Bouppteckning efter Kerstin Olsdotter i Osmundsberg 1817-12-19

 

1817 den 19 och 20 December anställdes Laga Bouppteckning efter Hustrun Kerstin Olsdotter

i Osmundsberg, som den 28 September aflidit och efterlämnat jämte Enklingen Anders Olsson,

och dess uti äcktenskapet ägande 4 Barn, Son Olof på 11. året och Son Anders på 7:e året och

Dotren Kjerstin på 16. året, Dotren Anna på 12. Året gamla och således alla omyndiga men under

fadrens omvårdnad, af hvilken Egendomen uppgafs samt antecknades och wärderades på följande sätt:

 

 

 Snesl

 Bdl

Banco

 

Mannens ärfda åker

 

 

 

 

Kräkel Svedjorna

4

7

 

 

Stor Jälet, södra delen

5

 

 

 

nål i Bräsken, Stor stycket

4

 

 

 

öster åkren vid Brunn

5

1

 

 

Sakten? Hol

3

4

 

 

nål uti Holen, milera delen

3

 

 

 

öster åkren vid Porten

5

7

 

 

ytter åkren vid Grinden

5

9

 

 

en Linda i Stor Björken

4

4

 

 

Myr Lindan söder vid Sjön

___ 5

__9

 

 

 

47

1

94

9

Afledna Hustruns ärfda åker

 

 

 

 

Nälden? Holen

3

 

 

 

Öster åkren

5

3

 

 

Ytter åkren

3

3

 

 

dito  dito

5

9

 

 

Holen

____4

____

 

 

 

21

 

48

16

Aflinge åkerjord

 

 

 

 

Storgärdet

5

7

16

 

Kiöpt utaf Lispers Kjerstin Olsdotter i

 

 

 

 

Gulleråsen Enligit faste bref af den 18

 

 

 

 

November 1814

 

 

 

 

Ett åkerstycke uti Lisselberg och

 

 

 

 

Gulleråsen af 4 snl

 

 

 

 

och ett dito uti Lisselbergs Sveden af 4

 

 

 

 

snl, gör tillsammans 62 Rdr, i Banco

 

 

 

 

enligit pante bref af den 27 Maj 1817

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Ett åkerstycke uti Södra Bryttningen

 

 

 

 

Kjärfsåsen beläget, af 8 snl.  Kjöpt utaf

 

 

 

 

Peres Olof Andersson i Gulleråsen för

 

 

 

 

20 Rdr Banco

 

 

 

 

Enligit kjöpebref av den 5 Januari 1815

 

 

20

 

 

 

 

 

 

Aflingsåker

 

 

 

 

Ett åkerstycke uti Finn Täppan och

 

 

 

 

Silfverberget beläget, af 3 snl 5 bdl för

 

 

 

 

11 Rdr 18 skill, enligit pantebref af den

 

 

 

 

4 Maj 1814

 

 

11

18

 

 

 

 

 

Ett stycke uti Milåkren af Två snl utaf

 

 

 

 

Sions Hans Hansson i ? för Sju Daler 8

 

 

 

 

skill Rgs Enligit pantebref af den 18

 

 

 

 

Maj 1803

 

 

4

38

 

 

 

 

 

Ett åkerstycke uti Bräcken af Tre snl

 

 

 

 

utaf Jälkanes Anders Samilsson i

 

 

 

 

Osmundsberg för 12 Daler enligit

 

 

 

 

pantebref af den 24 April 1817

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Ett stycke i Bräcken af 3 snl utaf

 

 

 

 

Jälkanes Anders Samilsson i Osmunds-

 

 

 

 

berg för 8 Rdr Rgs Enligit pantebref af

 

 

 

 

den 24 April 1815

 

 

5

16

 

 

 

 

 

Ett åkerstycke uti Millåkren och Änder-

 

 

 

 

åsen af 3 snl utaf Jälkanes Anders

 

 

 

 

Samilsson i Osmundsberg Enligit pante-

 

 

 

 

bref af den 7 Maj 1808

 

 

6

32

 

 

 

 

 

Tvänne åkerstycken uti Storbacken af

 

 

 

 

6 snl 4 bdl utaf Jälkanes Anders

 

 

 

 

Samilsson i Osmundsberg Enligit pante-

 

 

 

 

bref af den 12 November 1810

 

 

___13

_16

 

 

 

48

22

 

 

 

 

 

Mannens ärfda sloga

 

 

 

 

Domaränget                        hässjeland

4

 

 

 

Afvänds Lok

9

 

 

 

Nissesänget

1

 

