Personregister (K - K)

Karlsdotter, Albertina (1859-1931) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Alida Fredrika (1850-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Anna (1846-1847) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Anna Britta (1812-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Anna Matilda (1847-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Annika (1804-1841) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Annika (1829-1877) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Annika (1842-1900) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Beata (1839-1918) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Britta (1763-1833) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Britta (1783-1843) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Mormor
Karlsdotter, Britta (1830-1916) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Britta Kajsa (1839-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Elin (1754-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Elisabet (1813-1867) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Elsa (1757-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Morfar
Karlsdotter, Johanna (1832-1868) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Johanna (1832-1906) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Karolina (1854-1948) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Karolina (1858-1948) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Morfar
Karlsdotter, Katarina () Ansedel
Karlsdotter, Katarina (1836-1908) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Katarina (1838-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Kristina (1827-1911) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Kristina (1829-1885) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Maria (1784-) Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Maria Kristina (1867-1914) Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Olena (1823-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Petronella (1760-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsdotter, Sigrid () Ansedel Ansedel Morfar
Karlsdotter, Sofia (1857-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Alfred (1866-1967) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Andreas (1766-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Andreas (1798-1827) Ansedel Ansedel
Karlsson, Andreas (1833-1914) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Andreas (1835-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Andreas (1845-1846) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Anna (1905-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Cornelius (1817-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, David Emanuel (1869-1939) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, David Paul (1897-1973) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Erik (1801-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Erik (1843-1844) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Erik Adolf (1856-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Erik Wilhelm (1895-1918) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Gerda (1884-) Ansedel Ansedel
Karlsson, Greta (1921-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Holger () Ansedel
Karlsson, Ingeborg (1910-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Jenny Natalia (1896-1986) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Johan (1848-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Johan Fredrik (1842-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Johannes (1789-) Ansedel Ansedel
Karlsson, Johannes (1825-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Johannes (1839-1854) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Johannes (1856-1938) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, John (1874-) Ansedel Ansedel
Karlsson, John-Bror (1913-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Karin Torborg (1901-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Karolus (1853-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Knut () Ansedel Ansedel
Karlsson, Lars () Ansedel
Karlsson, Lydia (1902-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Nils (1763-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Nils (1799-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Nils (1830-) Ansedel Ansedel
Karlsson, Nils (1837-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Nils (1838-1903) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Olof (1822-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Olof (1847-1935) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Olof Edvard (1834-) Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Severin (1861-1931) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Karlsson, Sven (1805-1880) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Morfar
Kaspersdotter, Elin (1740-) Ansedel Ansedel Ansedel
Kaspersson, Andreas (1746-1809) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kaspersson, Andreas (1763-) Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Hedvig (1649?-1714) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Johanna (1781-) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Johanna Helena (1804-) Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Karin (1676-1718) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Katarina (1783-1853) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensdotter, Pernilla (1778-1812) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Andreas (1790-1790) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Berta Othelia (1890-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Betty Konstantia (1896-1994) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Björn () Ansedel Ansedel
Kristensson, Elin () Ansedel Ansedel
Kristensson, Erik (1853-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Eva (1940-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Gerd Solveig (1933-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Hans (1840-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Henrik () Ansedel Ansedel
Kristensson, Henry (1927?-1947?) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Hilma Halvida (1901-) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Håkan (1673?-1725) Ansedel Ansedel
Kristensson, Johannes (1775-1812) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Johannes (1833-) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, John (1893-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Jonas (1845-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Jonas (1884-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Karin Ulla-Britt (1935-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Karl Alfred (1888-1978) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Morfar
Kristensson, Klara (1889-1957) Ansedel Ansedel
Kristensson, Klara (1923?-1979?) Ansedel Ansedel
Kristensson, Klara Olivia (1883-1903) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Knut (1919?-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Kristoffer (-1718?) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel Morfar
Kristensson, Lennart Lars-Erik (1943-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Leonard Sigfrid (1890-1980) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Mårten () Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Olof Konrad (1885-1977) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristensson, Reinhold (1932-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Sture (1934-) Ansedel Ansedel
Kristensson, Torkel () Ansedel
Kristensson, Valborg (1921?-) Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Anna Johanna (1839-1915) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Anna Kajsa (1826-1911) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Anna Kajsa (1833-1906) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Anna Maria (1828-1897) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Beata (1823-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansdotter, Kerstin (1791-1853) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Anders (1826-1832) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Bengt (1793-) Ansedel Ansedel
Kristiansson, Bengt (1822-1906) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Johan Bernhard (1845-1902) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Johannes (1777-1843) Ansedel Ansedel
Kristiansson, Johannes (1830-1895) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Olof Edvard (1842-1921) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Kristiansson, Sven (1795-) Ansedel Ansedel Ansedel
Kristoffersson, Per () Ansedel

A - A B - B C - E F - H I - J K - K L - L M - N O - O P - P R - S T - Ö
Karin Jegelius 2004-03-18

Framställd 2004-03-18 22:47:55 av DISGEN version 8.0d