Bouppteckning för Elisabet Ersdotter i Boda 1818–11-07

 

1818 den 7 November förrättades Laga Bouppteckning efter Enkan Elisabet Ersdotter i

Boda som den 18 April 1817 aflidit och efterlämnat sina 3:e barn, sonen Eric på 26. samt

döttrarna Kjerstin på 29. och Brita på 28. året gamla, hvilkas rätt bevakades af Stenhuggar

Anders Ersson och Kall Eric Ersson i Boda.  Boet upgafs av sonen samt antecknades och

wärderades på följande sätt:

 

 

 

 

 

 

 

   Snesl

Bdl

  Banco

 

Afledne mannens ärfda åker

 

 

 

 

Klittbrottningen

7

8

 

 

Långåkren

1

6

 

 

Högen

5

 

 

 

Ladubrottningen

1

4

 

 

Torsåkern

2

2

42

 

 

 

 

 

 

Afledna moderns åker

 

 

 

 

Stenhuggarbacken

7

 

 

 

Skodalsåkren

4

5

 

 

Kalluråkren

3

4

 

 

Bodåkren

3

 

 

 

Fatrian?

3

 

 

 

Stängsten

2

3

53

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens ärfda slogar

 

 

 

 

Brunnmyren                                                 hässjeland

2

 

 

 

Gårdstäckten

     

 

 

 

Gårdsplatsen                                               snesland

6

 

6

 

 

 

 

 

 

Afledna moderns ärfda slogar

 

 

 

 

Sotladubrottningen                                       hässjeland

2

 

 

 

Långladuänget

3

 

 

 

Löfåsen

1

 

 

 

Brunnmyren

1

 

 

 

Kals Långänget

2

 

 

 

Stängsten                                                    skrindland

1

3

 

 

                                                                  hässjeland

1

 

 

 

Efterkommit

 

 

 

 

2 Hummelgårdar                                         bandland

 

3

 

 

Silfverbergsfäbodarna                                skrindland

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattuwerk

 

 

 

 

½ Dingas(?) uti Ängsbergs Qvarnen

 

 

1

 

uti Styggforsen  en ottondedel

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Afledne faderns ärfda hus

 

 

 

 

Wardagsstuga med mur och svagt innanrede

 

 

 

 

Kornlada, gammal

 

 

 

 

Wedlider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledna moderns ärfda hus

 

 

 

 

Utterstuga med mur och innanmäte

 

 

 

 

Stall i Gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflingehus

 

 

 

 

Foderhus i Gården

 

 

 

 

Fähus

 

 

 

 

En halfdel i Badstugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösörepersedlar

 

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

1 gammal Kittel af 3 mark

 

36

 

 

1 dito Skopa af 2 mark

 

24

 

 

 

 

 

 

 

Then

 

 

 

 

1 liten Talrik

 

8

1

26

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

1 Boutil af 1 halfstoprum

 

8

 

 

1 Fick Flaska

 

4

 

 

2 Supglas

 

6

 

 

1 liten Glasflaska

 

4

 

22

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

3 Jappanfat

 

8

 

 

2 dito flata

 

6

 

 

3 Talrickar

 

6

 

20

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

2 Grytor af tackjärn af 8 kannrum

2

 

 

 

2 dito mindre

1

 

 

 

3 Stekepannor

 

24

 

 

1 Gärnspett

 

18

 

 

2 Huggyxor

 

26

 

 

1 dito mindre

 

6

4

26

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

1 Liggetunna af 1½ sårum

 

24

 

 

2 Standfat

 

36

 

 

2 Wattsåar

 

24

 

 

1 Fotbunk

 

16

 

 

2 Ämbar

 

8

 

 

2 Låckbyttor

 

8

 

 

1 dito

 

4

 

 

2 Mjölkflaskor

 

12

 

 

2 Silbunkar

 

8

 

 

2 Trästop

 

6

 

 

1 Spitkanna

 

4

 

 

2 Tjärnor

 

15

3

22

 

 

 

 

 

Sängkläder

 

 

 

 

1 gammal Skinnfäll

1

 

 

 

2 Underlakan af grof wäfnad

 

24

1

24

 

 

 

 

 

Afledna moderns gångkläder

 

 

 

 

1 någorlunda behållen Skinntröja

1

16

 

 

1 dito sämre

 

36

 

 

1 Walmarströja, behållen

1

24

 

 

1 dito sämre

 

40

4

26

 

 

 

 

 

2 svarta Tjortlar

3

 

 

 

1 dito gammal

 

32

 

 

3 Öfdelar, bättre och sämre

1

 

 

 

2 Underdelar af grof wäfnad

 

36

 

 

2 gamla Wardags Tjortlar

 

36

 

 

1 par bättre Ullstrumpor

 

24

 

 

1 par Wardagsstrumpor

 

16

 

 

1 svart Raskförkläde

 

18

 

 

1 randigt Ullförkläde

 

24

 

 

1 gammalt Wardagsförkläde

 

12

 

 

2 Qvinshattar af lärft

 

24

 

 

1 Bokkläde, gammalt

 

16

 

 

1 par behållna Skor

1

 

9

40

 

 

 

 

 

Diverse husgeråd

 

 

 

 

1 Skåp, omålat

1

 

 

 

1 Kista, liten, utan lås

 

24

 

 

1 halfdel uti Wäfstolar

 

28

 

 

1 Karmstol

 

8

 

 

1 Besman och Harfvil

 

8

 

 

2 par Ullkardor

 

16

 

 

1 Lappkorg

 

12

 

 

1 Baktrog

 

16

 

 

8 Siltrog

 

24

 

 

2 Skinnsäckar

1

 

 

 

2 Garnsäckar

 

24

 

 

1 gång Wäfskaft

 

12

 

 

3 Wäfskjedar

 

24

 

 

1 fyrkantig Fjärding

 

12

 

 

1 Kappe, fyrkantig

 

4

 

 

2 Rislor

 

8

 

 

2 Såll

 

16

 

 

1 Mjölsigte

 

12

 

 

1 Slipsten

 

16

5

 

 

 

 

 

 

Creatur

 

 

 

 

1 Qviga i 3:dje året

6

 

 

 

4 Getter

4

 

 

 

4 Får

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjörredskap

 

 

 

 

1 Långsläda, gammal

1

 

 

 

1 gammal Brädskrinda

 

12

 

 

1 skodd Plog med bill

1

 

 

 

1 Psalmbok

 

24

 

 

Summa tillgångar

 

 

148

38

 

 

 

 

 

Skuld

 

 

 

 

till Svabenswärk

60

 

 

 

Boda Capels Cassa

10

 

 

 

Mökjas Samil Jonsson i Lenåsen

4

21

 

 

Boavgiften till de fattiga 1/8 procent

 

9

 

 

Arfvode för uppteckningen en procent

 

 

 

 

     af tillgångssumman

1

22

76

4

Behållning

 

 

72

24

 

 

Banco Qvitterat den 1 Nov 1818

Jon Bodfors

 

Att ej något med vilja och vettskap är vid Bouppgiften dölgt och utelämnat utan att alt

Ricktigt uppgifvits intygar under Edlig förpliktelse

Snyckar Erik (bom) Andersson i Boda

 

Närvarande wittnen, boupptecknings- och wärderingsmän

Hans Olsson i Boda, Nämndeman

Stenhuggar Anders Ersson i Boda

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 29 september 2003

 

Tillbaka