Osmundsberg A9 tillagt i rekonstruktionen 2003-11-06

C8 - D11 - E8 - G6. Ej identifierad i B.

I)

Eskil finne. Mantalsskriven i Osmundsberg i 1634 års kvarntullsmantalslängd för 1633 års skörd.

Hustrun begravd 1669-02-14

Barn:

Finn Johannes Eskilsson, f 1632-04-04. Gudfar Lars Nilsson, Kärvsåsen A11,

Gudmor Anna, Lars Nilssons, Kärvsåsen A11. Död före 1649.

Finn Anders Eskilsson. f 1633-11-24. Gudfar Jon Ersson, Lenåsen.

Död före 1643.

Finn Erik Eskilsson, f 1638-04-22. Gudfar Olof Larsson, Kärvsåsen,

Gudmor Hans Jönssons hustru, Osmundberg.

1666-01-21 gav Erik Eskilsson 2 öre till Ore kyrka.

1670-08-21 gav han ? mark.

Finn Karin Eskilsdotter, f 1641 eller 1648,

g 1674-12-28 till Jon Hansson, Ovanmyra A1a

Finn Anders Eskilsson, f 1643, se Boda A13

1662-02-02 gav Anders Eskilsson ½ daler i penningar till Ore Kyrka

Finn Lisbet Eskilsdotter, f 1649 i Västra Flät, logpiga i Finnbacka. "Tjänat i Alfta"

Finn Johan Eskilsson, f 1649, se nedan Osmundsberg C8

 

1695 hörde gården till roten nr 5 Rääf och var taxerad till 436 bdl r j. Anders Eskilsson var då husbonde.

 

Osmundsberg C8 - D11

II)

Finn Johan Eskilsson, f 1649, g 1 g m

Kerstin, f 1645.

De bosatte sig i Finnbacka

Barn:

Finn Margeta Johansdotter, f 1671-03-25 i Finnbacka

Finn Karin Johansdotter, f 1674 i Finnbacka

Finn Malin Johansdotter, f 1676-03-19 i Finnbacka

Finn Kerstin Johansdotter, f 1681-05-01 i Finnbacka

Finn Brita Johansdotter, f 1683-03-19 i Finnbacka

Finn Lisbet Johansdotter, f 1685-04-20 i Finnbacka, död 1699

Finn Sara Johansdotter, f 1689-09-15 i Finnbacka

 

Revidering Boda kapellförsamling

Ovanheds frihetskamp tillagt i rekonstruktionen 2003-03-13

Gulleråsen A5

Lars Matsson, f 1578

Trots att han hade undertecknat 1618 års förpliktelsebrev begav han sig 1640 till Ore och frågade under gudstjänsttid

kyrkoherden och menigheten om man ville ta emot kapellborna i Ore kyrkogemenskap. Då han fick positivt svar uppsatte

 han med hjälp av en skrivkunnig person i Stora Kopparberg en skrivelse med vilken han for till Västerås. Det blev

förlikning sedan kyrkoherden i Rättvik hade utlovat gudstjänst i kapellet var tredje söndag och lindring i vissa avgifter.

På grund av kyrkotvånget måste Bodaborna som tidigare gå till kyrkan i Rättvik övriga söndagar.

 

Boda A17

Olof Matsson

Nämnd som kyrkvärd 1640.

 

Osmundsberg A6

Anders Olsson

Nämnd som kyrkvärd 1640.

 

Kärvsåsen A8

Anders Nilsson, klockare

Undertecknar 1651-06-08 tillsammans med Hans Hansson, Västanå B9, ett kontrakt med kyrkoherden Petrus

Schottenius om betalning för en utökning av gudstjänsterna i kapellet till två per månad.

 

Västanå B9

Hans Hansson

Undertecknar 1651-06-08 tillsammans med Anders Nilsson, Kärvsåsen A8, ett kontrakt med kyrkoherden Petrus

Schottenius om betalning för en utökning av gudstjänsterna i kapellet till två per månad.

