Bouppteckning för Stor Lars Hansson i Boda 1818-11-10

 

1818 den 10 November förrättades Laga Bouppteckning efter Stor Lars Hansson

i Boda, som år 1817 den 24 Maj aflidit efterlämnat jämte Enkan Anna Olofsdotter

Dottern Kerstin på 5. året, hvilkens rätt och bästa bevakades af förmyndaren Örjas

Lars Olofsson i Boda och Högsmyrs Hans Larsson i Boda och Egendomen uppgafs

af enkan Anna Olofsdotter samt antecknades och wärderades på följande sätt:

 

 

     Snl

Bdl

 Banco

 

 

Afledne mannens åkerjord

 

 

 

 

 

Bodåkren

11

 

 

 

 

Husbrottningen

11

 

 

 

 

Hans Heden

8

6

 

 

 

Saxbäcksbrottningen

2

4

 

 

 

Västra Backåkren

3

3

 

 

 

i samma åker

3

 

 

 

 

Stängslen

1

5

 

 

 

Gärdestäckten

4

4

 

 

 

 

45

2

105

20

 

 

 

 

 

 

 

Hustruns åkerjord

 

 

 

 

 

Liselåkren

6

1

 

 

 

Holsåkren

3

6

 

 

 

Stängslen

4

2

 

 

 

Öster om Långänget

6

 

 

 

 

Hogåkren

1

6

 

 

 

Fethian?

4

6

 

 

 

 

26

1

60

12

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens ärfda slog     hässjeland

 

 

 

 

 

Kiärränget

3

 

 

 

 

Häggsveden

2

 

 

 

 

Vattenmyran

2

 

 

 

 

Lindänget

3

 

 

 

 

                                              hässjeland

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda slog                 hässjeland

 

 

 

 

 

Långhol

2

 

 

 

 

Häggsveden

1

 

 

 

 

Gudmunds Röningen

     

 

 

 

 

Utom Gatu Olof Erssons täckt i backarna

     

 

 

 

 

Lång Laduänget

1

 

 

 

 

Torsmyran

1

 

 

 

 

Gårdstäckten i Boda

1

 

 

 

 

Gårdstäckten

        ½

 

 

 

 

                                             hässjeland

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens ärfda hus

 

 

 

 

 

En gammal bofällig vardagsstuga

 

 

2

 

 

Dito en gammal lisstuga

 

 

1

 

 

En half del uti badstugan

 

 

 

32

 

Efterkommit: en kålsäng 1 bdl

 

 

______

12

 

 

 

 

3

44

 

 

 

 

 

 

 

Hustruns ärfda hus

 

 

 

 

 

En tredjedel uti gården och

 

 

 

 

 

dito en tredjedel uti gårdsplatsen

 

 

 

 

 

Vidare kan icke upptagas emedan broders

 

 

 

 

 

barnens del icke ifrånskild och farfadern

 

 

15

 

 

lever

 

 

 

 

 

Efterkommit:

 

 

 

 

 

En sloga i Silfverbergs fäbodar hässjeland

2

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Afledne mannens kläder

 Banco

    sk

 

 

 

Valmars Råck

2

 

 

 

 

dito sämbre

1

 

 

 

 

Fårskinnspäls behållen

3

 

 

 

 

dito sämbre

1

24

 

 

 

Skinn Byxa

1

 

 

 

 

Lifstycke blå

1

 

 

 

 

dito sämbre

 

24

 

 

 

2 Skjortor behållna

1

 

 

 

 

1 par blå utstrumpor

1

 

 

 

 

2 par vardagsstrumpor

______

24

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannens lösörepersedlar

 

 

 

 

 

Bleck

 

 

 

 

 

Skål

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glas

 

 

 

 

 

1 stop putälg

 

8

 

 

 

Qvarters flaska

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krukkjäril

 

 

 

 

 

3 Supanfat?

 

12

 

32

 

 

 

 

 

 

 

Garnsäckar

 

 

 

 

 

1 Garnspat?

 

12

 

 

 

2 gamla utnötta Släggior

 

12

 

 

 

Skäcklstång

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laggkjärl

 

 

 

 

 

1 litet Stanfat

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatur

 

 

 

 

 

1 får

1

 

 

 

 

1 Bock, 1 år gammal

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterkommit

 

 

 

 

 

En halfdel uti en gång wäfstolar

 

24

 

 

 

Röd häligedags mössa

 

24

 

 

 

1 par handskar med vantar

 

24

4

14

 

 

 

 

 

 

 

Lösöre på Enkans sida kan icke upptagas

 

 

 

 

 

emedan henes fader lever och har dem

 

 

 

 

 

alla under sin vård och äfven Enkans

 

 

 

 

 

broders omyndiga barn icke hafva fått

 

 

 

 

 

sin del derifrån och En tredjedel utaf

 

 

 

 

 

tillhörer Enkan som nu wärderades till

 

 

30

 

 

                                      Summa tillgång

 

 

249

46

 

Efterkommit

 

 

 

 

 

En half del uti en trösk med tvenne golf

 

 

 

 

 

som tillhörer afledne Lars Hansson

12

42

12

42

 

 

 

 

 

 

 

Afkortningar

 

 

 

 

 

Fattigmedlen efter 1/3 procent

 

 

 

16

6

Arfvode för bouppteckningen en procent

 

 

2

30

 

 

 

 

 

 

 

                                            Behållning

 

 

259

42

 

 

 

Och som något vidare ej var att anteckna Denna förrättning afslutades att ej något

med vilja och vettskap är vid Bouppgiften Dölgt och utelämnat utan att Recktit

uppgifvits under Edlig förpliktelse

Enkan Anna (bom) Olofsdotter, Boda

 

Närvarande wittnen och uppteckningsmän

Hans Olofsson, Boda, Nämndeman

Erik Olofsson, RDm

 

De fattigas andel är lämnad 16 sk 6 rst Banco som Qviteras den 10 Nov 1818

Jon Bodfors

© Olof Hansson & Karin Jegelius 14oktober 2003

Tillbaka