Bouppteckningar för Brita Jonsdotter och Eric Andersson

i Boda 1818-06-06

 

1818 den 6 juni förrättades Laga Bouppteckning efter hustrun Brita Jonsdotter i Boda som

den föregångna 31 mars aflidit och derjemte på dess Enkling Eric Andersson, som den före-

gångna 31 augusti aflidit och efterlämnat uti äktenskapet ägande 5 Barn, son Anders af 22 år,

sonen Jon 19 år, sonen Olof 12 år, dottern Anna 16 år, dottern Lispet 9 år gamla, hvilkas rätt

och bästa bevakades af dess faderbroder Olof Andersson i nämnda by och Stöt Eric Andersson

i Lenåsen och egendomen uppgafs af sonen Anders samt antecknades och värderades på följande sätt:

 

Mannens ärfda åkerjord

Snesl

 

Banco

 

Banco

 

Gårdstäckten

2

 

2

32

 

 

Drängåkren

8

 

10

39

 

 

Kalsbrottningen

8

 

10

32

 

 

Hans Heden

10

 

13

16

 

 

Kusbrottningen

11

 

14

32

 

 

Klittbacken

6

 

8

 

 

 

Stångstängsel

5

 

6

32

 

 

Dito

5

 

6

32

 

 

Grufbacka

6

 

8

 

 

 

Samma åker

5

 

6

32

 

 

Samma åker

1

 

2

 

 

 

Springbrottningen

4

 

5

15

 

 

Lissåkren

8

 

10

32

 

 

Hansåkren

9

 

12

___

117

32

 

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda åker

 

 

 

 

 

 

Ericpersbrottningen

3

 

4

 

 

 

Kalurheden

3

 

4

 

 

 

Långbrottningen

3

 

4

 

 

 

Holen väst i backen

2

 

3

 

 

 

Söder i Sandbrott

3

 

4

 

 

 

Gälåkren

4

 

5

___

24

16

 

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda sloga             hässjeland

 

 

 

 

 

 

Änderås Storänget

5

 

5

 

 

 

Igeltjärnsänget

5

 

5

 

 

 

Silfverbergsänget

2

 

2

 

 

 

Dito

2

 

2

 

 

 

Samma änge

1

 

1

 

 

 

Skalksveden

1

 

1

 

 

 

Afvundstäppan

5

 

5

 

 

 

Högsveden

5

 

5

 

 

 

Nyänget

1

 

1

 

 

 

Dito samma änge, snesland

 

15

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda slog                hässjeland

 

 

 

 

 

 

Byggilsröjningen

3

 

3

 

 

 

Fäbodarna

4

 

4

 

 

 

Gårdstäckten

3

 

3

___

10

 

Gårdsplatsen, snesland

6

 

6

 

 

 

Kålsäng, bandland

 

1

 

12

 

 

Hummelgård, bandland

 

1

_____

12

6

24

 

 

 

 

 

 

 

Lösörespersedlar

 

 

 

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

 

 

1 Kittel om 9 mark à 12 sk marken

 

 

2

 

 

 

1 dito mindre om 6 mark

 

 

1

24

 

 

1 dito mindre om 3 mark

 

 

 

24

 

 

1 Tratt

 

 

_____

6

4

6

 

 

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

 

 

5 Talrikar

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleckkjäril

 

 

 

 

 

 

1 Soppskål

 

 

 

16

 

 

1 Halfstopskål

 

 

 

8

1

24

 

 

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

 

 

2 Kannboutäljer

 

 

 

32

 

 

1 Stopboutälj

 

 

 

12

 

 

1 dito Halfstop

 

 

 

6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

 

 

8 Japanfat

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

 

 

1 Gryta om 4 kannrum behållen

 

 

1

 

 

 

1 dito mindre

 

 

 

32

 

 

1 dito liten

 

 

 

12

 

 

1 liten Stekpanna

 

 

 

8

 

 

4 Huggyxor

 

 

1

 

 

 

1 Slipås

 

 

 

18

 

 

1 Ullsax

 

 

 

4

 

 

1 Dragjärn

 

 

_____

4

4

30

 

 

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

 

 

2 Standfat af 4 sårum

 

 

1

 

 

 

1 dito mindre

 

 

 

12

 

 

1 Så, behållen

 

 

 

16

 

 

2 Wattämbar

 

 

 

12

 

 

1 Mjölkbytta, liten

 

 

 

4

 

 

6 Siltråg

 

 

_____

18

2

12

 

 

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

 

 

1 Wäggur  med skåp

 

 

1

 

 

 

1 Wäggskåp

 

 

1

 

 

 

2 Byttor med lås, behållna

 

 

1

 

 

 

1 Risl

 

 

 

6

 

 

1 Kornsåll

 

 

 

6

 

 

1 Mjölsikte

 

 

 

8

 

 

2 Garnsäckar, behållna

 

 

1

___

4

20

 

 

 

 

 

 

 

Böcker

 

 

 

 

 

 

2 Psalmböcker

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens kläder

 

