Bouppteckning efter Kerstin Olsdotter i Gulleråsen 1818-04-08

 

1818 den 8 april hafva vi underskrivna hållit Laga Bouppteckning efter pigan Kjerstin

Olsdotter i Gulleråsen, som lämnat 2:ne syskon efter sig och modern af Lifve jämte en

broders son, som hennes Qvarlåtenskap sig emellan skola fördela och så följande, nämligen:

 

 

 

 

Banco

 

En half del uti en Kruka

 

 

 

16

uti Järnsakerna

 

 

2

16

1 halfstop boutäll

 

 

 

8

1 Qvarters flaska

 

 

 

4

1 gammal Skin fäll och 4 ?

 

 

 

12

1 half Så

 

 

 

8

1 Sil

 

 

 

6

1 behållet Såll

 

 

 

8

1 Tredje del uti

 

 

 

16

1 Wäff sjed

 

 

 

8

?? afledna Dottren

 

 

6

24

uti Hästarna - afledna Dottren

 

 

28

 

1 half del uti en Ko

 

 

7

 

1 Get

 

 

1

 

1 dito Får, 1 dito Get

 

 

1

10

?

 

 

 

32

Körredskap

 

 

 

 

Skrynda

 

 

1

 

Träfjölplog

 

 

 

32

gammal Sele

 

 

 

32

Medskrynda

 

 

 

16

Dyngekorg

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Afledna pigans gångkläder

 

 

 

 

Wallmars tröga

 

 

2

16

1 Grön Klädes Tröga som skjänktes till

 

 

 

 

     Brita

 

 

2

32

1 dito Wallmars Tröga, sämre

 

 

2

 

1 Skin tröga

 

 

2

 

1 dito sämre

 

 

 

32

1 Yvdil

 

 

2

16

1 Blågrön

 

 

2

 

1 dito sämre

 

 

 

32

1 dito

 

 

2

 

1 dito Svart

 

 

2

 

1 dito

 

 

2

 

(Härifrån är beloppskolumnen delvis

 

 

 

 

   skymd vid mikrofilmningen)

 

 

 

 

Rött Snörlifstycke af Kläde

 

 

 

 

1 dito Blått, af Kläde

 

 

 

 

1 dito Grönt, af Kläde

 

 

 

 

1 dito, Blått, gammalt, af Kläde

 

 

 

 

1 Rödrandit Ullförkläde

 

 

 

 

1 dito Blått, af Bomull

 

 

 

 

1 Blått Ullförkläde

 

 

 

 

1 Svart Raskförkläde

 

 

 

 

1 Grönt Ullförkläde, gammalt

 

 

 

 

5 Öfverdelar af Lärfta

 

 

 

 

9 bättre och sämre ?

 

 

 

 

6 Underdelar af groft Lintyg

 

 

 

 

1 ? mössa

 

 

 

 

2 Kartuns Halsdukar

 

 

 

 

2 Bokkläden

 

 

 

 

4  vita Halsdukar

 

 

 

 

6 ?

 

 

 

 

3 Halfvantar

 

 

 

 

4 par Strumpor

 

 

 

 

1 par nya Skor

 

 

 

 

1 gammalt Bol?täcke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelar Åkerjord och Sloga uti fadrens

 

 

 

 

ärfda och aflinge 10 snl

 

 

20

 

och uti aflingejorden 8 snl 1½ bdl

 

 

16

 

och belägen uti fadrens ärfda slog

 

 

 

 

     4½ hässjeland

 

 

 

 

     och aflinge jämte slog 1½ hässjeland

 

 

___ 4

____

Inventariernas Summa blefv

 

 

120

 

 

 

De fattigas andel 7 sk 8 rst Banco.

 

Närvarande vittnen och värderingsmän

Hans Olofsson af Boda, Nämndeman

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 26 oktober 2003

 

Tillbaka