Bouppteckning för Kerstin Ersdotter i Gulleråsen 1818-11-10

 

1818 den 10 November förrättades Laga Bouppteckning efter aflidna pigan
Kerstin Ersdotter i Gulleråsen, som aflidit för som efterlämnat tvenne siskon
brodern Olof 20 år sistern Anna Ersdotter 23 år gamla gift med Bäck Olof
Andersson ifrån samma by Samt ej mer befants hän dess afledna gångkläder
som uppgafs av sistern som antecknades på följande sätt:

 

 

Banco

 

Banco

 

Gångkläder

 

 

 

 

Blå Kjortel, gammal

1

24

 

 

d:o svart

1

 

 

 

d:o grå, nött

 

24

 

 

Wallmarströja, gammal

1

 

 

 

Brun dito

 

24

 

 

Skinntröja

1

 

 

 

Rött Snörlifstycke

 

24

 

 

d:o blått

 

4

 

 

Kartuns Halsduk

 

24

 

 

Bokkläde

 

4

 

 

Vit Halsduk, gammal

 

4

 

 

1 par röda Strumpor

 

24

 

 

d:o gamla

 

2

 

 

1 par Wantar

 

1

 

 

2 Timpar

 

2

 

 

2 Mössor

 

1

 

 

2 Öfverdelar

 

20

 

 

2 Underdelar

 

12

 

 

1 par Skor

______

12

8

8

 

 

 

 

 

Fadrens Åkerjord

 

 

 

 

Blå Åker 2 snesl

4

 

 

 

Sjustu---?  2 snesl

4

 

8

 

 

 

 

 

 

Modrens Åkerjord

 

 

 

 

d:o d:o  2 snesl

2

 

 

 

Båtåkren  4 snesl

4

 

6

 

 

 

 

 

 

Fadrens slog

 

 

 

 

Västeränget  1 hässjeland

1

 

2

 

 

 

 

 

 

Modrens slog

 

 

 

 

Teckten  1 hässjeland

1

 

2

___

 

 

 

 

 

Summa summarium

 

 

24

8

 

 

De fattigas andel är 6 rst Banco.

Och det ej mer var att anmärka och Denna förrättning afslutades att

ej något med vet och villja är vid Bouppgiften Dölgt och utelämnat

utan att riktigt uppgifvits under Edlig förpliktelse intygas

Anders Olsson i Gulleråsen

 

De fattigas andel är lämnad till Boda Capell den 10 November 1818

som är 6 rst Banco

Qvitteras

Hans Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 11 oktober 2003

 

Tillbaka