 

Lenåsen D10

Pellhans Anders Olsson

När Petrus Tillaeus år 1717 installerades som kyrkoherde träffade Anders Olsson jämte Hans Olsson, Boda by,

ny överenskommelse om betalning för gudstjänsterna.

 

Boda by

Hans Olsson (finns endast i dopboken som fader till fyra barn.)

När Petrus Tillaeus år 1717 installerades som kyrkoherde träffade Hans Olsson jämte Anders Olsson, Lenåsen D10,

ny överenskommelse om betalning för gudstjänsterna. Understödde senare sin svåger Erikanders Erik Andersson,

Kärvsåsen A6, i hans kamp för egen präst och egen kyrkogård vid kapellet. Deltog tillsammans med denne i ett möte

på landskansliet i Falun år 1732, där kapellförsamlingen fick begravningsrätt.

 

Kärvsåsen A6

Erikanders Erik Andersson, f 1677-04-08

Betecknas som icke fullsutten bonde, en gång (1745) som krögare och möjligen en tid fjärdingsman.

Bedrev ett antal år med sällsynt energi den separatistiska politiken. Kyrkoherde Olof Kumblaeus hade 1719-08-15

utnämnts till kyrkoherde i Rättvik. Redan dessförinnan hade Erik Andersson och Lars Olsson, Änderåsen A5, hos

drottning Ulrika Eleonora ansökt om egen präst och egen kyrkogård, men tinget i Rättvik satte sig bestämt emot.

 

1727 gjorde Erik Andersson ett nytt försök vid riksdagen, nu understödd av klockaren i Rättvik Gudmund Andersson,

Söderås, som ville få sin dotter gift med en präst, helst vid kapellet. Gudmund Andersson var gift med en syster till

Hans Carlsson, Ovanmyra A1c. Han var känd som en anmärkningsvärt rik man, men ansågs av Kumblaeus missköta

sina undervisningsplikter.

 

1732 deltog Erik Andersson och Hans Olsson, Boda by, i ett möte på landskansliet i Falun, där kapellförsamlingen fick

begravningsrätt. Kyrkogården invigdes 1734.

 

1734 blev Erik Andersson bötfälld för fiffel med mantalslängden och skattebedrägeri.

 

1735-06-04 inlämnade Erik Andersson och Hans Olsson, Kärvsåsen A8, en skrivelse till landshövdingen där man begärde

egen präst och gudstjänst varje söndag. Jämte Hans Carlsson, Ovanmyra A1c, föreslog de 1737 till lärare i fjärdingen

Gudmund Anderssons son Anders Collenius. Kyrkoherde Kumblaeus underkände honom eftertryckligt.

 

1745 anhöll Erik Andersson hos landshövdingen om egen präst och gudstjänst varje söndag. Nu var dock opinionen i kapell-

församlingen splittrad och vid sockenstämma 1746 blev det avslag. Det blev sedan inte tal om egen församling förrän in på

1800-talet.

 

Ovanmyra A3

Jöns Anders Andersson, f 1671-06-18, nämndeman

Understödde Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6, i hans kamp för att få egen präst och egen kyrkogård vid kapellet.

 

Ovanmyra A1c

Callur Hans Carlsson, f 1672-05-27

Svåger med klockaren Gudmund Andersson i Söderås, g m Hans Carlssons syster Lisbet, f 1675-08-22, Boda A3.

Understödde Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6, i hans kamp för att få egen präst och egen kyrkogård vid

kapellet. Tillsammans med Erik Andersson och Hans Olsson, Kärvsåsen A8, föreslog han 1737 hos landshövdingen

Gudmund Anderssons son Anders Colenius som lärare och predikant i fjärdingen.

 

Boda A3

Lisbet Carlsdotter, f 1675-08-22, g m klockaren Gudmund Andersson, Söderås 12.

