Bouppteckning efter Kerstin Andersdotter i Gruvriset 1817-10-17

 

År 1817 den 17 December förättades Laga Bouppteckning efter Hustrun Kjerstin

Anders Dotter i Grufriset, som den föregångna 8 Oktober aflidit och Efterlämnat

jemte Enklingen Lars Larsson jämte 3:ne Deras omyndiga Barn, Son Anders på

10. Året, Son Olof på 3:dje året och Dottren Brita på 7. Året gamla, hvilkas rätt

bevakades af Fin Sammil Olofsson i Silfverberget och Hans Olsson i Boda.
Boet uppgafs af Mannen samt antecknades och wärderades på följande sätt:

 

Fastighet

 

 

Banco

 

Mannens ärfda åker

Snesl

 Bdl

 

 

Gatubryttningen

5

1

 

 

Brustong(?)åkren

5

6

 

 

Backarna

9

 

 

 

Storåkren

2

6

 

 

Bodåkren

1

4

 

 

Norra Holen

3

7

 

 

Silfverberg

 

 

 

 

Maritsbryttningen

___2

__7

 

 

 

30

1

80

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda åker

 

 

 

 

Högåkren

8

6

 

 

dito

2

3

 

 

Nordan i Backen

2

2

 

 

Södra stycket Nordra delen

3

2

 

 

Kjäring Sveden Nordra delen

6

4

 

 

Hagen

6

8

 

 

Kjäring Sveden, det långa

5

  

 

 

Haragärdet

8

  

 

 

Österåkren, det långa

4

  

 

 

dito södra

2

  

 

 

Maritsbryttningen

3

5

 

 

dito

3

8

 

 

vid Kropp Täckten

3

7

 

 

Winterbryttningen

4

  

 

 

Back Sved Bryttningen

5

8  1/3 

 

 

Gatu Täckten, det norra

4

  

 

 

Hägnaden, västra delen

7

3

 

 

Bäck Sveden

6

9

 

 

Täppan

3

9

 

 

Wäster på Holen

4

 

 

 

Klitt Lindan

2

1

 

 

Klitt Backen

3

2

 

 

Mittåkren

___4

 ___4

 

 

 

108

  

251

8

 

 

 

 

 

Mannens ärfda sloga

 

 

 

 

Lisselänget                  hässjeland

2

 

 

 

Löfåsen

  

 

 

 

Silfverbergsänget

     ½

 

 

 

Backtomten

1

 

 

 

Blåbergsåsfäbodarna

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Lång Ladu Tegen

3

 

 

 

Söder i Jonmyran

2

 

 

 

Södra Rönningen och Kalkbergs

 

 

 

 

          Täckten

1

 

 

 

Teg på Brändan

1

 

 

 

Teg i Löfåsen, den öfra

1

 

 

 

Ollas Täckten

3

 

 

 

Teg uti Moren

2

 

 

 

Kjäring Sved Lyckan

1

 

 

 

Gammal Sv D Tegen

1

 

 

 

2 slogar uti Bäck Sveden

3

 

 

 

Klitberget 2 Tegar

2

 

 

 

Lisselänget

1

 

 

 

Gatu Täckten

1

 

 

 

Täppan, södra delen

1

 

 

 

Hindriks Täckten, den södra

1

 

 

 

Klitten

2

 

 

 

Silfverbergs Fäbodar

___5

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda Hus

 

 

 

 

Wardagsstuga

 

 

 

 

Foder Hus

 

 

 

 

Bastuga

 

 

 

 

Trösk Lada

 

 

 

 

Stålp Härbre

 

 

 

 

Fähus i Silferberget

 

 

 

 

dito wid Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silfverbergs Fäbodar

 

 

 

 

En halfdel uti en Stuga

 

 

 

 

dito uti ett Sters

 

 

 

 

dito uti Fähus

 

 

 

 

dito uti ett Stålp Härbre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattenwerk

 

 

 

 

uti Liss Qvarnen en sjettedel

 

 

1

 

uti Jon qvarnen en 4:dedel

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Lösören

Banco

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

En Kittill af 4 Marker

2

 

 

 

En liten Fot Panna

____

16

2

16

 

 

 

 

 

Then

 

 

 

 

Taldrik

 

16

 

 

 

 

 

 

 

Postlin

 

 

 

 

En Bleckskål och en Tratt

 

8

 

 

En Taldrik

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

En Stop Boutelh

 

8

 

 

1 Dricksglas

 

6

 

 

2 Supglas

 

8

 

 

1 Fick Flaska

 

___4

1

10

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

Järnspett

 

24

 

 

Tälg Yxsa

 

32

 

 

Järn Tjedja

 

24

 