 

 

Barnängarna

2

 

 

 

Bergbo fäbodar

4

 

 

 

Gårds täckten

____2

 

 

 

                                          hässjeland

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns ärfda sloga

 

 

 

 

Rönningen                          hässjeland

2

 

 

 

Storänget

3

 

 

 

Långänget

1

 

 

 

Bergbo fäbodar

1

 

 

 

Gårds täckten

____1

 

 

 

                                         hässjeland

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflinge sloga

 

 

 

 

En sloga uti Erik Hans Täckten och

 

 

 

 

Silfverberg af 2 hässjeland utaf Jöns

 

 

 

 

Olof Andersson och Olof Ersson i

 

 

 

 

Osmundsberg Enligit pantebref af den

 

 

 

 

18 April 1818

 

 

13

16

 

 

 

 

 

En sloga uti Häst Sveden i Kärfsåsen

 

 

 

 

af Jöns Olof Andersson Enligit pantebref

 

 

 

 

af den 18 April 1817

 

 

____7

_38

 

 

 

21

6

 

 

 

 

 

Lösören

Banco

 

 

 

Silfver

 

 

 

 

1 Bägare och Tumlare af 5 Lod

16

 

 

 

Brännvinskanna af 24 mark

10

 

 

 

Kittel af 8 mark

4

 

 

 

dito af 4 mark

2

16

 

 

Skopa af 2 mark

1

 

 

 

Behållen kruka

2

 

 

 

2 gamla

____1

_32

24

16

 

 

 

 

 

Then

 

 

 

 

3 Tallrikar

1

24

 

 

 

 

 

 

 

Påstlin

 

 

 

 

2 Tallrikar af Påstlin

 

24

 

 

1 gammal Kittel af Mässing

_____

_32

2

32

 

 

 

 

 

Gryta af 4 kannrum

1

 

 

 

Dito skaftgryta af 2 kannrum

 

32

 

 

Skaftpanna

 

16

 

 

Säng??

1

 

 

 

4 ??, bättre och sämre

1

 

 

 

Hoftyg

 

12

 

 

Järnspett

 

16

 

 

1 gång Drag Tjedjor

 

16

 

 

Nafvareskaft med små nafvare

 

16

 

 

Andersläng med nafvare

 

4

 

 

Ull Sax

 

16

 

 

Stig?? af järn

 

16

 

 

??fat

 

8

 

 

2 Skjällor

 

32

 

 

2 Gräfvor

_____

__8

4

38

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

Boutäl af 2 kannrum

 

32

 

 

3 dito af 1 kannrum vardera

1

 

 

 

Stopflaska

 

12

 

 

Halfstopflaska

 

8

 

 

2 små Fickflaskor

 

8

 

 

2 Supglas

_____

__8

1

20

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

12 större och mindre Krukfat

_____

_36

 

36

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

2 Liggetunnor af 4 sårum

1

 

 

 

Standfat af 2 sårum

 

32

 

 

Car af 4 sårum

1

 

 

 

Brygge Bänk

 

24

 

 

mindre Car

 

24

 

 

Örtina

 

12

 

 

Tunn Sil

 

6

 

 

4 bättre och sämre Ämbar

 

24

 

 

Vattså

 

12

 

 

2 Sofvel byttor

 

16

 

 

2 Låck byttor

 

8

 

 

3 Mjölk flaskor

 

24

 

 

Kagge

 

16

 

 

4 Trä stop

 

16

 

 

Mjölk stäfva

 

6

 

 

dito uti fäbodarna

 

6

 

 

Mjölk bytta

 

8

 

 

2 Tjärnor

_____

_24

7

20

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

Skjänke Skåp uti uttrastugan

2

32

 

 

Hörnskåp

1

 

 

 

Skodd Spann med Lås

 

32

 

 

Skodd Kjista och med Lås

 

24

 

 

Lin Häkla

 

12

 

 

1 par Ull Kardor

 

24

 

 

Handsåg

 

8

 

 

Lappkorg

 

16

 

 

Såskäppa

 

8

 

 

2 Såll

 

16

 

 

2 Mjöl Siktor

 

8

 

 

2 ??