Gudmund Andersson understödde Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6, i hans kamp för att få egen

präst och egen kyrkogård vid kapellet.

 

Änderåsen A5

Lars Olsson, 1657

Inlämnade 1719 tillsammans med Erikanders Erik Andersson, Kärvsåsen A6, en skrift till drottning Ulrika

Eleonora med anhållan om egen präst och egen kyrkogård vid kapellet. Lars Olsson erbjöd sig att som

prästgård överlämna den till kronan indragna förre befallningsmannen Johan Gudmundssons gård i Gruvriset,

som han inlöst.

 

Kärvsåsen A8

Haga eller Kus Hans Olsson, f 1684-09-14

Lämnade 1735-06-04 tillsammans med Erik Andersson, Kärvsåsen A6, en skrivelse till landshövdingen

där de begärde egen präst och gudstjänst varje söndag. Jämte Hans Carlsson, Ovanmyra A1c, föreslog

de 1737 hos landshövdingen Gudmund Anderssons son Anders Collenius till lärare och predikant i fjärdingen.

 

Gulleråsen B(-) b

Anders Matsson Knapp

Opponerade 1745 mot Erik Anderssons begäran om egen präst vid kapellet.

 

Ovanmyra A3

Jöns Anders Hansson, f 1727-09-07

eller

Ovanmyra C24

Bränd Anders Hansson, f 1725-05-23

”Ung, skrivkunnig bonde från Ovanmyra”. Författade 1755 skrivelse till landshövdingen med anhållan

om befrielse från underhåll av prästgård och gamla sockenstugan i Rättvik. Utöver honom själv under-

tecknades skrivelsen av Erik Andersson, Västanå A2, Olof Olsson i Kärvsåsen A2, Anders Matsson i

Solberga B4, Hans Olsson i Kärvsåsen A8 och Anders Olsson i Solberga A1.

 

Västanå A2

Skägg Erik Andersson, f 1684-06-08, korpral Knapp

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården

och gamla sockenstugan i Rättvik.

 

Kärvsåsen A2

Jöns Lars Olof Olson, f 1714-01-13

och

Kärvsåsen A8

Haga eller Kus Hans Olsson, f 1684-09-14

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården

och gamla sockenstugan i Rättvik.

 

Solberga B4

Pell Anders Matsson, f 1683-12-26

och

Solberga A1

Laggar Anders Olsson, f 1712-07-19

Undertecknade 1755 brev till landshövdingen med anhållan om befrielse från underhåll av prästgården

och gamla sockenstugan i Rättvik.

 

 

Solberga D5 ändrat 2003-02-25

III)

Solberga D8

Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, g 1712-11-16 m

(Skägg) Brita Andersdotter, från Västanå A2 - C2.

I D8 skrivs Olof Hansson Gammal, men i husbondeförteckningarna skrivs han Kihl Mats t o m 1733,

därefter Kihl. Det är så vitt jag kan se samma person.

Barn:

Kihl Karin Olsdotter, f 1713-07-22, se nedan Solberga E10

Kihl Hans Olsson, f 1715-07-19, begr 1715-10-23 (3 månader)

Kihl Margeta Olsdotter, f 1717-01-28, begr 1719-07-05, bröstsjukdom (2 år)

Kihl Mats Olsson, f 1723-09-17, begr 1723-10-27 (1 månad)

 

Kihl Mats Olof Hansson g 2 g m

änkan (Kihl) Anna Ersdotter, f 1700, döpt vid påsk (1 april) begr 1772-03-22 från Solberga D5 

Gårdsnamnet Kihl finns samtidigt i Västanå C9. Sambandet framgår ej.

