Bouppteckning för Lund Anders Larsson i Ovanmyra 1818-08-06

 

1818 den 5 och 6 augusti förrättades Laga Bouppteckning efter Lund Anders Larsson i Ovanmyra,

som den 9 föregångna Maj aflidit och efterlämnat jämte Enkan Anna Ersdotter en deras omyndiga

son Eric Andersson på 18 året och således omyndig hvars rätt och bästa skulle bevakas af den näst

gränsande grannen Bleckur Anders Andersson i nämnda by.  Boet uppgafs av Enkan samt

antecknades och wärderades på följande sätt:

 

 

   Snesl

Bdl

  Banco

 

 

Fastighet:

 

 

 

 

 

Afledne mannens ärfda åker:

 

 

 

 

 

Gatubrytningen

5

7

 

 

 

Wimpan

4

5

 

 

 

Gälåkren

10

2

 

 

 

Högen

2

3

 

 

 

Bodbacken

3

2

 

 

 

Maritsbryttningen

2

7

 

 

 

Bodåkren

2

__2

80

24

 

 

 

 

 

 

 

Enkans ärfda åker

 

 

 

 

 

Stötbroåkren

16

 

 

 

 

Haragärdet

5

 

 

 

 

Rotbroåkren

3

 

 

 

 

Harajärdet

4

 

 

 

 

Södertäckten

15

 

 

 

 

Dito

6

 

 

 

 

Dito Täcktstycket

3

 

 

 

 

Dito Täckten

6

 

 

 

 

Norriåkren

15

 

 

 

 

Lundmatstäckten

3

3

 

 

 

Bodåkren

7

____

 

 

 

Summa

83

2

193

32

 

 

 

 

 

 

 

Aflingsåker

 

 

 

 

 

Gärdetäckten

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda slogar                      hässjeland

 

 

 

 

 

Wattumyran

2

 

 

 

 

Silfverbergsmyran 

         ½

 

 

 

 

En teg i Löfåsen

         ½   

 

 

 

 

Summa                                            hässjeland

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkans ärfda slogar                        hässjeland

 

 

 

 

 

Wändloka

9

 

 

 

 

Fåstäckten

4

 

 

 

 

Skand?sveden

4

 

 

 

 

Wästan om ån

1

 

 

 

 

Bodänget med lindan

2

 

 

 

 

Lenåsänget

3

 

 

 

 

Lundbo fäbodar

2

 

 

 

 

Gårdstäckten

3

 

 

 

 

En ren vid Bältgården

1

 

 

 

 

Sotladu Sveden

3

 

 

 

 

Summa                                              hässjeland

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortpantad sloga

 

 

 

 

 

uti Casungs?                                     hässjeland

6

 

 

 

 

dito ett hässjeland till Bleckur Anders Andersson

 

 

 

 

 

För en Pantesumma af femtionio Rd Rgs

 

 

 

 

 

Fyra fjärdingar korn 2/6 E? Enl Pantebref

 

 

 

 

 

          af den 13 Augusti 1810

 

 

 

 

 

Dito en Ren i Stor Täppan 1 hässjeland till

 

 

 

 

 

         Jöns Olof Ersson i Ofvanmyra för

 

 

 

 

 

        5 Rd Rgs Efter Räkning uppgifvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannens ärfda hus

 

 

 

 

 

En Trösklada med 2:ne golf uti dess Faders gård

 

 

 

 

 

Dito en gammal Bod der bredvid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkans ärfda hus

 

 

 

 

 

En wardagsstuga med Mur och svagt innanrede

 

 

 

 

 

Utterstuga utan mur och svagt sters

 

 

 

 

 

En Lada i gärdet

 

 

 

 

 

Ett sters (?) i gården

 

 

 

 

 

Foderhus

 

 

 

 

 

Mjölbod

 

 

 

 

 

Gööbod? i dito

 

 

 

 

 

Fähus

 

 

 

 

 

En half Bastuga

 

 

 

 

 

Wedlider

 

 

 

 

 

Skrindlada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uti fäbodan

 

 

 

 

 

En half del uti en stuga

 

 

 

 

 

Dito uti ett Sters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wattuwerk

 

 

 

 

 

Sågdel uti Ängsbergssågen 4 kabbar

 

 

 

 

 

Qvarndel vid Grafsjöqvarn 1/16 del Djug?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösören

     Rdr

  Sk

 

 

 

Koppar

 

 

 

 

 

1 Tratt af koppar

8

 

 

 

 

2 Taldrikar och såssked

1

 

 

 

 

2 ?

