Bouppteckning efter Olof Olsson i Gulleråsen 1818-04-08 & 09

 

År 1818 den 8 och 9 april förrättades Laga Bouppteckning efter Olof Olsson i Gulleråsen

som dog ?? gammal afledet och efterlämnat samt enkan Brita Hansdotter en dess omyndige

son Olof Olsson på andra året Hvilkens Rätt bevakades af enkans Syskon Barn Rygås

Anders Hansson i Boda och dess Granne Sammils Hans Olsson i Boda och Boet uppgafs

af enkan som den omhänderhaft, antecknades och wärderades på följande sätt:

 

Kopparkjäril

Banco

 

Banco

 

Kittel af 2 mark

 

32

 

 

 

 

 

 

 

Bleck

 

 

 

 

Bleckskålar, en större och en mindre

 

12

 

 

Blecksil

 

6

 

 

Liten skopa

 

6

 

 

Mått

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

Fat, ett större och ett mindre

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

Gryta af tackjärn af ? kannrum

1

10

 

 

Dito af 4 kannrum

1

 

 

 

Tälgyxa, behållen

1

 

 

 

Dito, gammal

 

24

 

 

4 bättre och sämre Huggyxor

1

16

 

 

2 Järnspett

1

8

 

 

1 gång Drögkädjor

 

32

 

 

1 par dito, gamla

 

24

 

 

1 par Bindkädjor

 

32

 

 

Nafvarskaft med 2 nafrar

 

16

 

 

Slipås

 

16

 

 

2 Täckvednafrar

 

12

 

 

Anderslängnafvare

 

4

 

 

Stekepanna, större

 

8

 

 

Dito, mindre

 

4

 

 

Als bil

 

12

 

 

Handsåg

 

6

 

 

Hoftyg

 

6

 

 

Järnskopa

 

12

 

 

Skälla

 

8

 

 

Skyffel, svag

 

8

 

 

Gräva

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

Liggetunna af 2 sårum

 

32

 

 

Dito af 1 sårum

 

24

 

 

Stannfat af 4 sårum

1

8

 

 

Kar af 4 sårum

1

 

 

 

Vattså, behållen

 

16

 

 

Dito, gammal

 

12

 

 

Örtina

 

6

 

 

Tunsil

 

8

 

 

2 Ämbar

 

12

 

 

Lockbytta

 

8

 

 

Mjölkflaska

 

12

 

 

Stop Kagg

 

16

 

 

Halfstop Kagg

 

6

 

 

Spitkanna, gammal

 

3

 

 

Mjölk stäva

 

3

 

 

Trästop

_____

__4

5

20

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

Putälia af 2 kannor

 

24

 

 

Dito, mindre

_____

_16

 

40

 

 

 

 

 

Diverse saker

 

 

 

 

Väggur med fodral

1

32

 

 

Omålat Skänkeskåp

1

16

 

 

2 Slipstenar

1

16

 

 

2 Wäfskedar

 

16

 

 

?-ask

 

4

 

 

Så skäpa

 

8

 

 

Sil

 

8

 

 

Risl

 

4

 

 

Brö skäpa

 

4

 

 

Vägg skäpa

_____

__4

5

16

 

 

 

 

 

Böker

 

 

 

 

Psalmbok

_____

_32

 

32

 

 

 

 

 

Mannens gångkläder

 

 

 

 

Blår tröga, hemvävit

5

 

 

 

2 Valmars Råkar

8

 

 

 

1 dito, sämre

3

 

 

 

Brun klädes tröga

2

 

 

 

Halfnött Fårskinspäls

2

 

 

 

Dito, försåld

____4

 

24

 

 

 

 

 

 

Göl Sämskskins byxa

1

16

 

 

Dito

1

24

 

 

Valmas byxa

 

32

 

 

Blått Lifstycke, hemvävit

1

 

 

 

Dito, sämre, af kläde

 

32

 

 

Mans hatt

1

 

 

 

1 par Mans Hanskar med vantar

1

8

 

 

1 par vita Förarmar

 

24

 

 

Randig Söndagsmössa

 

32

 

 

2 Kragar, röda

 

12

 

 

1 Dito, vit

 

16

 

 

2 Lärftes skortor

2

8

 

 

2 dito, af blaggarn, nyja

6

 

 

 

3 dito, lititt slitna

2

 

 

 

2 Blaggarns byxor

 

32

 

 

Randit Vardags lifstycke

 

16

 

 

Busaron

 

24

 

 

2 par blå Strumpor

1

32

 

 

2 par dito, vita

2

 

 

 

1 par Grå Vardagsstrumpor

 

24

 

 

1 par blå Fin strumpor

 

32

 

 

2 par Skor

1

32

 

 

Förskin

_____1

___

28

15

 

 

 

 

 

Qvinskläder

 

 

 

 

Qvins valmas tröga, behållen

2

 

 

 

Svart Tiortel

2

 

 

 

Rött Snörlifstycke af kläde

1

 

 

 

Blårandigt Ul Förkläde

1

 

 

 

2 Kartuns Halsdukar

 

16

 

 

2 dito, vita

 

16

 

 

1 par Half vantar

 

12

 

 

2 Öfverdelar af lärft

 

32

 

 

2 dito af blaggarn

 

24

 

 

2 Underdelar

 