 

 

Solberga D5 ändrat 2003-02-25

Ej identifierad i E. G11. - Nytt hushåll E7

Kihl Anna Ersdotter, f 1700, döpt vid påsk (1 april), begr 1772-03-22

g 1 g 1719-12-26 till Biörck eller Britas Olof Ersson, f 1693-07-30, Ovanmyra C14

g 2 g m Kihl Mats Olof Hansson, f 1688-12-16, änkling, Solberga A6

 

 

Gulleråsen A1 ändrat 2003-02-25

B1 (ej i C)

I)

Joen Jonsson. Finns i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Gudfar till Mats Finnes dotter Lisbet, f 1630-05-19, Gulleråsen,

och till Mats Perssons dotter Kerstin, f 1638-03-11, Gulleråsen

Barn:

Jon Jonsson, se nedan

Karin Jonsdotter,

g 1631-06-26 m Olof, Lars Nilssons från Kärvsåsen

(ej identifierad)

 

 

Kärvsåsen E8 ändrat 2003-02-25

F8 - G7 + G9 - Nytt hushåll F5

I)Tysk Anders Ersson, f 1696-06-26, från Kärvsåsen A9 - C2, död 1773 i feber (77 år), g 1721-12-10 m

(Sparf) Anna Andersdotter, f 1693-12-10, från Gulleråsen A8

Anders Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

 

 

Boda E22 ändrat 2003-02-25

G22. F saknas.

Som husbonde på gården står i längden E den från Gulleråsen A9 - E37 hitflyttade:

Bengts Hans Ersson, f 1688-01-29, begr 1743-04-15 (55 år),

g 1717-12-29 m

Anna Andersdotter, begr 1743-03-20 ej identifierad

dottern Anna Hansdotter, f 1722-10-22, död 1773-08-22 i rödsot (51 år)

Sambandet med Jonesfamiljen framgår ej.

 

 

Gulleråsen A8 ändrat 2003-02-25

Gulleråsen C19 - D16

IIIa)

Anders Hansson, f 1669, soldat nr 30 Sparf, g m

Lisbet Matsdotter, från Östbjörka 4. Skrevs som husbonde t o m 1732

Barn:

Anders Andersson

Anna Andersdotter, f 1693-12-10

g 1721-12-10 till Tysk Anders Ersson, f 1696-06-26, Kärvsåsen E8

Hans Andersson, f 1699-06-04

 

 

Gulleråsen A16a ändrat 2003-02-21

B17 - C1 - D1 - E2 - F2 - G3 - Nytt hushåll D2

Gulleråsen A16a - B17 - C1

IIa)

Stöt Anders Jonsson, f 1634 i Gulleråsen, begr 1712-04-13 (78 år), död av sting

g 1671-12-26 m

Lisbet Olsdotter, f 1654, från Gulleråsen, begr 1714-03-14 (60 år)

I B17 (1699) står som husbonde Nils Andersson, f 1634, med hustru Lisbet,

f 1654, men Stöt Anders Jonsson står åter som husbonde i C1.

Barn:

Stöt Anna Andersdotter, f 1673-03-09

g 1698-12-26 till Gisslar Anders Matsson, f 1670-06-24,

Gulleråsen A10

 

 

Boda A8 ändrat 2003-02-21

Boda C12

IIb)

 

Brita Larsdotter gifte sig 2 g 1715-03-27 m

Olof Andersson, enligt uppgift i personalieboken från Gulleråsen, ej identifierad där.

Femmänningssoldat med namnet Gullman hos kapten Carl Fredrik Coyet före april

1714, soldat nr 4 Willstöt 1714-04-08, 1715 åter femmänningssoldat Gullman.

Enligt husbondeförteckningarna var familjen bosatt i Gulleråsen åtminstone 1728-1740.

Barn före äktenskapet:

 

 

Gulleråsen A9 ändrat 2003-02-14

B9 - C29 - D32 - E37. Ej i F. Nya hushåll D31 och D33.

I)

Mats Persson, g 1631-12-25 m

Gulla Larsdotter, f 1607 från Änderåsen A5, död 1675 (68 år).

Gudmor till Jon soldats dotter Kerstin, f 1632-09-30, Gulleråsen.

