 

1 Drickekanna med Spi?

                 __

___6

3

6

 

 

 

 

 

Diverse saker:

 

 

 

 

1 Wäggur med  skåp

 

16

 

 

1 Hörnskåp målat med Lås

1

 

 

 

1 målad Karmstol

 

12

 

 

1 skodd ? med Lås

1

16

 

 

2 Wäfskedar

 

16

 

 

1 Nafvarskaft med små nafvrar

 

12

 

 

2 grövre Nafvrar

 

12

 

 

1 Handsåg

 

8

 

 

1 par Ullkardor

 

16

 

 

1 Hakla(?)

 

12

 

 

1 Såskäppa

 

8

 

 

1 Mjölsikte

 

8

 

 

1 Såll

 

12

 

 

1 Ris ...?

                  __

___8

7

2

 

 

 

 

 

Kjörredskap:

 

 

 

 

1 Ladningskärra

8

 

 

 

1 Lång Släda. bättre

2

 

 

 

1 dito sämre

1

32

 

 

1 Kafveldrög

1

 

 

 

1 Kohlskrinda

 

32

 

 

1 Brädskrinda, gammal

 

16

 

 

1 par Skaklar

 

8

 

 

1 Dyngkorg

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Åkerredskap:

 

 

 

 

1 Träfjölplog

 

24

 

 

1 dito utan bill

 

12

 

 

1 Åkerharfva

2

 

 

 

1 gammal Sele

1

__16

18

4

 

 

 

 

 

Boskap:

 

 

 

 

1 behållen Häst

40

 

 

 

2 Kor

16

 

 

 

1 Qviga

6

 

 

 

4 Getter

4

 

 

 

4 Får

2

32

 

 

 

 

 

 

 

Aflidna hustruns gångkläder:

 

 

 

 

2 Wallmarströjor, bättre och sämre

3

 

 

 

1 Skinntröja

1

16

 

 

3 bättre och sämre Kjortlar

3

 

 

 

2 Snörlifstycken, bättre och sämre

1

 

 

 

2 Förkläden

 

32

 

 

2 Qvinnshattar

 

24

 

 

2 Halsdukar

 

24

 

 

2 Höfdelar af blångarn

1

 

 

 

2 Underdelar af grof wäfnad

 

32

 

 

1 par Wantar

 

12

 

 

1 par Skor, 1 par Strumpor

1

__32

13

28

Summa tillgång                               Rdr Banco

 

 

348

24

 

 

 

 

 

Till Svabensverk                                 Rdr rgs

162

13

 

 

Till Boda Capelskjörke Cassa

28

24

 

 

Dito till Boda Capels Fattig Cassa

20

 

 

 

Till Ingels Hans Carlssons omyndige son Hans

 

 

 

 

             Hansson i Ofvanmyra

32

 

 

 

Till Bränd Anders Andersson i Ofvanmyra

6

 

 

 

Till Jut Eric Ersson i Ohre och Näset

6

 

 

 

 

10

____

172

37

Behållning                                      Rdr Banco

 

 

175

35

 

 

Och då något vidare ej var att anteckna, Denna förrättning afslutades att ej något med

villja och vettskap är vid Bouppgiften Dolgt eller utelämnat utan att det och vitterligt

varit Ricktet uppgifvit Betygar under Edlig förpliktelse

Lars (bomärke) Lars i Boda

 

Närvarande wittnen, Bouppteckningsmän och Wärderingsmän

Hans Olsson i Boda, nämndeman

Wikmans Anders Olofsson i Boda

 

De fattigas andel belöper efter 4 öre för hundrade 10 Rd 6 rst Banco

Som qvitteras den 1 November 1818

Jon Bodfors

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 17 september 2003

 

Tillbaka