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

 

2 Kannboutiller

 

16

 

 

 

1 Stopboutelier

 

16

 

 

 

1 Qvartersflaska

 

6

 

 

 

1 Supglas

 

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

 

2 gamla Grytor af 4 kannrum vardera

1

 

 

 

 

1 Tälgyxa

 

32

 

 

 

3 Huggyxor

 

36

 

 

 

1 Hoftyg

 

12

 

 

 

1 Skräddaresax

 

16

3

24

 

 

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

 

1 Standfat af 3:ne sårum

 

24

 

 

 

1 dito mindre

 

12

 

 

 

2 Car större och mindre af 5 sårum

 

40

 

 

 

2 Såar

 

24

 

 

 

1 Örtina

 

12

 

 

 

1 stor Kagge

 

16

 

 

 

4 Ämbar

 

24

 

 

 

2 Lockbyttor

 

10

 

 

 

1 Mjölkflaska

 

6

 

 

 

1 Mjölkstäva

 

6

 

 

 

1 Tjärna

 

6

 

 

 

1 Spit?kanna

 

6

3

44

 

 

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

 

1 Wäggur utan fodral

1

 

 

 

 

1 Hörnskåp

 

32

 

 

 

1 Skänkskåp

3

 

 

 

 

1 dito med Lås

2

 

 

 

 

1 Kjesta skodd med lås

1

 

 

 

 

2 Wäfskedar

 

16

 

 

 

1 Slipsten

 

16

 

 

 

1 Såll

 

8

 

 

 

1 Meisel

                __

__4

8

12

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens gångkläder

 

 

 

 

 

1 Wallmars Rock

3

 

 

 

 

1 dito sämre

1

 

 

 

 

1 Fårskinns Rock

2

 

 

 

 

1 dito gammal

1

 

 

 

 

1 Blåklädes Tröga

4

 

 

 

 

1 Mans Hatt

1

 

 

 

 

1 dito sämre

 

32

 

 

 

1 Röd Mössa af kläde

 

24

 

 

 

1 Röd Halsduk

 

12

 

 

 

1 dito Wit

 

8

 

 

 

2 Lärftes Skjortor

2

16

 

 

 

3 dito af blångarn

2

 

 

 

 

2 par ?? bättre och sämre Skinnböxor

2

 

 

 

 

1 par Blåstrumpor

 

32

 

 

 

1 par dito wita

 

36

 

 

 

1 par dito sämre

 

24

 

 

 

1 par Callwars Handskar

1

 

 

 

 

1 par Wantar

 

16

 

 

 

1 par Armkragar

 

12

 

 

 

1 par behållna Skor

1

 

 

 

 

1 par dito sämre

 

32

 

 

 

1 Lifstycke, blått, af kläde

2

 

 

 

 

1 dito af Sämskskinn, stickat

2

 

 

 

 

1 Wardags Lifstycke

              ___

_24

27

40

 

 

 

 

 

 

 

Åkerredskap

 

 

 

 

 

1 behållen Ladningskjärra

5

 

 

 

 

1 gång Timmerkjälkar

1

16

 

 

 

1 gammal Långsläde

1

 

 

 

 

1 bred Skrinda

 

32

 

 

 

1 stor Skrinda

 

16

 

 

 

1 Träfjölplog

1

 

 

 

 

1 Åker Harfva

2

 

 

 

 

1 År med bill

 

16

 

 

 

1 Dyngekorg

 

8

 

 

 

1 gammal Sela

              ___

_16

12

8

 

 

 

 

 

 

 

Boskap

 

 

 

 

 

2 Kor

16

 

 

 

 

1 Kalf

2

 

 

 

 

4 Getter

4

 

 

 

 

6 större och mindre Får

4

___

26

____

 

Summa tillgång

 

 

364

4

 

 

 

 

 

 

 

Till Calur Jon Olsson, Boda

4

 

 

 

 

Till Olas Carl Carlsson, Lenåsen

4

 

 

 

 

i Fahlun

16

 

 

 

 

Till Jonås Eric Andersson, Boda

4

 

 

 

 

i Gefle

24

 

 

 

 

Till Larsårs Jon Jonsson

13

16

 

 

 

Till Blekur Anders Andersson, Ovanmyra

24

 

 

 

 

Boafgiften till de fattiga 21 sk 6 rst

 

 

 

 

 

Arfvode för bouppteckningen en Prosent af

 

 

 

 

 

     tillgångssumman 3:31:8

__________

____

93

___4

8

Behållning

 

 

270

47

4

 

 

Då något widare ej war att anmärka Denna förrättning afslutades att ej något med vilja och

wettskap war vid Bouppgiften Dolgt eller utelämnat betygar under Edlig förpliktelse

Enkan Anna (bom) Ersdotter i Ofvanmyra

 

Förmyndare

Bleckur Anders Andersson i Ofvanmyra

 

Närwarande wittnen, upptecknings- och wärderingsmän

Hans Olsson i Boda, Nämndeman

Wikmans Anders Olsson

 

De fattigas andel är lämnad 21 sk 6 rst

Som Qviteras den 11 Nov 1818 Jon Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 29 september 2003

 

Tillbaka