Barn:

Gullas Anna Matsdotter, f 1635-08-30

Gullas Kerstin Matsdotter, f 1638-03-11

Gullas Brita Matsdotter, f 1646, se nedan Gulleråsen B9

Gullas Ingebor Matsdotter, f 1657

g m Jon Andersson, f 1653, ej identifierad. Paret finns med på

förteckningen i 1692 - 1699 års husförhörslängd över "hushåll

förresta till Pommern och annorstädes".

Gullas Mats Matsson, f 1658

g till Brita Jönsdotter, f 1654, Gulleråsen A11

 

 

Boda B utan nummer = B(-) ändrat 2003-02-11

C (-) - D23 - E21 - G21.  F saknas.

I)

Hans Jonsson, f 1676-11-01, från Boda A17, död 1712-01-21 av sting (ca 35 år),

g 1697-01-06 m

(Klockar) Lisbet Andersdotter, f 1671 av klockaren Anders Andersson och Kerstin Olsdotter,

Söderås. Hon var syster till Klockar Gudmund Andersson, f 1675-03-08, som gifte sig till

Lisbet Carlsdotter, f 1675-08-22, Boda A7.

Barn:

Anders Hansson, f 1698-04-21 i Vikarbyn, död 1717-12-08 i bröstsjuka (19 år)

Jon Hansson, f 1701-05-10 i Vikarbyn, begr 1703-10-25, kopporna (2 år)

Jon Hansson, f 1704-04-13 i Boda, se nedan Boda E21 - G21

Hans Hansson, f 1706-11-23 i Boda

Olof Hansson, f 1710-02-20 i Boda

g 1735-04-07 till Klockar Brita Andersdotter, f 1718-05-01, Lenåsen D 10

 

Lisbet Andersdotter var g 1 g m

Samuel Danielsson, död 1692-04-17 (troligen Vikarbyn)

Deras barn:

    Kerstin Samuelsdotter, f 1691-08-23

 

 

Boda A17 ändrat 2003-02-11

II)

Jon Olsson, f 1628-12-28, begr 1721-10-01, ålder (93 år), g 1658-06-13 m

Margeta eller Marit Matsdotter, f 1632, från Vikarbyn i Rättvik.

Barn:

Hans Jonsson, f 1676-11-01 se Boda utan nummer (B-)

 

 

Solberga D5 ändrat 2003-02-11

II)

Kihl Brita Ersdotter, f 1705-07-07, död 1788-03-27 av ålder (83 år), g 1735-11-16 m

Olof Olsson, soldat Bom, Gärdebyn. Död 1743-09-24 i Finland.

Barn 2 söner och 1 dotter. Kända är:

Kihl Erik Olsson, f 1738-06-10 i Gärdebyn, se nedan Solberga G11

Kihl Margeta Olsdotter, f 1743-09-07 i Solberga

 

 

Västanå E14 ändrat 2003-02-11

G14/15

I)

Wåhl Erik Ersson, f 1699-09-29, från Västanå B11 - C11, begr 1768-06-10 (69 år). Soldat Some

i Övre Gärdsjö t o m september 1728 då han improberades (underkändes) g 1 g m

Gubbas Kerstin Larsdotter, f 1701-03-28, Övre Gärdsjö, begr 1738-05-28 (37 år)

Erik Ersson skrevs som husbonde i varje fall 1729 - 1740

Barn:

Wåhl Erik Ersson, f 1726-04-24, begr 1726-05-08

Wåhl Erik Ersson, f 1728-02-26

Wåhl Kerstin Ersdotter, f 1730

g 1752-01-01 till Skägg Jon Ersson, f 1730-04-23, soldat nr 12 Sohlvik,

Västanå A2 - G3

 

Familjen flyttade från Övre Gärdsjö till Västanå.