 

 

 

 

 

1 behållen Wallmars Råck

 

 

4

 

 

 

1 dito sämre

 

 

2

 

 

 

1 behållen Byxa

 

 

2

16

 

 

2 Skjortor, behållna

 

 

1

16

 

 

1 dito, sämre

 

 

 

18

 

 

1 par Strumpor, behållna

 

 

 

24

 

 

1 par dito, sämre

 

 

 

8

 

 

1 Manshatt

 

 

 

32

 

 

1 Fårskinnspäls, behållen

 

 

2

___

13

42

 

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns gångkläder

 

 

 

 

 

 

1 Wallmarströja, behållen

 

 

2

 

 

 

1 dito, sämre

 

 

1

16

 

 

1 Grönklädeströja, behållen

 

 

2

 

 

 

1 dito Brunklädeströja

 

 

1

16

 

 

1 Skinntröja

 

 

1

8

 

 

2 blått Lifstycke, behållet

 

 

2

 

 

 

1 dito, brunt, behållet

 

 

2

 

 

 

3 svarta. sämre

 

 

2

32

 

 

1 Vardagstjiortil

 

 

 

32

 

 

2 Snörlif, behållna

 

 

1

 

 

 

2 dito sämre

 

 

 

32

 

 

2 Öfverdelar af lärft

 

 

2

 

 

 

2 dito af grof väfnad

 

 

 

32

 

 

3 Underdelar

 

 

1

 

 

 

2 Qvinshattar af fin väfvnad

 

 

2

 

 

 

3 dito af gröfre väfnad

 

 

1

 

 

 

1 vardagshatt

 

 

 

12

 

 

4 Halsdukar, behållna

 

 

1

 

 

 

1 par Strumpor, behållna

 

 

1

8

 

 

1 par Skor, behållna

 

 

1

 

 

 

4 Förkläden

 

 

2

___

23

44

 

 

 

 

 

 

 

Sängkläder

 

 

 

 

 

 

1 Fårskinnsfäll, behållen

 

 

3

 

 

 

1 dito, sämre

 

 

1

 

 

 

2 Underlakan

 

 

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjörredskap

 

 

 

 

 

 

1 Ladningskjärra, behållen

 

 

6

 

 

 

2 Långslädar, behållna

 

 

4

 

 

 

1 bred Skrynda

 

 

1

 

 

 

1 par Skacklar, behållna

 

 

 

16

 

 

1 Plog

 

 

 

24

 

 

1 Åkerharfva, behållen

 

 

2

 

 

 

1 Al, behållen

 

 

_____

24

19

32

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannesn ärfda hus i gården

 

 

 

 

 

 

Vardagsstuga med mur och innanrede

 

 

12

 

 

 

Utrastugan

 

 

10

 

 

 

Kornlada med tröskloga, gammal

 

 

8

 

 

 

1 dito, sämre

 

 

7

 

 

 

Stallet

 

 

8

 

 

 

Mjölboden

 

 

10

 

 

 

Foderhus

 

 

4

 

 

 

Vedledret

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattenwerk

 

 

 

 

 

 

1 Halfdel uti gamla Sågen, 5 Klabbar

 

 

1

8

 

 

En 1/6-del uti en Qvarn i Styggforsån

 

 

1

 

 

 

En 1/6-del uti en Qvarn vid gamla Sågen

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatur

 

 

 

 

 

 

1 Ko

 

 

10

 

 

 

4 Getter

 

 

4

 

 

 

1 Killing

 

 

 

16

 

 

2 Får

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterkommit

 

 

 

 

 

 

En fela, behållen

 

 

1

___

81

24

Summa tillgång

 

 

 

 

362

4

 

 

 

 

 

 

 

Gäll och Skull

 

 

 

 

 

 

Svabensverk

 

 

166

32

 

 

Boda Capels Kyrkokassa

 

 

7

 

 

 

Hos handelsman Löfström i Falun

 

 

20

 

 

 

Hos Rådman Bergö i Falun

 

 

4

 

 

 

Hos svågern E K Jon Jonsson

 

 

71

40

 

 

De fattigas andel

 

 

 

22

 

 

Arfvode för att upprätta Bouppteckning

 

 

 

 

 

 

          En procent

 

 

3

34

253

32

Behållning

 

 

 

 

108

20

 

 

Ofvanstående medel äro lämnade

Som Qviteras den 1 November 1818

Jon Bodfors

 

Och då intet vidare ej var att anmerka Denna förrättning afslutades att ej något med

vilja och vettskap är vid Bouppgiften dölgt och utelämnat utan alt ricktikt uppgifvits

betygar under Edlig förpliktelse

Son Hans Anders (bomärke) Ersson i Boda

 

Förmyndare

Hans Olof (bom) Andersson i Kärvsåsen

Stöt Erik Andersson i Lenåsen

 

Boupptecknings- och wärderingsmän

Hans Olofsson i Boda, nämndeman

Erik Olofsson RDm (riksdagsman?)

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 21september 2003

 

Tillbaka