 

gammal Såg

 

8

 

 

2 Nafvare

 

12

 

 

Stor Skjälla

1

 

 

 

Grafva

 

4

 

 

3 Hugg Yxsor

1

 

 

 

Hållhaka

 

4

 

 

Torkwed(?) Nafvare

 

6

 

 

Hoftyg

 

12

 

 

Skräddare Sax

 

16

 

 

2 Dyngekrokar

 

8

 

 

Häst Skjälla med Boga

___1

____

6

6

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

Drik Kanna af 3:ne sårum

 

36

 

 

Standfat 2:ne sårum

 

24

 

 

Gammalt Car

 

12

 

 

2 Ämbar

 

18

 

 

Låckbytta

 

6

 

 

Mjölk Flaska

 

8

 

 

Spitkanna

 

6

 

 

Standfat af 1 sårum

 

12

 

 

Större Låckbytta

 

8

 

 

Brännvinskagge af 1 Stop

 

6

 

 

Mjölk Stäfva

 

6

2

46

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

Skodd Spann med Lås

1

8

 

 

6 Wäfskedar

1

 

 

 

3 Sil Trog

 

2

 

 

Lappkorg

 

16

 

 

Såskjäppa

 

8

 

 

2 Mjöl Skjeppor

 

8

 

 

2 bättre och sämre Såll

 

12

 

 

Rissel

 

4

3

17

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

4 Stån(?)fat

 

8

 

8

 

 

 

 

 

Hustruns Gångkläder

 

 

 

 

Wallmars Tröja

2

 

 

 

dito sämre

 

32

 

 

Skin Tröja

1

16

 

 

dito gammal

 

16

 

 

Skin Tjortil

3

 

 

 

grå Kjortil

2

16

 

 

2 dito svarta

3

32

 

 

2 Snör Lifstycken af Sidentyg

 

 

 

 

          och Kläde

1

32

 

 

Brokit Bomullsförkläde

 

32

 

 

Rask Förkläde svart

 

32

 

 

grönt af Rask

 

16

 

 

Blårandit Ullförkläde

 

32

 

 

2 gamla Bokkläden

 

16

 

 

Höfdel af blångarn

 

24

 

 

Underdel af grof wäfnad

 

16

 

 

1 par Röda Klädesstrumpor

 

32

 

 

1 par dito gamla

 

12

 

 

1 par Gamla Skor

 

16

 

 

vitt Förkläde af bomull

 

24

 

 

Lakan af blångarn

 

32

 

 

1 par Half Hanskar

 

8

21

4

 

 

 

 

 

1 par Ladnings Kjärrjul

3

 

 

 

3 Långslädar

3

 

 

 

1 par Timmer Kjälkar

1

 

 

 

Kohl Skrinda

1

 

 

 

Bräd Skrinda

 

32

 

 

Dyngekorg

 

8

 

 

Flaka Släde

 

24

 

 

2 par Skaklar

 

24

9

38

 

 

 

 

 

Åkerredskap

 

 

 

 

Träfjölsplog

1

 

 

 

Ål med Bill

 

24

 

 

 

 

 

 

 

Seltyg

 

 

 

 

Behållen Sele

1

____

2

24

 

 

 

 

 

Boskap

 

 

 

 

Behållen Häst

40

 

 

 

2 Kor

16

 

 

 

2 Getter

2

 

 

 

3 Får

2

 

___60

___

                       Inventarier Summa

 

 

443

43

 

 

 

 

 

Skuld

 

 

 

 

Till Bruks Patron Claesson Furudal

 

 

 

 

                              25 Rdr Rgs

16

32

 

 

Till Boda Capells Kjörke Cassa

8

 

 

 

För Bergad Spann Mål i Gefle

14

____

38

32

 

 

 

 

 

De fattigas andel 1/8 Prosent

 

 

 

24

Arfvode för Bouppteckningen

 

 

____4

22

                        Behållen Summa

 

 

400

12

 

 

och då något widare ej war att anmerka Denna förrättning afslutades att ej något

med wilja och wettskap är vid Bouppgiften Dölgt och utelämnat utan att oss

wetterligit warit Ricktit uppgifvitt betygar under Edlig För Plicktelse

(bom) Lars Lars i Grufriset

Förmyndarna

Hans Olsson i Boda

Fin Samil (bom) Olsson i Silfverberget

 

Närvarande Wittnen, Boupptecknings- och Wärderingsmän

Hans Olsson i Boda, Nämndeman

Wik Mans Anders Olofsson i Boda

 

De fattigas andel är lämnad

24 sk 4 rst Banco som Qviteras den 1 Nov 1818

Jon Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 11 oktober 2003

Tillbaka