 

 

Lenåsen A13 ändrat 2003-02-11

Lenåsen D8 - E11

III)

Ollas eller Oljans Lisbet Hansdotter, f 1686-03-21, död 1771 (85 år),

g 1 g 1707-12-26 m

(Måg) Lars Matsson, f 1681-02-20, Ovanmyra A4, femmänningssoldat,

död i Helsingborg 1710. Enligt 1717 års dombok ville prästen veta att

Lars Matsson var död innan änkan fick gifta om sig. Många soldatkamrater

intygade att han blev skjuten i Helsingborg.

Barn:

 

Ollas Lisbet Hansdotter g 2 g 1718-01-01 m

(Ohr) Lars Ersson, soldat nr 13 Gåsse, f ca 1698, från Ovanmyra (född i Ore?).

Antagen 1714 vid ca 16 års ålder, finns i rullorna 1718 – 1720. Begr 1741-09-20.

I husbondeförteckningarna skrevs mannen "Lars Ersson (Ore)" t o m 1733,

därefter som Gåsse.

 

 

Lenåsen A11 ändrat 2003-02-11

Lenåsen E2

IV)

Bergs eller Bärs Olof Ersson, f 1702-03-20, begr 1759-07-08, g 1732-12-26 m

(Jälk) Lisbet Olsdotter, f 1702-04-09, från Boda A4 - C2, död 1785-07-19 av

ålder (83 år)

 

 

Kärvsåsen E19 ändrat 2003-02-11

F13 - G17 + G16/18

I)

Anders Olsson, f 1716-04-03, från Boda A8 – C12. Soldat nr 2 Åkare, antagen 1736-06-18,

1741-12-28 korpral vid roten nr 49 Uhrwäder, död 1749 (35 år), g 1737-05-08 m

Brita Andersdotter, f 1720, Kärvsåsen A12d

 

 

Boda A8 ändrat 2003-02-11

Boda C12

IIb)

Erik Hans Lars Ersson, f 1679-06-11, soldat nr 19 Spåman. Stupade möjligen

vid Poltava 1709. G 1703 m

Brita Larsdotter, f 1680-05-16, från Boda A2

Barn:

Kerstin Larsdotter, f 1704-01-22, husbonde t o m 1732

 

Brita Larsdotter gifte sig 2 g 1715-03-27 m

Olof Andersson, enligt uppgift i personalieboken från Gulleråsen, ej identifierad där.

Femmänningssoldat med namnet Gullman hos kapten Carl Fredrik Coyet före april

1714, soldat nr 4 Willstöt 1714-04-08, 1715 åter femmänningssoldat Gullman.

Barn före äktenskapet:

Kerstin Olsdotter, f 1712-12-10

Barn i äktenskapet:

Anders Olsson, f 1716-04-03, soldat nr 2 Åkare 1736,

g 1737-05-08 till Marits Brita Andersdotter, f 1720, Kärvsåsen A12d.

Paret bosatte sig på Kärvsåsen E19

Lans Olof Olsson, f 1719-09-14,

g 1743-12-22 m Anna Olsdotter, f 1727-12-01, Gulleråsen E24.

 

 

Gulleråsen A14 ändrat 2003-02-11

Gulleråsen E14

IIIb)

Domar Olof Andersson, f 1683-12-23, soldat nr 19 Spåman, antagen 1711-07-24

"Kan intet hantverk”. 1714 års rulla: "Kommenderad i Wismar. Karlen har sitt

gamla gevär och mundering med sig hit. Den är alldeles för sliten. Avsked i

Wismar. Av 1714 års upphandling bekommit hatt, väst, kappa, byxor, handskar ...

halsduk, gula strumpor, knäremmar. Efterblefven på Tyska Botten ca 1716"

Ersatt i 1718 års rulla. G m

Tors Kerstin Olsdotter, f 1670-10-09, från Gulleråsen A17

Änkan skrevs som husbonde t o m 1732.