 

8

 

 

Slip Sten

____1

____

7

44

 

 

 

 

 

Kjör Redskap

 

 

 

 

?? Kjärra

8

 

 

 

Ladnings Kjärra

____4

___

12

 

 

 

 

 

 

1 par Timmer Kjälkar

2

 

 

 

Behållen Lång Släda

2

 

 

 

Bräd Skrynda

1

16

 

 

Slep Drög

 

8

 

 

Stor Skrynda

 

32

 

 

Kafvel Drög

 

32

 

 

2 Dynge Korgar

 

8

 

 

1 par Vinter Skaklar

 

16

 

 

 

 

 

 

 

Åker Redskap

 

 

 

 

Träfjölsplog med Bil

1

16

 

 

Ahl med Bil

 

24

 

 

Åker Harfva

2

 

 

 

1 par Plog Skaklar

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Seltyg

 

 

 

 

Behållen Sele

2

32

 

 

Grimma

_____

_16

4

20

 

 

 

 

 

Crejatur

 

 

 

 

1 Gammal Häst

30

 

 

 

2 Kor

16

 

 

 

1 Qviga

6

 

 

 

1 Kalf

4

 

 

 

4 Getter

4

 

 

 

2 Killingar

 

32

 

 

5 större och mindre Får

3

16

 

 

1 ungt Svin

____2

___

__ 66

___

 

 

 

447

26

 

 

 

 

 

Mannens ärfda hus

 

 

 

 

Vardagsstuga med mur och svagt innan-

 

 

 

 

   rede

 

 

 

 

Uterstuga med mur och innanrede

 

 

 

 

Stolp Härbre

 

 

 

 

Stall i Gården

 

 

 

 

Fähus, nytt

 

 

 

 

Bastuga, behållen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns ärfda hus

 

 

 

 

Bod i Gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledna hustruns gångkläder

 

 

 

 

Grön Klädes Tröga

2

32

 

 

behållen Wallmars Tröga

2

 

 

 

dito sämre

1

 

 

 

behållen Skin Tröga

2

 

 

 

Grå Tjortel

2

 

 

 

dito Svart

1

16

 

 

dito Brun

1

 

 

 

Rött Snör Lifstycke

1

 

 

 

dito Grönt

 

24

 

 

dito, blått af Kläde

 

16

 

 

Förkläde af Bomull, prickit

 

24

 

 

dito, Grönt

 

16

 

 

dito, Svart

1

 

 

 

Blårandit Ullförkläde

 

24

 

 

dito, rödrandit

 

32

 

 

2 Qvinshattar af bomull

1

 

 

 

3 dito, sämre

 

32

 

 

5 vita Halsdukar af Lärft

1

 

 

 

2 Bokkläden

 

32

 

 

2 Öfdelar af Lärft

1

 

 

 

2 dito af Blångarn

 

32

 

 

2 Underdelar af Linne Tyg

 

32

 

 

3 par Vantar

 

36

 

 

1 par Half Hanskar

 

16

 

 

1 par vita Ullstrumpor

 

36

 

 

1 par dito Röda

1

 

 

 

1 par Skor

1

 

 

 

1 Fårskins Fäll med Täcke

5

 

 

 

1 Lakan

____1

____

32

 

 

 

 

 

 

Säckar

 

 

 

 

2 Skin Säckar, bättre och sämre

1

16

 

 

3 Garn Säckar, bättre och sämre

____1

_24

2

40

 

 

 

 

 

Efterkomna saker

 

 

 

 

Gryta af 6 kannrum uti fäbodarne

1

32

 

 

Dito af 4 kannrum

1

 

 

 

Garn Rep

 

16

 

 

Sil Trog

 

24

 

 

Bak Trog

_____

__8

3

32

 

 

 

 

 

1 Kålsäng                                1 bandland

 

 

 

 

Hummelgård                            1 bandland

 

 

 

 

Tomtplatsen innehåller 6 bandland

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Wattuwerk

 

 

 

 

uti Bysjöån 1/12:del uti en Skvalt Qvarn

 

 

 

 

Sågdel vid Erkers Kjör Sågen 6 kabbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa summarum löst och fast

 

 

456

23

 

 

 

 

 

De fattigas andel 27 sk 2 rst Banco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärfda fastigheter bestiga sig till

 

 

142

46

Aflinge fastigheter

 

 

137

28

och Lösöre bestiga

 

 

173

 

 

 

De fattigas andel är lämnad 27 sk 2 rst Banco som Qviteras den 1 November 1818

Jon Bodfors

 

Och då något widare ej war att anmerka Denna förrättning afslutades att intet med vilja

och vettskap är vid Bouppgiften dölgt och utelämnat betygas under Edlig förpliktelse

Anders Olsson i Osmundsberg

Närvarande wittnen och bouppteckningsmän

Hans Olsson i Boda, nämndeman

Wik Mans Anders Olsson, Boda

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 26 oktober 2003

 

Tillbaka