Bouppteckning för Olof Ers Olof Andersson i Ovanmyra 1818-05-12

 

1818 den 12 maj förrättades Laga Bouppteckning efter Olof Ers Olof Andersson i Ovanmyra,

som den föregångna 10 februari aflidit och efterlämnat jemte Enkan Anna Olsdotter, deras

omyndiga dotter 38 år, vars rätt bevakas av syskonbarn Stöt Erik Andersson, Lenåsen.

 

 

 

 

    Banco

 

 

Fastigheter

    Snl

Bdl

 

 

 

Avlidne mannens ärvda åker

 

 

 

 

 

Harejärdet

5

5

 

 

 

Långbrytningen

4

5

 

 

 

Holbrytningen

10

5

 

 

 

Rågbrytningen

7

 

 

 

 

Sör på Backarna

7

 

 

 

 

Fettjärdet

6

3

 

 

 

 

37

___6

75

20

 

Änkans ärvda åker

 

 

 

 

 

Fettjärdet

2

3

 

 

 

Gärdstäkten

4

 

 

 

 

dito

3

____

 

 

 

 

9

___3

24

32

 

I Solberga en linda i Källbjörken

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflidne mannens ärfda slog                    hässjeland

 

 

 

 

 

?-änget

6

 

 

 

 

Gårdstäkten

6

 

 

 

 

Öster om Långmyran och Lokarne

6

 

 

 

 

Olof Ersfäbodarna

6

 

 

 

 

Rågbrytningen

5

 

 

 

 

                                                              hässjeland

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änkans ärfda slog                                 hässjeland

 

 

 

 

 

Holbrytningen                                       

2

 

 

 

 

3 kålsängar                                            bdl

3

 

 

 

 

2 hummelgårdar                                    bdl

3

 

1

24

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens ärfda hus

 

 

 

 

 

Vardagsstuga med mur och sters

 

 

 

 

 

Foderhus i gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änkans ärfda hus

 

 

 

 

 

Trösklada

 

 

 

 

 

Fähus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösöre

 

 

 

 

 

1 Kittel af 11 Mark

 

24

 

 

 

1 dito af 3 ½ mark

 

36

 

 

 

1 Skopa af 2 kvarter

 

36

 

 

 

1 Linsplåt af mässing

 

12

2

12

 

 

 

 

 

 

 

Then

 

 

 

 

 

1 Talrik

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaskjäril

 

 

 

 

 

1 Kannboutäll

 

16

 

 

 

2 Supglas

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleck

 

 

 

 

 

2 Skålar

 

12

3

22

 

 

 

 

 

 

 

Järnsaker

 

 

 

 

 

2 Grytor af 7 kannrum

 

32

 

 

 

2 Huggyxor

1

 

 

 

 

1 Hoftyg

 

12

 

 

 

1 Skräddare Sax

 

16

 

 

 

1 Dyngekrok

______

4

2

16

 

 

 

 

 

 

 

Laggkjäril

 

 

 

 

 

1 Drickskanna af 1 sårum

 

16

 

 

 

1 Standfat af 3 sårum

 

16

 

 

 

1 Car af 4 sårum

1

16

 

 

 

1 Örtina

 

8

 

 

 

2 Ämbar

 

16

 

 

 

2 Låckbyttor

 

8

 

 

 

2 Mjölkflaskor

 

16

 

 

 

1 Stäfva

 

6

 

 

 

2 Tjärnor

______

16

3

22

 

 

 

 

 

 

 

Diverse

 

 

 

 

 

1 Wäggur med fodral

2

 

 

 

 

1 Hörnskåp, målat

1

 

 

 

 

D:o en Soffa

1

16

 

 

 

2 Kistor med lås

1

16

 

 

 

1 Lappkorg

 

32

 

 

 

1 Häkla

 

18

 

 

 

1 par Ullkardor

 

24

 

 

 

2 Siltrog

 

6

 

 

 

2 Wäfskedar

 

24

 

 

 

1 Psalmbok

 

32

 

 

 

1 Såll

 

18

 

 

 

1 Rissel

 

12

 

 

 

1 Mjölsickte

______

12

9

18

 

 

 

 

 

 

 

Boskap

 

 

 

 

 

6 Getter

4

 

 

 

 

4 Får

_____2

32

6

32

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens gångkläder

 

 

 

 

 

1 Wallmars Råck, behållen

3

 

 

 

 

1 dito, gammal

1

 

 

 

 

1 Fårskinnspäls

3

 

 

 

 

1 dito, sämre

1

 

 

 

 

1 Manshatt

1

 

 

 

 

1 vit Halsduk

 

8

 

 

 

1 randit Lifstycke

 

24

 

 

 

2 Skjortor af blångarn

1

16

 

 

 

1 Skinnböxa

1

 

 

 

 

1 dito sämre

 

16

 

 

 

1 Mans Hanskar

 

8

 

 

 

2 par Strumpor

1

3

 

 

 

1 par Skor

1

____

14

27

 

Summa tillgång

 

 

147

11

 

 

 

 

 

 

 

Boafgiften till de fattiga                        8 sk 10 rst

 

 

 

 

 

Arfvode för bouppteckningen      1 Rdr 22 sk

 

 

1

30

8

Behållning

 

 

145

17

4

 

 

Och då något ej var att anmärka, Denna förrättning afslutades att ej något med vilja

och vettskap är vid Bouppgiften dolgt och utelämnat utan alt Ricktig uppgifvit betygar

under Edlig förpliktelse

Enkan Anna Olsdotter

 

Närvarande wittnen, Boupptecknings- och Wärderingsmän

Hans Olsson, Boda. Nämndeman

Wikmans Anders Olsson i Boda

 

De fattigas andel 8 sk 10 rst är betaldt

Rättvik d 11 Nov 1818 And Lindström

 

Kommentar:

Den omyndiga dottern hette Margeta Olsdotter och var född 1779. Hon finns upptagen i
1775 – 1784 års husförhörslängd jämte två syskon, men i 1816 – 1825 års längd finns inga barn.
Hon kanske var omhändertagen på lasarettet i Falun.

 

 

© Olof Hansson & Karin Jegelius 29 september 2003

 

Tillbaka