Barn:

Domar Anders Olsson, f 1706-11-07, se nedan Gulleråsen E14 - F15, och

Domar Hans Olsson, också f 1706-11-07, begr 1707-04-21, kopporna

(40 veckor), tvillingar

Domar Kerstin Olsdotter, f 1708-07-29, död 1772 (64 år)

Domar Anna Olsdotter, f 1710-09-28

Domar Olof Olsson, f 1712-07-20

 

(Tors) Kerstin Olsdotter g 2 g 1723-11-01 till

Anders Matsson Myrbock, f 1689, soldat nr 20 Myrbock, änkeman, Gulleråsen A11.

Barn:              Se d:o

 

I vigselboken kallas hon Ersdotter, uppenbarligen fel.

 

 

Gulleråsen A17 ändrat 2003-02-11

Gulleråsen B18 - C5

II)

Tors Olof Andersson, f 1642, begr 1697-06-13 (55 år), g m

Brita, f 1642, begr 1688-10-28 (46 år)

Barn:

Tors Margeta Olsdotter, f 1669 eller 1671, se nedan Gulleråsen C6

Tors Kerstin Olsdotter, f 1670-10-09

g 1 g till Domar Olof Andersson, f 1683-12-23, Gulleråsen A14 – E14

g 2 g 1723-11-01 till änkemannen Anders Matsson Myrbock, f 1689,

Gulleråsen A11 - D17

Tors Anna Olsdotter, f 1675-12-28

g 1700-12-30 till Anders Samuelsson, f 1668-02-02, Boda A15

Tors Brita Olsdotter, f 1678-09-29

g till Pöös Olof Andersson, f ca 1687, Gulleråsen B13 - D14

 

 

Ovanmyra A9 ändrat 2003-02-06

B13 - C9 - D7. - Ej i E.

I)

Erik Olsson, död före 1673, g m

Margeta Olsdotter, f 1625, begr 1675-09-26 (50 år)

Barn:

Olof Ersson, 1651, död 1678 (27 år)

Karin Ersdotter, f 1654

g 1678-11-01 m Lund Erik Olsson, f 1653, Ovanmyra A2

Hans Ersson, f 1656, begr 1675-12-19 (19 år)

Malin Ersdotter, troligen född 1657

g 1679-11-23 till Anders Persson, död 1680-10-31, Lenåsen. Ej identifierad där.

g 2 g 1681-12-28 till Anders Andersson, f 1647 i Östbjörka.

 

 

Osmundberg A7 ändrat 2003-02-06

Osmundsberg D7

IV)

Anders Ersson, f 1680-09-05, begr 1720-01-21 (40 år), g 1706-11-01 m

Anna Olsdotter, f 1687-01-06 i Osmundsberg A4, fosterdotter i Kärvsåsen A12d - C6,

 

 

Ovanmyra E10 ändrat 2003-02-05

Ovanmyra G19

Spring Brita Ersdotter g 2 g 1784-02-22 m

Lund/Sigfreds Olof Olsson, f 1748-01-22 i Gulleråsen E26, från Ovanmyra C2 - G1

 

 

Lenåsen A11 ändrat 2003-01-22

B2 - C3 - D3 - E2 - F2 - G4.  Nytt hushåll E3

I)

Erik Jonsson eller Johansson, möjligen från Boda, soldat Finne, begr 1666-05-20,

troligen gift 1 g m

NN

Barn:

Lars Ersson, f 1632-05-23, gudfar Olof Matsson, Boda,

gudmor hustru Kerstins Malin, Boda

 

Erik Jonsson Finne, g 2 g 1635-11-22 m

Brita, "Olof Matssons", f 1606 eller 1610, från Hjortnäs i Leksand död 1687-08-27 (77 - 81år)

Barn:

Marit Ersdotter, f 1636-10-09, Gudfar Carl Olsson, Prästgården,

gudmor Brita Staphansdotter hustru

Brita Ersdotter, f 1640 eller 1644, se nedan

Karin Ersdotter, f 1645

g till Hans Larsson, f 1634, Änderåsen A1

 

Erik Jonsson var gudfar till Jon Anderssons dotter Brita, f 1631-07-30 på Lenåsen A16.