24

 

 

Timp

 

8

 

 

Boltäcke

____1

___

9

36

 

 

 

 

 

Säkar

 

 

 

 

Garn säk af 1 tunnrum

 

32

 

 

Skin säk

 

24

 

 

 

 

 

 

 

Kör och Åkerredskap

 

 

 

 

Ladningskärra

8

 

 

 

2 Långslädar, behållna

6

 

 

 

1 dito, sämbre

1

 

 

 

Kaväldrög

1

 

 

 

Bräd skrinda, behållen

1

 

 

 

Kohl skrinda

 

32

 

 

Flaka drög

 

12

 

 

Flaka släde

 

16

 

 

2 par skaklar, skodda

 

32

 

 

Dyngkorg

 

4

 

 

2 par Skaklar, oskodda

 

8

 

 

Långsläda, oskodd

1

 

 

 

2 par Kälkar, oskodda

____1

_16

21

24

 

 

 

 

 

Åkerredskap

 

 

 

 

Järnfjölplog, brukbar

2

16

 

 

Dito, obrukbar

1

16

 

 

Träfjölplog

1

 

 

 

Åker harfva med kälka

2

16

 

 

Sele med järnkrok, behållen

2

16

 

 

Dito, gammal, med Kalfskinsloda och

 

 

 

 

       träkrok

 

32

 

 

Ridsal, gammal

 

24

 

 

Ny Selkrok af trä

 

8

 

 

Läder rep, gammalt

 

32

 

 

Klocka med gammal rem

 

12

 

 

Betsel, gammalt

_____

__4

11

32

 

 

 

 

 

Efterkommit

 

 

 

 

2 Får skin

1

 

 

 

2 behållna Siltråg vid gården och i

 

 

 

 

     fäbodarna, tillsammans

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Boskap

 

 

 

 

Häst, brun, behållen

45

 

 

 

Fola uti ander året

40

 

 

 

Ko, behållen

10

 

 

 

2 Geter

2

 

 

 

2 Får, behållna

1

24

 

 

1 Halfdel uti en Treårskviga

____3

___

102

30

 

 

 

 

 

Mannens ärfda hus

 

 

 

 

Utra stuga i gården med svagt

 

 

 

 

      innanrede

11

 

 

 

Obered Lisstuga

5

 

 

 

Gammalt Stolp herbre

4

 

 

 

Ved lider

1

 

 

 

Skrind lider

1

16

 

 

Svin stiga

_____

_12

22

28

 

 

 

 

 

Ärfda åker, fadrens och modrens

 

 

 

 

uti Åker jord                 24 snl 2 bdl

 

 

 

 

uti Linde jord                14 snl

 

 

 

 

och Åker efter systern    4 snl

 

 

 

 

uti Linde jord efter systern

 

 

 

 

                                    3 snl 2 1/3 bdl

 

 

 

 

Summa Åker               28 snl 2 bdl

 

 

 

 

Summa Lind jord         17 snl 2 1/3 bdl

91

 

91

 

Uti gårds plassen belöper

 

 

 

 

                                   1 snl 9 bdl

3

32

3

32

 

 

 

 

 

Ärfda Sloga

 

 

 

 

Belöper på omyndige sonen 13½ bdl

 

 

 

 

af hvilka 2 2/3 hässjeland är pant sloga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och således bestiger hela behållna

 

 

 

 

     summan sig till

 

 

339

35

 

 

 

 

 

Fordringar

 

 

 

 

utaf brodern Anders Olsson har afledne

 

 

 

 

Olof Olsson att fordra 51 daler Rgs

 

 

34

 

utaf Erkers Hans Andersson

 

 

2

 

utaf afledne Bångs Erik Olssons

 

 

 

 

     sterbhus

 

 

2

16

 

 

 

 

 

Afkortningar

 

 

 

 

för överenskommet köp om Hästkappa

 

 

 

 

efter afledna systern Kerstin till brodern

 

 

 

 

Anders Olsson                Rdr Rgs 5  15

 

 

 

 

till systern Brita                            2  32

 

 

 

 

till modren                                   6  32

 

 

 

 

Summa                                      14  32

 

 

9

35

 

 

 

 

 

till Svabensverk

 

 

6

32

till Nises Anders Olsson

 

 

___ 4

___

 

 

 

20

19

 

 

 

 

 

belöper uti morgongåva

11

 

 

 

uti afling

____9

 

20

 

 

 

 

 

 

och sålunda fins hela Behållningen vara

 

 

337

32

 

De fatigas andel 20 sk 3 rst i Panko.

 

Vid förestående uptekning hava vi tillstädes varit för omyndige sonen Olof Olsson

Sammils Hans Olsson och Rögås Anders Hansson i Gulleråsen samt enkan Brita

Hansdotter och då något vidare ei var att anmerka denna Förrättning afslutades och

att ei något med vet och villia är vid Bouppteckningen dölgt och lämnat utan

alt Riktigt uppgifvit intyga under Edelig för Bindelse

Enkan Brita (bom) Hans Doter

Förmyndare:

Rögås Anders (bom) Hansson

Och Sammils Hans Olsson

 

Förrättningsmän:

Dräng Hans Olsson Boda

Sammils Anders Olsson i Gulleråsen

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 10 november 2003

Tillbaka