Erik och hans hustru var gudföräldrar till soldaten Christophers son Christopher, f 1637-10-29,

Lenåsen.

 

Familjen hade 1663 fäbodar i Hållberget.

 

 

Gulleråsen C8 ändrat 2003-01-22

D6 - E12 - F13. - Ej i G.

I)

Klockar Olof Ersson, g m

Brita, f 1665

Barn:

Klockar Anders Olsson, f 1685

Klockar Erik Olsson, f 1685, se nedan Gulleråsen D6

Klockar Brita Olsdotter

Klockar Kerstin Olsdotter, f 1697

g 1721-12-26 till Lisbets Anders Andersson, f  i dec 1700,

Gulleråsen A3 - E28

 

 

Lenåsen A8 ändrat 2003 01-20

B9 - C20 (Ej i D)

I)

Michel Larsson. Finns med i 1613 års mantalslängd och 1618 års förpliktelsebrev.

Begr 1663-11-15.

Barn:

Saras Erik Michilsson, f 1630-10-24

 

 

Lenåsen A13 ändrat 2003-01-17

II)

Hans Andersson g 2 g 1673-12-26 m

Karin Mårtensdotter, f 1644, från Blecket, begr 1703-05-03, sting (59 år).

Far: Mårten Skinnare från Horndal i By socken, död före 1671,

mor Jon Olssons dotter Kerstin i Blecket, död 1693-03-05

 

 

Solberga A6 ändrat 2003-01-15

Solberga E10

IV)

(Gammal) Karin Olsdotter, f 1713-07-22, g 1730-04-01 m

Stöt Anders Jonsson, f 1703-07-11, från Lenåsen C17, husbonde fr o m 1739.

Barn:

Stöt Olof Andersson, f 1733-07-14, se nedan Va Solberga G14

 

 

Änderåsen A6 ändrat 2003-01-14

II)

Kerstin Andersdotter, f 1636, begr 1717-04-14 (81 år), g m

Erik Larsson, f 1621, begr 1703-07-12 (82 år), ålder

Styvbarn:

Olof Andersson, f 1660, se nedan Änderåsen D4

Margeta Andersdotter, f 1663

troligen gift till Anders Matsson, f 1661 eller 1665 Gruvriset B3

 

 

Gruvriset A1 ändrat 2003-01-14

IVa)

Olof Matsson, f 1651, g m

Anna Olsdotter, f 1655, från Änderåsen A5

Barn:

Elisabet Olsdotter, f 1669

Mats Olsson

Anna Olsdotter, f 1670

 

De bosatte sig i Boda B18. Senare barn se d:o

 

 

Gruvriset B3 ändrat 2003-01-13

C1 - D1 + D3 - E2 - F2 - G3  Nya hushåll E1 och F1

I)

Anders Matsson, f 1661 eller 1665, från Gruvriset A1, död 1730-02-01 av sting (65 år), g m

Margeta, f 1663, (troligen Gislars Margeta Andersdotter från Änderåsen A6)

 

 

Ovanmyra A10 ändrat 2003-01-13

B14 - C6 - D8 - E7 - F(-) + F8 + F9 - G12 + G13 + G14

I)

Israel Hansson, död före 1673, g m

Margeta, f 1636, begr 1676-02-13 (40 år)

Hennes barn:

Anna Hansdotter, f 1658, se nedan

Karin Hansdotter, begr 1674-05-03

Brita Hansdotter, f 1662 eller 1663

g 1681-12-26 till Lund Anders Andersson, f 1653 eller 1657, Ovanmyra Lunden LA2

Margeta Hansdotter, f 1662 eller 1663, tvilling, begr 1730-11-22 (ca 68 år)

g 1681-11-13 till Anders Jonsson, f 1647, begr 1730-05-24 (83 år),

föräldrar soldaten Jon Andersson och Karin, Östbjörka 16.